ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Александар Давинић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеАлександар Давинић
Година и место рођења1962. Тузла, БиХ
ЗвањеВанредни професор
E-maildavinic@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука
Област и ужа специјалностМотори СУС, Друмски саобраћај

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година1987
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловПрорачун и конструкција Х.Д. спојнице за погон тракастог транспортера
ОбластМашинско инжењерство, хидро-преносници снаге
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година1995
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловАнализа могућности смањења емисије честица дизел мотора
ОбластМашинско инжењерство, Мотори и погонски системи
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година2013
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењењрских наука
НасловИдентификација карактеристика мултипроцесног рада клипног мотора СУС
ОбластМотори СУС

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
1988Машински факултет у КрагујевцуАсистент приправник
1993Машински факултет у КрагујевцуАсистент приправник
1995Машински факултет у КрагујевцуАсистент
2004Машински факултет у КрагујевцуАсистент
2014Факултет инжењерских наукаДоцент

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ГодинаНазив
1988Награда "Универзитета Светозар Марковић- Крагујевац" за постигнут успех током студирања

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
2
Укупан
 1. Pešić Radivoje B., Davinić Aleksandar Lj., Petković Snežana D., Taranović Dragan S., Miloradović Danijela M., Aspects of volumetric efficiency measurement for reciprocating engines, Thermal Science, Vol.17, No.1, pp. 35-48, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI120531153P, 2013
 2. Milosavljević Branimir Lj., Pešić Radivoje B., Taranović Dragan S., Davinić Aleksandar Lj., Milojević Saša T., Measurements and modeling pollution from traffic in a street canyon: Assessing and ranking the influences, Thermal Science, Vol.19, No.5, pp. 2093-2104, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI150402111M, 2015
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
2
Укупан
 1. R. Pešić, A. Davinić i S. Veinović, NEW ENGINE METHOD FOR BIODIESEL CETANE NUMBER TESTING, Thermal Science, Vol.12, No.1, pp. 125-138, ISSN 0354-9836, 2008
 2. Radivoje B. PEŠIĆ, Aleksandar Lj. DAVINIĆ, Dragan S. TARANOVIĆ, Danijela M. MILORADOVIĆ, Snežana D. PETKOVIĆ, Experimental determination of double vibe function parameters in diesel engines with biodiesel, Thermal Science, Vol.14, No.Supp., pp. 207-2187, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI100505069P, 2010
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
48
Укупан
 1. D. Radonjić, R. Pešić, A. Davinić, S. Veinović, Automatizacija probnog stola za ispitivanje motora SUS, Simpozij o komonikacijah v sistemih za automatizacijo, Maribor, 1990, 18 in 19 oktober
 2. С. Веиновић, Р. Пешић и А. Давинић, Пречишћавање издувних гасова ото и дизел мотора, II Међународни научно-стручни скуп "ИЗВОРИ И ПРЕНОСИ СНАГЕ" - ИПС ‘90, Титоград, 1990, pp. 87-95
 3. А. Давинић, С. Веиновић, Р. Пешић, Развој горионика честица за рад у издувном систему дизел мотора, Седми симпозијум МВМ Крагујевац ‘92, Крагујевац, 1992, pp. 580-589
 4. Р. Пешић, С. Веиновић, А. Давинић, Прилог одређивању степена доброте процеса сагоревања код мотора СУС, Седми симпозијум МВМ Крагујевац ‘92, Крагујевац, 1992, pp. 549-555
 5. S. Veinović, V. D. Negrea, R. Pešić, A. Davinić, Engines with variable degree of compression, VII CONAT, Brasov, Romania, 1993, martie, pp. 61-82
 6. А. Давинић, С. Веиновић, Р. Пешић, Истраживање примене горионика за честице на дизел мотору, XIV Научно стручни скуп НМВ’93, -, 1993, мај, pp. 43-47
 7. Р. Пешић, С. Веиновић, А. Давинић, Развој оригиналног дигиталног филтра у обради индикаторских дијаграма мотора СУС, XIV Научно стручни скуп НМВ’93, -, 1993, мај, pp. 71-75
 8. Р. Пешић, С. Веиновић, А. Давинић, Сложена динамичка анализа моторског механизма за аутоматску промену степена компресије, XIV Научно стручни скуп НМВ’93, -, 1993, мај, pp. 79-83
 9. С. Веиновић, Д. Радоњић, Р. Пешић, А. Давинић, Актуелне теме у развоју возилских дизел мотора, Осми симпозијум МВМ Крагујевац ‘94, Крагујевац, 1994, pp. 446-454
 10. Д. Радоњић, С. Веиновић, Р. Пешић, А. Давинић и З. Радошевић, Прилог анализи утицајних параметара на неравномерност обртања коленастог вратила мотора, НМВ ‘95, Београд, 1995, мај
 11. A. Grujović, A. Davinić, D. Taranović, OXIGEN SENSOR PROPER FUNCTION TESTING, IX international scientifistic meeting, Kragujevac, 1996, 2-4 october, pp. 347-350
 12. S. Veinović, R. Pešić, A. Davinić and Kazimierz Golec, Two and four stroke ic engines with variable degree of compression, 22ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON COMBUSTION ENGINES Journal of KONES, Zakopane- Poland, 1996, September 11 - 14, ISBN 83-900666-5-3
 13. А. Тешић, С. Веиновић, Р. Пешић, Д. Радоњић, А. Давинић, Интелигентни пречистач ваздуха за моторе и возила, Девети симпозијум МВМ Крагујевац ‘96, Крагујевац, 1996, pp. 319-323
 14. Р. Пешић, С. Веиновић, Д. Радоњић, А. Давинић, А. Тешић, З. Радошевић, Метанол као гориво за мотор са променљивим степеном компресије, Девети симпозијум МВМ Крагујевац ‘96, Крагујевац, 1996, pp. 271-275
 15. Р. Пешић, С. Веиновић, Д. Радоњић, А. Давинић, А. Тешић, З. Радошевић, Д. Несторовић, Контролисана рециркулација издувних гасова, Девети симпозијум МВМ Крагујевац ‘96, Крагујевац, 1996, pp. 335-339
 16. Р.Митровић, Д.Радоњић, А.Давинић, С.Митровић, Могућности оцене квалитета ревитализације погонског зупчастог пара млина цемента, Међународни скуп Тешка машиноградња, Врњачка бања, 1996, јуни
 17. Р.Митровић, Д.Радоњић, А.Давинић, С.Митровић, Идентификација стања машинских система анализом сигнла вибрација, Међународни скуп Призводно машинство, Будва, 1996, септембар
 18. С. Веиновић, Р. Пешић, Д. Радоњић, А. Давинић, А. Тешић, Б. Тадић, Примена триболошких уложака ради смањења трења клипа и цилиндра, Девети симпозијум МВМ Крагујевац ‘96, Крагујевац, 1996, pp. 390-393
 19. С. Петковић, Ј. Мрђа, С. Веиновић, Д. Радоњић, Р. Пешић и А. Давинић, Могућност утврђивања степена пуњења код мотора, Девети симпозијум МВМ Крагујевац ‘96, Крагујевац, 1996, pp. 29-33
 20. S. Petković, J. Mrđa, S. Veinović, R. Pešić, D. Radonjić, A. Davinić, The possibility of determination of the volumetric efficiency of engine, MVM-International Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems, -, 1997, September, pp. 21-27
 21. S. Veinović, R. Pešić, A. Davinić i Z. Radošević, Strateške odrednice u daljem razvoju tehnike na primeru motornih vozila: energija, ekologija, ekonomija, sirovine = R+3E, 2. RUMANISCH-DEUTSCHES SYMPOSIUM THERMISCHE PROZESSE IM UMWELTFREUDLICHN MASCHINENBAU UND INDUSTRIELLE AUSRUSTUNGEN, Timisoara, 1997, 19 bis 21. Mai, pp. 1-7
 22. С. Веиновић, Р. Пешић, А. Давинић, К. Голец, Енергијске и еколошке границе возила, Десети симпозијум МВМ Крагујевац ‘98, Крагујевац, 1998, pp. 409-412
 23. Р. Пешић, С. Веиновић, А. Давинић, Р. Павловић и Р. Макљеновић, Савремени домаћи дизел мотори средњих снага, ИПС’ 99, Подгорица-Бечићи, 1999, pp. 15
 24. Р. Пешић, С. Веиновић, А. Давинић, Р. Павловић, Експериментални мотори за испитивање горива и мазива - припрема база знања, ДЕМИ 2000, 3. Међународно саветовање о достигнућима у електро и машинској индустрији, Бања Лука, 2000, април, pp. 248÷252
 25. Р. Пешић, С. Веиновић, А. Давинић, Природни гас као сировина и гориво за моторна возила, XII International Scientific Symposium, MVM 2002, Kragujevac, 2002, 7÷9. oktobar, pp. 284÷289
 26. S. Veinović, R. Pešić i A. Davinić, Frikcioni fluidi za podmazivanje varijatora motornih vozila, 8th International Tribology Conference, Belgrade, Serbia, 2003, 8. - 10. Oktober
 27. A. Davinić, D. Taranović, R. Pešić, INSTALLATION FOR AIR COMPRESSORS TESTING AND TRIBOLOGICAL TESTS OF IC ENGINES, Mobility & Vehicle Mechanics - International Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems, Kragujevac, 2004, December, pp. 151-165, ISBN 1450-5304
 28. R. Pešić, S. Veinović, A. Davinić, G. Pop, The new concept of the IC engine for all fuels, The 10th International Congress, Automotive and future technologies, Brashov, 2004, 20-22 October, pp. 1-8, ISBN 973-635-394
 29. А. Давинић, Р. Пешић, С. Веиновић, Нови концепт мотора за реализацију ото и дизел процеса у истом цилиндру, XIII International Scientific Symposium, MVM 2004, Крагујевац, 2004, 4÷6. октобар, pp. 482-488
 30. R. Pešić, A. Davinić, S. Veinović, One engine for all fuels – one fuel for all engines, 10th EAEC European Automotive Congress, Belgrade, 2005, 30th May -1st June, pp. 1-10, ISBN 86-80941-30-1
 31. R. Pešić, S. Milojević, A. Davinić, S. Veinović, V. D. Negrea and G. Pop, The experimental VCR diesel engine and determination of double Vibe function parameters, CAR 2005 The 9th International Congress on Automotive, Pitesti Romania, 2005, 2nd – 4th November, pp. 1-10, ISBN 973-690-450-4
 32. A. Davinić, R. Pešić, D. Ješić, S. Veinović, Experimental determination of auto-ignition characteristics of alternative and classical fuels using the engine method, International Congress Motor Vehicles & Motors 2006, Kragujevac, 2006, 4th-6th October, pp. 1-9, ISBN 86-80581-95
 33. S. Milojević, R. Pešić, A. Davinić, R. Pavlović, S. Veinović, Influence of the compression ratio on combustion and emissions parameters of the diesel engine, International Congress Motor Vehicles & Motors 2006, Kragujevac, 2006, 4th-6th October, pp. 1-12, ISBN 86-80581-95
 34. Д. Тарановић, А. Давинић, Mechatronic system on Multiprocessing ic engine, XIV Међународни научни симпозијум МВМ'06, Крагујевац, 2006, ISBN 86-80581
 35. R. Pešic, A. Davinic, S. Petkovic, D. Taranovic, D. Miloradovic, Volumetric efficiency- problems in experimental determination, International Congress Motor Vehicles & Motors 2010, Kragujevac, 2010, 7th-9th October, pp. 442- 451, ISBN 978-86-86663-57-3
 36. Taranovic, R. Pešic, A. Davinic, A. Savčić, Central communication unit for vehicle with diesel engine, International Congress Motor Vehicles & Motors 2010, Kragujevac, 2010, 7th-9th October, pp. 511- 517, ISBN 978-86-86663-57-3
 37. A. Davinić, R. Pešić, D. Taranović, M. Ravlić, Ignition system of multiprocessing Otto/Diesel engine, X Anniversary International Conference on accomplishments in electrical, mechanical and information engineering DEMI 2011, Banja Luka, 2011, 26.-28. may, pp. 673-680, ISBN 978-99938-39-36-1
 38. A. Davinić, R. Pešić, S. Veinović, S. Petrović, Ecological and energetic diesel engine characteristics with biodiesel, 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, 2011, October 18–21, pp. 766-773, ISBN 978-86-6055-018-9
 39. D. Taranović, R. Pešić, J. Lukić, A. Davinić, Test bench for non-standard measurement characteristics of reciprocating compressor, X Anniversary International Conference on accomplishments in electrical, mechanical and information engineering DEMI 2011, Banja Luka, 2011, 26.-28. may, pp. 759-764, ISBN 978-99938-39-36-1
 40. Davinić Aleksandar, Pešić Radivoje, Taranović Dragan, Multi charge ignition for multiprocessing otto/diesel engine, CAR 2011 International Automotive Congress “Automotive engineering and environment”, Pitesti, Romania, 2011, 2.-4. November, pp. 1-8, ISBN 1453-1100
 41. A. Davinić, R. Pešić, D. Taranović, M. Ravlić, Otto/Diesel combined engine -realization and characteristics-, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, 2012, 3rd -5th October, pp. 298- 306, ISBN 978-86-86663-91-7
 42. D. Radonjić, R. Pešić, D. Taranović, A. Davinić, Possibilities for use of simulation models in research of angular speed variations of IC engine’s crank shaft, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, 2012, 3rd -5th October 2012, pp. 76- 86, ISBN 978-86-86663-91-7
 43. Dragan Taranović, Radivoje Pešić, Aleksandar Davinić, Saša Milojević, THERMODYNAMIC CHARACTERISTICS OF RECIPROCATING COMPRESSORS FOR MOTOR VEHICLES, 11 International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, Banja Luka, 2013, 30 May - 1 June, pp. 955-960, ISBN 978‐99938‐39‐46‐0
 44. Radivoje Pešić, Aleksandar Davinić, Dragan Taranović, ECOLOGICAL AND ENERGY ENGINE CHARACTERISTICS WHEN THE ENGINE APPLIES DIFFERENT WORKING PROCESSES, 11 International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, Banja Luka, 2013, 30 May - 1 June, pp. 955-960, ISBN 978‐99938‐39‐46‐0
 45. Radivoje Pešić, Dragan Taranović, Aleksandar Davinić, TRIBOLOGICAL OPTIMIZATION OF RECIPROCATING MACHINES ACCORDING TO IMPROVING PERFORMANCE, International Congress Motor Vehicles & Motors 2014, Kragujevac, 2014, 9th - 10th October, pp. 372-382, ISBN 978-86-6335-010-6
 46. A. Davinić, R. Pešić, D. Taranović, and M. Ravlić, Engine with Alternative Otto/Diesel Processes, 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia (Mladen Stojiljković), Soko Banja, 2015, 20–23 October, pp. 965-974, ISBN 978-86-6055-076-9
 47. Aleksandar Davinić, Radivoje Pešić, Dragan Taranović Saša Milojević,, THE USE OF MODERN FUELS IN DIESEL ENGINES OF THE OLDER GENERATION, INTERNATIONAL conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology -12, Banja Luka, 2015, 29-30 Maj, pp. 703-712, ISBN 978-99938-39-53-8
 48. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Aleksandar Davinić, Dragan Taranović, COATED AL PISTON AS TECHNOLOGICAL SOLUTION TO LOWERING OF FRICTION LOSSES INSIDE IC ENGINE, INTERNATIONAL conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology -12, Banja Luka, 2015, 29-30 Maj, pp. 741-748, ISBN 978-99938-39-53-8
Списак резултата М44
Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значаја, превод изворног текста у облику студије , поглавља или чланка, превод или стручна редакција превода научне монографске књиге (само за старе језике)
Број
3
Укупан
 1. С. Веиновић, Д. Радоњић, Р. Пешић, А. Грујовић, А. Давинић, Прилог повећању економичности мотора СУС, -, -, 1995
 2. А. Давинић, Емисија честица дизел мотора, -, -, 2000
 3. С. Веиновић, Р. Пешић, А. Давинић, Инжењерске методе у повећању економичности путничких возила, -, -, 2005
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
5
Укупан
 1. Д. Радоњић, Р. Пешић, А. Давинић, С. Веиновић, Могућности аутоматизације мерења при испитивању мотора СУС у лабораторији, Зборник радова Машинског факултета у Крагујевцу, Vol.-, No.4, pp. 125-136, ISSN -, 1990
 2. С. Веиновић, Д. Радоњић, Р. Пешић, А. Давинић, и др, Анализа триболошких карактеристика домаћих мотора, Трибологија у индустрији, Vol.18, No.3, pp. -, ISSN -, 1996
 3. С. Веиновић, Р. Пешић, А. Давинић и Р. Павловић, Допринос трибологије повећању економичности домаћих моторних возила, Трибологија у индустрији, Vol.21, No.2, pp. -, ISSN 0351-1642, 1999
 4. Р. Пешић, С. Веиновић, А. Давинић, М. Гајовић, Моторски аспекти примене гасовитих горива на моторним возилима, Часопис гасне привреде Србије и Црне Горе УДК 662.76, Vol.7, No.2-3, pp. 88-95, ISSN 0354-8589, 2003
 5. R. Pešić, A. Davinić i S. Veinović, Methods of Tribological Improves and Testing of Piston Engines, Compressors and Pumps, Tribology in Industry, Journal of Yugoslav Tribology Society, Vol.27, No.1-2, pp. 38-47, ISSN 0354-8996, 2005
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
16
Укупан
 1. С. Веиновић, Р. Пешић, А. Давинић и С. Ћурчић, Век погонских материјала у возилима са флексибилним сервисним системима, Трактори и погонске машине, Vol.4, No.2, pp. 26.-32, ISSN 0354-9496, 1999
 2. С. Веиновић, Р. Пешић, А. Давинић, Р. Павловић, Еколошки погонски материјали за савремену пољопривреду, Трактори и погонске машине, Vol.7, No.3, pp. 28.-37, ISSN 0354-9496, 2002
 3. R. Pešić, D. Nestorović, A. Davinić S. Veinović, Technical solutions for improving ecological characteristics of domestic engines for vehicles, Mobility & Vehicle Mechanics, International Journal for Vehicle Mechanics Engines and Transportation Systems, Vol.29, No.2, pp. 2&3, ISSN 1450-5304, 2003
 4. A. Davinić, D. Taranović, R. Pešić, Installation for air compressors testing and tribological tests of IC engines, Mobility & Vehicle Mechanics - International Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems, Vol.30, No.-, pp. 151-165, ISSN 1450-5304, 2004
 5. R. Pešić, A. Davinić i S. Veinović, Methods of Tribological Improves and Testing of Piston Engines, Compressors and Pumps, Tribology in Industry, Journal of Yugoslav Tribology Society, Vol.27, No.1 & 2, pp. 38-47, ISSN 0354-8996, 2005
 6. S. Milojević, R. Pešić, A. Davinić, S. Veinović, Influence of variable compression ratio on characteristics of diesel engine, University of Pitesti, Scientific bulletin Automotive series, Vol.12, No.16, pp. 193-203, ISSN 1453-1100, 2006
 7. R. Pesic, A. Davinic, D. Taranovic, DELUSION OF THE KYOTO PROTOCOL, BIOFUELS AND ADVANCE IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES, Mobility & Vehicle Mechanics International Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems, Vol.35, No.1, pp. 13-23, ISSN 1450-5304, 2009
 8. А. Давинић, Д. Тарановић, Р.Пешић, М. Равлић, Систем паљења мултипроцесног ОТО/ДИЗЕЛ мотора за рад са био-горивима, Трактори и погонске машине, Vol.14, No.2-3, pp. 127-133, ISSN 0354-9496, 2009
 9. Д. Тарановић, Р. Пешић, А. Давинић, Методе одређивања састава биогорива у циљу оптимирања алгоритама управљања моторима СУС, Трактори и погонске машине, Vol.14, No.2-3, pp. 120-126, ISSN 0354-9496, 2009
 10. D.Taranović, R. Pešić, A. Davinić, A. Savčić, Central communication unit for vehicle with diesel engine, Mobility & Vehicle Mechanics- International Journal for Vehicle Mechanics, Vol.37, No.2, pp. 15-25, ISSN 1450-5304, 2011
 11. А. Давинић, Р. Пешић, Д. Тарановић, Еколошке и енергетске карактеристике мотора са биодизелом, Трактори и погонске машине, Vol.16, No.3, pp. 24-31, ISSN 0354-9496, 2011
 12. Д. Тарановић, Р. Пешић, Ј. Лукић, А. Давинић, Мерна инсталација за мерење карактеристика клипних компресора трактора, Трактори и погонске машине, Vol.16, No.4, pp. 20-26, ISSN 0354-9496, 2011
 13. Milojević Saša, Pešić Radivoje, Taranović Dragan, Davinić Aleksadar, Merenje hoda ploče ventila eksperimentalnog klipnog kompresora, Traktori i pogonske mašine, Vol.18, No.3, pp. 19-25, ISSN 0354-9496, 2013
 14. S. Milojević, R. Pešić, D. Taranović, A. Davinić, Prevlake za aluminijumske cilindre klipnih kompresora, Journal Tractors and Power Machines -Traktori i pogonske mašine, Vol.20, No.3/4, pp. 67-73, ISSN 0354-9496, 2015
 15. I. Grujic, A. Davinic, INFLUENCE OF WORKING REGIMES ON DOUBLE VIBE FUNCTION PARAMETERS FOR DIESEL ENGINES, International journal "Mobility & Vehicle Mechanics", Vol.42, No.1, pp. 1-8, ISSN 1450-5304, 2016
 16. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Dragan Taranović, Aleksandar Davinić, TRIBOLOGICAL OPTIMIZATION OF RECIPROCATING MACHINES ACCORDING TO IMPROVING PERFORMANCE, Mobility Vehicle Mechanics, Vol.42, No.1, pp. 29-44, ISSN 1450-5304, 2016
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
3
Укупан
 1. R. Pešić, S. Veinović, A. Davinić and Z. Radošević, Low consumption automobile engines, Revista inginerilor de automobile (FISITA, SIAR, EAEC), Vol.6, No.1, pp. 14-18, ISSN 1222-5142, 1995
 2. Z. Radošević, S. Veinović, R. Pešić, and A. Davinić, Improving the transient characteristics of a supercharged diesel engine by combined charge system, Revista inginerilor de automobile (FISITA, SIAR, EAEC, Vol.6, No.2, pp. 12-16, ISSN 1222-5142, 1995
 3. A. Davinić, S. Veinović, R. Pešić, and Z. Radošević, Diesel engine particle emission - problem and possibilities of its lowering, Revista inginerilor de automobile (FISITA, SIAR, EAEC), Vol.8, No.3-4, pp. 31-37, ISSN 1222-5142, 1997
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
17
Укупан
 1. Р. Пешић, С. Веиновић, Д. Радоњић, А. Давинић, З. Радошевић, Критичка слика триболошких карактеристика домаћих мотора ДМБ, Први симпозијум ЈУНГ ‘95, Врњачка бања, 1995, октобар
 2. С. Веиновић, В. Д. Негреа, Р. Пешић, А. Давинић, ЈУГО 2000 = 3 л/100 км: захтеви према погонским материјалима, Први симпозијум ЈУНГ ‘95, Врњачка бања, 1995, октобар
 3. Р. Пешић, С. Веиновић, А. Давинић, А. Тешић, и др, Допринос уља повећању економичности возила, Стручно саветовање са међународним учешћем ГАЛАX ’96, Копаоник, 1996, 25.-28.09., pp. 205-211
 4. Р. Пешић и А. Давинић, Сагоревање у моторима СУС и емисија, Зборник прегледних радова ТЕХНОЛОГИЈА И ОПРЕМЕ СМАЊЕЊА ТОКСИЧНЕ ЕМИСИЈЕ ИЗ СТАЦИОНАРНИХ И МОБИЛНИХ ИЗВОРА, Београд, 1997, Новембар, pp. 388 – 414
 5. Р. Пешић, С. Веиновић, А. Давинић, К. Голец, Алтернативна горива за моторе СУС, Међународно саветовање ЈУНГ ‘97, Врњачка Бања, 1997, 29-31.10., pp. 51-62
 6. Р. Пешић, С. Веиновић, А. Давинић, М Орловић и Д. Дабић, Нови захтеви према квалитетима дизел горива и моторних уља за моторна возила, Међународно саветовање ЈУНГ ‘97, Врњачка Бања, 1997, 29-31.10, pp. 39-50
 7. С. Веиновић, Р. Пешић, А. Давинић, Р. Павловић, М. Орловић, Д. Дабић, Триболошка својства дизел горива, Међународно саветовање ЈУНГ ‘97, Врњачка Бања, 1997, 29-31.10., pp. 65-70
 8. Р. Пешић, С. Веиновић, А. Давинић, М. Радовановић, Трендови развоја савремених мотора и погонских материјала за возила, Стручно саветовање са међународним учешћем ГАЛАX ’98, Копаоник, 1998, 9.-12.09., pp. 127-139
 9. Веиновић, Р. Пешић, С. А. Давинић, С. Ћурчић, Глобализација у светлу погонских материјала за моторна возила и моторе, YУНГ 4П 2000, Врњачка Бања, 2000, 27÷29. септембар, pp. 4÷10
 10. Р. Пешић, С. Веиновић, А. Давинић, Развојне фазе током испитивања моторних уља, ГАЛАX 2000, Златибор, 2000, мај, pp. 99÷100
 11. Р. Пешић, С. Веиновић, А. Давинић, Развојне фазе током испитивања горива и моторних уља, YУНГ 4П 2000, Врњачка Бања, 2000, 27÷29. септембар, pp. 40÷50
 12. С. Веиновић, Р. Пешић, А. Давинић, С. Ћурчић, Домети у продужавању века моторних уља код модерних возила, ГАЛАX 2000, Златибор, 2000, мај, pp. 81÷89
 13. Р. Пешић, С. Веиновић, А. Давинић, Моторске карактеристике гасовитих горива, Саветовање са међународним учешћем, YУНГ 4-П - 2002, Нови Сад, 2002, 25-27 септембар, pp. 27 до 33
 14. Д. Тарановић, А. Давинић, Р. Пешић, Методе испитивања клипних компресора, Конгрес Метролога 2005, Београд, 2005, 18-20 мај, pp. 223-231, ISBN 86-7518-050-0
 15. A. Davinić, R. Pešić, S. Veinović, Određivanja karakteristika samoupaljivosti biodizel goriva, VIII International Conference on accomplishments in electrical, mechanical and informatic engineering DEMI 2007, Banja Luka, 2007, 25-26. мај, pp. 695-700, ISBN 978-99938-39-15-6
 16. Р. Пешић, А. Давинић и С. Веиновић, Одређивање моторских карактеристика био-дизел горива, 13. Симпозијум термичара Србије, Соко Бања, 2007, 16.-19. октобар, ISBN 978-86-80587-80-6
 17. Адамовић Д. , Стефановић М. , Давинић А. , Недић Б., Промена температуре у зони контакта при дубоком извлачењу са стањењем дебљине зида, XXXII Саветовање производног машинства са међународним учешћем СПМС 2008, Нови Сад, 2008, 18-20 септ.
Списак резултата М83
Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступак (уз доказ)
Број
1
Укупан
 1. Драган Тарановић, Радивоје Пешић, Александар Давинић, Јасна Глишовић и Јованка Лукић, Лабораторијско постројење за истраживање механичких губитака код клипних мотора и компресора, TR67/2012-20.12.2012, Пројекат ТР 35041 и Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, Крагујевац, 2012
Списак резултата М85
Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент, нова генска проба, микроорганизми (уз доказ)
Број
11
Укупан
 1. А. Давинић, Метода и уређај за убрзано испитивање функционалних карактеристика стартних грејача дизел мотора, Крагујевац, 1993
 2. А. Давинић, Методологија и инсталација за индицирање мотора СУС., Крагујевац, 1993
 3. А. Давинић, Прототип уређаја за континуално сагоревање честица у издувном систему дизел мотора према оригиналном, патентираном принципу., Крагујевац, 1994
 4. А. Давинић, Лабораторијска инсталација за напајање мотора гасовитим горивом (ТНГ и земни гас), Крагујевац, 2003
 5. А. Давинић, Инсталација за одређивање цетанског броја горива на мотору са променљивим степеном компресије., Крагујевац, 2006
 6. А. Давинић, Конструкција лабораторијског уређаја за мерење погонске снаге компресора и одређивање механичких губитака мотора СУС, Крагујевац, 2006
 7. А. Давинић, Конструкција лабораторијског уређаја за мерење излазних карактеристика компресора., Крагујевац, 2006
 8. Радивоје Пешић, Александар Давинић, Драган Тарановић, Побољшано лабораторијско постројење за одређивање цетанског броја горива, ТР-48/2010, Лабораторија за моторе сус Машинског факултета у Крагујевцу, Крагујевац, 2006
 9. А. Давинић, Конструкција лабораторијског уређаја за напајање ОТО мотора течним горивом., Крагујевац, 2008
 10. Давинић А., Равлић М. , Пешић Р. , Тарановић Д., Лабораторијски микроконтролерски систем за управљање радом мултипроцесног ОТО-ДИЗЕЛ мотора, Крагујевац, 2009
 11. Давинић А., Равлић М. , Пешић Р. , Тарановић Д., Систем за паљење типа варничара за мултипроцесни ОТО-ДИЗЕЛ мотор, Крагујевац, 2009
Списак резултата М91
Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско дело на међународном нивоу
Број
1
Укупан
 1. Р. Пешић, С. Веиновић, А. Давинић, Вишегориви уређај са пламеним завесама за спаљивање честица и догоревање продуката непотпуног сагоревања у издувним гасовима мотора СУС или у продуктима сагоревања индустријских ложишта, , -, 1989, 1261/89, Beograd, 1989
Списак резултата М92
Реализован патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско дело
Број
10
Укупан
 1. А. Давинић, С. Веиновић, Р. Пешић, Уређај за континуално спаљивање честица и догоревање продуката непотпуног сагоревања у издувним гасовима мотора СУС, 47068, Крагујевац, 1989
 2. Р. Пешић. С. Веиновић, А. Давинић, Уређај за стварање релативног фазног закретања вратила спојена зупчаницима или ланцем и ланчаницима, П-1014/92, Крагујевац, 1992
 3. Р. Пешић. С. Веиновић, А. Давинић, Мотор СУС са два коленаста вратила и променљивим степеном компресије, П-1015/92, Крагујевац, 1992
 4. С. Веиновић, Р. Пешић, А. Давинић, Двотактни клипни мотр СУС са променљивим степеном компресије и варјабилном шемом једносмерног испирања, 48681, Крагујевац, 1992
 5. С. Веиновић, Р. Пешић, А. Давинић, Двотактни клипни мотор СУС са променљивим степеном компресије, повратним несиметричним испирањем и механичким погоном компресора, 48723, Крагујевац, 1992
 6. З. Радошевић, С. Веиновић, Р. Пешић, А. Давинић, Динамички коректор притиска надпуњења код мотора СУС са два редно везана компресора, П-610/93, Крагујевац, 1993
 7. Р. Пешић. С. Веиновић, А. Давинић, Постројење са тоталним коришћењем енергије на свим радним режимима, П-23/93, Крагујевац, 1993
 8. Р. Пешић. С. Веиновић, Д. Радоњић, А. Давинић, З. Радошевић, Уређај за контролу рециркулације издувних гасова у читавом радном пољу мотора СУС, П-150/95, Крагујевац, 1995
 9. Р. Пешић, С. Веиновић, А. Давинић, Мотор са саморегулацијом степена компресије, 130/00, Крагујевац, 2000
 10. Р. Пешић, С. Веиновић, А. Давинић, З. Радошевић и А. Тешић, Интелигентни сепаратор честица, 48979, Крагујевац, 2001

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. "РАЗВОЈ ФАМИЛИЈЕ АНТИТОКСИЧНИХ ЕКОНОМИЧНИХ БЕНЗИНСКИХ МОТОРА СРЕДЊЕ ЗАПРЕМИНЕ", Министарство за науку и технологију Србије, 1990, руководилац пројекта проф.др С.Петровић
 2. "ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ ТЕОРИЈСКИХ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИХ МЕТОДА ОПТИМИРАЊА МОТОРА", Министарство за науку и технологију Србије, 1991.-1993, руководилац пројекта проф.др С.Петровић.
 3. "ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ ГОРИВА НОВЕ ФОРМУЛАЦИЈЕ", НИС- Рафинерија нафте Панчево, 1992.-1993; руководилац пројекта проф.др М. Радовановић.
 4. "ФОРМУЛАЦИЈА И РАЗВОЈ ЕКОЛОШКОГ БЕНЗИНА ОД 95 ОКТАНА ИЗ ДОМАЋЕ НАФТЕ", Савезно министарство за науку и технологију,1993.; руководилац пројекта проф.др М. Радовановић.
 5. "ЕКОЛОГИЈА - ПОКРЕТНИ ИЗВОРИ", Савезно министарство за науку и технологију, 1994.; руководилац пројекта проф.др М. Радовановић.
 6. "СИСТЕМ ЗА СМАЊЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ШТЕТНИХ ИЗДУВНИХ ГАСОВА У ФАЗИ ЗАГРЕВАЊА МОТОРА СУС", Министарство за науку и технологију Србије, 1995.: руководилац пројекта др А. Грујовић.
 7. "НАУЧНЕ ПОДЛОГЕ ИЖЕЊЕРСТВА МОТОРА И МОТОРНИХ ВОЗИЛА", Министарство за науку и технологију Србије, 1996-1998, руководилац пројекта проф.др С.Петровић.
 8. " ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗРАДА ПРЕЧИСТАЧА ВАЗДУХА МАКСИМАЛНЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗА ВОЗИЛА У ТЕШКИМ УСЛОВИМА", Министарство за науку и технологију Србије, 1996: руководилац пројекта др Р. Пешић.
 9. 11М03СВ1 НАУЧНЕ ПОДЛОГЕ ИНЖЕЊЕРСТВА МОТОРА И МОТОРНИХ ВОЗИЛА, Министарство за науку и технологију Републике Србије, од 1996 до 2001.г.
 10. С.5.32.66.0023 потпројекат ПОБОЉШАЊЕ УПОТРЕБНОГ КВАЛИТЕТА МОТОРА У ПОГЛЕДУ ЕМИСИЈЕ, Министарство за науку и технологију Републике Србије, од 1998. до 2001.г.
 11. 3.06.0007.Б пројекат ЕКОЛОШКА И ТРИБОЛОШКА ОПТИМИЗАЦИЈА ДОМАЋИХ МОТОРА ЗА ВОЗИЛА, Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије од 2002. године
 12. Развој новог мултипроцесног ОТО-дизел мотора за ефикасно коришћење биодизела и етанола, НПЕЕ 273001Б, Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије, 2006-2008, (руководилац др Р.Пешић)
 13. TP – 18041 пројекат - Примена био горива на моторима (ото и дизел) за путничка возила, руководилац др Душан Несторовић-Институт за аутомобиле Застава, Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије од 2008. године
 14. Возач-возило-окружење. TR 35041. Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије, 2011- (руководилац проф. др Мирослав Демић)

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. E!3240, EURECA PROJECT Automobile steel material parts substitution with aluminium - ASMATA, projekat finansira Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine od 01.01. 2004. do 31.12 2005. godine

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Мотори СУС, На матичном факултету, -
 2. Опрема МВМ, На матичном факултету, -
 3. Погонски материјали МВМ, На матичном факултету, -
 4. Испитивање МВМ, На матичном факултету, -

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. Центар за техничку исправност возила, На матичном факултету, -
 2. Центар за безбедност саобраћаја, На матичном факултету, -
 3. Лиценцирани радио-аматер -YU2DA, Остало, -
 4. Član Saveta Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu Odluka NNV br.01-1/8 0-33 od 21.01.2016. god., На матичном факултету, jan.-mart 2016
 5. Upravnik Laboratorije za motore SUS na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Odluka NNV 01-1/5020-31 od 24.12.2015. god., На матичном факултету, od 25.12.2015god.
 6. Prodekan za infrastrukturu i kvalitet Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, На матичном факултету, od feb.2016. god

УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. Бранимир Милосављевић: Моделирање аерозагађења од друмског саобраћаја - идентификација утицајних параметара и избор модела, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 2015.
 2. Бранислав Александровић, Развој модела динамичких параметара кретања моторцикла са аспекта безбедности саобраћаја, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, 2016.