ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Анђела Благојевић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеАнђела Благојевић
Година и место рођењаКрагујевац, 1996.
ЗвањеИстраживач приправник
E-mailandjela.blagojevic@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко-технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука
Област и ужа специјалностПримењена информатика и рачунарско инжењерство

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година2019
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука
НасловИмплементација и примена 1Д конволуционих неуронских мрежа
ОбластВештачка интелигенција
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година2020
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука
НасловДетекција и препознавање лица на видео снимцима и сликама
ОбластСистеми за подршку одлучивању

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
2019Програм "Seeds for the Future - Huawei", Кина15 дана
2022Гостујући истраживач, Универзитет у Јањини, Грчка30 дана

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ГодинаНазив
2021Најбољи студентски рад - The 21st IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering (BIBE 2021)

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М13
Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значаја
Број
1
Укупан
 1. Šušteršič, T., Blagojević, A., Artificial intelligence approach toward analysis of COVID-19 development—Personalized and epidemiological model, In book: Cardiovascular and Respiratory Bioengineering (Ed. Filipović, N.), Chapter 12, Academic Press, Br. strana: 32, ISBN Academic Press, /, 2022
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
5
Укупан
 1. Anđelić N., Baressi Šegota S., Lorencin I., Jurilj Z., Šušteršič T., Blagojević A., ... & Car Z., Estimation of COVID-19 Epidemiology Curve of the United States Using Genetic Programming Algorithm, International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol.18, No.3, pp. 959, ISSN 1660-4601, Doi https://doi.org/10.3390/ijerph18030959, 2021
 2. Blagojević, A., Šušteršič, T., Lorencin, I., Baressi Šegota, S., Anđelić, N., Milovanović, D., Baskić, D., Baskić, D., Zdravković Petrović, N., Sazdanović, P., Car, Z., Filipović, N., Artificial intelligence approach towards assessment of condition of COVID-19 patients – Identification of predictive biomarkers associated with severity of clinical condition and disease progression, Computers in Biology and Medicine, Vol.138, No./, pp. 104869, ISSN 0010-4825, Doi 10.1016/j.compbiomed.2021.104869., 2021
 3. Lorencin I., Baressi Šegota S., Anđelić N., Blagojević A.,Šušteršič T., Protić A., Arsenijević M., Ćabov T., Filipović N., Car Z., Automatic Evaluation of the Lung Condition of COVID-19 Patients Using X-ray Images and Convolutional Neural Networks, Journal of Personalized Medicine, Vol.11, No.1, pp. 28, ISSN 2075-4426, Doi 10.3390/jpm11010028, 2021
 4. Musulin J., Baressi Šegota S., Štifanić D., Lorencin I., Anđelić N., Šušteršič T., Blagojević A., ... & Markova-Car E., Application of Artificial Intelligence-Based Regression Methods in the Problem of COVID-19 Spread Prediction: A Systematic Review, International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol.18, No.8, pp. 4287, ISSN 1660-4601, Doi https://doi.org/10.3390/ijerph18084287, 2021
 5. Šušteršič T., Blagojević A., Cvetković D., Cvetković A., Lorencin I., Baressi Šegota S., Milovanović D., Baskić D., Car Z., Filipović N., Epidemiological Predictive Modeling of COVID-19 Infection: Development, Testing, and Implementation on the Population of the Benelux Union, Frontiers in Public Health, Vol.9, No.-, pp. 1567, ISSN 22962565, Doi https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.727274, 2021
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
2
Укупан
 1. Dašić L., Radovanović N., Šušteršič T., Blagojević A., Benolić L., Filipović N., Patch-based Convolutional Neural Network for Atherosclerotic Carotid Plaque Semantic Segmentation, IPSI Transactions on Internet Research, Vol.19, No.1, pp. 57-62, ISSN 1820-4503, 2022
 2. Radovanović N., Dašić L., Blagojević A., Šušteršič T., Filipović N., Carotid Artery Segmentation Using Convolutional Neural Network in Ultrasound Images, IPSI Transactions on Internet Research, Vol.19, No.1, pp. 45-50, ISSN 1820-4503, 2022
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
3
Укупан
 1. Blagojević A., Šušteršič T., Filipović N., Epidemiological forecasting of COVID-19 infection using deep learning approach, The 21st IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering (BIBE 2021), Kragujevac, Serbia, 2021, 25-27 October
 2. Šušteršič T., Blagojević A., Cvetković D., Cvetković A., Lorencin I., Šegota S., Car Z., Filipović N., Epidemiological predictive modelling of COVID-19 spread, 8th Interantional Congress of Serbian Society of Mechanics, Kragujevac, Serbia, 2021, June 28-30, pp. 413-414
 3. Sustersic T., Blagojevic A., Simovic S., Velicki L., Filipovic N., Automatic Detection of Cardiomyopathy in Cardiac Left Ventricle Ultrasound Images, 11th International Conference on Information Society and Technology (ICIST), Kopaonik, Srbija, 2021, 7. Mar - 11. Apr
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
2
Укупан
 1. Blagojevic A., Sustersic T., Filipovic N., Automatic segmentation of lungs with pneumonia in X-ray images of patients with COVID-19, YOUng ResearcherS Conference 2020, YOURS 2020, Virtual conference, 2020, 28. Sep, pp. 27, ISBN 978‐86‐84231‐50‐7
 2. Šušteršič T., Blagojević A., Simović S., Velicki L., Filpović N., Development of machine learning tool for segmentation and parameter extraction in cardiac left ventricle ultrasound images of patients with cardiomyopathy, 17th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering and 5th Conference on Imaging and Visualization (CMBBE2021), Bonn, Germany, 2021, September 9, pp. 207
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
2
Укупан
 1. Blagojević A.,Šušteršič T., Lorencin I., Baressi Šegota S., Milovanović D., Baskić D., Baskić D., Car Z., Filipović N., Combined machine learning and finite element simulation approach towards personalized model for prognosis of COVID-19 disease development in patients, EAI Endorsed Transactions on Bioengineering and Bioinformatics, Vol.1, No.2, pp. -, ISSN 2709-4111, Doi 10.4108/eai.12-3-2021.169028, 2021
 2. Šegota S. B., Lorencin I., Anđelić N., Štifanić D., Musulin J., Vlahinić S., Šušteršič T., Blagojević A.,…, Car Z., Automated Pipeline for Continual Data Gathering and Retraining of the Machine Learning-Based COVID-19 Spread Models, EAI Endorsed Transactions on Bioengineering and Bioinformatics, Vol.21, No.3, pp. e2, ISSN 1234-5678, Doi http://dx.doi.org/10.4108/eai.4-5-2021.169582, 2021

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Практикум из основа електротехнике, На матичном факултету, 2021-
 2. Практикум из основа рачунарске технике, На матичном факултету, 2021-
 3. Електроника, На матичном факултету, 2021-