ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Јасна Радуловић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеЈасна Радуловић
Година и место рођења19.11.1960. год. Лесковац
ЗвањеРедовни професор
E-mailjasna@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
Област и ужа специјалностЕлектротехника и рачунарство, Аутоматика и мехатроника, Примењена информатика и рачунарско инжењерство

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година1985
МестоНиш
ИнституцијаЕлектронски факултет у Нишу, Универзитет у Нишу
НасловНумеричко решавање диференцијалних једначина
ОбластЕлектротехника и рачунарство; Информатика и рачунарска техника
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година1994
МестоНиш
ИнституцијаЕлектронски факултет у Нишу, Универзитет у Нишу
НасловРешавање проблема квазистационарног електромагнетног поља помоћу методе фиктивних извора
ОбластЕлектротехника и рачунарство; Теоријска електротехника, електромагнетика
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година2001
МестоЧачак
ИнституцијаТехнички факултет у Чачку, Универзитет у Крагујевцу
НасловЈедан нови приступ за прорачун електромагнетног поља линеичног проводника изнад полупроводног полупростора
ОбластЕлектротехника и рачунарство; Теоријска електротехника, електромагнетика

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
1989Машински факултет у КрагујевцуАсистент приправник
1993 Машински факултет у Крагујевцу Асистент приправник
1995 Машински факултет у Крагујевцу Асистент
1999Машински факултет у КрагујевцуАсистент
2001Машински факултет у КрагујевцуДоцент
2006Машински факултет у КрагујевцуВанредни професор
2011Факултет инжењерских наукаРедовни професор

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
2003Студијски боравак на Националном техничком универзитету у Атини, Грчка, ради реализације Темпус пројекта.3.07.2003. - 1.08.2003. (месец дана)
2004Студијски боравак на Техничком факултету у Илменау, Немачка, ради реализације ДААД пројекта у оквиру пакта за стабилност југоисточне Европе15.11.2004. - 15.12.2004. (месец дана)
2013Dublin Institute of Technology, Irelan5 дана
2013Cyprus University of Technology5 дана
2013TEMPUS DIAUSS, Development and Improvement of Automotive and Urban Engineering Studies in Serbia, JP 516729-2011, Litvanija16-19.09.2013. (4 дана)
2014Fraunhofer-Institut Für Solare Energiesysteme Ise, Freiburg, Germany04.09.2014. - 05.09.2014.

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М14
Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значаја
Број
2
Укупан
 1. Agathokleous R., Borg S., Cabeza L., McCormack S., Florides G., Kalogirou S., Monterio da Silva S., Ochoa C., Radulovic J., Remke S., Rusowicz A., Tsioutis C., Wansdronk R., Zacharopulos A., Cost Action TU 1205 - Overview of ВISTS state of the art, models and applications, Part III: Investigation of new applications for innovative BISTS, Cyprus University of Technology, ISBN 978-9963-697-1 6-8, Cyprus, 2015
 2. J. Radulovic, D. Nikolic, Cost Action TU 1205 – Building Integrated Solar Thermal Systems – Design and Applications Handbook – Chapter 3.3: New materials, Cyprus University of Technology, supported by EU Framework Program Horizon 2020, ISBN 978-9963-697-22-9, Cyprus, 2017
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
2
Укупан
 1. Jasna Radulović, Vesna Ranković, Feedforward neural network and adaptive network-based fuzzy inference system in study of power lines, Expert Systems with Applications, Vol.37, No.1, pp. 165-170, ISSN 0957-4174, Doi 10.1016/j.eswa.2009.05.008, 2010
 2. D. Nikolic, J. Skerlic, J. Radulovic, A. Miskovic, R. Tamasauskas, J. Sadauskiene,, Exergy efficiency optimization of photovoltaic and solar collectors’ area in buildings with different heating systems, Renewable Energy, Vol.189, No.-, pp. 1063-1073, ISSN 0960-1481, Doi https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.03.075, 2022
Списак резултата М21a
Рад у међународном часопису изузетних вредности
Број
2
Укупан
 1. Bojic, M., Boyer, H., Miranville, F., Patou-Parvedy, A., Radulovic J., Optimizing performances of photovoltaics in Reunion Island – tilt angle, Progress in Photovoltaics: Research and Applications, Vol.20, No.8, pp. 923-925, ISSN 1062-7995, Doi 10.1002/pip.1159, 2012
 2. Saša Nježić, Jasna Radulović, Fatima Živić, Ana Mirić, Živana Jovanović Pešić, Mina Vasković Jovanović, Nenad Grujović, Chaotic Model of Brownian Motion in Relation to Drug Delivery Systems Using Ferromagnetic Particles, Mathematics, Vol.10, No.10, pp. 4791, ISSN 2227-7390, Doi 10.3390/math10244791, 2022
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
2
Укупан
 1. Vesna Ranković, Jasna Radulović, Ivana Radojević, Aleksandar Ostojić, Ljiljana Čomić,, Neural network modeling of dissolved oxygen in the Gruža reservoir, Serbia., Ecological Modelling, Vol.221, No.8, pp. 1239-1244, ISSN 0304-3800, Doi 10.1016/j.ecolmodel.2009.12.023, 2010, 2010
 2. Danijela Nikolic, Slobodan Djordjevic, Jasmina Skerlić, Jasna Radulović, Energy Analyses of Serbian Buildings with Horizontal Overhangs: A Case Study, Energies, Vol.13, No.17, pp. Article number 4577, ISSN 1996-1073, Doi 10.3390/en13174577, 2020
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
6
Укупан
 1. Vesna Ranković, Jasna Radulović, Prediction of magnetic field near power lines by normalized radial basis function network, Advances in Engineering Software, Vol.42, No.11, pp. 934–938, ISSN 0965-9978, Doi 10.1016/j.advengsoft.2011.06.008, 2011
 2. Ranković, V., Radulović, J., Grujović N., Divac, D., Neural Network Model Predictive Control of Nonlinear Systems Using Genetic Algorithms, Journal of Computers, Communications & Control, Vol.7, No.3, pp. 516-525, ISSN 1841-9836, 2012
 3. Vesna Ranković, Jasna Radulović, Ivana Radojević, Aleksandar Ostojić , Ljiljana Čomić, Prediction of dissolved oxygen in reservoirs using adaptive network-based fuzzy inference system, Journal of Hydroinformatics, Vol.14, No.1, pp. 167-179, ISSN 1464-7141, Doi 10.2166/hydro.2011.084, 2012
 4. Д. Николић, З. Ђорђевић, М. Бојић, Ј. Радуловић, Ј. Скерлић, OPTIMIZATION OF PHOTOVOLTAICS PANELS AREA AT SERBIAN ZERO-NET ENERGY BUILDING, Journal of Renewable and Sustainable Energy, Vol.5, No.4, pp. 1-20, ISSN 1941-7012, Doi http://dx.doi.org/10.1063/1.4817809, 2013
 5. Ј. Скерлић, Ј. Радуловић, Д. Николић, М. Бојић, MAXIMIZING PERFORMANCES OF VARIABLE TILT FLAT-PLATE SOLAR COLLECTORS FOR BELGRADE (SERBIA), Journal of Renewable and Sustainable Energy, Vol.5, No.4, pp. 21-35, ISSN 1941-7012, Doi http://dx.doi.org/10.1063/1.4819254, 2013
 6. J. Radulović, V. Ranković, M. Bojić, J.Skerlić, ENVIRONMENTAL IMPACTS OF THE ELECTROMAGNETIC FIELD LEVELS NEAR OVERHEAD TRANSMISSION LINES, Environmental Engineering and Management Journal, Vol.13, No.3, pp. 627-633, ISSN 1582-9596, 2014
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
1
Укупан
 1. A. Radojević, D. Nikolić, J. Radulović, J. Skerlić, ENERGY BENCHMARKING IN EDUCATIONAL BUILDINGS IN THE CITY OF KRAGUJEVAC – POSSIBILITIES FOR ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT, Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol.18, No.1, pp. 95-114, ISSN 14581-4869, 2021
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
94
Укупан
 1. Petronijević Ž., Radulović J., Srećković M., Significance of Electrical Vehicle in Living Environment, Urban Ecology, University of Niš, 1992
 2. Petković, R.A., Radulović, J.J., Ilić, A.D., Generalized Analyses of Cristoffel Theorem Application in Synthesis of Monotonic and Nonmonotonic Filters, ETAI - 1993 - 4-th THEME ETAI SYMPOZIUM WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION. Session E1/CSP, Ohrid, R. Makedonija, 1993, pp. 3-4
 3. Petronijević Ž., Radulović J., Petković R., Radisavljević M., Electrical Vehicle in urban Traffic and Noise, Buka i vibracije u životnoj i radnoj sredini, Niš, 1993, pp. 217-222
 4. Petronijević Ž., Radulović J., Petković R., Srećković G. i M., Jones Voltage Regulator Analysis, ETAI - 1993 - 4-th THEME ETAI SYMPOZIUM WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION. Session E3/PEA, Ohrid, R. Makedonija, 1993, pp. 31-32
 5. Petronijević Ž., Radulović J., Srećković G., Voltage Regulator Application in Electrical Vehicle, X naučni skup ČOVEK I RADNA SREDINA, PPT94, Niš, 1994, pp. 47-1 - 47-3
 6. Radisavljević M., Radulović J., Petronijević Ž., Eksperimentalno ispitivanje uticaja oslonaca pogonskog agregata na vibracije vozila, IX Međunarodni naučni skup MVM '96, Kragujevac, 1996, pp. 108 – 112
 7. Veličković, D.M., Radulović, J.J., Line Conductor over Semi - Conducting Half Space, Fourth International Symp. of Applied Electrostatics, PES '96, Niš, 1996, pp. 53-58
 8. Petronijević Ž., Radulović J., Obradović G., Determination of Threehromatic Coordinates, Purity and Dominant Wave Lenght as Parametars which define Colorimetric Characteristics of Car Lights, X Međunarodni naučni skup MVM '98, Kragujevac, 1998, pp. 325-329
 9. Radisavljević M., Radulović J., Petronijević Ž., Mutual Influence of the Oscillations Coming from the Drive Train, Body and Exhaust System on Vehicle Endurance and Oscillatory Comfort, VI International SAUM Conference, Niš, 1998
 10. Veličković, D.M., Radulović, J.J., Thin Ferromagnetic Plate in External Magnetic Field, Oradea, Romania, 1998, pp. 24-29
 11. Radisavljević M., Petronijević Ž., Radulović J., Pantelić-Milinković Z., Uporedna analiza buke izduvavanja kod vozila srednje klase, XI Međunarodni naučni skup MVM'00, Kragujevac, 2000, pp. 233-236
 12. Veličković, D. M., Radulović, J.J., Electromagnetic field of Current Conductor Above Semi Conductive Half Space, 5th International Conference on Applied Elektromagnetics, PES 2001, Niš, 2001, 8-10 oktobar, pp. 197 – 200
 13. Pantelić-Milinković Z., Radisavljević M., Radulović J., Parameters on which Depends Choice of Vibro-Acoustic Materials, XII International Scientific Symposium Motor Vehicles and Engines, MVM 2002, Kragujevac, 2002, October 7-9, pp. 161-164
 14. Radisavljević M., Radulović J., Sum of various sources noise, XIX Conference with International Participation, Nose and Vibration, Niš, 2004, October 14-15
 15. Radisavljević M., Radulović J., Application of Damping Materials for Noise and Vibration Reduction on Vehicle, XIII International Scientific Symposium Motor Vehicles and Engines, MVM 2004, Kragujevac, 2004, October
 16. Radulović, J.J., Visualization of electromagnetic field of current conductor above semi-conducting half-space, 7th International Conference on Applied Elektromagnetics, PES 2005, Niš, 2005, 23-24 May, pp. 17 – 19
 17. Taranovic D., Radulović J., Grujovic A., Examination of Electronic Devices Reliability on Motor Vehicle from Aspect of Electromagnetic Compatibility, 7 International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services TELSIKS 2005, Niš, 2005, pp. 479-482
 18. Taranović D., Radulović J., Jovanović S., Savčić A., Basic Communication Protocols in Vehicle Electronic Systems., ICEST 2005 - XL International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Niš, 2005, pp. 561-564
 19. D. Taranović, A. Grujović, G. Bogdanović, J. Radulović, Mehatronički sistemi na električnim podizačima stakla automobila, REMUS `06, Niš, 2006, Septembar, pp. 51-54
 20. J. Radulović , D. Taranović, G. Bogdanović, M. Srećković, Mechatronic System of Voltage Regulation at Electrical Vehicle, REMUS `06, Niš, 2006, Septembar, pp. 55-58
 21. Radulović, J.J., Magnetic field distribution around a current conductor above a one-layer ground, First South-East European Conference on Computational Mechanics, SEECCM-06, University of Kragujevac, 2006, June 28-30
 22. J. Radulović, V. Ranković, Application of RBF Neural Network and ANFIS for Electromagnetic Field Prediction around the Power Lines, 9th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - TELSIKS 2009, Nis, 2009
 23. Vesna Ranković, Jasna Radulović, Environmental pollution by magnetic field arround power lines, 3. International Quality Conference, Kragujevac, 2009, 20-22 May, pp. 159-163
 24. Јасна Радуловић, Предраг Петровић, Observation on the use of thin ferromagnetic plates in presence of external magnetic field, 34th International Conference On Production Engineering, 28. - 30. September 2011., Niš, 2011, 28. - 30. September, pp. 95-99, ISBN 978 – 86 – 6055 – 019 – 6
 25. Danijela Nikolic, Milorad Bojić, Jasmina Skerlić, Jasna Radulović, Dragan Cvetković, ESTIMATING THE INDOOR AIR QUALITY IN BUILDINGS WITH HEAT RECOVERY MECHANICAL VENTILATION SYSTEMS, 6th International Quality Conference,, Kragujevac, 2012, Jun 8., pp. 809-815, ISBN 978-86-86663-82-5
 26. J. Radulovic, M. Bojić, D. Nikolić, J. Skerlić, D. Taranović, Performance of different photovoltaic models in EnergyPlus environment, 43rd International Congress & Exhibition on Heating, Refrigeration and Air Conditioning, Belgrade, 2012, 5–7. XII, pp. 309-316, ISBN 978-86-81505-64-9
 27. Jasna Radulović, Milorad Bojić, Jasmina Skerlic, Dragan Taranović, Danijela Nikolić, ELECTRIC ENERGY GENERATION AND CO2 EMISSIONS OF PV, 6th International Quality Conference, Kragujevac, 2012, Jun 8., pp. 801-808, ISBN 978-86-86663-82-5
 28. Milorad Bojic, Dragan Adamovic, Jasna Radulović, Marko Miletić, Ivan Miletić, Vesna Marjanović, Awareness on energy savings in low-rise houses in Serbia, 43rd International Congress & Exhibition on Heating, Refrigeration and Air Conditioning, Belgrade, Sava Center, 2012, 5–7. XII, pp. 00, ISBN 978-86-81505-64-9
 29. Milorad Bojic, Dragan Adamovic, Jasna Radulović, Marko Miletić, Ivan Miletić, Vesna Marjanović, Awareness on energy savings in low-rise houses in Serbia, 6th International Quality Conference, Kragujevac, Kragujevac, 2012, Jun 8., pp. 291-298, ISBN 978-86-86663-82-5
 30. Milorad Bojic, Dragan Adamovic, Jasna Radulović, Marko Miletić, Ivan Miletić, Vesna Marjanović, 2011 Public Opinion Survey: Awareness on Energy Saving Needs in Serbia, The Second International Conference on Building Energy and Environment 2012, Boulder, ColoradoUS., COBEE2012, Boulder, Colorado, US., 2012, August 1-4, pp. 1257-1264, ISBN 978-0-9816881-9-0; 0-9816881-9-5
 31. Nikolić D., Bojić M., Radulović J. Skerlić J., Cvetković D., Heat recovery mechanical ventilation system and indoor air quality in buildings in energyplus environment, 43rd International Congress & Exhibition on Heating, Refrigeration and Air Conditioning, Belgrade, Sava Center, 2012, 5–7. XII, pp. 299-307, ISBN 978-86-81505-64-9
 32. Radulović, J., Mijailović, N., Trajanović, M., Filipović, N., Radulović, N.,, Estimation of exposure dose of human head during CT scanning procedure using Monte Carlo simulation, 11th International Scientific Conference MMA 2012 - Advanced Production Technologies, Novi Sad, 2012, 20-21. September, pp. 513-516, ISBN 978-86-7892-429-3
 33. Skerlić J., Bojić M., Nikolić D., Cvetković D., Radulović J., Optimal slope of a solar collector using particle swarm optimization algorithm, 43rd International Congress & Exhibition on Heating, Refrigeration and Air Conditioning, Belgrade, Sava Center, 2012, 5–7. XII, pp. 153-162, ISBN 978-86-81505-64-9
 34. D. Nikolić, J. Skerlić, M. Miletić, J. Radulović, M. Bojić, ENERGY OPTIMIZATION OF PV PANELS SIZE AT SERBIAN ZNEB AND PNEB, Conferinta nationala cu participare internationala INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII SI CONFORTUL AMBIENTAL, Timisoara, Romania, 2013, april 11-12, pp. 226-234, ISBN 1842 – 9491
 35. D. Nikolić, M. Bojić, J. Radulović, J. Skerlić, M. Miletić, A REVIEW OF SILICON SOLAR CELLS IN PHOTOVOLTAICS TECHNOLOGY, 7th International Quality Conference, Kragujevac, 2013, May 24th, pp. 213-220, ISBN 978-86-86663-94-8
 36. J. Radulović, M. Bojić, D. Nikolić, J. Skerlić, D. Taranović, TOWARDS NET ZERO ENERGY BUILDINGS: POSSIBIBITIES FOR PHOTOVOLTAIC USE, 7th International Quality Conference, Kragujevac, 2013, May 24th, pp. 357-361, ISBN 978-86-86663-94-8
 37. J. Skerlić, D. Nikolić, D. Cvetković, J. Radulović, M. Bojić, OPTIMAL SLOPE OF A SOLAR COLLECTOR USING PARTICLE SWARM AND HOOKE JEEVS OPTIMIZATION ALGORITHM, Conferinta nationala cu participare internationala INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII SI CONFORTUL AMBIENTAL, Timisoara, Romania, 2013, april 11-12, pp. 244-254, ISBN 1842 – 9491
 38. J. Skerlić, M. Bojić, D. Nikolić, J. Radulović, M. Miletić,, A REVIEW LIFE CYCLE ASSESSMENT OF A SOLAR THERMAL COLLECTOR SENSITIVITY ANALYSES, ENERGY AND ENVIRONMENTAL BALANCES, 7th International Quality Conference, Kragujevac, Kragujevac, 2013, May 24th,, pp. 341-350, ISBN 978-86-86663-94-8
 39. J. Радуловић, М. Бојић, Д. Николић, Ј. Скерлић, Д. Тарановић, BUILDING INTEGRATION OF SOLAR THERMAL SYSTEM, 44th International HVAC&R congress, Beograd,, 2013, decembar
 40. Д. Николић, М. Бојић, Ј. Радуловић, Ј. Скерлић, В. Ранковић, ELECTRICITY GENERATION AT SERBIAN ZNEB – SIZING OF REQUIRED PV PANELS AREA TO MINIMIZE THE PRIMARY ENERGY CONSUMPTION, 44.th International HVAC&R congress, Beograd, 2013, decembar
 41. Д. Николић, М. Бојић, Ј. Радуловић, Ј. Скерлић, Д. Тарановић, A REVIEW OF NON-SILICON AND NEW PHOTOVOLTAICS TECHNOLOGY FOR ELECTRICITY GENERATION, The Second International Conference on Renewable Electrical Power Sources MKOIE 2013, Beograd, 2013, 16. – 18. октобар
 42. Д. Николић, М. Бојић, Ј. Скерлић, Ј. Радуловић, Д. Тарановић, MODELLING OF HYBRID VENTILATION SYSTEMS IN BUILDINGS USING ENERGYPLUS SOFTWARE, 11th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, Бања Лука, 2013, 30. мај – 1. јун, pp. 703-708, ISBN 978-99938-39-46-0
 43. Ј. Радуловић, М. Бојић, Д. Николић, Ј. Скерлић, Д. Тарановић, THE USE OF PV IN NET-ZERO ENERGY BUILDINGS: CHALLENGES AND PERSPECTIVES, 11th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, Бања Лука, 2013, 30. мај – 1. јун, pp. 797-802, ISBN 978-99938-39-46-0
 44. Ј. Радуловић, М. Бојић, Д. Николић, Ј. Скерлић, Д. Тарановић, THE USE OF PV IN NET-ZERO ENERGY BUILDINGS: CHALLENGES AND PERSPECTIVES, 11th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, Бања Лука, 2013, 30. мај – 1. јун, pp. 797-802, ISBN 978-99938-39-46-0
 45. Ј. Скерлић, М. Бојић, Д. Николић, Ј. Радуловић, Д. Тарановић, А KEY REVIEW ON EXERGETIC ANALYSIS AND ASSESSMENT OF SOLAR ENERGY SYSTEMS FOR A SUSTAINABLE FUTURE, 11th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, Бања Лука, 2013, 30. мај – 1. јун, pp. 553-559, ISBN 978-99938-39-46-0
 46. D. Nikolić, M. Bojić, J. Radulović, J. Skerlić, S. Jovanović, INFLUENCE OF DIFFERENT THERMAL INSULATION THICKNESS ON BUILDING ENERGY CONSUMPTION, 8th International Quality Conference, Kragujevac, Kragujevac, 2014
 47. Ivan Milankovic, Nikola Mijailovic, Jasna Radulovic, Aleksandar Peulic, Nenad Filipovic, DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR ANALYZING THE ELECTROMAGNETIC RADIATION CAUSED BY THE CT SCANNER, 8th International Quality Conference, Kragujevac, Serbia, 2014
 48. J. Radulović, M. Bojić, M. Despotovic, D. Nikolić, J. Skerlić, APPLICATION OF HYBRID PHOTOVOLTAIC/THERMAL SOLAR SYSTEMS TO BUILDINGS, 8th International Quality Conference, Kragujevac, Serbia, 2014
 49. J. Skerlić, M. Bojić, D. Nikolić, J. Radulović, D. Cvetković, OPTIMAL POSITION OF SOLAR COLLECTORS: A REVIEW, 8th International Quality Conference, Kragujevac, Serbia, 2014
 50. Nikola Mijailovic, Jasna Radulovic, Aleksandar Peulic, Miroslav Trajanovic, Nikola Radulovic, CT SCANNER QUALITY ACCORDING TO EXPOSURE DOSE DURING SCANNING PROCEDURE, 8th International Quality Conference, Kragujevac, Serbia, 2014
 51. 2. Jasna Radulovic, Nikola Mijailovic, Vesna Rankovic, Miroslav Trajanovic, Nenad Filipovic, Modeling of Radiation Dose of Human Head During CT Scanning Using Neural Networks, 15th International Conference on Bioinformatics and Bioengineering (BIBE), Belgrade, Serbia, 2015, 2. November - 4. November 2015, ISBN 978-1-4673-7982-3
 52. D. Nikolić, M. Bojić, J. Radulović, J. Skerlić, S. Jovanović, ENERGY OPTIMIZATION OF SERBIAN BUILDINGS WITH PV PANELS AND DISTRICT HEATING SYSTEM, 12th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2015, Бања Лука, 2015, 29. May – 30. May, pp. 421-426, ISBN ISBN 978-99938-39-53-8
 53. D. Nikolić, M. Bojić, J. Radulović, V. Ranković, J. Skerlić, ENERGY OPTIMIZATION OF SERBIAN BUILDINGS WITH PV PANELS AND GAS HEATING SYSTEM, 9th International Quality Conference, Kragujevac, Srbija, 2015, June 5th, pp. 105-110, ISBN 978-86-6335-015-1
 54. J. Skerlić, M. Bojić, D. Nikolić, J. Radulović, D. Cvetković, ENVIRONMENTAL GAINS OF DHW SYSTEMS THROUGH OPTIMUM SLOPE SOLAR COLLECTOR, 9th International Quality Conference, Kragujevac, Srbija, 2015, June 5th, pp. 607-612, ISBN ISBN 978-86-6335-015-1
 55. M. Bojić, J. Radulović, D. Nikolić, I. Miletić, FLEXIBLE THIN-FILM PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGIES: IN BUILDING INTEGRATION, Proceedings of COST TU1205 Symposium Combined with EURO ELECS 2015 Conference, Guimaraes, Portugal, 2015, 21-23 July, pp. 120-127, ISBN 978-9963-697-17-5
 56. M. Bojić, J. Radulović, V. Ranković, D. Nikolić, Lj. Bojić, J. Skerlić, FLEXIBLE THIN-FILM SOLAR PHOTOVOLTAICS TECHNOLOGIES: RESEARCH AND APLICATION, 12th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2015, Бања Лука, 2015, 29. May – 30. May, pp. 409-414, ISBN 978-99938-39-53-8
 57. Nikola Mijailović, Jasna Radulović, Miroslav Trajanović, Nenad Filipović, Aleksandar Peulić, Multimodal Imaging for PET Attenuation Correction, ICIST 2015 5th International Conference on Information Society and Technology, Kopaonik, Serbia, 2015, March 8-11, pp. 464-467, ISBN 978-86-85525-16-2
 58. V. Ranković, M. Bojić, J. Radulović, , D. Nikolić, J. Skerlić, MODELING OF THE BUILDING THERMAL BEHAVIOUR USING NONLINEAR SYSTEM IDENTIFICATION, 12th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2015, Бања Лука, 2015, 29. May – 30. May, pp. 392-396, ISBN 978-99938-39-53-8
 59. Nikolic D., Lukic N., Radulovic J., Skerlic J., Energy optimization of Serbian buildings using the Hooke Jeeves Algorithm, 4th International Conference of Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, Serbia, 2016, October 17-18, pp. 443-452, ISBN 978-86-8150
 60. Nikolic D., Radulovic J., Skerlic J., Serbian ZNEB and PNEB – Optimisation of energy consuption, 10th International Quality Conference, Petrovac, Montenegro, 2016, September 28-30, pp. 106-113, ISBN 978-9940-527-49-5
 61. Nikolić D., Radulović J., Skerlić J., Miloradović N., Exergy optimization of buildings with different solar systems, 47th International HVAC&R congress, Belgrade, Serbia, 2016, December, pp. 261-268, ISBN 978-86-81505-82-3
 62. Radulovic J., Nikolic D., Skerlic J., Rankovic V., Vaskovic M., The use of new photovoltaic technologies in the building integrated systems, 4th International Conference of Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, 2016, October 17-18, pp. 303-312, ISBN 978-86-81505
 63. Radulovic J., Nikolic D., Skerlic J., Rankovic V., Vaskovic M., A review of photovoltaic technology for electricity generation, 10th International Quality Conference, Petrovac, Montenegro, 2016, September 28-30, pp. 138-145, ISBN 978-9940-527-49-5
 64. Skerlic J., Nikolic D., Lukic N., Radulovic J., Optimisation solar domestichot water systems,, 10th International Quality Conference, Petrovac, Montenegro, 2016, September 28-30, pp. 146-153, ISBN 978-9940-527-49-5
 65. Skerlic J., Nikolic D., Lukic N., Radulovic J., Environmental Gains of DHW system through optimum solar collector slope and azimuth angles using the Hooke Jeeves algorithm, 4th International Conference of Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, Serbia, 2016, October 17-18, pp. 429-442, ISBN 978-86-81505
 66. Skerlić J., Nikolić D., Radulović J., Analysis and assessment of solar energy system for a sustainable future, 47th International HVAC&R congress, Belgrade, Serbia, 2016, December, pp. 297-309, ISBN 978-86-81505-82-3
 67. D. Nikolic, J. Skerlic, V. Šušteršič, J. Radulović, A. Mišković,, INFLUENCE OF HOT WATER TEMPERATURE IN DHW SYSTEM ON BUILDING EXERGY OPTIMIZATION, 13th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2017, Banja Luka, 2017
 68. Djordjevic S., Nikolic D., Skerlic J., Radulovic J., Cvetkovic D.,, ENERGY SAVING IN SERBIAN FAMILY HOUSE WITH HORIZONTAL OVERHANGS, 48th International HVAC&R congress, Beograd, 2017, ISBN 978-86-81505-85-4
 69. J. Skerlić, D. Nikolić, V. Šušteršič, J. Radulović, A. Mišković, B. Stojanović, ANALYSIS AND EVALUATION OF SOLAR ENERGY SYSTEMS, 13th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2017, Banja Luka, 2017
 70. Nikolic D., Skerlic J., Radulovic J.,, ENERGY EFFICIENT BUILDINGS – LEGISLATION AND DESIGN, 2nd International Conference оn Quality of Life, Kragujevac, 2017, Kragujevac, 2017, pp. 55-60, ISBN 978‐86-6335-043-4
 71. Nikolic D., Skerlic J., Radulovic J., Mišković A.,, ENVIRONMETAL IMPACT OF SOLAR SYSTEMS – CASE OF SERBIAN RESIDENTIAL BUILDING WITH SOLAR COLLECTORS AND PV PANELS, Quality FEST 2017, Jahorina, BIH, 2017, pp. 45-52, ISBN 978-99976-719-1-2
 72. Nikolic D., Skerlic J., Radulovic J., Živković D., Stojanović B.,, NANOMATERIALS AND NANOFLUIDS – NEW MATERIALS FOR BUILDING INTEGRATED SOLAR THERMAL SYSTEMS, The 5th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (5th ICREPS, Beograd, 2017, pp. 155-161, ISBN 978-86-81505-84-7
 73. Radulovic J., Nikolic D., Blagojevic M., Miletic I., Vaskovic M.,, A REVIEW OF NEW MATERIALS USED FOR BUILDING INTEGRATED SYSTEMS, First International Conference on Building Integrated Renewable Energy Systems BIRES 2017, Dublin, Ireland, 2017
 74. Radulovic J., Nikolic D., Skerlic J., Vaskovic M.,, USE OF PHASE CHANGE MATERIALS FOR BUILDING INTEGRATION, 2nd International Conference оn Quality of Life, Kragujevac, Kragujevac, 2017, pp. 351-355, ISBN 978‐86-6335-043-4
 75. Radulovic J., Nikolic D., Skerlic J., Vasković M., Ranković V.,, ZERO-NET ENERGY BUILDINGS FROM ASPECT OF PV USAGE, The 5th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (5th ICREPS), Beograd, 2017, pp. 75-79, ISBN 978-86-81505-84-7
 76. Skerlic J., Nikolic D., Živković D., Radulovic J.,, MAXIMIZING PERFORMANCES OF A SOLAR DOMESTIC HOT WATER SYSTEM THROUGH OPTIMUM POSITION OF THE SOLAR COLLECTOR,, The 5th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (5th ICREPS), Beograd, 2017, pp. 139-148, ISBN 978-86-81505-84-7
 77. Skerlic J., Sudimac B., Nikolić D., Stojanović B., Radulović J.,, OPTIMIZATION OF THE BUILDING ENVELOPE WITH INTEGRATED VEGETATION MODULAR ELEMENTS USING FACTORIAL DESIGN, 2nd International Conference оn Quality of Life, Kragujevac, 2017, Kragujevac, 2017, pp. 121-128, ISBN 978‐86-6335-043-4
 78. Skerlic J., Sudimac B., Nikolic D., Stojanović B., Radulovic J., Mišković A.,, ANALYSIS AND ASSESSMENT OF BUILDING ENVELOPE WITH INTEGRATED VEGETATION MODULAR ELEMENT FOR A SUSTAINABLE FUTURE, Quality FEST 2017, Jahorina. BIH, Jahorina. BIH,, 2017, pp. 209-216,, ISBN 978-99976-719-1-2
 79. D. Nikolić, J. Skerlić, D. Cvetković, J. Radulović, S. Jovanović,, BASIC PRINCIPLES OF PASSIVE SOLAR HEATING, 3rd International Conference оn Quality of Life, Kopaonik, 2018, pp. 187-192, ISBN 978‐86-6335-056-4
 80. J. Radulović, D. Nikolić, J. Skerlić, M. Vasković-Jovanović, ENERGY PAY-BACK TIME AND CO2 EMISSION OF PV SYSTEMS, 3rd International Conference оn Quality of Life, Kopaonik, 2018, pp. 77-83, ISBN 978‐86-6335-056-4
 81. Nikolic D., Skerlic J., Cvetković D., Stojanović B., Radulovic J.,, AN OVERVIEW OF THE PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY APPLICATION IN THE MODERN WORLD, The 6th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (6th ICREPS), Beograd, 2018, pp. 173-179, ISBN 978-86-81505-87-8
 82. Skerlic J., Nikolic D., Cvetković D., Radulovic J.,, ASSESSMENT OF SOLAR ENERGY SYSTEMS USING MODERN METHODS, The 6th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (6th ICREPS), Beograd, Beograd, 2018, pp. 69-77, ISBN 978-86-81505-87-8
 83. D. Nikolić, S. Jovanović, J. Skerlić, V. Šušteršič, J. Radulović, METHODOLOGY OF LIFE CYCLE SUSTAINABILITY ASSESSMENT, 13th International Quality Conference, QUALITY FESTIVAL 2019, Kragujevac, 2019
 84. J. Radulović, D. Nikolić, J. Skerlić, M. Vasković-Jovanović, ELECTRICAL PERFORMANCES OF BUILDING-INTEGRATED PHOTOVOLTAIC SYSTEMS, The 7th International Conference on Renewable Electrical Power Sources - 7th ICREPS, Belgrade, 2019
 85. J. Radulović, D. Nikolić, J. Skerlić, M. Vasković-Jovanović, Lj. Bojić, BUILDING INTEGRATED PHOTOVOLTAICS - POTENTIAL AND APPLICATION, 13th International Quality Conference, QUALITY FESTIVAL 201, Kragujevac, 2019
 86. J. Skerlić, D. Nikolić, J. Radulović, S. Jovanović, A. Mišković, TOWARD FUTURE: POSITIVE NET-ENERGY BUILDINGS, 13th International Quality Conference, QUALITY FESTIVAL 2019, Kragujevac, 2019
 87. Jasna Radulović, Mina Vasković Jovanović, Miroslav Trajanović, FERROMAGNETICS IN MAGNETIC RESONANCE IMAGING, 13. International Quality Conference, Kragujevac, 2019, 30. 05. - 01. 06., pp. 521-526, ISBN 2620-2832
 88. Jasna Radulović, Nikola Mijailović, Marijana Gavrilović Božović, IMPROVEMENT OF CT SCAN QUALITY BY REDUCING EFFECTIVE DOSE, 13. International Quality Conference, Kragujevac, 2019, 30. 05. - 01. 06., pp. 547-552, ISBN 2620-2832
 89. A. Radojević, D. Nikolić, J. Skerlić, J. Radulović, ENERGY MANAGEMENT TO LOW‐CARBON CITIES: THE EXAMPLE OF THE CITY OF KRAGUJEVAC, 15th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2021, Banja Luka, 2021
 90. A. Radojević, D. Nikolić, J. Skerlić, J. Radulović, NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS - THE ROAD TO LOW- CARBON CITIES, X International conference on social and technological development STED 2021, Trebinje, Republiuka Srpska, 2021
 91. D. Nikolić, J. Skerlić, J. Radulović, V. Šušteršič, A. Radojević, I. Terzić, POSSIBILITY FOR ENERGY SAVING IN SERBIAN BUILDING WITH PHOTOVOLTAIC-THERMAL COLLECTORS, 15th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2021, Banja Luka, 2021
 92. J. Skerlić, D. Nikolić, J. Radulović, A. Radojević, M. Đorđević, A. Mišković,, INFLUENCE OF BUILDING ENVELOPE ON BUILDING ENERGY CONSUMPTION, INFLUENCE OF BUILDING ENVELOPE ON BUILDING ENERGY CONSUMPTION, 15th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2021, Banja Luka, 2021
 93. D. Nikolić, J. Radulović, J. Skerlić, A. Radojević, A. Mišković, M. Pantić,, APPLICATION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN GREENHOUSES, 5th International Scientific Conference Alternative Energy Sources, Materials and Technologies - AESMT’22, Veliko Trnovo, Bulgaria, 2022
 94. J. Skerlić, D. Nikolić, J. Radulović, A. Mišković, M. Pantić, MAXIMIZING PERFORMANCES OF A SOLAR DOMESTIC HOT WATER SYSTEM THROUGH OPTIMUM POSITION OF THE SOLAR COLLECTOR IN SERBIAN HOUSEHOLDS, 6th International Scientific Conference Alternative Energy Sources, Materials and Technologies (AESMT’23), Sofia, Bulgaria, 2022
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
7
Укупан
 1. Radisavljević M., Radulović J., Petronijević Ž., Experimental investigaton of influence of working agregat supports on vehicle vibrations, MVM Mobility and Vehicle Mechanics, Vol.-, No.-, pp. 62-71, ISSN -, 1997
 2. Veličković, D. M., Radulović, J.J., Electromagnetic Field of Current Conductor Above Semi-Conductive Half Space, Facta Universitatis, Vol.15, No.2, pp. 217 – 225, ISSN 0353-3670, 2002
 3. Радуловић, Ј.Ј., Нови приступ за прорачун електромагнетног поља линеичног проводника изнад полупроводне средине, Техника, Електротехника, Vol.-, No.4, pp. -, ISSN 0040-2176, 2005
 4. Jasna Radulović, Vesna Ranković, An ANFIS based approach to approximation of electromagnetic field around overhead power transmission lines, FACTA UNIVERSITATIS Series: Mechanics, Automatic Control and Robotics, Vol.7, No.1, pp. 231 - 240, ISSN 0354-2009, 2008
 5. Bojić M., Radulović J., Ranković V., Nikolić D., Bojić Lj., Skerlić J., Flexible thin-film solar photovoltaics: research and application, ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, Vol.16, No.1, pp. 37-40, ISSN 1584-2665, 2016
 6. D. Nikolic, J. Skerlic, V. Šušteršič, J. Radulović, A. Mišković, INFLUENCE OF HOT WATER TEMPERATURE IN DHW SYSTEM ON BUILDING EXERGY OPTIMIZATION, ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, Vol.16, No.1, pp. 111-115, ISSN 2067-3809, 2016
 7. Ranković V., Bojić M., Radulović J., Nikolić D., Skerlić J., MODELING OF THE BUILDING THERMAL BEHAVIOUR USING NONLINEAR SYSTEM IDENTIFICATION, ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – Bulletin of Engineering, Vol.9, No.2, pp. 139-142, ISSN 2067-3809, 2016
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
3
Укупан
 1. Радисављевић М., Миловановић М.. Радуловић, Ј.Ј., Примена пригушујућих материјала за редукцију буке и вибрације возила, Застава, Часопис за науку у пракси, Vol.16, No.39, pp. -, ISSN 0352-292, 2004
 2. Vesna Ranković, Jasna Radulović, Environmental pollution by magnetic field arround power lines, International Journal for Quality research, Vol.3, No.3, pp. 1-6, ISSN 1800-6450, 2009
 3. Cirkovic B., Isailovic V., Milosevic Z., Radulovic J., Sofla A., Radisic M., Kojic M., Filipovic N., Analytical and numerical analysis of magnetic separation of cardiomyocytes, Serbian journal of computational mechanics, Vol.6, No.2, pp. 145-159, ISSN 1820-6530, 2012
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
22
Укупан
 1. Петковић, Р.А., Радуловић, Ј.Ј, Синтеза импулсних мрежа са минималном интерференцијом симбола, IV Конференције САУМ, Крагујевац, 1992, pp. 478-489
 2. Петковић, Р.А., Радуловић, Ј.Ј., Примена Cristoffel-ove теореме у синтези прелазних монотоних филтара, XXXVI Конференције ЕТАН, Копаоник, 1992
 3. Петронијевић Ж., Радуловић Ј., Срећковић Г., Срећковић М., Анализа рада и пројектовање Jones-овог регулатора напона за примену у електричном возилу, XIV Научно-стручног скупа НАУКА И МОТОРНА ВОЗИЛА, Београд, 1993, pp. 87-90
 4. Петронијевић Ж., Радуловић Ј., Тарановић Д., Васиљевић Р., Анализа и мерење фотометријских карактеристика фарова аутомобила, XIV Научно-стручног скупа НАУКА И МОТОРНА ВОЗИЛА БЕОГРАД, Београд, 1993, pp. 99-102
 5. Радуловић, Ј.Ј., Величковић, Д.М., Поређење примене метода фиктивних и зависних извора, XXXVII Конференције ЕТАН, Београд, 1993, pp. VI.127-VI.133
 6. Радуловић Ј. Ј., О примени метода фиктивних и зависних извора у двослојним срединама, XXXVIII Конференције ЕТАН, Ниш, 1994
 7. Петронијевић Ж., Радуловић, Ј.Ј., Примена соларних панела за добијање електричне енергије, Међународна конференција ПРЕВЕНТИВНИ ИНЖЕЊЕРИНГ И ЖИВОТНА СРЕДИНА, Ниш, 1995
 8. Петронијевић Ж., Тарановић Д., Радуловић Ј., Васиљевић Р., Анализа и мерење фотометријских карактеристика задњих светала аутомобила, V Конференције САУМ, Нови Сад, 1995, pp. 94 – 98
 9. Величковић, Д.М., Радуловић, Ј.Ј., Божић, М.Б., Електромагнетно поље далековода, 23. САВЕТОВАЊЕ ЈУКО ЦИГРЕ, Херцег Нови, 1997
 10. Петронијевић Ж., Радисављевић М., Радуловић Ј., Милинковић В., Одређивање утицаја модова каросерије на буку у унутрашњости возила, XVI-а Конференција НАУКА И МОТОРНА ВОЗИЛА, Београд, 1997
 11. Петронијевић Ж., Радуловић Ј., Радисављевић М., Пантелић З., Примена гласности за оцену утицаја модова каросерије на унутрашњу буку возила, XLI Конференције ЕТРАН, Златибор, 1997, pp. 645-649
 12. Величковић, Д.М., Радуловић, Ј.Ј., Поље и потенцијал сферних варничара, XLII Конференције ЕТРАН, Врњачка Бања, 1998, pp. 270-274
 13. Петронијевић Ж., Којић А., Радуловић Ј., Моделовање елемената пригушивача буке помоћу електричних водова, XLII Конференције ЕТРАН, Врњачка Бања, 1998, pp. 466-469
 14. Петронијевић Ж., Радуловић Ј., Галовић З., Милинковић В., Примена нових виброакустичких материјала за снижавање унутрашње буке аутомобила, Аутомобилска техника за бољи квалитет живота - Специјални број MVM, Београд, 1999, pp. 73 – 77
 15. Радисављевић М., Петронијевић Ж., Радуловић Ј., Пантелић-Милинковић З., Упоредна анализа буке усисавања код возила средње класе, XLIV Конференције ЕТРАН, Соко Бања, 2000, pp. 371-375
 16. Радуловић, Ј.Ј., Нови нумерички приступ за решавање проблема струјног проводника изнад полупроводног полупростора, XLV Конференцијa ЕТРАН, Буковичка Бања, 2001, 4-7 јун, pp. 194-197
 17. Радуловић, Ј.Ј., Енергетски ваздушни водови изнад реалне земље, XLVI Конференција ЕТРАН, Бања Врућица – Теслић, 2002, 4-7 јун, pp. 206-209
 18. Радисављевић М., Радуловић Ј., Модална анализа чеоног костура, XLVII Конференција ЕТРАН, Херцег Нови, 2003, јун, pp. 464-467
 19. Радуловић, Ј.Ј., Нискофреквентни режим побуде струјног проводника изнад полупроводног простора, XLVIII Конференција ЕТРАН, Чачак, 2004, јун, pp. 237-240
 20. Bojic, J. Radulović, V. Ranković, N. Nikolić, A.P. Parvedy, Positive-net energy buildings: worldwide examples, Conferinta nationala cu participare international Instalatii Pentru Constructii si Confortul Ambiental, TIMI$OARA - ROMANIA, 2012, 18 - 20 aprill, pp. 240-248, ISBN 1842 - 9491
 21. Milorad Bojic, Dragan Adamovic, Jasna Radulovic, Marko Miletic, Vesna Marjanovic, Zivojin Perisic, Survey: lighting use in serbian lowrise houses, A 47- a Conferinta nationala de instalatii instalatll pentru inceputul mileniului trei- Cresterea performantei energetice a cladirilor si a instalatiilor aferente, SINAIA- ROMANIA, 2012, 17-19 Octombrie, pp. 61-69, ISBN 978-973-755-857-2
 22. Milorad Bojić, Jasna Radulović, Vesna Ranković, Novak Nikolić, Alexandre Patou Parvedy,, Positive-net energy buildings: worldwide examples, A 47- a Conferinta nationala de instalatii instalatll pentru inceputul mileniului trei- Cresterea performantei energetice a cladirilor si a instalatiilor aferente, SINAIA-ROMANIA, 2012, 17-19 octombrie, pp. 71-78, ISBN 978-973-755-857-2

Уџбеници
 1. Радуловић, Ј.Ј.: "Електротехника са електроником – Практикум за лабораторијске вежбе", 115 страна, ISBN: 86-80581-83-6, Машински факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2005. год.
 2. Радуловић, Ј. Ј.: "Електротехника са електроником – Збирка задатака", 230 страна, ISBN: 86-80581-89-5, Машински факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2006. год.
 3. Радуловић, Ј.Ј.: "Електротехника са електроником", 189 страна, ISBN: 978-86-86663-73-3, Машински факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2011. год.

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. "Заштита човекове средине од буке и издувних гасова моторних возила", пројекат финансиран од стране Министарства за науку и технологију Републике Србије, руководилац Живомир Петронијевић, ред. проф. МФ Крагујевац, 1990 – 1993.
 2. "Редукција нивоа буке и вибрација YУGO", иновациони пројекат И.5.1400, руководилац Живомир Петронијевич, ред. проф. МФ Крагујевац, 1992 – 1996.
 3. "Истраживања у фундаменталним областима инжењерства", пројекат из области основних истраживања, финансиран од стране Министарства за науку и технологију Републике Србије, руководилац Ђорђе Ђукић, ред. проф. ФТН Нови Сад. (Потпројект – руководилац Драган Милосављевић, ред. проф. МФ Крагујевац), 1996 – 2000.
 4. "Развој метода, софтвера и уређаја у биомеханици и биоинжењерингу", евиденциони број ТР0233, Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије, руководилац проф. др Милош Којић, МФ Крагујевац, 2001 – 2004.
 5. "Механика композитних и нових материјала", евиденциони број ОИ ММ 1827, Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије, руководилац проф. др Драган Милосављевић, МФ Крагујевац, 2001 – 2005.
 6. "Утиcaј примене термички ефикaснијих рaдијaторa нa смaњење потрошње енергије у систему центрaлног грејaњa", финансиран од Републичког Министарства науке и заштите животне средине – из области Енергетске ефикасности, руководилац пројекта проф. др Небојша Лукић, МФ Крагујевац, 2006 – 2009.
 7. "Истраживање и развој Српске нето-нулте енергетске куће", Пројекат у оквиру програма технолошког развоја TR 33015, руководилац пројекта проф. др Милорад Бојић, МФ Крагујевац, 2011 – .
 8. "Виртуелни коштано - зглобни систем човека и његова примена у претклиничкој и клиничкој пракси", Пројекат у оквиру програма интегралних и интердисциплинарних истраживања III-41017, руководилац пројекта проф. др Мирослав Трајановић, МФ Ниш, 2011 – .

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. "Theoretical Electrical Engineering", Joint project у оквиру DAAD програма - "Academic Reconstruction of South Eastern Europe", руководилац потпројекта проф. др Драгутин Величковић, Електронски факултет, Ниш, 2002 – 2004.
 2. "Computer Science Curricula Founding and Upgrading", Tемпус пројекат JEP-CD-16156-2001, финансиран од стране Европске уније, координатор проф. др Ненад Грујовић, МФ Крагујевац, 2002 – 2004.
 3. Transport and Urban Development COST Action TU1205 - „Building Integration of Solar Thermal Systems TU1205 - BISTS“, (2013-2017), руководилац пројекта. проф. др Soteris Kalogirou, http://www.tu1205-bists.eu/

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Основи електротехнике са електроником (вежбе), На матичном факултету, 1986. – 2001.
 2. Сигнали и системи (вежбе), На матичном факултету, 1995. - 2001.
 3. Електричне и електронске компоненте САУ (вежбе), На матичном факултету, 1995. - 2001.
 4. Електротехника са електроником (предавања и вежбе), На матичном факултету, 2001. – данас
 5. Архитектура рачунарских система (предавања), На матичном факултету, 2001. – данас
 6. Сигнали и системи (предавања и вежбе), На матичном факултету, 2001. – данас
 7. Компоненте САУ II (предавања), На матичном факултету, 2001. – данас
 8. Теорија и техника мерења (предавања), На матичном факултету, 2001. - данас
 9. Основи електротехнике (предавања), На матичном факултету, 2015-
 10. Практикум из основа електротехнике (предавања), На матичном факултету, 2015-

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. члан Савета факултета, На матичном факултету, 2002. – 2006.
 2. члан Савета Универзитета, На универзитету, 2002. – 2004.
 3. Шеф Катедре за електротехнику, На матичном факултету, 2017-
 4. члан Комисије за издавачку делатност, На матичном факултету, 2017-

УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. Милан Плазинић, Расподела земљиног електричног поља у околини возила за транспорт нафтиних деривата, Технички факултет Чачак, Универзитет у Крагујевцу, 2008.

УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА
 1. Милан Весковић, Решавање електростатичких проблема проводника у жлебу са посебним освртом на примену метода фиктивних извора, Технички факултет Чачак, Универзитет у Крагујевцу, 2009.
 2. Момчило Вујичић, Анализа нисконапонске мреже градског подручја, Технички факултет Чачак, Универзитет у Крагујевцу, 2009.