ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Драган Тарановић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеДраган Тарановић
Година и место рођења1956, Земун, Београд
ЗвањеВанредни професор
E-mailtara@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
Област и ужа специјалностМоторна возила, Аутоматика и мехатроника, Друмски саобраћај

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година1980
МестоБеоград
ИнституцијаЕлектротехнички факултет
НасловПројекат и реализација сервомеханизма за позиционирање објеката у антисонорној просторији
ОбластЕлектроника, Аутоматика и мерна техника
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година1995
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет
НасловАналогни електронски систем за управљање функцијама карбураторског мотора
ОбластМоторна возила и Аутоматика и мехатроника
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година2013
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
НасловМоделирање мерне инсталације за нестандардна испитивања клипних компресора моторних возила
ОбластМоторна возила и мотори

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
1990Машински факултет, КрагујевацАсистент приправник
1996Машински факултет, КрагујевацАсистент
2000Машински факултет, КрагујевацАсистент
2004Машински факултет, КрагујевацАсистент
2006Машински факултет, КрагујевацАсистент
2010Машински факултет, КрагујевацАсистент
2013Факултет инжењерских наука Универзитета у КрагујевцуДоцент
2018Факултет инжењерских наука Универзитета у КрагујевцуВанредни професор

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ГодинаНазив
2009Златна медаља са ликом Николе Тесле, 29. Међународна изложба проналазака, нових технологија и индустријског дизајна „Проналазаштво –Београд 2009.“

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
3
Укупан
 1. Pešić Radivoje B, Davinić Aleksandar Lj., Petković Snežana D., Taranović Dragan S., Miloradović Danijela M., Aspects of volumetric efficiency measurement for reciprocating engines, Thermal Science, Vol.17, No.1, pp. 35-48, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI120531153P, 2013
 2. Milosavljević Branimir, Pešić Radivoje, Taranović Dragan, Davinić Aleksandar, Milojević Saša, Measurements and modeling pollution from traffic in a street canyon: Assessing and ranking the influences, Thermal Science, Vol.19, No.6, pp. 2093 - 2104, ISSN 2334-7163, Doi 10.2298/TSCI150402111M, 2015
 3. Davinić Aleksandar Lj., Pešić Radivoje B., Taranović Dragan S., Ravlić Miroslav D., Performance measurements on an experimental Otto/Diesel engine operating with different fuels, Thermal Science, Vol.22, No.3, pp. 1203-1213, ISSN 0354-9836, 2018
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
5
Укупан
 1. R. Pešić, A. Davinić, D. Taranović, D. Miloradović, S. Petković, Experimental determination of double vibe function parameters in diesel engines with biodiesel, Thermal Science, Vol.14, No.Suppl., pp. 207-218, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI100505069P, 2010
 2. S. Aleksandrovic, M. Babic, B. Nedeljkovic, T. Vujinovic, D. Taranovic, V. Lazic, D. Milosavljevic, Variable drawbead height and variable contact pressure as tribological influences in sheet metal stripe sliding test, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.18, No.2, pp. 184-194, ISSN 1310-4772, 2012
 3. S. Aleksandrovic, T. Vujinović, M. Stefanović, D. Adamović, V. Lazić, D. Taranović, Variable Contact Pressure and Variable Drawbead Height Influence on Deep Drawing of Al Alloys Sheets, Strojarstvo: Journal for Theory and Application in Mechanical Engineering,, Vol.54, No.2, pp. 109-115, ISSN 0562-1887, 2012
 4. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Dragan Taranović, Tribological Optimisation of Reciprocating Machines According to Improving Performance, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.21, No.3, pp. 690–699, ISSN 1310-4772, 2015
 5. Dragan Taranović, Dobrivoje Ninković, Aleksandar Davinić, Radivoje Pešić, Jasna Glišović, Saša Milojević, Valve dynamics in reciprocating compressors for motor vehicles, Technical Gazete, Vol.24, No.supl 2, pp. 313-319, ISSN 1330-3651, 2017
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
1
Укупан
 1. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Dragan Taranović, Tribological Principles of Constructing the Reciprocating Machines, Tribology in Industry, Vol.37, No.1, pp. 13-19, ISSN 2217-7965, 2015
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
79
Укупан
 1. Ж. Петронијевић, Ј. Радуловић, Д. Тарановић, Р. Васиљевић, Анализа и мерење фотометријских карактеристика фарова аутомобила, XIV научно стручни скуп Наука и моторна возила, Београд, 1993, pp. 99-102
 2. А. Грујовић, Д. Тарановић, А. Савчић, М. Равлић, Стратегија и могућности оптимирања електронског управљања функцијама карбуратора, Осми симпозијум "Моторна возила и мотори", Крагујевац, 1994, pp. 159-166
 3. А. Грујовић, Д. Тарановић, А. Савчић, М. Равлић, М. Новаковић, Соленоидни пулзирајући актуатори и његове карактеристике, Осми симпозијум "Моторна возила и мотори", Крагујевац, 1994, pp. 147-152
 4. А. Грујовић, Д. Тарановић, Могућности смањења емисија токсичних компоненти издувних гасова у фази загревања мотора, XV научно стручни скуп Наука и моторна возила, Београд, 1995, pp. 66-69
 5. А. Grujović, D. Taranović, A. Savčić, OBD is a solution for Europe, too, III међународна конференција Мотоауто'96, Варна, Бугарска, 1996, pp. 41-46
 6. А. Грујовић, А. Давинић, Д. Тарановић, Провера исправности ламбда сонде, IX међународни научни скуп МВМ '96, Крагујевац, 1996, pp. 347-350
 7. А. Грујовић, Д. Тарановић, Д. Несторовић, А. Савчић, М. Кузмановић, Нове могућности примене карбураторског мотора., IX међународни научни скуп МВМ '96, Крагујевац, 1996, pp. 283-286
 8. А. Грујовић, Д. Тарановић, М. Равлић, Теслин систем паљења на аутомобилу, V међународна конференција Тесла III миленијум, Београд, 1996, pp. IV-35 –IV-42
 9. А. Грујовић, Д. Тарановић, М. Равлић, Нови приступи електронском управљању функцијама ото мотора, IX међународни научни скуп МВМ '96, Крагујевац, 1996, pp. 298-301
 10. Д. Тарановић, Р. Пешић, С. Веиновић, Систем аутоматског управљања интелигентним пречистачем ваздуха за моторе и возила, IX међународни научни скуп МВМ '96, Крагујевац, 1996, pp. 323-326
 11. А. Grujović, D. Taranović, D. Nestorović, Ecological vehicle with carburettor engine – from simulation to realization, VI International Conference on Simulation Research in Automotive Engineering, Лублин, Пољска, 1997, pp. 35-40
 12. А. Grujović, D. Taranović, Lj. Stanković, Mechatronic system for safety and protection of electrical window lift device, XVI међународни научно–стручни скуп наука и моторна возила, Београд, 1997, pp. 233-235
 13. А. Грујовић, Д. Тарановић, А. Савчић, ОБД – Америчко искуство и европска потреба, XVI међународни научно–стручни скуп наука и моторна возила, Београд, 1997, pp. 77-79
 14. А. Грујовић, Д. Тарановић, А. Савчић, Д. Несторовић, Домаће еколошко путничко возило за 2000-те, VI међународни научно-стручни скуп ИПС'97, Подгорица - Бечићи, 1997, pp. 91-99
 15. А. Grujović, D. Taranović, Stanković Lj., Popović B., Safety and Protection System for Electronic Window Lift Equipment, VI International SAUM Conference, SAUM'98, Ниш, 1998, pp. 389-391
 16. А. Грујовић, Д. Вељковић, Д. Тарановић, Аутоматски коректор нагиба обореног светла за возило Флорида, X Међународни научни симпозијум МВМ'98, Крагујевац, 1998, pp. 111-114
 17. А. Грујовић, Д. Тарановић, Могућности дијагностике катализатора на моторним возилима, ЈУМО - XXIII Југословенски мајски скуп, Крагујевац, 1998, pp. 115-120
 18. Д. Тарановић, Електронско управљање интелигентним пречистачем ваздуха, X Међународни научни симпозијум МВМ'98, Крагујевац, 1998, pp. 295-297
 19. А. Грујовић, Д. Тарановић, Поглед на будућност аутомобилских сензора, Наука и моторна возила '99 и Моторна возила и мотори, Крагујевац, 1999, pp. 45-48
 20. А. Грујовић, Д. Тарановић, Нове технологије дијагностике моторних возила, V међународни научно-стручни скуп ИПС'99, Подгорица - Бечићи, 2000, pp. 267-272
 21. Д. Тарановић, А. Грујовић, Карактеристике мрежних протокола у системима управљања на моторним возилима, XII Међународни научни симпозијум МВМ'02, Крагујевац, 2002, pp. 267-272
 22. Д. Тарановић, З. Калинић, А. Грујовић, Он-лине мерење нивоа површинских вода помоћу ултразвучних давача, VI међународно савјетовање о достигнућима електро и машинске индустрије ДЕМИ 2003, Бања Лука, 2003, pp. 685-690
 23. Д. Тарановић, Утицај система за напајање електричном енергијом на безбедност моторних возила, XIII Међународни научни симпозијум MVM'04, Крагујевац, 2004
 24. D. Taranovic, J. Radulovic, A. Grujovic, Examination of Electronic Devices Reliability on Motor Vehicle from Aspect of Electromagnetic Compatibility, 7 International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services TELSIKS 2005, Niš, 2005, pp. 479-482
 25. D. Taranović, J. Radulović, S. Jovanović, A. Savčić, Basic Communication Protocols in Vehicle Electronic Systems, ICEST 2005 - XL international scientific conference on information, communication and energy systems and technologies, Niš, 2005, pp. 561-564
 26. Д. Тарановић, А. Давинић, Mechatronic system on Multiprocessing ic engine, XIV Међународни научни симпозијум МВМ'06, Крагујевац, 2006, ISBN 86-80581-95-
 27. S. Jovanović, D. Taranović, A. Savčić, M. Đorđević, Z. Marković, CAN-bus in automotive application, International congress Motor vehicles/Motors, Kragujevac, 2008, pp. CD, MVM20080039, ISBN 978-86-86663-39-9
 28. Д. Тарановић, Р. Пешић, Утицај примене биогорива на алгоритме управљања моторима сус, 9. Међународна конференција о достигнућима електротехнике, машинства и електротехнике ДЕМИ 2009, Бањалука, 2009, pp. 703-706, ISBN 978-99938-39-23-1
 29. D. Taranovic, R. Pešic, A. Davinic, A. Savčić, Central communication unit for vehicle with diesel engine, International Congress Motor Vehicles & Motors 2010, Крагујевац, 2010, 7-9.10., pp. 511- 517., ISBN 978-86-86663-57-3
 30. J. Radulovic, D. Taranovic, G. Bogdanovic, Determination of total noise level in the motor vehicle, International Congress Motor Vehicles & Motors 2010, Крагујевац, 2010, 7-9.10., pp. 435'441, ISBN 978-86-86663-57-3
 31. R. Pešic, A. Davinic, S. Petkovic, D. Taranovic, D. Miloradovic, Volumetric efficiency- problems in experimental determination, International Congress Motor Vehicles & Motors 2010, Крагујевац, 2010, 7-9.10., pp. 442- 451., ISBN 978-86-86663-57-3
 32. A Davinić, R. Pešić, D. Taranović, M. Ravlić, Ignition system of multiprocessing OTTO/DIESEL engine, 10th anniversary international conference on accomplisments in electrical and mechanical engineering and information technology DEMI 2011, Banja Luka, Bosnia And Herzegovina, 2011, 26-28. 05, pp. 673-680, ISBN 978-99938-39-36-1
 33. A. Davinić, R. Pešić, D. Taranović, Multi charge ignition for multiprocessing otto/diesel engine, CAR 2011 International Automotive Congress “Automotive engineering and environment”, Pitesti, Romania, 2011, 2-4. 11, pp. 1-8, ISBN 1453-1100
 34. D. Taranović, R. Pesić, J. Lukić, A. Davinić, Test bench for non-standard measurement characteristics of reciprocating compressor, 10th anniversary international conference on accomplisments in electrical and mechanical engineering and information technology DEMI 2011, Banja Luka, Bosnia And Herzegovina, 2011, 26-28. 05, pp. 759-764, ISBN 978-99938-39-36-1
 35. J. Lukić, R. Pešić, D. Taranović, NVH investigation of power steering system hydraulic pump, 10th anniversary international conference on accomplisments in electrical and mechanical engineering and information technology DEMI 2011, Banja Luka, Bosnia And Herzegovina, 2011, 26-28. 05, pp. 711-716, ISBN 978-99938-39-36-1
 36. D. Ninković, D. Taranović, S. Milojević, R. Pešić, Modelling valve dynamics and flow in reciprocating compressors – a survey, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, 2012, 3-5. 10, pp. 113-125, ISBN 978-86-86663-91-7
 37. D. Ninković, D. Taranović, S. Milojević, R. Pešić, A review of models for predicting instantaneous heat exchange between the gas and cylinder in reciprocating compressors, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, 2012, 3-5. 10, pp. 126-136, ISBN 978-86-86663-91-7
 38. D. Radonjić, R. Pešić, D. Taranović, A. Davinić, Possibilities for use of simulation models in research of angular speed variations of IC engine’s crank shaft, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, 2012, 3-5. 10, pp. 76-86, ISBN 978-86-86663-91-7
 39. Davinić A., Pešić R,, Taranović D, Ravlić M., Otto/Diesel combined engine -realization and characteristics-, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, 2012, 3-5. 10, pp. 298-306, ISBN 978-86-86663-91-7
 40. J. Radulovic, M. Bojic, D. Nikolic, J. Skerlic, D. Taranovic, Performance of different photovoltaic models in EnergyPlus environment, 43rd International Congress & Exhibition on Heating, Refrigeration and Air Conditioning, Beograd, 2012, 5-7. 12., pp. 309-316, ISBN 978-86-81505-64-9
 41. J. Radulovic, M. Bojic, J. Skerlic, D. Taranovic, D. Nikolic, Electric energy generation and CO2 emissions of PV systems, 6th International Quality Conference, Kragujevac, 2012, 08.06., pp. 801-807, ISBN 978-86-86663-82-5
 42. N. Nikolić, N. Lukić, D. Taranović, J. Skerlić, Verification of the model for determining the irradiated area of the lower absorber surface of the double exposure flat-plate solar collector, 43rd International Congress & Exhibition on Heating, Refrigeration and Air Conditioning, Beograd, 2012, 5-7. 12., pp. 163-170, ISBN 978-86-81505-64-9
 43. Dragan Cvetkovic, Milorad Bojic,Verimir Stefanovic,Dragan Taranovic, Marko Miletic, Sasa Pavlovic, Development of experimental procedure for investigation low-temperature heating systems, 7th International Quality Conference, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 2013, pp. 79-84, ISBN 978-86-86663-94-8
 44. Dragan Taranovic, Dragan Cvetković, Marko Miletić, Milorad Bojić, Measurement installation in the model house for measuring energy efficiency with different heating panels and thermal insulation and thickness, 44th International Congress & Exhibition On Heating, Refrigeration and Air Conditioning, Belgrade, Serbia, 2013, pp. 1-7, ISBN 978-86-81505-70-0
 45. Dragan Taranovic, Radivoje Pešic, Aleksandar Davinic, Saša Milojevic, Thermodynamic characteristics of reciprocating compressors for motor vehicles, 11 International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, 2013, pp. 955-960, ISBN 978‐99938‐39‐46‐0
 46. Jasmina Skerlic, Milorad Bojic, Danijela Nikolic, Jasna Radulovic, Dragan Taranovic, A key review on exergetic analysis and assessment of solar energy systems for a sustainable future, 11 International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, 2013, pp. 553-560, ISBN 978‐99938‐39‐46‐0
 47. Jasna Radulovic, Milorad Bojic, Danijela Nikolic, Jasmina Skerlic, Dragan Taranovic, Modelling of hybrid ventilation system in buildings using energyplus software, 11 International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, 2013, pp. 703-708, ISBN 978‐99938‐39‐46‐0
 48. Jasna Radulovic, Milorad Bojic, Danijela Nikolic, Jasmina Skerlic, Dragan Taranovic, The use of PV in net-zero energy buildings: challenges and perspectives, 11 International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, 2013, pp. 797-802, ISBN 978‐99938‐39‐46‐0
 49. Jasna Radulovic, Milorad Bojic, Danijela Nikolic, Jasmina Skerlic, Dragan Taranovic, Towards net zero energy buildings: possibilities for photovoltaic use, 7th International Quality Conference, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 2013, pp. 357-361, ISBN 978-86-86663-94-8
 50. Jasna Radulovic, Milorad Bojic, Danijela Nikolic, Jasmina Skerlic, Dragan Taranovic, Building integration of solar thermal systems, 44th International Congress & Exhibition On Heating, Refrigeration and Air Conditioning, Belgrade, Serbia, 2013, pp. 1-8, ISBN 978-86-81505-70-0
 51. Novak Nikolic, Nebojsa Lukic, Dragan Taranovic, Thermal power of the double exposure and the conventional flat-plate water solar collectors - experimental results, 44th International Congress & Exhibition On Heating, Refrigeration and Air Conditioning, Belgrade, Serbia, 2013, pp. 1-6, ISBN 978-86-81505-70-0
 52. Novak Nikolic, Nebojsa Lukic, Dragan Taranovic, Optimal reflector position of a double exposure flatplate Solar collector, 11 International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, 2013, pp. 737-742, ISBN 978‐99938‐39‐46‐0
 53. Novak Nikolic, Nebojsa Lukic, Dragan Taranovic, Measurement chain for the bifacial and the conventional flat-plate water solar collectors, 7th International Quality Conference, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 2013, pp. 285-290, ISBN 978-86-86663-94-8
 54. Radivoje Pešic, Aleksandar Davinic, Dragan Taranovic, Ecological and energy engine characteristics when the engine applies different working processes, 11 International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, 2013, pp. 879-886, ISBN 978‐99938‐39‐46‐0
 55. Dragan Cvetković, Milorad Bojić, Dragan Taranovic, Experimental Investigation of Perfomance of Panel Heating Systems, 45th International Congress & Exhibition On Heating, Refrigeration and Air Conditioning, Belgrade, Serbia, 2014, 3-5. 12., pp. 1-9, ISBN 978-86-81505-75-5
 56. Gordana Bogdanović, Dragan Milosavljević, Ljiljana Veljović, Aleksandar Radaković, Dragan Taranović, Mila Mihajilović, THE MECHANICAL BEHAVIOUR OF MATERIALS IN AUTOMOTIVE ENGINEERING REINFORCED BY STRONG FIBRES, International Congress Motor Vehicles & Motors 2014, Kragujevac, Serbia, 2014, 9-10. 10., pp. 440-444, ISBN 978-86-6335-010-6
 57. Jovanka Lukić, Slavica Mačužić, Jasna Glišović, Dragan Taranović, HUMAN BODY TRANSMISSIBILITY RESPONSE TO VERTICAL WHOLE BODY VIBRATION: ANTHROPOMETRICS EFFECTS – CASE STUDY SERBIA, International Congress Motor Vehicles & Motors 2014, Kragujevac, Serbia, 2014, 9-10. 10., pp. 539-546, ISBN 978-86-6335-010-6
 58. Novak Nikolic, Nebojsa Lukic, Dragan Taranovic, MEAN FLUID TEMPERATURE OF THE DOUBLE EXPOSURE AND THE CONVENTIONAL FLAT-PLATE WATER SOLAR COLLECTORS - EXPERIMENTAL RESULTS, 8th International Quality Conference, Kragujevac, Serbia, 2014, 23. 05., pp. 881-886, ISBN 978-86-6335-004-5
 59. Novak Nikolic, Nebojsa Lukic, Dragan Taranovic, Thermal Efficiency of a Double Exposure and Conventional Flat-Plate Water Solar Collectors - Experimental Results, 45th International Congress & Exhibition On Heating, Refrigeration and Air Conditioning, Belgrade, Serbia, 2014, 3-5. 12., pp. 1-6, ISBN 978-86-81505-75-5
 60. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Dragan Taranović, Aleksandar Davinić, TRIBOLOGICAL OPTIMIZATION OF RECIPROCATING MACHINES ACCORDING TO IMPROVING PERFORMANCE, International Congress Motor Vehicles & Motors 2014, Kragujevac, Serbia, 2014, 9-10. 10., pp. 372-382, ISBN 978-86-6335-010-6
 61. Aleksandar Davinić, Radivoje Pešić, Dragan Taranović, Miroslav Ravlić, Engine with Alternative Otto/Diesel Processes, 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, 2015, 20–23.10., pp. 965-974, ISBN 978-86-6055-076-9
 62. Aleksandar Davinić, Radivoje Pešić, Dragan Taranović, Saša Milojević, THE USE OF MODERN FUELS IN DIESEL ENGINES OF THE OLDER GENERATION, International conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Hercegovina, 2015, 29-30. 05., pp. 703-712, ISBN 978-99938-39-53-8
 63. Dragan Cvetković, Milorad Bojić, Dragan Taranović, Jasmina Skerilić, Miloš Matejić, Nenad Kostić, THE IMPACT OF THE CONTROLLER POSITION ON THE ENERGY CONSUMPTION AT THE FLOOR-CEILING HEATING, 9. International Quality Conference, Kragujevac,Serbia, 2015, 4-6. 6., pp. 135-140, ISBN 978-86-6335-015-1
 64. Dragan Cvetković, Milorad Bojić, Dragan Taranović, Jasmina Skerlić, EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF HEAT FLUX AT THE PANEL HEATING SYSTEMS, International conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Hercegovina, 2015, 29-30. 05., pp. 323-328, ISBN 978-99938-39-53-8
 65. Novak Nikolić, Nebojša Lukić, Dragan Taranović, RESULTS OF THE EXPERIMENTAL VERIFICATION OF THE MATHEMATICAL MODEL OF THE THERMAL BEHAVIOUR OF А DOUBLE EXPOSURE FLAT-PLATE SOLAR COLLECTOR, 9. International Quality Conference, Kragujevac,Serbia, 2015, 4-6. 6., pp. 167-172, ISBN 978-86-6335-015-1
 66. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Aleksandar Davinić, Dragan Taranović, COATED AL PISTON AS TECHNOLOGICAL SOLUTION TO LOWERING OF FRICTION LOSSES INSIDE IC ENGINE, International conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Hercegovina, 2015, 29-30. 05., pp. 741-746, ISBN 978-99938-39-53-8
 67. D. Taranović, S. Mišanović, R. Pešić, S. Tica, DEVELOPEMENT TENDENCIES FOR ELECTRICITY STORAGE SYSTEMS USED ON BUSES WITH PURE ELECTRIC DRIVE, International Congress Motor Vehicles & Motors 2016, Kragujevac, 2016, 06.-08.10., pp. 119-126, ISBN 978-86-6335-037-3
 68. I. Grujić, D. Taranović, R. Pešić, N. Stojanović, ECONOMIC ANALYSIS OF APPLICATION OF HYBRID DRIVE TRAINS IN VEHICLES, International Congress Motor Vehicles & Motors 2016, Kragujevac, 2016, 06.-08.10, pp. 127-131, ISBN 978-86-6335-037-3
 69. R. Radonjić, D. Miloradović, A. Janković, D. Taranović, INVESTIGATION OF VEHICLE RESPONSE TO DRIVER CONTROL, International Congress Motor Vehicles & Motors 2016, Kragujevac, 2016, 06.-08.10., pp. 217-225, ISBN 978-86-6335-037-3
 70. S. Milojević, R. Pešić, D. Taranović, FIRE SAFETY OF CNG BUSES – PROPER EXPERIENCES, International Congress Motor Vehicles & Motors 2016, Kragujevac, 2016, 06.-08.10., pp. 97-106, ISBN 978-86-6335-037-3
 71. S. Milojević, D. Džunić, D. Taranović, R. Pešić, S. Mitrović, TRIBOLOGICAL REINFORCEMENTS FOR CYLINDER LINER OF ALUMINUM – EXAMPLE COMPRESSORS FOR BRAKE SYSTEMS OF TRUCKS AND BUSES, 15th International Conference on Tribology – SERBIATRIB ’17, Kragujevac, 2017, 17.–19.05., pp. 251-257, ISBN 978‐86‐6335‐041‐0
 72. S. Milojević, R. Pešić, D. Taranović, DETERMINATION OF LOSSES RELATED TO FRICTION WITHIN THE RECIPROCATING COMPRESSORS – INFLUENCES OF TRIBOLOGICAL OPTIMIZATION OF PISTON AND CYLINDER, 13 International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering, DEMI 2017, Banja Luka, 2017, 26.–27.05., pp. 723-728, ISBN 978-99938-39-72-9
 73. S. Mišanović, D. Taranović, R. Pešić, J. Lukić, EXPLOITATION SPECIFICITIES OF E-BUSES IN WINTER CONDITIONS FROM THE ASPECT OF ENERGY EFFICIENCY, 13 International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering, DEMI 2017, Banja Luka, 2017, 26.-27.05., pp. 703-709, ISBN 978-99938-39-72-9
 74. S. Mišanović, J. Glišović, D. Taranović, R. Pešić, ELECTRIC ENERGY CONSUMPTION AND RECUPERATION ON E-BUS IN DIFFERENT EXPLOITATION CONDITIONS, 18th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, 2017, 17.–20.10., pp. 961-976, ISBN 978-86-6055-098-1
 75. Radivoje Pešić, Saša Milojević, Dragan Taranović, Milan Stanojević, EXPERIENCES RELATED TO THE INSPECTION OF MOTOR VEHICLES RUNNING ON NATURAL GAS IN THE REPUBLIC OF SERBIA, 7th International Congress Motor Vehicles & Motors, Kragujevac, 2018, October 4th - 5th, pp. 245-256, ISBN 978-86-6335-055-7
 76. Saša Milojević, Dragan Džunić, Dragan Taranović, Radivoje Pešić, Slobodan Mitrović, EXPERIMENTAL DETERMINATION OF TRIBOLOGICAL CHARACTERISTICS OF COMPOSITE MATERIALS IN USE FOR PARTS IN ALUMINUM AIR COMPRESSOR (PISTON AND CYLINDER), 7th International Congress Motor Vehicles & Motors, Kragujevac, 2018, October 4th - 5th, pp. 383-392, ISBN 978-86-6335-055-7
 77. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Aleksandar Davinić, Dragan Taranović, Snežana Petković, Emil Hnatko, Radmilo Stefanović, Stevan Veinović, INFLUENCE OF VARIABLE COMPRESSION RATIO ON EMISSION AND VIBE FUNCTION PARAMETERS OF EXPERIMENTAL ENGINE, 7th International Congress Motor Vehicles & Motors, Kragujevac, 2018, October 4th - 5th, pp. 227-244, ISBN 978-86-6335-055-7
 78. Slobodan Mišanović, Dragan Taranović, Jovanka Lukić, Radivoje Pešić, Jasna Glišović, THE IMPACT OF THE SYSTEM FOR HEATING AND AIR-CONDITIONING ON THE ENERGY EFFICIENCY OF THE ELECTRIC DRIVE BUS (E-BUS), 7th International Congress Motor Vehicles & Motors, Kragujevac, 2018, October 4th - 5th, pp. 115-138, ISBN 978-86-6335-055-7
 79. Tijana Ivanišević, Dragan Taranović, Radivoje Pešić, Sreten Simović, Vedran Vukšić, ROLE OF VEHICLES ON ALTERNATIVE PROPULSION SYSTEMS IN LOGISTICS AND TRANSPORT, 7th International Congress Motor Vehicles & Motors, Kragujevac, 2018, October 4th - 5th, ISBN 978-86-6335-055-7
Списак резултата М36
Уређивање зборника саопштења међународног научног скупа
Број
2
Укупан
 1. Božidar Krstić, Dragan Taranović, Vehicle as a Safety Factor of the Transportation Activity, International Congress Motor Vehicles & Motors 2014, Kragujevac, 2014, 09.-10.10, pp. 546, ISBN 978-86-6335-010-6
 2. Jovanka Lukić, Dragan Taranović, VEHICLE AS A KEY FACTOR IN TRANSPORTATION, International Congress Motor Vehicles & Motors 2016, Kragujevac, 2016, 06.-07.10., pp. 451, ISBN 978-86-6335-037-3
Списак резултата М45
Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја
Број
4
Укупан
 1. А. Грујовић, Д. Тарановић, 35 година студија машинства - монографија, Концепт модификованог паљења у почетној фази загревања мотора, Мишински факултет Крагујевац, Br. strana: 7, Крагујевац, 1995
 2. С. Веиновић, Д. Радоњић, Р. Пешић, А. Грујовић, А. Давинић, Д. Тарановић, З. Радошевић, А. Тешић, 35 година студија машинства - монографија, Прилози повећању економичности мотора СУС, Машински факултет Крагујевац, Br. strana: 11, Крагујевац, 1995
 3. Д. Тарановић, Истраживања у области мотора сус: монографија, Управљање карбуратором у затвореној петљи, Машински факултет Крагујевац, Br. strana: 11, Крагујевац, 2000
 4. Р. Пешић, Д. Тарановић, А. Тешић, С. Веиновић, Истраживања у области мотора сус: монографија, Нови систем за пречишћавање ваздуха код мотора сус за инжењерске машине, Машински факултет Крагујевац, Br. strana: 20, Крагујевац, 2000
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
27
Укупан
 1. М. Бабић, Ж. Арсић, М. Петровић, Р. Славковић, М. Марковић, Д. Тарановић, Симулирање понашања индустријских пећи у прелазним режимима рада, Зборник радова Машинског факултета, Vol.-, No.-, pp. 16-26, ISSN -, 1985
 2. А. Grujović, D. Taranović, A. Savčić, M. Ravlić, Strategy and posibilities of ellectronically controlled carburetor functions optimization, MVM International Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation, Vol.21, No.1, pp. 10-16, ISSN -, 1995
 3. D. Taranović, A.Grujović, Mathematical model for carburettor continous control system in closed loop, Mobilty & Vechicle Mechanics, Vol.22, No.1,2, pp. 66-79, ISSN -, 1996
 4. А. Grujović, D. Taranović, M. Ravlić, New SI Engine Control Techniques, Mobility & Vehicles Mechanics, Vol.23, No.2, pp. 27-34, ISSN -, 1997
 5. А. Tešić, R. Pešić, S. Veinović, D. Radonjić, D. Taranović, Optimization of the number of active cyclons in inteligent dust separator, Mobilty & Vechicle Mechanics, Vol.23, No.4, pp. 63-68, ISSN -, 1997
 6. S. Aleksandrović, M. Stefanović, D. Taranović, Influence of variable contact conditions on thin sheets metals formability by deep drawing, Journal for Technology of Plasticty, Vol.23, No.1,2, pp. 31-40, ISSN -, 1998
 7. Д. Тарановић, Р. Пешић, С. Веиновић, А. Тешић, Интелигентни пред пречистач ваздуха за пољопривредне и грађевинске машине, Трактори и погонске машине, Vol.3, No.3, pp. 61.-67., ISSN -, 1998
 8. Р. Пешић, Д. Тарановић, А. Тешић, С. Веиновић, Нови системи пречишћавања Ваздуха код мотора сус за инжењерске машине, ИМК-14 Истраживање и развој, Часопис Института "14 Октобар", Vol.6, No.2,3, pp. 13-23, ISSN -, 1998
 9. D. Taranović, A. Grujović, Standardization of network protokols in vehicle electric interconnection, Mobilty & Vechicle Mechanics, Vol.28, No.3,4, pp. 19-26, ISSN -, 2001
 10. А. Davinić, D. Taranović, R. Pešić, Installation for air compressors testing and tribological tests of IC engines, Mobility & Vehicle Mechanics - International Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems, Vol.30, No.-, pp. 151-165, ISSN 1450-5304, 2004
 11. А. Грујовић, Н. Грујовић, Д. Тарановић, З. Калинић, Основни принципи мерења, аквизиције, преноса и архивирања података у хидро-информационом систему Дрина са посебним освртом на мерење нивоа површинских вода, Водопривреда, Vol.36, No.207,208, pp. 1-2, ISSN -, 2004
 12. Д. Тарановић, Утицај система за напајање електричном енергијом на безбедност моторних возила, Mobilty & Vechicle Mechanics, Монографија поводом 30 година, Vol.-, No.-, pp. 196-203, ISSN 86-80581-76-3, 2005
 13. R. Pešić, A. Davinić, D. Taranović:, Delusion of the Kyoto protocol, biofuels and advance in internal combustion engines, MVM - International Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems, Vol.35, No.Number 1, March 2009, pp. 13 -23, ISSN 1450-5304, 2009
 14. А. Давинић, Д. Тарановић, Р. Пешић, М. Равлић, Систем паљења мултипроцесног ОТО/ДИЗЕЛ мотора за рад са био-горивима, Трактори и погонске машине, Vol.17, No.2-3, pp. 127-133, ISSN 0354-9496, 2009
 15. Д. Тарановић, Р. Пешић, А. Давинић, Методе одређивања састава биогорива у циљу оптимирања алгоритама управљања моторима СУС, Трактори и погонске машине, Vol.14, No.2-3, pp. 120-126, ISSN 0354-9496, 2009
 16. D. Taranović, R, Pešić, A. Davinić, A. Savčić, Central communication unit for vehicles with diesel engine, Mobility and Vehicle Mechanics, Vol.37, No.2, pp. 15-25, ISSN 1450-530, 2011
 17. J. Radulović, D. Taranović, G. Bogdanović, Determination of total noise level in the motor vehicle, Mobility and Vehicle Mechanics, Vol.37, No.3, pp. 19-29, ISSN 1450-530, 2011
 18. А. Давинић, Р. Пешић, Д. Тарановић, Еколошке и енергетске карактеристике мотора са биодизелом, Трактори и погонске машине, Vol.16, No.3, pp. 98-104, ISSN 0354-9496, 2011
 19. Д. Тарановић, Р. Пешић, Ј. Лукић, А. Давинић, Мерна инсталација за мерење карактеристика клипних компресора трактора, Трактори и погонске машине, Vol.16, No.4, pp. 20-26, ISSN 0354-9496, 2011
 20. С. Милојевић, Р Пешић, Д.Тарановић, Извођење вентила клипних компресора и услови при испитивању, Трактори и погонске машине, Vol.17, No.2/3, pp. 71-77, ISSN 0354-9496, 2012
 21. Milojević Saša, Pešić Radivoje, Taranović Dragan, Davinić Aleksandar, Merenje hoda ploče ventila eksperimentalnog klipnog kompresora, Traktori i pogonske mašine, Vol.18, No.3, pp. 19-25, ISSN 0354-9496, 2013
 22. Gordana Bogdanović, Dragan Milosavljević, Ljiljana Veljović, Aleksandar Radaković, Dragan Taranović, Mila Mihajilović, THE MECHANICAL BEHAVIOUR OF MATERIALS IN AUTOMOTIVE ENGINEERING REINFORCED BY STRONG FIBRES, Mobility and Vehicle Mechanics, Vol.40, No.2, pp. 55-62, ISSN 1450-5304, 2014
 23. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Dragan Taranović, TRIBOLOŠKA REŠENJA U RAZVOJU KLIPNIH MAŠINA, Traktori i pogonske mašine, Vol.19, No.3, pp. 79-87, ISSN 0354-9496, 2014
 24. Aleksandra Janković, Rajko Radonjić, Dragan Taranović, Danijela Miloradović, Dragoljub Radonjić, PRILOG PROBLEMIMA ISTRAŽIVANJA PROCESA KOČENJA TRAKTORSKIH SISTEMA, Traktori i pogonske mašine, Vol.20, No.3/4, pp. 55-60, ISSN 0354-9496, 2015
 25. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Dragan Taranović, Aleksandar Davinić, PREVLAKE ZA ALUMINIJUMSKE CILINDRE KLIPNIH KOMPRESORA, Traktori i pogonske mašine, Vol.20, No.3/4, pp. 67-73, ISSN 0354-9496, 2015
 26. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Dragan Taranović, Aleksandar Davinić, TRIBOLOGICAL OPTIMIZATION OF RECIPROCATING MACHINES ACCORDING TO IMPROVING PERFORMANCE, MOBILITY & VEHICLE MECHANICS, Vol.42, No.1, pp. 29-44, ISSN 1450-5304, 2016
 27. Pešić R., Milojević S., Davinić A., Taranović D., Petković S., Hnatko E., Stefanović R.,Veinović S., UVOĐENJE NAUČNE EKOLOGIJE U SVE OBLASTI POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, Трактори и погонске машине, Vol.23, No.3/4, pp. 49-60, ISSN 0354-9496, 2018
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
1
Укупан
 1. D. Cvetković, M. Bojić, D. Taranović, J. Skerlić, EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF HEAT FLUX AT THE PANEL HEATING SYSTEMS, Acta Technica Corviniensis – Bulletin of Engineering, Vol.9, No.1, pp. 109-112, ISSN 2067-3809, 2016
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
14
Укупан
 1. Ж. Петронијевић, Д. Тарановић, Ј. Радуловић, Р. Васиљевић, Анализа и мерење фотометријских карактеристика задњих светала аутомобила, V конференција САУМ, Нови Сад, 1995, pp. 94-97
 2. А. Грујовић, Д. Тарановић, А. Давинић, Г. Спасић Миловановић, Утицај квалитета горива на радне карактеристике ламбда сонде, International Conference YUNG '97, Врњачка Бања, 1997, pp. 119-127
 3. А. Грујовић, Д. Тарановић, Д. Несторовић, Еколошка решења на путничким возилима домаће производње, I југословенска конференција о управљању заштитом животне средине у сектору саобраћаја, Вршац, 1997, pp. 179-188
 4. А. Грујовић, Д. Тарановић, Љ. Станковић, Електростатичка пражњења на моторним возилима, XLIV конференција ЕТРАН-а, Сокобања, 2000, pp. 234-237
 5. Д. Тарановић, А. Давинић, Р. Пешић, Методе испитивања клипних компресора, Конгрес Метролога 2005, Београд, 2005, 18-20 мај, pp. 223-231, ISBN 86-7518-050-0
 6. Д. Тарановић, С. Јовановић, А. Савчић, З. Марковић, Пренос података између електронских система на возилу, YU info 2005, симпозијум о рачунарским наукама и информационим технологијама, Копаоник, 2005
 7. М. Бојић, Д. Тарановић, Демонстрационо постројење хибридног соларног равног пријемника, Алтернативни извори енергије и будућност њихове примене, Подгорица, 2005, 6-7.10., pp. 97-102, ISBN 86-7215-179-8
 8. С. Јовановић, М. Ђорђевић, Д. Тарановић, А. Савчић, Аутомобилски електронски систем управљања радом бензинских мотора – MOTRONIC, YU info 2005, симпозијум о рачунарским наукама и информационим технологијама, Копаоник, 2005
 9. Д. Тарановић, А. Грујовић, Г. Богдановић, Ј. Радуловић, Мехатронички системи на електричним подизачима стакла аутомобила, Зборник радова РЕМУС `06, Ниш, 2006, pp. 51-54, ISBN 86-80587-63-
 10. Ј. Радуловић, Д. Тарановић, Г. Богдановић, М. Срећковић, Мехатронички системи регулације напона на електричном возилу, Зборник радова РЕМУС `06, Ниш, 2006, pp. 55-57, ISBN 86-80587-63-
 11. Саша Јовановић, Андрија Савчић Драган Тарановић, Зоран Марковић, Милан Ђорђевић, Зорица Пантелић Милинковић, Миодраг Грубиша, Мерење и анализа вибрација електронске управљачке јединице код моторних возила, XXI Конференција са међународним учешћем „Бука и вибрације“, Тара, 2008, 7-9.10, pp. CD
 12. Д. Тарановић, Р. Пешић, Утицај примене биогорива на алгоритме управљања моторима СУС, 9. међународна конференција о достигнућима електротехнике, машинства и информатике, ДЕМИ 2009, Бањалука, 2009, 28-29. 05, pp. 703-706, ISBN 978-99938-39-23-1
 13. Ј. Дорић, И. Клинар, Н. Николић, Д. Павловић, Р. Пешић, Д. Тарановић, СТРУКТУРА ПОЈАВА НЕИСПРАВНОСТИ НА ТНГ УРЕЂАЈИМА У МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА, Технички прегледи возила Републике Српске 2016,, Teslić, 2016, 11-12. 06., pp. 67-82, ISBN 978-99976-673-1-1
 14. С. Мишановић, Д. Тарановић, Р. Пешић, СПЕЦИФИЧНОСТИ ПОГОНА И БЕЗБЕДНОСНИХ МЕРА УПОТРЕБЕ АУТОБУСА НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН, Технички прегледи возила Републике Српске 2016, Teslić, 2016, 11-12. 06., pp. 83-100, ISBN 978-99976-673-1-1
Списак резултата М82
Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип, ново прихваћено решење проблема у области макроекономског, социјалног и проблема одрживог просторног развоја уведени у производњу (уз доказ)
Број
1
Укупан
 1. Д. Тарановић, Централна комуникациона јединица за возило Застава Флорида са дизел мотором’, TP-57/2010 Машински факултет у Крагујевцу, Застава аутомобили а.д. у реструктуирању, Крагујевац, 2008
Списак резултата М83
Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступак (уз доказ)
Број
11
Укупан
 1. Драган Тарановић, Клинички апарат за акупунктуру BETA-10, Крагујевац, 1983
 2. Драган Тарановић, Електронски програмер за светло ДИМ-ДИП, Крагујевац, 1987
 3. Драган Тарановић, Реостат осветљења инструмената, Крагујевац, 1988
 4. Драган Тарановић, Реостат за возило Yugo-Florida, Крагујевац, 1989
 5. Драган Тарановић, Електронски програмер за брисаче за возило Југо-Флорида, 1990., произвођач: РО "Елвод", Крагујевац, корисник: Застава аутомобили, Крагујевац, 1990
 6. Драган Тарановић, Електронски тајмер за возила са убризгавањем, Крагујевац, 1990
 7. Драган Тарановић, Електронски програмери за жмигавце и брисаче за 24В, Крагујевац, 1994
 8. Драган Тарановић, Апарат за анестезију ESA-A, Крагујевац, 1995
 9. Драган Тарановић, Електронска команда коректора фарова, Крагујевац, 2001
 10. Д. Тарановић, Р. Пешић, А. Давинић, Ј. Глишовић, Ј. Лукић, Лабораторијско постројење за истраживање механичких губитака код клипних мотора и компресора, ТР-67/2012 од 20.12.2012., Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2012
 11. Ј. Глишовић, М. Демић, Ј. Лукић, Д. Тарановић, Р. Пешић, Д. Милорадовић, А. Давинић, Уређај за испитивање буке диск кочница, TP-65/2012 од 28.11.2012., Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2012
Списак резултата М85
Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент, нова генска проба, микроорганизми (уз доказ)
Број
12
Укупан
 1. Драган Тарановић, Електронски програмер за појас сигурности, Крагујевац, 1987
 2. Драган Тарановић, Електронски програмери за возило Југо-Флорида, Крагујевац, 1990
 3. Драган Тарановић, Електронски модул за касније паљење, Крагујевац, 1996
 4. Драган Тарановић, Електронски модул интелигентног подизача стакла, Крагујевац, 1997
 5. Драган Тарановић, Електронска управљачка јединица интелигентног пречистача ваздуха, Крагујевац, 1997
 6. Драган Тарановић, Електронска јединица за аквизицију података преко РС232 порта, Крагујевац, 2002
 7. Драган Тарановић, Ултразвучно мерило нивоа, Крагујевац, 2002
 8. М. Бојић, Н.Марјановић, Н.Лукић, М.Деспотовић, В.Шуштершич, В.Марјановић, М.Благојевић, Д.Тарановић, Хибридни равни пријемник Сунчеве енергије ‐ ХРП‐ ЛАБ, TP-29/2010 Машински факултет у Крагујевцу, Еуро-хит, Крагујевац, 2006
 9. Р. Пешић, А.Давинић, Д. Тарановић, Побољшано лабораторијско постројење за одређивање цетанског броја горива, TP-48/2010 Машински факултет у Крагујевцу, Министарство за науку и технологију Републике Србије, Крагујевац, 2006
 10. Р. Пешић, Д. Тарановић, С. Веиновић, Уређај са константном депресијом за одстрањивање прашине из грубих пречистача ваздуха, TP-51/2010 Машински факултет у Крагујевцу, Министарство за науку и технологију Републике Србије, Крагујевац, 2009
 11. Р. Пешић, Д. Тарановић, С. Веиновић, Интелигентни предпречистач ваздуха, TP-52/2010 Машински факултет у Крагујевцу, Министарство за науку и технологију Републике Србије, Крагујевац, 2009
 12. М. Деспотовић, М.Бојић, Н. Лукић, Д. Адамовић, Д. Тарановић, Д. Цветковић, М. Милетић, Софтвер за подршку развоју куће нето нулте енергетске потрошње, TR-62/2012 од 22.03.2012., Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2012

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Iстраживање и развој електронског система за управљање функцијама карбураторског мотора, З.6.0520. Министарство за науку и технологију Републике Србије и ЗЈА, 1993 - 1994. (руководилац др А. Грујовић)
 2. Систем за смањење емисије токсичних компоненти издувних гасова у почетној фази загревања мотора, I. 5.0786. Министарство за науку и технологију Републике Србије, 1995. (руководилац др А. Грујовић).
 3. Научне подлоге за инжењерство мотора и моторних возила, подпројекат Мехатроника мотора и возила, Министарство за науку и технологију Републике Србије, 1996-2000. (руководилац др А. Грујовић)
 4. Iстраживање и освајање метода, технологија и средстава у циљу развоја фабрика будућности и обезбеђења технолошке независности и конкурентности у машиноградњи, 11Е08ПТ1, Министарство за науку и технологију Републике Србије, 1996 -2000. (руководилац др С. Vеиновић)
 5. Пројектовање и израда пречистача ваздуха максималне ефикасности за возила у тешким радним условима, I.5.1169, Министарство за науку и технологију Републике Србије, 1995. (руководилац др Р. Пешић).
 6. Оптимално коришћење хидропотенцијала слива реке Дрине, ТР0133, Министарство за науку и технологију Републике Србије, 2002, (руководилац др Д. Дивац).
 7. Развој и испитивање хибридног соларног пријемника сунчеве енергије за топлотно и електрично претварање, ЕЕ708-1003Б, Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије, 2004-2005, (руководилац др М. Бојић).
 8. Утицај примене термички ефикаснијих радијатора на смањење потрошње енергије у систему централног грејања, НПЕЕ 243001А, Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије, 2006 – 2009, (руководилац др Н. Лукић)
 9. Развој новог мулти процесног ОТО-дизел мотора за ефикасно коришћење биодизела и етанола, НПЕЕ 273001Б, Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије, 2006 – 2008, (руководилац др Р. Пешић)
 10. Израда прототипа за патентно решење "Интелигентни пред-пречистач ваздуха са ејектором сталне депресије" Министарство за науку Републике Србије, Уговор: 401-00-00144/2008-01-РФЛ-ИА/21 (С. Веиновић – Иновациони пројекат физичког лица)
 11. Истраживања и развој српске куће нето-нулте енергетске потрошње. TR 33015 2011- (руководилац проф. др Милорад Бојић)
 12. Возач-возило-окружење. TR 35041. 2011- (руководилац проф. др Мирослав Демић)

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. “ASMATA” - замена железних аутомобилских делова алуминијумом, ЕУРЕКА, Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије, 2004 – 2005, (руководилац др Р. Пешић)
 2. Training for Occupational Safety and Health Improvement, IB_JEP 41045-2006, Tempus EU 2007- 2009, (руководилац пројекта: др А. Јанковић)
 3. TEMPUS Curricula Development Project JEP-CD-16156-2001, Computer Science Curricula Founding and Upgrading, 2001–2004 (руководилац пројекта др Ненад Грујовић)
 4. Automotive training center of Central Serbia, 2011-2013. (руководилац С. Којић - Политехничка школа)

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Аутоелектроника, На матичном факултету, -
 2. Теорија и техника мерења, На матичном факултету, -
 3. Електричне и електронске компоненте САУ, На матичном факултету, -
 4. Компоненте САУ II, На матичном факултету, -
 5. Мехатроника МVМ, На матичном факултету, -
 6. Архитектура рачунарских система, На матичном факултету, -
 7. Информатика у саобраћају, На матичном факултету, -
 8. Електрични и серво уређаји МVМ, На матичном факултету, -
 9. Природноматематички факултет у Крагујевцу, Одсек Физика, Физичке технике у производњи, На другом универзитету, -
 10. Машински факултет у Бања Луци, вежбе из предмета Мехатроника МВМ, На страном универзитету, 2012-2013
 11. Електроника, На матичном факултету, -
 12. Nastava iz predmeta Mehatronika motora i vozila na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci, На страном универзитету, 2014. - 2019.

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. Члан Управног одбора, На матичном факултету, 1998-2001
 2. Члан Савета факултета, На матичном факултету, 2004-2006
 3. Члан Савета факултета, На матичном факултету, 2007-2008
 4. Члан Савета факултета, На матичном факултету, 2009-2012
 5. Члан Савета факултета, На матичном факултету, 2012-2016

УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. Бранимир Милосављевић: Моделирање аерозагађења од друмског саобраћаја - идентификација утицајних параметара и избор модела
 2. 2. Члан комисије за оцену писаног дела докторске дисертације и усмену јавну одбрану кандидата Александра Познића (Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука), под насловом "Повећање укупног кочног момента магнетореолошке диск кочнице применом комбинованог режима рада".