ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Александар Нешовић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеАлександар Нешовић
Година и место рођењаКрагујевац, 1991
ЗвањеИстраживач приправник
E-mailaca.nesovic@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољемас. инж. маш. / Εнергетика и процесна техника
Универзитет, факултет, организациона јединицаФакултет инжењерских наука
Област и ужа специјалностΤермодинамика и процесна техника

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година2013
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука
НасловОптимизација надстрешница покривених фотонапонским панелима
ОбластГрејање, климатизација и соларна енергија

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
2017Факултет инжењерских наукаИстраживач приправник

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
1
Укупан
 1. Vanja Šušteršič, Aleksandar Nešović, Dušan Gordić, Katarina Đonović, Ivana Terzić, AN OVERVIEW OF WASTEWATER TREATMENT FROM THE MILK AND DAIRY INDUSTRY - CASE STUDY OF CENTRAL SERBIA, Desalination and water treatment, Vol.133, No.-, pp. 10-19, ISSN 1944-3994, Doi 10.5004/dwt.2018.23006, 2018
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
12
Укупан
 1. Dragan Cvetković, Aleksandar Nešović, OPTIMISATION OF GEOMETRY OF HORIZONTAL ROOF OVERHANGS COVERED WITH PHOTOVOLTAIC PANELS, 4th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, 2016, October 17th-18th, 2016, pp. 255-263, ISBN 978-86-81505-80-9
 2. Dragan Cvetković, Aleksandar Nešović, THE IMPACT OF PRIMARY ENERGY COEFFICIENT ON LOW TEMPERATURE PANEL HEATING SYSTEMS, 47ht International Congress & Exhibition on Heating, Refrigeration and Air Conditioning, Belgrade, 2016, 01.12.2016, pp. 585-593, ISBN 978-86-81505-82-3
 3. Aleksandar Nešovič, Nebojša Lukić, Novak Nikolić, FINAL ENERGY CONSUMPTION FOR HEATING A PASSIVE HOUSE (CASE OF KRAGUJEVAC), 48th International Congress & Exhibition on Heating, Refrigeration and Air Conditioning, Belgrade, 2017, December 6th-8th, 2017, pp. 271-279, ISBN 978-86-81505-85-4
 4. Dragan Cvetković, Aleksadar Nešović, IMPACT OF CHANGE IN INLET TEMPERATURE OF HEATED FLUID ON TERMIC CHARACTERISTICS OF OPOSITE DIRECTIONAL HEAT EXCHANGER "BEAN OF PIPES IN A SHELL", Quality Fest, Jahorina, B&H, RS, 2017, October 26th-28th, 2017, pp. 107-116, ISBN ISBN 978-99976-719-2
 5. Dragan Cvetković, Aleksandar Nešović, Jasmina Skerlić, Danijela Nikolić, POSSIBILITY OF APPLICATION OF RADIANT CEILING SYSTEM FOR HEATING SPORTS HALLS, 48th International Congress & Exhibition on Heating Refrigeneration and Air Condtitioning, Belgrade, 2017, December 6th-8th, 2016, pp. 237-245, ISBN 978-86-81505-85-4
 6. Dragan Cvetković, Aleksandar Nešović, Ljubiša Bojić, THE IMPACT OF INPUT TEMPERATURE AT PANEL HEATING SYSTEM TO HEAT THE SPORTS HALL, 2nd International Conference on Quality of Life, Kragujevac, 2017, 10.06.2017, pp. 333-338, ISBN 978-86-6335-043-4
 7. Dragan Cvetković, Aleksandar Nešović, Ljubiša Bojić, THE IMPACT OF INPUT TEMPERATURE AT PANEL HEATING SYSTEM TO HEAT THE SPORTS HALL, 13th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering, Banja Luka, B&H, RS, 2017, 26.05.2017, pp. 365-374, ISBN 978-99938-39-72-9
 8. Dušan Gordić, Vladimir Vukašinović, Aleksandar Aleksić, Aleksandar Nešović, INTRODUCTION OF WATER MANAGEMENT IN FOOD PRODUCTION PLANT: A CASE STUDY MARGARINE PRODUCTION FACILITY, Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Advances in Mechanical Engineering (ISCAME 2017), Debrecen, Hungary, 2017, October 2th-13th, 2017, pp. 163-170, ISBN 978-963-473-304-1
 9. Veselin Blagojević, Nebojša Lukić, Novak Nikolić, Aleksandar Nešović, HEAT RECOVERY OF VENTILATED AIR IN AN EXISTING EDUCATIONAL BUILDING IN THE CITY OF DOBOJ, Proceedings of the 13th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering, DEMI, Banja Luka, B&H, RS, 2017, May 26th-27th, 2017, pp. 171-176, ISBN 978‐99938‐39‐72‐9
 10. Aleksandar Nešović, Nebojša Lukić, Novak Nikolić, Marko Radakovi, THE INFLUENCE OF THERMAL PARAMETERS OF DIFFERENT TYPES OF SOIL ON THE CONSUMPTION OF FINAL ENERGY FOR HEATING THE LOW-ENERGY RESIDENTIAL BUILDING AND THE INVESTMENT COST OF PLACING GEOTHERMAL VERTICAL PROBES, Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications, COMETa, Jahorina, B&H, RS, 2018, November 27th-30th, 2018, pp. 594-600, ISBN 978-99976-719-4-3
 11. Novak Nikolić, Nebojša Lukić, Miloš Proković, Aleksandar Nešović, THE USE OF PV/T SOLAR COLLECTORS FOR DOMESTIC HOT WATER PREPARATION WITHIN A RESIDENTIAL HOUSE IN THE CITY OF KRAGUJEVAC (SERBIA), Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications, COMETa, Jahorina, B&H, RS, 2018, November 27th-30th, 2018, pp. 586-593, ISBN 978-99976-719-4-3
 12. Novak Nikolić, Nebojša Lukić, Vujadin Dagović, Aleksandar Nešović, Miloš Matejić, IMPACT OF THE METHODS OF OCCUPANCY SCHEDULE DEFINING ON PEOPLE HEAT GAINS WITHIN A STUDENT DORMITORY, 49th International Congress and Exhibition on Heating, Refrigeration and Air Conditioning, Belgrade, 2018, December 5th-7th, 2018, pp. 207-216, ISBN 978-86-81505-93-9
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
1
Укупан
 1. Dragan Cvetković, Aleksandar Nešović, UTICAJ KOEFICIJENTA TRANSFORMACIJE PRIMARNE ENERGIJE NA NISKOTEMPERATURNE PANELNE SISTEME GREJANJA, Klimatizacija, grejanje i hlađenje, Vol.1, No.4, pp. 317-320, ISSN 0350-1426, Doi -, 2017
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
3
Укупан
 1. Aleksandar Nešović, Vanja Šušteršič, Dušan Gordić, Katarina Đonović, PREGLED STANJA PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA IZ INDUSTRIJE MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA NA TERITORIJI ŠUMADIJE I ZAPADNE SRBIJE, Traktori i pogonske mašine, Novi Sad, Vol.22, No.3/4, pp. 107-112, ISSN 0354-9496, Doi -, 2017
 2. Aleksandar Nešović, Vanja Šušteršič, Katarina Đonović, OTPADNE VODE INDUSTRIJE MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA, ИЕТИ Трансакција о инжењерским истраживањима и пракси, Међународни инжењерски и технолошки институт, Хонг Конг, Кина, Vol.1, No.1, pp. 8-14, ISSN 2616-1699, Doi -, 2017
 3. Ivana Terzić, Vanja Šušteršič, Aleksandar Nešović, Mladen Josijević, MOGUĆNOST KORIŠĆENJA BIOGORIVA U EVROPI I SRBIJI, Mobilnost vozila i mehanika, Vol.44, No.4, pp. 43-58, ISSN 1450-5304, Doi -, 2018