ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Данијела Милорадовић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеДанијела Милорадовић
Година и место рођењаКрагујевац, 1969. године
ЗвањеРедовни професор
E-mailneja@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, Катедра за моторна возила и моторе
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, Моторна возила и мотори

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година1993
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
Наслов"Анализа преносних односа сила СЕО Мекферсон и раванских осцилаторних модела возила које садржи предњи независни СЕО поменутог типа"
ОбластМоторна возила
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година2004
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
Наслов"Интеракција између система за управљање и система за ослањање путничких возила"
ОбластМоторна возила
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година2012
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
Наслов"ИСТРАЖИВАЊЕ МЕХАНИЧКИХ И ФУНКЦИОНАЛНИХ СПРЕГА ДИНАМИЧКОГ СИСТЕМА ВОЗИЛА СА АСПЕКТА ЗАХТЕВАНИХ ПЕРФОРМАНСИ"
ОбластМоторна возила

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
1994Машински факултет у КрагујевцуИстраживач сарадник
1996Машински факултет у КрагујевцуАсистент приправник
2006Машински факултет у КрагујевцуАсистент
2004Машински факултет у КрагујевцуАсистент
2010Машински факултет у крагујевцуАсистент
2012Факултет инжењерских наукаДоцент
2017Факултет инжењерских наука Универзитета у КрагујевцуВанредни професор
2022Факултет инжењерских наука Универзитета у КрагујевцуРедовни професор

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
2006National Technical University of Athens, Грчка5 дана
2008Politecnico di Torino, Italija5 дана
2012Faculty of Engineering, University of Bologna, Italy5 dana

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ГодинаНазив
1990Диплома и награда најбољем студенту Машинског факултета у Крагујевцу у школској 1990. години
1994Диплома и новчана награда за постигнут одличан успех на студијама
2018Nagrada KSME za drugi najbolji rad u časopisu JMST za 2017. godinu
2022Награда "Editor's Choice Article" за рад објављен у научном часопису "Machines" 2022. године

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ОСТАЛО
Члан Југословенског друштва за моторе и возила (ЈУМВ); Члан Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС)

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
5
Укупан
 1. R. Pešić, A. Davinić, S. Petković, D. Taranović, D. Miloradović, "Aspects of volumetric efficiency measurement for reciprocating engines", "Thermal Science", Vol.17, No.1, pp. 35-48, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI120531153P, 2013
 2. S. Randjelovic, B. Tadic, P. Todorovic, Dj. Vukelic, D. Miloradovic, M. Radenkovic, C. Tsiafis, "Modelling of the ball burnishing process with a high-stiffness tool", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol.81, No.9-12, pp. 1509-1518, ISSN 0268-3768, Doi 10.1007/s00170-015-7319-4, 2015
 3. N. Miloradović, R. Vujanac, S. Mitrović, D. Miloradović, “Dry Sliding Wear Performance of ZA27/SiC/Graphite Composites”, Metals - Special Issue: “Advances in Design by Metallic Materials: Synthesis, Characterization, Simulation and Applications”, Vol.9, No.7, pp. 717, ISSN 2075-4701, Doi 10.3390/met9070717, 2019
 4. D. Miloradović, J. Lukić, J. Glišović, N. Miloradović, "Identification of Vehicle System Dynamics from the Aspect of Interaction between the Steering and the Suspension Systems", "Machines", Vol.10, No.1, pp. 46, ISSN 2075-1702, Doi https://doi.org/10.3390/machines10010046, 2022
 5. S. Vasiljević, J. Glišović, J. Lukić, D. Miloradović, M. Stanojević, M. Ðorđević, "Analysis of Parameters Influencing the Formation of Particles during the Braking Process: Experimental Approach", "Atmosphere", Vol.14, No.11, pp. 1618, ISSN 2073-4433, Doi https://doi.org/10.3390/ atmos14111618, 2023
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
8
Укупан
 1. D. Catic, B. Krstic, D. Miloradovic, "Determination of reliability of motor vehicle steering system tie-rod joint", "Journal of the Balkan Tribological Association", Vol.15, No.3, pp. 309-322, ISSN 1310-4772, 2009
 2. R. Pesic, A. Davinic, D. Taranovic, D. Miloradovic, S. Petkovic, "Experimental determination of double Vibe function parameters in Diesel engines with biodiesel", Thermal Science, Vol.14, No.Suppl., pp. S197-S208, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI10050506P, 2010
 3. J. Glisovic, R. Radonjic, M. Babic, D. Miloradovic, D. Catic, Design of vehicle road testing method for determination of brake pad friction characteristics, Journal of Balkan Tribological Association, Vol.17, No.4, pp. 512-524, ISSN 1310-4772, 2011
 4. M. Demić, D. Miloradović, J. Glišović, "A contribution to research of vibrational loads of the vehicle steering system's tie-rod in characteristic exploitation conditions", "Low frequency noise, vibration and active control", Vol.31, No.2, pp. 105-122, ISSN 0263-0923, Doi DOI 10.1260/0263-0923.31.2.105, 2012
 5. M. Demić, J. Glišović, D. Miloradović, J. Lukić, "Contribution to indentification of mechanical characteristics of passenger motor vehicle's drum brakes", Tehnički vjesnik - Technical Gazette, Vol.20, No.1, pp. 9-20, ISSN 1330-3651, 2013
 6. A. Poznic, D, Miloradovic, A. Juhas, "A new magnetorheological brake`s combined materials design approach", Journal of Mechanical Science and Technology, Vol.31, No.3, pp. 1119-1125, ISSN 1976-3824, Doi 10.1007/s1220601702105, 2017
 7. M. Demić, D. Miloradović, "Numerical simulation of thermal loads of the truck’s power train mounting system due to vibrations", Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, Vol.37, No.4, pp. 911-927, ISSN 1461-3484, Doi 10.1177/1461348418765965, 2018
 8. I. Grujić, N. Stojanović, J. Dorić, D. Miloradović, J. Glišović, “The Application of Neural Networks for Prediction of Concentration of Harmful Components in the Exhaust Gases of Diesel Engines”, Tehnički Vjesnik / Technical Gazette, Vol.27, No.1, pp. 262-269, ISSN 1330-3651, Doi https://doi.org/10.17559/TV-20181126111859, 2020
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
2
Укупан
 1. M. Jeremić, M. Matejić, B. Bogdanović, B. Tadić, D. Miloradović, D. Miljanić, "Analyzing the Influence of the Construction Element Position on Torque Transmission by Friction", Tribology in Industry, Vol.36, No.3, pp. 300-307, ISSN 0354-8996, 2014
 2. Lj. Kudrjavceva, M. Micunovic, D. Miloradovic, A. Obradovic, "Bertolino-Bakša stability at nonlinear vibrations of motor vehicles", Theoretical and Aplied Mechanics, Vol.44, No.2, pp. 271-291, ISSN 1450-5584, Doi https://doi.org/10.2298/TAM171128019K, 2017
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
48
Укупан
 1. M. Demić, M. Milovanović, D. Đokić, Trends in development of passenger cars, International Scientific conference on Internal combustion Engines and Vehicles - MOTAUTO'96, Varna, Bulgaria, 1996, 26.-28. September, pp. 29-34
 2. D. Miloradović, M. Mićunović, Nonlinear vibration of motor vehicle due to road roughness, 5. međunarodno savjetovanje o dostignućima elektro i mašinske industrije "DEMI 2002", Banja Luka, Republika Srpska, 2002
 3. J. Glišović, R. Radonjić, D. Miloradović, Analysis and selection of brakes for heavy vehicles, International Conference Heavy Machinery - HM'02, Kraljevo, 2002
 4. J. Glišović, R. Radonjić, D. Miloradović, Analysis of brake pad friction characteristic obtained by polygon testing of vehicle, Paper CONAT20044060, "CONAT2004", Brasov, Romania, 2004
 5. D. Miloradović, J. Glišović, Experimental research of interaction between the steering system and the suspension system of a passenger car, Trans&MOTAUTO'05, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2005, 23-25 november, pp. 153-156, ISBN 954-9322-10-6
 6. D. Miloradović, J. Glišović, Errors in processing of vehicle vibration data, International Congress Motor Vehicles & Motors 2006, Kragujevac, 2006, 4-6 October, pp. Paper Code MVM20060121, ISBN 86-80581-95-Х
 7. J. Glišović, D. Miloradović, Noise generation in vehicle brakes, International Congress Motor Vehicles & Motors 2006, Kragujevac, 2006, 4th-6th October, pp. Paper Code MVM20060079, ISBN 86-80581-95-Х
 8. Д. Милорадовић, Ј. Глишовић, Laboratory research of interaction between steering and suspension systems of vehicle, VIII међународни научно-стручни скуп о достигнућима електротехнике, машинства и информатике “ДЕМИ 2007“, Универзитет у Бањалуци, Машински факултет, Бањалука, Република Српска, 2007, 25-26. 05., pp. 731-736, ISBN 978-99938-39-15-6
 9. J. Glišović, D. Miloradović, “Virtual reality for efficient vehicle lifecycle management“, International Congress Motor Vehicles & Motors 2008, Kragujevac, 2008, 8th-10th October, pp. Paper code MVM20080075, ISBN 978-86-86663-38-2
 10. J. Glišović, D. Miloradović, "Eliminating brake noise problem", International Congress "MVM2010", Kragujevac, 2010, 07.-09. oktobar, pp. 524-533, ISBN 978-86-86663-57-3
 11. R. Pešić, A. Davinić, S. Petković, D. Taranović, D. Miloradović, "Volumetric efficiency - problems in experimental determination", International Congress "MVM2010", Kragujevac, 2010, 07.-09. oktobar, pp. 442-451, ISBN 978-86-86663-57-3
 12. J. Glišović, J. Lukić, D. Miloradović, „Improvements of ground vehicles fuel economy using regenerative braking“, DEMI2011, Banja Luka, 2011, May 26th-28th, pp. 687-692, ISBN 978-99938-39-36-1
 13. J. Glišović, M. Demić, D. Miloradović, "Definition of evaluation criteria for motor vehicle's drum brakes characteristics"", CAR2011 - The 10th international automotive congress - "Automotive engineering and environment", Pitesti, 2011, 02-04 November, ISBN ISSN 1453-1100
 14. J. Glisovic, M. Demic, D. Miloradovic, D. Catic, "System approach to solving brake NVH problems", The 7th International Scientific Conference "Research and development of mechanical elements and systems", "IRMES201", Zlatibor, Serbia, 2011, 27.-28. 04., pp. 25-32, ISBN 978-86-6055-012-7
 15. J. Glišović, M. Demić, J. Lukić, D. Miloradović, “Dynamometer for testing high-frequency noise of disc brakes”, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012 (MVM2012), Kragujevac, 2012, October 3rd-5th, pp. 472-484, ISBN 978-86-86663-91-7
 16. M. Demić, J. Lukić, D. Miloradović, J. Glišović, “Influence of deterioration of vibration parameters on motor vehicle's vibration comfort”, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012 (MVM2012), Kragujevac, 2012, October, 3rd-5th, pp. 514-520, ISBN 978-86-86663-91-7
 17. J. Glišović, J. Lukić, D. Miloradović, "Stability analysis of disc brake model: a parametric study", 11th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technologz DEMI 2013, Banja Luka, 2013, May, 30th - June, st, pp. 949-954, ISBN 978-99938-39-46-0
 18. J. Glisovic, J. Lukic, D. Miloradovic, D. Catic, "Research of the justification for the high warranty costs due to disc brake noise", 7th International Quality Conference, Kragujevac, 2013, May, 24rd, pp. 85-90, ISBN 978-86-86663-93-1
 19. N. Miloradović, R. Vujanac, D. Miloradović, B. Stojanović, "Use of working platforms on forklift trucks", 11th International Conference on Accomplishmnets in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, Banja Luka, 2013, May, 30th - June, 1st, pp. 1177-1182, ISBN 978-99938-39-46-0
 20. A. Poznić, D. Miloradović, “Experimental evaluation of magnetorheological disk brake“, 5th International Congress MVM2014, Kragujevac, 2014, October, 9th-10th, pp. 487-494, ISBN 978-86-6335-010-6
 21. J. Glišović, M. Demić, J. Lukić, D.Miloradović, "A contribution to research of some physical characteristics of disc brakes in laboratory conditions", 5th International Congress MVM2014, Kragujevac, 2014, October, 9th-10th, pp. 466-478, ISBN ISBN 978-86-6335-010-6
 22. R. Radonjić, D.Miloradović, D. Radonjić, “An approach to vehicle research“, 5th International Congress MVM2014, Kragujevac, 2014, October, 9th-10th, pp. 479-486, ISBN 978-86-6335-010-6
 23. A. Poznic, D. Miloradovic, A. Zelic, "Determination of magnetic characteristics of some steels suitable for magnetorheological brake construction", 3rd International Conference and Workshop Mechatronics in Practice and Education – MECHEDU 2015, Subotica, 2015, 14th-16th May, pp. 130-133, ISBN 978-86-918815-0-4
 24. D. Miloradovic, R. Radonjic, J. Glisovic, "Application of vertical acceleration records acquired at the centres of the vehicle wheels", International Conference on Accomplishmnets in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI2015, Banja Luka, 2015, 29th-30th May, pp. 615-620, ISBN 978-99938-39-53-8
 25. J. Glisovic, J. Lukic, D. Miloradovic, S. Macuzic, "Trends in development of brake systems of the agricultural tractors and trailers", International Conference on Accomplishmnets in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI2015, Banja Luka, 2015, 29th-30th May, pp. 621-626, ISBN 978-99938-39-53-8
 26. J. Lukic, J. Glisovic, D. Miloradovic, S. Macuzic, "Method of disc brake noise assessment", International Conference on Accomplishmnets in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI2015, Banja Luka, 2015, 29th-30th May, pp. 633-638, ISBN 978-99938-39-53-8
 27. A. Poznic, D. Miloradovic, B. Stojic, "On magnetorheological brake FEM modeling", KOD 2016, Balatonfured, Hungary, 2016, 9th-12th June, pp. 117-122, ISBN 978-86-7892-821-5
 28. A. Poznić, D. Miloradović, D. Herceg, “On magnetorheological multi-pole multi-rotor brake FEM modelling”, MVM2016, Kragujevac, 2016, October, 6th-7th, pp. 159-165, ISBN 978-86-6335-037-3
 29. D. Miloradović, J. Glisović, J. Lukić, “Regulations on road vehicle noise – trends and future activities”, MVM2016, Kragujevac, 2016, October, 6th-7th, pp. 321-330, ISBN 978-86-6335-037-3
 30. I. Grujic, D. Miloradovic, N. Stojanovic, "Nonlinear kinematics of engine crank-piston mechanism", KOD 2016, Balatonfured, Hungary, 2016, 9th-12th June, pp. 93-98, ISBN 978-86-7892-821-5
 31. I. Grujić, N. Stojanović, A. Davinić, R. Pešić, D. Miloradović, "Optimization of Connecting rod length", Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications COMETa 2016, Jahorina, BiH, 2016, 7th-9th December, pp. 163 - 168, ISBN 978-99976-623-7-8
 32. J. Glišović, R. Pešić, J. Lukić, D. Miloradović, "Airborne wear particles from automotive brake systems: environmental and health issues", 1st International conference on quality of life, Kragujevac, 2016, 9th-10th, June, pp. 289-295, ISBN 978-86-6335-033-5
 33. R. Radonjić, D. Miloradović, A. Janković, D. Taranović, “Investigation of vehicle response to driver control”, MVM2016, Kragujevac, 2016, October, 6th-7th, pp. 217-225, ISBN 978-86-6335-037-3
 34. R. Radonjić, D. Miloradović, D. Radonjić, “Modelling of road roughness - a base for vehicle performance optimization”, MVM2016, Kragujevac, 2016, October, 6th-7th, pp. 207-216, ISBN 978-86-6335-037-3
 35. R. Radonjic, D. Miloradovic, D. Radonjic, A. Jankovic, "Modeling and identification of vehicle vibration", 25th Interantional Conference "Noise and Vibration", Tara, Serbia, 2016, 27th-29th October, pp. 147-150, ISBN 978-86-6093-076-9
 36. S. Mačužić, D. Miloradović, J. Glišović, J. Lukić, “FEM modelling of McPherson suspension system”, MVM2016, Kragujevac, 2016, October 6th-7th, pp. 195-199, ISBN 978-86-6335-037-3
 37. D. Macuzic, J. Lukic, J. Glisovic, D. Miloradovic, "Pedal force determination respect to ride comfort", CAR2017 International Congress of Automotive and Transport Engineering – Mobility Engineering and Environment, Pitesti, Romania, 2017, November 8th-10th, pp. 012010
 38. D. Miloradović, G. Bogdanović, L. Ivanović, V. Geroski, M. Rafailović, "Comparison of numerical integration methods in the linear dynamic analysis", 13th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering, Banja Luka, Republic of Srpska, 2017, 26th-27th May, pp. 697-702, ISBN 978-99938-39-72-9
 39. I. Grujić, J. Lukić, D. Miloradović, A. Davinić, N. Stojanović, "identification of combustion noise", 13th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering, Banja Luka, Republic of Srpska, 2017, 26th-27th May, pp. 729-732, ISBN 978-99938-39-72-9
 40. L. Ivanović, A. Ilić, D. Miloradović, M. Matejić, D. Josifović, “Modelling and simulation of the load in the epicyclic rotary pump with trochoidal gear profiles”, The 10th International Symposium Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering (KOD 2018), Novi Sad, 2018, 6th-8th June, pp. 1-8
 41. D. Miloradović, J. Glišović, N. Stojanović, I. Grujić, “Simulation of vehicle's lateral dynamics using nonlinear model with real inputs”, 9th International Scientific Conference - Research and Development of Mechanical Elements and Systems (IRMES 2019), Kragujevac, 2019, 5-7 September, pp. 012060
 42. N. Stojanovic, O. I. Abdullah , J. Schlattmann, I. Grujic, D. Miloradovic, “3D Aerodynamic Simulation of the Heavy Duty Commercial Vehicle”, The 30th SIAR International Congress of Automotive and Transport Engineering - Science and Management of Automotive and Transportation Engineering - SMAT 2019, Craiova, 2019, 23rd-25th October, pp. 68-81, ISBN 978-3-030-32563-3
 43. M. Demić, D. Miloradović, CONTRIBUTION TO RESEARCH OF TIRE ROLLING RESISTANCE OF MOTOR VEHICLES, The 8th International Congress Motor Vehicles & Motors 2020, Kragujevac, 2020, 08.10.-09.10., pp. 207-215, ISBN 978-86-6335-074-8
 44. N. Stojanović, D. Miloradović, O. I. Abdullah, I. Grujić, S. Vasiljević, “Effect of rear spoiler shape on car aerodynamics and stability”, The 6th International Conference “New technologies, development and application NT-2020“, Sarajevo, 2020, June 25th -27th, pp. 340-347, ISBN 978-3-030-46816-3
 45. N. Stojanović, I. Grujić, J. Glišović, D. Miloradović, J. Dorić, “Influence of Rear Spoiler Inclination on Aerodynamics and Stability of Car”, 5th International conference “Mechanical engineering in XXI century” (MASING 2020), Niš, 2020, 9th-10th December, pp. 303-306, ISBN 978-86-6055-139-1
 46. D. Miloradović, N. Miloradović, J. Glišović, B. Stojanović, R. Vujanac, “Application of hybrid composites based on ZA27 alloy in automotive industry”, The 15th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering (DEMI 2021), Banja Luka, 2021, 28th-29th May, pp. 349-354, ISBN 978-99938-39-92-7
 47. N. Miloradović, R. Vujanac, D. Miloradović, J. Glišović, "Determination of resistance to motion during operation of belt conveyor", International Scientific Conference "Technics, Technologies, Education, Safety 2021", Borovets, Bulgaria, 2021, 7th-10th June, pp. 78-80, ISBN ISSN 2535-0315
 48. S. Vasiljević, D. Taranović, J. Lukić, D. Miloradović, J. Glišović, "Design of experimental research on influencing factors on the particle emission caused by brake wear", The 16th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering - DEMI 2023, Banja Luka, 2023, 1st-2nd June, pp. 368-375
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
15
Укупан
 1. Д. Милорадовић, Ј. Глишовић, "Errors in Processing of vehicle Vibration Data", International Congress Motor Vehicles & Motors 2006, Крагујевац, 2006
 2. Ј. Глишовић, Д. Милорадовић, "Noise Generation in vehicle Brakes", International Congress Motor vehicles & Motors 2006, Крагујевац, 2006
 3. Ј. Глишовић, Д. Милорадовић, "Virtual reality for efficient vehicle lifecycle management", International Congress Motor Vehicles & Motors, Крагујевац, 2008, 8.-10. октобар, pp. 57, ISBN 978-86-86663-39-9
 4. J. Glisovic, D. Miloradovic, "ELIMINATING BRAKE NOISE PROBLEM", International Congress "MOTOR VEHICLES & MOTORS 2010", Kragujevac, 2010, 07.-09. 2010., pp. 59, ISBN 978-86-86663-58-0
 5. R. Pesic, A. Davinic, S. Petkovic, D. Taranovic, D. Miloradovic, "VOLUMETRIC EFFICIENCY - PROBLEMS IN EXPERIMENTAL DETERMINATION", International Congress "MOTOR VEHICLES & MOTORS 2010", Kragujevac, 2010, 07.-09.2010., pp. 35, ISBN 978-86-86663-58-0
 6. J. Glišović, M. Demić, J. Lukić, D. Miloradović, “Dynamometer for testing high-frequency noise of disc brakes”, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012 (MVM2012), Kragujevac, 2012, October 3rd-5th, pp. 64, ISBN 978-86-86663-90-0
 7. M. Demić, J. Lukić, D. Miloradović, J. Glišović, “Influence of deterioration of vibration parameters on motor vehicle's vibration comfort”, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012 (MVM2012), Kragujevac, 2012, October 3rd-5th, pp. 70, ISBN 978-86-86663-90-0
 8. J. Glišović, J. Lukić, D. Miloradović, "Stability analysis of disc brake model: a parametric study", 11th International conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, Banja Luka, 2013, May, 30th - June, 1st, pp. 147, ISBN 978-99938-39-45-3
 9. N. Miloradović, R. vujanac, D. Miloradović, B. Stojanović, "Use of working platforms on forklift trucks", 11th International conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, Banja Luka, 2013, May, 30th - June 1st, pp. 186, ISBN 978-99938-39-45-3
 10. D. Miloradovic, R. Radonjic, J. Glisovic, "Application of vertical acceleration records acquired at the centres of the vehicle wheels", DEMI2015, Banja Luka, 2015, 29th-30th May, pp. 97
 11. J. Glisovic. J. Lukic. D. Miloradovic, S. Macuzic, "Trends in development of brake systems of the agricultural tractors and trailers", DEMI2015, Banja Luka, 2015, 29th-30th May, pp. 98
 12. J. Lukic, J. Glisovic, D. Miloradovic, S. Macuzic, "Method of disk brake noise assessment", DEMI2015, Banja Luka, 2015, 29th-30th May, pp. 100
 13. L. Ivanović, A. Ilić, D. Miloradović, M. Matejić, D. Josifović, "Modelling and simulation of the load in the epicyclic rotary pump with trochoidal gear profiles", The 10th International Conference on Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Novi Sad, Serbia, 2018, 06.-08. jun, pp. 126-127, ISBN 978-86-6022-059-4
 14. D. Miloradović, J. Glišović, N. Stojanović, I. Grujić, "Simulation of vehicle's lateral dynamics using nonlinear model with real inputs", 9th International Scientific Conference Research and Development of Mechanical Elements and Systems "IRMES 2019", Kragujevac, 2019, 05-06. September, pp. 240-241, ISBN 978‐86‐6335‐061‐8
 15. S. Mačužić Saveljić, D. Miloradović, "Simulation of pedestrian throw distance in the software package PC-Crash - comparison with experiment and theory", 9th International Congress "Motor Vehicles & Motors 2022", Kragujevac, 2022, 13th-14th October, pp. 71-72, ISBN 978-86-6335-096-0
Списак резултата М36
Уређивање зборника саопштења међународног научног скупа
Број
1
Укупан
 1. B. Krstić, D. Miloradović, 8th International Congress Motor Vehicles & Motors "Ecology - Vehicle and road safety - Efficiency" Proceedings, The 8th international congress "Motor vehicles & motors 2020", Kragujevac, 2020, 08.10.-09.10., pp. 1-391, ISBN 978-86-6335-074-8
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
1
Укупан
 1. J. Glišović, R. Radonjić, D. Miloradović, "Experimental Method for Analyzing Friction Phenomenon Related to Drum Brake Squeal", "Tribology in industry", Vol.32, No.4, pp. 28-35, ISSN 0354-8996, 2010
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
22
Укупан
 1. J. Glišović, D. Miloradović, A. Dunkić, R. Radonjić, Development of a software for modeling of vehicle excitation due to the road roughness, "Mobility & Vehicle Mechanics", The Faculty of Mechanical Engineering, Kragujevac, Vol.23, No.3, pp. -, ISSN 1450-5304, 1997
 2. D. Ćatić, D. Miloradović, Modeling of reliability of truck’s wheel brake cylinder, Mobility & Vehicle Mechanics, Faculty of Mechanical Engineering, Kragujevac, Vol.31, No.3-4, pp. -, ISSN -, 2005
 3. А. Бакша, Д. Милорадовић, Љ. Вељовић, М. Мићуновић, "Нелинеарне осцилације моторних возила", Монографија поводом 30 година: 1975.-2005. / [уредник Александра Јанковић], "Mobility & Vehicle Mechanics", Монографија поводом 30 година издавања часописа, Машински факултет у Крагујевцу, Vol.-, No.-, pp. 222-234, ISSN 86-80581-76-3, 2005
 4. Д. Ћатић, С. Јовичић, Д. Милорадовић, Анализа стабла отказа система за кочење моторних возила, “Застава“, Институт за аутомобиле, Крагујевац, Vol.17, No.41, pp. 19-25, ISSN 0352-292, 2006
 5. D. Ćatić, D. Miloradović, M. Matijević, “Failure modes and effects analysis of hydraulic power-steering system's elements”, "Mobility & Vehicle Mechanics", Vol.34, No.1-2, pp. 1-12, ISSN 1450-5304, 2008
 6. J. Glišović, D. Miloradović, “Virtual reality for efficient vehicle lifecycle management“, “Mobility & Vehicle Mechanics”, Vol.34, No.4, pp. 7-22, ISSN 1450-5304, 2008
 7. Д. Ћатић, Д. Милорадовић, Д. Милошевић, “Анализа отказа система за управљање лаких привредних возила”, “ИМК 14 – Истраживање и развој”, Vol.15, No.(32-33) 3-4/2009, pp. 45-53, ISSN 0354-6829, 2009
 8. Р. Радоњић, А. Јанковић, Д. Радоњић, Д. Милорадовић, "Критеријуми за формирање тракторских система", "Трактори и погонске машине", Vol.16, No.2, pp. 30-36, ISSN 0354-9496, 2011
 9. Glišović J., Demić M., Lukić J., Miloradović D., “Dynamometer for testing high-frequency noise of disc brakes”, International Journal "Mobility & Vehicle Mechanics", Vol.38, No.3, pp. 61-76, ISSN 1450-5304, 2012
 10. M. Demić, D. Miloradović, J. Glišović, "INFLUENCE OF DETERIORATION OF VIBRATION PARAMETERS ON MOTOR VEHICLE’S VIBRATION COMFORT", International Journal "Mobility & Vehicle Mechanics", Vol.38, No.1, pp. 22-30, ISSN 1450-5304, 2012
 11. J. Glišović, M. Demić, J. Lukić, D. Miloradović, J. Blagojević, S. Veličković, “A contribution to research of some physical characteristics of disc brakes in laboratory conditions”, International Journal "Mobility & Vehicle Mechanics", Vol.40, No.4, pp. 33-48, ISSN 1450-5304, 2014
 12. R. Radonjić, D. Radonjić, A. Janković, D. Miloradović, B. Aleksandrović, "Razvoj kriterijuma za izbor mehanizacije za pripremu sena", "Traktori i pogonske mašine", Vol.19, No.5, pp. 31-38, ISSN 0354-9496, 2014
 13. A. Janković, R. Radonjić, D. Taranović, D. Miloradović, D. Radonjić, "Prilog problemima istraživanja procesa kočenja traktorskih sistema", "Traktori i pogonske mašine", Vol.20, No.3/4, pp. 55-60, ISSN 0354-9496, 2015
 14. R. Radonjic, D. Miloradovic, D. Radonjic, "An approach to vehicle research", International Journal "Mobility and Vehicle Mechanics", Vol.41, No.4, pp. 55-64, ISSN 1450-5304, 2015
 15. S. Mačužić, J. Glišović, J. Lukić, D. Miloradović, "Structural and thermal analysis of multi-plate disc brakes of agricultural tractors", "Traktori i pogonske mašine", Vol.20, No.1, pp. 42-49, ISSN 0354-9496, 2015
 16. A. Poznić, D. Miloradović, "Experimental evaluation of magnetorheological disk brake", International Journal "Mobility & Vehicle Mechanics", Vol.42, No.1, pp. 45-54, ISSN 2334-9891, 2016
 17. М. Лончар, Р. Радоњић, А. Јанковић, Д. Радоњић, Д. Милорадовић, Ђ. Амтонијевић, "Истраживање осцилаторних процеса трактора са аспекта ергономских захтева", Трактори и погонске машине, Vol.21, No.2/3, pp. 52-57, ISSN 0354-9496, 2016
 18. D. Miloradović, J. Glišović, J. Lukić, "Regulations on road vehicle noise - trends and future activities", International Journal "Mobility & Vehicle Mechanics", Vol.43, No.1, pp. 59-72, ISSN 1450-5304, 2017
 19. I. Grujić, A. Davinić, N. Stojanović, J. Glišović, D. Miloradović, "Determination of influence parameters on concentration of carbon monoxide in exhaust gases by using artificial neural networks (ANN)", Traktori i pogonske mašine, Vol.22, No.1/2, pp. 58-65, ISSN 0354-9496, 2017
 20. Д. Милорадовић, Р. Радоњић, А. Јанковић, Д. Радоњић, Д. Тарановић, М. Лончар, "Динамика пољопривредних возила у функцији њихове безбедности", "Трактори и погонске машине", Vol.22, No.3/4, pp. 81-86, ISSN 0354-9496, 2017
 21. M. Demić, D. Miloradović, Contribution to research of specific pressure between tire and road in motor vehicles, "Mobility & Vehicle Mechanics", Vol.46, No.2, pp. 45-54, ISSN 1450-5304, Doi 10.24874/mvm.2020.46.02.04, 2020
 22. S. Mačužić Saveljić, D. Miloradović, Simulation of pedestrian throw distance in the software package PC-Crash - comparison with experiment and theory, Mobility & Vehicle Mechanics, Vol.49, No.3, pp. 65-75, ISSN 1450-5304, Doi https://doi.org/10.24874/mvm.2023.49.03.05, 2023
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
5
Укупан
 1. J. Glisovic, D. Miloradovic, "Eliminating brake noise problem", International journal "Mobility & Vehicle Mechanics", Vol.36, No.3, pp. 37-51, ISSN 1450-5304, 2010
 2. J. Glišović, M. Demić, D. Miloradović, "Review of virtual reality application for reducing time and cost of vehicle development cycle", Istraživanja i projektovanja za privredu - Journal of Applied Engineering Science, Vol.9, No.3, pp. 361-372, ISSN 1451-4117, 2011
 3. М. Демић, Ј. Глишовић, Д. Милорадовић, "Прилог истраживању механичких карактеристика добош кочница путничког моторног возила", "Војнотехнички гласник", Vol.60, No.3, pp. 42-70, ISSN 0042-8469, Doi 10.5937/vojtehg1203042D, 2012
 4. N. Miloradović, R. Vujanac, D. Miloradović, J. Glišović, Determination of resistance to motion during operation of belt conveyor, Machines. Technologies. Materials., Vol.15, No.3, pp. 86-88, ISSN 1313-0226, 2021
 5. S. Vasiljević, J. Lukić, D. Miloradović, J. Glišović, "Driving cycles for studying brake wear particle emissions on an inertial brake dynamometer", Tribology and Materials, Vol.2, No.1, pp. 8-19, ISSN 2812-9717, Doi https://doi.org/10.46793/tribomat.2023.006, 2023
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
17
Укупан
 1. А. Јанковић, Д. Ђокић, С. Јоковић, Један општи приступ налажења преносне функције за систем независног ослањања возила, XV међународни научно-стручни скуп "Наука и моторна возила", Београд, 1995
 2. А. Јанковић, С. Јоковић, Д. Ђокић, Померања и оптерећења елемената ослањања возила, XXI југословенски конгрес теоријске и примењене механике, ЈУМЕХ Ниш '95, Ниш, 1995, 29. maj - 3. jun, pp. 174-178
 3. М. Демић, Д. Ђокић, Ј. Глишовић, Развој методе за пројектовање система за управљање са аспекта минимизације лепршања управљаних точкова теретних моторних возила, XV међународни научно-стручни скуп "Наука и моторна возила", Београд, 1995
 4. Ј. Глишовић, Д. Ђокић, А. Дункић, Р. Радоњић, Развој софтвера за обраду експерименталних података добијених снимањем неравнина пута, Девети симпозијум МВМ, Крагујевац '96, Крагујевац, 1996
 5. Р. Радоњић, Д. Радоњић, Д. Милорадовић, Ј. Глишовић, Прилог проблемима мерења брзине кретања и потрошње горива моторног возила, Саветовање "Рационално газдовање енергијом у широкој потрошњи", Београд, 1997
 6. Д. Милорадовић, Ј. Глишовић, Анализа кинематске интеракције система за управљање и система еластичног ослањања путничког возила, XII међународни научни симпозијум "Моторна возила и мотори", Крагујевац, 2002
 7. Ј. Глишовић, Р. Радоњић, Д. Милорадовић, "Анализа радних карактеристика добош кочница нумеричким методама", XII међународни научни симпозијум "Моторна возила и мотори", Крагујевац, 2002, 7.-9. октобар, pp. 137-140
 8. Д. Милорадовић, А. Јанковић, Ј. Глишовић, Утицај бочног ветра на стабилност моторних возила, 6. међународно савјетовање о достигнућима електро и машинске индустрије "ДЕМИ 2003", Бања Лука, Република Српска, 2003
 9. Д. Милорадовић, Ј. Глишовић, Спектрална анализа оптерећења споне путничког возила при дејству неравнина пута, XIII међународни научни симпозијум "Моторна возила и мотори", Крагујевац, 2004
 10. Ј. Глишовић, Д. Милорадовић, Синхронизација кочних система вучног и прикључног возила, XIII међународни научни симпозијум "Моторна возила и мотори", Крагујевац, 2004
 11. Ј. Глишовић, Д. Милорадовић, Анализа фрикционих карактеристика кочних облога на основу путних испитивања возила, Научно-стручни скуп "Истраживање и развој машинских елемената и система", ИРМЕС '04, Крагујевац, 2004
 12. Ј. Глишовић, Р. Радоњић, Д. Милорадовић, Развој кочних система вучних и прикључних возила у складу са позитивним законским прописима, VII симпозијум са међународним учешћем "Превенција саобраћајних незгода на путевима 2004", Нови Сад, 2004
 13. Д. Милорадовић, Ј. Глишовић, Утицај типа вођице на кинематску спрегу система за управљање и система еластичног ослањања путничког аутомобила, VII међународни научно-стручни скуп о достигнућима електро и машинске индустрије "ДЕМИ2005", Бања Лука, Република Српска, 2005
 14. Ј. Глишовић, Д. Милорадовић, Експериментална истраживања буке добош кочница, VIII међународни научно-стручни скуп о достигнућима електротехнике, машинства и информатике “ДЕМИ 2007“, Универзитет у Бањалуци, Машински факултет, Бањалука, Република Српска, 2007
 15. Д. Милорадовић, Р. Радоњић, Д. Радоњић, Д. Тарановић, "Истраживање утицаја система за управљање на безбедносне карактеристике возила", 5. међународна конференција "Безбједност саобраћаја у локалној заједници", Бања Лука, 2016, 27. - 28. октобар, pp. 123-129, ISBN 978-99976-618-7-6
 16. Ђ. Антонијевић, Р. Радоњић, А. Јанковић, М. Лончар, Д. Милорадовић, Д. Радоњић, "Моделирање побудних карактеристика терена са аспекта оптерећења тракторских система", 18. научно-стручни скуп са међународним учешћем "Актуелни проблеми механизације пољопривреде", Земун, 2016, 9. децембар, pp. 7-13, ISBN 978-86-7834-262-2
 17. Р. Радоњић, Д. Милорадовић, Д. Тарановић, Д. Радоњић, "Динамика и мехатроника возила у функцији безбедности саобраћаја", Саветовање са међународним учешћем на тему "Саобраћајне незгоде", Златибор, 2016, 19.-21. мај, pp. 562-569, ISBN 978-86-86931-13-9
Списак резултата М83
Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступак (уз доказ)
Број
1
Укупан
 1. Ј. Глишовић, М. Демић, Ј. Лукић, Д. Тарановић, Р. Пешић, Д. Милорадовић, А. Давинић, Уређај за испитивање буке диск кочница, ТР-65/2012, Факултет инжењерских наука Крагујевац, Крагујевац, 2012

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. "Моделирање динамичког система возач-возило-окружење са аспекта стабилности и безбедности", Фонд за науку Министарства за науку и технологију Републике Србије (шифра пројекта: 1111, трајање пројекта: 1994-1995., руководилац проф. др Мирослав Демић, Машински факултет у Крагујевцу)
 2. "Научне подлоге инжењерства мотора и моторних возила", Министарство за науку и технологију Републике Србије (евиденциони број: 11М03СВ1, трајање пројекта: 1996-2000., руководилац: проф. др Стојан Петровић, Машински факултет у Београду)
 3. "Примена теорије стабилности на оптимизацију управљања привредних возила Застава камиони" , Савезно министарство за развој, науку и животну средину (евиденциони број пројекта: ТСИ179, трајање пројекта: 1993-1994., руководилац: проф. др Божидар Крстић, Машински факултет у Крагујевцу)
 4. "Оптимално коришћење хидро-потенцијала реке Дрине", Министарство за науку и технологије Републике Србије (шифра пројекта: ТР0133, трајање пројекта: 2002-2003., координатор: проф. др Ненад Грујовић, Машински факултет у Крагујевцу)
 5. "Повећање енергетске ефикасности постројења за лакирање шкољки путничког аутомобила", Министарство науке и заштите животне средине, пројекат у оквиру Националног програма енергетске ефикасности (евиденциони број: И.ЕЕ302-1019В, трајање пројекта: јан. 2005. - дец. 2005., руководилац пројекат: др Душан Гордић, доцент, Машински факултет у Крагујевцу)
 6. “Програми уштеде енергије и рационалног газдовања енергијом у групи Застава возила″, Министарство науке и заштите животне средине, пројекат у оквиру Националног програма енергетске ефикасности (евиденциони број: НПЕЕ-232007, трајање пројекта; 2006-2007., руководилац: др Душан Гордић, доцент, Машински факултет у Крагујевцу)
 7. “Методе за утврђивање динамичких карактеристика моторних возила у функцији безбедности саобраћаја”, Министарство науке (шифра пројекта: 15014, трајање пројекта: 2008-2010., руководилац: проф. др Александра Јанковић, Машински факултет у Крагујевцу)
 8. „Истраживање безбедности возила као дела кибернетског система: Возач-Возило-Окружење“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (шифра пројекта: TR35041, трајање пројекта: 2011-2019., руководилац пројекта: проф. др Јованка Лукић, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу)

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Држање вежби из предмета Испитивање моторних возила и мотора, На матичном факултету, 1996. -до данас
 2. Држање вежби из предмета Моторна возила и мотори, На матичном факултету, 1996.- 2006.
 3. Држање вежби из предмета Конструкција и прорачун моторних возила, На матичном факултету, 1996. – 2000.
 4. Држање вежби из предмета Рачунарски алати, На матичном факултету, 2003. – 2005.
 5. Држање вежби из предмета Експерименталне методе, На матичном факултету, 2005. - 2008.
 6. Држање вежби из предмета Динамика моторних возила, На матичном факултету, 2005. -2008.
 7. Држање вежби из предмета Динамика друмских возила, На матичном факултету, 2005. -2008.
 8. Држање вежби из предмета Саобраћајнице и регулисање саобраћајних токова, На матичном факултету, 2005.-2008.
 9. Држање вежби из предмета Друмска возила и погонски агрегати, На матичном факултету, 2005.-2008.
 10. Држање вежби из предмета Моторна возила 1, На матичном факултету, 2007. -2015.
 11. Држање вежби из предмета Саобраћајнице, На матичном факултету, 2007. - 2008.
 12. Држање вежби из предмета Динамика возила, На матичном факултету, 2008.-2015.
 13. Држање вежби из предмета Експеримент у машинству, На матичном факултету, 2008.-2012.
 14. Држање вежби из предмета Безбедност саобраћаја, На матичном факултету, 2009.-2016.
 15. Држање вежби из предмета Погонски и мобилни системи, На матичном факултету, 2009.-2013.
 16. Држање предавања и вежби из предмета Испитивање МВМ, На матичном факултету, Од школске 2012/2013. године
 17. Држање предавања и вежби из предмета Експеримент у машинству, На матичном факултету, Од школске 2012/2013. године
 18. Држање предавања и вежби из предмета Испитивање МВМ 2, На матичном факултету, Од школске 2012/21013. године
 19. Држање предавања и вежби из предмета Моторна возила и њихов развој, На матичном факултету, од школске 2013/2014. године
 20. Држање предавања и вежби из предмета Урбани транспорт, На матичном факултету, од школске 2014/2015. године
 21. Држање вежби из предмета Основе динамике моторних возила, На матичном факултету, од школске 2015/2016. године
 22. Држање предавања из предмета Динамика возила, На матичном факултету, од школске 2016-2017
 23. Држање предавања из предмета Основе динамике возила, На матичном факултету, 2017-
 24. Држање предавања и вежби из предмета Безбедност саобраћаја, На матичном факултету, школске 2017/2018. године
 25. Држање предавања из предмета Механика саобраћајне незгоде, На матичном факултету, од школске 2017/2018. године
 26. Држање предавања из предмета Динамичке симулације и прорачун возила, На матичном факултету, Од школске 2018/2019. године
 27. Држање предавања из предмета "Испитивање мотора и возила" на Војној академији Универзитета одбране у Београду, На другом универзитету, од школске 2022/2023. године -

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. Центар за техничку исправност возила – члан комисије за контролисање возила и лице одговорно за квалитет, На матичном факултету, 1994. -
 2. Научни одбор Међународног конгреса „МВМ2006“ - секретар, На матичном факултету, 2006
 3. Научни одбор Међународног конгреса „МВМ2008“ - секретар, На матичном факултету, 2008
 4. Секретар Научног одбора Међународног конгреса "МВМ2010", На матичном факултету, 2010.
 5. Секретар Научног одбора Међународног конгреса "Motor vehicles & Motors 2012", На матичном факултету, 2012.
 6. Члан Научног одбора Међународног конгреса "MVM2014", На матичном факултету, октобар, 2014
 7. Члан Научног одбора Међународног конгреса "МVМ2016", На матичном факултету, 2016.
 8. Члан Научног одбора Међународног конгреса "Моторна возила и мотори 2018", На матичном факултету, 2018. године
 9. Члан Програмског одбора Конференције "YOUng ResearcherS Conference 2019" - YOURS 2019, На нивоу републике или локалне самоуправе, 2019. године
 10. Члан Научног одбора 8. међународног конгреса "Motor Vehicles & Motors 2020", На матичном факултету, 2020.
 11. Председник Организационог одбора 8. међународног конгреса "Motor Vehicles & Motors 2020", На матичном факултету, 2020.
 12. Рецензент Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању у образовно-научном пољу Техничко-технолошке наука, На нивоу републике или локалне самоуправе, од 2018. године до 2022. године

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. “Training for Occupational Safety and Health Improvement”, Међународни TEMPUS пројекат (шифра пројекта: IB_JEP41045-2006, трајање: 2006-2009., координатор пројекта: проф. др Александра Јанковић, Машински факултет у Крагујевцу)
 2. "Education Network Based on Information Technology", Међународни TEMPUS пројекат (шифра пројекта: UM_JEP_17119-2002, трајање: 2002-2006., координатор пројекта: проф. др Ненад Грујовић, Машински факултет у Крагујевцу)
 3. "Development and improvement of automotive and urban engineering studies in Serbia - DIAUSS", TEMPUS пројекат (шифра пројекта: JP 516729-2011, трајање: 2011-2014., координатор проф. др Душан Гордић, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу)
 4. "Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina (IPROD)", TEMPUS пројекат (шифра пројекта: 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR, трајање пројекта: 2012-2015., координатор пројекта: проф. др Војислав Милтеновић, Машински факултет Ниш, контакт особа за Универзитет у Крагујевцу: др Мирко Благојевић, доцент)
 5. ADRIA-HUB – “Bridge technical differences and social suspicions contributing to transform the Adriatic area in a stable hub for a sustainable technological development”, University of Bologna, Међународни IPA пројекат (шифра пројекта: 2°ord./0127/0, трајање пројекта: 2013-2015., координатори пројекта: проф. др Мирослав Живковић, проф. др Ненад Грујовић, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу)
 6. CRESCENTO: CiRcular Economy Skills Enhancement NeTwOrk, project No 1320, ADRION Interreg Programme, 2023

УЧЕШЋЕ У РАДУ ОРГАНА И ТЕЛА ФАКУЛТЕТА И УНИВЕРЗИТЕТА
 1. Члан Наставне комисије Машинског факултета у Крагујевцу од 2004. до 2012. године
 2. Секретар Катедре за моторна возила и моторе Машинског факултета у Крагујевцу од 2006. до 2012. године
 3. Члан Комисије за промоцију Машинског факултета у Крагујевцу 2007- 2012. године
 4. Члан Комисије за разој, увођење и акредитацију студијског програма Аутомобилско инжењерство, 2011. године
 5. Члан Комисије за пријемни испит Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 2013.
 6. Члан Универзитетске комисије за спровођење јавног Конкурса за упис студената у прву годину свих врста и нивоа студија за школску 2013/2014. годину на Универзитету у Крагујевцу
 7. Продекан за наставу Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 2012.-2015. године
 8. Члан Комисије за припрему извештаја о самовредновању Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, 2015. године
 9. Члан Комисије за акредитацију студијских програма Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, 2014. године
 10. Члан Савета Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу 2016.-2019.
 11. Координатор Комисије за акредитацију студијских програма Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу 2017. године
 12. Члан Комисије за припрему документације за акредитацију студијског програма МАС Биоинжењеринг, 2018.
 13. Координатор Комисије за акредитацију студијских програма Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 2018.
 14. Управник Лабораторије за моторна возила Факултета инжењерских наука, 2018.-2021.
 15. Члан Савета Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 2019.-2023. године
 16. Председник Савета Факултета инжењерских наука 2020-до данас
 17. Заменик председника Савета Факултета инжењерских наука 2019.-2020.
 18. Члан Комисије за припрему предлога студијског програма основних академских студија "Друмски саобраћај" 2020. године
 19. Члан Комисије за припрему предлога студијског програма основних академских студија "Инжењерство заштите животне средине" 2020. године
 20. Члан Комисије за припрему предлога студијског програма докторских академских студија "Електротехника и рачунарство", 2020. године
 21. Члан Комисије за испитивање могућности за увођење студијског програма основних академских студија Друмски саобраћај, 2020.
 22. Члан Комисије за припрему Извештаја о самовредновању Факултета инжењерских наука, 2021. године
 23. Члан Комисије за обезбеђење квалитета Факултета инжењерских наука, 2021-2024. године
 24. Члан Комисије за реакредитацију и припрему документације студеијског програма ОАС Рачунарска техника и софтверско инжењерство, 2023. године

ДОПРИНОС АКТИВНОСТИМА КОЈЕ ПОБОЉШАВАЈУ УГЛЕД И СТАТУС ФАКУЛТЕТА И УНИВЕРЗИТЕТА
 1. Члан Организационог одбора прославе 50 година постојања и рада Машинског факултета у Крагујевцу
 2. Учешће у организацији манифестације "Златни индекс" поводом прославе 50 година постојања и рада Машинског факултета у Крагујевцу
 3. Уредник монографске публикације "Машински факултет у Крагујевцу: Споменица генерације 1960/61.", издавач Машински факултет у Крагујевцу, ISBN 978-86-86663-60-3, COBISS.SR-ID 179138572, 2010.
 4. Приређивање публикације "Водич за студенте академских студија", Факултет инжењерских наука, Крагујевац, 2011.
 5. Приређивање публикације "Водич за студенте академских студија", Факултет инжењерских наука, 2013.
 6. Приређивање публикације "Водич за студенте академских студија", Факултет инжењерских наука, 2015. године
 7. Коаутор и коуредник монографије: "Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу : 2010-2020", издавач Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, ISBN 978-86-6335-077-9, COBISS.SR-ID 25880073, 2020.

РЕЦЕНЗИЈЕ РАДОВА У НАУЧНИМ ЧАСОПИСИМА
 1. Рецензент часописа "Mobility & Vehicle Mechanics"
 2. Рецензент научног часописа "Scientific Technical Review"
 3. Рецензент научног часописа "Proc. IMechE, Part D: Journal of Automobile Engineering"
 4. Рецензент међународног научног часописа "Machines"
 5. Рецензент међународног научног часописа "Applied Sciences"
 6. Рецензент часописа "Vehicles"
 7. Рецензент часописа "Dynamics"

ВОЂЕЊЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. Ментор одбрањене докторске дисертације под називом "Повећање укупног кочног момента магнетореолошке диск кочнице применом комбинованог режима рада", кандидата Александра Познића, на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, 20.05.2017. године, Нови Сад

УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. Комисија за оцену писаног дела докторске дисертације и усмену јавну одбрану кандидата Бојана Богдановића, под називом "Повећање поузданости и носивости тангенцијално оптерећених веза претходном припремом контакта", Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 2016. године
 2. Комисија за оцену писаног дела докторске дисертације и усмену јавну одбрану кандидата Саше Ранђеловића, под називом "Завршна обрада метала заснована на котрљању крутог алата", Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 2016. године
 3. Комисија за оцену писаног дела и усмену јавну одбрану докторске дисертације кандидата Ивана Грујића, под називом "Идентификација процеса сагоревања гасовитих горива у ОТО мотору", Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 2021. године
 4. Комисија за оцену писаног дела и усмену јавну одбрану докторске дисертације кандидкиње Надице Стојановић, под називом "Идентификација термичких напрезања диск кочнице за различите радне параметре кочења", Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 2021. године
 5. Члан Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Александра Познића, под називом "Повећање укупног кочног момента магнетореолошке диск кочнице применом кобинованог режима рада", Факултет техничких наука Нови Сад, 2017.
 6. Комисија за оцену писаног дела и усмену јавну одбрану докторске дисертације кандидкиње Славице Мачужић Савељић, под називом "Развој модела за оцену осцилаторне удобности возила", Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 2023. године
 7. Члан Комисије за оцену и одбрану доктроске дисертације под називом "Анализа утицајних фактора на емисију наталих хабањем кочница возила" кандидата Саше Васиљевића, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 2023. године

УЏБЕНИЦИ
 1. Д. Милорадовић: "Динамика возила - Збирка решених задатака", Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2017. године, ISBN 978-86-6335-040-3
 2. Д. Милорадовић, "Испитивање моторних возила", Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2021.

СКРИПТА
 1. Б. Тадић, Д. Милорадовић: "Експеримент у машинству", Скрипта за студенте мастер академских студија Машинског инжењерства и Аутомобилског инжењерства, TEMPUS DIAUSS JP 516729-2011, Крагујевац, 2014.
 2. Ј. Лукић, Ј. Глишовић, Д. Милорадовић: "Моторна возила и њихов развој", Скрипта за студенте основних академских студија Аутомобилско инжењерство, TEMPUS DIAUSS JP 516729-2011, Крагујевац, 2014.

ОСТАЛО
 1. Д. Милорадовић, П. Тодоровић, „Физичке штетности – Бука на радном месту“, поглавље у монографији: „Безбедност и заштита на раду – Књига 2“, БЗР Едукациони центар, Машински факултет у Крагујевцу, Br. strana: 66, Крагујевац, 2009
 2. Д. Милорадовић, П. Тодоровић, „Физичке штетности – Вибрације на радном месту“, поглавље у монографији „Безбедност и заштита на раду – Књига 2“, БЗР Едукациони центар, Машински факултет у Крагујевцу, Br. strana: 48, Крагујевац, 2009
 3. M. Demic, Z. Sakota, D. Miloradovic, “Impact of truck’s power train layout on driver’s fore-and-aft vibration loads”, Journal of Mechanical Engineering and Modern Technology, 2018

РЕЦЕНЗИЈЕ УЏБЕНИКА
 1. Рецензент уџбеника "Мобилни системи" аутора Јасне Глишовић и Јованке Лукић, издавач Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 2021. године

УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ИЗБОР У ИСТРАЖИВАЧКА ЗВАЊА
 1. Учешће у Комисији за избор Владимира Кочовића у истраживачко звање истраживач-сарадник, 2014.
 2. Учешће у Комисији за избор Славице Мачужић у истраживачко звање истраживач-сарадник, 2015. године
 3. Члан Комисије за писање Извештаја за избор кандидата Владимира Кочовића у звање истраживач-сарадник, 2015. године
 4. Члан Комисије за реизбор Славице Мачужић у истраживачко звање истраживач сарадник, 2018. године
 5. Члан Комисије за оцену научно-истраживачког рада кандидата др Александра Познића и проверу испуњености услова за његов избор у звање научни сарадник, Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке "Винча", 2023. године

Учешће у комисијама за избор у звање наставника и сарадника
 1. Члан Комисије за припрему Извештаја о пријављеним кандидатима на расписани конкурс Факултета инжењерских наука у Крагујевцу за избор једног сарадника у звање асистент за уже научне области: МОТОРНА ВОЗИЛА, ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ, 2015. godine
 2. Члан Комисије за писање Извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс за избор у звање асистент са докторатом, за ужу област Моторна возила и мотори СУС, Факултет техничких наука Нови Сад, 2017. године
 3. Члан Комисије за писање Извештаја/Реферата о кандидатима пријављеним на конкурс за заснивање радног односа и избор у звање доцента или ванредног професора за ужу научну област Моторна возила и мотори СУС, Факултет техничких наука Нови Сад, 2018.
 4. Члан Комисије за припрему Извештаја о пријављеним кандидатима на расписани конкурс за избор једног сарадника у звању асистент за ужу научну област Моторна возила и мотори, 2018.
 5. Члан Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима на расписани конкурс Факултета инжењерских наука за избор (поновни избор) сарадника у звању асистента за ужу научну област Моторна возила и мотори и предмете: Погонски и мобилни системи, Моторна возила 1 и Динамика возила, 2018. године
 6. Члан Комисије за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Моторна возила и мотори СУС, Факултет техничких наука Нови Сад, 2018. године
 7. Члан Комисије за припрему Извештаја о пријaвљеним кандидатима на расписани конкурс Факултета инжењерских наука за избор једног сарадника у звању асистент за ужу научну област Производно машинство, 2020. године
 8. Члан Комисије за избор наставника у звање доцент или ванрдни професор за ужу научну област Моторна возила и мотори СУС, Факултет техничких наука Нови Сад, 2021. године