ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Давор Кончаловић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеДавор Кончаловић
Година и место рођења1979., Карловац, Хрватска
ЗвањеДоцент
E-maildavor.koncalovic@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаФакултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, Енергетика и процесна техника

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година2005
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловПобољшање енергетске ефикасности индустријских система компримованог ваздуха
ОбластЕнергетска ефикасност у индустрији
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година2015
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерскин наука Универзитета у Крагујевцу
НасловМетодологија за одређивање когенерационог потенцијала топлана
ОбластЕнергетика и процесна техника

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
2008Машински факултет у КрагујевцуИстраживач сарадник

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
2003Тренинг Financial Engineering for Energy Efficiency Projects, СЕЕА, Norwegian Energy Efficiency Group, Нови Сад, Београд и Аранђеловацоктобар - мај
2007„Изградња капацитета српских институција у погледу примене Механизма чистог развоја (ЦДМ) Кјото Протокола“ Министарство рударства и енергетикеcептембар - децембар
2008Training course – Energy Efficiency and Conservation held in Ankara, Turkeyјун
2011Promotion of Cleaner Production for Southeast European Countries, Japan, JICA/KITAcептембар - новембар

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
2
Укупан
 1. Gordic, D., Babic, M., Sustersic, V., Jovicic, N., Koncalovic, D., Jelic, D., Development Of Energy Management System - Case Study Of Serbian Car Manufacturer, Energy Conversion and Management, Vol.51, No.12, pp. 2783-2790, ISSN 0196-8904, Doi 10.1016/j.enconman.2010.06.014, 2010
 2. Dušan Gordić, Milun Babić, Dubravka Jelić, Davor Končalović, Vladimir Vukašinović, Integrating Energy and Environmental Management in Wood Furniture Industry, The Scientific World Journal, Vol.2014, No.Article ID 596958, pp. 18 pages, ISSN 1537-744, Doi 10.1155/2014/596958, 2014
Списак резултата М21a
Рад у међународном часопису изузетних вредности
Број
1
Укупан
 1. Vukasinovic V., Gordic D., Zivkovic M., Koncalovic D., Zivkovic D., Long-term planning methodology for improving wood biomass utilization, Energy, Vol.175, No.May 2019, pp. 818-829, ISSN 0360-5442, 2019
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
1
Укупан
 1. Vukasinovic, V., Zivkovic, D., Gordic, D., Dzokic, A., Neelen, M., Possibilities for affordable, low environmental footprint passive house implementation in Serbia, Thermal Science, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN 2334-7163, Doi https://doi.org/10.2298/TSCI200326224K, 2020
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
7
Укупан
 1. Gordić, D., Babić, M., Jelić, D., Končalović, D., Jovičić, N., & Šušteršič, V., Energy auditing and energy saving measures in 'Zastava Automobili' factory, THERMAL SCIENCE, Vol.13, No.1, pp. 185-193, ISSN 0354-9836, 2009
 2. Babić Milun J., Gordić Dušan R., Jelić Dubravka N., Končalović Davor N., Analysis of the electricity production potential in the case of retrofit of steam turbines in a district heating company, Thermal Science, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN -, Doi 10.2298/TSCI100415027B, 2010
 3. Babić Milun J., Gordić Dušan R., Jelić Dubravka N., Končalović Davor N., Milovanović Dobrica M., Jovičić Nebojša M., Despotović Milan Z., Šušteršič Vanja M.,, Overview of a new method for designing high efficiency small hydro power plants, Thermal Science, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN -, Doi Doi 10.2298/TSCI100515022B, 2010
 4. Babić Milun, Milovanović Dobrica, Jovičić Nebojša, Gordić Dušan, Despotović Milan, Šušteršič Vanja, Jelić Dubravka, Končalović Davor, Bošković Goran, About creation and reached goals of development policy in the area of energy efficiency, environmental protection and sustainable development in the City of Kragujevac, Thermal Science, Vol.14, No.5, pp. S1-S14, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI100427064B, 2010
 5. Jelić, D., Gordić, D., Babić, M., Končalović, D., Šušteršič, V., Review of existing energy management standards and possibilities for its introduction in Serbia, Thermal Science, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN -, Doi 10.2298/TSCI091106003J, 2010
 6. Vladimir Vukašinović, Dušan Gordić, Milun Babić, Dubravka Jelić, Davor Končalović, Review of efficiencies of cogeneration units using internal combustion engines, International Journal of Green Energy, Vol.13, No.5, pp. 446-453, ISSN 1543-5075, 2016
 7. Vukasinovic, V., Gordic, D., Babic, M., Jelic, D., Koncalovic, D., Technical potential for using biomass as a fuel in cogeneration plants in Serbia, Environmental Engineering and Management Journal, Vol.15, No.11, pp. 2413-2420, ISSN 1582-9596, 2016
Списак резултата М31
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини(неопходно позивно писмо)
Број
1
Укупан
 1. Živković D., Končalović D., Vukašinović V., Josijević M., Implementation of energy efficiency strategies in EU countries compared to southeast and east European countries, Economic aspects of energy efficiency in EU countries, Nizhny Novgorod, 2018, 9-10 July, pp. 75-91, ISBN 978-5-502-01284-3
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
4
Укупан
 1. Gordić, D., Šušteršič, V., Babić, M., Končalović, D., Jelić, D., Computer Application in Hydrostatic Transmission Technology, The 3rd International Conference POWER TRANSMISSIONS `09, Kalithea, Greece, 2009
 2. Babic, M., Darijevic, K., Koncalovic, D., Jelic, D., Milovanovic, D., Gordic, D., Jovicic, N., Despotovic, M., Sustersic, V., Overview of a New Method for Designing High Efficiency Small Hydro Power Plants, Proceedings Of The 5th IASME/WSEAS Int Conf On Water Resources, Hydraulics & Hydrology/Proceedings Of The 4th IASME/WSEAS Int Conf On Geology And Seismology - Water And Geoscience, Cambridge, UK, 2010
 3. Gordić, D., Babić, M., Jelić, D., Končalović, D., Introducing Energy and Environmental Policy in Furniture Industry, 4th International Quality Conference, Kragujevac, Serbia, 2010, May 19th, pp. 395-402, ISBN 978-86-86663-49-8
 4. D. Gordić, N. Jurišević, D. Živković, V. Vukašinović, D. Milovanović, D. Končalović, M. Josijević, Benchmarking of Heat Energy Consumption in Public Buildings in the City of Kragujevac, eNergetics2018, Niš, 2018
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
7
Укупан
 1. Babic, M., Milovanovic,D., Jovicic, N., Gordic, D., Despotovic, M., Sustersic, V., Koncalovic, D., Jelic, D., Boskovic, G., About Creation and Reached Goals of Development Policy in The Area of Energy Efficiency, Environmental Protection and Sustainable Development in The City of Kragujevac, 5th Dubrovnik Conference on Sustainable Development, Dubrovnik, Croatia, 2009
 2. Jelic, D., Gordic, D., Babic, M., Koncalovic, D., Sustersic, V., Review of Existing Energy Management Standards and Possibilities for Its Introduction in Serbia, 5th Dubrovnik Conference on Sustainable Development, Dubrovnik, Croatia, 2009
 3. Бабић Милун, Миловановић Добрица, Јовичић Небојша, Гордић Душан, Шуштершич Вања, Јелић Дубравка, Кончаловић Давор, Бошковић Горан,, Преглед постигнућа Регионалног евро центра за енергетску ефикасност Крагујевац у комуналном сектору, Друштво термичара Србије, Друго регионално саветовање, Индустријска енергетика и заштита животне средине у Југоисточној Европи, Златибор, Србија, 2010
 4. Гордић Душан, Бабић Милун, Јелић Дубравка, Кончаловић Давор, Wood waste combustion in the furniture industry, Second Regional Conference: Industrial energy and environmental protection in Southeast Europe, Златибор, Србија, 2010
 5. Končalović, D., Živković, D., Gordić, D., Vukašinović, V., Josijević, M., Genesis of the Unsustainability in the Public Transportation System in Kragujevac, 3rd SEE Sustainable Development of Energy Water and Environment Systems (SDEWES) Conference, Novi Sad, 2018, June 30 – July 4, pp. 194, ISBN 1847-7186
 6. Vukašinović, V., Gordić, D., Živković, M., Končalović, D., Živković, D., Long-term planning methodology for improving wood biomass utilization, 3rd SEE Sustainable Development of Energy Water and Environment Systems (SDEWES) Conference, Novi Sad, 2018, June 30 – July 4, pp. 67, ISBN 1847-7186
 7. Živković, D., Končalović, D., Nikolić, D. , Gordić, D. , Vukašinović, V., Josijević, M., Opportunities and Barriers for Deep Renovation in Serbia, 3rd SEE Sustainable Development of Energy Water and Environment Systems (SDEWES) Conferenc, Novi Sad, 2018, June 30 – July 4, pp. 75, ISBN 1847-7186
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
12
Укупан
 1. Гордић Д., Бабић М., Јовичић Н., Шуштершич В., Кончаловић Д., Јелић Д., Максимовић С., Милојевић С., Дробњак А., Тодоровић С., Успостављање система газдовања енергијом у фабрици „Застава аутомобили“, а.д.,, Енергија, Лист Савеза енергетичара: Енергија, економија, екологија, Vol.9, No.1-2, pp. 183-189, ISSN 0354-8651, 2007
 2. Кончаловић Д., Бабић М., Милосављевић Б., Гордић Д., Јовичић Н., Богићевић В., Николић В., О научно – истраживачким активностима за повећање енергетске ефикасности система за дистрибуцију топлоте у Крагујевцу, Енергија, Лист Савеза енергетичара: Енергија, економија, екологија, Vol.9, No.1-2, pp. 202-207, ISSN 0354-8651, 2007
 3. Гордић, Д., Бабић, М., Кончаловић, Д., Јелић, Д., Уштеда енергије у индустријским системима компримованог ваздуха кроз санирање цурења, Енергија, Лист Савеза енергетичара: Енергија, економија, екологија, Vol.10, No.1-2, pp. 174-177, ISSN 0354-8651, 2008
 4. Гордић, Д.,Бабић, М., Кончаловић, Д., Јелић, Д., Уштеда електричне енергије у системима расвете индустријског осветљења, Енергија, Лист Савеза енергетичара: Енергија, економија, екологија, Vol.10, No.1-2, pp. 180-185, ISSN 0354-8651, 2008
 5. Бабић, М., Кончаловић, Д., Петровић, Н., Милосављевић, Б., Миловановић, Д., Гордић, Д., Јовичић, Н., Јелић, Д., Шуштершич, В., Деспотовић, М., Павловић, Б., Истраживање стања и могућности за унапређење топлотно-дистрибутивног система града Крагујевца, Климатизација, грејање, хлађење, Vol.38, No.1, pp. 73-82, ISSN 0350-1, 2009
 6. Бабић, М., Миловановић, Д., Јовичић, Н., Гордић, Д., Шуштершич, В., Деспотовић, М., Јелић, Д., Кончаловић, Д., Нови концепти и искуства у школовању инжењера енергетичара, Енергија, Лист Савеза енергетичара: Енергија, економија, екологија, Vol.14, No.1, pp. 19-26, ISSN 0354-8651, 2009
 7. Гордић, Д., Бабић, М., Шуштершич, В., Кончаловић, Д., Јелић, Д., Могућности уштеде енергије у индустрији дрвеног намештаја, Енергија, Лист Савеза енергетичара: Енергија, економија, екологија,, Vol.12, No.2, pp. 108-112, ISSN 0354-8651, 2010
 8. Вукашиновић Владимир, Бабић Милун, Гордић Душан., Јелић Дубравка, Давор Кончаловић, Коришћење биомасе у малим когенерационим постројењима – потенцијал и технологије, Енергија, економија, екологија, Vol.14, No.1-2, pp. 170-175, ISSN 0354-8651, 2012
 9. Јелић, Д.., Бабић, М., Кончаловић, Д., Гордић, Д., Енергетска политика, одрживи развој и когенерација, Енергија, економија, екологија, Vol.14, No.5, pp. 30-34, ISSN 0354-8651, 2012
 10. Кончаловић Давор, Бабић Милун, Гордић Душан, Јелић Дубравка, Бошковић Горан, Вукашиновић Владимир, Парнотурбинске технологије у когенерационим поступцима, Енергија, економија и екологија, Vol.2, No.15, pp. 142-147, ISSN 0354-8651, 2012
 11. Вукашиновић Владимир, Бабић Милун, Гордић Душан, Јелић Дубравка, Кончаловић Давор, Прeглeд дoступних мoдeлa гaсних турбинa и мoтoрa сa унутрaшњим сaгoрeвaњeм кojи сe мoгу кoристити у кoгeнeрaциoним систeмимa, Енергија, економија, екологија, Vol.15, No.3-4, pp. 265-278, ISSN 0354-8651, 2013
 12. Vukašinović V., Gordić D., Babić M., Josijević M., Živković D., Кončalović D., Procena i mapiranje potencijala čvrste biomase, Energija, Vol.18, No.3-4, pp. 89-94, ISSN 0354-8651, 2016
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
2
Укупан
 1. D. Živković, D. Кončalović, J. Skerlić, V. Vukašinović, M. Josijević, N. Rakić, Implementacija koncepta značajne energetske sanacije zgrada u EU i Srbiji, Energija, Vol.20, No.1-2, pp. 148-156, ISSN 03540-8651, 2018
 2. Koncalovic D, Zivkovic D, Gordic D., Vukasinovic V*, Josijevic M, Stevic S., Unapređenje energetske efikasnosti gradskog voznog parka: Studija slučaja, Motori i motorna vozila, Vol.45, No.4, pp. 1-12, ISSN 1450-5304, 2019
Списак резултата М62
Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у изводу
Број
1
Укупан
 1. Гордић Д., Бабић М., Јовичић Н., Кончаловић Д., Политика газдовања енергијом у индустријском предузећу, Фестивал квалитета 2007, 2. Национална конференција о квалитету живота, Крагујевац, 2007
Списак резултата М64
Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу
Број
2
Укупан
 1. Гордић Д., Бабић М., Јовичић Н., Кончаловић Д., Политика газдовања енергијом у индустријском предузећу, Фестивал квалитета 2007, 2. Национална конференција о квалитету живота, Крагујевац, 2007, 08-11. мај, pp. 44, ISBN 86-86663-07-7
 2. Milun Babić, Dobrica Milovanović, Nebojša Jovičić, Dušan Gordić, Vanja Šušteršič, Dubravka Jelić, Davor Končalović, Goran Bošković, Pregled postignuća regionalnog evro centra za energetsku efikasnost Kragujevac u komunalnom sektoru, Društvo termičara Srbije, Drugo regionalno savetovanje, Industrijska energetika i zaštita životne sredine u Jugoistočnoj Evropi, Zlatibor, 2010, 22. – 26. jun, ISBN 978-86-7877-010-4
Списак резултата М81
Нови производ или технологија уведени у производњу, признат програмски систем, признате нове генетске пробе на међународном нивоу (уз доказ), ново прихваћено решење проблема у области макроекономског, социјалног и проблема одрживог просторног развоја уведени у производњу (уз доказ)
Број
1
Укупан
 1. Бабић Милун, Миловановић Добрица, Гордић Душан, Јелић Д., Кончаловић Д., Мала високоучинска хидроцентрала типа „Францис“, Крагујевац, 2008
Списак резултата М84
Битно побољшан постојећи производ или технологија (уз доказ) ново решење проблема у области микроекономског , социјалног и проблема одрживог просторног развоја рецензовано и прихваћено на националном нивоу (уз доказ)
Број
2
Укупан
 1. Гордић, Д., Бабић, М., Јовичић, Н., Миловановић, Д., Шуштершич, В., Јелић, Д., Кончаловић, Д., Милорадовић, Н., Повећана енергетска ефикасност постројења за лакирање шкољке путничког аутомобила, Крагујевац, 2006
 2. Гордић, Д., Бабић, М., Јовичић, Н., Миловановић, Д., Шуштершич, В., Јелић, Д., Кончаловић, Д., Савић, С., Повећана енергетска ефикасност производних процеса фабрике Застава аутомобили, Крагујевац, 2008
Списак резултата М85
Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент, нова генска проба, микроорганизми (уз доказ)
Број
1
Укупан
 1. Бабић Милун, Миловановић Добрица, Гордић Душан, Јелић Д., Кончаловић Д.,, Мрежа - КГ" - софтвер за симулацију рада топлотно дистрибутовног система Града Крагујевца, Крагујевац, 2009
Списак резултата М86
Критичка евалуација података, база података, приказани детаљно као део међународних пројеката, публиковани као интерне публикације или приказани на Интернету
Број
1
Укупан
 1. Бабић М., Миловановић Д., Гордић Д., Јелић Д., Кончаловић Д.,, "База-КГ" - база података о топлотно дистрибутивном систему Града Крагујевца, Крагујевац, 2009

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Унапређење енергетске ефикасности и техничко-технолошких карактеристика система за производњу и дистрибуцију топлоте града Крагујевца, НПEЕ 243002А, трајање 1.7.2006. - 30.6.2009. (руководилац пројекта: ред. проф. др Добрица Миловановић)
 2. Енергетско билансирање и смањење енергетских трошкова у групи Застава Возила, НП ЕЕ бр. 232007, јан. 2006- јун 2008 ( руководилац пројекта проф др Душан Гордић)
 3. Норвешка помоћ Србији за спровођење политике енергетске ефикасности, израду енергетског биланса на локалном нивоу и примену Кјото протокола, пројекат Министарства за Енергетику Републике Србије, 2007
 4. Успостављање система енерго-еко менаџмента у демо предузећу индустрије намештаја, ТР-18202А , 01. 04.2009. - 31.12.2010. руководилац пројекта проф др Душан Гордић
 5. Истраживање когенерационих потенцијала у комуналним и индустријским енерганама Републике Србије и могућности за ревитализацију постојећих и градњу нових когенерационих постројења (ИИИ42013, 1. 1. 2011. – 31. 12. 2014.) под руководством проф. др Милуна Бабића

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. Energy efficiency in public buildings, component: Thermo graphic revision of building envelope, 2006-2007, Project No.: 404-02-15/2006, Пројекат Агенције за енергетску ефикасност Републике Србије у сарадњи са Регионалним евро центром за енергетску ефикасност, (руководилац пројекта: проф. др Милун Бабић)
 2. Energy efficiency in public buildings, 16.07.2007. -17.08.2007., World Bank, Project No. PO 75343, IDA 3870 YF, руководилац пројекта проф др Милун Бабић
 3. Fact Finding Survey on Local Level of Sites and Initial Energy Assessment for Sothern Serbia for the Study for Introduction of Energy Management System in Energy Consumption Sectors in the Republic of Serbia, TEPCO & JICA, 9. 11. 2009. - 9. 11. 2010., руководилац пројекта проф др Милун Бабић
 4. Energy efficiency in public buildings, 09.01.2009. -10.02.2009., World Bank, Project No. PO 92492, руководилац пројекта проф др Милун Бабић
 5. „Energy efficiency in public buildings, component: Thermo graphic revision of building envelope“ (2006/07, Project No.: 404-02-15/2006, Пројекат Агенције за енергетску ефикасност Републике Србије у сарадњи са Регионалним евро центром за енергетску ефикасност), под руководством проф. др Милуна Бабића
 6. „Energy efficiency in public buildings“ (16. 7. 2007. – 17. 8. 2007., World Bank, Project No. PO 75343, IDA 3870 YF), под руководством проф. др Милуна Бабића
 7. „Training courses for public services in sustainable infrastructure development in Western Balkans“ (530530-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-JPHES), под руководством проф. др Милуна Бабића

ПРОЈЕКТИ ДИРЕКТНЕ САРАДЊЕ СА ПРИВРЕДОМ
 1. Унапређење енергетске ефикасности и техничко-технолошких карактеристика система за производњу и дистрибуцију топлоте града Крагујевца, Енергетика д.о.о., 01-14.83, 12.01.2006. - , руководилац пројекта проф др Милун Бабић
 2. Израда студије изводљивости за производњу електричне енергије путем когенерације са производњом топлотне енергије на матичној локацији са постојећим парним котловима, Енергетика д.о.о. 01.10.2009. - 01.02.2010., руководилац пројекта проф др Милун Бабић