ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Милан Чабаркапа

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеМилан Чабаркапа
Година и место рођења1986, Пријепоље
ЗвањеДоцент
E-mailmcabarkapa@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука
Област и ужа специјалностЕлектротехника и рачунарство