ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Горан Девеџић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеГоран Девеџић
Година и место рођења1962., Крагујевац
ЗвањеРедовни професор
E-maildevedzic@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевцу
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, Производно машинство и индустријски инжењеринг

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година1987
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловРазвој методе за пројектовање резних алата који раде на принципу релативног котрљања помоћу рачунара
ОбластПроизводно машинство (Алати и прибори у ОМР)
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година1992
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловЈедан приступ формирању методологије избора резног алата за обраду призматичних делова у флексибилном обрадном систему
ОбластПроизводно машинство
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година1998
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловРешавање проблема дисперзије критеријума при аутоматизованом избору резних алата
ОбластПроизводно машинство

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
1988Машински факултет у КрагујевцуАсистент приправник
1993Машински факултет у КрагујевцуАсистент
1999Машински факултет у КрагујевцуДоцент
2005Машински факултет у КрагујевцуВанредни професор
2009Машински факултет у КрагујевцуРедовни професор

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
1996Universidade do Minho, Centro de Engenharia de Sistemas de Producao, Guimaraes, Portugal2 недеље
1998Democritus University of Thrace, Department of Electrical and Computer Engineering, Xanthi, Greece3 недеље
2000Democritus University of Thrace, Department of Electrical and Computer Engineering, Xanthi, Greece2 недеље
2003University of Brighton, UK4 недеље
2004Paris Nord University, France3 недеље
2004Ecole Normal Superior, Cachan – LURPA, France1 недеља
2004University of Brighton, UK4 недеље
2006Paris Nord University, IUT Saint Denis, France4 недеље
2006University of Brighton, UK2 недеље
2007Paris Nord University, IUT Saint Denis, France4 недеље
2009Paris Nord University, IUT Saint Denis, France4 недеље
2010Paris Nord University, IUT Saint Denis, France4 nedelje
2011Paris Nord University, IUT Saint Denis, France4 nedelje
2012Paris Nord University, IUT Saint Denis, France4 nedelje
2014Paris Nord University, IUT Saint Denis, France4 nedelje
2013University of Maribor, Slovenia1 nedelja
2013University Pierre and Maria Currie - Sorbonne, Paris, France1 nedelja
2014University Pierre and Maria Currie - Sorbonne, Paris, France1 nedelja
2013Tampere University of Technology, Tampere Finland1 nedelja
2014Tampere University of Technology, Tampere Finland1 nedelja
2016Tampere University of Technology, Tampere Finland1 nedelja
2014University of Birmingham, UK2 nedelje
2014University of Maribor, Slovenia1 nedelja
2014Materialise, Leuven (Belgium)3 dana
2016Materialise, Leuven (Belgium)3 dana

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ГодинаНазив
1983Универзитет у Крагујевцу – признање за постигнут одличан успех на студијама
1987Универзитет у Крагујевцу – признање за постигнут одличан успех на студијама
2007Најбоља ИТ публикација Крагујевца (Савез инжењера и техничара Србије, Друштво инжењера и техничара Крагујевца)
2016First prize MIMICS INNOVATION AWARD 2016 – EMEA region, awarded by Materialise (Leuven, Belgium) for a cutting-edge research

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М13
Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значаја
Број
3
Укупан
 1. Goran Devedžić, Studies in Bioengineering and Medical Informatics: Current EU Practices and Western Balkan Initiative, Springer International Publishing Switzerland, Br. strana: 18, ISBN 2194-5357, Switzerland, 2014
 2. Saša Ćuković, Goran Devedžić, Frieder Pankratz, Khalifa Baizid, Ionut Ghionea, Andreja Kostić, AUGMENTED REALITY SIMULATION OF CAM SPATIAL TOOL PATHS IN PRISMATIC MILLING SEQUENCES, Springer, Switzerland, Br. strana: 10, ISBN 978-3319331102, Switzerland, 2016
 3. Saša Ćuković, William R. Taylor, Christoph Heidt, Goran Devedžić, Vanja Luković, Tito Bassani, TRANSPOSITIONS OF INTERVERTEBRAL CENTROIDS IN ADOLESCENTS SUFFERING FROM IDIOPATHIC SCOLIOSIS OPTICALLY DIAGNOSED, Springer International Publishing, Br. strana: 9, ISBN 978-3-030-43194-5, Springer, Cham, 2020
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
6
Укупан
 1. Devedžić G., Pap E., MULTICRITERIA - MULTISTAGES LINGUISTIC EVALUATION AND RANKING OF MACHINE TOOLS, Fuzzy Sets and Systems, Vol.102, No.3, pp. 451-461, ISSN 0165-0114, 1999
 2. Goran Devedžić, Saša Ćuković, Vanja Luković, Danijela Milošević, K. Subburaj, Tanja Luković, ScolioMedIS: WEB-ORIENTED INFORMATION SYSTEM FOR IDIOPATHIC SCOLIOSIS VISUALIZATION AND MONITORING, Journal of Computer Methods and Programs in Biomedicine, Vol.108, No.2, pp. 736-749, ISSN 0169-2607, 2012
 3. Z. Bosnić, P. Vračar, M. D. Radović, G. Devedžić, N. Filipović, I. Kononenko, MINING DATA FROM HEMODYNAMIC SIMULATIONS FOR GENERATING PREDICTION AND EXPLANATION MODELS, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, Vol.16, No.2, pp. 248-254, ISSN 1089-7771, Doi 10.1109/TITB.2011.2164546, 2012
 4. Khelifa Baizid, Sasa Cukovic, Jamshed Iqbal, Ali Yousnadj, Ryad Chellali, Amal Meddahi, Goran Devedzic, Ionut Ghionea, IRoSim: INDUSTRIAL ROBOTICS SIMULATION DESIGN PLANNING AND OPTIMIZATION PLATFORM BASED ON CAD AND KNOWLEDGEWARE TECHNOLOGIES, Journal of Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Vol.42, No.6, pp. 121–134, ISSN 0736-5845, Doi 10.1016/j.rcim.2016.06.003, 2016
 5. Matić A., Petrović Savić S., Ristić B., Stevanović V.B., Devedžić G., Infrared assessment of knee instability in ACL deficient patients, International Orthopaedics, Vol.40, No.2, pp. 385-391, ISSN 0341-2695, Doi 10.1007/s00264-015-2839-y, 2016
 6. Vanja Luković, Saša Ćuković , Danijela Milošević, Goran Devedžić, An ontology-based module of the information system ScolioMedIS for 3D digital diagnosis of adolescent scoliosis, Computer Methods and Programs in Biomedicine, Vol.178, No.September 2019, pp. 247–263, ISSN 0169-2607, Doi 10.1016/j.cmpb.2019.06.027, 2019
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
5
Укупан
 1. Devedžić G., LINGUISTIC AND CHOQUET INTEGRAL BASED EVALUATION IN PROCESS PLANNING, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, Vol.9, No.supp01, pp. 115-129, ISSN 0218-4885, Doi 10.1142/S0218488501001034, 2001
 2. Ivanovic, Lozica; Devedzic, Goran; Cukovic, Sasa; Miric, Nenad, Modeling of the Meshing of Trochoidal Profiles With Clearances, JOURNAL OF MECHANICAL DESIGN , ASME TRANSACTIONS OF, Vol.134, No.4, pp. 041003-1 - 041003-9, ISSN 1050-0472, 2012
 3. Matić A, Petrović Savić S, Ristić B, Stevanović VB, Devedžić G., Infrared Assessment of the Knee Instability in the ACL Deficient Patients, International Orthopaedics, Vol.-, No.02 July 2015, pp. 1-7, ISSN 0341-2695, Doi 10.1007/s00264-015-2839-y, 2015
 4. D. Tanikić, V. Marinković, M. Manić, G. Devedžić and S. Ranđelović, Application of response surface methodology and fuzzy logic based system for determining metal cutting temperature, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Vol.64, No.2, pp. 435-445, ISSN 0239-7528, 2016
 5. S. Petrovic Savic, B. Ristic, Z. Jovanovic, A. Matic, N. Prodanovic, N. Anwer, L. Qiao and G. Devedzic, PARAMETRIC MODEL VARIABILITY OF THE PROXIMAL FEMORAL SCULPTURAL SHAPE, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, Vol.19, No.7, pp. 1047-1054, ISSN 2234-7593, 2018
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
14
Укупан
 1. Devedžić G., A KNOWLEDGE-BASED SYSTEM FOR DRILLING AND MILLING CUTTING TOOLS SELECTION, XIIth Conference on Machine Tools, Budapest, Hungary and Journal "Gepgyartastechnologia" ("Production Engineering"), Vol.-, No.11, pp. -, ISSN -, 1992
 2. Devedžić G., Mirić N., APPLICATION OF THE MULTI-VARI METHOD IN IDENTIFICATION OF THE PROBLEM ASSIGNABLE CAUSE SET OF VARIATION, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, Vol.2009, No.223(B10), pp. 1289-1298, ISSN 0954-4054, Doi DOI: 10.1243/09544054JEM1529, 2009
 3. Branko Ristić, Zoran Popović, Dragan Adamović, Goran Devedžić, IZBOR BIOMATERIJALA U ORTOPEDSKOJ HIRURGIJI, Vojnosanitetski Pregled, Vol.67, No.x, pp. x1-x15, ISSN 0042-8450, 2010
 4. Dejan Tanikić, Miodrag Manić, Goran Devedžić, Žarko Ćojbašić, MODELLING OF THE TEMPERATURE IN THE CHIP FORMING ZONE USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES, Neural Network World, Vol.20, No.2, pp. 171-187, ISSN 1210-0552, 2010
 5. Devedžić G., Milošević D., Ivanović L., Adamović D., Miodrag Manić, REASONING WITH LINGUISTIC PREFERENCES USING NPN LOGIC, Computer Science and Informatiom Systems – ComSIS, Vol.7, No.1, pp. 1-18, ISSN 1820-0214, Doi 10.2298/CSIS090223003D, 2010
 6. G. Devedžić, M. Manić, D. Tanikić, L. Ivanović, N. Mirić, CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR NPN LOGIC BASED DECISION ANALYSIS, Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering, Vol.56, No.X, pp. xx-xx, ISSN 0039-2480, 2010
 7. Goran Devedzic, Branko Ristic, Miladin Stefanovic, Sasa Cukovic, Tanja Lukovic, Development of 3D parametric model of human spine and simulator for biomedical engineering education and scoliosis screening, Computer Applications in Engineering Education, Vol.18, No.x, pp. x1-x12, ISSN 1061-3773, Doi CAE-09-147, 2010
 8. Lozica Ivanovic, Goran Devedzic, Nenad Miric and Sasa Cukovic, ANALYSIS OF FORCES AND MOMENTS IN THE GEROTOR PUMPS, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C, Journal of Mechanical Engineering Science, Vol.224, No.x, pp. x1-x14, ISSN 0954-4062, Doi JMES2041R2, 2010
 9. Tanikić D., Manić M., Devedžić G., Zoran Stević Z., MODELING METAL CUTTING PARAMETERS USING INTELLIGENT TECHNIQUES, Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering, Vol.56, No.1, pp. 52-62, ISSN 0039-2480, 2010
 10. Vanja Lukovic, Danijela Milosevic, Goran Devedzic, Camil Sukic, Mensura Kudumovic, Branko Ristic, OBR-PROX-FEMUR APPLICATION ONTOLOGY DEVELOPMENT AND MODELING, HealthMed, Vol.104, No.2, pp. 404-416,, ISSN 1840-2291, 2010
 11. N. Filipovic, V. Isailovic, D. Nikolic, N. Mijailovic, S. Petrovic, S. Cukovic, R. Vulovic, A. Matic, N. Zdravkovic, G. Devedzic, B. Ristic, Biomechanical Modeling of Knee for Specific Patients with Chronic Anterior Cruciate Ligament Injury, Computer Science and Information Systems - ComSIS, Vol.10, No.1, pp. xx-xx, ISSN 1820-0214, 2013
 12. Radovan Stojanović, Saša Knežević, Dejan Karadaglić, and Goran Devedžić, Optimization and Implementation of the Wavelet Based Algorithms for Embedded Biomedical Signal Processing, Computer Science and Information Systems - ComSIS, Vol.10, No.1, pp. xx-xx, ISSN 1820-0214, 2013
 13. Vanja Luković, Danijela Milošević, Goran Devedžić, Saša Ćuković, Converting OBR-Scolio Ontology in OWL DL, Computer Science and Information Systems - ComSIS, Vol.10, No.2, pp. xx-xx, ISSN 1820-0214, 2013
 14. Tanja Lukovic Sasa Cukovic, Vanja Lukovic, Goran Devedzic and Dusica Djordjevic, TOWARDS A NEW PROTOCOL OF SCOLIOSIS ASSESSMENTS AND MONITORING IN CLINICAL PRACTICE: A PILOT STUDY, Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, Vol.00, No.00, pp. 1–10, ISSN 1053-8127, Doi 10.3233/BMR-140574, 2015
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
10
Укупан
 1. Stefanović M., Matijević M., Devedžić G., ICT in Developing Countries: Condition and Improvement by QMS – Serbian Case Study, Journal of Information and Organizational Sciences, Vol.31, No.2, pp. 29-46, ISSN 1846-9418, 2007
 2. N. Mirić, G. Devedžić, APPLICATION OF MULTI-VARI METHOD IN INCREASED PRODUCTION COSTS PROBLEM SOLVING, International Journal for Quality Research, Vol.2, No.2, pp. 145-150, ISSN 1800-6450, 2008
 3. Ćuković S., Devedžić G., Petrović S., APPLICATION OF KNOWLEDGE-WARE TECHNOLOGY TO HELICAL SURFACE MODELING, Academic Journal of Manufacturing Engineering, Vol.7, No.4, pp. 37-42, ISSN 1583-7904, 2009
 4. L. Ivanović, D. Josifović, G. Devedžić, MODELING OF TROCHOIDAL GEARING FROM THE ASPECT OF UNIFORM TEETH WEAR, Tribologia, Vol.223, No.1, pp. 63-75, ISSN 0208-7774, 2009
 5. Luković V., Milošević D., Devdžić G., INTEGRATING BIOMEDICAL ONTOLOGIES – OBR-SCOLIO ONTOLOGY, Ubiquitous Computing and Communication Journal, Vol.4, No.Bioinformatics and Image, pp. 664-669, ISSN 1992-8424, 2009
 6. V. Luković, D. Milošević, G. Devedžić, INTEGRATING BIOMEDICAL ONTOLOGIES – OBR-SCOLIO ONTOLOGY, Ubiquitous Computing and Communication Journal, Vol.4, No.3, pp. 664-669, ISSN 1992-8424, 2009
 7. Ćuković S., Devedžić G., Ghionea I., AUTOMATIC DETERMINATION OF GRINDING TOOL PROFILE FOR HELICAL SURFACES MACHINING USING CATIA/VB INTERFACE, U.P.B. Scientific Bulletin, Series D, Vol.72, No.2, pp. 85-96, ISSN 1454-2358, 2010
 8. Cukovic S., Devedzic G., Ivanovic L., Lukovic T., Subburaj K., DEVELOPMENT OF 3D KINEMATIC MODEL OF THE SPINE FOR IDIOPATHIC SCOLIOSIS SIMULATION, Journal of Computer-Aided Design and Applications, Vol.1, No.1, pp. 153-161, ISSN 1686-4360, Doi 10.3722/cadaps.2009.153-161, 2010
 9. Miladin Stefanovic, Milan Matijevic, Goran Devedzic, ICT industry in Serbia: condition and improvement by QMS, World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, Vol.7, No.1/2, pp. 101-118, ISSN 2042-5945, 2010
 10. Suzana Petrović Savić, Dragan Adamović, Goran Devedžić, Branko Ristić, Aleksandar Matić, Contact stress generation on the UHMWPE tibial insert, Tribology in Industry, Vol.36, No.4, pp. 354-360, ISSN 0354-8996, 2014
Списак резултата М31
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини(неопходно позивно писмо)
Број
3
Укупан
 1. Ćuković, S., Devedžić, G., Luković, V., Anwer, N., Zečević Luković, T., Subburaj, K., 3D MODELING OF SPINAL DEFORMITIES SHAPES USING 5TH DEGREE B-SPLINES, 12th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MMA 2015 - FLEXIBLE, Novi Sad/ Andrevlje, Serbia, 2015, 25-26 September, pp. 223- 226
 2. Sasa CUKOVIC, Goran Devedzic, Ionut GHIONEA, Michele FIORENTINO, Karupppasamy SUBBURAJ, ENGINEERING DESIGN EDUCATION FOR INDUSTRY 4.0: IMPLEMENTATION OF AUGMENTED REALITY CONCEPT IN TEACHING CAD COURSES, Augmented Reality for Technical Entrepreneurs International Conference – [ARTE2016], Bucharest, Romania, 2016, 01 April, pp. 11-16, ISBN 978-606-23-0563-5
 3. Goran Devedzic, Suzana Petrovic Savic, Aleksandar Matic, Branko Ristic, Vladan Devedzic, Zahra Asgharpour, Sasa Cukovic, A Framework for Technology Enhanced Education in Orthopaedics: Knee Surgery Case Study, Joint Conference of the European Medical and Biological Engineering Conference (EMBEC) and the Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (NBC), Tampere, Finland, 2017, June 11-15
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
56
Укупан
 1. Arsovski S., Đorđević Z., Devedžić G., MODELING FMS FROM ASPECT OF PRODUCTIVITY AND RELIABILITY, Second International Conference on Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST '90, Trento, Italy, 1990, June
 2. Devedžić G., CUTTING TOOLS SELECTION EXPERT SYSTEM FOR PRISMATIC PARTS MACHINING, 12th International Conference on Production Research, Lappeenranta, Finland, 1993, August
 3. Devedžić G., MODUL ZA PREPOZNAVANJE KARAKTERISTIKA KVALITETA I TAČNOSTI OBRAĐENIH POVRŠINA U SISTEMU IZBORA REZNIH ALATA, Prvi međunarodni naučno-stručni skup "Teška mašinogradnja '93", Kruševac, 1993, 7. i 8. oktobra
 4. Devedžić G., FORMALNO KVANTIFIKOVANJE PARAMETARA KOJI UTIČU NA IZBOR REZNIH ALATA, V Međunarodna naučno-stručna konferencija MMA '94 - fleksibilne tehnologije, Novi Sad, 1994, 08-09. jun
 5. Devedžić G., FUZZY KNOWLEDGE REPRESENTATION IN THE MACHINING DOMAIN, The First World Congress on Intelligent Manufacturing Processes and Systems, Mayaguez/SanJuan, Puerto Rico, 1995, February 13-17
 6. Devedžić G., CRISP AND FUZZY PRODUCT MODELING IN METAL CUTTING PROCESS PLANNING, Workshop on Theoretical Problems on Manufacturing Systems Design and Control, Associated to BASYS'96 - 2nd IEEE/ECLA/IFIP International Conference on Balanced Automation Systems, Lisbon, Portugal, 1996, 17-20 June
 7. Devedžić V., Radović D., Putnik G., Devedžić G., SYSTEMATIC DEVELOPMENT OF INTELLIGENT MANUFACTURING SYSTEMS, Workshop on Theoretical Problems on Manufacturing Systems Design and Control, Associated to BASYS'96 - 2nd IEEE/ECLA/IFIP International Conference on Balanced Automation Systems, Lisbon, Portugal, 1996, 17-20 June
 8. Manić M., Domazet D., Trajanović M., Mišić D., Devedžić G., MODELIRANJE BAZE ZNANJA I BAZE PODATAKA KOD EKSPERTNIH CAPP SISTEMA, 26. Međunarodno savjetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Budva, 1996, 17-20 septembar
 9. Devedžić G., FUZZY SETS BASED METAL CUTTING PROCESS PLANNING MODELING, 13th ISPE/IEE International Conference on CAD/CAM, Robotics & Factories of the Future, Pereira, Risaralda, Colombia (South America), 1997, 15-17 December
 10. Devedžić G., Pap E., LINGUISTIC DECISION MAKING MODEL FOR MACHINE TOOLS EVALUATION AND RANKING BY CHOQUET INTEGRAL, Seventh International Fuzzy Systems Association World Congress, Prague, Czech Republic, 1997, June 25 - 29
 11. Devedžić G., Pap E., ALTERNATIVES RANKING IN THE MACHINING DOMAIN - MACHINE TOOLS CASE, The First Workshop on Soft and Intelligent Computing in Control Engineering - SICCE'97, Subotica, Yugoslavia, 1997, 3 July
 12. Devedžić G., Pap E., APPLICATION OF CHOQUET INTEGRAL IN THE PROCESS PLANNING, 12th Conference on Applied Mathematics - PRIM'97, Palic, Yugoslavia, 1997, 8-12 September
 13. Devedžić G., A METHOD FOR MACHINE TOOLS MULTI-CRITERIA LINGUISTIC EVALUATION IN COMPUTER AIDED PROCESS PLANNIG, World Automation Congress - WAC'98, Anchorage, Alaska, USA, 1998, 9-14 May
 14. Devedžić G., FUZZY SETS BASED GLOBAL EVALUATION IN THE METAL CUTTING PROCESS PLANNING, FUZZ-IEEE '98, Anchorage, Alaska, USA, 1998, May 5-9
 15. Devedžić G., QUALITATIVE PROCESS PLANNING MODELING, 8th IFAC-LSS '98 Symposium on Large Scale Systems: Theory and Applications, University of Patras, Rio, Greece, 1998, July 15-17
 16. Devedžić G., LINGUISTIC EVALUATION IN PROCESS PLANNING: METHODOLOGY ISSUES, Proceedings of the 8th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-based Systems - IPMU'00, Madrid, Spain, 2000, July 3-7, pp. 773-779
 17. Devedžić G., Stošić Z., KONCEPTUALNI OKVIR PRIMENE FAZI SKUPOVA I NEURONSKIH MREŽA U PROJEKTOVANJU TEHNOLOGIJE OMR, 28th Međunarodno savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Kraljevo - Mataruska Banja, 2000, 28-29 septembar
 18. Devedžić G., FUZZY COGNITIVE MAPS BASED DECISION SUPPORT SYSTEM, Workshop on Preference Modelling and Applications – EUROFUSE 2001, Granada, Spain, 2001, April 25 - 27
 19. Devedžić G., CAN WE USE FUZZY COGNITIVE MAPS IN THE MACHINING PROCESS PLANNING?, Third International Conference on Metal Cutting and high Speed Machining, Metz, France, 2001, June 27 – 29
 20. Devedžić G., Boutalis Y., Mertzios B., NPN LOGIC BASED DECISION ANALYSIS, European Workshop on Intelligent Forecasting, Diagnosis, and Control – IFDICON’2001, Island of Santorini, Greece, 2001, June 24 - 28
 21. Devedžić G., FUZZY COGNITIVE MAP BASED MACHINING PROCESS PLANNING DECISION ANALYSIS, 2nd WSEAS International Conference on Soft Computing, Optimization, Simulation and Manufacturing Systems – SOSM’02, Cancun, Mexico, 2002, May 12-16
 22. Devedžić G., NPN LOGIC BASED REASONING WITH LINGUISTIC PREFERENCES, The 9th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-based Systems - IPMU'02, Annecy, France, 2002, July 1-5
 23. Devedžić G., FUZZY COGNITIVE MAPS BASED DECISION ANALYSIS IN PROCESS PLANNING, 29. Međunarodno savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Beograd, 2002, 19-20 septembar
 24. Devedžić G., Lazić M., Kratak pregled koncepata, tehnologija i tehnika savremenih MDA sistema, 29. Međunarodno savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Beograd, 2002, 19-20 septembar
 25. Kottas T., Boutalis Y., Mertzios B., Devedžić G., A NEW METHOD FOR REACHING EQUILIBRIUM POINTS IN FUZZY COGNITIVE MAPS, IEEE Conference on Intelligent Systems IEEE-IS04, Varna, Bulgaria, 2004, June
 26. Ivanović L., Josifović D., Devedžić G., Computer Generating of Modified Trochoidal Profile of Gerotor, 5th International Conference of Research and Development in Mechanical Industry – RaDMI 2005, Vrnjačka Banja, Serbia and Montenegro, 2005, 04 - 07 September
 27. M. Stefanović, G. Devedžić, M. Eric, INCUBATORS IN DEVELOPING COUNTRIES: DEVELOPMENT PERSPECTIVES, 2nd International Quality Conference, Kragujevac, Serbia, 2008, May
 28. N.Mirić, G.Devedžić, THE MODEL OF IDENTIFICATION OF THE PROBLEM MAIN CAUSE SET OF VARIATION, 2nd International Quality Conference, Kragujevac, Serbia, 2008, May
 29. Ćuković S., Devedžić G., Petrović S., APPLICATION OF KNOWLEDGEWARE TECHNOLOGY TO HELICAL SURFACE MODELING, 6th International Conference on Advanced Manufacturing Technologies - ICAMaT2009, Cluj-Napoca, Romania, 2009, 8-10 October, pp. 29-34, ISBN 2066-9445
 30. Luković V., Milošević D., Devedžić G., INTEGRATING BIOMEDICAL ONTOLOGIES WITH FMA REFERENCE ONTOLOGY, The 4th International Conference on Information Technology, Amman, Jordan, 2009, June 3-5
 31. S. Ćuković, M. Stefanović, G. Devedžić, I. Ghionea, NEW APPROACH FOR WEB BASED PROCESS PLANNING, The 18th International Conference on Manufacturing Systems – ICMaS, Bucharest, Romania, 2009, 5-6 November, pp. 245-248, ISBN 1842-3183
 32. V. Luković, D. Milošević, G. Devedžić, B. Ristić, MODELING OF PARTITIVE RELATIONS OF THE OBR-SCOLIO APPLICATION ONTOLOGY USING SEP TRIPLET METHODOLOGY, 5th International Conference EURO-MEDITERRANEAN MEDICAL INFORMATICS and TELEMEDICINE - EMMIT 2009, Beirut, Lebanon, 2009, October 16-18
 33. Cukovic S., Devedzic G., Ivanovic L., Lukovic T., Subburaj K., DEVELOPMENT OF 3D KINEMATIC MODEL OF THE SPINE FOR IDIOPATHIC SCOLIOSIS SIMULATION, CAD’10, Dubai, United Arabian Emirates, 2010, 20-25 June
 34. Devedžić G., Ćuković S., Luković T., Jovanović Z., Ristić B, RAZVOJ SISTEMA ZA KOMPLEKSNU ANALIZU SKOLIOZNE KIČME, Drugi kongres fizijatara Crne Gore, Igalo, Crna Gora, 2010, 17-21 februar, pp. 79-88, ISBN 978-9940-9062-1-4
 35. Goran Devedžić, Saša Ćuković, Branko Ristić, Suzana Petrović, Michele Fiorentino, Tanja Luković, COMBINED REGISTRATION OF HUMAN MUSCULOSKELETAL SYSTEM, 34th International Conference on Production Engineering, Niš, Serbia, 2011, September 28-30
 36. Goran Devedžić, Suzana Petrović, Saša Ćuković, Branko Ristić, Zoran Jovanović, Miloš Ćirović, TOWARDS DIGITAL TEMPLATE FOR ARTIFICIAL HIP IMPLANTS SELECTION, 34th International Conference on Production Engineering, Niš, Serbia, 2011, September 28-30
 37. Miodrag Manić, Dejan Tanikić, Goran Devedžić, Miloš Stojković, Žarko Ćojbašić, MODELING OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS, 34th International Conference on Production Engineering, Niš, Serbia, 2011, September 28-30
 38. Suzana Petrović, Milan Erić, Goran Devedžić, Miodrag Manić, Saša Ćuković, Miloš Ćirović, COLLABORATION AND COMMUNICATION IN INTEGRATED SYSTEM OF DIGITAL MANUFACTURING, 34th International Conference on Production Engineering, Niš, Serbia, 2011, September 28-30
 39. Božović Maja, Blagojević Marija, Milošević Marjan, Milošević Danijela, Devedžić Goran, APPLICATION OF MODER INFORMATION TECHNOLOGIES IN MEDICAL INFORMATION, The Third International Conference on e-Learning -eLearning-2012, Belgrade, Serbia, 2012, September 27-28, pp. 60-64, ISBN 978-86-912685-7-2
 40. Devedžić G., Stojanović R., Ćuković S., Milošević D., Luković V., IDENTIFICATION OF ANATOMICAL LANDMARKS FOR INTELLIGENT POSTURAL SENSING, Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), Bar, Montenegro, 2012, 19-21 June, pp. 70-73, ISBN 978-9940-9436-0-8
 41. S. Petrović, A. Matić,, G. Devedžić, B. Ristić, S. Ćuković, DIFFERENCES IN TIBIAL ROTATION AND TRANSLATION IN ACL DEFICIENT AND HEALTHY KNEES, 11th International Scientific Conference MMA, Novi Sad, Serbia, 2012, September 20-21, pp. 505-508, ISBN 978-86-7892-429-3
 42. GHIONEA Ionuţ Gabriel, DEVEDŽIĆ Goran, ĆUKOVIĆ Saša, PARAMETRIC MODELING OF SURFACES USING CATIA v5 ENVIRONMENT, 7th International Conference on Advanced Manufacturing Technologies, Bucharest, Romania, 2014, 23-24 October, ISBN 1662-7482
 43. Antonio Piratelli-Filho, Nabil Anwer, Charyar Mehdi Souzani, Goran Devedzic and Rosenda Valdes Arencibia, ERROR EVALUATION IN REVERSE ENGINEERING OF ASPHERICAL LENSES, 17th International Congress of Metrology, Paris, France, 2015, 21-24 September
 44. Goran Devedžić, Duncan Shepherd, Education in Bioengineering and Medical Informatics in the Western Balkan Region: Fostering New Study Programs, The IEEE Global Engineering Education Conference - EDUCON2015, Tallinn, Estonia, 2015, 18-20/03/2015, pp. 626-633
 45. Saša ĆUKOVIĆ, Goran DEVEDŽIĆ, 3D MODELING AND SIMULATION OF SCOLIOSIS - AN INTEGRATED KNOWLEDGEWARE APPROACH, 4th IEEE Mediterranean Conference on Embedded Computing - MECO2015, Budva, Crna Gora (Montenegro), 2015, 14-18 June, pp. 411-415, ISBN 978-9-9409-4364-6
 46. Saša Ćuković, Goran Devedžić, Frieder Pankratz, Khalifa Baizid, Ionut Ghionea, Andreja Kostić, Augmented Reality Simulation of CAM Spatial Tool Paths in Prismatic Milling Sequences, 12th International Conference on Product Lifecycle Management, Doha, Qatar, 2015, October 19-21
 47. Saša Ćuković, Michele Gattullo, Frieder Pankratz, Goran Devedžić, Ernesto Carrabba, Khelifa Baizid, Marker Based vs. Natural Feature Tracking Augmented Reality Visualization of the 3D Foot Phantom, The International Conference on Electrical and Bio-medical Engineering, Clean Energy and Green Computing (EBECEGC2015), Dubai, UAE, 2015, January 28-30
 48. Sasa Cukovic, Vanja Lukovic, Karupppasamy Subburaj, Wolfgang Birkfellner, Danijela Milosevic, Branko Ristic and Goran Devedzic, Automated SOSORT-recommended Angles Measurement in Patients with Adolescent Idiopathic Scoliosis, 15th IEEE International Conference on Bioinformatics & Bioengineering (BIBE), Belgrade, Serbia, 2015, November 2–4
 49. Suzana Petrovic Savic, Goran Devedzic, Branko Ristic, Aleksandar Matic, Nikola Prodanovic, Gait Parameters Identification Using Video Tracking– Case Study, 15th IEEE International Conference on Bioinformatics & Bioengineering (BIBE), Belgrade, Serbia, 2015, November 2–4
 50. Vanja Lukovic, Danijela Milosevic, Sasa Cukovic, and Goran Devedzic, Development of Application Ontology of Lenke’s classification of Scoliosis - OBR-Scolio, 15th IEEE International Conference on Bioinformatics & Bioengineering (BIBE), Belgrade, Serbia, 2015, November 2–4
 51. Sasa Cukovic, Goran Devedzic, Tanja Lukovic, Vanja Lukovic, FROM GENERIC TO THE PATIENT SPECIFIC 3D MODEL OF THE SPINE IN CASE OF ADOLESCENT IDIOPATHIC SCOLIOSIS (AIS), 22nd Congress of the European Society of Biomechanics, Lyon, France, 2016, 10-13 July, pp. 1-13, ISBN n/a
 52. S. Petrović Savić, G. Devedžić, B. Ristić, A. Matić, N. Prodanović, R. Stojanović, CLINICAL APPLICATION OF A PORTABLE MOTION CAPTURE SYSTEM: A METHODOLOGY, 7th Mediterranean Conference on Embedded Computing - MECO’2018, Budva, Montenegro, 2018, June 10-14, pp. 500-503, ISBN 978-1-5386-5682-2
 53. V. Luković, S. Ćuković, G. Devedžić, OPTICAL METHODS FOR THE ESTIMATION AND 2D CLASSIFICATION OF IDIOPATHIC SCOLIOSIS, 7th Mediterranean Conference on Embedded Computing - MECO’2018, Budva, Montenegro, 2018, June 10-14, ISBN 978-1-5386-5682-2
 54. Suzana Petrovic Savic Nikola Prodanovic, Nikola Lukic and Goran Devedzic, A COMPARATIVE FE ANALYSIS OF A FLAT FOOT WITH AND WITHOUT A CUSTOM-MADE ORTHOTIC INSOLE, 8th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO’2019), Budva, Montenegro, 2019, 10-14 June, pp. 4, ISBN 10.1109/MECO.2019.8760280
 55. Suzana Petrovic Savic, Nikola Prodanovic, Branko Ristic and Goran Devedzic, Gait Classification Using Support Vector Machine Algorithm, 9th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO’2020), Budva, Montenegro, 2020, 8-11 June, pp. 4, ISBN 10.1109/MECO49872.2020.9134075
 56. Vanja Luković, Saša Ćuković, Danijela Milošević, Goran Devedžić, Analyses Phase of the ScolioMedIS system, 9th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO’2020), Budva, Montenegro, 2020, 8-11 June, pp. 8, ISBN 10.1109/MECO49872.2020.9134135
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
6
Укупан
 1. B. Ristić, A. Matić, G. Devedžić, S. Petrović, S. Ćuković, N. Filipović, GAIT ANALYSIS IN THE PATIENTS WITH KNEE LIGAMENT INJURY, 13th EFORT Congress, Berlin, Germany, 2012, May 2012
 2. Branko Ristic, Nikola Prodanovic, Aleksandar Matic, Suzana Petrovic Savic i Goran Devezic, Analiza hoda nakon bilateralne artroplastike zgloba kolena, I kongres ortopeda Crne Gore, Becici, Crna Gora, 2016, 29.09. – 02.10.
 3. B. Ristic, G. Devedzic, A. Matic, S. Petrovic, N. Prodanovic, GAIT ANALYSIS AFTER UNI KNEE ARTHROPLASTY, 38th SICOT Ortopaedic World Congress, Cape Town, South Africa, 2017, 30 November – 2 December
 4. Suzana Petrovic Savic, Zoran Jovanović and Goran Devedzic, FRAMEWORK FOR CREATION OF CUSTOMIZED SHAPE OF THE SHOE INSOLE, 4th South-East European Conference on Computational Mechanics, Kragujevac, Serbia, 2017, July 3-5
 5. Saša Ćuković, William R. Taylor, Zahra Asgharpour, Vanja Luković, Goran Devedžić, Singh Navrag, FROM CONCEPT TO THE CLINICAL PRAXIS: NON-IONIZING METHOD FOR 3D DIAGNOSIS OF THE HUMAN SPINE IDIOPATHIC DISORDERS, 8th World Congress on Biomechanics - WCoB 2018, Dublin, Ireland, 2018, 08-12 July
 6. Saša Ćuković, William Taylor, Michele Fiorentino, Vanja Luković, Goran Devedžić, Subburaj Karupppasamy, Silvio Lorenzetti, NON-IONIZING THREE-DIMENSIONAL ESTIMATION OF AXIAL VERTEBRAL ROTATIONS IN ADOLESCENTS SUFFERING FROM IDIOPATHIC SCOLIOSIS, 15th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering – CMBBE2018, Lisbon, Portugal, 2018, 26-29. 03, pp. 215, ISBN 978-989-99424-5-5
Списак резултата М42
Монографија националног значаја, монографско издање грађе, превод изворног текста у облику монографије (само за старе језике)
Број
2
Укупан
 1. Vanja Luković, Saša Ćuković, Danijela Milošević, Goran Devedžić, Informacioni sistem za 3D dijagnostiku i monitoring skolize, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Br. strana: 227, ISBN 978-86-7776-186-8, Kragujevac, 2016
 2. Горан Девеџић, Саша Ћуковић, Вања Луковић, Тања Луковић, Данијела Милошевић, Бранко Ристић, Драган Адамовић, Душица Ђорђевић, Зоран Јовановић, БИОИНЖЕЊЕРИНГ СКОЛИОЗА (уредници: др Горан Девеџић и др Саша Ћуковић), Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, ЦИРПИС центар, Br. strana: 249, ISBN 978-86-6335-031-1, Крагујевац, 2016
Списак резултата М45
Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја
Број
3
Укупан
 1. Saša Ćuković, Goran Devedžić, "3D modeliranje i rekonstrukcija kičmenog stuba", u knjizi „Bioinženjering skolioze” (Urednici: Goran Devedžić, Saša Ćuković), Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, Br. strana: 42, ISBN 978-86-6335-031-1, Kragujevac, 2016
 2. Saša Ćuković, Goran Devedžić, “Digital MockUp kičmenog stuba”, u knjizi „Bioinženjering skolioze” (Urednici: Goran Devedžić, Saša Ćuković), Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, Br. strana: 24, ISBN 978-86-6335-031-1, Kragujevac, 2016
 3. Vanja Luković, Goran Devedžić, Danijela Milošević, "Informacioni sistem za vizuelnu dijagnostiku i praćenje skolioza: ScolioMedIS”, u knjizi „Bioinženjering skolioze” (Urednici: Goran Devedžić, Saša Ćuković), Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, Br. strana: 25, ISBN 978-86-6335-031-1, Kragujevac, 2016
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
5
Укупан
 1. Devedžić G., IZBOR REZNIH ALATA U CAPP EKSPERTNIM SISTEMIMA, u monografiji Mašinskog fakulteta u Kragujevcu povodom 35 godina studija mašinstva, urednik D.Josifović, Univerzitet u Kragujevcu, Mašinski fakultet, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN -, 1995
 2. Devedžić G., Maksić J., MODELIRANJE MAŠINSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA: 5+ GODINA POSLE, Nastava i obrazovanje, Vol.5, No.4, pp. 121-133, ISSN -, 2006
 3. Мирић Н., Девеџић Г., ПРИМЕНА МУЛТИ-ВАРИ МЕТОДЕ ПРИ РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА ПОВЕЋАНИХ ТРОШКОВА ПРОИЗВОДЊЕ, Квалитет, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN -, 2008
 4. Lozica Ivanovic, Mirko Blagojevic, Goran Devedzic, Yasmina Assoul, Analitycal and Numerical Analysis of Load Gerotor Pumps, Scientific Technical Review, Vol.60, No.1, pp. 30-38, ISSN 1820-0206, 2010
 5. Prodanović Nikola, Ristić Branko, Matić Aleksandar, Petrović Savić Suzana, Devedžić Goran, Gait Analysis Of Patients Following Total Condylar Knee Arthroplasty, Acta Chirurgica Iugoslavica, Vol.62, No.1, pp. 27-31, ISSN 0354-950, 2015
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
4
Укупан
 1. Stošić Z., Devedžić G., VEŠTAČKE NEURONSKE MREŽE I NJIHOVA PRIMENA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI, Zastava, Vol.-, No.35, pp. 27-35, ISSN -, 2000
 2. Devedžić G., VIZUELIZACIJA U INTELIGENTNIM MDA SISTEMIMA, Časopis za informacione tehnologije i multimedijalne sisteme – INFO-M, Vol.-, No.8, pp. 13-23, ISSN -, 2003
 3. Stefanović M., Devedžić G., Erić M., UPOREDNA ANALIZA STANJA ICT I IS TEHNOLOGIJA U DOMAĆOJ I INOSTRANOJ METALOPRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI, Časopis za informacione tehnologije i multimedijalne sistemе – INFO-M, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN -, 2005
 4. Matić, B. Ristić, G. Devedžić, N. Filipović, S. Petrović, N. Mijailović, S. Ćuković, GAIT ANALYSIS IN THE PATIENTS WITH CHRONIC ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT INJURY, Serbian Journal of Experimental and Clinical Research, Vol.13, No.2, pp. 49-54, ISSN 1820-8665, 2012
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
3
Укупан
 1. D. Tanikić, M. Manić, G. Devedžić, MODELIRANJE TEMPERATURE STRUGOTINE KORIŠĆENJEM METODA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE, Tehnička dijagnostika, Vol.7, No.4, pp. 3-11, ISSN 1451-1975, 2008
 2. Adamović, D., Stefanović, M., Gulišija Z. Aleksandrović, S., Živković, M., Devedžić G., CHANGING OF TENSION STRESS OF IRONED ALUMINIUM WORKPIECE WALL, Journal for Technology of Plasticity, Vol.34, No.1-2, pp. 69-79, ISSN 0354-3870, 2009
 3. Tanikić D., Manić M., Devedžić G., MODELIRANJE SILE REZANJA KORIŠĆENJEM TEHNIKA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE, Tehnika - Mašinstvo, Vol.58, No.1, pp. 1-6, ISSN 0461-2531, 2009
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
30
Укупан
 1. Arsovski S., Tadić B., Devedžić G., RAZVOJ PODSISTEMA ZA AUTOMATIZOVANO POSTAVLJANJE I STEZANJE DELOVA U FTS, IV Naučno-stručni skup MMA '90, Novi Sad, 1990, 25-27. septembar
 2. Devedžić G., Erić M., BAZA PODATAKA O ALATIMA KAO OSNOVA ZA AUTOMATIZACIJU IZBORA REZNOG ALATA, IV Naučno-stručni skup MMA '90, Novi Sad, 1990, 25-27. septembar
 3. Devedžić G., KLASIFIKACIJA FLEKSIBILNOSTI I ZNAČAJ REZNIH ALATA U FLEKSIBILNOM OBRADNOM SISTEMU, XVII JUPITER Konferencija, Kopaonik, 1991, 7-12. jul
 4. Devedžić G., GEOMETRIJSKO I TEHNOLOŠKO PREPOZNAVANJE REZNIH ALATA ZA OBRADU PRIZMATIČNIH DELOVA, XVIII JUPITER Konferencija, Kopaonik, 1992, 28. jun - 3. jul
 5. Devedžić G., PREGLEDNA ANALIZA PODSISTEMA ALATA U FLEKSIBILNOM OBRADNOM SISTEMU, XXIV Savetovanje proizvodnog mašinstva, Novi Sad, 1992, 16-18. septembar
 6. Devedžić G., SISTEM IZBORA REZNOG ALATA ZA OBRADU PRIZMATIČNIH DELOVA BAZIRAN NA ZNANJU, XXIV Savetovanje proizvodnog mašinstva, Novi Sad, 1992, 16-18. septembar
 7. Erić D., Devedžić G., NEKI ASPEKTI PRIMENE VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U KOMPJUTERSKOM PROJEKTOVANJU TEHNOLOGIJA, XXIV Savetovanje proizvodnog mašinstva, Novi Sad, 1992, 16-18. septembar
 8. Devedžić G., EXCUTS SISTEM ZA IZBOR REZNIH ALATA, XIX JUPITER Konferencija, Prohor Pčinjski, 1993, 28. juni - 1. juli
 9. Devedžić G., PREDSTAVLJANJE ZNANJA O REZNIM ALATIMA BAZIRANO NA PRIMENI FUZZY SKUPOVA I FUZZY LOGIKE, XX JUPITER Konferencija, Beograd, 1994, 28-30. septembar
 10. Devedžić G., FUZZY BAZA ZNANJA O ALATAIMA U OBRADI BUŠENJEM, XXV Savetovanje proizvodnog mašinstva, Beograd, 1994, 28-30. septembar
 11. Devedžić G., IZVORI RASPLINUTOSTI U OBRADI METALA REZANJEM, XXI Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, Kotor, 1994, 04. - 07. oktobar
 12. Devedžić G., Manić M., Domazet D., FUZZY SKUPOVI I FUZZY LOGIKA: TEORIJSKE OSNOVE, 21. JUPITER Konferencija, Beograd, 1995, 06-09 februar
 13. Devedžić G., Manić M., Domazet D., REZONOVANJE U CAPP EKSPERTNIM SISTEMIMA, Prvi simpozijum o računarskim naukama i informatici - YU INFO ′95, Brezovica, 1995, 04 - 08 april
 14. Manić M., Domazet D., Devedžić G., Trajanović M., Mišić D., IZBOR ALATA KOD CAPP SISTEMA - GENERALNI PRISTUP, 21. JUPITER Konferencija, Beograd, 1995, 06-09 februar
 15. Manić M., Domazet D., Trajanović M., Mišić D., Devedžić G., MOGUĆI KONCEPT SOFTVERSKE PLATFORME ZA RAZVOJ EKSPERTNIH SISTEMA U OBRADI METALA REZANJEM, Prvi simpozijum o računarskim naukama i informatici - YU INFO ′95, Brezovica, 1995, 04 - 08 april
 16. Devedžić G., Manić M., FORMANI MODEL RASPLINUTIH KARAKTERISTIKA RADNOG KOMADA, 22. JUPITER Konferencija, Beograd, 1996, 12.-16. februar
 17. Devedžić G., Manić M., KONCEPTUALNI OKVIR ZA OPISIVANJE RASPLINUTIH KARAKTERISTIKA MODELA PROIZVODA, Drugi simpozijum o računarskim naukama i informatici - YU INFO ′96, Brezovica, Yugoslavia, 1996, 02.- 05. april
 18. Devedžić G., Manić M., Domazet D., ARHITEKTURA EKSPERTNIH SISTEMA ZA PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJE OBRADE METALA REZANJEM, Prvi naučno-stručni skup "Informacione tehnologije - IT'96", Žabljak, 1996, 11.-15. mart
 19. Manić M., Trajanović M., Mišić D., Devedžić G., RAČUNARSKA PODRŠKA SISTEMA ZA PROJEKTOVANJE TEHNOLOŠKIH POSTUPAKA U METALOPRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI, Prvi naučno-stručni skup "Informacione tehnologije - IT'96", Žabljak, 1996, 11.-15. mart
 20. Devedžić G., Pap E., MACHINE TOOLS EVALUATION AND RANKING USING LINGUISTIC EXPRESSIONS, Treći simpozijum o računarskim naukama i informatici - YU INFO ′97, Brezovica, Yugoslavia, 1997, 01.- 04. april
 21. Devedžić G., Tadić B., MODELING OF MACHINE TOOLS INFLUENCE TO OUTPUT EFFECTS OF MACHINING PROCESS BY APPLICATION OF FUZZY SETS THEORY, 6th MMA Symposium, Sombor, Yugoslavia, 1997, 24-26 Jun
 22. Devedžić G., MODUL ZA IZBOR REZNIH ALATA U FAZI CAPP EKSPERTNOM SISTEMU, Četvrti simpozijum o računarskim naukama i informatici - YU INFO ′98, Kopaonik, Yugoslavia, 1998, 23.- 27. mart
 23. Devedžić G., Ivanović L., Erić M., TRENDOVI PRIMENE CAD/CAM SISTEMA U INŽENJERSTVU I EDUKACIJI, XXX Savetovanje proizvodnog mašinstva SCG, Vrnjačka Banja, 2005, 01-03. septembar
 24. Devedžić G., Maksić J., MODELIRANJE MAŠINSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA, Tehničko-tehnološko obrazovanje u Srbiji, Čačak, Serbia, 2006, April 13-16
 25. Devedžić G., Stefanović M., ICT KOMPETENCIJE U DISTRIBUIRANIM PROIZVODNIM SISTEMIMA, Festival kvaliteta 2006, Kragujevac, Serbia, 2006, 10-12. maj
 26. Erić M., Stefanović M., Devedžić G., MODEL DOKUMENTOVANJA REFERENCI, Festival kvaliteta 2006, Kragujevac, Serbia, 2006, 10-12. maj
 27. Ivanović L., Josifović D., Devedžić G., OGRANIČENJA PRI IZBORU GEOMETRIJE ALATA ZA PROFILISANJE TROHOIDNOG OZUBLJENJA, 31. Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije i Crne Gore, Kragujevac, 2006, Septembar 19-21
 28. Manić M., Devedžić G., Stojković M., ANALIZA TEHNOLOGIČNOSTI PRIMENOM TEHNIČKIH ELEMENATA, 31. Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije i Crne Gore, Kragujevac, 2006, Septembar 19-21
 29. Tanikić D., Manić M., Devedžić G., PRIMENA SISTEMA ZASNOVANIH NA VEŠTAČKOJ INTELIGENCIJI PRI MODELIRANJU PROCESA OBRADE METALA, 31. Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije i Crne Gore, Kragujevac, 2006, Septembar 19-21
 30. Marija Blagojević, Maja Božović, Suzana Petrović, Danijela Milošević, Goran Devedžić, AN APPROACH TO MODELING MEDICAL INFORMATION SYSTEMS, Kоnfеrеnciја Теhnikа i Infоrmаtikа u Оbrаzоvаnju - ТIО 2012, Čаčаk, 2012, 1-3 jun, pp. 588-595, ISBN 978-86-7776-138-7
Списак резултата М64
Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу
Број
6
Укупан
 1. Petrović S., Ristić B., Matić A., Devedžić G., Ćuković S., KLASIFIKACIJA OŠTEĆENJA PREDNJEG UKRŠTENOG LIGAMENTA KOLENA PRIMENOM LOGISTIČKE REGRESIJE, Treći kongres ortopedskih hirurga i traumatologa Srbije, Zlatibor, Srbija, 2012, 10-13 Oktobar
 2. Aleksandar Matić, Branko Ristić, Suzana Petrović Savić, Goran Devedžić, Promene biomehaničkih parametara oštećenog, zdravog i rekonstruisanog prednjeg ukrštenog ligamenta izmerenih 3D Optitrack sistemom, 39. oktobarski zdravstveni dani, Kragujevac, Srbija, 2014, 30.09. – 01.10., ISBN 0350-1221
 3. Branko Ristić, Aleksandar Matić, Goran Devedžić, Suzana Petrović Savić, Kompjuterska simulacija povreda prednjeg ukrštenog ligamenta, 4. Kongres ortopedskih hirurga i traumatologa Srbije, Beograd, Srbija, 2014, 4-6. Oktobar
 4. Branko Ristić, Aleksandar Matić, Suzana Petrović Savić, Goran Devedžić, Razlike u biomehanici kolenog zgloba kod oštećenog, zdravog i rekonstruisanog prednjeg ukrštenog ligamenta, 1. Kongres ortopeda i traumatologa BiH, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 2014, 18-21. Septembar
 5. Branko Ristić, Nikola Prodanović, Aleksandar Matić, Suzana Petrović Savić i Goran Devedžić, Analiza hoda nakon parcijalne artroplastike kolena, SOTA 2016, Beograd, Srbija, 2016, Oktobar
 6. Suzana Petrović Savić, Branko Ristić, Aleksandar Matić, Nikola Prodanović, Goran Devedžić, Primena metoda mašinskog učenja za predikciju i klasifikaciju obrazaca hoda u kliničkim ispitivanjima, 5. congress of the Serbian orthopedic trauma association, Beograd, Srbija, 2016, 13-15. oktobar
Списак резултата М85
Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент, нова генска проба, микроорганизми (уз доказ)
Број
5
Укупан
 1. Devedžić G., E-каталог елемената стезних алата базиран на Knowledgeware технологији, Крагујевац, 2006
 2. Devedžić G., Параметарски 3D систем за моделирање профилних алата за израду завојних површина, Крагујевац, 2007
 3. G. Devedzic, S. Cukovic, B. Ristic, T. Lukovic, Z. Jovanovic, Sistem za automatsko odredjivanje Cobb-ovog ugla, Klinicki Centar Kragujevac, Kragujevac, 2010
 4. Goran Devedžić, Saša Ćuković, Frieder Pankratz,Subburaj Karupppasamy, Ionut Ghionea, Mobilna i desktop aplikacija za 3D prikaz CAD sadržaja u AR okruženju - ArCAD, Fakultet inženjerskih nauka, Technische Universität München, Singapore University of Technology and Design, Polytechnic University of Bucharest, Kragujevac, Munich, Singapore, Bucharest, 2015
 5. Goran Devedžić, Vanja Luković, Saša Ćuković, Danijela Milošević, Tanja Luković, Zoran Jovanović, Branko Ristić, ScolioMedIS: Informacioni sistem za monitoring i nejonizujuću 3D vizuelizaciju deformiteta kičmenog stuba, Klinički centar Kragujevac, Kragujevac, 2015

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. "Projektovanje sistema za stezanje i paletizaciju u fleksibilnim obradnim sistemima", 1989.
 2. "Tribološki procesi na reznim alatima sa i bez prevlaka", 1991.
 3. "Inteligentni tehnološki sistemi i fabrike budućnosti - Ekspertni sistemi za projektovanje proizvoda i tehnologija", RK 234
 4. "Inteligentni sistemi za projektovanje tehnoloških procesa", TSI 249
 5. "Razvoj metoda i modela za istraživanje fenomena i mehanizama u procesima u funkciji efektivnosti mašinskih sistema - Zajedničko korišćenje informacija i znanja u ambijentu simultanog projektovanja proizvoda i tehnoloških procesa", 11M04
 6. “Inteligentni informacioni sistemi”, IT.1.24.0004.A
 7. “Развој лаких CNC машина за обраду дрвета, лаких метала, пластике и других неметалних материјала”, МИС.03.0002.Б
 8. “Развој софтверских решења у Internet/Intranet окружењу за интегрисани развој производа и процеса ”, ТР-6218А – Руководилац пројекта
 9. "Онтолошко моделирање у биоинжењерингу", ТР-12002, Руководилац пројекта
 10. “Primena biomedicinskog inženjeringa u pretkliničkoj i kliničkoj praksi”, III-41007, Rukovodilac potprojekta PP-2: Biomehanika
 11. "Активни семантички модел података о производу", TR-12010
 12. Пројекaт ИИИ-41007: “Примена биомедицинског инжењеринга у претклиничкој и клиничкој пракси” (руководилац потпројектa ПП-2 Биомеханика)

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. "ULTIMATE CCA – OAP MANUFACTURING SYSTEM" - IPA projekat u okviru Programa “Saradnja nauke i privrede” Inovacionog Fonda Republike Srbije. Nosilac projekta je preduzeće Otto Bock Sava doo – Kragujevac, a učesnici Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u kragujevcu i konsultantska kuća SIM CERT doo – Kruševac.
 2. „Investigação da incerteza associada à digitalização de peças com superfícies de forma livre em processamento CAD/CAM” (engl. “Investigation of the uncertainty associated with the scanning of parts with free-form surfaces in CAD / CAM processing”), Funded by Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Brazil; Head of the Project - Prof. Dr. Antonio Piratelli-Filho (Universidade de Brasilia); Participants: Universidade de Brasilia - Faculdade de Tecnologia Depto. Engenharia Mecânica (Brazil), LURPA - ENS CACHAN (France), University of Kragujevac, Faculty of Engineering (Serbia)
 3. “BioEMIS: Studies in Bioengineering and Medical Informatics”, 530423 - TEMPUS - 1 - 2012 - 1 - UK - TEMPUS – JPCR, EU: University of Birmingham (UK) – coordinator/grant holder, University of Maribor (Slovenia), University Pierre and Maria Curie – Paris 6, Sorbonne (France), Tampere University of Technology (Finland); SERBIA: University of Kragujevac (Serbia), University of Belgrade (Serbia), University of Defense (Serbia), University of Nis (Serbia), University of Montenegro, University of Banja Luka, University of East Sarajevo, University of Mostar, University of Bihac
 4. “INCOMING - Interdisciplinary Curricula in Computing to Meet Labor Market Needs”, 530155 - TEMPUS - 1 - 2012 - 1 – EE - TEMPUS – JPCR, EU: Tallin University (Estonia) – coordinator/grant holder, Technical University of Crete (Greece), University of Aberdeen (UK); SERBIA: University of Belgrade, University of Kragujevac, University of Novi Sad, Belgrade Metropolitan University, MIHAILO PUPIN INSTITUTE, Business association “Union Čačak 2000”, ComTrade IT Solutions and Services d.o.o., Chamber of Commerce and Industry of Serbia, National Council for Higher Education
 5. Tempus project SМ-511126-2010 - Enhancing the Quality of Distance learning at Western Balkan Higher Education Institutions (DL@WEB)
 6. ”Teaching Business Information Systems”, TEMPUS CD-JEP-16067-2001, University of Belgrade (Faculty of Business Administration at Belgrade), University of Kragujevac (Faculty of Mechanical Engineering at Kragujevac, Technical Faculty at Cacak), University of Novi Sad (Faculty of Economics at Subotica, Faculty of Mathematics at Novi Sad), University of Brighton, University of Thessaloniki, University of Vienna, 2001.
 7. TEMPUS IMG-SCG3016-2003, University of Brighton, UK, Paris Nord University, IUT Saint Denis, France
 8. "CAD/CAM Technologies", WUS-Austria CDP+ program, 2006.
 9. "Integrated Product and Proces Development", WUS-Austria Brain Gain Program – Coordinator, 2007.

ВОЂЕЊЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. Ненад Мирић: “МОДЕЛ ЕФИКАСНОСТИ И СМАЊЕЊА ТРОШКОВА У САВРЕМЕНИМ ПРОИЗВОДНИМ СИСТЕМИМА”
 2. Suzana R. Petrović Savić: IDENTIFIKACIJA, ANALIZA I KLASIFIKACIJA KRETANJA ZGLOBA KOLENA
 3. Saša Ćuković: "Registracija deformabilnih skulpturnih površi u internet okruženju"

УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. Vanja Luković: ”Ontološki baziran informacioni sistem za dijagnostikovanje i monitoring deformiteta kičmenog stuba''
 2. Nenad Mirić: MODEL EFIKASNOSTI I SMANJENJA TROŠKOVA U SAVREMENIM PROIZVODNIM SISTEMIMA
 3. Члан комисије за одбрану докторске дисертације кандидата Мр. Дејана Таникића, дипл.инж.: "MODELIRANJE KORELACIJA IZMEĐU PARAMETARA PROCESA OBRADE REZANJEM PRIMENOM ADAPTIVNIH NEURO-FAZI SISTEMA", Машински факултет у Нишу
 4. Члан комисије за одбрану докторске дисертације Мр. Милоша Стојковића, дипл.инж.: "АНАЛИЗА ПАРАМЕТАРА ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ НА ОСНОВУ СЕМАНТИЧКИХ СТРУКТУРА ДИГИТАЛНОГ МОДЕЛА ПРОИЗВОДА", Машински факултет у Нишу
 5. Докторска дисертација кандидата Миодрага Глишића под називом „Процена динамичке нестабилности колена код повреде задње укрштене везе помоћу тродимензионалног OptiTrack система“, Факултет медицинских наука у Крагујевцу, 2017
 6. Члан Комисије за одбрану докторске дисертације кандидата aсс. др мед. Александра Матића: „АНАЛИЗА ХОДА КОД ПАЦИЈЕНАТА СА РУПТУРОМ ПРЕДЊЕ УКРШТЕНЕ ВЕЗЕ УЗ ПОМОЋ ТРОДИМЕНЗИОНАЛНОГ OptiTrack СИСТЕМА“, 2016
 7. Učešće u Komisiji za odbranu doktorske disertacije pod nazivom "Registracija deformabilnih skulpturnih površi u internet okruženju", kandidata Saše Ćukovića
 8. Učešće u Komisiji za odbranu doktorske disertacije pod nazivom "Analiza tehnologičnosti personalizovanih implantata metodama veštačke inteligencije", kadidata Miloša Ristića
 9. Dragan Lazarević: “REGENERISANjE NC KODA PRIMENOM 3D IDENTIFIKACIJE I ANALIZE GEOMETRIJSKIH ODSTUPANjA”, 9/3/2017. Goran Devedžić, predsednik komisije

УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА
 1. Члан комисије за одбрану магистарске тезе Милоша С. Ристића, дипл.инж.: "ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРОИЗВОДА СА АСПЕКТА ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ", Машински факултет у Нишу
 2. Члан комисије за одбрану магистарске тезе Анђелије Митровић, дипл.инж.: "Имплементација виртуелног окружења у Moodle LMS за колаборативно учење 3Д моделирања", Технички факултет у Чачку
 3. Miloš Stojković: „Virtuelni tehnološki savetnik”, Magistraki rad, Mašinski fakultet Univerzitet u Nišu, Niš, 2002

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Visiting Professor at Paris Nord University (IUT Saint Denis); Module: CAM (Machining processes modeling using CATIA V5), На страном универзитету, 2006, 2007
 2. Visiting Professor at Paris Nord University (IUT Saint Denis); Module: Knowledgeware using CATIA V5 - 2009 and 2010; Module: Digital Mock Up using CATIA V5 - 2011, На страном универзитету, 2009, 2010, 2011
 3. Visoka škola primenjenih strukovnih studija u Vranju: Predmet: CAD, Остало, 2008
 4. Алати и прибори у обради метала резањем (вежбе), На матичном факултету, 1988 – 2000
 5. Метрологија (вежбе), На матичном факултету, 1988 – 2000
 6. Пројектовање алата и прибора (вежбе), На матичном факултету, 1992 – 1998
 7. Обрада метала резањем (вежбе), На матичном факултету, 1988 – 1998
 8. Трибологија (вежбе), На матичном факултету, 1988 – 1993
 9. Техничко цртање (вежбе), На матичном факултету, 1989 – 1990
 10. Методе конструисања (вежбе), На матичном факултету, 1992 – 1999
 11. Рачунарско пројектовање технологија (предавања), На матичном факултету, 2000 – сада
 12. CAD/CAM системи (предавања и вежбе), На матичном факултету, 2000 – сада
 13. Вештачка интелигенција (предавања), На матичном факултету, 2000 – сада
 14. Инжењеринг производње (део предавања), На матичном факултету, 2002 - 2004
 15. Computer Aided Мanufacturing, На страном универзитету, 2006
 16. Obrada biomedicinskih slika, На матичном факултету, 2019 - danas
 17. Professor of the Beihang University Summer School (Beijing, China); course “3D Parametric Product Modeling Using CATIA V5-6”, На страном универзитету, 2016-2019
 18. Инжењерски алати 1, На матичном факултету, 2008 - данас
 19. Инжењерски алати 2, На матичном факултету, 2008-2013
 20. CAD/CAM/CAE 1, На матичном факултету, 2009-данас
 21. CAD/CAM/CAE 2, На матичном факултету, 2009-danas
 22. CAD/CAM/CAE, На матичном факултету, 2010-данас
 23. Гостујући професор на UNIVERSITE PARIS 13, FRANCE за предмет CAD/CAM, На страном универзитету, Maj 2012
 24. Предмет на докторским студијама: Напредне технике развоја и унапређења производа и процеса, На матичном факултету, 2008-2012
 25. Предмет на докторским студијама: Mетоде вештачке интелигенције у инжењерству, На матичном факултету, 2008-2014
 26. Предмет на докторским студијама: Геометријско моделирање, На матичном факултету, 2013-данас
 27. Гостујући професор на Beihang University (Beijig, China) International Summer School: 3D Parametric Product Modeling Using CATIA V5-6, На страном универзитету, Јул 2016
 28. Гостујући професор на UNIVERSITE PARIS 13, FRANCE за предмет CAD, На страном универзитету, Maj 2014

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. Јуниор пројекат Факулетета медицинских наука у Крагујевцу: ЈП 20–10: „Лабораторија за компјутерску анализу кретања ‘GaitLab’“, руководилац Проф. Др Бранко Ристић, спец. орт, Факултет медицинских наука у Крагујевцу, 2010-2011. , На универзитету, 2010-2011
 2. Учешће у организацији факултетских курсева КМЕ: Факултет медицинских наука у Крагујевцу – КМЕ: Горан Девеџић, Саша Ћуковић: „Нови трендови у дијагнози и терапији сколиоза”, 2011., На универзитету, 2011
 3. Учешће у организацији факултетских курсева КМЕ: Симпозијум: “Биоинжињерство и медицинска информатика у савременој дијагностици и терапији”, Војномедицинска академија, 15. 05. 2015, Београд o Горан Девеџић, Саша Ћуковић, Бранко Ристић: „Систем за неинвазивну 3Д визуелизацију деформитета кичменог стуба и карактеризацију дорзалне површи“ o Бранко Ристић, Александар Матић, Сузана Петровић Савић, Горан Девеџић: „Анализа хода код пацијената са тоталном ендопротезом колена“ o Горан Девеџић, Бранко Ристић, Сузана Петровић Савић, Александар Матић: „Анализа хода код повреда лигаментарног апарата колена“, На универзитету, 2015
 4. Наставна комисија, На матичном факултету, 2004 – сада
 5. Члан матичног одбора за Машинство (Министарство науке Републике Србије), На нивоу републике или локалне самоуправе, -
 6. Рецензент пројеката у оквиру Програма истраживања у области технолошког развоја (Министарство науке Републике Србије), На нивоу републике или локалне самоуправе, -
 7. Руководилац Центра за интегрисан развој производа и процеса и интелигентне системе – ЦИРПИС (Машински факултет у Крагујевцу), На дужности органа пословађења, -
 8. Члан комисије за израду магистарске тезе Милоша Стојковића, дипл.инж. (''Виртуелни технолошки саветник'', Машински факултет у Нишу, 2002.), Остало, 2002
 9. Члан комисије за израду магистарске тезе Дејана Таникића, дипл.инж. (''Примена вештачких неуронских мрежа за одређивање технолошких параметара процеса обраде резањем'', Машински факултет у Нишу, 2004.), Остало, 2004
 10. Члан комисије за оцену подобности кандидата и теме докторске дисертације Мр. Радивоја Антића, дипл.инж, Остало, -
 11. Члан комисије за оцену подобности кандидата и теме докторске дисертације Мр. Милоша Стојковића, дипл.инж., Остало, -
 12. Члан комисије за оцену подобности кандидата и теме докторске дисертације Мр. Дејана Таникића, дипл.инж., Остало, -

Уџбеници
 1. Девеџић Г.: “СОФТВЕРСКА РЕШЕЊА CAD/CAM СИСТЕМА”, Машински факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2004.
 2. Девеџић Г.: “CAD/CAM технологије”, Машински факултет у Крагујевцу, ЦИРПИС центар, WUS-Austria, Крагујевац, 2006.
 3. Девеџић Г., Максић Ј., Ћуковић С., Петровић С.: “3D моделирање производа – методичка збирка задатака”, Машински факултет у Крагујевцу, ЦИРПИС центар, Крагујевац, 2008.
 4. Saša Ćuković, Goran Devedžić, Frieder Pankratz, Ionuţ Ghionea, Karupppasamy Subburaj: „PRAKTIKUM ZA CAD/CAM - Augmented reality“, CIRPIS centar, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, 2015.
 5. Девеџић Г., Максић Ј., Ћуковић С., Петровић С.: “3Д моделирање производа – методичка збирка задатака”, друго издање, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, ЦИРПИС центар, Крагујевац, 2016.

РЕЦЕНЗИЈА РАДОВА У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА
 1. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H, Journal of Engineering in Medicine: Zhou Hai, Wang Dongmei, Ji Wenting, Zeng Xiangsen, and Wang Chengtao: "Research the Impingement and Dislocation Risk Of Total Hip Arthroplasty in the Activities of Daily Living: Through Motion Simulation Module of Total Hip Arthroplasty"
 2. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H, Journal of Engineering in Medicine: "HYBRID PLATING SHOWS EQUIVALENT BIOMECHANICAL BENDING STRENGTH TO UNICORTICAL LOCKED PLATING"
 3. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H, Journal of Engineering in Medicine: "Research the impingement and dislocation risk of total hip arthroplasty in the activities of daily living: through motion simulation module of total hip arthroplasty", by Zhou Hai, Wang Dongmei, Ji Wenting, Zeng Xiangsen, Wang Chengtao
 4. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H, Journal of Engineering in Medicine: "Evaluation of cast creep occurring during simulated clubfoot correction", by Tamara L Cohen, Haluk Altiok, Mei Wang, Linda M McGrady, Joseph Krzak, Adam Graf, Sergey Tarima, Peter A Smith and Gerald, F Harris
 5. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H, Journal of Engineering in Medicine: "Clinical failure analysis of contemporary ceramic-on-ceramic total hip replacements", by Brandt, J.-M., Gascoyne, T.C., Guenther, L., Allen, A3, Hedden, D.R., Turgeon T.R., Bohm, E.R.
 6. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C, Journal of Mechanical Engineering Science: "Mechanical Finite Element Analysis of Bio organs by Reverse Engineering as a Robust Modeling Method", by A. Latif Aghili, A. Moazemi Goudarzi, Ali Paknahad, A. Abouei Mehrizi, Misagh Imani
 7. Computer Applications in Engineering and Education (2013): "Virtual interactive e-learning application: an evaluation of the student satisfaction" by Maria Grazia Violante and Enrico Vezzetti
 8. Computers in Biology and Medicine (2013/2014): "Statistical model based 3D shape prediction of postoperative trunks for non-invasive scoliosis surgery planning", by K. C. Assi, H. Labelle, F. Cheriet
 9. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B, Journal of Engineering Manufacture: C.A. Griffiths, S.S. Dimov, S. Fischer, M. Spitzbart, F. Lacan: "Micro-stereolithography tools for small batch manufacture of polymer micro parts"
 10. Strojarstvo: "The effects of tool wear on cutting forces during the turning operation of workpiece with coatings"
 11. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H, Journal of Engineering in Medicine: Jake Heiney et al.: "Hybrid Plating Shows Equivalent Biomechanical Bending Strength To Unicortical Locked Plating"
 12. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H, Journal of Engineering in Medicine: D. Janssen, R.E. Zwartelé, H.C. Doets, Nico Verdonschot: "Computational assessment of press-fit acetabular implant fixation: the effect of implant design, interference fit, bone quality and frictional properties"
 13. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H, Journal of Engineering in Medicine: "Evaluation of a new fluoroscopy-based navigation system in the placement of the femoral component in hip resurfacing"
 14. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H, Journal of Engineering in Medicine: Bjorn N Smith, AJ Clive Lee, A John Timperley, Sarah L Whitehouse, Ross W Crawford: "The effect of the Rim Cutter on cement pressurization and penetration on cemented acetabular fixation in THA: An in vitro study"
 15. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H, Journal of Engineering in Medicine: Anthony G. Au, Ameet K. Aiyangar, Paul A. Anderson, Heidi-Lynn Ploeg: "Replicating Interbody Device Subsidence with Lumbar Vertebrae Surrogates"
 16. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B, Journal of Engineering Manufacture: R.Dhakshyani, Y.Nukman, N.A. Abu Osman, AM Merican, J George: "Rapid Prototyping Medical Models for Dysplastic Hip Orthopaedic Surgery"
 17. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B, Journal of Engineering Manufacture: Massimiliano Marziale , Wilma Polini: "A review of variational models for tolerance analysis of an assembly"
 18. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B, Journal of Engineering Manufacture: Xiao-Jin Wan: "Modification of Milling Tool Path by Means of Prediction Model of Machining Error"
 19. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B, Journal of Engineering Manufacture: X.H.Zheng, Q.L.An, M.Chen: "Effect of Tool Geometry on the Cutting Properties of High Steel Grade Spiral Stainless Steel Pipe"
 20. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B, Journal of Engineering Manufacture: C.A. Griffiths, S.S. Dimov, S. Fischer, M. Spitzbart, F. Lacan: "Micro-stereolithography tools for small batch manufacture of polymer micro parts"
 21. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C, Journal of Mechanical Engineering Science: Q. Zhang and J. Wang: "Geometry, Specification and Drilling Performance of a Plane Rake Faced Drill Point Design"
 22. Fuzzy Sets and Systems: R.R. Yager: " Monitored Heavy Fuzzy Measures and Their Role in Decision Making Under Uncertainty"
 23. International Journal of Intelligent Systems: Ewa Straszecka: "An Interpretation of Focal Elements as Fuzzy Sets"
 24. International Journal of Intelligent Systems: Olgierd Hryniewicz: "User-preferred solutions of fuzzy optimization problems application in choosing user-preferred inspection intervals"
 25. Information Sciences: Vicenc Torra, Josep Domingo-Ferrer, Josep M. Mateo-Sanz, Michael Ng: " Regression for Ordinal Variables Without Underlying Continuous Variables"
 26. ComSIS: Marwan N. Y. Alakhras, Hiba Habboub: "ADAPTIVE NEURO-FUZZY INFERENCE SYSTEM FOR MODELING OF DYNAMIC OBJECTS"
 27. Amit Kumar, Rubina Dutta, Archana Mantri: “Development of Augmented Reality -Based Scaffold to Improve the Learning Experience of Engineering Students in Embedded System Course”, Computer Applications in Engineering Education, CAE-19-397, 12-Oct-2019 (submitted), 18-Nov-2019 (reviewed)
 28. "Augmentation in medical education", Perspectives on Medical Education - PMED-D-18-00022
 29. Computer Science and Information Systems - ComSIS: Giruta Kazakeviciute–Januškeviciene, Andrius Ušinskas, Eugenijus Januškevicius, Jurgita Ušinskiene, and Simona Letautien: “Annotation of the Medical Images Using Quick Response Codes”
 30. Medical Engineering & Physics: Andrew Chan, Janelle Aguillon, Doug Hill, Edmond Lou: “Precision and Accuracy of Consumer-Grade Motion Tracking System for Pedicle Screw Placement in Pediatric Spinal Fusion Surgery”
 31. Computer Applications in Engineering Education: Maria Grazia Violante, Enrico Vezzetti: “Virtual interactive e-learning application: an evaluation of the student satisfaction”
 32. Facta Universitatis, Series - Mechanical Engineering: Milan Trifunovic, Milos Stojkovic, Miroslav Trajanovic, Dragan Misic, Miodrag Manic: “Interpreting trhe Meaning of Geometric Features Based on Similarities Between Associations of Semantic Network”
 33. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H, Journal of Engineering in Medicine: C. O’Kane, P. Courtis, A. Lerner, D. P. Fitz Patrick: “Development and Application of a Software Tool for Characterising 3D Soft Tissue Features on Joint Surfaces”
 34. Facta Universitatis, Series - Mechanical Engineering: Miloš Ristić, Miodrag Manić, Dragan Mišić, Miloš Kosanović, Milorad Mitković: “Implant Material Selection using Expert System”
 35. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B, Journal of Engineering Manufacture: C.A. Griffiths, S.S. Dimov, H. Hirshy, S. Scholz, S. Fischer, M. Spitzbart: “Prototype tooling for producing small series of polymer micro parts”