МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Драгољуб Радоњић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеДрагољуб Радоњић
Година и место рођења1947., Бечевица
ЗвањеРедовни професор
E-maildrago@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевцу
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, Мотори са унутрашњим сагоревањем

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година1972
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловРеконструкција мотора аутомобила „Застава 1300“ у циљу постизања већег броја обртаја и снаге при истој укупној радној запремини
ОбластМашинско инжењерство, Мотори са унутрашњим сагоревањем
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година1977
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловНеравномерност обртања клипних мотора за моторна возила
ОбластМашинско инжењерство, Мотори са унутрашњим сагоревањем
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година1985
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловТеоријска и експериментална истраживања утицајних параметара на неравномеран рад клипних мотора СУС за возила
ОбластМашинско инжењерство, Мотори са унутрашњим сагоревањем

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
1972Машински факултет, КрагујевацАсистент
1975Машински факултет, КрагујевацАсистент
1978Машински факултет, КрагујевацАсистент
1981Машински факултет, КрагујевацАсистент
1985Машински факултет, КрагујевацДоцент
1990Машински факултет, КрагујевацВанредни професор
1995Машински факултет, КрагујевацРедовни професор

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
1978Студијски боравак у СР Немачкој преко фондације ДААД1 месец
2007Студијски боравак на Техничком универзитету у Брауншвајгу у оквиру пројекта TEMPUS CD_JEP-18114-200301-06. јул

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
8
Укупан
 1. Arsić Ž., Radonjić D., Measuring system for spark advance angle at variable regime of engine work, ISATA, Torino, 1980
 2. Radonjić R., Radonjić D., Contribution to research in motor vehicle performance, Proceedings of the fourth IAVD Congress on Vehicle Design and Components, Geneve, 1987, March, pp. 1-12
 3. Radonjić R., Radonjić D., Possibilities to improve the handling characteristics of the buses, XXIV Meeting of bus and coach experts, Budapest, 1993, pp. 293-301
 4. Pešić R., Radonjić D., Negrea V.D., Veinović S., Aplication of thermodynamic cycles for analysis of real processes in the SI engines during the various working regimes, National Conference on Thermodynamic, Timisoara - Romania, 1994, 3-4 June, pp. 139-145
 5. Radonjić R., Radonjić D., Vehicle driveline torsional vibration analysis, VIII Symposium Motor Vehicle Motors, Kragujevac, 1994, pp. 360-365
 6. Veinović, S., Radonjić, D., Jeremić, B., Pešić, R., The role of tribology in quality improvements of the automotive engines, Balkantrib, Solun, 1996, jun
 7. Radonjić R., Radonjić D., Sensitivity analysis of driver - vehicle system, Fourth international scientific-technical conference on internal combustion engines and motor vehicle, Motoauto 97, Bulgaria, Russe, 1997, pp. 216-221
 8. Radonjić, R., Radonjić, D., Aksić, M., An optimization method for design of the vehicle continuously variable transmission, International Symposium "Machines and mechanisms", Belgrade, 1997, pp. 1- 4
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
12
Укупан
 1. Radonjić R., Radonjić D., Investigation the sensitivity of the vehicle dynamic system, Mobility & Vehicle Mechanics, Vol.-, No.2, pp. 7-19, ISSN -, 1992
 2. Pešić R., Veinović S., Radonjić D., Radošević Z., How to optimize vehicle - fuel refinery system?, Mobility & Vehicle Mechanics, Vol.-, No.4, pp. 16-23, ISSN -, 1994
 3. Radonjić R., Radonjić D., Vehicle driveline torsional vibration analysis, Mobility & Vehicle Mechanics, Vol.-, No.4, pp. 40-46, ISSN -, 1994
 4. Radonjić R., Tešić B., Ravlić M., Savčić A., Tasić N., Research of profiled throttle valves characteristics, Mobility & Vehicle Mechanics, Vol.-, No.2, pp. 7-15, ISSN -, 1994
 5. Petković, S., Mrđa, J., Veinović, S., Radonjić, D., Pešić, R., Davinić, A., The possibility of determination of the volumetric efficiency of engine, MVM International Journal for Vehicle Mechanics. Engines and Transportation Systems, Vol.23, No.3, pp. 21-27, ISSN -, 1997
 6. Радоњић Р., Радоњић Д., Седиште трактора са системом активног ослањања, Трактори и погонске машине, Vol.-, No.4, pp. 48-53, ISSN -, 1998
 7. Радоњић Р., Радоњић Д., Пројектовање система за управљање трактора с обзиром на управљачко дејство возача, Трактори и погонске машине, Vol.-, No.4, pp. 54-59, ISSN -, 1998
 8. Radonjić D., New conception of the rotary internal combustion engine, Mobility & Vehicles Mechanics, Vol.25, No.1, pp. -, ISSN -, 1999
 9. Радоњић Р., Радоњић Д., Прилог проблемима испитивања управљивости и стабилности кретања трактора, ''Трактори и погонске машине'', Vol.1999, No.4, pp. -, ISSN -, 1999
 10. Radonjić D., Contribution to the research of the engine transient performances, Mobility & Vehicles Mechanics, Vol.27, No.3,4, pp. -, ISSN -, 2001
 11. Radonjić D., Admission process modeling an important stage by IC engine intake systems designing, Mobility & Vehicles Mechanics, Vol.29, No.4, pp. -, ISSN -, 2003
 12. Radonjić D., Аplication possibilities of similarity theory and dimensional analysis in designing process of internal combustion engines intake manifold, Mobility & Vehicles Mechanics, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN -, 2005
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
12
Укупан
 1. Радоњић Д., Арсић Ж., Уређај за лабораторијско истраживање карактеристика система електричног паљења смеше код ото мотора, Моторна Возила Мотори, Vol.-, No.33, pp. 95-107, ISSN -, 1976
 2. Радоњић Д., Анализа утицајних параметара на равномерност обртања коленастог вратила мотора СУС за возила, Моторна Возила Мотори, Vol.-, No.17, pp. 7-92, ISSN -, 1977
 3. Радоњић Р., Радоњић Д., Истраживање утицаја карактеристика пнеуматика на динамичке односе моторног возила, Моторна Возила Мотори, Vol.-, No.34, pp. 19-34, ISSN -, 1980
 4. Радоњић Д., Радоњић Р., Прилог истраживању вучно-брзинских показатеља моторног возила, Моторна Возила Мотори, Vol.-, No.42, pp. 419-435, ISSN -, 1982
 5. Радоњић Д., Радоњић Р., Идентификација динамичких карактеристика система коришћењем симулационих модела, Моторна Возила Мотори, Vol.-, No.50,51, pp. 139-153, ISSN -, 1983
 6. Радоњић Д., Профилисање брегова брегастих вратила брзоходих мотора СУС применом рачунара, Моторна Возила Мотори, Vol.-, No.72, pp. 53-65, ISSN -, 1987
 7. Радоњић Д., Стробоскопски метод одређивања степена неравномерности обртања коленастог вратила мотора СУС, Моторна Возила Мотори, Vol.-, No.80, pp. 148-154, ISSN -, 1988
 8. Радоњић Д., Радоњић Р., Одређивање излазних параметара мотора у променљивим режимима кретања возила, Моторна Возила Мотори, Vol.-, No.83, pp. 162-168, ISSN -, 1988
 9. Радоњић Д., Веиновић С., Пешић Р., Савремене тенденције у развоју усисно-издувних система бензинских мотора средње класе, Моторна Возила Мотори, Vol.-, No.87, pp. 37-44, ISSN -, 1989
 10. Радоњић Д., Ракић В., Спасојевић С., Јовановић С., Развој усисних система МПИ мотора домаће производње, Часопис за науку у пракси ''Застава'', Vol.16, No.37, pp. -, ISSN -, 2004
 11. Радоњић Д., Јурковић Т., Ракић В., Спасојевић С., Перспективе примене домаћег иновираног мотора 1.4 ЕФИ за погон путничких возила из производног програма „Заставе“, Часопис за науку у пракси „Застава“, Vol.-, No.41, pp. 26-33, ISSN -, 2006
 12. Радоњић Д., Ракић В., Спасојевић С., Специфичности примене гасовитих горива за погон мотора СУС, Часопис за науку у пракси „Застава“, Vol.-, No.42, pp. 9-15, ISSN -, 2006
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
61
Укупан
 1. Јанков Р., Радоњић Д., Прилог истраживању динамичких својстава разводног механизма мотора за возила, Наука и моторна возила, Београд, 1973, pp. 105-116
 2. Radonjić D., Analiza parametrow wplywajacych na rownomiernosc obrotow walu korbowego silnikow tlokowych pojazdow samochodowych, KONMOT, Krakow, 1978, pp. 203-217
 3. Радоњић Д., Арсић Ж., Примена фотоелектричних давача за праћење промена угаоне брзине и броја обртаја коленастог вратила мотора СУС при стационарним и нестационарним режимима рада, Наука и моторна возила, Блед, 1979, pp. 144-155
 4. Арсић Ж., Радоњић Д., Могућности оптимирања закона промене угла предпаљења код бензинских мотора, Наука и моторна возила, Крагујевац, 1981, pp. 147-160
 5. Радоњић Д., Радоњић Р., Прилог проблемима истраживања вучно-брзинских показатеља моторног возила, Наука и моторна возила, Крагујевац, 1981, pp. 419-435
 6. Максимовић С., Радоњић Д., Лукић Г., Аутоматски уређај за мерење потрошње горива код испитивања мотора СУС у лабораторијским условима, МИПРО 83, Ријека, 1983, pp. 260-263
 7. Радоњић Р., Радоњић Д., Прилог проблемима прорачуна преносних карактеристика система, V знанствени скуп Прорачунавање и пројектовање помоћу рачунала, Стубичке Топлице, 1983, pp. 143-148
 8. Радоњић Д., Анализа утицајних фактора на неравномерност обртања коленастог вратила ото мотора, Гориво и сагоревање у ото моторима, Крагујевац, 1985, pp. 295-312
 9. Радоњић Д., Могућности праћења и контрола загађења урбаних средина издувним гасовима моторних возила, Заштита животне средине и развој саобраћаја, Београд, 1988, pp. 77-84
 10. Радоњић Д., Утицај режима рада мотора СУС на процес хабања рукаваца коленастог вратила, YUTRIB 89, Крагујевац, 1989
 11. Радоњић Д., Радоњић Р., Прилог моделирању динамичких карактеристика система, Наука и моторна возила, Београд, 1989
 12. Радоњић Д., Симулирање погонских карактеристика ото мотора за возила, III међународни научно-стручни скуп Истраживање и развој у области извора и преноса снаге мобилних машина, Титоград, 1990
 13. Радоњић Д., Веиновић С., Пешић Р., Давинић А., Аутоматизација пробног стола за испитивање мотора СУС, Симпозиј о комуникацијах и системих за автоматизацијо, Марибор, 1990, октобар
 14. Радоњић Д., Анализа и поређење упоредних циклуса топлотних мотора коришћењем општег термодинамичког циклуса, Наука и моторна возила, Београд, 1993
 15. Радоњић Д., Могућности моделирања струјних процеса у моторима са унутрашњим сагоревањем, 20. југословенски конгрес теоријске и примењене механике, Крагујевац, 1993, pp. 294-297
 16. Радоњић Д., Прилог изучавању упоредних циклуса топлотних машина, 20. југословенски конгрес теоријске и примењене механике, Крагујевац, 1993, pp. 298-301
 17. Радоњић Д., Милинковић П., Вукадиновић М., Солдатовић Д., Утицај начина регулације хидростатичког погона на вучно-брзинске показатеље тешких возила, Први међународни научно-стручни скуп Тешка машиноградња, Крушевац, 1993
 18. Радоњић Д., Тешић Б., Ракић В., Развој и оптимирање усисно-издувног система мотора од 1.4 л, Наука и моторна возила, Београд, 1993
 19. Радоњић Р., Радоњић Д., Савчић А., Контрола процеса котрљања точкова возила, Први међународни научно-стручни скуп Тешка машиноградња, Крушевац, 1993, pp. 159-163
 20. Веиновић С., Радоњић Д., Пешић Р., Давинић А., Актуелно стање научно-истраживачких активности на Машинском факултету у Крагујевцу, II скуп Катедри за моторе и моторне индустрије, Београд, 1994, pp. 181-186
 21. Веиновић С., Радоњић Д., Пешић Р., Давинић А. и др., Актуелне теме у развоју возилских дизел мотора, VIII симпозијум МВМ, Крагујевац, 1994, pp. 446-454
 22. Пешић Р., Веиновић С., Радоњић Д., Мотори за возила минималне потрошње, VIII симпозијум МВМ, Крагујевац, 1994, pp. 303-311
 23. Радоњић Д., Карактеристике дозатора променљивог проточног пресека у системима за образовање смеше код ото мотора, VIII симпозијум МВМ, Крагујевац, 1994
 24. Радоњић Д., Развој наставе и образовање кадрова на Машинском факултету у Крагујевцу, II скуп Катедри за моторе и моторне индустрије, Београд, 1994, pp. 175-179
 25. Радоњић Р., Радоњић Д., Анализа торзионих осцилација преносника снаге моторног возила, VIII симпозијум МВМ, Крагујевац, 1994, pp. 360-365
 26. Радоњић Д., Веиновић С., Пешић Р., Давинић А., Радошевић З., Прилог анализи утицајних параметара на неравномерност обртања коленастог вратила мотора СУС, XV међународни научно-стручни скуп Наука и моторна возила, Београд, 1995, pp. 54-57
 27. Радоњић Д., Веиновић С., Пешић Р., Давинић А., Радошевић З., Југо 2000 - 3 литра на 100 км, XV међународни научно-стручни скуп Наука и моторна возила, Београд, 1995, pp. 17-20
 28. Веиновић, С., Пешић, Р., Радоњић, Д., Давинић, А., Примена триболошких уложака ради смањења трења клипа и цилиндра, IX међународни научно-стручни скуп МВМ, Крагујевац, 1996, pp. 390-393
 29. Митровић, Р., Радоњић, Д., Давинић, А., Митровић, С., Могућности оцене квалитета ревитализације погонског зупчастог пара млина цемента, Међународни скуп "Тешка машиноградња", Врњачка бања, 1996, јуни
 30. Митровић, Р., Радоњић, Д., Давинић, А., Митровић, С., Идентификација стања машинских система анализом сигнала вибрација, Међународни скуп "Производно машинство", Будва, 1996, септембар
 31. Петковић, С., Мрђа, Ј., Веиновић, С., Радоњић, Д., Пешић, Р., Могућност утврђивања степена пуњења код мотора, IX међународни научно- стручни скуп МВМ, Крагујевац, 1996, pp. 29-33
 32. Пешић, Р., Веиновић, С., Радоњић, Д., Давинић, А., Метанол као гориво за мотор са променљивим степеном компресије, IX међународни научно-стручни скуп МВМ, Крагујевац, 1996, pp. 271-275
 33. Пешић, Р., Веиновић, С., Радоњић, Д., Давинић, А., Тешић, А., Контролисана рециркулација издувних гасова, IX међународни научно-стручни скуп МВМ, Крагујевац, 1996
 34. Тешић, А., Веиновић, С., Пешић, Р., Радоњић, Д., Интелигентни пречистач ваздуха за моторе и возила, IX међународни научно-стручни скуп МВМ, Крагујевац, 1996, pp. 319-323
 35. Петковић, С., Мрђа, Ј., Веиновић, С., Радоњић, Д., Пешић, Р., Анализа струјних феномена у усисно-издувном систему мотора, XVI међународни научно-стручни скуп "Наука и моторна возила", Београд, 1997, pp. 69-73
 36. Радоњић, Р., Радоњић, Д., Пресек стања и прогнозе будућег концепта аутомобила са економичним алтернативним хибридним погонима, Саветовање "Рационално газдовање енергијом у широкој потрошњи", Београд, 1997, pp. 609-616
 37. Радоњић, Р., Радоњић, Д., Аксић, М., Могућности примене континуалних механичких мењача на путничким аутомобилима, IV међународни научно-стручни скуп ИПС '97, Подгорица - Бечићи, 1997, pp. 497-504
 38. Радоњић, Р., Радоњић, Д., Глишовић, Ј., Аксић, М., Развој електричних возила у функцији заштите животне средине, I Југословенска конференција "Управљање заштитом животне средине у сектору саобраћаја", Вршац, 1997, pp. 199-208
 39. Радоњић, Р., Радоњић, Д., Милорадовић, Д., Глишовић, Ј., Прилог проблемима мерења брзине кретања и потрошње горива моторног возила, Саветовање "Рационално газдовање енергијом у широкој потрошњи", Београд, 1997, pp. 601-608
 40. Радоњић Р., Радоњић Д., Проблеми мерења брзине кретања моторног возила, Савезни завод за мере и драгоцене метале, САНУ, Симпозијум о мерењима и мерној опреми, Београд, 1998, pp. 123-132
 41. Радоњић Р., Радоњић Д., Методе регистровања побуде возила од неравнина пута, Савезни завод за мере и драгоцене метале, САНУ, Симпозијум о мерењима и мерној опреми, Београд, 1998, pp. 133-142
 42. Радоњић, Д., Оптимирање шеме развода мотора са променљивим степеном компресије, X међународни научно-стручни скуп МВМ, Крагујевац, 1998, pp. 441- 444
 43. Радоњић, Д., Јанковић, Ж., Нови концепт ротационог мотора са унутрашњим сагоревањем, X међународни научно-стручни скуп МВМ, Крагујевац, 1998, pp. 353-356
 44. Радоњић Р., Радоњић Д., Анализа стабилности кретања скупа трактор - прикључно возило, VII научни скуп са међународним учешћем "Правци развоја трактора и мобилних система ПоМТ 2000", Нови Сад, 2000, pp. 78-83
 45. Радоњић, Р., Радоњић Д., Анализа утицаја система погонски агрегат - возило на безбедност саобраћаја, V симпозијум са међународним учешћем "Превенција саобраћајних незгода на путевима 2000", Нови Сад, 2000, pp. 251- 256
 46. Радоњић, Р., Радоњић Д., Дефинисање и мерење побудног дејства ветра на моторно возило, II симпозијум о мерењу и мерној опреми, Нови Сад, 2000
 47. Радоњић, Р., Радоњић, Д., Проучавање радних процеса фрикционе спојнице, Међународни научно-стручни скуп "Истраживање и развој машинских елемената и система ИРМЕС 2000", Котор, 2000
 48. Радоњић, Р., Радоњић, Д., Шундовић, П., Анализа интеракције система погонски агрегат - возило, Треће међународно саветовање о достигнућима електро и машинске индустрије ДЕМИ 2000, Бања Лука, 2000, pp. 263-267
 49. Радоњић Д., Примена савремених симулационих метода у истраживању и развоју мотора СУС, Четврто међународно саветовање ДЕМИ 2001, Бања Лука, 2001, pp. 293-298
 50. Радоњић Д., Јанковић Ж., Нови ротационо - интегрални мотор са унутрашњим сагоревањем, Четврто међународно саветовање ДЕМИ 2001, Бања Лука, 2001, pp. 303-308
 51. Радоњић Р., Радоњић Д., Утицај карактеристика мотора и преносника снаге на осцилације моторног возила у правцу кретања, VI међународни научно - стручни скуп "Извор и пренос снаге", Подгорица - Бечићи, 2001
 52. Радоњић Р., Радоњић Д., Перформансе тешких моторних возила и законска ограничења, 5. Међународно саветовање ДЕМИ 2002, Бања Лука, 2002
 53. Радоњић Р., Радоњић Д., Интеракција система моторно возило-возач у процесу кочења, VI Симпозијум са међународним учешћем ''Превенција саобраћајних незгода на путевима'', Нови Сад, 2002
 54. Ракић В., Радоњић Д., Савчић А., Јовановић С., Утицај динамичких процеса у току измене радне материје на конструктивну концепцију усисно-издувног система, XII Међународни научни симпозијум ''Моторна возила мотори'', Крагујевац, 2002
 55. Радоњић Д., Предности коришћења карактера промене угаоне брзине коленастог вратила за оцену неких карактеристика мотора СУС, 6.Међународно саветовање о достигнућима електро и машинске индустрије, ДЕМИ 2003, Бања Лука, 2003
 56. Радоњић Р., Матијевић М., Радоњић Д., Бочна стабилност возила за превоз опасних материја, 6.Међународно саветовање о достигнућима електро и машинске индустрије, ДЕМИ 2003, Бања Лука, 2003
 57. Радоњић Д., Оцена утицаја кинематичких величина клипног механизма на ток процеса усисавања код четворотактних мотора СУС, Научно-стручни скуп са међународним учешћем ИРМЕС '04, Крагујевац, 2004
 58. Радоњић Д., Ракић В., Спасојевић С., Јовановић С., Усисни систем променљиве геометрије –пут ка побољшању карактеристика мотора СУС, XIII Међународни научни скуп ''Моторна возила мотори'', Крагујевац, 2004
 59. Радоњић Д., Стање и перспективе примене алтернативних горива за погон моторних возила, Симпозијум ''Истраживања и пројектовања за привреду'', Београд, 2005, 06.-07. октобар
 60. Радоњић Д., Спасојевић С., Моделирање процеса образовања смеше код ото мотора са погоном на гасовито гориво, VIII Међународни научни скуп „ДЕМИ 2007“, Бањалука, 2007, 25-26 мај, pp. 725-730
 61. Радоњић Д., Спасојевић С., Карактеристике процеса усисавања код мотора СУС са континуално променљивом геометријом усисног система, VIII Међународни научни скуп „ДЕМИ 2007“, Бањалука, 2007, 25-26 мај, pp. 775-780

Уџбеници
 1. Веиновић С., Радоњић Д., Завада Ј.: Карбуратори аутомобилских мотора, Научна књига, Београд, 1985.
 2. Радоњић Д., Пешић Р.: Топлотни прорачун мотора СУС, Машински факултет у Крагујевцу, 1996.

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Истраживање, развој и примена система централног убризгавања у циљу задовољења еколошких захтева на возилима ниже класе, пројекат бр. З.6.0519, 1994.
 2. Истраживање и развој електронског система за управљање функцијама карбураторског мотора, пројекат бр. З.6.0520, 1994.
 3. Развој и усавршавање рестилизованих путничких возила, опреме, система и компоненти, пројекат бр. МИС.3.06.0040.Б, 2002.-2004.
 4. Истраживање и реконструкција возила „Заставе“ у циљу задовољења прописа и захтева тржишта, пројекат бр. ТР-6301, 2005.-2007.
 5. Примена течног нафтног гаса на возилима „Заставе“, пројекат бр. НПЕЕ-290021, 2005-2006.
 6. Примена система за убризгавање течног нафтног гаса на возилима „Заставе“, пројекат бр. ЕЕ-293003Б, 2006-2007.

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. Restructuring of Mechanical Engineering Studies, TEMPUS CD_JEP-18114-2003
 2. Training for Occupational Safety and Health Improvement, TEMPUS IB_JEP-41045-2006(RS)

ВОЂЕЊЕ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА
 1. Снежана Петковић: Истраживање утицаја струјних феномена на процес измене радне материје код мотора СУС, Машински факултет Бања Лука, 1997.
 2. Војин Ракић: Дефинисање оптималног концепта усисног система ото мотора са убризгавањем горива, Машински факултет у Крагујевцу, 2002.

ВОЂЕЊЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. Богдан Марковић: Истраживање оптималног термичког стања издувног вентила брзоходог мотора са унутрашњим сагоревањем, Машински факултет у Крагујевцу, 2001.

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Клипне машине А и Б, Мотори СУС (вежбе), На матичном факултету, 1972.-1985.
 2. Мотори СУС, Мотори СУС II, На матичном факултету, од 1985.
 3. Мехатроника МВМ, На матичном факултету, од 2005.
 4. На Рударско-геолошком факултету у Бору Мотори СУС (вежбе), На другом универзитету, 1973.-1974.
 5. На Машинском факултету у Нишу Мотори СУС, На другом универзитету, 1988.-1989.
 6. На Машинском факултету у Краљеву Погонски уређаји, На другом универзитету, 1990.-1993.

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. Продекан за наставу , На матичном факултету, 1994.-1996.
 2. Председник Савета , На матичном факултету, 1996.-1998.
 3. Шеф Катедре за Моторна возила и моторе , На матичном факултету, 1998.-2000. и од 2006.
 4. Члан Стручног већа за техничко-технолошке науке, На универзитету, -