ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Milan Ivković

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеMilan Ivković
Година и место рођења1997, Kraljevo
ЗвањеИстраживач приправник
E-mailmilanivkovicfin@gmail.com
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко-технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година2016
МестоKragujevac
ИнституцијаFakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
НасловAnaliza unutrašnjebalističkih parametara automatskog topa kalibra 30x173mm
ОбластVojnoindustrijsko inženjerstvo
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година2020
МестоKragujevac
ИнституцијаFakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
НасловOpterećenje gornjeg lafeta daljinski upravljane borbene stanice sa integrisanim automatskim bacačom granata
ОбластVojnoindustrijsko inženjerstvo

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
2021Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u KragujevcuИстраживач приправник

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
1
Укупан
  1. Milan Ivković, Vladimir Milovanović, Stefan Đurić, prof. dr Bogdan Nedić,, OPTEREĆENjE GORNjEG LAFETA DALjINSKI UPRAVLjANE BORBENE STANICE SA INTEGRISANIM AUTOMATSKIM BACAČEM GRANATA, Naučno-tehnički pregled, Vol.72, No.1, pp. 22-25, ISSN 1820-0206, 2022