ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Марија Савковић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеМарија Савковић
Година и место рођењаКрагујевац, 1984
ЗвањеИстраживач приправник
E-mailmarijasavkovickg@gmail.com
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко-технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжeњерских наука, Центар за теротехнологију
Област и ужа специјалностИндустријски инжeњеринг и инжeњерски менаџмент

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година2011
МестоБеоград
ИнституцијаФакултет организационих наука
НасловПромоција изнад линије- ATЛ
ОбластMенаџмент

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
2018Факултет инжењерских наукаИстраживач приправник

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ОСТАЛО
2013. године завршене Мастер академске студије на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу - модул Општа економија, стечен академски назив мастер економиста, Наслов мастер рада: Политика тржишта рада у земљама ЕУ и Србији

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
2
Укупан
  1. Đapan M.., Mačužić I., Todorović P., Savković M., Radenković M, Improving researchersʼ quality of life and work at university of Kragujevac, 3rd International Conference on Quality of Life, Kopaonik, Serbia, 2018, 28th -30th November, pp. 175-180, ISBN 978 - 86 - 6335 - 056 - 4
  2. Savković M., Đapan M., Mačužić I., Todorović P., Radenković M., Barriers for improvement of traditional industrial systems based on autonomous maintenance, 37. International Conference on Production Engineering - Serbia 2018 (ICPE - S 2018), Kragujevac, Serbia, 2018, 25-26. October, pp. 292-301, ISBN 978-86-6335-057-1

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
  1. "Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила", Министарствo просвете, науке и технолошког развоја, ТР-35033

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
  1. Основи предузетничког менаџмента и економије, На матичном факултету, 2018-