ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Милан Деспотовић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеМилан Деспотовић
Година и место рођења1968., Крагујевац
ЗвањеРедовни професор
E-mailmdespotovic@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевцу
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, Енергетика и процесна техника

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година1990
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловРазвој оптималног поступка за пројектовање вентилаторских секција у моноблоковима за климатизацију
ОбластМашинско инжењерство
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година1994
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловМоделирање и понашање енергетских компоненти у климатизационим системима путничких вагона за брзе пруге
ОбластМашинско инжењерство
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година2002
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловИстраживање гасодинамичких карактеристика компресорских профилних решетки
ОбластМашинско инжењерство

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
1990Машински факултет у КрагујевцуАсистент приправник
1994Машински факултет у КрагујевцуАсистент
2002Машински факултет у КрагујевцуДоцент
2007Машински факултет у КрагујевцуВанредни професор
2012Факултет инжењерских наукаРедовни професор

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
2000Lehrstuhl für Strömungsmechanik, Friedrich-Alexander Universitat Erlangen-Nürnberg, Germanyгодину дана
2002Lehrstuhl für Strömungsmechanik, Friedrich-Alexander Universitat Erlangen-Nürnberg, Germanyмесец дана
2004Department of Mechanical Engineering, University College Londonдва месеца
2007Agricultural University of Athens, Dept of Natural Resources & Agr. Engineering, Section of Renewable Energy Sourcesмесец дана

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
9
Укупан
 1. Bojić, M., Despotović, M., Influence of duration of thermal comfort provision on heating behavior of buildings, Energy Conversion and Management, Vol.48, No.8, pp. 2416-2423, ISSN 0196-8904, 2007
 2. Bojić, M., Despotović, M., Malešević, J., Soković, D., Evaluation of the impact of internal partitions on energy conservation for residential buildings in Serbia, Building and Environment, Vol.42, No.4, pp. 1644-1653, ISSN 0360-1323, 2007
 3. V. Nedić, D. Despotović, S. Cvetanović, M. Despotović, M. Erić, Innovation of IT metasystems by means of event-driven paradigm using QDMS, Enterprise Information Systems, Vol.--, No.--, pp. --, ISSN 1751-7575, Doi 10.1080/17517575.2014.996779, 2014
 4. V. Nedic, S. Cvetanovic, D. Despotovic, M. Despotovic, S. Babic, Data mining with various optimization methods, Expert Systems with Applications, Vol.41, No.8, pp. 3993-3999, ISSN 0957-4174, 2014
 5. Vladimir Nedic, Danijela Despotovic, Slobodan Cvetanovic, Milan Despotovic, Sasa Babic, Comparison of classical statistical methods and artificial neural network in traffic noise prediction, Environmental Impact Assessment Review, Vol.49, No.November 2014, pp. 24-30, ISSN 0195-9255, 2014
 6. Milan Despotovic, Vladimir Nedic, Comparison of optimum tilt angles of solar collectors determined at yearly, seasonal and monthly levels, Energy Conversion and Management, Vol.97, No.1, pp. 121-131, ISSN 0196-8904, 2015
 7. Milan Despotovic, Vladimir Nedic, Danijela Despotovic, Slobodan Cvetanovic, Review and statistical analysis of different global solar radiation sunshine models, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol.52, No.December 2015, pp. 1869-1880, ISSN 1364-0321, Doi 10.1016/j.rser.2015.08.035, 2015
 8. Milan Despotovic, Vladimir Nedic, Danijela Despotovic, Slobodan Cvetanovic, Evaluation of empirical models for predicting monthly mean horizontal diffuse solar radiation, Renewable and Sustainable Energy Review, Vol.56, No.April 2016, pp. 246-260, ISSN 1364-0321, 2015
 9. Danijela Despotovic, Slobodan Cvetanovic, Vladimir Nedic, Milan Despotovic, Social Aspects of Sustainable Competitiveness in the Selected European Countries in the Period 2012–2015, Social Indicators Research, Vol.1, No.1, pp. 1-20, ISSN 0303-8300, Doi https://doi.org/10.1007/s11205-018-1840-4, 2018
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
1
Укупан
 1. Danijela Despotović, Slobodan Cvetanovic, Vladimir Nedic, Milan Despotovic, Economic, Social and Environmental Dimension of Sustainable Competitiveness of European Countries, Journal of Environmental Planning and Management, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN 0964-0568, Doi 10.1080/09640568.2015.1085370, 2015
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
7
Укупан
 1. Babić Milun J., Gordić Dušan R., Jelić Dubravka N., Končalović Davor N., Milovanović Dobrica M., Jovičić Nebojša M., Despotović Milan Z., Šušteršič Vanja M., Overview of a new method for designing high efficiency small hydro power plants, Thermal Science, Vol.14, No.3, pp. S155-S169, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI100515022B, 2010
 2. Babić Milun J., Milovanović Dobrica M., Jovičić Nebojša M., Gordić Dušan R., Despotović Milan Z., Šušteršič Vanja M., Jelić Dubravka N., Končalović Davor N., Bošković Goran B., About creation and reached goals of development policy in the area of energy efficiency, environmental protection and sustainable development in the city of Kragujevac, Thermal Science, Vol.14, No.3, pp. S1-S14, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI100427064B, 2010
 3. Jovičić Nebojša M., Bošković Goran B., Vujić Goran V., Jovičić Gordana R., Despotović Milan Z., Milovanović Dobrica M., Gordić Dušan R., Route optimization to increase energy efficiency and reduce fuel consumption of communal vehicles, Thermal Science, Vol.14, No.3, pp. S67-S78, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI100525067J, 2010
 4. Krstić Božidar V., Babić Milun J., Lazić Vukić N., Raičević Vladimir N., Despotović Milan Z., Milosavljević Dragan I., Krstić Vojislav B., Determination analysis of temperature regimes, functional characteristics and sliding curves of a hydrodynamic clutch, Thermal Science, Vol.14, No.3, pp. S247-S258, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI100412019K, 2010
 5. Savić Slobodan R., Obrović Branko R., Despotović Milan Z., Gordić Dušan R., The influence of the magnetic field on the ionized gas flow adjacent to the porous wall, Thermal Science, Vol.14, No.3, pp. S183-S196, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI100506023S, 2010
 6. Šušteršič Vanja M., Babić Milun J., Gordić Dušan R., Despotović Milan Z., Milovanović Dobrica M., An overview of the regulatory framework for the geothermal energy in Europe and Serbia, Thermal Science, Vol.14, No.3, pp. S125-S133, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI100616068S, 2010
 7. Milan Despotovic, Milun Babic, Analysis of different scenarios of car paint oven redesign to achieve desired indoor air temperature, Energy Efficiency, Vol.11, No.4, pp. 877-891, ISSN 1570-6478, Doi https://doi.org/10.1007/s12053-018-9612-1, 2018
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
1
Укупан
 1. Despotović, M., Babić, M., Milovanović, D., Šušterčić, V., Numerical simulation of complex 3D compressible viscous flows through rotating blade passages, Theoretical and Applied Mechanics, Vol.30, No.1, pp. 55-82, ISSN -, 2003
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
31
Укупан
 1. Milovanović, D., Babić, M., Jovičić, N., Despotović, M., Radivojević, D., Design Method for Hydraulic Turbine, International Conference on Hydrodynamic and Electrical Appliances Used in Water-Energrtic, HYDROTURBO 98, Brno, Czech Republic, 1998, pp. 287-294
 2. Despotović, M, Numerical simulation of compressible Navier-Stokes flows, XXIII Yugoslav congress of theoretical and applied mechanics, Beograd, 2001
 3. Despotović, M., Babić, M., Milovanović, D., Jovičić, N., Convergence acceleration of compressible Navier-stokes equations by means of multigrid method, XXIII Yugoslav congress of theoretical and applied mechanics, Beograd, 2001
 4. Despotović, M., Babić, M., Milovanović, D., Jovičić, N., A three-dimensional compressible Navier-stokes solver for internal flows, XXIII Yugoslav congress of theoretical and applied mechanics, Beograd, 2001
 5. Despotović, M., Babić, M., Milovanović, D., Jovičić, N., Numerical Prediction of Performance Maps of Axial Turbocompressors, Classics and Fashion in Fluid Machinery, Beograd, 2002
 6. Jovičić N., Despotović M., Babić M., Milovanović D., Numerical Simulation of Turbomachinery Fluid Flow, 6th International Research/Expert Conference “Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT 2002, Neum, B&H, 2002, 18-22 September
 7. Jovičić, N., Milovanović, D., Babić, M., Despotović, M., Simulation of three-dimensional ventilation duct flow, International Conference on Accomplishments of Electrical and Mechanical Industries, DEMI 2002, Banja Luka, R. Srpska, 2002, 25-26. 04.
 8. Despotović M., Jovičić N., Babić M., Milovanović D., Simulacija trodimenzijskih strujanja kroz radna kola centrifugalnih kompresora pomoću numeričkih metoda, DEMI 2003, Banja Luka, R. Srpska, 2003, 30-31. 05.
 9. Šušteršič V., Jovičić N., Gordić D., Despotović M., Matematčki model rada lamelastih frikcionih spojnica u automatskoj transmisiji, DEMI 2003, Banja Luka, R. Srpska, 2003, 30-31. 05.
 10. Tanasijević M., Jovičić N., Gordić D., Despotović M., Primena inženjerskih proračuna u Internet okruženju, DEMI 2003, Banja Luka, R. Srpska, 2003, 30-31. 05.
 11. Bojić, M, Despotović, M., Čukić, R., Janković, R., Analiza uticaja parametara instalacije na performanse hibridnih solarnih prijemnika, XXXVI international congress in heating, refrigeration, and air conditioning, SMEITS, Belgrade, 2005, pp. 124-128
 12. Bojić, M., Despotović, M., Variation Of Energy Consumption And Demand Due To Different Heating Timing, IBPSA Conference, Montreal, 2005, 15-18 avgust, pp. 85-90, ISBN 0-88986-618-
 13. Despotović M., Stefanović V., Energy and Economic Evaluation of Composition of Partitions in a Residential House in Serbia, Modelling, Simulation, and Optimization ~MSO 2005, Oranjestad, Aruba, 2005, 29- 31.8., pp. 324-329, ISBN 0-88986-524-8
 14. M. Babić, N.Pavlović, D. Milovanović, N. Jovičić, D. Gordić, M. Despotović, V Šušterčič, The Influence of the Organized Investment in Small Hydro Power Plant Building on the Development of Deregulating Electric Energy Market in Serbia with the Analysis of Possible Energetic-Economic-Ecological Benefits, 5th Balkan Power Conference, Sofia, 2005, 14.-16. September
 15. Stefanović V., Despotović M., Bojić M., Lower Energy Consumption of a Building Due to Later Start of Thermal Comfort Support, Power, Energy and Application (PEA 2006), Gaborone, Botswana, 2006, September 11-13, pp. 214-219, ISBN 0-88986-614-7
 16. Babić, M., Gordić, D., Končalović, D., Darijević, K., Golubović, V., Knežević, T., Jovićić, N., Šustrešič, V., Despotović, M., Istraživanje mogućnosti za gradnju i idejni koncept male hidroelektrane na lokaciji „prekidna komora“ na magistralnom vodosnabdevnom cevovodu Lubnice-Berane, Peti naučni skup o alternativnim izvorima energije, Budva, 2007
 17. Babić,M., Gordić, D., Končalović, D., Darijević, K., Golubović, V., Knežević, T., Jovićić, N., Šustrešič, V., Despotović, M., O mogućnostima korišćenja hidropotencijala reke Bistrice, Peti naučni skup o alternativnim izvorima energije, Budva, 2007
 18. L. Geronikolou, S. Rozakis, M. Z. Despotovic, G. Papadakis, S. Kyritsis, Model Development and Application for Determining Optimum Integration of RES in target Regions, First International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), Skiathos island, Greece, 2007, June 24 to 28
 19. Geronikolou, L.; Rozakis, S.; Despotovic, M. Z.; Papadakis, G.; Kyritsis, S, Model development and application for determining optimum integration of RES in target regions, Agricultural and biosystems engineering for a sustainable world. International Conference on Agricultural Engineering, Hersonissos, 2008, Crete, Greece, 2008, 23-25 June, pp. OP-365
 20. M. Babic, D. Milovanovic, N. Jovicic, D. Gordic, M. Despotovic, V. Sustersic, D. Koncalovic, D. Jelic, G. Boskovic, About Creation and Reached Goals of Development Policy in The Area of Energy Efficiency, Environmental Protection and Sustainable Development in The City of Kragujevac, 5th Dubrovnik conference on Sustainable Development of Energy Water and Eenvironment Systems, Dubrovnik, 2009, September 29 - October 3
 21. 2. Babic, M., Milovanovic, D., Jovicic, N., Gordic, D., Despotovic, M., Sustersic, Jelic, D., Koncalovic, D., Boskovic, G. Petrovic, D., Review of Regional Euro Energy Efficiency Center Kragujevac Achievements, 2nd International Conference, Industrial Energy and Environmental Protection in South Eastern European Countries, IEEP Conference, Zlatibor, 2010, Jun
 22. Babic, M., Darijevic, K., Koncalovic, D., Jelic, D., Milovanovic, D., Gordic, D., Jovicic, N., Despotovic, M., Sustersic, V., Overview of a New Method for Designing High Efficiency Small Hydro Power Plants, THE 5TH IASME/WSEAS INT CONF ON WATER RESOURCES, HYDRAULICS & HYDROLOGY/PROCEEDINGS OF THE 4TH IASME/WSEAS INT CONF ON GEOLOGY AND SEISMOLOGY - WATER AND GEOSCIENCE, Cambridge, 2010, 23-25 februar, pp. 15-25, ISBN 978-960-474-160-1
 23. Bojić, M.,Nikolić N., Despotović, M., A Simulation Assessment of Performance of Different HVAC Systems in an Office Building, Modelling and Simulation (AfricaMS 2010), Gaborone, Botswana, 2010, 08.09., ISBN 978-0-88986-848-9
 24. Branimir Milosavljević, Radivoje Pešić, Milan Despotović, Saša Babić, Biogas obtained from corn silage and/or cow manure in the republic of Serbia as a road transport fuel, International Congress Motor Vehicles & Motors 2010, Kragujevac, 2010, 7-9 Septembar, ISBN 978-86-8663-58-0
 25. Vanja Šušterčič, Dušan Gordić, Milan Despotović, Increase of the energy efficiency of passenger cars using different types of transmissions, International Congress Motor Vehicles & Motors 2010, Kragujevac, 2010, 7-9 Septembar, ISBN 978-86-8663-58-0
 26. Alexandre Patou-Parvedy, Milan Despotović, Modeling of a Solar Chimney on Energyplus, 7. International Quality Conference, Kragujevac, 2013, 23-25 May, pp. 221-230, ISBN 978-86-86663-94-8
 27. Alexandre Patou-Parvedy, Milan Despotović, Optimal Composition and Thickness of the Absorber Wall of the Solar Chimney, 11th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, DEMI 2013, Banja Luka, 2013, 30 May - 01 June, ISBN 978-99938-39-36-1
 28. Milan Despotović, Saša Babić, Jovanka Lukić, Branimir Milosavljević, Application of Artificial Neural Network for Prediction of Traffic Noise Based on the Traffic Flow Structure, 7. International Quality Conference, Kragujevac, 2013, 23-25 May, pp. 415-422, ISBN 978-86-86663-94-8
 29. Milan Despotović, Zoran Kovačević, Jasna Radulović, Analysis of Optimal Wiring of PV Panels by Means of Nonlinear Integer Programming, 11th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, DEMI 2013, Banja Luka, 2013, 30 May - 01 June, ISBN 978-99938-39-36-1
 30. J. Radulovic, M. Bojic, M. Despotovic, D. Nikolic, J. Skerlic, Application of Hybrid Photovoltaic/Thermal Solar Systems to Buildings, 8. International Quality Conference, Kragujevac, 2014, 22-23 Maj, pp. 835-842, ISBN 978-86-6335-004-5
 31. Veselin Blagojević, Milan Despotović, Ranko Božičković, Siniša Božičković, Energy analysis of Doboj municipality, 3rd International Conference "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications“-COMETa 2016, Jahorina, Republika Srpska, BiH, 2016
Списак резултата М42
Монографија националног значаја, монографско издање грађе, превод изворног текста у облику монографије (само за старе језике)
Број
1
Укупан
 1. Despotović, M., Babić, M., Energija biomase, Monografija, Mašinski fakultet u Kragujevcu, Univerzitet u Kragujevcu, Br. strana: 185, ISBN 978-86-86663-16-0, Kragujevac, 2007
Списак резултата М43
Монографска библиографска публикација
Број
2
Укупан
 1. Jovičić N., Despotović M., Proračunska dinamika fluida: numeričke simulacije u turbomašinama, Mašinski fakultet Kragujevac, Br. strana: 275, ISBN 978-86-86663-63-4, Kragujevac, 2011
 2. M. Деспотовић, Обновљиви извори енергије, Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, ISBN 978-86-86663-80-1, Крагујевaц, 2011
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
14
Укупан
 1. Babić, M., Despotović, M., Busetić, V., Izbor optimalne varijante mogućeg rešenja za postizanje zadate temperature u peći za sušenje pokrivne boje, Procesna tehnika, Vol.2, No.4, pp. Beograd, ISSN -, 1994
 2. Soulis, J. V., Jovičić, N., Milovanović, D., Babić, M., Despotović, M., Numerical odeling of Incompressible Turbulent Flow in Turbomachinery, Computional Fluid Dynamics, Vol.11, No.-, pp. 259-265, ISSN -, 1998
 3. Babić, M., Bojić, M., Jeremić, B., Babić, M., Milovanović, D., Jovičić, N., Despotović M., Gordić M., Aktivnost regionalnog centra za racionalno gazdovanje energijom, Energija, Vol.-, No.-, pp. 327-334, ISSN -, 1999
 4. Babić, M., Milovanović, D., Jovičić, N, Gordić D., Despotović, M., Šušteršič, V., Pavlović N., Ekološke koristi od sprovođenja Glavnog plana za gradnju malih hidrocentrala u Srbiji, Energija, Vol.7, No.1, pp. 8-12, ISSN 0354-8651, 2005
 5. Babić, M., Milovanović, D., Jovičić, N, Gordić, D., Despotović, M., Šušteršič, V., Pavlović, N., Analiza mogućih energetsko-ekonomsko-ekoloških doprinosa realizacije Glavnog plana za gradnju malih hidrocentrala u Srbiji, Energija, ekonomija, ekologija, Vol.7, No.2, pp. 211-215, ISSN 0354-8651, 2005
 6. М. Бабић, Д. Миловановић, Н. Јовичић, Д. Гордић, М. Деспотовић, В. Шуштершич, Н. Павловић, Еколошке користи од спровођења главног плана за градњу малих хидроцентрала у Србији, Енергија, економија, екологија, Vol.7, No.1, pp. 8-12, ISSN 0354-8651, 2005
 7. Babić M., Gordić D., Despotović M., Jovičić N., Šušteršič V., Babić V., Razvojni ekonomsko-legislativni orijentiri programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije u oblasti obnovljivih izvora energije, Energija, List Saveza energetičara: Energija, ekonomija, ekologija, Vol.9, No.1-2, pp. 016-038, ISSN 0354-8651, 2007
 8. Šušteršič V., Babić M., Gordić D., Jovičić N., Despotović M., Lukić N., Predlog podsticajnih mera za korišćenje geotermalne energije, Energija, List Saveza energetičara: Energija, ekonomija, ekologija, Vol.9, No.1-2, pp. 152-155, ISSN 0354-8651, 2007
 9. Babić M., Despotović M., Gordić D, Likić N., Šušteršič, V., Jovićić, N., Babić, V., Mogući energetsko-ekološki doprinosi implementacije Strategije razvoja energetike Republike Srbije u periodu od 2007. do 2010. Godine u oblasti korišćenja obnovljivih izvora energije, Termotehnika, Vol.34, No.1, pp. 3-29, ISSN 0350-218-, 2008
 10. Babić, M., Despotović, M., Gordić, D., Lukić, N., Šušteršič, V., Jovičić, N., Babić, V., U susret implementaciji Strategije razvoja energetike Republike Srbije u periodu od 2007. do 2010. u oblasti korišćenja obnovljivih izvora energije, Energija, ekonomija, ekologija, Vol.9, No.1'2, pp. 70-93, ISSN 0354-8651, 2008
 11. Babić, M., Končalović, D., Petrović, N., Milosavljević, B., Milovanović, D., Gordić, D., Jovičić, N., Jelić, D., Šušteršič, V., Despotović, M., Pavlović, B., Istraživanje stanja i mogućnosti za unapređenje toplotno-distributivnog sistema grada Kragujevca, Klimatizacija, grejanje, hlađenje, Vol.38, No.1, pp. 73-82, ISSN 0350-1426, 2009
 12. Babić, M., Milovanović, D., Jovičić, N., Gordić, D., Šušteršič, V., Despotović, M., Jelić, D., Končalović, D., Novi koncepti i iskustva u školovanju inženjera energetičara, Energija, ekonomija, ekologija, Vol.14, No.1, pp. 19-26, ISSN 0354-8651, 2009
 13. Ćatić D., Despotovic M., Šušteršič, V., Analiza uzroka i načina otkaza gasnog motora primenom FTA metode, Energija, ekonomija, ekologija, Vol.12, No.1-2, pp. 149-158, ISSN 0354-8651, 2010
 14. Vukadinović V., Gordić D., Despotović M., Babić M., Stanje i potencijal biomase kao obnovljivog izvora energije u zemljama Zapadnog Balkana, Energija, ekonomija, ekologija, Vol.14, No.5, pp. 46-55, ISSN 0354-8651, 2012
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
8
Укупан
 1. Milovanović, D., Babić, M., Jovičić, N., Despotović, M., Design method for centrifugal flow pump, Numerical Methods in Laminar & Turbulent Flow, Vol.10, No.-, pp. 145-154, ISSN -, 1997
 2. Milorad Bojic, Milan Despotovic, Spyros Kyritsis, George Papadakis, Loukia Gournikolou, LOpt: a tool for sustainable energy optimization, reCOMMEND, Vol.5, No.3, pp. 7-9, ISSN -, 2006, Vol.5, No.No.3, pp. 7-9, ISSN -, 2006
 3. Krstić B., Despotović M., Krstić I, Krstić V., Određivanje optimalne periodičnosti preventivnog održavanja pogonskog motora primenom višekriterijumske optimizacije, Traktori i pogonske mašine, Vol.14, No.2-3, pp. 91-98, ISSN 0354-9496, 2009
 4. Šušteršič V., Gordić D., Despotović M., INCREASE OF THE ENERGY EFFICIENCY OF PASSENGER CARS USING DIFFERENT TYPES OF TRANSMISSIONS, International Journal for Vehicle Mechanics , Engines and Transportation Systems, Vol.36, No.4, pp. 63-71, ISSN 1450-5304, 2010
 5. Cvetković D., Despotović M., Primena sbr sistema u precišcavanju komunalnih otpadnih voda sa parametarskim modelom postrojenja, Vodoprivreda, Vol.43, No.1, pp. 79-87, ISSN 0350-0519, 2011
 6. Milan Despotović, Vanja Šušteršič, Milun Babić, Nebojša Jovičić, Povećanje energetske efikasnosti postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ugradnjom hidrodinamičke spojnice, Traktori i pogonske mašine, Vol.16, No.1, pp. 90-95, ISSN 0354-9496, 2011
 7. Cvetković D., Despotović M.. Bojić M, THE POSSIBILITY APPLICATION OF BIOGAS PLANT, JOURNAL ON PROCESSING AND ENERGY IN AGRICULTURE, Vol.16, No.3, pp. 123-127, ISSN 1821-4487, 2012
 8. Dejan D. Dinčić, Milan Z. Despotović, Improved performances of the wind inlet of the Savonius rotor, Vojnotehnički glasnik, Vol.65, No.2, pp. 499-512, ISSN 0042-8469, Doi https://dx.doi.org/10.5937/vojtehg65-10869, 2017
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
1
Укупан
 1. Čatič D., Despotović M., Šušteršič V., Analiza otkaza gasnog motora, Tehnička dijagnostika, Vol.9, No.2, pp. 11-18, ISSN 1451-1975, 2010
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
23
Укупан
 1. Milovanović, D., Babić, M., Jovičić, N., Despotović, M., Prilog projektovanju aksijalnih strujnih mašina, XX jugoslovenski kongres teorijske i primenjene mehanike, Vrnjačka Banja, 1997, pp. 6
 2. Milovanović, D., Babić, M., Jovičić, N., Despotović, M., Metod projektovanja radnih kola turbopumpi, XI kongres Vazduhoplovstvo 97, Beograd, 1997, pp. 163-168
 3. M. Babić, M. Bojić, B. Jeremić, M. Babić, D. Milovanović, N. Jovičić, M. Despotović, D. Gordić, Aktivnost regionalnog centra za racionalno gazdovanje energijom, Naučno stručno savetovanje Energetika Jugoslavije '99, ENYU '99, Zlatibor, 1999, mart
 4. Despotović, M., Babić, M., Matematički model za simuliranje rada klimatizacionih sistema u putničkim vagonima, 32. Kongres o grejanju, hladjenju i klimatizaciji, Beograd, 2001
 5. Despotović, M., Babić, M., Milovanović, D., Jovičić, N., Numerical simulation of compressible viscous flow through compressor impellers, 28. NSS HIPNEF 2002, Vrnjačka Banja, 2002, 2-4. 10
 6. Jovičić N., Despotović, M., Radivojević D., Milovanović D., Babic M., An Efficient Numerical Method for Simulation of 3D Turbulent Flow, 28. NSS HIPNEF 2002, Vrnjačka Banja, 2002, 2-4. 10
 7. Bojić, M., Despotović, M., Razvoj hibridnog ravnog solarnog prijemnika, Energetika, Efikasnost, Tehnologija, 12ti simpozijum termičara Srbije i Crne Gore, Soko Banja, 2005, 18-21.10
 8. Despotović, M., Despotović, D., Nedić, V., Iskustva pri izradi inplementacije programa za podršku procesu certifikacije, Festival kvaliteta 2008., 35. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac, 2008, 13-15 maj, ISBN 978-86-86663-25-2
 9. Savić, S., Obrović, B., Despotović, M., Ionized gas boundary layer on the porosity wall of the body whose electroconductivity is a function of the longitudinal velocity gradient, The Sixth Triennial International Conference HEAVY MACHINERY HM 2008, Kraljevo, 2008, 24-29 June, ISBN 978-86-82631-45-3
 10. Despotović, M. Nikolić, N., Ubacivanje biogasa dobijenog iz postrojenja za tretman otpadnih voda u mrežu prirodnog gasa, 14. Simpozijum termičara Srbije, Soko Banja, 2009, 13-16 oktobar, ISBN 978-86-80587-96-7
 11. Despotović, M. Nikolić, N., Korišćenje biogasa iz postrojenja za tretman otpadnih voda kao transportnog goriva, 14. Simpozijum termičara Srbije, Soko Banja, 2009, 13-16 oktobar, ISBN 978-86-80587-96-7
 12. Despotović, M., Jovanović, S., Energetski potencijal organskog otpada iz klanica u okolini Kragujevca, 14. Simpozijum termičara Srbije, Soko Banja, 2009, 13-16 oktobar, ISBN 978-86-80587-96-7
 13. Despotović, M., Nikolić, D., Mogućnost proizvodnje biogasa od ostataka hrane iz restorana procesom kodigestije u postojećem postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, 14. Simpozijum termičara Srbije, Soko Banja, 2009, 13-16 oktobar, ISBN 978-86-80587-96-7
 14. Despotović, M., Savić, S., Jovanović, S., Nikolić, D., Neke mogućnosti unapređenja energetske i ekološke efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kragujevcu, IV Simpozijum „Reciklažne tehnologije i održivi razvoj, Kladovo, 2009, 3-6 novembar, pp. 331-337, ISBN 978-86-80987-73-6
 15. Jovanović, S., Savić, S., Despotović, M., Promene nekih klimatskih parametara u urbanim sredinama Republike Srbije, Nacionalna konferencija o kvalitetu života, Festival kvaliteta 2009, Kragujevac, 2009, 20-22 maj, pp. 39-43, ISBN 978-86-86663-33-7
 16. Babić S., Despotović M., Milosavljević B., Mogucnosti proizvodnje biogasa iz kukuruzne silaže u Srbiji, Festival kvaliteta 2010., 5. Nacionalna konferencija o kvalitetu života, Kragujevac, 2010, 19-21 maj, ISBN 978-86-86663-52-8
 17. Babić S., Despotović M., Milosavljević B., Analiza proizvodnje biogasa iz kukuruzne silaže u Srbiji, Festival kvaliteta 2010., 5. Nacionalna konferencija o kvalitetu života, Kragujevac, 2010, 19-21 maj, ISBN 978-86-86663-52-8
 18. Ćatić, D., Despotović, M., Šušteršič, V., Analiza otkaza gasnog motora, Festival kvaliteta 2010., 37. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac, 2010, 19-21 maj, ISBN 978-86-86663-52-8
 19. Ćatić, D., Despotović, M., Šušteršič, V., Analiza uzroka i načina otkaza gasnog motora primenom FTA metode, Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2010, Zlatibor, 2010, 23-26 mart
 20. Despotovic M., Despotovic D., Nedic V., E-volucija E-uprave, Festival kvaliteta 2010., 37. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac, 2010, 19-21 maj, ISBN 978-86-86663-52-8
 21. Milosavljević B., Despotović M., Babić S., Anaerobna digestija životinjskog stajnjaka, tehnologija i iskustva u evropi i Srbiji, Festival kvaliteta 2010., 5. Nacionalna konferencija o kvalitetu života, Kragujevac, 2010, 19-21 maj, ISBN 978-86-86663-52-8
 22. Milosavljević B., Despotović M., Babić S., Proizvodnja biogasa sa farmi krava muzara u centralnoj Srbiji, Festival kvaliteta 2010., 5. Nacionalna konferencija o kvalitetu života, Kragujevac, 2010, 19-21 maj, ISBN 978-86-86663-52-8
 23. Savić S., Jovanović S., Jovičić N., Despotović M., Ucestala pojava nadprosecno toplih perioda u Kragujevcu i okolini, Festival kvaliteta 2010., 5. Nacionalna konferencija o kvalitetu života, Kragujevac, 2010, 19-21 maj, ISBN 978-86-86663-52-8
Списак резултата М85
Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент, нова генска проба, микроорганизми (уз доказ)
Број
13
Укупан
 1. Milorad Bojić, Milan Despotović, Loukia Geronikolou, Spyros Kyritsis, Rajko Čukić, Softver za višekriterijumsku analizu – DOIRES MA, TP-37/2010, Kragujevac, 2010
 2. Milorad Bojić, Milan Despotović, Loukia Geronikolou, Spyros Kyritsis, Rajko Čukić, Softver za određivanje optimalnog scenarija integracije obnovljivih izvora energije - DOIRES, TP-38/2010, Kragujevac, 2010
 3. Milorad Bojić, Nenad Marjanović, Dobrivoje Ćatić, Milan Matijević, Milan Despotović, Vesna Marjanović, Ivan Miletić, Stacionarni solarni hibridni koncentrator za dobijanje elektroenergije i toplote – CP-0A, Kragujevac, 2010
 4. Milorad Bojić, Nenad Marjanović, Dobrivoje Ćatić, Milan Matijević, Milan Despotović, Vesna Marjanović, Ivan Miletić, Laboratorijska instalacija energetskih potrošača hibridnih solarnih prijemnika – EP-lab, TP-27/2010, Kragujevac, 2010
 5. Milun Babić, Milan Despotović, Rajko Čukić, Nebojša Jovičić, Prečišćavanje biogasa proizvedenog u centralnom postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u cilju eliminisanja vodonik-sulfida (H2S), Tp-36/2010, Kragujevac, 2010
 6. Milun Babić, Milan Despotović, Rajko Čukić, Nebojša Jovičić, Vanja Šušterčić, Program za praćenje i upravljanje procesom održavanja opreme - MntISO, TP-41/2010, Kragujevac, 2010
 7. Nebojša Jovičić, Goran Vujić, Dobrica Milovanović, Gordana Jovičić, Milan Despotović,Bojan Batinić, Nemanja Stanisavljević, Dejan Ubavin, Branka Gvozdenac, Goran Bošković, Metodologija za određivanje morfološkog sastava komunalnog otpada, TP-40/2010, Kragujevac, 2010
 8. Nebojša Jovičić, Milan Despotović, Dobrica Milovanović, Milun Babić, Dušan Gordić, Goran Vujić, Gordana Jovičić, Vanja Šušteršič, Goran Bošković, Metodologija za monitoring i optimizaciju procesa sakupljanja čvrstog otpada, TP-39/2010, Kragujevac, 2010
 9. Милорад Бојић, Ненад Марјановић, Добривоје Ћатић, Милан Матијевић, Милан Деспотовић, Весна Марјановић, Иван Милетић, Stacionarni solarni koncentrator za dobijanje toplotne energije – CP – lab, TP-28/2010, Kragujevac, 2010
 10. Милорад Бојић, Ненад Марјановић, Лукић Небојша, Милан Деспотовић, Вања Шуштерчић, Весна Марјановић, Мирко Благојевић, Тарановић Драган, Hibridni ravni prijemnik S HRP – lab, TP-29/2010, Kragujevac, 2010
 11. Despotović M., Bojić M., Lukić N., Adamović D., Taranović D., Cvetković D., Miletić M., Softver za podršku razvoju kuće neto nulte energetske potrošnje, TR-62/2012, Kragujevac, 2012
 12. V. Nedić, M. Erić, M. Stefanović, M. Despotović, S. Atanasijević, D. Despotović, Softver za upravljalje dokumentima sistema kvaliteta - QDoc, ТР-79/2014, Kragujevac, 2014
 13. Milan Despotović, Milorad Bojić, Vladimir Nedić, Softver za proračun optimalnog ugla postavljanja solarnih kolektora, TP-84/2015, Kragujevac, 2015

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. "Istraživanje i razvoj inteligentnih procesnih postrojenja i njihovih energetskih komponenti", strateški republički istraživačko-tehnički projekat, 1990-1993, (rukovodilac projekta: prof. dr Milun Babić).
 2. "Istraživanje, razvoj i uvođenje u industrijsku proizvodnju energetskih monoblokova za transport i kondicioniranje vazduha", 1992-1994, (rukovodilac projekta: prof. dr Milun Babić)
 3. "Istraživanje i razvoj inteligentnih procesnih postrojenja i njihovih visokoučinskih energetskih komponenti", strateški republički istraživački projekat, 1993-1997, (rukovodilac projekta: prof. dr Milun Babić)
 4. "Istraživanje, razvoj i uvođenje u industrijsku proizvodnju malih energetskih agregata", razvojno-eksperimentalni savezni projekat, 1993-1995, (rukovodilac projekta: prof. dr. Milun Babić)
 5. "Istraživanje i razvoj opreme za fleksibilna procesna postrojenja i ekološki čiste male kontejnerske objekte", strateški republički istraživačko-tehnološki projekat, 1994-1997, evid. br. 204 (rukovo-dilac projekta: prof. dr Milun Babić).
 6. "Istraživanje i definisnje optimalnih koncepata ekonomičnog gazdovanja energijom u industrijskim procesima radi podizanja opšteg nivoa energetske efikasnosti u Republici Srbiji", strateški republički istraživačko-tehnološki projekat, evid. br. S.2.08.24.0021, 1997-2000 (rukovodilac projekta: prof. dr Milun Babić).
 7. "Program uvodjenja i praćenja efekata primene merača količine toplote u sistemu centralnog grejanja u Kraguevcu", NPEE403-109A, 2002-2005, (rukovodilac projekta: doc. dr Nebojša Lukić)
 8. "Program uvodjenja i praćenja efekata primene merača količine toplote u sistemu centralnog grejanja u Kraguevcu", NPEE403-109A, 2002-2005, (rukovodilac projekta: doc. dr Nebojša Lukić)
 9. "Razvoj i instaliranje hibridnog ravnog prijemnika sunčeve energije za toplotno i električno pretvaranje", EE708-1003B, 2003-2005, (rukovodilac projekta: prof. dr Milorad Bojić)
 10. " Razvoj stacionarnih solarnih hibridnih koncentratora za dobijanje elektroenergije i toplote", EE-273003B, 2006-2009, (rukovodilac projekta: prof. dr Milorad Bojić)
 11. "Program ostvarivanja strategije razvoja enegetike Republike Srbije do 2015 za selektivnu upotrebu obnovljivih izvora energije do 2010", Strateški projekat Ministarstva za Energetiku Republike Srbije, 2006, (rukovodilac projekta: prof. dr Milun Babić)
 12. Unapređenje energetske i ekološke efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za grad Kragujevac - Cvetojevac, TR 18027, 2008-2010, Rukovodilac projekta
 13. Istraživanje i razvoj Srpske kuće neto – nulte energetske potrošnje, ТR 33015
 14. "Istraživanje i razvoj energetski i ekološki visokoefektivnih sistema poligeneracije zasnovanih na obnovljivim izvorima energije", III 42006, (rukovodilac projekta: dr Velimir Stefanović)
 15. Obuka za izradu energetskih bilansa u industrijskim preduzećima 25.12.2003-31.03.2004

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. Performance and Efficiency Evaluation of a New Finite Volume Method for the Solution of Navier-Stokes Equations, Institute of Fluid Mechanics, University of Erlangen-Nürnberg, 2000-2001, (rukovodilac projekta: Prof. Dr.-Ing. Gunther Brenner).
 2. Framework 6 project with Commission of the European Communities "Rural Sustainable Development Through Integration Of Renewable Energy Technologies In Poor European Regions" 2004-2007, (rukovodilac projekta: prof. dr Milorad Bojić)
 3. TEMPUS IMG-FRS02/2003, Individual Mobility Grant for retraining period at EU university, (Lehrstuhl für Strömungsmechanik, University of Erlangen-Nürnberg, Germany) in area of Computational Fluid Dynamics, 2003.
 4. TEMPUS IMG-SCG1038/2004 Individual Mobility Grant for retraining period at EU university, (Department of Mechanical Engineering, University College London, UK) in area of Computational Methods in solving practical industrial problems, 2004.
 5. Training for Occupational Safety and Health Improvement (Project ID: JEP-41045-2006), 2008-2009

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Статика, На матичном факултету, 1988 - 1991
 2. Кинематика, На матичном факултету, 1988 - 1991
 3. Техничко цртање, На матичном факултету, 1991 - 1993
 4. Нацртна геометрија, На матичном факултету, 1991 - 1993
 5. Хидрауличне и пнеуматске машине, На матичном факултету, 1991 - 2002
 6. Процесни апарати и постројења, На матичном факултету, 1991 - 2002
 7. Хидрауличне и пнеуматске машине 2, На матичном факултету, 2002 - 2007
 8. Турбомашине, На другом универзитету, 1996 – 1997
 9. Методе програмирања, Остало, 1995 – 1998
 10. CFD, На страном универзитету, 2000 – 2001
 11. CFD, На страном универзитету, 2004
 12. Обновљиви извори енергије 1, На матичном факултету, 2009-
 13. Основе процесних апарата и постројења, На матичном факултету, 2007-
 14. Пројектовање ХИП машина, На матичном факултету, 2007-

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. Član saveta u više mandata, На матичном факултету, од 2002. - 2009. godine
 2. Члан Комисије за последипломске студије, На матичном факултету, 2010-