ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Милан Бојовић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеМилан Бојовић
Година и место рођењаČačak, 1991. god.
ЗвањеИстраживач сарадник
E-mailmilan.bojovic@uni.kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеTehnicko tehnoloske nauke
Универзитет, факултет, организациона јединицаUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet inzenjerskih nauka, Laboratorija za inzenjerski softver
Област и ужа специјалностMasinsko inzenjerstvo, Primenjena informatika i racunarsko inzenjerstvo

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година2013
МестоKragujevac
ИнституцијаMasinski fakultet
НасловStrukturna analiza konfiguracije ploče za fiksiranje i naprsle tibije tokom zarastanja
ОбластPrimenjena mehanika, metoda konacnih elemenata
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година2015
МестоKragujevac
ИнституцијаFakultet inženjerskih nauka
НасловAnaliza filtracionih i naponsko deformacijskih procesa betonske gravitacione brane
ОбластPrimenjena mehanika, metoda konacnih elemenata

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
2015Fakultet inženjerskih naukaИстраживач приправник
2019Fakultet inženjerskih naukaИстраживач сарадник

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
7
Укупан
 1. Драган Ракић, Милан Бојовић, Снежана Вуловић, Мирослав Живковић, Дејан Дивац, Никола Миливојевић, Stability analysis of concrete gravity dam using FEM, International Conference & Workshop REMOO‐2017 ENERGY FOR TOMORROW, Venice, Italy, 2017, 10.-12. Maj, pp. 03.063.1-03.063.11, ISBN 978-3-9818275-5-2
 2. Marko Topalović, Snežana Vulović, Miroslav Živković, Milan Bojović, Combination of bash and python in development of wrappers used for automation of finite element analysis, ICIST 2020 - 10th International Conference on Information Society and Technology, Kopaonik, 2020, 8-11 March, pp. 230-235, ISBN 978-86-85525-24-7
 3. Milan Blagojević, Milan Bojović, Saša Milojević, Petar Marković and Dragan Lazarević, Modification of racing car cylinder head using 3d digitization and reverse engineering, The 8th International Congress Motor Vehicles & Motors, Kragujevac, 2020, 8.-9. October
 4. Miroslav Živkovic, Vladimir Milovanović, Nikola Jovanović, Milan Bojović, Experimental and numerical investigation of sliding bolt connection on the wagon for the transport petroleum products, Materials Today: Procedings 32 – DAS 36, ELSEVIER, https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.02.819, 2020, pp. 88-92, ISBN 2214-7853
 5. Snežana Vulović, Milan Bojović, Marko Topalović, Automation of FEM Analysis Report Generation using Visual Basic FEMAP API, ICIST 2020 - 10th International Conference on Information Society and Technology, Kopaonik, 2020, 8-11 March, pp. 10-15
 6. Vladimir Milovanović, Milan Bojović, Marko Topalović, Miroslav Živković, Snežana Vulović, Developing advanced subsystem for securing steel coil cargo on shimmns wagon cradles, XIX International Scientific-Expert Conference on Railways - RAILCON, Niš, Serbia, 2020, 15.-16. October, pp. 93-96, ISBN 978-86-6055-134-6
 7. Dragan M. Rakić, Lidija Z. Jelić, Miroslav M. Živković, Nikola J. Milivojević, Milan Lj. Bojović, Added mass method application for dam-accumulation interaction analysis, The 8th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Kragujevac, Serbia, 2021, June 28-30, pp. 70-79, ISBN 978-86-909973-8-1
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
1
Укупан
 1. Miroslav Živković, Vladimir Milovanović, Nikola Jovanović, Milan Bojović, Experimental and numerical investigation of sliding bolt connection on the tank wagon, 36th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Plzen, Czech Republic, 2019, 24.-27. Septembar, pp. 165-166, ISBN 978-80-261-0876-4
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
1
Укупан
 1. Владимир Миловановић, Никола Јовановић, Милан Бојовић, Гордана Јовичић, Мирослав Живковић, Анализа чврстоће теретног вагона за превоз нафтних деривата са клизном вијчаном везом, Истраживање и развој у тешкој машиноградњи, Vol.1, No.24, pp. 11-16, ISSN 0354-6829, Doi -, 2018
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
4
Укупан
 1. Андреј Радовановић, Милош Младеновић, Милан Бојовић, Никола Јовановић, Ненад Грујовић, Мирослав Живковић, Фатима Живић, Могућност примене технологија брзе израде прототипова у дрвној индустрији, XXI konferencija YU INFO, Kopaonik, 2015, 8.-11. Mart, ISBN 978-86-85525-15-5
 2. Милан Бојовић, Никола Јовановић, Андреј Радовановић, Милош Младеновић, Мирослав Живковић, Ненад Грујовић, Фатима Живић, Numerical Analysis and Topology Optimization of 3D Printed Elements Used For Wood Industry, XXI konferencija YU INFO, Kopaonik, 2015, 8.-11. Mart, ISBN 978-86-85525-15-5
 3. Милан Бојовић, Драган Ракић, Мирослав Живковић, Анализа тачности тетраедарских коначних елемената са и без међучворова, XXII konferencija YU INFO, Kopaonik, Srbija, 2016, 28.02-02.03, pp. 286-291, ISBN 978-86-85525-17-9
 4. Милан Бојовић, Драган Ракић, Снежана Вуловић, Мирослав Живковић, Дејан Дивац, Никола Миливојевић, Слободан Радовановић, Владимир Миливојевић, Анализа стабилности бетонске гравитационе бране применом методе коначних елемената, XXII konferencija YU INFO, Kopaonik, Srbija, 2016, 28.02-02.03., pp. 276-279, ISBN 978-86-85525-17-9

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема, Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије ТР32036, 2016- 2019

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. IPA ADRIA HUB, Bridge technical differences and social suspicions contributing to transform the Adriatic area in a stable hub for a sustainable technological development - ADRIA HUB, code: 2o Ord./01270, 2014-2015

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Механика 1, На матичном факултету, 2018-2019
 2. Инжењерски алати, На матичном факултету, 2016-
 3. Инжењерска механика, На матичном факултету, 2017-
 4. Компјутерски подржано инжењерство, На матичном факултету, 2015-
 5. Инжењерски алати 2, На матичном факултету, 2015-