ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Александар Алексић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеАлександар Алексић
Година и место рођења1983., Крагујевац
ЗвањеВанредни професор
E-mailaaleksic@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука
Област и ужа специјалностИндустријско инжењерство и инжењерски менаџмент / инжењерски менаџмент

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година2008
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет
НасловНапредни алати за анализу и процену ризика
ОбластИндустријско инжењерство и инжењерски менаџмент
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година2013
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука
НасловКвантификација капацитета за опоравак након наглог пада перформанси код организација које су зависне од информационих и комуникационих технологија
ОбластИндустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
2008Maшински факултет у КрагујевцуИстраживач сарадник

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
2011Coventry University, United KingdomSeptembar
2012Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia Mart
2014University of Minho, PortugalMaj
2013Faculty of Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, GreeceSeptembar
2017Амерички Универзитет у Емиратима Јануар - Мај

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М13
Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значаја
Број
1
Укупан
 1. Danijela Tadić, Slavko Arsovski, Aleksandar Aleksić, Miladin Stefanović and Snežana Nestić, Intelligent Techniques in Engineering Management, Intelligent Systems Reference Library, C. Kahraman and S.Ç. Onar (eds.), Chapter 22: A Fuzzy Evaluation of Projects for Business Processes’ Quality Improvement, Springer International Publishing, ISBN DOI 10.1007/978-3-319-17906-3_22, Switzerland, 2015
Списак резултата М14
Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значаја
Број
2
Укупан
 1. Miladin Stefanovic, Slavko Arsovski, Zora Arsovski, Aleksandar Aleksic, Snezana Nestic, Dragan Rajkovic, Zoran Punosevac, Integration of Virtual and Networked Organization Using Server Oriented Architecture, In Ed. Putnik, D. Goran., Cruz-Cunha, Maria Manuela, Virtual and Networked Organizations, Emergent Technologies and Tools, Communications in Computer and Information Science, Volume 248, pp 165-175, Springer Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-642-31799-6, Berlin Heidelberg, 2012
 2. Zora Arsovski, Slavko Arsovski, Aleksandar Aleksic, Miladin Stefanovic, Danijela Tadic, Resilience of Virtual and Networked Organizations: An Assessment, In Ed. Putnik, D. Goran., Cruz-Cunha, Maria Manuela, Virtual and Networked Organizations, Emergent Technologies and Tools, Communications in Computer and Information Science, Volume 248, pp 155-164, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-642-31799-6, Berlin Heidelberg, 2012
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
3
Укупан
 1. Aleksandar Aleksić, Miladin Stefanović, Danijela Tadić, Slavko Arsovski, A fuzzy model for assessment of organizational vulnerability, Measurement, Vol.51, No.-, pp. 214–223, ISSN 0263-2241, Doi 10.1016/j.measurement.2014.02.003, 2014
 2. Danijela Tadic, Aleksandar Aleksic, Pavle Popovic, Slavko Arsovski, Ana Castelli, Danijela Joksimovic, and Miladin Stefanovic, The evaluation and enhancement of quality, environmental protection and safety in seaports, Natural Hazards and Earth System Sciences, Vol.17, No.2, pp. 261-275, ISSN 1561-8633, Doi Doi 10.5194/nhess-17-261-2017, 2017, 2017
 3. Gojković, R., Đurić, G., Tadić, D., Nestić, S., Aleksić, A., Evaluation and selection of the quality methods for manufacturing process reliability improvement— intuitionistic fuzzy sets and genetic algorithm approach, Mathematicsthis link is disabled, Vol.9, No.13, pp. 1531, ISSN 2227-7390, 2021
Списак резултата М21a
Рад у међународном часопису изузетних вредности
Број
2
Укупан
 1. Aleksandar Aleksić, Danijela Tadić, Industrial and Management Applications of Type-2 Multi-Attribute Decision-Making Techniques Extended with Type-2 Fuzzy Sets from 2013 to 2022, Mathematics, Vol.11, No.10, pp. 2249, ISSN 2227-7390, Doi doi.org/10.3390/math11102249, 2023
 2. Nikolina Ljepava,Aleksandar Jovanović, Aleksandar Aleksić, Industrial Application of the ANFIS Algorithm—Customer Satisfaction Assessment in the Dairy Industry, Mathematics, Vol.11, No.19, pp. 1-22, ISSN 2227-7390, Doi https://doi.org/10.3390/math11194221, 2023
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
8
Укупан
 1. Aleksandar Aleksic, Miladin Stefanovic, Slavko Arsovski, Danijela Tadic, An assessment of organizational resilience potential in SMEs of the process industry, a fuzzy approach, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Vol.26, No.6, pp. 1238-1245, ISSN 0950-4230, Doi 10.1016/j.jlp.2013.06.004, 2013
 2. Danijela Tadic, Miladin Stefanovic, Aleksandar Aleksic, The evaluation and ranking of medical device suppliers by using fuzzy topsis methodology, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, Vol.27, No.4, pp. 2091–2101, ISSN 1875-8967, Doi 10.3233/IFS-141174, 2014
 3. Slavko Arsovski, Goran Putnik, Zora Arsovski, Danijela Tadic, Aleksandar Aleksic, Aleksandar Djordjevic, Slavisa Moljevic, Modelling and Enhancement of Organizational Resilience Potential in Process Industry SMEs, Sustainability, Vol.7, No.12, pp. 16483–16497, ISSN 2071-1050, Doi 10.3390/su71215828, 2015
 4. Ivan Macuzic, Danijela Tadić, Aleksandar Aleksić, Miladin Stefanović, A two step fuzzy model for the assessment and ranking of organizational resilience factors in the process industry, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Vol.40, No./, pp. 122-130, ISSN 0950-4230, Doi doi:10.1016/j.jlp.2015.12.013, 2016
 5. Slavko Arsovski, Zora Arsovski, Miladin Stefanović, Danijela Tadić, Aleksandar Aleksić, Organisational resilience in a cloud-based enterprise in a supply chain: a challenge for innovative SMEs, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, Vol.30, No.4-5, pp. 409-419, ISSN 0951-192, Doi http://dx.doi.org/10.1080/0951192X.2015.1066860, 2017
 6. Aleksić, A., Runić Ristić, M., Komatina, N. and Tadić, D., Advanced risk assessment in reverse supply chain processes: A case study in Republic of Serbia, Advances in Production Engineering & Management, Vol.14, No.4, pp. 421-434, ISSN 1855-6531, 2019
 7. Nestic, S., Lampón, J. F., Aleksic, A., Cabanelas, P., & Tadic, D., Ranking manufacturing processes from the quality management perspective in the automotive industry, Expert Systems, Vol.36, No.6, pp. e12451, ISSN 1468-0394, 2019
 8. Aleksić, Aleksandar, Snežana Nestić, Michael Huber, and Nikolina Ljepava, The Assessment of the Key Competences for Lifelong Learning—The Fuzzy Model Approach for Sustainable Education, Sustainability, Vol.14, No.5, pp. 2686, ISSN 2071-1050, Doi doi.org/10.3390/su14052686, 2022
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
16
Укупан
 1. Miladin Stefanović, Danijela Tadić, Slavko Arsovski, Zora Arsovski, Aleksandar Aleksić, A fuzzy multicriteria method for e – learning quality evaluation, International Journal of Engineering Education, Vol.26, No.5, pp. 1200-1209, ISSN 0949-149, 2010
 2. Aleksandar Aleksic, Danijela Tadic, Miladin Stefanovic, Mirjana Misita, Slavko Arsovski, A New Model for Organization Vulnerabilities Assessment in Small and Medium Enterprises in Presence of Uncertainties, Metalurgia International, Vol.8, No.1, pp. 150-153, ISSN 1582-2214, 2013
 3. Danijela Tadic, Alev Taskin Gumus, Slavko Arsovski, Aleksandar Aleksic, Miladin Stefanovic, An evaluation of Quality Goals by Using Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methodology, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, Vol.25, No.3, pp. 547-556, ISSN 1064-1246, 2013
 4. Goran Markovic, Maja Dabetic, Miladin Stefanovic, Aleksandar Aleksic, Ivan Savovic, Snezana Nestic, Strategic management aspects of resilience in telecomunication companies, TTEM - Technics Technologies Education Management, Vol.8, No.3, pp. 1412 - 1417, ISSN 1840-1503, 2013
 5. Danijela Tadic, Aleksandar Aleksic, Miladin Stefanovic, Slavko Arosvski, Evaluation and Ranking of Organizational Resilience Factors by Using a Two Step Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS, Mathematical Problems in Engineering, Vol.2014, No.Article ID 418085, pp. 13 pages, ISSN 1024-123, Doi 10.1155/2014/418085, 2014
 6. Milena Jakšić, Slaviša Moljević, Aleksandar Aleksić, Mirjana Misita, Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Predrag Mimović, Fuzzy Approach in Ranking of Banks according to Financial Performances, Mathematical Problems in Engineering, Vol.2016, No.Article ID 6169586, pp. 11 pages, ISSN 1024-123, 2016
 7. [4] Arsovski, S., Todorovic, G., Lazic, Z., Arsovski, Z., Aleksic, A., and Ljepava, N., Model for selection of the best location based on fuzzy AHP and Hurwitz methods, Mathematical Problems in Engineering, Vol.-, No.Article ID 2803461, pp. 12 pages, ISSN 1563-5147, 2017
 8. Aleksic, A., Puskaric, H., Tadic, D., Stefanovic, M., Project management issues: vulnerability management assessment, Kybernetes, Vol.46, No.7, pp. 1171-1188, ISSN 0368-492-, 2017
 9. Tadic, D., Aleksic, A., Mimovic, P., Puskaric, H., Misita, M., A model for evaluation of customer satisfaction with banking service quality in an uncertain environment, Total Quality Management & Business Excellence, Vol.29, No./, pp. 1342-1361, ISSN 1478-3363, 2018
 10. Tadić D., Đorđević A., Aleksić A., Nestić S., Selection of recycling centre locations by using the interval type-2 fuzzy sets and two-objective genetic algorithm, Waste Management & Research, Vol.37, No.1, pp. 26-27, ISSN 1096-3669, 2019
 11. Banduka, N., Aleksić, A., Komatina, N., Aljinović, A., & Tadić, D., The prioritization of failures within the automotive industry: The two-step failure mode and effect analysis integrated approach, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, Vol.234, No.12, pp. 1559-1570, ISSN 2041-2975, 2020
 12. Zahar Djordjevic, M., Simeunovic, B., Nestic, S., Aleksic, A., & Puskaric, H., Study on performance evaluation of the production process – fuzzy MCDM approach, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN 1875-8967, 2020
 13. Komatina, N., Djapan, M., Ristić, I., & Aleksić, A., Fulfilling External Stakeholders’ Demands—Enhancement Workplace Safety Using Fuzzy MCDM, Sustainability, Vol.13, No.5, pp. 2892, ISSN 2071-1050, 2021
 14. Komatina, Nikola, Danijela Tadić, Aleksandar Aleksić, and Nikola Banduka, The integrated PFMEA approach with interval type-2 fuzzy sets and FBWM: A case study in the automotive industry., Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, Vol.-, No.-, pp. 09544070211034799, ISSN 0954-4070, 2021
 15. Nestić, Snežana, Aleksandar Aleksić, Jaime Gil Lafuente, Tijana Cvetić, and Goran Đurić, The Allocation of Business Model Components under Presence of Uncertainties by the Branch-and-Bound Method, Mathematical Problems in Engineering, Vol.2022, No.Article ID 2958519, pp. 12 pages, ISSN 1024-123, Doi doi.org/10.1155/2022/2958519, 2022
 16. Vladimir Milovanović, Aleksandar Aleksić, Vlada Sokolović and Marjan Milenkov, Ranking of key performance indicators of the overhaul process of technical systems, The International Journal of Industrial Engineering: Theory, Applications and Practice, Vol.31, No.1, pp. 65-83, ISSN 1072-4761, Doi https://doi.org/10.23055/ijietap.2024.31.1.9685, 2024
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
51
Укупан
 1. Aleksandar Aleksić, Branislav Jeremić, Miladin Stefanović, Đapan Marko, Risk management processes in supply chains, 3. International Quality Conference, QUALITY FESTIVAL 2009, Kragujevac, 2009, May 20. 2009. - May 22. 2009., pp. 39 - 43, ISBN 978-86-86663-34-4
 2. Miladin Stefanović, Slavko Arsovski, Snezana Nestić, Aleksandar Aleksić, Integration of virtual enterprises using service oriented architecture, 3. International Quality Conference, QUALITY FESTIVAL 2009, Kragujevac, 2009, May 20. 2009. - May 22. 2009., pp. 64 - 69, ISBN 978-86-86663-34-4
 3. Aleksandar Aleksić, Milan Erić, Srđan Atanasijević, Mladen Radišić, Configuration management and ICT: A case study of improving quality of processes by system virtualization, 4. International Quality Conference, QUALITY FESTIVAL 2010, Kragujevac, 2010, 19.May 2010. - 21. May 2010., pp. 443-452, ISBN 978-86-86663-49-8
 4. Đapan Marko, Branislav Jeremić, Ivan Mačužić, Miladin Stefanović,Aleksandar Aleksić, Importance of Occupational Health and Safety Management System Implementation, 4. International Quality Conference, QUALITY FESTIVAL 2010, Kragujevac, 2010, 19.May 2010. - 21. May 2010., pp. 219 - 228, ISBN 978-86-86663-49-8
 5. Slavko Arsovski, Paul Andre, Miroslav Đorđević, Aleksandar Aleksić, Resilience of Automotive Sector: A Case Study, 4. International Quality Conference, QUALITY FESTIVAL 2010, Kragujevac, 2010, 19.May 2010. - 21. May 2010., pp. 89 - 104, ISBN 978-86-86663-49-8
 6. Zora Arsovski, Slavko Arsovski, Aleksandar Aleksić, Miladin Stefanović, Sonja Grubor, New model for quantification of ICT dependable organizations resilience, 5th International Conference ICQME 2010, Tivat, 2010, 15.09. 2010. - 17.09.2010., pp. 199 - 207, ISBN 978-9940-527-12-9
 7. Aleksandar Aleksic, Slavko Arsovski, Miladin Stefanovic, Danijela Tadic, Marko Ðapan, Resilience in Supply Chain, 5 International Quality Conference, Kragujevac, Serbia, 2011, May 20, pp. 479-486, ISBN 978-86-86663-68-9
 8. Aleksandar Aleksić, Slavko Arsovski, Zora Arsovski, Miladin Stefanović, Improving organizational resilience by applying information and communication technology: A case study, 2011 International Conference on Mechanical, Industrial, and Manufacturing Engineering MIME 2011 - Australia,Melbourne, Melbourne, 2011, 15 January, 2011 - 16 January, 2011, pp. 50-53, ISBN 978-0-9831693-1-4
 9. Danijela Tadić, Miladin Stefanović, Slavko Arsovski, Tijana Đukić, Aleksandar Aleksić, Fuzzy Rating of Criteria Weights of Management Problems in ELV Recycling Research Area, 5 International Quality Conference, Kragujevac, Serbia, 2011, May 20, pp. 193-200, ISBN 978-86-86663-68-9
 10. Miladin Stefanović, Ivan Mačužić, Aleksandar Aleksić, Marko Đapan1,Snežana Nestić, Quality of university – enterprises cooperation: students internship in Serbia, Quality festival 2011, 5th International quality conference, Kragujevac, 2011, May 19-21, pp. 543-548, ISBN 978-86-86663-68-9
 11. Aleksandar Aleksic, Danijela Tadic, Miladin Stefanovic, A new fuzzy model for situation awareness assessment related to resilience: Case study of small and medium enterprises in Serbia, 5th International Symposium of Industrial Engineering, Beograd, Serbia, 2012, 14, 15 June, pp. 301-304, ISBN 978-86-7083-758-4
 12. Aleksandar Aleksić, Danijela Tadić, Miladin Stefanović, MANAGEMENT OF KEYSTONE VULNERABILITIES IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRIZES – THE FUZZY MODEL FOR ASSESSMENT, SymOrg 2012, Zlatibor, 2012, 05. - 09. jun, pp. 1273 - 1282, ISBN 978 - 86 - 7680 - 254 - 8
 13. Aleksandar Aleksić, Danijela Tadić, Miladin Stefanović, Slavko Arsovski, Snežana Nestić, ASSESSMENT OF ADAPTIVE CAPACITY OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, 6. INTERNATIONAL QUALITY CONFERENCE, Kragujevac, 2012, 07-09 jun, pp. 231 - 238, ISBN 978-86-86663-82-5
 14. Aleksandar Đorđević, Miladin Stefanović, Snežana Nestić, Aleksandar Aleksić, Optimization Of Suppliers Selection In Food Industry, 7th International Conference ICQME 2012, Tivat, Montenegro, 2012, 19th-21st September, pp. 29-36, ISBN 978-9940-527-28-0
 15. Aleksandar Nikolić, Milan Blagojević, Miroslav Živković, Aleksandar Aleksić, Radovan Petrović, INFLUENCE OF MESH QUALITY ON FLUID FLOW CALCULATED WITH SOFTWARE PAK-F EXPLICIT, 6. INTERNATIONAL QUALITY CONFERENCE, Kragujevac, 2012, 07-09 jun, pp. 561 - 568, ISBN 978-86-86663-82-5
 16. Marko Đapan, Aleksandar Aleksić, Danijela Tadić, Ivan Mačužić, Petar Todorović, MAINTENANCE PROCESS GOALS ASSESSMENT IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE: A FUZZY APPROACH, 6. INTERNATIONAL QUALITY CONFERENCE, Kragujevac, 2012, 07-09 jun, pp. 447 - 454, ISBN 978-86-86663-82-5
 17. Miladin Stefanovic, Snezana Nestic, Aleksandar Aleksic, Aleksandar Djordjevic, CASE OF SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF MOODLE LMS IN ENGINERING EDUCATION, 6. INTERNATIONAL QUALITY CONFERENCE, Kragujevac, 2012, 07-09 jun, pp. 641 - 646, ISBN 978-86-86663-82-5
 18. Slavko Arsovski, Zora Arsovski, Miladin Stefanović, Aleksandar Aleksić, Danijela Tadic, Snezana Nestic, Aleksandar Djordjevic, A Resilience Assessment Of The Profile And Structure Of A New Technology Park, 7th International Conference ICQME 2012, Tivat, Montenegro, 2012, 19th-21st September, pp. 117-127, ISBN ISBN: 978-9940-527-28-0
 19. Snežana Nestić, Miladin Stefanović, Aleksandar Aleksić, PROCUREMENT PROCESS METRIC IN MEDIUM MANUFACTURING ORGANIZATION, 6. INTERNATIONAL QUALITY CONFERENCE, Kragujevac, 2012, 07-09 jun, pp. 611 - 618, ISBN 978-86-86663-82-5
 20. Snezana Nestic, Miladin Stefanovic, Aleksandar Aleksic, Aleksandar Djordjevic, Svetlana Stojanovic, PRODUCTION PROCESS METRIC IN MEDIUM MANUFACTURING ORGANIZATION, 7th International Conference ICQME 2012, Tivat, Montenegro, 2012, 19th-21st September, pp. 231-237, ISBN 978-9940-527-28-0
 21. Aleksandar Aleksic, Ivan Mačužić, Snežana Nestić, Marko Đapan, Miladin Stefanović, Comparative analysis of students’ internship in Serbia and EU – An approach for improvement of University and enterprise cooperation, ICTT 2013 International Conference on Technology Transfer, Niš, Serbia, 2013, 20-22. June, pp. 273-278, ISBN 978-86-6125-083-5
 22. Aleksandar Aleksic, Marko Djapan, Danijela Tadic, Miladin Stefanovic, The Assessment of Maintenance Process Vulnerabilities in SMEs, 2013 Prognostics and System Health Management Conference PHM-2013, Milano, Italy, 2013, 8-11 September, 2013, pp. 457-462, ISBN 978-88-95-95608-24-2
  The assessment of maintenance process vulnerabilities in small and medium enberprises.pdf
 23. Aleksandar Aleksic, Marko Djapan, Miladin Stefanovic, Slavko Arsovski, Danijela Tadic, Ivan Macuzic, ANP as a Tool for Determining the Resilience Factors' Interacton in SMEs, 7th International Quality Conference, Kragujevac, Serbia, 2013, May 24th 2013, pp. 607-612, ISBN ISBN 978-86-86663-94-8
 24. Slavko Arsovski, Aleksić Aleksandar, Lazić Miodrag, Danijela Tadić, DECREASING VULNERABILITY OF RECYCLING SYSTEM OF ELV IN SERBIA THROUGH THE INTEGRATION PROCESESS, Urban Eco conference 2013, Zrenjanin, 2013, 11.10.2013., pp. 155-164, ISBN 978-86-7672-210-5
 25. Snežana Nestić, Aleksandar Đorđević, Aleksandar Aleksić, Ivan Mačužič, Miladin Stefanovic, Optimizatioon of the Maintenance Process Using Genetic Algorythm, 2013 Prognostics and System Health Management Conference PHM-2013, Milano, Italy, 2013, 8-11 September, 2013, pp. 319-324, ISBN 978-88-95-95608-24-2
 26. Aleksandar Aleksic, Miladin Stefanovic, Slavko Arsovski, Aleksandar Djordjevic, Modeling weights of organization vulnerability factors: genetic algorithm approach, 8th International Quality Conference, Kragujevac, 2014, 22-23. May, pp. 167- 173, ISBN 978-86-6335-004-5
 27. Miladin Stefanović, Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Snežana Nestić, Aleksandar Aleksić, Analysis Of WBC Regional Enterprises Needs From The Aspect Of QMS, 8th International Conference ICQME2014, Tivat, Montenegro, 2014, 24.-26.09.2014., pp. 1-8, ISBN 978-9940-527-39-6
 28. Danijela Tadić, Marija Zahar Đorđević, Hrvoje Puškarić, Aleksandar Aleksić, A NEW FUZZY DELPHI METHOD FOR EVALUATION OF BUSINESS GOALS, 9th International Quality Conference, Kragujevac, 2015, June 2015, pp. 423-430, ISBN 978 - 86 - 6335 - 015 - 1
 29. Hrvoje Puskaric, Marija Zahar Djordjevic, Aleksandar Aleksic, The conceptual model for small and medium sized enterprises for the purpose of project management, 6 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INDUSTRIAL ENGINEERING, Belgrade, 2015, 24.09.-25.09., pp. 166-169, ISBN 978-86-7083-864-2
 30. Aleksandar Aleksic, Slavko Arsovski, Snežana Nestić, Miladin Stefanović, Danijela Tadić, Achieving business continuity through organizational resilience: socio-ecological perspective, 10th International Conference ICQME 2016, Petrovac, Montenegro, 2016, 28th-30th September, pp. 99-105, ISBN 978-9940-527-49-5
 31. Aleksandar Đorđević, Danijela Tadić, Aleksandar Aleksić, Miladin Stefanović, Snežana Nestić, New Model for Subjective Happiness Determination Based on the Fuzzy Set Theory and Statistics, 1. International Conference on Quality of Life, Kragujevac, 2016, 09-10.06.2016, pp. 37-42, ISBN 978-86-6335-033–5
 32. Danijela Tadić, Aleksandar Aleksić, Marija Zahar Đorđević, Milena Miladinović, THE STATISTICAL APPROACH IN DETERMINING INFLUENCE OF ECONOMIC FACTORS ON THE LEVEL OF QUALITY OF LIFE, 1. International Conference on Quality of Life, Kragujevac, 2016, 09-10.06.2016, pp. 23-28, ISBN 978 - 86 - 6335 - 033 – 5
 33. Danijela Tadić, Miladin Stefanović, Aleksandar Đorđević, Aleksandar Aleksić, Determining the Function of Dependence Between Quality of Life and GDP, 1. International Conference on Quality of Life, Kragujevac, 2016, 09-10.06.2016, pp. 101-106, ISBN 978-86-6335-033–5
 34. Hrvoje Puškarić, Sonja Kostić, Aleksandar Aleksić, Danijela Tadić, The evaluate of a new developing projects under uncertain market, 2. International Conference on Quality of Life, Kragujevac, 2016, 08.06.2016. – 10.06.2016, pp. 37-42, ISBN 978-86-6335-04-4
 35. Nestić, S., Stefanović, M., Aleksić, A., Zahar Đorđević, M, The systematic innovation management practices at universities and their ecosystem, 1st International Conference for Quality Research, Quality festival 2017, Jahorina, RS, B&H, 2017, October 26th-28th, pp. 155-162, ISBN 978-99976-719-1-2
 36. Aleksandar Aleksic, Nikola Komatina, Danijela Tadic, The selection of equipment for recycling by using fuzzy COPRAS method, 7th International symposium on industrial engineering, Belgrade, Serbia, 2018, 27th – 28th September, pp. 164-167, ISBN 978-86-7083-981-6
 37. Aleksandar Aleksić, Snežana Nestić, Miladin Stefanović, Analysis of the key performance indicators in serbian higher education institutuions and proposal of their weights, 3rd International conference on Quality of Life, Kopaonik, 2018, November 28-30, pp. 181-186, ISBN 978-6335-656-4
 38. Dajana Živković, Aleksandar Aleksić, Danijela Tadić, Aleksandar Đorđević, A model for assessment of risks with trapezoidal interval type-2 fuzzy sets, BALCOR 2018 XIII Balkan Conference on Operational Research, Belgrade, Serbia, 2018, 25-28 May, pp. 333-340, ISBN 978-86-80593-64-7
 39. Danijela Tadic, Aleksandar Djordjevic, Aleksandar Aleksic, Snezana Nestic, Improving quality of recycling process - selection of recycling center locations by using genetic algorithm, 7th International symposium on industrial engineering, Belgrade, Serbia, 2018, 27th – 28th September, pp. 159-163, ISBN 978-86-7083-981-6
 40. Hrvoje Puškarić, Marija Zahar Đorđević, Miladin Stefanović, Aleksandar Aleksić, Factor of risk exposure in project implementation in startup companies regarding technology development in Serbia, 7th International symposium on industrial engineering, Belgrade, Serbia, 2018, 27th – 28th September, pp. 168-171, ISBN 978-86-7083-981-6
 41. Ranka Gojković, Snežana Nestić, Slaviša Moljević, Aleksandar Đorđević, Aleksandar Aleksić, Educating students from wbc to improve entrepreneurial competencies, 3rd International conference on Quality of Life, Kopaonik, 2018, November 28-30, pp. 143-148, ISBN 978-6335-656-4
 42. Aleksandar Aleksić, Miloš Marković, Communication management issues in production systems – conflict styles analysis, 13. International quality conference, Quality Festival 2019, Kragujevac, Serbia, 2019, May 29th - June 1st, pp. 379-386, ISBN ISSN 2620-2832
 43. Aleksic, Aleksandar, Nikolina Ljepava, and Marija Ristic, Smart city transportation services, customer satisfaction and impact on the quality of life, In Smart Technologies and Innovation for a Sustainable Future: Proceedings of the 1st American University in the Emirates International Research Conference—Dubai, UAE 2017, Dubai, UAE, 2019, Springer International Publishing, pp. 333-338, ISBN 978-3-030-01659-3
 44. Marija Savković, Aleksandar Aleksić, Danijela Tadić, Nikola Komatina, Tijana Cvetić, The analysis of the impact of recycling equipment in the automotive industry in terms of circular economy, 13th International Quality Conference, Quality Festival, Kragujevac, Serbia, 2019, May 29th - June 1st, pp. 759-768, ISBN ISSN 2620-2832
 45. Nikola Komatina, Aleksandar Aleksić, Danijela Tadić, The significance of elv recycling equipment from the aspect of preserving natural resources in the republic of Serbia, 13th International Quality Conference, Quality Festival, Kragujevac, Serbia, 2019, May 29th - June 1st, pp. 753-758, ISBN ISSN 2620-2832
 46. Slobodan Malbašić, Aleksandar Aleksić, Open innovation as a new paradigm in research and business, 13th International Quality Conference, Quality Festival, Kragujevac, Serbia, 2019, May 29th - June 1st, pp. 937-944, ISBN ISSN 2620-2832
 47. Tijana Cvetić, Marija Savković, Aleksandar Aleksić, Sonja Kostić, Market analysis in the republics of serbia from the aspect of the circular economy in the ELV domain, 13th International Quality Conference, Quality Festival, Kragujevac, Serbia, 2019, May 29th - June 1st, pp. 861-868, ISBN ISSN 2620-2832
 48. Milan Pavlović, Danijela Tadić, Aleksandar Aleksić, Nikola Komatina, and Bayoumi H. Hosam, Contribution of Optimal Equipment for ELV Recycling to the Sustainable Development of Serbia and the Region, In Urban Mining and Sustainable Waste Management, Springer, Singapore, Singapore, 2020, pp. 1-8, ISBN 978-981-15-0532-4
 49. Nastasija Mijovic, Nikola Komatina, Snezana Nestic, Marija Runic Ristic, Aleksandar Aleksic, Contemporary education issues – leadership in engineering management, 5th International scientific conference, COMETa 2020, „Conference on Mechanical EngineeringTechnologies and Applications“, East Sarajevo, RS, B&H, 2020, 26th-28th November, pp. 520-528, ISBN 978-99976-719-8-1
 50. Aleksandar Aleksić, Snežana Nestić, Danijela Tadić, Nikola Komatina, Determination of organizational resilience level within business processes in production companies, 6th International Scientific Conference: ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications - COMETa 2022”, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Republic of Srpska, 2022, 17th - 19th November, pp. 750-757, ISBN 978-99976-947-6-8
 51. Michael Huber, Nikolina Ljepava, Aleksandar Aleksić, BUSINESS MODELS IN TRANSITION - A CHANGE FOR PERFORMANCE ENHANCEMENT AND RESILIENCE, 6th International Scientific Conference: ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications - COMETa 2022”, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Republic of Srpska, 2022, 17th - 19th November, pp. 771-778, ISBN 978-99976-947-6-8
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
1
Укупан
 1. Aleksandar Aleksić, Snežana Nestić, Danijela Tadić, The projects evaluation and selection by using MCDM and intuitionistic fuzzy sets, 1st Serbian International Conference on Applied Artificial Intelligence (SICAAI), Kragujevac, Serbia,, 2022, 19-20 May, pp. 62, ISBN 978-86-81037-71-3
Списак резултата М45
Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја
Број
4
Укупан
 1. Драган Рајковић, Зоран Пуношевац, Драгана Ристић Игњатовић, Александар Алексић, Процес организовања туристичких путовања. Монографија: Безбедност прехрамбених производа и квалитет услуга: услов конкурентности, уредник Славко Арсовски,, Факултет инжењерских наука Крагујевац,, Br. strana: 152, ISBN 978 – 86 -86663 – 53 -5, Крагујевац, 2010
 2. Александар Алексић, Данијела Тадић, Монографија: Упрaвљање ланцима снабдевања: Мултидисциплинарни приступ унапређењу перформанси, уредник Миладин Стефановић, Факултет инжењерских наука Крагујевац,, Br. strana: 287, ISBN 978-86-86663-89-4, Крагујевац, 2012
 3. Драган Рајковић, Зоран Пуношевац, Иван Савовић, Александра Кокић Арсић, Александар Алексић, Катарина Канјевац Миловановић, Структура стандардизованих система менаџмента, Монографија: Интегрисани системи менаџмента, уредник Славко Арсовски, Факултет инжењерских наука, Br. strana: 154, ISBN 978-86-86663-97-9, Крагујевац, 2013
 4. Зора Арсовски, Владимир Ранковић, Зоран Калинић, Драгана Рејман Петровић, Миладин Стефановић, Славко Арсовски, Александар Ђорђевић, Игор Милановић, Александар Алексић, Снежана Нестић, Монографија: Интегрисани модели пословне интелигенције, уредник Зора Арсовски, поглавље: Модел капацитета за опоравак према захтевима стандарда ASIS SPC.1-2009, Економскии факултет у Крагујевцу, Br. strana: 21, ISBN 978 – 86 -6091 – 046 - 4, Крагујевац, 2014
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
2
Укупан
 1. Danijela Tadic, Aleksandar Aleksic, Ranking organizational resilience factors in enterprises using a modified fuzzy analytical hierarchy process, Ekonomski horizonti, Vol.15, No.3, pp. 185, ISSN 199, 2013
 2. Nestić Snežana, Aleksić Aleksandar, Gil Lafuente Jaime, Ljepava Nikolina, Pospešivanje proizvodnje i prodaje primenom matematičke statistike i genetičkog algoritma, Ekonomski Horizonti, Vol.24, No.1, pp. 57-73, ISSN 1450-863, Doi 10.5937/ekonhor2201057N, 2022
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
1
Укупан
 1. Milovanović, Vladimir, Aleksandar Aleksić, Vlada Sokolović, Marjan Milenkov, Modelovanje neizvesnosti primenom intuitivnih fazi brojeva, Vojnotehnicki glasnik, Vol.69, No.4, pp. 905-929, ISSN 0042-8469, Doi https://doi.org/10.5937/vojtehg69-33301, 2021
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
10
Укупан
 1. Aleksić, А., Jeremić, B., Stefanović, M., Đapan М.,, Risk management processes in supply chains, International Journal for Quality research, Vol.3, No.2, pp. 133-138, ISSN 1800-6450, 2009
 2. Đapan Marko, Jeremić Branislav, Mačužić Ivan, Aleksić Aleksandar, Razvoj metodologije za procenu rizika pri promenljivim uslovima radne okoline, Kvalitet, Vol.19, No.5 – 6, pp. 50 - 54, ISSN 354-2408, 2009
 3. Stefanović, M., Arsovski, S., Nestić., S. Aleksić, A., Integration of Virtual Enterprises Using Service Oriented Architecture, International Journal for Quality research, Vol.3, No.2, pp. 199-205, ISSN 1800-6450, 2009
 4. Danijela Tadić, Slavko Arsovski, Miladin Stefanović, Aleksandar Aleksić, A Fuzzy AHP and TOPSIS for ELV Dismantling Selection, International Journal for Quality Research, Vol.4, No.2, pp. 139 - 144, ISSN 1800-6450, 2010
 5. Slavko Arsovski, Aleksandar Aleksić, Zora Arsovski, Miladin Stefanović, Sonja Grubor, Kapacitet organizacije za oporavak u teoriji i praksi, Kvalitet, Vol.20, No.7-8, pp. 25-28, ISSN 0354-2408, 2010
 6. Slavko Arsovski, Ivan Đokić, Aleksandar Aleksić, Kvalitet i proizvodnja svetske klase, Kvalitet, Vol.21, No.5-6, pp. 45-48, ISSN 0354-2408, 2011
 7. Aleksandar Nikolic, Milan Blagojevic, Miroslav Zivkovic, Aleksandar Aleksic, Slobodan Savic, Software Technologies for the Analysis of Blood Flow in the Human Body, International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM), Vol.3, No.2, pp. 99-104, ISSN 2217-2661, 2012
 8. Zora Arsovski, Slavko Arsovski, Aleksandar Aleksic,Miladin Stefanovic, Danijela Tadic, Vulnerabilities of Virtual and Networked Organizations, International Journal of Web Portals, Vol.4, No.3, pp. 20-35, ISSN 1938-0194, 2012
 9. Александар Алексић, Славко Арсовски, Миладин Стефановић, Снежана Нестић, Дефинисање пословних процеса малих и средњих предузећа у циљу процене капацитета за опоравак, Квалитет, Vol.2012, No.3 - 4, pp. 23 - 25, ISSN 2217-852, 2012
 10. Aleksandar Djordjevic, Milan Eric, Aleksandar Aleksic, Snezana Nestic, Svetlana Stojanovic, OPTIMIZATION OF MACHINING PROCESSES USING THE ABC METHOD AND GENETIC ALGORITHM, International Journal for Quality Research, Vol.7, No.3, pp. 3-14, ISSN 1800-6450, 2013
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
19
Укупан
 1. Marko Đapan, Aleksandar Aleksić, Primena QDF metode u procesu unapređenja hladnjaka, Festival kvaliteta – 34. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac, 2007, 08.Maj 2007. - 11. Maj 2007., pp. 30 - 30, ISBN 86-86663-07-7
 2. Slavko Arsovski, Aleksandar Aleksić, Uroš Proso, Kvalitet i kapacitet organizacije za oporavak i unapređenje, Festival kvaliteta –37. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac, 2010, 19.May 2010. - 21. May 2010., pp. 45 - 45, ISBN 978-86-86663-51-1
 3. Slavko Arsovski, Milan Pavlović, Aleksandar Aleksić, Sonja Grubor, Kreiranje mreže centara za demontažu vozila na kraju životnog ciklusa (ELV) pri neuzvesnim uslovima: Studija slučaja u Srbiji, Festival kvaliteta –5. Nacionalna konferencija o kvalitetu života, Kragujevac, 2010, 19.May 2010. - 21. May 2010., pp. 134 - 134, ISBN 978-86-86663-51-1
 4. Aleksandar Aleksic, Slavko Arsovski, Nikola Tonic, Sonja Grubor, Kapacitet za oporavak centara za demontažu vozila na kraju životnog ciklusa, Festival kvaliteta 2011, Kragujevac, 2011, 19.-21. 2011, pp. 105-111, ISBN 978-86-86663-69-6
  15.pdf
 5. Danijela Tadić, Miladin Stefanović, Aleksandar Aleksić, Ocenjivanje težine kriterijuma u različitim menadžment problemima primenom metoda veštačke inteligencije, Festival kvaliteta 2011, 38. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac, 2011, Maj 19-21, pp. A331-A336, ISBN 978-86-86663-69-6
 6. Jovan Milivojević, Aleksandra Kokić Arsić, Aleksandar Aleksić, Sonja Grubor, Ivan Savović, Scenario katastrofe i opstanak ljudske zajednice, Festival kvaliteta 2011, 6. Nacionalna konferencija o kvalitetu života, Kragujevac, 2011, Maj 19-21, pp. B43-B54, ISBN 978-86-86663-69-6
 7. Miladin Stefanovic, Milan Eric, Aleksandar Aleksic, Snežana Nestic, Nikola Tonic, MODEL REINŽENJERINGA PROCESA U MARKETINGU, RAZVOJU I NABAVCI, Festival kvaliteta 2011, Kragujevac, 2011, 19. - 21. maj, pp. 249-257, ISBN 978-86-86663-69-6
 8. Miladin Stefanović, Snežana Nestić, Aleksandar Aleksić, Razvoj softverskog resenja za podršku sms baziranom direktnom marketingu, Festival kvaliteta 2011, 38. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac, 2011, Maj 19-21, pp. A264-A270, ISBN 978-86-86663-69-6
 9. Aleksandar Aleksić, Slavko Arsovski, Miladin Stefanović, Aleksandar Đorđević, Ivan Savović, ELEMENTI KORPORATIVNE KULTURE PODREĐENI KAPACITETU ZA OPORAVAK, Festival kvaliteta 2012, Kragujevac, 2012, 07-09 jun, pp. 341 - 346, ISBN 978-86-86663-83-2
 10. Jovan Milivojević, Aleksandra Kokić Arsić, Sonja Grubor, Ivan Savović, Aleksandar Aleksić, NAUKA I TEHNOLOGIJA U FUNKCIJI KVALITETA ŽIVOTA, Festival kvaliteta 2012, Kragujevac, 2012, 07-09 jun, pp. 23, ISBN 978-86-86663-83-2
 11. Jovan Milivojević, Aleksandra Kokić Arsić, Sonja Grubor, Ivan Savović, Aleksandar Aleksić, KVALITET ŽIVOTA I GLOBALNE KATASTROFE, Festival kvaliteta 2012, Kragujevac, 2012, 07-09 jun, pp. B39, ISBN 978-86-86663-83-2
 12. Marko Rakić, Aleksandar Aleksić, MEDICINSKI UREĐAJI, PRIMENA UPRAVLJANJA RIZIKOM NA MEDICINSKE UREĐAJE, VASKULARNI KALEMOVI, Festival kvaliteta 2012, Kragujevac, 2012, 07-09 jun, pp. 382 - 385, ISBN 978-86-86663-83-2
 13. Aleksandar Aleksić, Miladin Stefanović, Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Uticaj sposobnosti internih i eksternih resursa na kapacitet za oporavak organizacije, Festival kvaliteta 2013, 40 Nacionalna konferencija o kvalitetu, kragujevac, Srbija, 2013, 23. maj 2013, pp. A213-A217, ISBN 978-86-86663-93-1
 14. Aleksandar Dordevic, Miladin Stefanovic, Slavko Arsovski, Milan Eric, Aleksandar Aleksic, Snezana Nestic, Optimizacija obradnog procesa struganja korišćenjem genetskog algoritma, Festival kvaliteta 2013, 40 Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac, Srbija, 2013, 23. maj 2013, pp. A258-A270, ISBN 978-86-86663-93-1
 15. Jovan Milivojević, Aleksandar Aleksić, Aleksandra Kokić Arsić, Katarina Kanjevac Milovanović, Virtualni naučno - tehnološki park i umrežavanje izvora znanja – polje ideja i naučnih ostvarenja, Festival kvaliteta 2013, 8. Konferencija o kvalitetu zivota, Kragujevac, 2013, Maj 23-25, pp. A382-A387, ISBN 978-86-86663-93-1
 16. Jovan Milivojević, Aleksandar Aleksić, Svetlana Stojanović, Globalne katastrofe i potencijal novog života ljudi, Festival kvaliteta 2013, 8. Konferencija o kvalitetu zivota, Kragujevac, 2013, Maj 23-25, pp. A418-A426, ISBN 978-86-86663-93-1
 17. Aleksandar Đorđević, Miladin Stefanović, Aleksandar Aleksić, Snežana Nestić, Optimizacija rute transporta komunalnog otpada u gradskim sredinama korišćenjem genetskih algoritama, Festival kvaliteta 2014, 41. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac, 2014, 22, maj, pp. 24-1 – 24-9, ISBN 978-86-6335-005-5
 18. Snežana Nestić, Aleksandar Đorđević, Miladin Stefanović, Aleksandar Aleksić, Dekompozicija i metrika procesa marketinga i prodaje u proizvodnim organizacijama male i srednje veličine, Festival kvaliteta 2014, 41. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac, 2014, 22. maj, pp. 22-1 – 22-7, ISBN 978-86-6335-005-5
 19. Aleksandar Aleksić, dr Miladin Stefanović, dr Slavko Arsovski, dr Danijela Tadić, PODIZANJE KVALITETA KOMUNIKACIJA STUDENATA KROZ UNAPREĐENJE PREZENTACIONIH VEŠTINA, 10. Nacionalna konferencija o kvalitetu života, Kragujevac, 2015, 6. Jun 2015., pp. B51-B54, ISBN 978 - 86 - 6335 - 016 - 8
Списак резултата М85
Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент, нова генска проба, микроорганизми (уз доказ)
Број
2
Укупан
 1. Славко Арсовски, Александар Алексић, Миладин Стефановић, Данијела Тадић, Милан Ерић, Хрвоје Пушкарић, Снежана Нестић,, Софтвер за квантификацију капацитета организација за опоравак након наглог пада перформанси - ORASMES v1.1, Крагујевац, 2013
 2. др Славко Арсовски, Др Данијела Тадић, др Aлександрар Алексић, Хрвоје Пушкарић, Александар Ђорђевић и Александар Томовић, Софтвер за одређивање оптималног технолошког портфолиа, рањивости и одрживости система рецилаже ELV, – OTPRO-ELV V1.1, CIM центар Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, Крагујевац, 2014

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Интелигентни системи за развој софтверских производа и подршку пословања засновани на моделима, Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије III-44010, 2011 - 2014
 2. Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила, ТР 35033, 2011-2014

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. TEMPUS Joint European Project 41045_2006 Training for Occupational Safety and Health Improvement, 2006 - 2008
 2. TEMPUS JP 510985-2010 Improvement of Students' Internship in Serbia, 2011-2013
 3. 543662-TEMPUS-1-2013-1-ME-TEMPUS-JPHES, Improvement of partnership with enterprises by enhancement of a regional quality management potentials in WBC, 2014-
 4. ERASMUS KA2 projekat: DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SYSTEM FOR PERFORMANCE EVALUATION FOR SERBIAN HEIs AND SYSTEM – PESHES - 573820-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP
 5. Контакт особа за CEEPUS мрежу: Concurrent Product and Technology Development - Teaching, Research and Implementation of Joint Programs Oriented in Production and Industrial Engineering
 6. Контакт особа за CEEPUS мрежу: Intelligent Automation for Competitive Advantage