ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Ђорђе Ивковић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеЂорђе Ивковић
Година и место рођењаСмедерево, 1999.
ЗвањеИстраживач приправник
E-mailivkovic99djordje@gmail.com
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука
Област и ужа специјалностПроизводно машинство - Машински материјали и заваривање и сродни поступци

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година2020
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
НасловУтицај угљеника и легирајућих елемената на заварљивост и прокаљивост угљеничних и легираних челика
ОбластМашински материјали, Технологија заваривања
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година2022
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
НасловПримена термичке обраде при изради одговорне заварене конструкције од челика за побољшање Č4732/42CrMo4
ОбластМашински материјали, Технологија заваривања

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
2023Факултет инжењерских наука Универзитета у КрагујевцуИстраживач приправник

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
2
Укупан
 1. D. Arsić, V. Lazić, R. Nikolić, N. Sczygiol, B. Krstić, Dj. Ivković, B. Hadzima, F. Pastorek, R. Ulewicz, Weldability assessment of various steels by hard-facing, Materials, Vol.15, No.9, pp. -, ISSN 1996-1944, Doi https://doi.org/10.3390/ma15093082, 2022
 2. S. Marković, V. Lazić, D. Arsić, R. Nikolić, Dj. Ivković, R. Ulewicz, O. Bokuvka, Analysis of filler metals influence on quality of hard-faced surfaces of gears based on tests in experimental and operating conditions, Materials, Vol.15, No.21, pp. 7795, ISSN 1996-1944, Doi https://doi.org/10.3390/ma15217795, 2022
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
1
Укупан
 1. Dj. Ivković, D. Arsić, R. Prokić Cvetković, O. Popović, R. Nikolić, O. Bokuvka, How to replace the original material for welded structure manufacturing, Production Engineering Archives, Vol.29, No.4, pp. 369-378, ISSN 2353-5156, Doi 10.30657/pea.2023.29.42, 2023
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
7
Укупан
 1. Đ. Ivković, D. Arsić, M. Mutavdžić, V. Lazić, S. Aleksandrović, M. Đorđević, Importance of tribological investigations in selecting the technology for reparation of working parts of construction mechanisation, 18th International conference on tribology SERBIATRIB '23, Kragujevac, 2023, 17-19 May, pp. 497-505, ISBN 978-86-6335-103-5
 2. Dj. Ivković, D. Adamović, D. Arsić, N. Ratković, R. Nikolić, Review of the first generation of the advanced high-strength steels (AHSS) and their manufacturing procedures, Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Novi Sad, Srbija, 2023, 26-27 Oktobar, pp. 181-188, ISBN 978-86-6022-610-7
 3. Dj. Ivković, D. Arsić, R. Vulović, V. Lazić, A. Sedmak, S. Aleksandrović, M. Djordjević, Possibility of replacing low-carbon structural steel with high-strength steels, for producing welded structures in industry of heavy machines, THE ELEVENTH TRIENNIAL INTERNATIONAL CONFERENCE HEAVY MACHINERY HM 2023, Vrnjačka Banja, 2023, 21-24 Jun, pp. 71-78, ISBN 978-86-82434-01-6
 4. Dj. Ivković, D. Arsić, V. Lazić, R.R. Nikolić, O. Bokuvka, Procedure for replacing the material for manufacturing the responsible welded structure, 26th International PhD. students' seminar SEMDOK 2023, Western Tatras-Zuberec, Slovakia, 2023, pp. 51-58, ISBN 978-80-554-1947-3
 5. R. Nikolić, Dj. Ivković, D. Arsić, V. Lazić, M. Jackova, Possibility of replacing low-carbon construction steels with high strength steels for producing the welded structures in heavy machinery industry, International Conference Zvaranie 2023, Tatranská Lomnica, Slovakia, 2023, 2023, 8-10 November, pp. 18-26, ISBN 978-80-89296-27-9
 6. S. Aleksandrović, Đ. Ivković, D. Arsić, M. Delić, Influence of experimental method on plastic strain ratio determination, 6th International conference on accomplishments in mechanical and industrial engineering DEMI 2023, Banja Luka, Republika Srpska, B&H, 2023, 1-2 June, pp. 76-83, ISBN 978-9997-611031
 7. Dj. Ivković, D. Arsić, D. Adamović, R. Nikolić, A. Mitrović, O. Bokuvka, Predicting the yield stress and tensile strength of two stainless steel using artificial intelligence, 27th International PhD students' seminar SEMDOK 2024, Western Tatras-Zuberec, Slovakia, 2024, 5-7 February, pp. 57-62, ISBN 978-80-554-2076-9
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
1
Укупан
 1. S. Aleksandrović, Dj. Ivković, D. Arsić, M. Delić, S. Djačić, M. Djordjević, Uticaj stepena deformacije i geometrije epruvete na vrednosti koeficijenta normalne anizotropije za različite materijale, Advanced Technologies and Materials, Vol.48, No.1, pp. 13-19, ISSN 2620-0325, Doi 10,24867/ATM-2023-1-003, 2023
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
2
Укупан
 1. M. Ilić, Đ. Ivković, V. Lazić, D. Arsić, S. Aleksandrović, M. Arsić, Teorijsko-eksperimentalna ocena zavarljivosti raznih tipova navarenih čelika, Zavarivanje i zavarene konstrukcije, Vol.67, No.3, pp. 101-113, ISSN 0354-7965, Doi 10.5937/zzk2203101I, 2022
 2. Dj. Ivković, D. Adamović, D. Arsić, N. Ratković, A. Mitrović, R. Nikolić, PREGLED ČELIKA POVIŠENE JAČINE ZA PRIMENU U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI, MOBILITY & VEHICLE MECHANICS, Vol.49, No.3, pp. 47-64, ISSN 1450-5304, Doi https://doi.org/10.24874/mvm.2023.49.03.04, 2023
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
1
Укупан
 1. M. Ilić, Đ. Ivković, V. Lazić, D. Arsić, S. Aleksandrović, M. Arsić, Teorijsko-eksperimentalna ocena zavarljivosti raznih tipova navarenih čelika, ZAVARIVANJE 2020, Kladovo, 2021, 13-16 Oktobar, pp. 1-14, ISBN 978-86-82585-15-2