ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Гордана Богдановић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеГордана Богдановић
Година и место рођења1962., Крушевац
ЗвањеРедовни професор
E-mailgocab@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевцу
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство,Примењена Механика

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година1986
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловАутоматско генерисање мреже плоче при извору топлоте који се креће
ОбластМеханика
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година1995
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловИстраживање динамичких понашања зупчастих преносника
ОбластМеханика
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година2011
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука
НасловДинамичко понашање композитних ламината
ОбластМеханика

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
1987Машински факултет, КрагујевацАсистент приправник
1991Машински факултет, КрагујевацАсистент приправник
1996Машински факултет, КрагујевацАсистент
2005Машински факултет, КрагујевацАсистент
2012Факултет инжењерских наукаДоцент
2016Факултет инжењерских наука Универзитета у КрагујевцуВанредни професор
2021Факултет инжењерских наука Универзитет у КрагујевцуРедовни професор

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
1987Универзитет у Нотингему, Енглеска2 месеца
2005Универзитет у Атини, Грчка7 дана
2012Универзитет у Аликантеу, Шпанија5 дана
2012Универзитет у Љубљани, Словенија7 дана
2012Универзитет у Копенхагену, Данска7 дана
2013Универзитет у Брајтону, Енглеска7 дана
2013Универзитет у Кошицама, Словачка5 дана
2014Универзитет у Брајтону, Енглеска7 дана
2014Универзитет у Лимасолу, Кипар14 дана
2014Универзитети у Кембриџу и Брајтону, Енглеска6 дана
2013Универзитет у Бечу, Аустрија5 дана
2009Politecnico di Torino, Торино, Италија7 дана
2015Универѕитет у Грацу, Аустрија5 дана

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ГодинаНазив
1982Студент генерације
1983Студент генерације
1984Студент генерације
1985Студент генерације
1984Награда Универзитета за постигнут успех
1985Награда Универзитета за постигнут успех
1986Награда Универзитета за постигнут успех
1983Награда Универзитета за постигнут успех
1986Студент генерације
1987Стипендиста САНУ на магистарским студијама
1988Стипендиста САНУ на магистарским студијама
1987Стипендиста Универзитета у Крагујевцу
1988Стипендиста Универзитета у Крагујевцу

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
3
Укупан
 1. Milosavljevic Dragan I Bogdanovic Gordana Veljovic Ljiljana V Radakovic Aleksandar B Lazic Mirjana M, Wave propagation in layer with two preferred directions, INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS, Vol.73, No.-, pp. 94-99, ISSN 0020-7462, 2015
 2. Veljovic Ljiljana V Radakovic Aleksandar B Milosavljevic Dragan I Bogdanovic Gordana, Rigid body coupled rotation around no intersecting axes, INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS, Vol.73, No.-, pp. 100-107, ISSN 0020-7462, 2015
 3. Cukanovic Dragan V., Radakovic Aleksandar B., Bogdanović Gordana, Milanovic Milivoje, Redzovic Halit, Dragovic Danilo, New Shape Function for the Bending Analysis of Functionally Graded Plate, Materials, Vol.11, No.12, pp. -, ISSN 1996-1944, 2018
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
8
Укупан
 1. D. Milosavljevic · G. Bogdanovic · V. Lazic · S. Aleksandrovic · M. Lazic, Bulk waves and dynamical behaviour in elastic solids reinforced by two families of strong fibres, Journal of Engineering Mathematics, Vol.89, No.1, pp. on-line first, ISSN 0022-0833, Doi DOI 10.1007/s10665-014-9747-9, 2014
 2. Dragan Milosavljevic, Gordana Bogdanovic, Ljiljana Veljovic, Aleksandar Radakovic, Mirjana Lazic, Wave Propagation in Layer with Two Preferred Directions, International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol.61-68, No.xx, pp. 1-15, ISSN 0020-7462, Doi DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnonlinmec.2014.11.014, 2014
 3. Ljiljana Veljović, Aleksandar Radaković, Dragan Milosavljević, Gordana Bogdanović, Rigid body coupled rotation around no intersecting axes, International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol.61-68, No.XX, pp. 1-13, ISSN 0020-7462, Doi DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnonlinmec.2014.11.001, 2014
 4. Milosavljevic Dragan I, Bogdanovic G., Lazic Vukic N., Aleksandrovic Srbislav M., Lazic Mirjana M, Bulk waves and dynamical behaviour in elastic solids reinforced by two families of strong fibres, Journal of Engineering Mathematics, Vol.95, No.1, pp. 59-72, ISSN 0022-0833, 2015
 5. Aleksandar Radaković, Gordana Bogdanović∗, Dragan Milosavljević, Ljiljana Veljović, Čukanović Dragan, Using high-order shear deformation theory in the analysis of Lamb’s waves propagation in materials reinforced with two families of fibers,, Acta Mechanica, Vol.228, No.1, pp. 187-200, ISSN 0001-5970, 2017
 6. Dragan V. Čukanović, Gordana M. Bogdanović, Aleksandar B. Radaković, Dragan I. Milosavljević, Ljiljana V. Veljović, Igor M. Balać, Comparative thermal buckling analysis of functionally graded plate, Thermal Science, Vol.21, No.6, pp. 2957-2969, ISSN 0354-9836, 2017
 7. Boskovic Marina S., Bulatovic Radovan R., Salinic Slavisa M., Miodragovic Goran R., Bogdanovic Gordana, Optimization of dynamic quantities of a four-bar mechanism using the Hybrid Cuckoo Search and Firefly Algorithm (H-CS-FA), Archive of Applied Mechanics, Vol.88, No.12, pp. 2317-2338, ISSN 0939-1533, 2018
 8. Radakovic Aleksandar B Cukanovic Dragan V Bogdanovic Gordana Blagojevic Milan Stojanovic Blaza Z Dragovic Danilo Manic Nazim U, Thermal Buckling and Free Vibration Analysis of Functionally Graded Plate Resting on an Elastic Foundation According to High Order Shear Deformation Theory Based on New Shape Function, APPLIED SCIENCES-BASEL, Vol.10, No.12, pp. -, ISSN 2076-3417, 2020
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
4
Укупан
 1. Мilosavljević D., Bogdanović G., Veljović Lj., Radaković A., Lazić M., Failure criteria of fibre reinforced composites in homogenous temperature field, Thermal Science, Vol.14, No.XX, pp. 285-297, ISSN 0354-9836, Doi DOI: 10.2298/TSC100610028/M, 2010
 2. Bogdanovic Gordana, Kovac Tijana S., Dzunuzovic Enis S., Spirkova Milena, Ahrenkiel Phillip S., Nedeljkovic Jovan M, Influence of hematite nanorods on the mechanical properties of epoxy resin, Journal of the Serbian Chemical Society, Vol.82, No.4, pp. 437-447, ISSN 0352-5139, 2017
 3. Dragan V. Čukanović, Aleksandar B. Radaković, Dragan I. Milosavljević, Ljiljana V. Veljović, Gordana M. Bogdanović∗, Thermal buckling analysis of metal-ceramic functionally graded plate according to high order shear deformation theory, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.23, No.3, pp. 413-430, ISSN 1310-4772, 2017
 4. Ivanovic Lozica T., Stojanovic Blaza Z., Blagojevic Jasmina V., Bogdanović Gordana, Marinkovic Aleksandar B., Analysis of the Flow Rate and the Volumetric Efficiency of the Trochoidal Pump by Application of Taguchi Method, Tehnicki Vjesnik –Technical Gazette, Vol.24, No.Suppl. 2, pp. 265-270, ISSN 1330-3651, 2017
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
2
Укупан
 1. Lj. Veljović, A. Radaković, D. Milosavljević, G. Bogdanovic, Modeling and Analysis for the Vibration of a Gyro-Rotor, Annals of Faculty Engineering Hunedoara-International Journal of Engineering, Vol.12, No.Fascicule 1, pp. 167-170, ISSN 1584-2665, 2014
 2. Mila Mihajlović, Vanja Šušteršič, Gordana Bogdanović, Leed technology in urban planning, ANNALS of FEH – International Journal of Engineering and ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – Bulletin of Engineering, Tome IX, Vol.9, No.Fascicule January-March, pp. 125-128, ISSN 2067-3809, 2016
Списак резултата М32
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводу
Број
1
Укупан
 1. D. Milosavljević , G. Bogdanić, V. Lazić, S. Aleksandrović, Bulk Waves and Dynamical Behaviour of Plates Rreinforced by Two Ffamilies of Strong Fibers, Euromech Colloquium 551: "Fibre-reinforced Materials: Theory and Applications", Nottingham: Sept 2-5, 2013, Nottingham, UK, 2013, 2-5 Septembar, pp. 15-17, ISBN http://fibre-reinforced-materials.co.uk/
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
46
Укупан
 1. Николић В., Богдановић Г., Утврђивање напонског стања код зупчастих преносника при статичком и динамичком напрезању, Зборник радова са Симпозијума МВМ ’94, Крагујевац, 1994, pp. 372-378
 2. Николић В., Богдановић Г., Богдановић З., Стојадиновић Б., Експериментално одређивање напона у подножју зупца зупчаника, Симпозијум МВМ ’96, Крагујевац, 1996, pp. 133-137
 3. Богдановић Г., Николић В., Миловановић Д., Истраживање утицаја одступања корака на основном кругу на вредност динамичке силе код зупчастих преносника снаге, Зборник радова са IV међународног научно стручног скупа - Извор и пренос снаге ИПС ’97, Подгорица, 1997, pp. 481-488
 4. Миловановић Д., Бабић М., Николић В., Богдановић Г., Метод пројектовања хидрауличних трансмисија, Зборник радова са IV међународног научно стручног скупа - Извор и пренос снаге ИПС ’97, Подгорица, 1997, pp. 521-528
 5. Богдановић Г., Николић В., Прорачунски модел за одређивање угиба зубаца зупчаника код преносника возила, Зборник радова са X међународног научног симпозијума моторна возила и мотори, МВМ ’98, Крагујевац, 1998, pp. 183-186
 6. Богдановић З., Обрадовић Д., Миловановић Ј., Богдановић Г., Израда методологије за прорачун и проверу вратила зупчастих преносника, ИПС 99, Будва, 1999
 7. D. Obradović, M. Milovanović, G. Bogdanović, Device for simulation of variable aderence coefficient between a tire and road surface, Inostrani međunarodni simposijum MOTAUTO 2000, Sofija, 2000, 18. – 20. Oktobar, pp. 68-71
 8. В. Николић, Г. Богдановић, З. Богдановић, Динамичко испитивање напона у корену зупца зупчаника, ИПС99, Бечићи, 2000, pp. 489-494
 9. З. Богдановић, Д. Обрадовић, Ј. Миловановић, Г. Богдановић, Израда методологије за прорачун и проверу вратила зупчастих преносника, ИПС99, Бечићи, 2000, Јуни, pp. 323-329
 10. Z. Bogdanović, G. Bogdanović, M. Milovanović, A FEM procedure for modelling of structures contaning rigid bodies, MOTAUTO, Russe, 2002, October, pp. 73-77
 11. З. Богдановић, М. Којић, Г. Богдановић, Поступак моделирања конструкција која садрже крута тела, Симпозијум МВМ, Крагујевац, 2002, pp. 273-276
 12. Bogdanović Z., Milovanović M., Bogdanović G., Technical improvements on Zastava-florida vehicle to the end of satisfying market demands and valid vehicle homologation regulations, Motauto, Sofia, 2003, 01-03 October, pp. 15-20
 13. D. Obradović, Z. Bogdanović, G. Bogdanović, Complex Loading of Car Body as a consequence of Cupled Oscillatory System of Propulsion Group of Vehicles, Trans Motauto'05, Veliko Tarnovo, 2005
 14. Д. Тарановић, А. Грујовић, Г. Богдановић, Ј. Радуловић, Мехатронички системи на електричним подизачима стакла аутомобила, Зборник радова РЕМУС `06, Ниш, 2006, pp. 51-54, ISBN 86-80587-63-
 15. Ј. Радуловић, Д. Тарановић, Г. Богдановић, М.Срећковић, Мехатронички системи регулације напона на електричном возилу, Зборник радова РЕМУС `06, Ниш, 2006, pp. 55-57, ISBN 86-80587-63-
 16. D. Milosavljević, G. Bogdanović, Lj. Veljović, A. Radaković, Wave Propagaytion in Orthotropic Materials, Proceedings / 4th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Vrnjačka Banja, Serbia, 2013, 4-7th June, pp. 927-932, ISBN ISBN 978-86-909973-5-0
 17. D. Milosavljević, G. Bogdanovic, M. Pantić, Role of the Universities in Technology Transfer in Serbia, Proceedings of the International Conference On Technology Transfer, University of Nis, Nis, Serbia, 2013, pp. 155-160, ISBN ISBN 978-86-6125-083-5
 18. G. Bogdanović, A. Radaković, D. Milosavljević, Lj. Veljović, Failure Analysis of a Composite Laminate Modeled Using the Higher Order Deformation Theory, International Congress of Serbian Society of Mechanics, Vrnjačka Banja, Serbia, 2013, 4-7th June, pp. 523-528, ISBN 978-86-909973-5-0
 19. G. Bogdanović, A. Radaković, D. Milosavljević, Lj. Veljović, Second-Order Failure Criteria in Laminate Including the Effect of Shear Stress, DEMI 2013, Proceedings of 11th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, Banja Luka, Republika Srpska, 2013, pp. 193-200, ISBN ISBN 978-99938-39-46-0
 20. G. Bogdanović, D. Milosavljević, Lj. Veljović, A. Radaković, D. Taranović, Composite materials – mechanical behavior of anisotropic media, DEMI 2013, Proceedings of 11th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, republika Srpska, 2013, pp. 111-114, ISBN ISBN 978-99938-39-46-0
 21. G. Bogdanović, D. Milosavljević, Lj. Veljović, A. Radaković, D. Taranović, Bulk Waves in Fibre Reinforced Materials, Proceedings / 4th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Vrnjačka Banja, Serbia, 2013, 4-7th June, pp. 921-926, ISBN ISBN 978-86-909973-5-0
 22. Lj. Veljović, D. Milosavljević, A. Radaković, G. Bogdanovic, About Rigid Body Oscillations Around two Inclined Axes Without Intersection, Proceedings / 4th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Vrnjačka Banja, Serbia, 2013, 4-7th June, pp. 933-937, ISBN ISBN 978-86-909973-5-0
 23. Lj. Veljović, D. Milosavljević, A. Radaković, G. Bogdanovic, Modeling and Analysis for the Vibration of a Gyrorotor, DEMI 2013, Proceedings of 11th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, republika Srpska, 2013, pp. 149-154, ISBN ISBN 978-99938-39-46-0
 24. D. Milosavljević, G. Bogdanović, Lj. Veljović, A. Radaković, Dispersion Relation for Symmetric Deformation in Elastic Plates Reinforced by One Family of Strong Fibres, 1st International Symposium on Machines, Mechanics and Mechatronics - Current Trends,, Beograd, 2014, pp. 21-22, ISBN 978-86-7083-830-7
 25. D. Milosavljević, G. Bogdanović, M.Bojić, R.Čukić, V.Mandić, Influence of State of Art Facade Technology to Net-Yero Energy Buildings, XII Medjunarodna konferencija Održavanje i proiyvodni inženjering, KODIP-2014, Budva, 2014, 18-21.06, pp. 109-115, ISBN 978-9940-527-35-8
 26. G. Bogdanović, D. Milosavljević, Lj. Veljović, A. Radaković, D. Taranović, The Mechanical Behaviour of Materials in Automotive Engineering Reinforced by Strong Fibres, Sustainable Development of Automotive Industry - International Congress Motor Vehicles & Motors, Kragujevac, 2014, 9-10, Октобар, pp. 440-445, ISBN 978-86-6335-010-6
 27. Lj.Veljović, V.Nikolić-Stanojević, D.Milosavljević, A. Radaković, G. Bogdanović, A Model of Planetary Gear Transmission, Sustainable Development of Automotive Industry - International Congress Motor Vehicles & Motors, Kragujevac, 2014, 9-10, Октобар, pp. 433-440, ISBN 978-86-6335-010-6
 28. N.Kostić, G. Bogdanović, M.Matejić, D.Cvetković, M.Bojić, Determining Geometrical Parameters of External Walls on Low-Rise Residential Buildings with Gable and Pitched Roofs and Optimization of its Ecological Parameters, 8 th International Quality Conference, Kragujevac, 2014, 23.05., pp. 755-760, ISBN 978-86-6335-005-2
 29. V. Marjanović, N.Kostić, N.Petrović, M.Bojić, G. Bogdanović, Optimiyation of Low-Rise Building Geometrical Forms in Design Builder, 8 th International Quality Conference, Kragujevac, 2014, 23.05., pp. 433-438, ISBN 978-86-6335-005-2
 30. A.Radaković, D. Milosavljević, G.Bogdanović, D.Čukanović, V.Geroski, Free Vibrations Analysis of Composite Laminate Plates Used in Automotive Industry, 6th Inernational Congress Motor Vehicles & Motors 2016, Kragujevac, 2016, pp. 173-179, ISBN 978-86-6335-037-3
 31. G.Bogdanović, D. Milosavljević, A.Radaković, D.Čukanović, V.Geroski, Acoustical Tensor and Elastic Wave Propagation in Anisotropic Materials Used in Automotive Industry, 6th Inernational Congress Motor Vehicles & Motors 2016, Kragujevac, 2016, pp. 181-185, ISBN 978-86-6335-037-3
 32. G.Bogdanović, D.Čukanović, A.Radaković, Lj.Veljović, Impact od modern materials development on quality of life, 1th Inernational Conference on Quality of Life, Kragujevac,, 2016, pp. 255-259, ISBN 978-86-6335-033-5
 33. Aleksandar Radaković, Dragan Milosavljević, Gordana Bogdanović, Dragan Čukanović, Vladimir Geroski, Applyingthird order shear deformation theory in the free vibration analysis of cross-ply symmetric and antisymmetric laminate plates, 13th International Conference on Accomplishements in Mechanical and Industrial Engineering, DEMI 2017, Banja Luka, 2017, pp. 451-456, ISBN 978-99938-39-72-9
 34. Danijela Miloradović, Gordana Bogdanović, Lozica Ivanović, Vladimir Geroski, Marija Rafailović, Comparasion of numerical integration methods in the linear dynamic analysis, 13th International Conference on Accomplishements in Mechanical and Industrial Engineering, DEMI 2017, Banja Luka, 2017, pp. 697-702, ISBN 978-99938-39-72-9
 35. Dragan Čukanović, Aleksandar Radaković, Gordana Bogdanović, Dragan Milosavljević, Vladimir Geroski, Bending analysis of functionally graded plate according to high order shear deformation theory, The 6th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Serbian Society of Mechanics, Tara, 2017, pp. 1-8, ISBN 978-86-909973-6-7
 36. Dragan Čukanović, Aleksandar Radaković, Gordana Bogdanović, Dragan Milosavljević, Vladimir Geroski, Critical buckling temperature of ceramic-metal functionally graded plate, 13th International Conference on Accomplishements in Mechanical and Industrial Engineering, DEMI 2017, Banja Luka, 2017, pp. 551-554, ISBN 978-99938-39-72-9
 37. Gordana Bogdanović, Vladimir Geroski, Aleksandar Radaković, Dragan Čukanović, Dragan Milosavljević, Failure stress analysis of fiber reinforced composite laminates, 13th International Conference on Accomplishements in Mechanical and Industrial Engineering, DEMI 2017, Banja Luka, 2017, pp. 555-560, ISBN 978-99938-39-72-9
 38. Aleksandar Radaković, Dragan Milosavljević, Gordana Bogdanović, Dragan Čukanović, Petar Knežević, Elastic waves propagation composite laminates used in the automotive industry, 7th International Congress Motor Vehicles & Motors 2018, Ecology-Vehicle and road safety-Efficiency, Kragujevac, 2018, pp. 1-6, ISBN 978-86-6335-055-7
 39. Dragan Čukanović, Aleksandar Radaković, Gordana Bogdanović, Thermal analysis of functionally graded materials the specific class of advanced composites used in automotive industry, 7th International Congress Motor Vehicles & Motors 2018, Ecology-Vehicle and road safety-Efficiency, Kragujevac, 2018, pp. 1-6, ISBN 978-86-6335-055-7
 40. Nina Živanović, Gordana Bogdanović, Oscillations of light wheeled vehicle under the influence of integrated weapon,s recoil force, 7th International Congress Motor Vehicles & Motors 2018, Ecology-Vehicle and road safety-Efficiency, Kragujevac, 2018, pp. 1-6, ISBN 978-86-6335-055-7
 41. Aleksandar Radaković, Dragan Milosavljević, Gordana Bogdanović, Milivoje Milanović, Dragan Čukanović, Application of analytical methods in bending analysis of cross ply symmetric laminates, 14th International Conference on Accomplishements in Mechanical and Industrial Engineering, DEMI 2019, Banja Luka, 2019, pp. 397-402, ISBN 978-99938-39-85-9
 42. Dragan Čukanović, Gordana Bogdanović, Aleksandar Radaković, Milivoje Milanović, Dynamic analysis of functionally graded plate using higher order shear deformation theory, 14th International Conference on Accomplishements in Mechanical and Industrial Engineering, DEMI 2019, Banja Luka, 2019, pp. 429-432, ISBN 978-99938-39-85-9
 43. AleksandarRadaković, Dragan Čukanović, Dragan Milosavljević, Gordana Bogdanović, New shape function in buckling analysis of composite laminates used in transport vehicles, 8th International Congress Motor Vehicles &Motors 2020, Kragujevac, 2020, pp. 169-174, ISBN 978-86-6335-074-8
 44. Dragan Čukanović, Gordana Bogdanović, Aleksandar Radaković, Danilo Dragović, Static analysis of plate made of functionally graded material as modern composite used in motor vehicle industry, 8th International Congress Motor Vehicles &Motors 2020, Kragujevac, 2020, pp. 8th International Congress Motor Vehicles &Motors 2020, ISBN 978-86-6335-074-8
 45. Dragan I. Milosavljevic, Aleksandar B. Radakovic, Dragan V. Cukanovic, Gordana M. Bogdanovic, Lozica T. Ivanovic, Comparative Bending Analysis of Composite Laminate and Functionally Graded Plates Based on the New Shape Function, ICSSM 2021, 8th International Congress of the Serbian Society of Mechanics, Kragujevac, Serbia, 2021, 28-30 June, pp. 80-89, ISBN 978-86-909973-8-1
 46. G Tošić ,G Bogdanović ,D Čukanović ,A Radaković, Functionally graded materials in transport vehicles – overview, fabrication, application, modelling, MVM-2022, Kragujevac, 2022, 10.2022, pp. 1-10
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
3
Укупан
 1. Nikolić V., Bogdanović G., Savčić A., Bogdanović Z., Stojadinović B., Experimental determination of tension at the stem of gear tooth, International Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems, Vol.22, No.4, pp. 61-69, ISSN -, 1996
 2. Lazić V., Milosavljević D., Aleksandrović S., Marinković P., Nedeljković B., Bogdanović G., Carbide Type Influence on Tribological Properties of Hard Faced Steel Layer – Part I – Theoretical Considerations, Journal of Serbian Tribology Society, Tribology in Idustry, Vol.32, No.2, pp. 11-20, ISSN 0354-8996, 2010
 3. Lazić V., Milosavljević D., Aleksandrović S., Marinković P., Nedeljković B., Mutavdžić M., Bogdanović G., Tribological Investigations of Hard-Faced Layers and Base Materials of Forging Dies with Different Kinds of Lubricants Applied, Journal of Serbian Tribology Society, Tribology in Idustry, Vol.32, No.4, pp. 36-44, ISSN 0354-8996, 2010
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
7
Укупан
 1. Radulović J., Taranović D., Bogdanović G., Determination of Total Noice Level in the Motor Vehicle, Mobility & Vehicle Mechanics, International Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems, Vol.37, No.3, pp. 19-29, ISSN 1450-5304, 2010
 2. G. Bogdanović, D. Milosavljević, Lj. Veljović, A. Radaković, M. Lazić, Composite Materials in Automotive Engineering –Mechanical Behavior of Anisotropic Media, Mobility & Vehicle Mechanics, International Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems, Vol.39, No.1, pp. 41-49, ISSN 1450-5304, 2013
 3. G. Bogdanović, D. Milosavljević, Lj. Veljović, A. Radaković, D. Taranović, M. Mihajilović, The Mechanical Behaviour of Materials in Automotive Engineering Reinforced by Strong Fibres, Mobility & Vehicle Mechanics, International Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems, Vol.40, No.2, pp. 55-62, ISSN 1450-5304, 2014
 4. A.Radaković, D. Milosavljević, G.Bogdanović, D.Čukanović, V.Geroski, Free Vibrations Analysis of Composite Laminate Plates Used in Automotive Industry, Mobility &Vehicles Mechanics Inernational Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems, Vol.43, No.4, pp. 39-50, ISSN 1450-5304, 2017
 5. Gordana Bogdanović, Dragan Milosavljević, Aleksandar Radaković, Dragan Čukanović, Vladimir Geroski, Acoustical Tensor and Elastic Wave Propagation in Anisotropic Materials Used in Automotive Industry, Motorna vozila i motori, Vol.43, No.3, pp. 63-71, ISSN 1450-5304, 2017
 6. Nina Živanović, Gordana Bogdanović, Platform oscillations under the influence of integrated weapon,s recoil force, Motorna vozila i motori, Vol.45, No.2, pp. 55-68, ISSN 1450-5304, 2019
 7. D. Milosavljević, A. Radaković, D. Čukanović, G. Bogdanović, S. Husović, New Shape Function in the Free-Vibration Analysis of Antisymmetric Angleply Composite Laminates,, Scientific Publications of the State University of Novi Pazar, Series A: Applied Mathematics, Informatics and Mechanics, Vol.13, No.1, pp. 27-42, ISSN 2217-5539, 2021
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
2
Укупан
 1. Ana Radojević, Marko Janjušević, Danijela Nikolić, Gordana Bogdanović, Lozica Ivanović, Jasmina Skerlić, Zuzana Palkova, Possibilities for reduction of energy consumption by replacing public lighting with LED lighting: case study of Priboj municipality, Engineering Today, Vol.1, No.2, pp. 19-28, ISSN 2812-9474, Doi 10.5937/engtoday2202019R, 2022
 2. Dragan Čukanović, Gordana Bogdanović, Aleksandar Radaković, Finite element modelling of laminated composite: effects of different ply orientations, Engineering Today, Vol.1, No.2, pp. 29-36, ISSN 2812-9474, Doi 10.5937/engtoday2202029C, 2022
Списак резултата М54
Уређивање водећег научног часописа националног значаја (на годишњем нивоу)
Број
1
Укупан
 1. G.Bogdanović, D.Čukanović, A.Radaković, Vladimir Geroski, The impact of volume fraction metal/ceramic constituents on critical buckling temperature of functionally graded plate, Applied Engineering Letters, Vol.2, No.4, pp. 139-143, ISSN 2466-4847, 2017
Списак резултата М62
Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у изводу
Број
1
Укупан
 1. G.Bogdanović, D.Čukanović, A.Radaković, Thermal buckling analysis of functionaly graded plate according to high order shear deformation theory, Nelinearna dinamika, Matematički institut SANU, Beograd, 2016, pp. 25-26, ISBN 978-86-7746-603-9
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
8
Укупан
 1. Богдановић Г., Николић В., Милосављевић Д., Анализа динамичког понашања зупчастих преносника, Јумех 1993, Зборник радова са XX конгреса теоријске и примењене механике, Крагујевац, 1993
 2. Богдановић Г., Николић В., Прилог изучавању динамичког понашања зупчастих преносника великих снага, Зборник радова са научно стручног скупа ИРМЕС ’95, Ниш, 1995, pp. 316-321
 3. Николић В., Богдановић Г., Нумерички приступ за одређивање динамичких оптерећења зупчастих преносника, Зборник радова XXI конгреса теоријске и примењене механике, Ниш, 1995, pp. 179-184
 4. Николић В., Богдановић Г., Модел динамичког понашања зупчастог преносника, V Северов симпозијум, Суботица, 1995
 5. Николић В., Богдановић Г., Томић М., Одређивање сопствених фреквенција система спрегнутих зупчаника, Зборник радова са XXII југословенског конгреса теоријске и примењене механике, Врњачка бања, 1997, pp. 189-195
 6. Богдановић Г., Николић В., Примена методе коначних елемената за одређивање напонско-деформационог стања при статичком и динамичком оптерећењу, Зборник радова са научно стручног скупа - Истраживање и развој машинских елемената и система, ИРМЕС ’98, Београд, 1998, pp. 127-132
 7. Bogdanović G., Milosavljević D., Živković M., On procedure for determination of isotropic tensor function of fourth order, 25ti jugoslovenski kongres teorijske i primenjene mehanike, Novi Sad, 2005
 8. D. Milosavljević, G. Bogdanović, Applications of Fourth-order Tensors in Computational Mechanics, First Serbian (26th YU) Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Kopaonik, 2007, April 10-13, pp. 527-533

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Пројекат ”Истраживања у фундаменталним областима машинског инжењерства” , финансиран од Републичког министарства за науку и технологију, 1995/2000. Руководилац подпројекта пп6: ”Истраживање метода и алгоритама за анализу напонско-деформационог стања машинских конструкција” је проф. др Вера Николић.
 2. Иновациони пројекат И.5.0833. ”Развој методологије, конструисање и израда уређаја за испитивање хомокинетичких зглобова”, финансиран од Републичког министарства за науку ии технологију, 1994/95. Руководилац пројекта је проф. др Вера Николић.
 3. Иновациони пројекат И.5.1398 ”Развој методологије, пројектовање и израда уређаја за испитивање склопа механизма спојке за путничка возила”, финансиран од Републичког министарства за науку и технологију, 1996/97. Руководилац пројекта проф. др Вера Николић.
 4. Којић М. и др., (1996-2000), „Развој нових инжењерских метода у машинству и бродоградњи“, Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије, 11М06.
 5. Технолошки пројекат Министарства за науку, технологије и развој Републике Србије ТР 258: „Развој метода и софтвера за анализу симулацију и оптимизацију процеса великих деформација у машинској индустрији“, трајање 1.1.2002. - 31.12.2004
 6. Пројекат ”Оптимално коришћење хидропотенцијала слива реке Дрине” TR0133, finansiran od Republičkog ministarstva za nauku i tehnologiju. Rukovodilac projekta je prof. dr Nenad Grujović, трајање 1.1.2002. - 31.12.2004.
 7. Технолошки пројекат Министарства за науку, технологије и развој Републике Србије ТР 6204: „Развој софтвера за анализу чврстоће и процену радног века конструкције“, трајање 1.1.2005. - 31.12.2007.

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. TEMPUS Curricula Development Project UM_JEP_17119-2002 “Education Network Based on Information Technology”, September 2003 – August 2006.

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Статика, На матичном факултету, 1987-1998
 2. Кинематика, На матичном факултету, 1987-1998
 3. Динамика, На матичном факултету, 1987-1998
 4. Теорија осцилација, На матичном факултету, 1987-1998
 5. Техничка механика - ПМФ, На матичном факултету, 1987-1989
 6. Испитивање машинских конструкција, На матичном факултету, 1995-1998
 7. Механика I, На матичном факултету, 1998-2008
 8. Механика II, На матичном факултету, 1998-2008
 9. Механика III, На матичном факултету, 1998-2008
 10. Моделирање и симулација , На матичном факултету, 2005-2008

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. Савет Машинског факултета, На матичном факултету, -