ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Александар Јовановић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеАлександар Јовановић
Година и место рођењаБеоград, 05.04.1987
ЗвањеДоцент
E-maila.jovanovic@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука
Област и ужа специјалностДрумски саобраћај, Управљање саобраћајним токовима

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година2010
МестоБеоград
ИнституцијаСаобраћајни факултет
НасловАнализа услова саобраћаја на путу Доњи Милановац - Кладово и предлог побољшања
ОбластСаобраћајно инжењерство
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година2011
МестоБеоград
ИнституцијаСаобраћајни факултет
НасловУтицај тунела на капацитет двотрачних путева
ОбластСаобраћајно инжењерство
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година2017
МестоБеоград
ИнституцијаСаобраћајни факултет
НасловИзбор сигналних планова за управљање саобраћајем применом оптимизације колонијом пчела
ОбластСаобраћајно инжењерство

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
2013Висока техничка школа струковних студијаАсистент приправник
2016Висока инжењерска школа струковних студија Техникум ТаурунумАсистент
2018Факултет инжењерских наукаДоцент

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
2
Укупан
 1. Јовановић, А., Памучар, Д., Пејчић-Тарле, С., Green vehicle routing in urban zones - A neuro-fuzzy approach, Expert Systems with Applications, Vol.41, No.7, pp. 3189 – 3203, ISSN 0957-4174, 2014
 2. Јовановић, А., Николић, М., Теодоровић, Д, Area-wide urban traffic control: A Bee Colony Optimization approach, Transportation Research Part C, Vol.77, No.-, pp. 329 – 350, ISSN 0968-090, 2017
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
1
Укупан
 1. Јовановић, А., Теодоровић, Д, Pre-timed control for under-saturated and over-saturated isolated intersection: A Bee Colony Optimization (BCO) approach, Transportation Planning and Technology, Vol.40, No.5, pp. 556 – 576, ISSN 1029-0354, 2017
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
14
Укупан
 1. Давидовић, Б., Божовић, М., Јовановић, А, Application of Galileo project through the Galapagos control of shipping containers, Нови хоризонти у саобраћају и комуникацијама, Добој, 2013
 2. Давидовић, Б., Божовић, М., Јовановић, А., The Effectiveness of the implementation of road trains in intermodal technologies, Нови хоризонти у саобраћају и комуникацијама, Добој, 2013
 3. Давидовић, Б., Божовић, М., Јовановић, А., Управљање ризиком при транспорту опасним материјама кроз насељено место, IV међународно саветовање: „У сусрет хуманом граду“, Нови Сад, 2013
 4. Давидовић, Б., Костић, С., Јовановић, А., Управљање „зеленим“ аутобусима у јавном превозу применом фази логике, IV међународно саветовање: „У сусрет хуманом граду“, Нови Сад, 2013
 5. Давидовић, Б., Летић, Д., Јовановић, А., Criterium for function definining of final time sharing of the basic Clark’s flow precedence diagramming (PDM) structure, 1st Logistics International Conference, Београд, 2013
 6. Давидовић, Б., Летић, Д., Јовановић, А., Managing the yellow lanes by means of “car sharing“ strategy and by applying fuzzy logic, III International Conference "Ecology of urban areas", Ečka, 2013
 7. Dvořák, Z., Давидовић, Б., Јовановић, А., Максимовић, Н., Managing the risk when transporting hazardous materials. A fuzzy logic approach, Z 19. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí 3.diel, Žilina, 2014
 8. Божовић, М., Давидовић, Б., Јовановић, А., Формирање понуде транспорте услуге, Саветовање са међународним учешћемна тему: Саобраћајне незгоде, Златибор, 2014
 9. Божовић, М., Давидовић, Б., Јовановић, А., An integrated approach to the flows in supply chains, Међународна конференција на тему: Менаџмент, Београд, 2014
 10. Божовић, М., Јовановић, А., Милутиновић, Н., Intelligent management of access control on the roads of high rank, 1th Serbian Congress on Roads, Београд, 2014
 11. Давидовић, Б., Божовић, М., Јовановић, А., Тendencies of developing the supply chains in milti-channel distribution, Међународна конференција на тему: Менаџмент, Београд, 2014
 12. Јовановић, A., Кукић, К., Integrated control of diverging diamond interchange and ramp metering: fuzzy logic approach, International Congress Motor Vehicles & Motors, Крагујевац, 2018
 13. Кукић, К. Јовановић, A.:, Fuzzy logic approach on traffic control of an diverging diamond interchange in real time, 1ST International conference on computational methods and applications in engineering, Timisoara, Romania, 2018
 14. Ранковић Плазинић, Б., Јовановић, А., Марковић, М.:, Моделирање безбедности пешака на сигналисаној раскрсници, Саветовање са међународним учешћемна тему: Саобраћајне незгоде, Златибор, 2018
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
5
Укупан
 1. Јовановић, А., Утицај тунела на капацитет двотрачних путева, Пут и саобраћај, Vol.57, No.4, pp. 41-46, ISSN 0478-9733, 2011
 2. Давидовић, Б., Божовић, М., Јовановић, А., Managing the parking demands in the parking garages in real time by applying the neuro-fuzzy logic, International journal of emerging technology and advanced engineering, Vol.3, No.8, pp. 125 - 130, ISSN 2250-2459, 2013
 3. Давидовић, Б., Летић, Д., Јовановић, А., Monte Carlo simulation in intralogistics, MESTE Journal, Vol.2, No.1, pp. 87 - 93, ISSN 2334-7058, 2014
 4. Давидовић, Б., Јовановић, А., Modelling of the interdependence between speed and traffic flow density. A neuro – fuzzy logic approach, Journal for traffic and transport research and application, Vol.1, No.1, pp. 31-36, ISSN 2490-3477, 2016
 5. Јовановић, A., Кукић, К.:, Јовановић, A., Кукић, К.:, Војнотехнички гласник, Vol.65, No.4, pp. 866-881, ISSN 0042-8469, 2017
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
3
Укупан
 1. Давидовић, Б., Божовић, М., Јовановић, А., Интелигентно моделовање зависности брзине и густине саобраћајног тока, SYM-OP-IS, Дивчибаре, 2014
 2. Давидовић, Б., Летић, Д., Јовановић, А., Неуро-фази алгоритам за управљање рамп метерингом, SYM-OP-IS, Дивчибаре, 2014
 3. Јовановић, A., Кукић, К., Управљање презасићеном раскрсницом у реалном времену – Приступ фази логиком, SYM-OP-IS, Златибор, 2017

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Планирање и управљање саобраћајем и комуникацијама применом метода рачунарске интелигенције