ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Данијела Тадић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеДанијела Тадић
Година и место рођењаКрагујевац, 1967.
ЗвањеРедовни професор
E-mailgalovic@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко-технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука
Област и ужа специјалностПроизводно машинство, Индустријски инжењеринг

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година1991
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет, Универзитет у Крагујевцу
Наслов/
Област/
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година1995
МестоБеоград
ИнституцијаМашински факултет, Универзитет у Београду
НасловУправљање залихама репроматеријала у присуству неизвесности као део проблема управљања производњом
ОбластИдустријски инжењеринг
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година1999
МестоБеоград
ИнституцијаМашински факултет, Универзитет у Београду
НасловВишекритеријумска оптимизација избора стратегија набављања у сложеном вишенивовском производно дистрибутивном систему
ОбластИндустријски инжењеринг

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
1991Машински факултет, Универзитет у КрагујевцуАсистент приправник
1996Машински факултет, Универзитет у КрагујевцуАсистент
2000Машински факултет, Универзитет у КрагујевцуДоцент
2005Машински факултет, Универзитет у КрагујевцуВанредни професор
2013Факултет инжењерских наука у КрагујевцуРедовни професор

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
2002Школа за операциона истраживања, студијски боравак, НемачкаАвгуст
2002Универзитет у Левену, Канада, гостујући професорСептембар
2008Технички универзитет Брауншвајг, НемачкаЈул
2011Универзитет у Ковентрију, Уједињено краљевство, ЕнглескаОктобар

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М12
Монографија међународног значаја
Број
1
Укупан
 1. Arsovski S., Stefanović M., Savović I., Tadić D., The Redesign of Process’ Development in Food Production Organization Using Quality Engineering Methods and Tools, Innocenzo Muzzalupo - Food Industry, Br. strana: 748, ISBN 980-953-307-860-6, InTech, 2012
Списак резултата М13
Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значаја
Број
1
Укупан
 1. Tadic, D., Arsovski, S., Aleksic, A., Stefanovic, M., Nestic, S., A fuzzy Evaluation of Projects for Business process' Quality Improvement, Springer International Publishing, Br. strana: 21, ISBN 978-3-319-17905-6, Switzerland, 2015
Списак резултата М14
Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значаја
Број
1
Укупан
 1. Arsovski Z., Arsovski S., Aleksic A., Stefanovic M., Tadic D., Resilience of Virtual and Networked Organizations: An Assessment, In Ed. Putnik, D. Goran., Cruz-Cunha, Maria Manuela, Virtual and Networked Organizations, Emergent Technologies and Tools, Communications in Computer and Information Science, Volume 248, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Br. strana: 10, ISBN 978-3-642-31799-6, Berlin Heidelberg, 2012
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
6
Укупан
 1. Aleksić, A., Stefanović, M., Tadić, D., Arsovski, S., A fuzzy model for assessment of organization's vulnerability, Measurement, Vol.51, No.1, pp. 214 - 223, ISSN 0263-2241, Doi 10.1016/j.measurement.2014.02.003, 2014
 2. Tadić, D., Aleksić, A., Stefanović, M., Arsovski, S., Evaluation and Ranking of Organizational Relilience Factors by using a Two Step Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS, Mathematical problem in Engineering, Vol.2014, No.ID 418085, pp. 1-13, ISSN 1024-123, Doi 10.1155/2014/418085, 2014
 3. Nestić, S., Stefanović, M., Đorđević, A., Arsovski, S., Tadić, D., A model of the assessment and optimization of production process quality using the fuzzy sets and genetic algorithm, European Journal of Industrial Engineering, Vol.9, No.1, pp. 77-99, ISSN 1751-5254, 2015
 4. Tadic, D., Aleksic, A., Popovic, P., Arsovski, S., Castelli, A., Joksimovic, D., & Stefanovic, M., The evaluation and enhancement of quality, environmental protection and seaport safety by using FAHP, Natural Hazards and Earth System Sciences, Vol.17, No.2, pp. 261-275, ISSN 1561-8633, Doi 10.5194/nhess-17-261-2017, 2017
 5. Djapan, M., Macuzic, I., Tadic, D., & Baldissone, G., An innovative prognostic risk assessment tool for manufacturing sector based on the management of the human, organizational and technical/technological factors, Safety Science, Vol.119, No.1, pp. 280-291, ISSN 0925-7535, 2019
 6. Aleksandar Aleksić, Dragan D. Milanović, Nikola Komatina, Danijela Tadić, Evaluation and ranking of failures in manufacturing process by combining BWM and VIKOR under type-2 fuzzy environment, Expert Systems, Vol.40, No.2, pp. e13148, ISSN 0266-4720, Doi 10.1111/EXSY.13148, 2023
Списак резултата М21a
Рад у међународном часопису изузетних вредности
Број
3
Укупан
 1. Gojković R., Ðurić G., Tadić D., Nestić S., Aleksić A., Evaluation and Selection of the Quality Methods for Manufacturing Process Reliability Improvement—Intuitionistic Fuzzy Sets and Genetic Algorithm Approach, Mathematics, Vol.9, No.13, pp. 155 - 171, ISSN 2227-7390, Doi https://doi.org/10.3390/math9131531, 2021
 2. Snežana Nestić, Ranka Gojković, Tijana Petrović, Danijela Tadić, Predrag Mimović, Quality Performance Indicators Evaluation and Ranking by Using TOPSIS with the Interval-Intuitionistic Fuzzy Sets in Project-Oriented Manufacturing Companies, Mathematics, Vol.10, No.22, pp. 4174, ISSN 2227-7390, Doi 10.3390/math10224174, 2022
 3. Aleksandar Aleksić, Danijela Tadić, Industrial and Management Applications of Type-2 Multi-Attribute Decision-Making Techniques Extended with Type-2 Fuzzy Sets from 2013 to 2022, Mathematics, Vol.11, No.10, pp. 2249, ISSN 2227-7390, Doi 10.3390/math11102249, 2023
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
19
Укупан
 1. Tadić D., Milanović D., Misita M., Tadić,B., New integrated approach to the problem of ranking and supplier selection under uncertainties, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part B: Journal of Engineering Manufacture, Vol.225, No.1, pp. 1-12, ISSN 0954-4054, Doi 10.1243/09544054JEM2105, 2011
 2. Aleksić, A., Stefanović, M., Arsovski, S., Tadić, D., An assessment of organizational resilience potential in SMEs of the process industry, a fuzzy approach, Journal of Loss prevention in the Process Industries, Vol.26, No.1, pp. 1238-1245, ISSN 0950-4230, Doi 10.1016/j.jlp.2013.06.004, 2013
 3. Tadić, D., Gumus, A., Arsovski, S., Aleksić, A., Stefanović, M., An evaluation of Quality Goals by using Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methodology, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, Vol.25, No.1, pp. 547-556, ISSN 1064-1246, Doi 10.3233/IFS-120659, 2013
 4. Tadć, D., Stefanović, M., Aleksić, A., The evaluation and ranking of medical device suppliers by using fuzzy topsis methodology, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN 1064-1246, Doi doi:10.3233/IFS-14174, 2014
 5. Arsovski, S., Punik, G., Arsovski, Z., Tadic, D., Aleksic, A., Djordjevic, A., Moljevic, S., Modelling and Enhancement of Organizational Resilience Potential in Process Industry SMEs, Sustainability, Vol.7, No.1, pp. 16483-`6497, ISSN 2071-1050, 2015
 6. Djapan, M., Tadic, D., Macuzic, I., Dragojovic, P., A new fuzzy model for determining risk level on the workplaces in manufacturing small and medium enterprises, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part B: Journal of Engineering Manufacture, Vol.0, No.0, pp. 1-13, ISSN 1748-0060, Doi 10.1177/1748006X15581219, 2015
 7. Mačužić, I., Tadić, D., Aleksić, A., & Stefanović, M., A two step fuzzy model for the assessment and ranking of organizational resilience factors in the process industry, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Vol.40, No.1, pp. 122-130, ISSN 0950-4230, Doi 10.1016/j.jlp.2015.12.013, 2016
 8. Arsovski, S., Arsovski Z., Stefanović M., Tadić D., and Aleksić, A., Organisational resilience in a cloud-based enterprise in a supply chain: a challenge for innovative SMEs, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, Vol.30, No.4-5, pp. 409-419, ISSN 0951-192, 2017
 9. Stefanovic, M., Nestic, S., Djordjevic, A., Djurovic, D., Macuzic, I., Tadic, D., & Gacic, M., An assessment of maintenance performance indicators using the fuzzy sets approach and genetic algorithms, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, Vol.231, No.1, pp. 15-27, ISSN 0954-4054, Doi 10.1177/0954405415572641, 2017
 10. Tadic, D., Aleksic, A., Mimovic, P., Puskaric, H., & Misita, M., A model for evaluation of customer satisfaction with banking service quality in an uncertain environment., Total Quality Management & Business Excellence, Vol.29, No.11-12, pp. 1342-1361, ISSN 1478-3363, 2017
 11. Tadić, D., Đorđević, A., Erić, M., Stefanović, M., & Nestić, S., Two-step model for performance evaluation and improvement of New Service Development process based on fuzzy logics and genetic algorithm., Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, Vol.33, No.6, pp. 3959-3970, ISSN 1064-1246, 2017
 12. Banduka, N., Tadic, D., Macuzic, I., & Crnjac, M., Extended process failure mode and effect analysis (PFMEA) for the automotive industry: The FSQC-PFMEA, Advances in Production Engineering and Management, Vol.13, No.2, pp. 206-215, ISSN 1854-6250, 2018
 13. Ðurić, G., Mitrović, Č., Komatina, N., Tadić, D., & Vorotović, G., The hybrid MCDM model with the interval Type-2 fuzzy sets for the software failure analysis, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, Vol.37, No.6, pp. 7747-7759, ISSN 1064-1246, 2019
 14. Nestic, S., Lampón, J. F., Aleksic, A., Cabanelas, P., & Tadic, D., Ranking manufacturing processes from the quality management perspective in the automotive industry, Expert Systems, Vol.36, No.6, pp. e12451, ISSN 0266-4720, 2019
 15. Tadić, D., Đorđević, A., Aleksić, A., & Nestić, S., Selection of recycling centre locations by using the interval type-2 fuzzy sets and two-objective genetic algorithm, Waste Management & Research, Vol.37, No.1, pp. 26-37, ISSN 0734-242, 2019
 16. Banduka, N., Aleksić, A., Komatina, N., Aljinović, A., & Tadić, D., The prioritization of failures within the automotive industry: The two-step failure mode and effect analysis integrated approach, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, Vol.234, No.12, pp. 1559-1570, ISSN 0954-4054, 2020
 17. Tijana Petrović, Jasmina Vesić Vasović, Nikola Komatina, Danijela Tadić, Đuro Klipa, Goran Đurić, A Two-Stage Model Based on EFQM, FBWM, and FMOORA for Business Excellence Evaluation in the Process of Manufacturing, Axioms, Vol.11, No.12, pp. Forthcoming issue, ISSN 2075-1680, Doi 10.3390/axioms11120704, 2022
 18. Komatina N., Tadić D., Aleksić A., Jovanović A. D., The assessment and selection of suppliers using AHP and MABAC with type-2 fuzzy numbers in automotive industry, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part O: Journal of Risk and Reliability, Vol.237, No.4, pp. 836-852, ISSN 1748-006, Doi 10.1177/1748006X221095359, 2023
 19. Nikola Komatina, Danijela Tadić, Goran Đurić, Aleksandar Aleksić, Determination of manufacturing process failures priority under type 2 fuzzy environment: Application of genetic algorithm and Variable neighborhood search, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN 0954-4089, Doi 10.1177/09544089231160510, 2023
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
21
Укупан
 1. Стефановић, М., Тадић, Д., Арсовски, С., Арсовски, З., Алексић, А., A Fuzzy Multicriteria Method for E-learning Quality Evaluation, Int. J. Engng. Ed., Vol.26, No.5, pp. 1200-1209, ISSN 0949-149, 2010
 2. Čurčić, S., Tadić, D., Pavlović, M., Arsovski, S., Milunović, S., Fuzzy Multi-criteria Model for Selecting the Best Location for a Regional Landfill, REVISTA DE CHIMIE, Vol.62, No.8, pp. 761-852, ISSN 0034-7752, 2011
 3. Pavlovic, A., Tadic, D., Arsovski, S., Kokic, A., Network Design for the Dismantling Centers of the End-of-Life Vehicles Under Uncertainties: A Case Study, Strojarstvo, Vol.53, No.5, pp. 373-382, ISSN 0562-1887, 2011
 4. Dragojlovic, P., Misita, M., Milanovic, D., Tadic, D., Kirin, S., Risk management and multicriteria optimization of production program, Metalurgia International, Vol.17, No.6, pp. 35-39, ISSN 1582-2214, 2012
 5. Randjic, D., Milanovic, Lj.D., Milanovic, D., Misita, M., Tadic, D., Modification of projact approach to mechanical equpment installation projects in Serbia, Metalurgia International, Vol.17, No.3, pp. 94-98, ISSN 1582-2214, 2012
 6. Senussi, G., Misita, M., Kirin, S., Milanovic, D., Tadic, D., Analysis og optimal production program in metal working industry, Metalugria International, Vol.17, No.5, pp. 14-20, ISSN 1582-2214, 2012
 7. Stefanovic, M., Tadic,D., Djapan, M., Macuzic. I., Software for Occupational Health and Saferty Risk Analysis Based on a Fuzzy Model, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, Vol.18, No.2, pp. 127-136, ISSN 1080-3548, 2012
 8. Tadić, D., Đapan, M., Misita, M., Stefanović, M., Milanović, D., A Fuzzy Model for Assessing Risk of Ocupational safety in processing Industry, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, Vol.18, No.2, pp. 115-126, ISSN 1080-3548, 2012
 9. Tadić, D., Savović, I., Misita, M., Arsovski, S., Milanović, D., Development of a fuzzy logic-based inherent safety index for food industries, Journal of process mechanical Engineering, Part E, Vol.228, No.1, pp. 3-13, ISSN 0954-4089, Doi 10.1177/0954-408912466369, 2012
 10. Tadić, D., Pravdić, P., Arsovski, Z., Arsovski, S., Ranking and mananing business goals of manufacturing organizations by balanced scorecard approach under uncertainties, Technics Technologies Education Management, Vol.8, No.2, pp. 740-744, ISSN 1840-1503, 2013
 11. Stefanović, M., Tadić, D., Nestić, S., Đorđević, A., An assessment of distance learning labaratory objectives for control engineering education, Computer Applications in Engineering Education, Vol.-, No.4, pp. 1-24, ISSN 1099-0542, Doi 10.1002/cae.21589, 2014
 12. Tadić, D., Misita, M., Milanović, D., Đukić, T., Senussi, G., A novel approach to process improvement in small and medium manufacturing enterprises, Journal of Engineering manufacturing, Part B, Vol.-, No.1, pp. 1-13, ISSN 0954-4054, Doi 10.1177/095440541350876815, 2014
 13. Stefanovic, M., Tadic, D., Arsovski, S., Pravdic, P., Abadic, N.Stefanovic, N., Determination of the effectiveness of the realization of enterprise business objectives and improvement strategies in ann uncertain environment, Expert Systems, Vol.0, No.0, pp. 1-13, ISSN 0266-4720, Doi 10.1111/exsy.12102, 2015
 14. Jakšić, M., Moljević, S., Aleksić, A., Misita, M., Arsovski, S., Tadić, D., & Mimović, P., Fuzzy approach in ranking of banks according to financial performances, Mathematical Problems in Engineering, Vol.2016, No.1, pp. 1-11, ISSN 1024-123, Doi 10.1155/2016/6169586, 2016
 15. Misita, M., Lapcevic, N., Tadic, D., Milanovic, D. D., & Borota-Tisma, A., New model of enterprises resource planning implementation planning process in manufacturing enterprises, Advances in Mechanical Engineering, Vol.8, No.5, pp. 1687814016646263, ISSN 1687-8132, 2016
 16. Misita, M., Stefanović, M., Milanovic, D. D., Tadic, D., and Milanovic, Lj. D., Organizational structure change support for manufacturing firms management, Technics technologies education management, Vol.8, No.2, pp. 585-591, ISSN 1840-1503, 2016
 17. Nestić, S., Đorđević, A., Puškarić, H., Zahar-Đorđević, M., Tadić, D., Stefanović, M., The evaluation and improvement of process quality by using the fuzzy sets theory and genetic algorithm approach, Journal of Intelligent and & Fuzzy Systems, Vol.1, No.1, pp. 2017-2028, ISSN 1064-1246, Doi 10.3233/IFS-151679, 2016
 18. Pavlović, A., Tadić, D., Arsovski, S., Jevtić, D., Pavlović M., Evaluation and choosing of recycling technologies by using FAHP, Acta Polytechnica Hungarica, Vol.13, No.7, pp. 143-157, ISSN 1785-8860, 2016
 19. Aleksic, A., Puskaric H., Tadic D., and Stefanovic, M., Project management issues: vulnerability management assessment, Kybernetes, Vol.46, No.7, pp. 1171-1188, ISSN 0368-492, Doi 10.1108/K-08-2016-0218, 2017
 20. Ana Krstić, Milena Jaksić, Predrag Mimović, Danijela Tadić, Dynamic analysis of macroeconomic performance of the Balkan countries, Acta Oeconomica, Vol.72, No.3, pp. 367-391, ISSN 0001-6373, Doi 10.1556/032.2022.00027, 2022
 21. Komatina N., Tadić D., Aleksić A., Banduka N., The integrated PFMEA approach with interval type-2 fuzzy sets and FBWM: A case study in the automotive industry, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, Vol.236, No.6, pp. 1201-1212, ISSN 0954-4070, Doi 10.1177/09544070211034799, 2022
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
1
Укупан
 1. Mimovic, P., Tadic, D., Borota-Tisma, A., Nestic, S., & Lafuente, J. G., Evaluation and ranking of insurance companies by combining TOPSIS and the interval fuzzy rough sets, Serbian Journal of Management, Vol.16, No.2, pp. 279-299, ISSN 1452-4864, 2021
Списак резултата М31
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини(неопходно позивно писмо)
Број
1
Укупан
 1. Тадић, Д., Стевовић, С., Милановић, Д., Improvement of quality tools and methods by applying fuzzy sets theory, Fith International Working Conference TOTAL QUALITY MANAGEMENT-ADVANCED AND INTELLIGENT APPROACHES, Belgrade, 2009, 31.05-4.06., pp. 527-534, ISBN 978-86-7083-660-0
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
40
Укупан
 1. Галовић (Тадић), Д., Петровић, Р., Зрнић, Ђ., Ranking suppliers and selection of supply strategy, IFAC Conference of Industrial System, France, 1997, pp. 415-420
 2. Галовић (Тадић), Д., Mилановић, Д., А fuzzy model for inventory control in two-level distribution system, II Int. Sym. Of Industrial Engeneering, Belgrade, 1998, pp. 199-202
 3. Галовић (Тадић), Д., Зрнић, Ђ., Integration of suppliers in production system, XV ECPD Int. Conference on Material Handling and warehousing, Belgrade, 1998, pp. 2.60-2.64
 4. Тадић, Д., Станојевић, П., Classification of items by new ABC method, EUROFUSE ANNIVERSARY WORKSHOP (ed. B. De Beats, J. Fodor, D. Radojević), Belgrade, 2005, pp. 252-259
 5. Tadić, D., i dr., A Fuzzy approach in evaluation therapeutic procedure-relevance for patient satisfaction, BALCOR, -, 2007, pp. 35
 6. Тадић, Д., Стефановић, М., Fuzzy Approach in Evaluation of Operations in Food Production, Quality Festival, Kragujevac, 2007, pp. 39-44
 7. Тадић, Д., Поповић, П., Јанковић, С., Матијевић, М., A fuzzy approach in evaluation therapeutic procedure-relevance for patient satisfaction, The 8th balkan Conference on Operational research, Zlatibor, 2008, 14.09-17.09., pp. 245-254, ISBN 978-86-7680-143-5
 8. Ђуровић, Н., Мисита, М., Тадић, Д., Implementation of Decision Support system in the Design of the Lundberg Model for Initiaing Organizational Changes, The 4th Internationa symposium of Industrial Engineering, Belgrade, 2009, 10.12.-12.12., pp. 135-138, ISBN 978-86-7083-681-5
 9. Милановић, Д., Мисита, М., Милановић, Љ. Д., Спасојевић-Бркић, В., Тадић, Д., Information Support Systems for Complex Problem solving in Industrial Engineering, The 4th International Symposium of Industrial Engineering, Belgrade, 2009, 10.12-12.12., pp. 16-19, ISBN 978-86-7083-681-5
 10. Тадић, Д., Тадић, Б., Милановић, Д., Мисита, М., Improvement of an adaptation of a Hurwitz approach for the best production solutions tribometer selection, The 4th International Symposium of Industrial Engineering, Belgrade, 2009, 10.12-12.12., pp. 135-138, ISBN 978-86-7083-681-5
 11. Тадић, Д., Цвјетковић, В., Миловановић, Д., Determining and monitoring of the therapy procedures by application of the artifical intelligence methods relevant for acquiring of the quality excellence in the processes of the medical treatment, The 3 th International Quality Conference, Kragujevac, 2009, 20.05., pp. 83-88, ISBN 978-86-86663-34-4
 12. Тадић, Д., Арсовски, С., Стефановић, М., Алексић, А., A Fuzzy AHP and TOPSIS for ELV Dismantling Selection, The 4th Internaltional Quality Conference, Kragujevac, 2010, 19.05., pp. 377-384, ISBN 978-86-86663-49-8
 13. Тадић, Д., Ерић, М., Миловановић, Д., Стефановић, М., Information Model of major Depression Treatment Costs-Relevance of Quality management of Health system, The 4th International Quality Conference, Kragujevac, 2010, 19.05., pp. 423-430, ISBN 978-86-86663-49-8
 14. Aleksić, A., Tadić, D., Stefanović, M., A new fuzzy model for situation awarness assessment related to resilience: case study of small and medium enterprises, Symposium of Industrial Engineering, Belgrade, 2012, 20.12, pp. 301-304, ISBN 978-86-7083-758-4
 15. Aleksić, A., Tadić, D., Stefanović, M., Management of kaystone vulnerabilities in small and medium enterprises-the fuzzy model for assessment, Symposium SymOrg INNOVATIVE MANAGEMENT AND BUSINESS PERFORMANCES, Zlatibor, 2012, pp. 1273-1282, ISBN 978-86-7680-255-5
 16. Aleksić, A., Tadić, D., Stefanović, M., Arsovsji, S., Nestić, S., Assessment of adaptive capacity of small and medium enterprises, International Quality Conference, Kragujevac, 2012, 20.05, pp. 231-238, ISBN 978-86-86663-82-5
 17. Đapan, M., Aleksić, A., Tadić, D., Mačužić, I., Todorović, P., Maintenance process goals assessment small and medium enterprise: a fuzzy approach, International Quality Conference, Kragujevac, 2012, pp. 447-454
 18. Misita, M., lapčević, N., Tadić, D., The role of information system in decision-making, International Sypmposium of Industrial Engineering, belgrade, 2012, 20.12, pp. 183-186, ISBN 978-86-7083-758-4
 19. Aleksić, A., Đapan, M., Stefanović, M., Arsovski, S., Tadić, D., Mačužić, I.,, ANP as a tool for determining the resilence factors of interaction in SME, International Conference for Quality, Kragujevac, 2013, ISBN 978-86-86663-94-8
 20. Aleksić, A., Đapan, M., Tadić, D., Stefanović, M., The assessment of maintenance Process Vulnerabilities in Small and Medium Enterprises, Chemical Engineering Transanctions, Italy, 2013, ISBN 1974-9791
 21. Đapan, M., Tadić, D., Mačužić, I., jeremić, B., Giagloglou, E., A New Model for Evaluation of Safety Grade of Indicators based on a fuzzy logic, Chemical Engineering Transanctions, Italy, 2013, ISBN 1974-9791
 22. Tadić, D., Kostić, J., Zahar-Đorđević, M., Puškarić, H., The plant waste management problem in uncertain environment, International Conference for Quality, Kragujevac, 2013, ISBN 978-86663-94-8
 23. Aksentijevic, S., Tadic, D., Arsovski, S., Evaluation of influence recycling device on environment in prototype manufacturing process phase by ELECTRE method, International Quality Conference, Kragujevac, 2015, pp. 245-251, ISBN 978-86-6336-015-1
 24. Arsovski, S., Milanovic, S., Puskaric, H., Tadic, D., Odredjivanje uticaja otpadnih fluida motornih vozila na zivotnu sredinu, Scientific-Expert Conference with International Participants-ETIKUM, Novi Sad, 2015, pp. 89-92, ISBN 978-7892-712-6
 25. Curcic, S., Pavlovic, M., Tadic, D., Tomovic, A., Stojanovic, S., Technologies of Electronic Waste Recycling, International Quality Conference, Kragujevac, 2015, pp. 659-667, ISBN 978-86-6365-015-1
 26. Djordjevic, A., Nestic, S., Stefanovic, M., Tadic, D., Arsovski, S., Doljanica, S., Misic, M., New service development metric in medium organizations, International Quality Conference, Kragujevac, 2015, pp. 203-209, ISBN 978-86-6335-015-1
 27. Komatina, N., Tadic, D., Arsovski, S., Evaluation of influence recycling device on environment in production process phase by TOPSIS method, International Quality Conference, Kragujevac, 2015, pp. 239-244, ISBN 978-86-6335-015-1
 28. Pantic, U., Tadic, D., Arsovski, S., Evaluation and Selection of Oil Recycling Technologies, International Quality Conference, Kragujevac, 2015, pp. 263-266, ISBN 978-86-6335-015-1
 29. Tadic, D., Arsovski, S., Djordjevic, S., Work assessment in oil recycling workplace, International Quality Conference, Kragujevac, 2015, pp. 81-84, ISBN 978-86-6335-015-1
 30. Tadic, D., Zahar Djordjevic, M., Puskaric, H., Aleksic, A., A new fuzzy Delphi method for evaluation of business goals, International Quality Conference, Kragujevac, 2015, pp. 423-430, ISBN 978-86-6335-015-1
 31. Tomovic, A., Pavlovic, M., Nikolic, M., Tadic, D., Pavlovic, A., The Choice of Production Volume of the ELV Depollution Station Using the Decision-making Analyses, International Conference on Sustainable Design and manufacturing, Seville, Spain, 2015, April, pp. 1-12, ISBN 978-0-9561516-5-0
 32. Zivkovic, D., Tadic, D., Arsovski, S., Evaluation of influence recycling device on environment in projecting process phase by PROMETHEE method, International Qulaity Conference, Kragujevac, 2015, pp. 85-90, ISBN 978-86-6335-015-1
 33. Komatina N., Arsovski S., Tadić D., Aleksić A., Defining the input values in first house of quality of QFD method using fuzzy AHP method, 3rd International Scientific Conference - COMETa 2016, Jahorina, 2016, 7-9 December, pp. 493-500, ISBN 978-99976-623-7-8
 34. Aleksić A., Komatina N., Tadić D., The selection of equipment for recycling by using fuzzy COPRAS method, 7th International Symposium on Industrial Engineering, Belgrade, 2018, 27-28 Belgrade, pp. 164-167, ISBN 978-86-7083-981-6
 35. Komatina N., Ljepava N., Tadić, D., The analysis procedure and application of Multi-Criteria Decision-Making methods in selection of industry equipment, 3rd International Conference on Quality of Life, Kopaonik, 2018, 28-30, pp. 157-164, ISBN 978-86-6335-056-4
 36. Komatina N., Aleksić A., Tadić D., The significance of ELV recycling equipment from the aspect of preserving natural resources in the Republic of Serbia, 13. International Quality Conference, Kragujevac, 2019, 30. 05. - 01. 06., pp. 753-758, ISBN ISSN 2620-2832
 37. Savković M., Aleksić A., Tadić D., Komatina N., Cvetić T., The analysis of the impact of recycling equipment in the automotive industry in terms of circular economy, 13th International Quality Conference, Kragujevac, 2019, 30. 05. - 01. 06., pp. 759-768, ISBN ISSN 2620-2832
 38. Pavlović M., Tadić D., Aleksić A., Komatina N., Hosam, B. H., Contribution of Optimal Equipment for ELV Recycling to the Sustainable Development of Serbia and the Region, Urban Mining and Sustainable Waste Management, Faculty of Engineering and Technology, Jadavpur University, 2020, pp. 1-8, ISBN 978-981-15-0531-7
 39. Aleksandar Aleksić, Snežana Nestić, Danijela Tadić, Nikola Komatina, Determination of organizational resilience level within business processes in production companies, 6th International Scientific Conference: ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications - COMETa 2022”, Jahorina, 2022, 17. 11. - 19. 11., pp. 750-757, ISBN 978-99976-947-6-8
 40. Danijela Tadić, Snežana Nestić, Tijana Petrović, Combining MOORA and Delphi under intuitive environment, 8th international conference on industrial engineering - SIE 2022, Belgrade, 2022, 29th - 30th September, pp. 74-77, ISBN 978-86-6060-131-7
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
3
Укупан
 1. Галовић (Тадић), Д., Петровић, Р., A Fuzzy model of a Hiearchical Two-Level Inventory Control System, IX Int. Sym. On Inventories, Budapest, 1996, pp. 35
 2. Komatina N., Nestić S., Tadić D., Misita M., Evaluation and Selection of Manufacturing Companies Based on Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS with the Interval Type-2 Fuzzy Sets, XIII Balkan Conference on Operational Research, Belgrade, 2018, 25-28 May, pp. 26, ISBN 978-86-80593-65-4
 3. Aleksandar Aleksić, Snežana Nestić, Danijela Tadić, The projects evaluation and selection by using MCDM and intuitionistic fuzzy sets, 1st Serbian International Conference on Applied Artificial Intelligence (SICAAI), Kragujevac, 2022, 19-20 May, pp. 62, ISBN 978-86-81037-71-3
Списак резултата М42
Монографија националног значаја, монографско издање грађе, превод изворног текста у облику монографије (само за старе језике)
Број
1
Укупан
 1. Галовић (Тадић), Д., Управљање производно дистрибутивним системима, ДОПИС, Br. strana: 163, ISBN 86-7172-021-7, Београд, 2001
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
13
Укупан
 1. Галовић (Taдић), Д., Зрнић, Ђ., Multicriteria approach to the problem of integration of suppliers into a production distribution system, YUJOR, Vol.9, No.2, pp. 207-222, ISSN -, 1999
 2. Галовић (Taдић), Д., Примена фази аналитичког хијерархијског процеса у вишекритеријумском рангирању и избору инвестиционих пројеката, Економски Анали, Економски факултет Универзитета у Београду, Београд, Vol.-, No.144, pp. 189-204, ISSN -, 2000
 3. Галовић (Taдић), Д., Fuzzy multicriteria approach to ordering policy ranking in a supply chain, YUJOR, Vol.15, No.2, pp. 1-16, ISSN -, 2005
 4. Тадић, Б., Митровић, Р.,Taдић, Д., Евидентирање количина PC на територији Републике Србије-статистичка процена, Економски Анали, Економски факултет Универзитета у Београду, Београд, Vol.-, No.169, pp. 127-141, ISSN -, 2006
 5. Тадић, Б., Taдић, Д., Марјановић, Н., Fuzzy Аpproach of Business of Holding Equipment in the Conditions of Decreased Production Range, YUJOR, Vol.17, No.2, pp. 1-15, ISSN -, 2007
 6. Dragan D. Milanović, Mirjana Misita, Danijela Tadić, Dragan Lj. Milanović, The design of hybrid system for servicing process support in small businesses, FME Transactions, Vol.38, No.3, pp. 143-149, ISSN 1451-2092, 2010
 7. Taдић, Д., Поповић, П.., Ђукић, A., A fuzzy approach to evaluation and management of therapeutic procedure in diabetes mellitus treatment, Yugoslav Journal of Operational rRsearch, Vol.20, No.1, pp. 99-116, ISSN 0354-0243, 2010
 8. Puškarić, H., Tadić, D., Misita, M., Stefanović, M., Milanović, D.D, The Evaluation of quality goals at the process level, Journal of Applied Engineering Science, Vol.11, No.1, pp. 31-38, ISSN 1451-4117, 2013
 9. Puškarić, H., Tadić, D., Misita, M., Stefanovoć, M., Milanović, D., The evaluation of quality goals at the process level in an uncertain environment, Journal of Applied Engineering Science, Vol.11, No.1, pp. 31-38, ISSN 1451-4117, 2013
 10. Tadić, D., Aleksić, A., Ocena i rangiranje faktora kapaciteta za oporavak preduzeća pomoću modifikovanog analitičkog hijerarhijskog procesa, Ekonomski Horizonti, Vol.3, No.1, pp. 181-196, ISSN 2217-9232, 2013
 11. Tadic, D., Mimovic, P., Kostic, J., Zahar Djordjevic, M., A fuzzy bi-linear model of electrical and electronic waste in reverse logistic chains, ygoslav Journal of Operational Research, Vol.0, No.0, pp. 1-13, ISSN 0354-0243, Doi 10.2298/YUJOR131015037, 2015
 12. Tadic Danijela, Mimovic Predrag, Kostic Jovana, Zahar-Djordjevic Marija, A fuzzy bi-linear management model in reverse logistic chains, Yugoslav jopurbal of operations research, Vol.26, No.1, pp. 61-74, ISSN 0354-0243, Doi 10.2298/YUJOR131015037T, 2016
 13. Tadić, D., & Đorđević, A., Model for the supply chain management based on the interval type-2 fuzzy numbers and the TOPSIS method., Ekonomski horizonti, Vol.19, No.3, pp. 193-209, ISSN 1450-863, 2017
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
4
Укупан
 1. Галовић (Taдић), Д., Управљање залихама резервних делова у условима неизвесности, Војнотехнички гласник, Београд, Vol.-, No.2, pp. 145-154, ISSN -, 2002
 2. Milanović, D., Misita, M., Milanović, Q.D., Tadić, D., Izbor antivirusnog softvera za zaštitu radnih stanica, Istraživawa i projektovawa za privredu, Vol.1, No.22, pp. 25-32, ISSN 1451-4117, 2008
 3. Arsovski, S., Puškarić, H., Tadić, D., Petronijević, V., Evaluation of quality recycling technology of motor oil under uncertain environment, Technical Diagnostic, Vol.14, No.3, pp. 7-14, ISSN 1451-1975, 2015
 4. Tadić, D., Popović, P., Đukić, A., A fuzzy approach to evaluation and management of therapeutic procedure in diabetes mellitus treatment, Yugoslav Journal of Operations Research, Vol.20, No.1, pp. 99-116, ISSN 0354-0243, Doi 10.2298/YJOR1001099T, 2016
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
6
Укупан
 1. Галовић (Taдић), Д., Смиљанић, С., Побољшање FMEA методе за процес пројектовања производа: фази приступ, Квалитет, Београд, Vol.-, No.-, pp. 46-48, ISSN -, 2001
 2. Матијевић, М., Тадић, Д., Јанковић, С., Fuzzy estimation of isolated oviduct response to histamine, Pharmacologyonline, Vol.-, No.1, pp. 83-89, ISSN -, 2006
 3. Tадић, Б., Јеремић, Б., Тадић, Д., Станчић, П., Накнадна корекција вредности сложеног техничког система, Рачуноводство, Београд, Vol.-, No.3-4, pp. 33-38, ISSN -, 2007
 4. Тадић, Д., Јанковић, С., Maтијевић, М., Fuzzy Multicriteria Approach for Evaluation and Ranking Therapeutic Procedure, REVIEW OF CLINICAL PHARMACOLOGY AND PHARMACOKINETIC INTERNATIONAL EDITION, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN -, 2007
 5. Тадић, Д., Јанковић, С., Матијевић, М., Fuzzy Multicriteria pproach for Evaluation and Ranking Therapeutic procedure, Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, Int. Edition, Vol.21, No.1, pp. 225-230, ISSN 1011-6582, 2007
 6. Тадић, Д., Арсовски, С., Стефановић, М., Алексић, А., A Fuzzy AHP and TOPSIS for ELV Dismantling Selection, International Journal for Quality Research, Vol.4, No.2, pp. 139-144, ISSN 1800-6450, 2010
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
17
Укупан
 1. Галовић (Тадић), Д., Фази модел за управљање залихама репроматеријала производног система, -, Врњачка Бања, 1996
 2. Галовић (Тадић), Д., Емпиријско одређивање функције припадности фази скупа на примерима неизвесне тражње, SYMOPIS’96, Златибор, 1996, pp. 169-172
 3. Галовић (Тадић), Д., Проблем одређивања оптималне стратегије набављања, Симпозијум индустријског инжењерства, Београд, 1996, pp. 457-459
 4. Галовић (Тадић), Д., Аналитичко хијерархијски процес као подршка процесу одлучивања, SYMOPIS’99, Београд, 1999, pp. 505-508
 5. Галовић (Тадић), Д., фази приступ у избору LAYOUT-a у производном систему, Симпозијум о операционим истраживањима, Тара, 2002, 9-12.10., pp. XVIII-8-XVIII-12, ISBN 86-84231-00-7
 6. Тадић, Д., Тадић, Б., фази вишекритеријумски приступ у избору најбоље локације за линију монтаже, Симпозијум о операционим истраживањима, Врњачка бања, 2005, 27.-30.09., pp. 599-602
 7. Митровић, Р., Тадић, Б., Тадић, Д., Економска оправданост рециклаже рачунарског отпада у Србији, 31. саветовање производног машинства, Крагујевац, 2006, pp. 682-687
 8. Тадић, Д., Tадић, Б., Фази приступ у избору најбоље локације на територији Србије за складиштење PC отпада, SYMOPIS’06, Бања Ковиљача, 2006, pp. 333-336
 9. Галовић (Тадић), Д., Милановић, Д., Одређивање конкурентности предузећа у условима неизвесности, Индустријски менаџмент и развој, Крушевац, 2007, pp. 215-220
 10. Тадић, Д., Миловановић, Д., Миливојевић, В., Избор оптималне терапијске процедуре на индивидуалном нивоу: фази приступ, Симпозијум о операционим истраживањима, Соко Бања, 2008, 14.-17.09, pp. 267-270, ISBN 978-86-7395-248-2
 11. Tadić, D., Kostić, J., Zahar-Đorđević, M., Upravljanje biljnim otpadom u prisustvu neizvesne tražnje, Simpozijum operacionih istraživanja, beograd, 2013, pp. 530-533
 12. Aleksic, A., Stefanovic, M., Arsovski, S., Tadic, D., Podizanje kvaliteta komunikacija studenata kroz unapredjenje prezentacionih vestina, Festival Kvaliteta, Kragujevac, 2015, pp. 51-54, ISBN 978-86-6335-016-8
 13. Boric, S., Milivojevic, J., Arsovski, S., Tadic, D., Sreca kao deo kvaliteta zivota-retrospektiva, Festival Kvaliteta, Kragujevac, 2015, pp. 23-30, ISBN 978-86-6335-016-8
 14. Boric, S., Tadic, D., Arsovski, S., Milivojevic, J., Razvoj modela indeksa srece zasnovanog na fazi logici, Festival Kvaliteta, Kragujevac, 2015, pp. 7-13, ISBN 978-86-6335-016-8
 15. Djordjevic, A., Tadic, D., Arsovski, S., Milivojevic, J., Model za odredjivanje prioriteta promenljivih srece zasnovan na teoriji fazi skupova i statistici, Festival Kvaliteta, Kragujevac, 2015, pp. 15-22, ISBN 978-86-6335-016-8
 16. Tadic, D., Arsovski, S., Milivojevic, J., Boric, S., Nov model za ocenu nivoa srece, Festival Kvaliteta, Kragujevac, 2015, pp. 1-6, ISBN 978-86-6335-016-8
 17. Aleksandar Aleksić, Danijela Tadić, Nikola Komatina, Prognoziranje tražnje primenom nekih kvantitativnih metoda, 24. nacionalni naučno-stručni skup: Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost, Kopaonik, 2022, 18. 5. - 20. 5., pp. 137. - 142., ISBN 978-86-80164-18-2
Списак резултата М85
Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент, нова генска проба, микроорганизми (уз доказ)
Број
1
Укупан
 1. Ерић, М., Павловић, М., Арсовски, С., Стефановић, М., Тадић, Д., Лазић, М., Грубор, С., Софтвер за реинжењеринг технолошких процеса, Зрењанин, 2010
Списак резултата М86
Критичка евалуација података, база података, приказани детаљно као део међународних пројеката, публиковани као интерне публикације или приказани на Интернету
Број
1
Укупан
 1. Тадић, Д., Цвјетковић, В., Ерић, М., Петровић, Р., Ђукић, А., Миловановић, Д., Михаиловић, Г., Јанковић, С., Експертски систем за избор оптималне терапијске процедуре за лечење хроничних масовних не заразних болести, 1, Крагујевац, 2010

Уџбеници
 1. Милановић Д., Тадић Д., Мисита М., (2005), Информациони системи менаџмента са примерима, Мегатренд универзитет примењених наука, Београд.
 2. Симоновић В., Тадић Д., Милановић Д., (2005), Квантитативне методе, Факултет за индустријски менаџмент, ИЦИМ плус, Крушевац.
 3. Тадић Д., и др., (2005), Операциона истраживања, Факултет за индустријски менаџмент ИЦИМ плус, Крушевац.
 4. Симоновић В., Тадић Д., Милановић Д., Тадић Б., (2006), Квантитативне методе-збирка решених задатака, Факултет за индустријски менаџмент ИЦИМ плус, Крушевац.
 5. Тадић Д., и др. (2006), Теорија фази скупова-примена у решавању менаџмент проблема, машински факултет у Крагујевцу, Крагујевац.
 6. Др Данијела Тадић, Операциона истраживања у управљању производњом, 2009, Машински факултет Крагујевац
 7. Тадић, Д. (2009), Операциона истраживања у управљању производњом, Машински факултет Крагујевац
 8. Tadić, D., Tadić, B., Milanović, D.D. (2014), Statističke metode za upravljačke i inženjerske probleme, teorija, Principi i Primene, Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac
 9. Данијела Тадић, Снежана Нестић. (2019). Организација рада, Факултет инжењерских наука Универзитета у Kрагујевцу, Kрагујевац, ISBN: 978-86-6335-064-9.
 10. Данијела Тадић (2020). Статистика - примена у инжењерству и менаџменту, Факултет инжењерских наука Универзитета у Kрагујевцу, Kрагујевац, ISBN: 978-86-6335-075-5.

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Математичке методе и модели са применама (ОС 1583), (2002-2005), руководилац Н. Младеновић, Математички Институт САНУ
 2. Развој технологје за раециклажу електротехничке и електронске опреме дотрајале (ТП 67095), руководилац Р. Митровић, Машински факултет Крагујевац, 2004-2007.
 3. Развој метода и програма за област биомеханике и биоинжењеринга (МИС.3.07.0233. А/2), руководилац М. Којић, Машински факултет Крагујевац, 2004-2007.
 4. Развој експертског система за избор оптималне терапијске процедуре за лечење хроничних масовних незаразних болести (ТП23007), руководилац Др Данијела Тадић, Машиски факултет у Крагујевцу (2008-2010)
 5. Развој софтвера и хардвера из области биоинжењеринга са применом у клиничкој пракси (ТР 12007), руководилац Ненад Филиповић, Машински факултет Крагујевац, 2008-2010.
 6. ТР-35033 - Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Организација предузећа, На матичном факултету, 1991. - 2000.
 2. Методе организовања предузећа, На матичном факултету, 1991. - 2000,
 3. Производни менаџмент, На матичном факултету, 2001. - 2006.
 4. Организација рада, На матичном факултету, 2007. -
 5. Операциона истраживања, На матичном факултету, 2003. -
 6. Индустријски менаџмент, На другом универзитету, 2000. - 2002.
 7. Квантитативне методе, На другом универзитету, 2002. - 2010.
 8. Статистика у инжењерству, На матичном факултету, 2012. -
 9. Менаџмент мрежама снабдевања, На матичном факултету, 2012. -
 10. Управљање ризиком, На матичном факултету, 2021. -
 11. Пословна интелигенција, На матичном факултету, 2015. -
 12. Методе вештачке интелигенције у менаџменту, На матичном факултету, 2015. -
 13. Перформансе предузећа, На матичном факултету, 2020. -

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. 145009-TEMPUS-2008-RS-JPHES (2008-4576) Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia-ConCur
 2. TEMPUS JEP-CD-40104-2005 Engnineering Business management and Services Science master Module
 3. TEMPUS-JEP-CD-2005 Engineering Business Management and Services Sciences Master Module.
 4. 145009-TEMPUS-2008-RS-JPHES (2008-4576) Conversion Courses for Unemployed University graduates in Serbia-ConCur.
 5. TEMPUS-JP 510985-2010: Improvement of Students' Internship in Serbia.
 6. TEMPUS EQIWBC, 543662-TEMPUS-1-2013-1-ME-TEMPUS-JPHES, Improvement of partnership with enterprises by enhancement of a regional quality management potentials in WBC, 2014-2016.