ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Mилан В. Мићуновић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеMилан В. Мићуновић
Година и место рођења1944. Чокотин
ЗвањеРедовни професор
E-mailmmicun@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевцу
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, механика

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година1966
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу
НасловМЕХАНИЗАМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ВОЗИЛА ЗАСТАВА 1300
ОбластМеханизми
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година1971
МестоБеоград
ИнституцијаПриродноматематички факултет Универзитет у Београду
НасловДИСЛОКАЦИОНА ТЕОРИЈА ЕЛАСТОПЛАСТИЧНОСТИ МЕТАЛА
ОбластМеханика континуума
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година1974
МестоWarsaw, Poland
ИнституцијаInstitute of fundamental technological research of Polish Academy of Sciences
НасловTHE GEOMETRICAL THEORY OF THERMOELASTICITY AND CONTINU-OUS DISTRIBUTION OF DISLOCATIONS
ОбластМеханика континуума

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
1967Машински факултет, КрагујевацАсистент
1974Машински факултет, КрагујевацДоцент
1979Машински факултет, КрагујевацВанредни професор
1984Машински факултет, КрагујевацРедовни професор

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
1973Institute of fundamental technological research of Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland1 година
1986Joint Research Centre of European Community, Ispra Establishment, Italy1 година

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ГодинаНазив
1978Награда “Растко Стојановић”, Kinetic stress tensor in statistical theory of screw parallel dislocations, XIV југословенски конгрес рационалне и примењене механике, Порторож

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М11
Истакнута монографија међународног значаја
Број
1
Укупан
 1. М. Мићуновић, THERMOMECHANICS OF VISCOPLASTICITY, R. W. Ogden & D. Gao, Springer, Br. strana: 178, ISBN 978-0-387-89489-8, -, 2009
Списак резултата М12
Монографија међународног значаја
Број
1
Укупан
 1. М. Мићуновић, STABILITY OF FINITE STRAIN OF ELASTIC FIBRE-REINFORCED BODIES, Ossolineum, Br. strana: 51, Warsaw, 1987
Списак резултата М13
Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значаја
Број
1
Укупан
 1. M. Micunovic, SELF-CONSISTENT METHOD APPLIED TO QUASI-RATE DEPENDENT POLYCRYSTALS, Philosophical Magazine, Vol. 85, No. 33-35, Br. strana: 23, ISBN -, -, 2005
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
2
Укупан
 1. M. Micunovic, C. Albertini, M. Montagnani, HIGH STRAIN RATE THERMO-INELASTICITY OF DAMAGED AISI 316H, Int. J. Damage Mechanics, Vol.-, No.-, pp. 267-303, ISSN -, 2003
 2. M. Micunovic, L. Kudrjavceva, D. Sumarac, THERMO-INELASTICITY OF DAMAGED ELASTO-MERS BY SELF-CONSISTENT METHOD, Int. J. Damage Mechanics, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN -, 2006
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
6
Укупан
 1. B. Maruszewski, M. Micunovic, ON NEUTRON IRRADIATION OF AN ISOTROPIC THERMO-PLASTIC BODY, International Journal of Engineering Science, Vol.27, No.8, pp. 955-965, ISSN -, 1989
 2. C. Albertini, M. Montagnani, M. Micunovic, VISCOPLASTIC BEHAVIOUR OF AISI 316H - MULTIAXIAL EXPERIMENTAL RESULTS AND PRELIMINARY NUMERICAL ANALYSIS, Nuclear Engineering and Design, Vol.130, No.-, pp. 205-210, ISSN -, 1991
 3. M. Micunovic, A. Baltov, PLASTIC WAVE PROPAGATION IN HOPKINSON BAR – REVISITED, Archives of Mechanics, Vol.54, No.5,6, pp. 577-602, ISSN -, 2002
 4. M. Micunovic, THERMODYNAMICAL AND SELF-CONSISTENT APPROACH TO INELASTIC FERRO-MAGNETIC POLYCRYSTALS, Archives of Mechanics, Vol.58, No.4,5, pp. 393-430, ISSN -, 2006
 5. A. Grillo, S. Federico, G. Wittum, S. Imatani, G. Giaquinta, M. V. Micunovic, Evolution of a fibre-reinforced growing mixture, IL NUOVO CIMENTO - C, Vol.32, No.1, pp. 97-119, ISSN 1124-1896, Doi 10.1393/ncc/i2009-10356-1, 2009
 6. M. Micunovic, Thermodynamics of quasi–rate-independent inelastic micromorphic polycrystals, IL NUOVO CIMENTO - C, Vol.32, No.1, pp. 143-157, ISSN 0390-5551, Doi DOI 10.1393/ncc/i2009-10340-9, 2009
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
21
Укупан
 1. M. Micunovic, A GEOMETRICAL TREATMENT OF THERMOELASTICITY OF SIMPLE INHOMOGENEOUS BODIES: I) GEOMETRICAL AND KINEMATICAL RELATIONS, Bulletin de l’academie Polonaise des sciences-Serie des sciences tecniques, Vol.22, No.11, pp. 579-588, ISSN -, 1974
 2. M. Micunovic, A GEOMETRICAL TREATMENT OF THERMOELASTICITY OF SIMPLE INHOMOGENEOUS BODIES: II) CONSTITUTIVE EQUATIONS AND FIELD EQUATIONS, Bulletin de l’academie Polonaise des sciences-Serie des sciences tecniques, Vol.22, No.12, pp. 633-641, ISSN -, 1974
 3. M. Micunovic, A GEOMETRICAL TREATMENT OF THERMOELASTICITY OF SIMPLE INHOMOGENEOUS BODIES: III) APPROXIMATIONS, Bulletin de l’academie Polonaise des sciences - Serie des sciences tecniques, Vol.23, No.3, pp. 89-97, ISSN -, 1975
 4. M. Micunovic, STATISTICAL ANALYSIS OF LINEAR SOLID BODY WITH CONTINUOUS DISTRIBUTION OF SCREW DISLOCATIONS, Theoret. Appl. Mech., Vol.-, No.3, pp. 59-68, ISSN -, 1977
 5. M. Micunovic, KINETIC STRESS TENSOR IN STATISTICAL THEORY OF SCREW PARALLEL DISLOCATIONS, Theoret. Appl. Mech., Vol.-, No.5, pp. 91-96, ISSN -, 1979
 6. M. Micunovic, THERMOELASTICITY OF IDEAL FIBRE - REINFORCED MATERIALS, Journal of Technical Physics, Vol.23, No.1, pp. 59-67, ISSN -, 1982
 7. M. Micunovic, D. Milosavljevic, RAYLEIGH-LAMB WAVES IN AN ELASTIC FIBRE-REINFORCED ELASTIC PLATE, Theoret. Appl. Mech., Vol.-, No.9, pp. 69-78, ISSN -, 1983
 8. A.Baksa, M. Micunovic, ON SPATIAL STABILITY OF NONLINEAR VIBRATIONS OF MOTOR VEHICLES, Motor Vehicles and Mobility (MVM), Vol.-, No.58,59, pp. 503, ISSN -, 1984
 9. M. Micunovic, FINITE PLANE STRAIN AND STABILITY OF ELASTIC MATERIALS REINFORCED BY TWO FAMILIES OF INEXTENSIBLE FIBRES, Zeitschrift fur angewandte Mathematik und Mechanik (ZAMM), Vol.64, No.415, pp. 141-144, ISSN -, 1984
 10. A.Baksa, M. Micunovic, ON STABILITY OF APPROXIMATE SOLUTIONS FOR AN EQUATION WITH A SMALL PARAMETER, Theoret. Appl. Mech., Vol.-, No.11, pp. 15-22, ISSN -, 1985
 11. C.Albertini, E.Blery Blionas, M. Micunovic, M.Montagnani, E.Pizzinato, BIAXIAL STRAIN-RATE CONTROLLED VISCOPLASTIC EXPERIMENTS ON CRUCIFORM SPECIMENS OF AISI 316H UP TO 10/sec, Inst.Phys.Conf.Ser., Vol.4, No.102, pp. 173-180, ISSN -, 1989
 12. M. Micunovic, ON VISCOPLASTICITY OF TRANSVERSELY ISOTROPIC MATERIALS, Theoret. Appl. Mech., Vol.-, No.16, pp. 53-64, ISSN -, 1990
 13. M. Micunovic, ON THE THERMAL ELASTOPLASTIC TRANSITION IN VISCOPLASTICITY OF METALS, Facta Universitatis, Vol.1, No.2, pp. 155-168, ISSN -, 1992
 14. M. Micunovic, INELASTIC MEMORY VERSUS VISCOPLASTICITY OF CONTINUOUSLY DAMAGED MATERIALS, Journal of the Mech. Behaviour of Materials, Vol.4, No.4, pp. 331-341, ISSN -, 1993
 15. M. Micunovic, NORMALITY RULE FROM PLASTIC WORK EXTREMALS?, Materials Science Forum (Trans Tech Publ.), Vol.123-125, No.-, pp. 609-616, ISSN -, 1993
 16. M. Micunovic, ON VISCOPLASTICITY OF IRRADIATED STEELS, Theoret. Appl. Mech., Vol.-, No.20, pp. 167-176, ISSN -, 1994
 17. M. Micunovic, D. Veljkovic, RATCHETTING PHENOMENON AT LOW STRAIN RATES FOR AISI 316H STAINLESS STEEL, Facta Universitatis, Vol.2, No.7, pp. 503 – 511, ISSN -, 1997
 18. M. Micunovic, M. Radosavljevic, C. Albertini, M. Montagnani, VISCOPLASTIC BEHAVIOR OF DAMAGED AISI 316H FROM DYNAMIC EXPERIMENTS, Facta Universitatis, Vol.2, No.10, pp. 1299-1317, ISSN -, 2000
 19. M. Micunovic, ON VISCOPLASTICITY OF FERROMAGNETICS, Theoret. Appl. Mech., Vol.26, No.-, pp. 107-126, ISSN -, 2001
 20. M. Micunovic, LOW ORDER INELASTIC MICROMORPHIC POLYCRYSTALS, Theoret. Appl. Mech., Vol.28-29, No.-, pp. 235-259, ISSN -, 2002
 21. M. Micunovic, L. Kudrjavceva, D. Sumarac, THERMOELASTICITY OF DAMAGED ELASTO-MERS – SYMMETRY ISSUES, Journal of Physics: Conference Series, Vol.62, No.-, pp. 88-101, ISSN -, 2007
Списак резултата М26
Научна критика и полемика у међународном часопису
Број
1
Укупан
 1. M. Micunovic, MIEDZYNARODOWE SYMPOZJUM MATERIALOW I KONSTRUKCJI KOMPOZYTOWYCH (PEKIN, CHINY, 10-13 czerwca 1986), Biuletyn informacyjny Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN -, 1986
Списак резултата М31
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини(неопходно позивно писмо)
Број
5
Укупан
 1. M. Micunovic, A THERMODYNAMIC APPROACH TO VISCOPLASTICITY, Proceedings of the 1st National Con-gress on Mechanics, Hellenic Society for Theoretical and Applied Mechanics, Athens, 1986, pp. 364-376
 2. M. Micunovic, ON LOW STRAIN-RATE VISCOPLASTICITY OF CONTINUOUSLY DAMAGED MATERIALS, Current Advances in Mechanical Design and Production- IV, Cairo, 1988, pp. 181
 3. M. Micunovic, ON VISCOPLASTICITY OF INITIALLY ANISOTROPIC MATERIALS, I. GENERAL THEORY & II. TENSOR REPRESENTATIONS, Proceedings of the 6th National Congress on Mechanics, Varna, 1989, pp. 322-327 & 328-334
 4. M. Micunovic with C. Albertini, A.M.Eleiche, M. Montagnani, DYNAMIC MATERIAL PROPERTIES FOR THE OPTIMIZATION OF THE HOT AND COLD WORKING OF AUSTENITIC STAINLESS STEELS, International Conference on Stainless Steel INCOSS-89 Indian Institute of Metals, Bombay, 1989, pp. 40p
 5. G.Maresca, G.Pino, C.Albertini, M. Micunovic, M.Eleiche, M.Mogilevski, BIAXIAL DYNAMIC TESTING OF NUCLEAR CONTAINMENT STEEL, Structural Mechanics in Reactor Technology (SMIRT-13, Porto Alegre, Brazil, 1995, pp. 12
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
24
Укупан
 1. M. Micunovic, A YIELD CONDITION FOR ANISOTROPIC MATERIALS, Transactions of SMIRT-8, Amsterdam, 1985, pp. 243-210
 2. M. Micunovic, A THERMODYNAMIC THEORY OF RATE INDEPENDENT THERMO-PLASTICITY OF FIBRE-REINFORCED MATERIALS, Proceedings of International Symposium on Composite Materials and Structures, (held in Beijing, China) Lancaster: Technomic, Beijing, 1986, pp. 94
 3. M. Micunovic, M. Radosavljevic, ON ASYMPTOTIC STABILITY OF PARAMETRIC VIBRATIONS OF RODS FOR THE CASE OF SUBHARMONIC RESONANCE, BAM, Budapest, 1986, pp. 309-318
 4. M. Micunovic, A THERMODYNAMIC MODEL OF IDEAL CYCLIC VISCOPLASTICITY, Transactions of SMIRT-9, Rotterdam, 1987, pp. 195
 5. M. Micunovic, A Thermodynamic Viscoplasticity Theory of Ideal Fibre-Reinforced Materials, Mechanical Behaviour of Composites and Laminates, London, 1987
 6. M. Micunovic, ON THE THERMAL ELASTOPLASTIC TRANSITION IN VISCOPLASTICITY OF METALS, Transactions of NUCMAT-88, Nice, 1988
 7. M. Micunovic, C. Albertini, M. Montagnani, Viscoplastic Material Properties at Non-Propor-tional Strain Histories of AISI 316 H Stainless Steel, Proceedings of MECAMAT, Besancon, 1988, pp. 107-118
 8. C. Albertini, A.M.Eleiche, M. Micunovic, M. Montagnani, CHARACTERIZATION OF DYNAMIC MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS UNDER BIAXIAL-TENSILE AND BIAXIAL SHEAR STRESS, Second Post-SMIRT Seminar on Impact, Anaheim (California), 1989
 9. C. Albertini, E. Belery Blionas, M. Micunovic, M. Montagnani, E. V. Pizzinato, BIAXIAL STRAIN-RATE CONTROLLED VISCOPLASTIC EXPERIMENTS ON CRUCIFORM SPECIMENS OF AISI 316H UP TO 10/SEC, Presented at Int. Conf. Mech. Prop. Materials at High Rates of Strain, Oxford, 1989
 10. C. Albertini, M. Montagnani, M. Micunovic, VISCOPLASTIC BEHAVIOUR OF AISI 316H - MULTIAXIAL EXPERIMENTAL RESULTS, Transactions of SMIRT-10, Los Angeles, 1989, pp. 31
 11. M. Micunovic, MATERIALS WITH THERMOPLASTIC MEMORY, Transactions of Continuum Models in Discrete Systems VI, Dijon, 1989, pp. 187
 12. M. Micunovic, C. Albertini, M. Montagnani, VISCOPLASTIC BEHAVIOUR OF AISI 316H - CONNECTION OF CONSTITUTIVE EQUATIONS TO MULTIAXIAL EXPERIMENTS, Transactions of SMIRT-10, Los Angeles, 1989
 13. M. Micunovic, INELASTIC MEMORY VERSUS VISCOPLASTICITY OF CONTINUOUSLY DAMAGED MATERI-ALS, “International Conference of Mechanics, Physics and Structure of Materials” - A Celebration of Aristotle's 23 Centuries, Thessaloniki, 1990
 14. M. Micunovic, A VISCOPLASTICITY THEORY OF IRRADIATED MATERIALS, 4th IUTAM Symposium: Creep in Structures, Krakow, 1990, pp. 139
 15. M. Micunovic, Lj. Veljovic, An Approach to Viscoplasticity of Ferromagnetic Materials, IUTAM symposium, Stockholm, 1990, pp. 187-195
 16. M.Montagnani, C.Albertini, M. Micunovic, UNIAXIAL VISCOPLASTIC EXPERIMENTS OF PREDAMAGED AISI 316H, 4th IUTAM Symposium: Creep in Structures, Krakow, 1990, pp. 401
 17. L. Kudrjavceva, M. Micunovic, LIMIT STRAINS OF STEEL SHEETS AT NONPROPORTIONAL STRESS PATHS, Symposium held at the SANU, Belgrade, 1995
 18. M. Radosavljevic, M. Micunovic, A STOCHASTIC VARIATIONAL PRINCIPLE IN FINITE ELEMENT METHOD, Symposium held at the SANU, Belgrade, 1995
 19. M. Micunovic, C. Albertini, M. Montagnani, HIGH STRAIN RATE VISCOPLASTICITY OF AISI 316H STAINLESS STEEL FROM TENSION AND SHEAR EXPERIMENTS, Second Serbian-Greek conference on solid mechanics, Belgrade, 1996, November
 20. M. Radosavljevic, M. Micunovic, A CONTRIBUTION TO NUMERICAL SOLVING OF STOCHA-STIC DYNAMIC PROBLEMS, EUROMECH – 2nd European Nonlinear Oscillations Conference, Prague, 1996, pp. 191-194
 21. M. Micunovic, SOME ISSUES IN POLYCRYSTAL VISCOPLASTICITY OF STEELS, International Symposium on Structured Media, (devoted to memory of Ekkehart Kroener), Poznan, 2002, pp. 196-207
 22. M. Micunovic, Danijela Miloradović, NONLINEAR VIBRATION OF MOTOR VEHICLE DUE TO ROAD ROUGHNESS, DEMI-2003, Banja Luka, 2003, pp. 305-312
 23. W. Gambin, K. Kowalczyk-Gajewska, L. Kudrjavceva, M. Micunovic, TWO-SCALE APPROACH TO DYNAMIC LOCALIZATION FAILURE OF AISI 316H STAINLESS STEEL SHEETS, The 8th ESAFORM Conference on Material Forming “ESAFORM 2005”, Cluj-Napoca, Romania, 2005
 24. M. Micunovic, G. Pino, G. Maresca, C. Albertini, SOME RESULTS CONCERNING DAMAGE ACQUIRED BY CRUCIFORM HOPKINSON BAR TECHNIQUE, 10th European mechanics of materials conference (EMMC10), Kazimierz Dolny, Poland, 2007, pp. 185-194
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
6
Укупан
 1. M. Micunovic, STATISTICAL ANALYSIS OF LINEAR SOLID BODY WITH CONTINUOUS DISTRIBUTION OF SCREW DISLOCATIONS, XVI Polish Solid Mechanics Conference, Ruciane, 1977
 2. M. Micunovic, SOME COMMENTS ON VISCOPLASTICITY OF ISOTROPIC MATERIALS WITH SMALL THERMOELASTIC STRAINS, Yugoslav-Polish conference YU-PL'87, Dubrovnik, 1987
 3. M. Micunovic, SOME ASPECTS OF NONASSOCIATE THERMOVISCOPLASTIC MATERIALS, Symposium on Inelastic Solids and Structures, Rytro-Krakow, 1988
 4. M. Micunovic, INELASTIC MEMORY VERSUS VISCOPLASTICITY OF CONTINUOUSLY DAMAGED MATERIALS, “International Conference of Mechanics, Physics and Structure of Materials” - A Celebration of Aristotle's 23 Centuries, Thessaloniki, 1990
 5. M. Micunovic, A. Baltov, PLASTIC WAVE PROPAGATION IN HOPKINSON BAR – TENSOR REPRESENTATION AND NUMERICAL ANALYSIS, Recent Advances in Mechanics, Thrace, 1998, pp. 86-87
 6. M. Micunovic, L. Kudrjavceva, D. Sumarac, THERMOELASTICITY OF DAMAGED ELASTO-MERS – SYMMETRY ISSUES, GCM7-Lancaster University, Lancaster, 2007, September
Списак резултата М41
Истакнута монографија националног значаја
Број
1
Укупан
 1. М. Мићуновић, ПРИМЕЊЕНА МЕХАНИКА КОНТИНУУМА (друго издање), Научна књига, Београд, 1990
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
2
Укупан
 1. A.Baksa, M. Micunovic, ON SPATIAL STABILITY OF NONLINEAR VIBRATIONS OF MOTOR VEHICLES, Motor Vehicles and Mobility (MVM), Vol.-, No.58,59, pp. 503, ISSN -, 1984
 2. М. Мићуновић, А. Бакша, Д. Милорадовић, Љ. Вељовић, НЕЛИНЕАРНЕ ОСЦИЛАЦИЈЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА, Motors and Motor Vehicles, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN -, 2005
Списак резултата М61
Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини
Број
1
Укупан
 1. M. Micunovic, VISCOPLASTICITY - ANALYTICAL, EXPERIMENTAL AND NUMERICAL ASPECTS, Yugoslav congress of theoretical and applied mechanics, Vrnjacka Banja, 1988
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
32
Укупан
 1. М. Мићуновић, Р. Стојановић, IREVERSIBLE STRESSES AT PLASTIC STRAINING OF METALS, X југословенски конгрес рационалне и примењене механике, Башко Поље, 1970
 2. M. Micunovic, GEOMETRIC ANALYSIS OF A CONTINUUM WITH DISLOCATIONS AND INHOMOGENEOUS TEMPERATURE FIELD, XI југословенски конгрес рационалне и примењене механике, Башко Поље, 1972
 3. M. Micunovic, COMPATIBILITY CONDITIONS OF NONLINEAR THERMOELASTICITY, XII југословенски конгрес рационалне и примењене механике, Охрид, 1974
 4. M. Micunovic, AN ANALYSIS OF CONSTITUTIVE RELATIONS OF SIMPLE HOMOGENEOUS UNIFORM SOLIDS, XII југословенски конгрес рационалне и примењене механике, Охрид, 1974
 5. M. Micunovic, STATISTICAL ANALYSIS OF LINEAR SOLID BODY WITH CONTINUOUS DISTRIBUTION OF SCREW DISLOCATIONS, XIII југословенски конгрес рационалне и примењене механике, Сарајево, 1976
 6. M. Micunovic, KINETIC STRESS TENSOR IN STATISTICAL THEORY OF SCREW PARALLEL DISLOCATIONS, XIV југословенски конгрес рационалне и примењене механике, Порторож, 1978
 7. М. Мићуновић, Д. Милосављевић, VIBRATIONS IN AN FIBRE-REINFORCED LAYER, Симпозијум “Савремени проблеми механике континуума”, Тара, 1980
 8. M. Micunovic, FINITE STRAIN OF FIBRE-REINFORCED MATERIALS, XV југословенски конгрес рационалне и примењене механике, Купари, 1981
 9. М. Мићуновић, Д. Милосављевић, LOVE WAVES IN FIBRE-REINFORCED MATERIALS, XV југословенски конгрес рационалне и примењене механике, Купари, 1981
 10. М. Мићуновић, Љ.Вељовић, NON-LINEAR RANDOM VIBRATIONS OF MOTOR VEHICLES AS MULTI-DEGREES-OF-FREEDOM SYSTEMS, Motor Vehicles and Mobility, -, 1981, pp. No. 39/40, p. 63
 11. M. Micunovic, ON PLASTIC DEFORMATION OF FIBRE-REINFORCED MATERIALS, Зборник радова III југословенског симпозијума о пластичности, Плитвице, 1983, pp. 1-9
 12. М. Мићуновић, M. Радосављевић, ON COMBINATION RESONANCES AT STOCHASTIC VIB-RATIONS OF RODS, Зборник симпозијума “Нелинеарни проблеми динамике”, Аранђеловац, 1983
 13. M. Micunovic, A YIELD CONDITION FOR ANISOTROPIC MATERIALS, XVI југословенски конгрес рационалне и примењене механике, Бечићи, 1984
 14. M. Радосављевић, М. Мићуновић, AN ITERATIVE SOLUTION OF INTEGRODIFERENTIAL EQUATION OF SUBHARMONIC STOCHASTIC PARAMETRIC VIBRATIONS, XVI југословенски конгрес рационалне и примењене механике, Бечићи, 1984
 15. M. Micunovic, AN APPLICATION OF MUELLER’S ENTROPY PRINCIPLE IN PLASTICITY, Симпозијум “Савремени проблеми механике континуума”, Врњачка Бања, 1985, pp. 229-236
 16. M. Micunovic, A THERMODYNAMIC APPROACH TO VISCOPLASTICITY, XVII југосло-венски конгрес рационалне и примењене механике, Задар, 1986
 17. V. Babovic, M. Micunovic, SOME REMARKS ON ELEKTROMAGNETIC RADIATION AT DYNA-MIC DEFORMATION OF A BODY, XXXII југословенска конференција ЕТРАН, Сарајево, 1988
 18. M. Micunovic, BIAXIAL EXPERIMENTS SERVING TO CHARACTERIZE VISCOPLASTIC BEHAVIOR OF RE-ACTOR STEELS, Зборник радова VI југословенског симпозијума о пластичности, Опатија, 1989, pp. 1-6
 19. M. Micunovic, AN INFLUENCE OF NEUTRON IRRADIATION ON MECHANICAL PROPERTIES OF REACTOR STEELS, “ФИСИЈА – ретроспективе и перспективе”, Зборник симпозијума, Крагујевац, 1989, pp. 55-63
 20. M. Micunovic, MULTIAXIAL VISCOPLASTICITY THEORIES AND UNIAXIAL DYNAMIC EXPERIMENTS, XIX југословенски конгрес рационалне и примењене механике, Охрид, 1990
 21. Д. Рубеша, М. Радосављевић, М. Мићуновић, OPTIMIZATION OF “BICCHIERINO”-SPECIMEN FOR VISCOPLASTIC SHEAR, Зборник радова VII југословенског симпозијума о пластичности, Пула, 1991, pp. 1-6
 22. M. Micunovic, A COMPARISON OF SOME VISCOPLASTICITY MODELS FROM MULTIAXIAL EXPERIMENTS AT LARGE STRAINS, XX југословенски конгрес рационалне и примењене механике, Крагујевац, 1993
 23. M. Micunovic, RICE'S POTENTIAL IN VISCOPLASTICITY OF FIBER REINFORCED MATERIALS, XXI југословенски конгрес рационалне и примењене механике, Ниш, 1995
 24. Љ. Кудрјавцева, М. Мићуновић, LOCALIZED INSTABILITY OF AISI 316H STAINLESS STEEL SHEETS AT NONPROPORTIONAL DYNAMIC STRESS HISTORIES, XXII југословенски конгрес рационалне и примењене механике, Врњачка Бања, 1997
 25. М. Мићуновић, Д. Вељковић, RATCHETTING PHENOMENON AT LOW STRAIN RATES FOR AISI 316H STAINLESS STEEL DESCRIBED BY TWO VISCOPLASTIC MODELS, XXII југосло-венски конгрес рационалне и примењене механике, Врњачка Бања, 1997
 26. M. Micunovic, SOME THERMODYNAMIC ASPECTS OF VISCOPLASTICITY OF FERROMAGNETICS, PES 2001, Ниш, 2001
 27. M. Micunovic, ON PIEZOMAGNETISM AT VISCOPLASTICITY OF FERROMAGNETICS, Југословенска конференција ЕТРАН 45, Аранђеловац, 2001, pp. 76-79
 28. M. Micunovic, ON THE PLASTIC SPIN CONTROVERSY IN POLYCRISTAL PLASTICITY : Recent advances in analytical dynamics, control, stability and differential geometry, Зборник радова симпозијума одржаног у САНУ, Београд, 2002, pp. 58-66
 29. Љ. Кудрјавцева, Д. Шумарац, М. Мићуновић, ON INELASTIC PROPERTIES OF CONTINUOUSLY DAMAGED ELASTOMERS, XXIV југословенски конгрес рационалне и примењене механике, Београд, 2003
 30. Б. Росић, М. Мићуновић, FCC POLYSCRYSTALS – APPROXIMATE SYMMETRY AND TEX-TURE DEVELOPMENT, XXV југословенски конгрес рационалне и примењене механике, Нови Сад, 2005
 31. Љ. Кудрјавцева, Д. Шумарац, М. Мићуновић, THERMOELASTICITY OF POROUS ELASTOMERS - EFFECTIVE MATERIAL PROPERTIES, XXV југословенски конгрес рационалне и примењене механике, Нови Сад, 2005
 32. Љ. Кудрјавцева, Д. Шумарац, М. Мићуновић, NOTION OF APPROXIMATE SYMMETRY IN COMPOSITE MATERIALS, Зборник радова првог српског међународног конгреса механике, Копаоник, 2007, pp. 1017-1023
Списак резултата М91
Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско дело на међународном нивоу
Број
1
Укупан
 1. C.Albertini, M.Montagnani, M. Micunovic, DISPOSITIF DE TEST DYNAMIQUE D’UN ECHANTILLON EN TORSION, 90114148.1, European Patent Office (Branch at the Hague), 1990

Уџбеници
 1. СТАТИКА (са М. Којићем), Научна књига, Београд.
 2. КИНЕМАТИКА (са М. Којићем), Научна књига, Београд.
 3. ТЕОРИЈА ОСЦИЛАЦИЈА (са М. Којићем), Научна књига, Београд.
 4. ДИНАМИКА (са Л. Вујошевићем и Р. Булатовићем) Универзитетска ријеч, Подгорица, Црна Гора.

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. (М. Мићуновић – координатор) МЕХАНИКА СА ПРИМЕНАМА: МЕХАНИКА КОНТИНУУМА, 1990.
 2. (М. Мићуновић – координатор) ДИНАМИЧКО НЕЕЛАСТИЧНО ПОНАШАЊЕ МЕТАЛА И КОМПОЗИТА НА БАЗИ МЕТАЛА И ПОЛИМЕРА (11T11)
 3. (М. Мићуновић – координатор) КОНСТРУКЦИЈА ХОПКИНСОНОВОГ ШТАПА (Технолошки развој – TR 0035)
 4. (М. Мићуновић – координатор) НЕЕЛАСТИЧНОСТ МЕТАЛА И КОМПОЗИТА НА БАЗИ ПОЛИМЕРА (Математика и механика MM 1309)
 5. (М. Мићуновић – координатор) МЕХАНИКА МАТЕРИЈАЛА СА МИКРОСТРУКТУРОМ (Математика и механика ОН144038)
 6. (М. Мићуновић – координатор) ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АНАЛИЗА ДИНАМИЧКОГ ПЛАСТИЧНОГ ПОНАШАЊА МЕТАЛА И КОМПОЗИТА (М1109)

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. (M. Micunovic – principal investigator) INFLUENCE OF THE DAMAGE HISTORY ON THE INELASTIC BEHAVIOUR OF AUSTENIC STAINLESS STEELS DESCRIBED BY UNIAXIAL DYNAMIC EXPERIMENTS AND CONSTITU-TIVE EQUATIONS. EXTENSION TO MULTIAXIAL CASE. Contract No.3261-87-11 ED YU, Final Report, 1989.
 2. (M. Micunovic – principal investigator) INFLUENCE OF IRRADIATION ON THE INELASTIC BEHAVIOUR OF AISI 316 AUSTENITIC STAINLESS STEELS DESCRIBED BY UNIAXIAL DYNAMIC EXPERIMENTS AND CONSTITU-TIVE EQUATIONS. Contract No.4020-90-06 ED ISP YU, Final Report, 1991.
 3. (M. Micunovic – principal investigator) CRITICAL REVIEW OF CONSTITUTIVE EQUATIONS OF METALS FOR COMPUTER CODES USED BY AUTOMOTIVE INDUSTRY FOR CRASH AND FORMING-CUTTING ANALYSIS, Contract No.13101-97-07 F1EI ISP PL, Final Report, 1997.
 4. (M. Micunovic – principal investigator) STUDY OF DUCTILE FAILURE CRITERIA UNDER MULTIAXIAL LOADING, Contract No 5364-93-06 ED ISP YU, Final Report, 1999.
 5. (M. Micunovic – principal investigator) STUDY OF DUCTILE FAILURE CRITERIA UNDER MULTIAXIAL LOADING (Biaxial Hopkinson tests), Contract No 5364-93-06 ED ISP YU, Final Report, 2000.
 6. (М. Мићуновић – координатор дела пројекта на Машинском факултету у Крагујевцу) EUREKA-MOSTIS, Пројекат у сарадњи са Универзитетом у Марибору, Словенија

ВОЂЕЊЕ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА
 1. (Драган Милосављевић) ПРОСТИРАЊЕ ТАЛАСА У ВЛАКНИМА ОЈАЧАНИМ МАТЕРИЈАЛИМА
 2. (Љиљана Вељовић) СТОХАСТИЧКА СТАБИЛНОСТ НЕЛИНЕАРНИХ ОСЦИЛАЦИЈА ВОЗИЛА
 3. (Милован Радосављевић) СТОХАСТИЧКЕ ПАРАМЕТАРСКЕ ОСЦИЛАЦИЈЕ ШТАПОВА
 4. (Дејан Вељковић) УТИЦАЈ ТЕМПЕРАТУРСКО-ДЕФОРМАЦИОНЕ ИСТОРИЈЕ НА ПОНАШАЊЕ ЧЕЛИКА ПРИ ЦИКЛИЧНИМ ВИШЕОСНИМ НАПОНСКИМ ПУТЕВИМА

ВОЂЕЊЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. (Милован Радосављевић) ТЕОРИЈСКИ И НУМЕРИЧКИ АСПЕКТИ СТОХАСТИЧКЕ ПЛАСТИЧНОСТИ РЕАКТОРСКИХ ЧЕЛИКА

РЕЦЕНЗИЈА РАДОВА У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА
 1. (He Jihuan) EQUIVALENT THEOREM OF HELLINGER-REISSNER AND HU-WASHIZU VARIATIONAL PRINCIPLES, Facta Universitatis
 2. (He Jihuan) A VARIATIONAL MODEL FOR AN ASYMPTOTIC MAGNETOHYDRODYNAMIC SYSTEM, Facta Universitatis
 3. (He Jihuan) MODIFIED LAGRANGE MULTIPLIER METHOD AND GENERALIZED VARIATIONAL PRINCIPLE IN FLUID MECHANICS, Facta Universitatis
 4. (Juan Zhang) LIMIT CYCLE FOR BRUSSELATOR BY HE'S VARIATIONAL METHOD Mathematical Problems In Engineering, Hindawi
 5. (Marcelo Epstein, Jedrzej _Sniatycki) NONLOCAL INHOMOGENEITY AND ESHELBY ENTITIES, Philosophical Magazine
 6. (J M Perez-Vivar et al) HOMOGENIZATION OF A MICRO-PERIODIC HELIX, Philosophical Magazine
 7. (B. Druyanov, I. Roman) LOWER BOUND FOR LCF LIFE TIME AND ITS APPLICATION TO SAFE DESIGN OF ELASTIC VISCOPLASTIC STRUCTURES, International Journal of Solids and Structures
 8. (S.K. Gupta, Pankaj) THERMO ELASTIC-PLASTIC TRANSITION IN A THIN ROTATING DISC WITH INCLUSION, Thermal Science
 9. (S.K. Gupta, Pankaj) ELASTIC PLASTIC TRANSITION IN AN ISOTROPIC DISC HAVING VARIABLE THICKNESS SUBJECTED TO INTERNAL PRESSURE, Thermal Science
 10. (S.K. Gupta, Pankaj) THERMO CREEP TRANSITION IN A THIN ROTATING DISC WITH INCLUSION, Thermal Science
 11. 15 рецензија за часопис: Theoret. Appl. Mech.

УРЕЂИВАЊЕ ЧАСОПИСА
 1. Уредник часописа “THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS” (Српско друштво ѕа механику, Београд)
 2. Члан уређивачког одбора часописа “FACTA UNIVERSITATIS”, Ниш
 3. Члан уређивачког одбора часописа “JOURNAL OF THE SERBIAN SOCIETY FOR COMPUTATIONAL MECHANICS”, Крагујевац

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. СТАТИКА, На матичном факултету, -
 2. КИНЕМАТИКА, На матичном факултету, -
 3. ДИНАМИКА, На матичном факултету, -
 4. ТЕОРИЈА ОСЦИЛАЦИЈА, На матичном факултету, -
 5. НЕЛИНЕАРНИ СИСТЕМИ АУТО-МАТСКОГ УПРАВЉАЊА, На матичном факултету, -
 6. МЕХАНИКА КОНТИНУУМА, На матичном факултету, -
 7. Грађевински факултет у Нишу (последипломске студије): ТЕОРИЈА ПЛАСТИЧНОСТИ, На другом универзитету, -
 8. STABILITY OF FINITE STRAIN OF ELASTIC FIBRE-REINFORCED BODIES, Wybrane zagadnenia statecznosci konstrukcji, Warsaw, Ossolineum 1987. Invited Lectures at the International Summer School “Modern problems of stability of structures’’, Janowice (Krakow), pp.267-318, 1985., Остало, -

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. Продекан за наставу, На матичном факултету, -
 2. Председник Управног одбора Машинског факултета у Крагујевцу, На дужности органа пословађења, -
 3. ЧЛАНСТВО У НАУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА Научно друштво Србије , Остало, -
 4. ЧЛАНСТВО У НАУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА Српско друштво за механику, Остало, -
 5. ЧЛАНСТВО У НАУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА Српско друштво инжењера и техничара, Остало, -
 6. ЧЛАНСТВО У НАУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (GAMM) Gesellschaft fuer Angewandte Mathematik und Mechanik, Остало, -
 7. ЧЛАНСТВО У НАУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (ISIMM) The International Society for Interaction of Mechanics and Mathematics, Остало, -
 8. ЧЛАНСТВО У НАУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА Polish Society of Applied Electromagnetics, Остало, -