МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Илија Николић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеИлија Николић
Година и место рођења1949. Крагујевац
ЗвањеРедовни професор
E-mailinikolic@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевцу
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, аутоматско управљање

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година1974
МестоКрагујевац
ИнституцијаУниверзитет у Београду, Машински факултет у Крагујевцу
НасловКинематичка анализа просторних механизама
ОбластМашинско инжењерство, Примењена механика
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година1978
МестоКрагујевац
ИнституцијаУниверзитет у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевцу
НасловПрилог проучавању динамике активних просторних механизама
ОбластМашинско инжењерство, Роботика
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година1985
МестоЉубљана, Словенија
ИнституцијаUniverza v Ljubljani, Fakulteta za Strojništvo
НасловЕластодинамичка анализа механизама за индустријске роботе
ОбластМашинско инжењерство, Роботика

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
1975Masinski fakultet u KragujevcuАсистент приправник
1978Masinski fakultet u KragujevcuАсистент
1987Masinski fakultet u KragujevcuДоцент
1993Masinski fakultet u KragujevcuВанредни професор
1999Masinski fakultet u KragujevcuИстраживач приправник

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
1983Harvard University, Division of Applied Sciences, Robotics Laboratory,(USA)6 месеци
1985Harvard University, Division of Applied Sciences, Robotics Laboratory,(USA)две године
2003University of Manchester, School of Engineering, United Kingdomдва месеца

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ГодинаНазив
1991Најбољи рад у секцији, Fourth World Conference on Robotics Research, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
1
Укупан
 1. Nikolic, I, Determination of Elastodynamic Errors in Joints of Industrial Manipulators, Robotica, Vol.6, No.-, pp. 213-219, ISSN -, 1988
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
1
Укупан
 1. Ranković, V., I. Nikolić, Model Predictive Control Based on the Takagi-Sugeno Fuzzy Model, Journal of Information, Control and Management Systems, Vol.5, No.1, pp. 101-110, ISSN 1336-1716, Doi -, 2007
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
16
Укупан
 1. Vukobratovic, M., I. Nikolic, Further Development of Methods for Automatic Forming of Dynamic Models of Industrial Robots in Control Synthesis, Proceedings of the First International Conference on Systems Engineering, Lanchester Polytechnic, Coventry, 1980, 9. - 11. September, pp. 82-91, ISBN -
 2. Nikolic, I., M. Vukobratovic, The Contribution to Flexible Manipulator Dynamics, Proceedings of the First Soviet-Yugoslav Scientific Conference on Applied Robotics, Moscow, 1983, February, pp. 145-150, ISBN -
 3. Vukobratovic, M., M. Kojic, I. Nikolic, Contribution to the Study of Dynamics and Control of Flexible Manipulation Robots using FEM, Proceedings of the 6th World Congress of IFToMM, New Delhi, 1983, December, pp. 1021-1024, ISBN -
 4. Nikolic, I., Determination of Elastodynamic Errors in Joints of Industrial Manipulators, Report of Harvard Robotics Laboratory, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, U.S.A, 1986, December, pp. -, ISBN -
 5. Nikolic, I., Simplification of Industrial Robots Control by Design, Proceedings of International Symposium "Automatization and Measurements Technique", Vienna, Austria, 1990, 5. November, pp. 97-98, ISBN -
 6. Nikolic, I., S. Arsovski, Balancing of Industrial Robots and its Application in Flexible Manufacturing Cells, Proceedings of the Second International Conference on Advanced Manufacturing Systems and Technology -AMST-90, Trento, Italy, 1990, June, pp. 337-341, ISBN -
 7. Arsovski, S., I. Nikolic, Productivity through Flexible Automatization, Proceedings of 2nd International Symposium - FLEXIBLE AUTOMATION, Strbske Pleso, Czechoslovakia, 1991, 9. - 11. November, pp. 114-115, ISBN -
 8. Arsovski, S., I. Z. Nikolic, Revitalization of Existing Production Processes by Introducing the Industrial Robot, Proceedings of the Fourth World Conference on Robotics Research, Pittsburgh, Pennsylvania, U. S. A, 1991, 17. - 19. September, pp. 12-15-12-21, ISBN -
 9. Arsovski, S., Z. Arsovski, I. Nikolic, Development of a CIM Strategy for Auto-motive Industry, Proceedings of 2nd International Symposium - FLEXIBLE AUTOMATION, Strbske Pleso, Czechoslovakia, 1991, 9. - 11. November, pp. 112-113, ISBN -
 10. Nikolic, I. Z., S. Arsovski, Simplification of Dynamics and Control of Industrial Robots through Design, Proceedings of the Fourth World Conference on Robotics Research, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S.A, 1991, 17. - 19. September, pp. 12-1-12-14, ISBN -
 11. Nikolic, I., S. Arsovski, One Way of Adaptive Control of Industrial Robots by Design, Proceedings of 2nd International Symposium - FLEXIBLE AUTOMATION, Strbske Pleso, Czechoslovakia, 1991, 9. - 11. November, pp. 28-29, ISBN -
 12. Nikolic, I., R. Nikolic, Procedure for Fast Identification of Industrial Robots Dynamics, Proceedings of the IX World Congress of IFToMM, Milano, Italy, 1995, August 29 - September 2, pp. 2018 - 2022, ISBN -
 13. Nikolic, I., V. Maksic, Off-line Programming of Industrial Robots by a Personal Computer, Proceedings of IEEE International Symposium on Industrial Electronics, ISIE'95, Athens, Greece, 1995, July, pp. 677-682, ISBN -
 14. Nikolic, I. Z, V. Maksic, D. Saljic, Symbolic Determination of Errors in Joints of Industrial Robots, Proceedings of the 2nd ENOC - European Nonlinear Oscillation Conference, Prague, 1996, September 9-13, pp. 161 - 164, ISBN -
 15. Nikolic, R. R, V. Marjanovic, I. Nikolic, N. Marjanovic, Mathematical Modeling of Dynamic Behavior of a Rotor Containing a Crack, Proceedings of the 2nd ENOC - 2nd European Nonlinear Oscillation Conference, Prague, 1996, September 9-13, pp. 165 - 168, ISBN -
 16. Nikolić, I., V. Ranković, Decentralized fuzzy control of industrial robots, SCIENCE, EDUCATION AND SOCIETY, Proceedings of 11thInternational Scientific Conference, Žilina, Slovak Republic, 2003, 17-19. September, pp. 71-74, ISBN -
Списак резултата М41
Истакнута монографија националног значаја
Број
1
Укупан
 1. Николић, И., В. Човић, Изабрана поглавља механике робота, Машински факултет, Београд, Београд, 1999
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
4
Укупан
 1. V. Ranković and I. Nikolić, Digital Recurrent Neural Networks for Identification of Industrial Robot, Facta Universitates, Series: Mechanics, Automatic Control and Robotics, Vol.6, No.1, pp. 161-170, ISSN -, Doi -, 1960
 2. Nikolic, I., I. Milivojevic, Application of Pseudo - Derivative Feedback in Industrial Robots' Controllers, Facta Universitates, Series: Mechanics, Automatic Control and Robotics, Vol.2, No.8, pp. 741-756, ISSN -, Doi -, 1998
 3. Rankovic, V., I. Nikolic, Application of the Takagi-Sugeno Fuzzy Controller for Solving the Robots Inverse Kinematics Problem, Facta Universitatis, Series Mechanical Engineering, Vol.3, No.15, pp. 1039-1054, ISSN -, Doi -, 2003
 4. V. Ranković and I. Nikolić, Control of Industrial Robot using Neural Network Compensator, Theoretical And Applied Mechanics, Vol.32, No.2, pp. 147-164, ISSN -, Doi -, 2005
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
6
Укупан
 1. Nikolic, I, Further Development of Personal Computers and Application in the New Technologies, Zastava, Vol.-, No.19, pp. 8-13, ISSN -, Doi -, 1988
 2. Nikolic, I, Modern Designs of the Industrial Robots Grippers, Zastava, Vol.-, No.26, pp. 32-39, ISSN -, Doi -, 1989
 3. Nikolic, I, Balancing of Industrial Robots, Zastava, Vol.-, No.30, pp. 8-12, ISSN -, Doi -, 1991
 4. Nikolic, I., V. Maksic, Interactive Computer Graphics for Design of the Working Tasks of IR by the PC Systems, Proceedings of Papers of Faculty of Mechanical Engineering, Vol.-, No.-, pp. 55-63, ISSN -, Doi -, 1995
 5. V. Ranković, I. Nikolić, Application of the Fuzzy controller for Industrial Robots' Control, Tehnika, Vol.3, No.-, pp. 7-15, ISSN -, Doi -, 2005
 6. V. Ranković, I. Nikolić, Identifikacija nelinearnog sistema pomoću Takagi-Sugeno-vog fazi sistema, Tehnika, Vol.1, No.-, pp. 1-6, ISSN -, Doi -, 2007
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
36
Укупан
 1. Nikolic, I.,, Modeling of Active Spatial Mechanisms of the Open-Loop Chain Type with Kinematic Pairs of the V Class via Lagrange’s equations of the II order, Proceedings of Symposium "Dynamics of Machines and Mechanisms", Kragujevac, 1978, 12.-15. June, pp. 134-152, ISBN -
 2. Nikolic, I., Contribution to Automatic Forming of Equations of Motion of Active Mechanisms via the Gibbs-Appel Equations, Proceedings of the XXIII Yugoslav ETAN Conference, Maribor, Slovenia, 1979, 11. - 15. June, pp. 397-406, ISBN -
 3. Vukobratovic, M., I. Nikolic, V. Potkonjak, Contribution to Automatic Forming of Dynamic Models of Manipulation Robots, Proceedings of the First Yugoslav Symposium on Industrial Robotics and Artificial Intelligence, Dubrovnik, Croatia, 1979, 13.-15. September, pp. 231-243, ISBN -
 4. Nikolic, I., Automatic Forming of Linearized Dynamic Models for Control of Industrial Manipulators via the Lagrange’s equations, Proceedings of the XXXIV Yugoslav ETAN Conference, Pristina, 1980, 9. - 13. June, pp. 287-296, ISBN -
 5. Nikolic, I., Transformation from External to Internal Coordinates for Industrial Manipulators in Control Synthesis, Proceedings of Papers of Faculty of Mechanical Engineering, Kragujevac, 1980, -, pp. 166-175, ISBN -
 6. Nikolic, I, Further Development of Computer Methods for Automatic Generation of Linearized Dynamic Models of Active Spatial Mechanisms, Proceedings of the Second Yugoslav Symposium on Applied Robotics, Portoroz, Slovenia, 1981, 15. - 17. June, pp. 37-48, ISBN -
 7. Kojic, M., I. Nikolic, R. Slavkovic, Contribution to Dynamics of Elastic Manipulators by Application of the Finite Element Method, Proceedings of the XXXVI Yugoslav ETAN Conference, Subotica, 1982, 7. - 10. June, pp. 443-450, ISBN -
 8. Vukobratovic, M., M. Kojic, I. Nikolic, Further Development of the Finite Element Method for Analysis of the Elastic Manipulators Dynamics, Proceedings of the Third Yugoslav Symposium on Applied Robotics, Vrnjacka Banja, 1983, 25-27. May, pp. 73-83, ISBN -
 9. Nikolic, I.,, Method for Determination of Dynamic Errors due to Elasticity in Joints of Industrial Manipulators, Proceedings of Papers of Faculty of Mechanical Engineering, Kragujevac, 1985, -, pp. 34-44, ISBN -
 10. Nikolic, I.,, Further development of the Rheological Robotic Fingers, Proceedings of The II International Seminar and Symposium: "Automation and Robot", Belgrade, 1987, -, pp. 81-93., ISBN -
 11. Nikolic, I.,, Discussion on "A Method for Elastodynamic Analysis of Robotic Manipulators by M. Vukobratovic and V. Potkonjak", II International Seminar and Symposium: "Automation and Robot",, Belgrade, 1987, -, pp. 329-332, ISBN -
 12. Nikolic, I.,, Balancing of Industrial Robots, Proceedings of the III SAUM Conference, Vrnjacka Banja, 1989, June, pp. 139-18, ISBN -
 13. Nikolic, I.,, Industrial Robots with Linear Dynamic Model, Proceedings of the XIX Yugoslav Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Ohrid, FYR Macedonia, 1990, 28. May - 1. June, pp. 213-217, ISBN -
 14. Nikolic, I.,, Method for Forming of the Coupled Elastodynamic Equations of Robots by Application of the Finite Element Based Method, Proceedings of Papers of Faculty of Mechanical Engineering, Kragujevac, 1990, November, pp. 195-212
 15. Nikolic, I., S. Arsovski, V. Covic, Design of Industrial Robots of the Simple Dynamic and Control Models, Proceedings of the VI Yugoslav Conference on Robotization - YUROB-90, Portoroz, Slovenia, 1990, April, pp. 3.-59-3.-63, ISBN -
 16. Arsovski, S., I. Nikolic, Z. Djordjevic, Investigation of Influence of Application of the Flexible Automatized Systems upon Productivity in Yugoslav Industry, Proceedings of the IV SAUM 6 Conference, Kragujevac, 1992, 17. - 18. June, pp. 30-39, ISBN -
 17. Arsovski, S., Z. Arsovski, I. Nikolic, Strategy of the CIM Systems Development in Yugoslav Car Manufacturing Industry, Proceedings of the IV SAUM Conference, Kragujevac, 1992, 17. - 18. June, pp. 22-29, ISBN -
 18. Nikolic, I.,, Some General Concepts in Industrial Robots Design, Proceedings of the IV SAUM Conference, Kragujevac, 1992, 17. - 18. June, pp. 368-375, ISBN -
 19. Nikolic, I.,, The New Convention for Describing the Industrial Robots Types, The New Convention for Describing the Industrial Robots Types, Kragujevac, 1993, August, pp. 106 - 109, ISBN -
 20. Demic, M, I. Nikolic, R. Nikolic, Modeling of Behavior of a Dynamic System Driver-Vehicle-Environment during Entering into the Curve, Proceedings of Symposium MVM'94, Kragujevac, 1994, October 1. - 3., pp. 66-88, ISBN -
 21. Nikolic, I.,R. Nikolic,, A Procedure for Fast Determination of Industrial Robots Dynamics, Proceedings of Symposium on General Mechanics, Novi Sad, 1994, September, pp. 107- 113, ISBN -
 22. Maksic, V., I. Nikolic, 3D Design and Simulation of the Working Tasks of Industrial Robots by PC Systems, Proceedings of the V SAUM Conference, Novi Sad, 1995, September, pp. 361-365, ISBN -
 23. Nikolic, I., D. Dragutinovic, Z. Stojanovic, Automatic Determination of the Linearized Robots Dynamic Model in Symbolic Form by Application of a PC, Proceedings of the XXI Yugoslav Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Nis, 1995, 29. May - 02. June, pp. 139-143, ISBN -
 24. Nikolic, I., I. Milivojevic,, Application of the Pseudo-Derivative Feedback in Industrial Robots Control, Proceedings of the XXII Yugoslav Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Section D, Vrnjacka Banja, 1997, 2-7. June, pp. 175-180, ISBN -
 25. Milivojevic, I., I. Nikolic, Digital Pseudo - Derivative Feedback Controller for Industrial Robots, Proceedings of the VI SAUM Conference, Nis, 1998, 28.-30. September, pp. 288-293, ISBN -
 26. Nikolic, I., M. Jankovic, Fuzzy Controller for Solving the Inverse Kinematics of Industrial Robots, Proceedings of the XXVII Yugoslav ETRAN Conference, Vrnjacka Banja, 1998, 01. - 05. June, pp. 297-300, ISBN -
 27. Nikolic, I., V. Maksic, On "Equivalency" of Different Methods for Obtaining the Industrial Robots' Equations of Motion, Proceedings of XXIII Yugoslav Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Budva, 1999, May 31- June 4, pp. -, ISBN -
 28. Rankovic, V., I. Nikolic, Solving of the Robots Inverse Kinematics Problem by the Two-Layered Neural Network, Proceedings of the XLV Yugoslav ETRAN Conference, Arandjelovac, 2001, June, pp. -, ISBN -
 29. Nikolić, I., V. Ranković, Synthesis of the fuzzy conventional controller for industrial robots control, Proceedings of the XLVII Yugoslav ETRAN Conference, Herceg Novi, 2003, 8-13. June, pp. 382- 385, ISBN -
 30. Ranković, V., and I. Nikolić, Application of the Takagi-Sugeno fuzzy controller for solving the robot’s inverse kinematics problem, Booklet of Abstracts, The Sixth International Symposium on Nonlinear Mechanics, NONLINEAR SCIENCES AND APPLICATIONS, Niš, 2003, 24-29. August, pp. -, ISBN -
 31. V. Ranković and I. Nikolić, Application of the neuro-fuzzy system for identification of the robots' dynamical parameters, Proceedings (CD) of 24thCongress of Theoretical and Applied Mechanics, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, 2003, 9-11 October, pp. -, ISBN -
 32. V. Ranković and I. Nikolić, Application of the Takagi-Sugeno Fuzzy Controller for Identification of Robots’ Dynamical Parameters, VIII Triennial International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements SAUM'04, Belgrade, Serbia, 2004, November 5-6, pp. -, ISBN -
 33. V. Ranković, I. Nikolić, Control of Industrial Robots with the fuzzy PDF Controller, Proceedings of the XLVIII Yugoslav ETRAN Conference, Čačak, 2004, 7-10. June, pp. 265-268, ISBN -
 34. V. Ranković and I. Nikolić, Tracking control of a industrial robot under uncertainty by fuzzy controller, Proceedings of EUROFUSE 2005, The Ninth Meeting of the EURO Working Group on Fuzzy Sets "Fuzzy for Better, Belgrade, Serbia & Montenegro, 2005, 15-18 June, pp. 217-225, ISBN -
 35. V. Ranković and I. Nikolić, Fuzzy Logic Controller for the Inverted Pendulum, Proceedings of Papers of the XL International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST 2005, Nis, Serbia & Montenegro., 2005, 29 June to 1 July, pp. 479-482, ISBN -
 36. V. Ranković and I. Nikolić, Control of Industrial Robot using Neural Network Compensator, Booklet of Abstracts, The 25th Yugoslav Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Novi Sad, 2005, 1-3 June, pp. 43, ISBN -

Уџбеници
 1. Николић, И., Динамика машина и механизама, Машински факултет, Крагујевац, 1995.

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. 1978/79. "Конструкција машине за дубоко провлачење", руководилац Проф. Др Светислав Захар
 2. 1982/83. "Примена методе коначних елемената на прорачун роботских конструкција", руководилац Проф. Др Милош Којић
 3. 1988-1990 "Савремени проблеми механике" Математичког Института САНУ, подпројекат "Механика система крутих тела", руководилац Проф. Др Вукман ^овић
 4. 1991-1992. "Развој метода и софтвера за нелинеарну анализу конструкција", Министарство за науку и технологију Републике Србије, руководилац Проф. Др Милош Којић.
 5. 1991-1992. "Моделирање динамичког система Возач - Возило - Окружење", Министарство за науку и технологију Републике Србије, руководилац Проф. Др Мирослав Демић
 6. 1990-1992. "Развој ЦИМ система са аспекта повећања флексибилности и продуктивности индустрије", Министарство за науку и технологију Републике Србије, руководилац проф. Др Славко Арсовски.
 7. 1991-1992. JEP 2205/91 "CEPRED-Center for Productivity Research and Education" ТЕМПУС програм Европске Економске заједнице, носилац подпројекта "Роботика", координатор пројекта проф. Др. Славко Арсовски.
 8. 1995. – 1998. "Методи и модели у теоријској, примењеној и индустријској математици", Математичког Института САНУ, руководилац Проф. Др Градимир Миловановић
 9. 1996 -1997. "Активација SE микроскопа и обука кадрова", корисник РМХК "Трепча", руководилац Проф. Др Ружица Николић.
 10. 1996 -1998. "Атомски апсорпциони спектрофотометри - дефектажа, активација и обука кадрова", корисник РМХК "Трепча", руководилац Проф. Др Ружица Николић.
 11. 1995 -1998. "Развој нових инжењерских метода у машинству и бродоградњи" 11М06, Министарство за науку и технологију Републике Србије, руководилац Проф. Др Милош Којић
 12. 1997/98. Иновациони пројекат "Редукција нивоа буке и вибрација возила YУГО", бр. И.5.1400, Министарство за науку и технологију Републике Србије, руководилац Проф. Др Живомир Петронијевић
 13. 1995. - 2000 -"Методи и модели у теоријској, примењеној и индустријској математици", Носилац пројекта Математички Институт САНУ, Београд
 14. 2002- 2005. "Реални проблеми механике", Носилац пројекта Математички Институт САНУ, Београд.
 15. 2006- "Теоријска и примењена механика крутих и чврстих тела. Механика материјала", Носилац пројекта Математички Институт САНУ, Београд, руководилац пројекта Катица (Стевановић) Хедрих

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. Од 01. 04. 1984. до 12. 10. 1984. и од 01. 07. 1984. до 30. 01. 1987. године пројекат "Harvard hand", Руководилац Prof. Dr Roger Brockett, Gordon McKay Professor of Applied Mathematics.(Harvard University, Cambridge, Ma, USA).
 2. 1991-1992. JEP 2205/91 "CEPRED-Center for Productivity Research and Education" ТЕМПУС програм Европске Економске заједнице, носилац подпројекта "Роботика", координатор пројекта проф. Др. Славко Арсовски.

ВОЂЕЊЕ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА
 1. "Анимација и пројектовање радних задатака индустријских робота помоћу PC-система" Весна Ранковић, 1995.
 2. "Пројектовање управљања манипулационог робота на основу квалитета и подешености компонената", Илија Бирач, 2004

ВОЂЕЊЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. 1. "Синтеза фази контролера за индустријске роботе", 2004, Весна Ранковић

РЕЦЕНЗИЈА РАДОВА У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА
 1. Члан локалне редакције "ZENTRALBLATT FUER MATHEMATIK" (преко 20 рецензија).

УРЕЂИВАЊЕ ЧАСОПИСА
 1. "Застава", члан уређивачког одбора, 1989-1993, домаћи
 2. "Zentralblatt fuer mathematik", 1996 - , рецензент, међународни
 3. "Theoretical and Applied Mechanics", 2003 - , рецензент, домаћи
 4. "Computational Mechanics", 2007 - , члан уређивачког одбора, међународни

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Динамика машина и механизама, На матичном факултету, 1987 – данас
 2. Индустријска роботика, На матичном факултету, 1987 – данас
 3. Основи аутоматског управљања, На матичном факултету, 1997 – данас
 4. Механизми, На матичном факултету, 1997 – данас
 5. Системи аутоматског управљања, На матичном факултету, 1997 – данас
 6. Теорија система, На матичном факултету, 1987 – данас
 7. Динамика машина и механизама, На другом универзитету, 1990 – 1991
 8. Аутоматизација производње, На другом универзитету, 1997 – 1999
 9. Основи аутоматског управљања, На другом универзитету, 2001 – данас
 10. Мерење и контрола, На другом универзитету, 1975 – 1976
 11. Automatic control and robotics, На страном универзитету, 1985 / 1987

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. Управник лабораторије за Аутоматику, Роботику и Динамику машина и механизама, На матичном факултету, 1992 – 1995
 2. Управник лабораторије за Аутоматику, Роботику и Динамику машина и механизама, На матичном факултету, 2000 – данас
 3. члан Извршног одбора Скупштине Града Крагујевца, Остало, 1997 – 2000
 4. члан Градског већа Скупштине Града Крагујевца, Остало, 2004 – данас