МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Данијела Тадић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеДанијела Тадић
Година и место рођења1967, Крагујевац
ЗвањеВанредни професор
E-mailgalovic@kg.ac.yu
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеПроизводно машинство/индустријски менаџмент
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевцу
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, (Производно машинство и индустријски инжењеринг)

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година1991
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
Наслов-
Област-
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година1995
МестоБеоград
ИнституцијаМашински факултет у Београду
НасловУправљање залихама репроматеријала у присуству неизвесности као део проблема управљања производњом
ОбластИдустријски инжењеринг
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година1991
МестоБеоград
ИнституцијаМашински факултет у Београду
НасловВишекритеријумска оптимизација избора стратегија набављања у сложеном вишенивовском производно дистрибутивном систему
ОбластИндустријски инжењеинг

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
2002Школа за операциона истраживања, студијски боравак15 дана
2002GERAD, CA, гостујући професор30 дана

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
1
Укупан
 1. Стефановић, М., Тадић, Д., Арсовски, С., Арсовски, З., Алексић, А., A Fuzzy Multicriteria Method for E-learning Quality Evaluation, Int. J. Engng. Ed., Vol.26, No.5, pp. 1200-1209, ISSN 0949-149, 2010
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
9
Укупан
 1. Галовић (Taдић), Д., Зрнић, Ђ., Multicriteria approach to the problem of integration of suppliers into a production distribution system, YUJOR, Vol.9, No.2, pp. 207-222, ISSN -, 1999
 2. Галовић (Taдић), Д., Примена фази аналитичког хијерархијског процеса у вишекритеријумском рангирању и избору инвестиционих пројеката, Економски Анали, Економски факултет Универзитета у Београду, Београд, Vol.-, No.144, pp. 189-204, ISSN -, 2000
 3. Галовић (Taдић), Д., Fuzzy multicriteria approach to ordering policy ranking in a supply chain, YUJOR, Vol.15, No.2, pp. 1-16, ISSN -, 2005
 4. Матијевић, М., Тадић, Д., Јанковић, С., Fuzzy estimation of isolated oviduct response to histamine, Pharmacologyonline, Vol.-, No.1, pp. 83-89, ISSN -, 2006
 5. Тадић, Б., Митровић, Р.,Taдић, Д., Евидентирање количина PC на територији Републике Србије-статистичка процена, Економски Анали, Економски факултет Универзитета у Београду, Београд, Vol.-, No.169, pp. 127-141, ISSN -, 2006
 6. Тадић, Б., Taдић, Д., Марјановић, Н., Fuzzy Аpproach of Business of Holding Equipment in the Conditions of Decreased Production Range, YUJOR, Vol.17, No.2, pp. 1-15, ISSN -, 2007
 7. Тадић, Д., Јанковић, С., Maтијевић, М., Fuzzy Multicriteria Approach for Evaluation and Ranking Therapeutic Procedure, REVIEW OF CLINICAL PHARMACOLOGY AND PHARMACOKINETIC INTERNATIONAL EDITION, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN -, 2007
 8. Тадић, Д., Јанковић, С., Матијевић, М., Fuzzy Multicriteria pproach for Evaluation and Ranking Therapeutic procedure, Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, Int. Edition, Vol.21, No.1, pp. 225-230, ISSN 1011-6582, 2007
 9. Taдић, Д., Поповић, П.., Ђукић, A., A fuzzy approach to evaluation and management of therapeutic procedure in diabetes mellitus treatment, Yugoslav Journal of Operational rRsearch, Vol.20, No.1, pp. 99-116, ISSN 0354-0243, 2010
Списак резултата М31
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини(неопходно позивно писмо)
Број
1
Укупан
 1. Тадић, Д., Стевовић, С., Милановић, Д., Improvement of quality tools and methods by applying fuzzy sets theory, Fith International Working Conference TOTAL QUALITY MANAGEMENT-ADVANCED AND INTELLIGENT APPROACHES, Belgrade, 2009, 31.05-4.06., pp. 527-534, ISBN 978-86-7083-660-0
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
13
Укупан
 1. Галовић (Тадић), Д., Петровић, Р., Зрнић, Ђ., Ranking suppliers and selection of supply strategy, IFAC Conference of Industrial System, France, 1997, pp. 415-420
 2. Галовић (Тадић), Д., Mилановић, Д., А fuzzy model for inventory control in two-level distribution system, II Int. Sym. Of Industrial Engeneering, Belgrade, 1998, pp. 199-202
 3. Галовић (Тадић), Д., Зрнић, Ђ., Integration of suppliers in production system, XV ECPD Int. Conference on Material Handling and warehousing, Belgrade, 1998, pp. 2.60-2.64
 4. Тадић, Д., Станојевић, П., Classification of items by new ABC method, EUROFUSE ANNIVERSARY WORKSHOP (ed. B. De Beats, J. Fodor, D. Radojević), Belgrade, 2005, pp. 252-259
 5. Tadić, D., i dr., A Fuzzy approach in evaluation therapeutic procedure-relevance for patient satisfaction, BALCOR, -, 2007, pp. 35
 6. Тадић, Д., Стефановић, М., Fuzzy Approach in Evaluation of Operations in Food Production, Quality Festival, Kragujevac, 2007, pp. 39-44
 7. Тадић, Д., Поповић, П., Јанковић, С., Матијевић, М., A fuzzy approach in evaluation therapeutic procedure-relevance for patient satisfaction, The 8th balkan Conference on Operational research, Zlatibor, 2008, 14.09-17.09., pp. 245-254, ISBN 978-86-7680-143-5
 8. Ђуровић, Н., Мисита, М., Тадић, Д., Implementation of Decision Support system in the Design of the Lundberg Model for Initiaing Organizational Changes, The 4th Internationa symposium of Industrial Engineering, Belgrade, 2009, 10.12.-12.12., pp. 135-138, ISBN 978-86-7083-681-5
 9. Милановић, Д., Мисита, М., Милановић, Љ. Д., Спасојевић-Бркић, В., Тадић, Д., Information Support Systems for Complex Problem solving in Industrial Engineering, The 4th International Symposium of Industrial Engineering, Belgrade, 2009, 10.12-12.12., pp. 16-19, ISBN 978-86-7083-681-5
 10. Тадић, Д., Тадић, Б., Милановић, Д., Мисита, М., Improvement of an adaptation of a Hurwitz approach for the best production solutions tribometer selection, The 4th International Symposium of Industrial Engineering, Belgrade, 2009, 10.12-12.12., pp. 135-138, ISBN 978-86-7083-681-5
 11. Тадић, Д., Цвјетковић, В., Миловановић, Д., Determining and monitoring of the therapy procedures by application of the artifical intelligence methods relevant for acquiring of the quality excellence in the processes of the medical treatment, The 3 th International Quality Conference, Kragujevac, 2009, 20.05., pp. 83-88, ISBN 978-86-86663-34-4
 12. Тадић, Д., Арсовски, С., Стефановић, М., Алексић, А., A Fuzzy AHP and TOPSIS for ELV Dismantling Selection, The 4th Internaltional Quality Conference, Kragujevac, 2010, 19.05., pp. 377-384, ISBN 978-86-86663-49-8
 13. Тадић, Д., Ерић, М., Миловановић, Д., Стефановић, М., Information Model of major Depression Treatment Costs-Relevance of Quality management of Health system, The 4th International Quality Conference, Kragujevac, 2010, 19.05., pp. 423-430, ISBN 978-86-86663-49-8
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
1
Укупан
 1. Галовић (Тадић), Д., Петровић, Р., A Fuzzy model of a Hiearchical Two-Level Inventory Control System, IX Int. Sym. On Inventories, Budapest, 1996, pp. 35
Списак резултата М42
Монографија националног значаја, монографско издање грађе, превод изворног текста у облику монографије (само за старе језике)
Број
1
Укупан
 1. галовић (Тадић), Д., Управљање производно дистрибутивним системима, ДОПИС, Br. strana: 163, ISBN 86-7172-021-7, Београд, 2001
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
2
Укупан
 1. Галовић (Taдић), Д., Управљање залихама резервних делова у условима неизвесности, Војнотехнички гласник, Београд, Vol.-, No.2, pp. 145-154, ISSN -, 2002
 2. Milanović, D., Misita, M., Milanović, Q.D., Tadić, D., Izbor antivirusnog softvera za zaštitu radnih stanica, Istraživawa i projektovawa za privredu, Vol.1, No.22, pp. 25-32, ISSN 1451-4117, 2008
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
3
Укупан
 1. Галовић (Taдић), Д., Смиљанић, С., Побољшање FMEA методе за процес пројектовања производа: фази приступ, Квалитет, Београд, Vol.-, No.-, pp. 46-48, ISSN -, 2001
 2. Tадић, Б., Јеремић, Б., Тадић, Д., Станчић, П., Накнадна корекција вредности сложеног техничког система, Рачуноводство, Београд, Vol.-, No.3-4, pp. 33-38, ISSN -, 2007
 3. Тадић, Д., Арсовски, С., Стефановић, М., Алексић, А., A Fuzzy AHP and TOPSIS for ELV Dismantling Selection, International Journal for Quality Research, Vol.4, No.2, pp. 139-144, ISSN 1800-6450, 2010
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
10
Укупан
 1. Галовић (Тадић), Д., Фази модел за управљање залихама репроматеријала производног система, -, Врњачка Бања, 1996
 2. Галовић (Тадић), Д., Емпиријско одређивање функције припадности фази скупа на примерима неизвесне тражње, SYMOPIS’96, Златибор, 1996, pp. 169-172
 3. Галовић (Тадић), Д., Проблем одређивања оптималне стратегије набављања, Симпозијум индустријског инжењерства, Београд, 1996, pp. 457-459
 4. Галовић (Тадић), Д., Аналитичко хијерархијски процес као подршка процесу одлучивања, SYMOPIS’99, Београд, 1999, pp. 505-508
 5. Галовић (Тадић), Д., фази приступ у избору LAYOUT-a у производном систему, Симпозијум о операционим истраживањима, Тара, 2002, 9-12.10., pp. XVIII-8-XVIII-12, ISBN 86-84231-00-7
 6. Тадић, Д., Тадић, Б., фази вишекритеријумски приступ у избору најбоље локације за линију монтаже, Симпозијум о операционим истраживањима, Врњачка бања, 2005, 27.-30.09., pp. 599-602
 7. Митровић, Р., Тадић, Б., Тадић, Д., Економска оправданост рециклаже рачунарског отпада у Србији, 31. саветовање производног машинства, Крагујевац, 2006, pp. 682-687
 8. Тадић, Д., Tадић, Б., Фази приступ у избору најбоље локације на територији Србије за складиштење PC отпада, SYMOPIS’06, Бања Ковиљача, 2006, pp. 333-336
 9. Галовић (Тадић), Д., Милановић, Д., Одређивање конкурентности предузећа у условима неизвесности, Индустријски менаџмент и развој, Крушевац, 2007, pp. 215-220
 10. Тадић, Д., Миловановић, Д., Миливојевић, В., Избор оптималне терапијске процедуре на индивидуалном нивоу: фази приступ, Симпозијум о операционим истраживањима, Соко Бања, 2008, 14.-17.09, pp. 267-270, ISBN 978-86-7395-248-2
Списак резултата М85
Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент, нова генска проба, микроорганизми (уз доказ)
Број
1
Укупан
 1. Ерић, М., Павловић, М., Арсовски, С., Стефановић, М., Тадић, Д., Лазић, М., Грубор, С., Софтвер за реинжењеринг технолошких процеса, Зрењанин, 2010
Списак резултата М86
Критичка евалуација података, база података, приказани детаљно као део међународних пројеката, публиковани као интерне публикације или приказани на Интернету
Број
1
Укупан
 1. Тадић, Д., Цвјетковић, В., Ерић, М., Петровић, Р., Ђукић, А., Миловановић, Д., Михаиловић, Г., Јанковић, С., Експертски систем за избор оптималне терапијске процедуре за лечење хроничних масовних не заразних болести, 1, Крагујевац, 2010

Уџбеници
 1. Милановић Д., Тадић Д., Мисита М., (2005), Информациони системи менаџмента са примерима, Мегатренд универзитет примењених наука, Београд.
 2. Симоновић В., Тадић Д., Милановић Д., (2005), Квантитативне методе, Факултет за индустријски менаџмент, ИЦИМ плус, Крушевац.
 3. Тадић Д., и др., (2005), Операциона истраживања, Факултет за индустријски менаџмент ИЦИМ плус, Крушевац.
 4. Симоновић В., Тадић Д., Милановић Д., Тадић Б., (2006), Квантитативне методе-збирка решених задатака, Факултет за индустријски менаџмент ИЦИМ плус, Крушевац.
 5. Тадић Д., и др. (2006), Теорија фази скупова-примена у решавању менаџмент проблема, машински факултет у Крагујевцу, Крагујевац.
 6. Др Данијела Тадић, Операциона истраживања у управљању производњом, 2009, Машински факултет Крагујевац
 7. Тадић, Д. (2009), Операциона истраживања у управљању производњом, Машински факултет Крагујевац

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Математичке методе и модели са применама (ОС 1583), (2002-2005), руководилац Н. Младеновић, Математички Институт САНУ
 2. Развој технологје за раециклажу електротехничке и електронске опреме дотрајале (ТП 67095), руководилац Р. Митровић, Машински факултет Крагујевац, 2004-2007.
 3. Развој метода и програма за област биомеханике и биоинжењеринга (МИС.3.07.0233. А/2), руководилац М. Којић, Машински факултет Крагујевац, 2004-2007.
 4. Развој експертског система за избор оптималне терапијске процедуре за лечење хроничних масовних незаразних болести (ТП23007), руководилац Др Данијела Тадић, Машиски факултет у Крагујевцу (2008-2010)
 5. Развој софтвера и хардвера из области биоинжењеринга са применом у клиничкој пракси (ТР 12007), руководилац Ненад Филиповић, Машински факултет Крагујевац, 2008-2010.

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Организација предузећа, На матичном факултету, 1991-2000
 2. Методе организовања предузећа, На матичном факултету, 1991-2000
 3. Производни менаџмент, На матичном факултету, 2001-2006
 4. Организација рада, На матичном факултету, 2007-
 5. Операциона истраживања, На матичном факултету, 2003-
 6. Индустријски менаџмент, На другом универзитету, 2000-2002
 7. Организација рада, На матичном факултету, 2004-2005
 8. Квантитативне методе, На другом универзитету, 2002-
 9. Операциона истраживања, На другом универзитету, 2002-
 10. Организација производње и операциона истраживања - мастер студије, На матичном факултету, 2007
 11. Организација рада - основне академске студије, На матичном факултету, 2007

УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. Развој метода инжењерско економске анализе одржавања моторних возила, Машински факултет Београд
 2. Унапређење Лундберговог модела и његове примене у процесу организационих промена, Машински факултет београд, 2010

УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА
 1. Пројекат увођења електронског пословања у организацијама, Машински факултет Београд, 2010

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. 145009-TEMPUS-2008-RS-JPHES (2008-4576) Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia-ConCur
 2. TEMPUS JEP-CD-40104-2005 Engnineering Business management and Services Science master Module