ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Марија Савковић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеМарија Савковић
Година и место рођењаКрагујевац, 1984
ЗвањеИстраживач приправник
E-mailmarijasavkovickg@gmail.com
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко-технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжeњерских наука, Центар за теротехнологију
Област и ужа специјалностИндустријски инжeњеринг и инжeњерски менаџмент

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година2011
МестоБеоград
ИнституцијаФакултет организационих наука
НасловПромоција изнад линије- ATЛ
ОбластMенаџмент

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
2018Факултет инжењерских наукаИстраживач приправник

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ОСТАЛО
2013. године завршене Мастер академске студије на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу - модул Општа економија, стечен академски назив мастер економиста, Наслов мастер рада: Политика тржишта рада у земљама ЕУ и Србији

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
7
Укупан
  1. Đapan M.., Mačužić I., Todorović P., Savković M., Radenković M, Improving researchersʼ quality of life and work at university of Kragujevac, 3rd International Conference on Quality of Life, Kopaonik, Serbia, 2018, 28th -30th November, pp. 175-180, ISBN 978 - 86 - 6335 - 056 - 4
  2. Savković M., Đapan M., Mačužić I., Todorović P., Radenković M., Barriers for improvement of traditional industrial systems based on autonomous maintenance, 37. International Conference on Production Engineering - Serbia 2018 (ICPE - S 2018), Kragujevac, Serbia, 2018, 25-26. October, pp. 292-301, ISBN 978-86-6335-057-1
  3. Marija Savković, Aleksandar Aleksić, Danijela Tadić, Nikola Komatina, Tijana Cvetić, The analysis of the impact of recycling equipment in the automotive industry in terms of circular economy, 13 th International quality conference-quality festival 2019, Kragujevac, 2019, 29 May - 1 June, pp. 759-767, ISBN 2620-2832
  4. Marija Savković, Marko Đapan, Ivan Mačužić, Petar Todorović, Milan Radenković, Arso Vukićević, Nastasija Mijović, Barrierrs, challegnes and opportunities to improve occupational health and safety management in small and medium enterprises in Serbia: case study approach, 13 th International quality conference-quality festival 2019, Kragujevac, 2019, 29 May - 1 June, pp. 369-377, ISBN 2620-2832
  5. Marko Đapan, Arso Vukićević, Ivan Mačužić, Petar Todorović, Nastasija Mijović, Marija Savković, Safety 4.0: modern talking or necessity, 13 th International quality conference-quality festival 2019, Kragujevac, 2019, 29 May - 1 June, pp. 349-354, ISBN 2620-2832
  6. Nastasija Mijović, Petar Todorović, Ivan Mačužić, Marko Đapan, Arso Vukićević, Marija Savković, Liquidity as performance indicator - the impact of market changes and managerial decisions, 13 th International quality conference-quality festival 2019, Kragujevac, 2019, 29 May - 1 June, pp. 997-1003, ISBN 2620-2832
  7. Tijana Cvetić, Marija Savković, Aleksandar Aleksić, Sonja Kostić, Market analysis in the republics of Serbia from the aspect of the circular economy in the ELV domain, 13 th International quality conference-quality festival 2019, Kragujevac, 2019, 29 May - 1 June, pp. 861-868, ISBN 2620-2832

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
  1. "Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила", Министарствo просвете, науке и технолошког развоја, ТР-35033

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
  1. Основи предузетничког менаџмента и економије, На матичном факултету, 2018-