ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Милентије Стефановић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеМилентије Стефановић
Година и место рођења1951., Бабушница
ЗвањеРедовни професор
E-mailstefan@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука Крагујевац
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, (и ужа научна област према класификацији Машинског факултета у Крагујевцу

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година1974
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловСавремени поступци топлог ковања
ОбластМашинско инжењерство-производно машинство
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година1978
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Београду
НасловИстраживање утицаја контактног трења и параметара обрадивости на граничну деформабилност лимова за дубоко извлачење
ОбластМашинско инжењерство-производно машинство
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година1985
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловПрилог истраживању утицаја контактног трења при дубоком извлачењу танких лимова
ОбластМашинско инжењерство-производно машинство

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
1974-Асистент приправник
1978-Асистент
1985-Доцент
1990-Ванредни професор
1995-Редовни професор

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
1987Универзитет у Штутгарту, Институт за пласт. обликовањедве недеље
1988Политехника у Краковудве недеље
2011Технички универзитет у Лингбију (Данска(7 дана

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ГодинаНазив
1996Плакета Машинског факултета у Крагујевцу
2006Плакета Машинског факултета у Бањој Луци поводом 35 година рада, 2006. год.
2011Плакета Машинског факултета универзитета у Бањој Луци поводом обележавања јубилеја 40 година постојања, 2011. год
2008Повеља Заједнице научно истраживачких институција производног машинства Србије, Нови Сад , 2008.године
2008Плакета "Павле Станковић" у знак признања за допринос у развоју и организацији производног машинства Србије, Нови Сад, 2008. година

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
5
Укупан
 1. S.Aleksandrović, M.Stefanović, D.Adamović, V.Lazić, Variation of Normal Anisotropy Ratio ˝r˝ during Plastic Forming, Journal of Mechanical Engineering, Vol.55, No.6, pp. 392-399, ISSN 0039-2480, 2009
 2. Dragan Adamović, Miroslav Babić, Milentije Stefanović, Srbislav Aleksandrović, Zvonko Gulišija, Slobodan Mitrović, Tribological model of the Ironing Process in Sheet Metal Forming for Lubricant Testing, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.16, No.3, pp. 329-339, ISSN 1310-4772, 2010
 3. Dragan Adamovic, Vesna Mandic, Zoran Jurkovic, Branko Grizelj, Milentije Stefanović, Tomislav Marinković, Srbislav Aleksandrovic, An Experimental Modelling and Numerical FE Analysis os steel-strip Ironing process, Tehnički vjesnik/Technical Gazete, Vol.17, No.4, pp. 435-444, ISSN 1330-3651, 2010
 4. V. Mandić, D. Adamović, Z. Jurković, M. Stefanović, M. Živković, S. Ranđelović, T. Marinković, Numerical FE Modelling of the Ironing Process of Aluminium Alloy and its Experimental Verification,, FAMENA, Vol.34, No.4, pp. 59-69., ISSN 1333-1124, 2010
 5. Aleksandrovic Srbislav, Stefanovic Milentije, Adamovic Dragan, Lazic Vukic, Babic Miroslav, Nikolic Ruzica, Vujinovic Tomislav, Variable Tribological Conditions on the Flange and Nonmonotonous Forming in Deep Drawing of Coated Sheets, JOURNAL OF THE BALKAN TRIBOLOGICAL ASSOCIATION, Vol.17, No.2, pp. 165-178, ISSN 1310-4772, 2011
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
1
Укупан
 1. V.Mandić, M.Stefanović, M.Živković, N.Grujović, B.Mišić, FE analysis of tube forming process with experimental verification, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol.18, No.1,2, pp. -, ISSN -, 2006
Списак резултата М31
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини(неопходно позивно писмо)
Број
1
Укупан
 1. Dragan Adamović, Vesna Mandić, Milentije Stefanović, Zoran Jurković, Miroslav Živković, Duško Pavletić, Mladen Perinić, Numerical and experimental analysis of the wall tensile stress in ironing, Invited paper for plenary session, 10th International Conference “Maintenance and production engineering, 10th International Conference “Maintenance and production engineering” – KODIP 2012, Budva, 2012, pp. 23-32
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
66
Укупан
 1. M.Stefanović, Opredelenije koeficijenta trenija pri glubokoj vitjažke, INTERTRIBO ž84, Visoke Tatre, 1960, pp. 58-62
 2. B.Devedžić, M.Stefanović, On the Influence of the Lubrication in Sheet-metal Forming on the Variation in the "Plasticity Reserve", Inter. Machine Tool Design and Res., Swansea, 1980, pp. 397-403
 3. B.Devedžić, M.Stefanović, Vlijanije kontaktnogo trenija na napraja`eno-deformirovanoe sostojanije pri dvuhosnom rastajženii listovogo metala, INTERTRIBO ž81, Visoke Tatre, 1981, pp. 24-30
 4. B.Devedžić M.Stefanović, Formanderungsverteilung beim Blechziehen, ihre Auswertung und ihr Einfluss auf die technolosche Sicherheit, INFERT 1982, Dresden, 1982, pp. 115-130
 5. M.Stefanović, Izmenenije karakteristik poverhnosti listovoj stali pri glubokoj vitja`ke, 3. Inter. Conf. Gottwaldov, Gottwaldov, 1986, pp. 271-276
 6. M.Stefanović, Nekatorie tribologičeskie karakteristiki listovoj stali sa pokritiem, 12. Konferencia metaloznawca, Katowice, 1986
 7. M.Stefanović, Vlijanije kontaktnogo trenija na deformirujemost pri glubokoj vitja`ke, INTERTRIBO ž87, Visoke Tatre, 1987
 8. M.Stefanović, Tribological Approach-A reliable Method for Estimating the Effects of Contact Friction in Deep Drawing, XV IDDRG, Dearborn, 1988
 9. M.Stefanović, S.Aleksandrović, D.Adamović, Friction at Sheet Metal Testing by Ironing in Conditions of High Pressure, INTERTRIBO 90, Visoke Tatre, 1990
 10. M.Stefanovic, Importance of draw bead in tribo-modeling in deep drawing, INTERTRIBO ž96, High Tatras, 1996, pp. 365-368
 11. M.Stefanovic, S.Aleksandrovic, Complex approach to tribo-modeling in deep drawing of then sheets, BALKANTRIB 96, Thessaloniki, 1996
 12. M.Stefanović, S.Aleksandrović, Importance of Strain Analysis in Tribo-Modeling in Deep Drawing, World tribology Congress 1997, London, 1997, pp. 626
 13. M.Milovanović, M.Radisavljević, M.Stefanović, R.Jevtić, Some aspekts of the new materials application on vehicles, MOTOAUTO 98, Sofia, 1998, pp. 188-193
 14. M.Stefanović, S.Aleksandrović, Tribo-modeling in Stetching of thin Sheets, Symposium on Computational and Experimental Methods in Mechanical and Thermal Engineering, Gant, 1998, pp. 85-89
 15. M.Milovanović, M.Stefanović, Z.Bogdanović, Research of the Passenger Car Development Influences, Motoauto 99, Plovdiv, 1999
 16. M.Stefanović, M.Milovanović, S.Aleksandrović, New Sheet Materials for Autobody Panels and Their Formability, AMTECH 99, Plovdiv, 1999, pp. 588-595
 17. M.Stefanović, S.Aleksandrović, The Significance of the Change of Contact Pressure in Blank-holder Zone in Deep Drawing, BALKANTRIB 99, Sinaia, 1999, pp. 249-256
 18. M.Milovanovic. M.Stefanovic, Z.Bogdanovic, M.Radisavljevic, Application of the Plastic Materials to the Passanger Car Body in order to Increase the Stiffnes, Motoauto 2000, Sofia, 2000
 19. M.Stefanović, S.Aleksandrović, The Change of Contact Pressure in Blank Holder Zone and Tribological Influences on Deep Drawing, 7 th Interantional Conference on Tribology, Budapest, 2000, pp. 251-254
 20. M.Milovanovic, M.Stefanovic, Application of Plastic Materials to the Passenger Car Body in Order to Increase the Stiffness, Europian Automotive Congress, Bratislava, 2001, pp. 01012: 1-11.
 21. M.Milovanović, M.Stefanović, B.Nedeljković, Needs for Introduction of New Plastic Materials to the Passager Car Body in Order to Comply with the Regulations, 18th Internat. Conference - Science and Motor Vehicless 2001, Begrade, 2001, pp. 189- 192
 22. M.Milovanovic, M.Stefanovic, S.Aleksandrovic, M.Radisavljevic, Need of Introduction off New Materials to the Passanger car Body in Order to Comply with Regulations, Second Int.Conf. Mechanica Engineering Technology, Sofia, 2001
 23. M.Milovanović. M.Plančak, M.Stefanović, Zastava Cars - Continuation of Industrial Tradition of Kragujevac, 1st Intern. Scient. Symposium - Retracing the Puch Track, Ptuj, 2001, pp. 51-56
 24. M.Stefanović, M.Samardžić, M.Milovanović, E.Romhanji, The possibilities of use of Al-alloys for car body parts in domestic car industry, 34. th Intern. Oktober Conference, Bor, 2002, pp. 530-536
 25. M.Stefanović, S.Aleksandrović, M.Milovanoviš, E.Romhanji, Development and Application of Al-alloys in Manufacturing of Carbody Elements, !st Intern. Conf. on Manufacting Engineering, Kassandra, 2002, pp. 681-687
 26. S.Aleksandrović, M.Stefanović, T.Vujinović, Variable Tribological Conditions on the Blank Holder as Significant Factor in Deep Drawing Procesess, ITC Belgrad, Belgrad, 2003, pp. 368-372
 27. E.Romhanji, M.Popović, D.Glišić, M.Stefanović, M.Milovanović, On the Al-Mg Alloy Sheets for Automotive Application: Problems and Solutionos, II International Symposium light Metals and Composite Materials, Belgrade, 2004, pp. 5-10
 28. M.Milutinović, M.Plančak, D.Vilotić, V.Mandić, M.Stefanović, Cold Indenting of Cono-like Punch, Intern. Conf. Manufacturing and Managament in 21st Centudy, Ohrid, 2004, pp. 325-330
 29. V.Mandić, M.Stefanović, Forging Preform Design Using a Finite Element Simulation, Intern. Conf. Manufacturing and Managament in 21st Century, Ohrid, 2004, pp. 290-298
 30. D.Adamović, M.Stefanović, V.Lazić, M.Živković, Influence of Tribological Conditions on the Sheet Metal Surface Roughness at Multiple Ironing, BALKANTRIB 05, Kragujevac, 2005, pp. 70-77
 31. D.Adamović, M.Stefanović, V.Lazić, M.Živković, N.Marjanović, Influence of Tribological Conditions onto the Friction Coefficient at Multiphase Ironing, 5th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry 2005”, Vrnjačka Banja, 2005, pp. 305-310
 32. S.Aleksandrovic, M.Stefanovic, Significance and Limitations of Variable Blank Holding Force Application in Deep Drawing Process, 2nd International Conference on Manufacturing Engineering, Kassandra, Greece, 2005
 33. S.Aleksandrović, M.Stefanović, Ž.Babić, Deep drawing of square pieces with variable tribological conditions on the flange, BALKANTRIB 05, Kragujevac, 2005, pp. 65-69
 34. V.Mandić, M.Stefanović, Elimination of flow defects in the forward extrusion process by changing friction conditions, BALKANTRIB 05, Kragujevac, 2005, pp. 181- 189
 35. Adamović, D., Stefanović, M., Davinić, A., Nedić, B. ., Promena temperature u zoni kontakta pri dubokom izvlačenju sa stanjenjem debljine zida,, 32. Savetovanje Proizvodnog mašinstva Srbije,, Novi Sad,, 2008, pp. 149-152.
 36. Babić, Ž., Aleksandrović, S., Stefanović, M., Šljivić, M. -, .Oodređivanje karakteristika obradivosti „TAILORED” limova,, 32. Savetovanje Proizvodnog mašinstva Srbije, Novi Sad, 2008., str.153-156., 2008, pp. 153-156.
 37. Bozalo, G., Vilotić, D., Plančak, M., Stefanović, M., Parametri profilisanja pri višefaznom oblikovanju U-profila pomoću valjaka,, Savetovanje Proizvodnog mašinstva Srbije,, Novi Sad, 2008.,, 2008, pp. 157-160
 38. D. Adamovic, M. Stefanovic, M. Plancak, S. Aleksandrovic, Analysis of change of total drawing force and friction force on punch at ironing,, The 3rd International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN), Chalkidiki, 2008., 2008, pp. 245-254.
 39. Kraišnik, M., Vilotić, D., Plančak, M., Stefanović, M, Uticaj geometrije alata i geometrije pripremka na deformabilnost materijala u procesima hladnog sabijanja valjka, , Zbornik radova, str.165-168., 32. Savetovanje Proizvodnog mašinstva Srbije, Novi Sad, 2008.,, Novi Sad,, 2008, pp. 165-168.
 40. M. Milovanović, B. Nedeljkovic, M. Stefanović, V. Milovanović, The analysis of the effects of new materials application with the aim of satisfying the regulations,, The 3rd International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN)., Chalkidiki, 2008, pp. 589-597.
 41. M. Stefanovic, S. Aleksandrovic, M. Milovanovic, D. Adamovic, Formability of sheet materials for light automotive panels, Formability of sheet materials for light automotive panels, The 3rd International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN), Chalkidiki., 2008, pp. 263-270.
 42. Mandić, V., Stefanović, M., Janković, N., Ćirović, M., Ćurčić, M., . Primena tehnologija virtuelnog inžinjeringa u integrisanom razvoju proizvoda i procesa,, 32. Savetovanje Proizvodnog mašinstva Srbije, Novi Sad,, 2008, pp. 553-558.
 43. Adamović, D., Stefanović, M., Živković, M., Devedžić, G., Uticaj parametara dubokog izvlačenja sa stanjenjem debljine na napon zatezanja zida izvlačenog čeličnog dela, XXXIII Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Beograd, 2009, pp. 109-112
 44. Dragan Adamović, Milentije Stefanović, Miroslav Živković, Slavoljub Rakić, Uticaj brzine dubokog izvlačenja sa stanjenjem debljine zida na promenu koeficijenta trenja,, Serbiatrib 09, Beograd, 2009, pp. 338-341.
 45. Dragan Adamović, Milentije Stefanović, Srbislav Aleksandrović, Modeliranje triboloških procesa pri obradi dubokim izvlačenjem sa stanjenjem debljine zida, DEMI 2009, Banja Luka, 2009, pp. 151-156.
 46. Dragan Adamović, Milentije Stefanović, Srbislav Aleksandrović., Dragan Adamović, Milentije Stefanović, Srbislav Aleksandrović, DEMI 2009, Banja Luka, 2009, pp. 151-156.
 47. M. Stefanović, M. Đorović-Stanojević, S. Aleksandrović, Ekološki aspekti razvoja tehnologija plastičnog oblikovanja metala, DEMI 2009, Banja Luka, 2009, pp. 335-338
 48. Milan Milovanović, Branislav Nedeljković, Milentije Stefanović, Analiza uticaja primene novih materijala na postojeće tehnologije,, I Međunarodni kongres - Inženjerstvo, materijali i menadžment u procesnoj industriji, Jahorina, 2009, pp. 267-270
 49. Milentije Stefanović, Srbislav Aleksandrović, Dragan Adamović, Milica Samardžić, Uticaj kontaktnih uslova na oblikovanje dvostranim zatezanjem tankih limova, Serbiatrib 09., Beograd, 2009, pp. 334-337.
 50. Milentije Stefanović, Zvonko Gulišija, Vesna Mandić, Savremeni postupci toplog kovanja ortopedskih implantanata, DEMI 2009, Banja Luka, 2009, pp. .151-156
 51. Stefanović, M., Aleksandrović, S., Stanojević, M.Đ., Adamović, D.d, Ekološki prihvatljive tehnologije obrade metala deformisanjem, XXXIII Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Beograd, 2009, pp. 331-334.
 52. 210. M.Plancak, D.Vilotic, M.Stefanovic, P.Skakun, Ognjen Luzanin, Enhancement of Material Properties by Ecap Process,, KOD 2010, Novi Sad, 2010, pp. 273-276
 53. V.Mandic, M.Stefanovic, F.Zivic, M.Plancak, M.Janjic, Development of Metal Forming Electronic Instructional Resources, „eLearning - Toward Effective Education and Training in the Information Society“, Bijela, 2010, pp. 24-31.
 54. Vesna Mandić, Dragan Adamović, Zoran Jurković, Milentije Stefanović, Miroslav Živković, Saša Ranđelović, Tomislav Marinković, CAE Analysis of Ironing Process With Experimental Verification, CAE Analysis of Ironing Process With Experimental Verification, Internationa Scientific Conference - Management of Technology step to Sustanaible Production - MOTSP 2010, Rovinj, 2010, pp. 1-8
 55. D. Adamović, M. Stefanović, S. Aleksandrović, M.Živković, Z.Gulišija, The Influence of Various Process Paarameters on Coefficient of Friction on Die at Ironing of AlMg3 Sheet Metals, 12th International Conference on Tribology, SERBIATRIB 2011, Kragujevac, 2011, pp. 342-348
 56. D.Adamović, M.Stefanović, S.Aleksandrović, M.Živković, Z.Gulišija, S.Đačić, The Influence of Tool Surface Condition on Ironing Process Execution, 34th International Conference on Production Engineering, Niš, 2011, pp. 289-292.
 57. Đ.Slaviša, M.Stefanović, S.Aleksandrović, D.Adamović, Characteristics of Friction in Sheet Metal Sliding with Thickness Reduction, 12th International Conference on Tribology, SERBIATRIB 2011, Kragujevac, 2011, pp. 366-369.
 58. M. Stefanović, D. Vilotić, M. Plančak, S. Aleksandrović, Z.Gulisija, D. Adamović, Forming Limit Indicators in Metal Forming, Forming Limit Indicators in Metal Forming, 10th Anniversary International Conference on Accomplisments in Electrical and Mechanical Enginering and Information Technology - DEMI 2011, Banja Luka, 2011, pp. 327-336
 59. M. Stefanović, S. Đačić, S. Aleksandrović , D. Adamović, Importance of Tribological Conditions at Multy-Phase Ironing, . M. Stefanović, S. Đačić, S. Aleksandrović , D. Adam34th International Conference on Production Engineering, Niš, 2011, pp. 503-506.
 60. M.Milovanovic, M.Stefanovic, Analysis of the Applying New Materials, 10th Anniversary International Conference on Accomplisments in Electrical and Mechanical Enginering and Information Technology - DEMI 2011, Banja Luka, 2011, pp. 241-246
 61. M.Stefanovic, S.Aleksandrovic, D.Adamovic, About Papers in the Area of Metal Forming Presented at DEMI Conferences Held so far, , 10th Anniversary International Conference on Accomplisments in Electrical and Mechanical Enginering and Information Technology - DEMI 2011, Banja Luka, 2011, pp. 391-398
 62. R.Radonjic, M.Sljivic, Z.Babic, M.Stefanovic, Numerical Simulation of Hole Flanging of Circular Sheets, 10th Anniversary International Conference on Accomplisments in Electrical and Mechanical Enginering and Information Technology - DEMI 2011, Banja Luka, 2011, pp. 379-384
 63. S.Aleksandrović, T. Vujinović, M. Stefanović, V. Lazić, D. Adamović, Variable Contact Pressure and Variable drawbead Heigh Influence on Deep Drawing of Al Alloys Sheet,, 34th International Conference on Production Engineering, Niš, 2011, pp. 277-280.
 64. S.Aleksandrović, T.Vujinović, M.Stefanović, D.Adamović, Physical Modelling of Variable Contact Pressure and Variable Drawbead Heigh Influence on Deep Drawing of Thin Sheets, 12th International Conference on Tribology, SERBIATRIB 2011, Kragujevac, pp.358-365., Physical Modelling of Variable Contact Pressure and Variable Drawbead Heigh Influence on Deep Drawing of Thin Sheets, 12th International Conference on Tribology, SERBIATRIB 2011, Kragujevac, 2011, pp. 358-365.
 65. S.Aleksandrovic, T.Vujinovic, M.Stefanovic, V.Lazic, D.Adamovic, Computer Controlled Experimental Device for Investigations of Tribological Influences in Sheet Metal Forming, 10th Anniversary International Conference on Accomplisments in Electrical and Mechanical Enginering and Information Technology - DEMI 2011, Banja Luka, 2011, pp. 285-290
 66. D. Adamovic, V. Mandic, M. Stefanovic, Z. Jurkovic, M. Tercelj, M. Zivkovic., Investigation of the influence of total force and punch force in the ironing of AlMg3 alloy, 4th Management Technology - step to Sustainable Production - MOTSP 2012, Zadar, 2012, pp. 320-327
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
2
Укупан
 1. M.Stefanovic, S.Aleksandrovic, Influence of variable contact conditions in deep drawing, 2nd World Tribology Congress, Vienna, 2001, pp. 381
 2. M.Stefanovic, M.Sljivic, S.Aleksandrovic, M.Samardžic, , Comparison of tribological prperties of steel and Al-alloys sheet metals intened for deep drawing,, 6th Intenational Conference on Tribology, Balkantrib 2008,, Sozopol,, 2008, pp. 89.
Списак резултата М41
Истакнута монографија националног значаја
Број
1
Укупан
 1. М.Стефановић, Трибологија дубоког извлачења, Југословенсо друштво за трибологију, Крагујевац, 1994
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
29
Укупан
 1. Б.Девеџић, М.Стефановић, Сила и гранични степен извлачења као параметри утицаја трења при дубоком извлачењу, Обрада деформисањем у машинству, Vol.1981, No.7, pp. 4-17, ISSN -, 1981
 2. М.Стефановић, Прилог изучавању утицаја трења у зони ивице матрице за дубоко извлачење, Обрада деформисањем у машинству, Vol.4, No.171, pp. 325-333, ISSN -, 1984
 3. М.Стефановић, Одређивање коефицијента трења при дубоком извлачењу, Трибологија у индустрији, Vol.1985, No.1, pp. 21-26, ISSN -, 1985
 4. М.Стефановић, Конститутивни дијаграми-специфичан приказ дистрибуције деформација при дубоком извлачењу, Обрада деформисањем у машинству, Vol.1986, No.2, pp. 65-77, ISSN -, 1986
 5. М.Стефановић, Утицај триболошких фактора у зони држача лима при дубоком извлачењу, Трибологија у индустрији, Vol.1989, No.1, pp. 5-10, ISSN -, 1989
 6. M.Stefanović, Effects of the Tool Geometry and Tribological Conditions on Stretch- Forming, Journal for Technology of Plasticity, Vol.17, No.1,2, pp. 27-37, ISSN -, 1992
 7. V.Vasiljević M.Stefanović, Determination of Deformation and Stress Fields in Forging Process by Application of Physical Modeling Method, Journal for Technology of Plasticity, Vol.1993, No.1,2, pp. -, ISSN -, 1993
 8. М.Стефановић, Клизање преко затезног ребра-значајан трибо-тест у обради дубокимизвлачењем, Трибологија у индустрији, Vol.1993, No.3, pp. 94-98, ISSN -, 1993
 9. M.Stefanović, S. Aleksandrović, Influence of the Strain Path and Tribo-conditions on Limiting Formability in Deep Drawing, Journal for Techology of Plasticity, Vol.1994, No.1,2, pp. 47-56, ISSN -, 1994
 10. M.Стефановић, Релевантни показатељи при моделирању двостраног затезања танких лимова, Техника, Vol.1994, No.12, pp. M15-M20, ISSN -, 1994
 11. В.Васиљевић, М.Стефановић, Утицај геометрије и контактних услова при моделирању топлог сабијања, Трибологија у индустрији, Vol.1994, No.1, pp. 5-10, ISSN -, 1994
 12. M.Stefanović, S.Aleksandrović, M,Samardžić, Lubrication and the Chоice of Lubricants for Deep Drawing, Journal for Technologu of Plasticity, Vol.1997, No.1,2, pp. 13-22, ISSN -, 1997
 13. M.Stefanović, M.Milovanović, S.Aleksandrović, M.Ravlić, Use of High Strength Sheet Metals for Passenger Car Bodies, Mobility & Vehicle Mechanics, Vol.24, No.1, pp. 40-50, ISSN -, 1998
 14. S.Aleksandrović, M.Stefanović, D.Taranović, Influence of Variable Contact Conditions on Thin Sheet Metals Formability by Deeep Drawing, Journal for Technology of Plasticity, Vol.-, No.1,2, pp. 31-40, ISSN -, 1998
 15. С.Александровић, М.Стефановић, Утицај силе држања при дубоком извлачењу танких лимова, Трибологија у индустрији, Vol.20, No.2, pp. 47-52, ISSN -, 1998
 16. V.Mandić, M.Stefanović, Review and Characterisics of Some Materials used in Physical modeling of the Bulk Metal Forming Processes, Journal for Technol. of Plasticity, Vol.24, No.1,2, pp. 15-32, ISSN -, 1999
 17. S.Aleksandrovic, M.Stefanovic, Defining of Variable Blank-Holding Force in Deep Drawing, Journal for Technology of Plasticity, Vol.25, No.1,2, pp. 59-68, ISSN -, 2000
 18. M.Stefanović, S.Aleksandrović, E.Romhanji, M.MIlovanović, Al-Alloys Sheet Metallls - Advanced Materials for Applications in Car Bodies, Journal for Technology of Plasticity, Vol.26, No.1, pp. 21-32, ISSN -, 2001
 19. V.Mandić, M.Stefanović, Physical Modelling and FEM Simulation of the Hot Bulk Forming Processes, Journal for technology of Plasticity, Vol.27, No.1,2, pp. 41-53, ISSN -, 2002
 20. D.Adamović, M.Stefanović, V.Lazić, Investigation of the Influence of Tool Material and Lubricant onto the Process Parameters and quality of Work Piece Surface at Ironing, Journal for Technology of Plasticity, Vol.28, No.1,2, pp. 42-54, ISSN -, 2003
 21. D.Vilotić, M.Plančak, Đ.Čupković, V.Mandić, M.Stefanović, FEM Analysis of Usetting Process by Cylindrical Dies with Exsperimenatal Verification, Journal for Technology of Plasticity, Vol.28, No.1,2, pp. 83-97, ISSN -, 2003
 22. V.Mandić, M.Stefanović, Friction Studies Utilazing the Ring-Compression Test, Tribology in Industry, Vol.25, No.1,2, pp. 33-40, ISSN -, 2003
 23. M.Milutinović, M.Plančak, D.Vilotić, V.Mandić, M.Stefanović, Influence of Billet Geometry on the Process Parameters in Cold Indenting, Journal for Technology of Plasticity, Vol.29, No.1,2, pp. 45-60, ISSN -, 2004
 24. M.Todić, O.Miletić, M.Stefanović, Position of Neutral Areas of Intensity of Stress and Deformations at two Layer Composite Materials, Journal for Technology of Plasticity, Vol.30, No.1,2, pp. 109-118, ISSN -, 2005
 25. S. Aleksandrovic, M. Stefanovic, Significance of Strain Path in Coditions of Variable Blank Holding Force in Deep Drawing, Journal for Technology of Plasticity, Vol.30, No.1,2, pp. 25-36, ISSN -, 2005
 26. D.Adamović, M.Stefanović, M.Živković, F.Živić, Investigation of Influence of Tribological Conditions on Friction Coefficient During Multiphase Ironing for Steel and Aluminium Sheet Metal, Tribology in industry, Vol.28, No.3,4, pp. 29-34, ISSN -, 2006
 27. D.Adamović, M.Stefanović, M.Živković, F.Živić, Estimation of Lubricants for Ironing of Steel Pieces, Tribology in industry, Vol.29, No.3,4, pp. 21-27, ISSN -, 2007
 28. M. Stefanović, Z. Gulišija, B. Jordović, S. Aleksandrović, V. Mandić, A. Patarić, Hot Forgingof Hihgh Stength Al-alloys, Journal for Technology of Plasticity, Vol.32, No.1,2, pp. 29-38, ISSN -, 2007
 29. S. Aleksandrović, M Stefanović, T. Vujinović, M. Samardžić, Formability of Stainless Sheet Metals by Deep Drawing – Integral Approach, Journal for Technology of Plasticity, Vol.32, No.1,2, pp. 67-76, ISSN -, 2007
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
11
Укупан
 1. Б.Девеџић, М.стефановић, О различитим критеријумима за оцену технолошких својстава мазива за дубоко извлачење, горива и мазива, Vol.1981, No.1, pp. 21-27, ISSN -, 1981
 2. М.Стефановић, Испитивање мазива поступком развлачења – нови показатељи и критеријуми, Горива и мазива, Vol.1987, No.20, pp. 219-228, ISSN -, 1987
 3. M.Stefanovic, S.Aleksandrovic, M.Milovanovic, R.Jevtic, High Strength steel for Automotive Panels and their Formability, Metallurgy and New Materials and Resarches, Vol.6, No.4, pp. 29-42, ISSN -, 1998
 4. M.Plančak, D.Vilotić, M.Stefanović, V.Mandić, Cold indenting – UBET analysis, FE Simulation and experimental verification, Steel Grips 2, Vol.-, No.-, pp. 301-305, ISSN -, 2004
 5. D.Adamović, M.Stefanović, V.Lazić, M.Živković, Evaluation of Lubricants for Pressing of Aluminium Pieces, Tribologia, Vol.2005, No.5, pp. 9-34, ISSN -, 2005
 6. D.Adamović, M.Stefanović, V.Lazić, M.Živković, Influence of Tribological Conditions on the Sheet Metal Surface Roughness at Multiple Ironing, Journal of the BalkanTribological Association, Vol.11, No.4, pp. 499-509, ISSN -, 2005
 7. D.Adamović, M.Stefanović, M.Plančak, S.Aleksandrović, Analysis of Change of Total Ironing Force and Friction Force on Punch at Ironing., Journal for Technology of Plasticity, Vol.33, No.No1-2, pp. 23-38., ISSN 0354-3870, 2008
 8. Ž.Babić, S.Aleksandrović, M.Stefanović, M.Šljivi, Determination of Tailor Welded Blanks Formability Characteristics, Journal for Technology of Plasticity, Vol.33, No.1-2, pp. 39-48, ISSN 0354-3870, 2008
 9. Adamović, D., Stefanović, M., Gulišija Z., Živković, M., Devedžić, G., Changing of Tension stress of Ironed Aluminium Work Piece Wall, Journal for Technology of Plasticity, Vol.34, No.1-2, pp. 69-79., ISSN 0354-3870, 2009
 10. Aleksandrovic, B. Nedeljkovic, M. Stefanovic, D. Milosavljevic, V. Lazic, Tribological Properties of Steel and Al-Alloys Sheet Metals Intended for Deep Drawing, Tribology in Industry, Vol.31, No.3-4, pp. 11-16, ISSN 0351-1642, 2009
 11. Milan Šljivić, Ranko Radonjić, Milentije Stefanović, Analysis of the Hole Flanging Process, Journal for Technology of Plasticity, Vol.34, No.1-2, pp. 59-67, ISSN 0354-3870, 2009
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
1
Укупан
 1. Plančak Miroslav, Movrin Dejan, Vilotić Dragiša, Milutinović Mladomir, Stefanović Milentije, Inkrementalno zapreminsko deformisanje metala, IMK-14 - Istrazivanje i razvoj, Vol.17, No.1, pp. 57-62, ISSN 0354-6829, 2011
Списак резултата М61
Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини
Број
2
Укупан
 1. М.Стефановић, Савремени аспекти изучавања деформабилности лимова за дубоко извлачење, Машинство за XXI век, Нови Сад, 1995, pp. 229-239
 2. М.Стефановић, С.Александровић, В.Мандић, Актуелни трендови развоја технологије пластичног обликовања метала, 30. Саветовање Производног Машинства Србије и Црне Горе са међ. учешћем, Врњачка Бања, 2005, pp. 57-82
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
102
Укупан
 1. Б.Девеџић, М.Стефановић, Један пример теоријско-експерименталне анализе распореда деформација и променљивости деформационог градијента у критичној зони комада који се извлачи, 11. Саветовање производног машинства Југославије (СПМЈ), Охрид, 1977, pp. 213-223
 2. Б.Девеџић, М.Стефановић, Прилог истраживању утицаја трења на деформационе односе при извлачењу лимова, БИАМ, Загреб, 1978, pp. 2/53-2/68
 3. Б.Девеџић, М.Стефановић, Пример теоријско-експерименталне анализе деформационог стања и степена технолошке критичности дела који се извлачи, 13. СПМЈ, Бања Лука, 1979, pp. I/1-I/14
 4. Б.Девеџић, М.Стефановић, "Резерва пластичности" као показатељ технолошког квалитета мазива за дубоко извлачење, 14. СПМЈ, Чачак, 1980, pp. 1- 9
 5. Б.Девеџић, М.Стефановић, Израчунавање коефицијента трења при обликовању развлачењем танких лимова, БИАМ 1980., Загреб, 1980, pp. 1-9
 6. М.Стефановић, Геометрија алата и контактно трење као утицајни параметри на граничну деформабилност танких лимова при развлачењу, БИАМ 1982., Загреб, 1982, pp. F/105-F/108
 7. М.Стефановић, Неки аспекти утицаја контактног трења при извлачењу танких лимова, 16. СПМЈ, Мостар, 1982, pp. 221-224
 8. М.Стефановић, Провлачење трака као основни поступак симулације трења при извлачењу лимова, 17. СПМЈ, Титиоград, 1983, pp. III/69-72
 9. М.Стефановић, Неке карактеристике непропорционалног деформисања при развлачењу танких лимова, Зборник радова Маш. факултета у Крагујевцу, Крагујевац, 1985, pp. 63-70
 10. Б.Јеремић, С.Каралазић, М.Стефановић, Развој технологије и опреме за израду унутрашње трасе цеви протискивањем, 20. СПМЈ, Београд, 1986, pp. 187-191
 11. М.Стефановић, Оцена деформабилности лимова у условима непропорционалног деформисања, 19. Саветовање рудара и металурга Југославије (СРМЈ), Бор, 1987, pp. 353-359
 12. М.Стефановић, С.Александровић, Неки аспекти коришћења лимова повишене чврстоће за дубоко извлачење, 21. СПМЈ, Опатија, 1987, pp. 41-47
 13. М.Стефановић, Значај топографије површине лимова за дубоко извлачење, Међуна-родно саветовање о производњи и развоју челичних лимова и трака, Смедерево, 1988, pp. 269-281
 14. М.Стефановић, Д.Адамовић, Промена површине лимова за дубоко извлачење у условима високих контактних притисака, XX СРМЈ, Бор, 1988, pp. 261-265
 15. Б.Девеџић, М.Стефановић, Трибологија процеса деформисања, YUTRIB 89, Крагујевцу, 1989, pp. 18-24
 16. М.Стефановић, Д.Адамовић, Карактеристике непроменљивог ниског трења при испитивању лима провлачењем са стањењем, YUTRIB 89, Крагујевцу, 1989, pp. 177-182
 17. М.Стефановић, Д.Адамовић, М.Митровић, Моделирање трибо-услова при извлачењу са стањењем зида комада, XXII СПМЈ, Охрид, 1989, pp. 93-100
 18. М.Стефановић, С.Александровић, Погодност коришћења лимова повишене чврстоће при дубоком извлачењу са аспекта ојачања старењем, XXII СПМЈ, Охрид, 1989, pp. 101-107
 19. М.Стефановић, С.Александровић, Специфични показатељи обрадивости лимова повишене чврстоће намењених аутомобилској индустрији, XXI СРМЈ, Бор, 1989, pp. 407-413
 20. М.Стефановић, С.Александровић, Д.Адамовић, Деформационо ојачање челичних лимова при вишестепеној редукцији дебљине, XXII СРМЈ, Бор, 1990, pp. 245-249
 21. М.Стефановић, Развој триболошких модела у обради дубоким извлачењем, II Југословенска конференција о трибологији, Крагујевац, 1991, pp. 135-141
 22. М.Стефановић, В.Васиљевић, Физичко моделирање топле обраде, XXIV СПМЈ, Нови Сад, 1992, pp. 1/53-1/60
 23. В.Васиљевић, М.Стефановић, Један приступ физичком моделирању топле обраде делова неправилне геометрије, XXV СПМЈ са међународним учешћем, Београд, 1994, pp. 203-209
 24. М.Стефановић, Значај триболошких услова при непропорционалном деформисању танких лимова, XXV СПМЈ са међународним учешћем, Београд, 1994, pp. 185-191
 25. Б. Девеџић, М.Стефановић, Значај трибо-услова у зони држача лима при дубоком извлачењу, Четврта конференција о трибологији, Херцег Нови, 1995, pp. 183-184
 26. М.Стефановић, Р.Станковић, Значај триболошких истраживања у области топлог ковања, Четврта Југословенска конференција о трибологији, Херцег Нови, 1995, pp. 181-182
 27. М.Стефановић, С.Александровић, Т.Вујиновић, Утицај трибо-услова при двофазном извлачењу, Четврта конференција о трибологији, Херцег Нови, 1995, pp. 185-187
 28. М.Стефановић, С.Александровић, Обрадивост танких лимова повећане чврстоће, Тешка машиноградња 96, Краљево, 1996, pp. 4.228-4.233.61
 29. М.Стефановић, С.Александровић, М.Самарџић, Значај деформационе анализе при оцењивању квалитета мазива за дубоко извлачење, XXVI СПМЈ, Будва, 1996, pp. 91-96
 30. С.Александовић, М.Стефановић, Интегрални приступ при анализи деформабилности танких лимова, XXVI СПМЈ, Будва, 1996, pp. 9-14
 31. М.Стефановић, Д.Адамовић, Трибо-моделирање дубоког извлачења са стањењем, YUTRIB 97, Копаоник, 1997, pp. 53
 32. М.Стефановић, С.Александровић, М.Самарџић, Специфичности при оцењивању технолошких квалитета мазива за дубоко извлачење, YUTRIB 97, Копаоник, 1997, pp. 141
 33. М.Стефановић, Т.Вујиновић, С.Александровић, Утицај контактних услова код класичног и супротносмерног извлачења, YUTRIB 97, Копаоник, 1997, pp. 61
 34. Д.Адамовић, М.Стефановић, М.Петровић, Анализа напонско-деформационог стања дубоког извлачења са стањењем зида методом горње процене, 27. СПМЈ, Ниш, 1998
 35. М.Стефановић, М.Миловановић, Р.Јевтић, Специфичности примене лимова повећане чврстоће у аутомобилској индустрији, X Саветовање ваљаоничара Југославије, Београд, 1998, pp. 42-47
 36. М.Стефановић, М.Самарџић, М.Петровић, Обрадивост лимова од алуминијумских легура при дубоком извлачењу делова за каросерије, 27. СПМЈ, Ниш, 1998
 37. Р.Јевтић, Д.Гавриловски, М.Стефановић, М.Миловановић, Освајање производње фосфором легираних челика у САРТИД-у АД, X СВЈ, Београд, 1998, pp. 101-104
 38. Р.Јевтић, Д.Гавриловски, М.Стефановић, М.Миловановић, Освајање производње хладно ваљаних лимова од БХ челика у САРТИД-у АД., X СВЈ, Београд, 1998, pp. 108-111
 39. С.Александровић, М.Стефановић, Обрадивост танких лимова извлачењем при променљивим контактним условима, 27. СПМЈ, Ниш, 1998
 40. В.Мандић, М.Стефановић, Израда техничке документације (CAD) у профилном савијању лимова, 25. ЈУПИТЕР Конференција, Београд, 1999, pp. 233- 238
 41. В.Мандић, М.Стефановић, Физичка симулација процеса топле обраде применом пластелина као моделног материјала, II Међународно саветовање, ДЕМИ 99, Бања Лука, 1999, pp. 72-75
 42. В.Мандић, М.Стефановић, Одређивање фактора кефицијента контактног трења у експе-риментима са пластелином као моделним материјалом, VI YUTRIB 99, Крагујевац, 1999, pp. 37-39
 43. Д.Адамовић, М.Стефановић, Т.Вујиновић, Анализа утицаја трења на напонско- деформационе карактеристике дубоког извлачења са стањењем зида методом горње процене, VI YUTRIB 99, Крагујевац, 1999, pp. 29-31
 44. Е.Ромхањи, В.Миленковић, Д.Глишић, М.Стефановић, Р.Додок, Д.Јовановић, Ј.Јовановић, Избор алуминијумских легура за израду делова аутомобилских каросерија, IV Саветовање о примени научних истраживања и пројектних решења у металургији, Златибор, 1999, pp. 46
 45. М.Стефановић, Ј.Јовановић, Д.Јовановић, М.Миловановић, С.Александровић, М.Самарџић, Производња делова оплате каросерије путничких аутомобила од Al- легура, IV Саветовање о примени научних истраживања и пројектних решења у металургији, Златибор, 1999, pp. 47
 46. М.Стефановић, М.Миловановић, Ј.Јовановић, М.Самарџић, Перспективе примене Аl-легура за ауто индустрију и досадашња искуства у неким програмима Застава аутомобила, VII Конференција индустрије алуминијума Југославије, Херцег Нови, 1999, pp. 96-103
 47. М.Стефановић, М.Петровић, М.Самарџић, Утицај триболошких карактеристика лимова од Аl-легура на обрадивост при дубоком извлачењу, VI YUTRIB 99, Крагујевац, 1999, pp. 33-34
 48. М.Стефановић, С.Александровић, М.Миловановић, Обрадивост материјала који се користе за израду лаких каросерија путничких аутомобила, XXXI Саветовање рудара и металурга, Бор, 1999, pp. 163
 49. М.Стефановић, С.Александровић, М.Миловановић, Нови материјали и технологије у изради делова каросерија путничких аутомобила, II Међународно саветовање ДЕМИ 99, Бања Лука, 1999, pp. 61-65
 50. С.Александровић, М.Стефановић, Могућност триболошких утицаја на дубоко извлачење преко променљиве силе држања, VI YUTRIB 99, Крагујевац, 1999, pp. 29-31
 51. Д.Адамовић, М.Стефановић, В.Лазић, Моделирање триболошких процеса код дубоког извлачења са стањењем дебљине зида, 28. СПМЈ, Краљево, 2000
 52. М.Миловановић, М.Стефановић, В.Костић, Развој метода испитивања у почетној фази пројектовања, 3. Међународно саветовање ДЕМИ 2000, Бања Лука, 2000, pp. 257-262
 53. М.Стефановић, Е.Ромхањи, М.Миловановић, Ј.Јовановић, Нови материјали за каросерије путничких аутомобила-предности и недостаци, XI МВМ 2000, Крагујевац, 2000, pp. 141-144
 54. М.Стефановић, С.Александровић, М.Миловановић, М.Самарџић, Развој и примена Аl-легура у изради елемената каросерија путничких аутомобила, 3. Међународно саветовање ДЕМИ 2000, Бања Лука, 2000, pp. 37-40
 55. М.Стефановић, С.Александровић, М.Миловановић. М.Самарџић, Савремени материјали за израду лаких каросерија путничких аутомобила и њихова обрадивост, 28. СПМЈ, Краљево, 2000, pp. 2.102-2.108
 56. Т.Вујиновић, С.Александровић, М.Стефановић, Утицај променљивог контактног притиска на држачу на обрадивост превучених лимова дубоким извлачењем, 28. СПМЈ, Краљево, 2000
 57. Д.Адамовић, М.Стефановић, В.Лазић, Оцена мазива за дубоко извлачење са стањењем дебљине зида, VII Конференција YUTRIB 2001, Београд, 2001, pp. 2.21-2.26
 58. Е.Ромхањи, В.Миленковић, М.Стефановић, М.Миловановић, Р.Додок, Д.Јовановић, Примена Al-Mg легура у аутомобилској индустрији, V Саветовање металурга Југославије, Нови Сад, 2001, pp. 5
 59. М.Миловановић, М.Стефановић, Е.Ромхањи, Р.Јевтић, С.Никезић, В.Миловановић, Потребе и могућности увођења нових материјала за израду каросеријских делова, ЗАСТАВА, Крагујевац, 2001, pp. 33-44
 60. С.Александровић, М.Стефановић, Дубоко извлачење лима од алуминијумские легуре AlMg4,5Mn при немонотоном деформисању са променљивом силом држања, 4. Међунарорно cаветовање ДЕМИ 2001, Бања Лука, 2001, pp. 69- 74
 61. С.Александровић, М.Стефановић, Т.Вујиновић, Растућа сила држања као триболошки фактор при дубоком извлачењу превучених лимова у условима немонотоног деформисања, VII Конференција YUTRIB 2001, Београд, 2001, pp. 3.9-3.12
 62. V.Мандић, М.Стефановић, Физичко моделирање и нумеричка симулација као нови концепт у пројектовању алата, 28. Јупитер конференција, Београд, 2002, pp. 2.47-2.50
 63. В.Мандић, М.Стефановић, Значај физичко-нумеричког моделирања у пројектовању технологије топлог ковања, ДЕМИ 2002, Бања Лука, 2002, pp. 147-152
 64. В.Мандић, М.Стефановић, Пројектовање процеса и алата за запреминску обраду - физичко моделирање и ФЕМ симулација, 28. СПМЈ, Београд, 2002
 65. В.Миловановић, М.Стефановић, Истраживање могућности примене лима од AlMg4,5 за израду елемената каросерија возила из програма Застава аутомобила, XVIII Југословенски симпозијум о корозији и заштити материјала са међународним учешћем, Београд, 2002, pp. 141-148
 66. Д.Адамовић, М.Стефановић, В.Лазић, Истраживање утицајних параметара на процес дубоког извлачењаа са стањењем дебљине зида, ДЕМИ 2002, Бања Лука, 2002, pp. 166-172
 67. М.Стефановић, М.Самарџић, М.Петровић, Специфичностри триболошких карактеристика од Аl-лимова, 2. Међународна конференција - Стање и перспективе развоја у машинској индустрији, Крушевац-Врњачка Бања, 2002, pp. 1401-1406
 68. М.Стефановић, М.Самарџић, С.Александровић, Обрадивост лимова од Аl- легура при двостраном затезању, 28. СПМЈ, Београд, 2002
 69. М.Стефановић, С.Александровић, Ж.Бабић, Т.Вујиновић, Обрадивост танких лимова при дубоком извлачењу у условима нових технологија и примене савремених материјала, ДЕМИ 2002, Бања Лука, 2002, pp. 43-54
 70. С.Александровић, М.Стефановић, Т.Вујиновић, Управљање и нумеричко моделирање у процесима обраде лима деформисањем, 28. СПМЈ, Београд, 2002
 71. Т.Вујиновић, М.Стефановић, С.Александовић, Гранична деформабилност при вишефазном дубоком извлачењу, 2. Међународна конференција - Стање и перспективе развоја у машинској индустрији, Крушевац-Врњачка Бања, 2002, pp. 1464-1468
 72. В.Мандић, М.Стефановић, Превенција дефеката течења материјала у процесима обраде деформисањем и физичко моделирање и ФЕМ симулација, 29. ЈУПИТЕР конференција, Београд, 2003, pp. 3.73-3.76
 73. Д.Адамовић, М.Стефановић, В.Лазић, Б.Недић, Утицај триболошких услова на храпавост површине лима при обради дубоким извлачењем са стањењем дебљине зида, ИТЦ Београд, Београд, 2003, pp. 351-358
 74. М.Миловановић, М.Стефановић, В.Миловановић, Анализа могућности увођења нових материјала и технологија за израду каросеријских делова, ДЕМИ 03, Бања Лука, 2003, pp. 557-562
 75. М.Стефановић, В.Мандић, М.Живковић, С.Александровић, Физичко и нумеричко моделирање дефлексионих појава код танких лимова-Yосхида тест, ДЕМИ 03, Бања Лука, 2003, pp. 45-50
 76. М.Стефановић, М.Самарџић, С.Александровић, М.Петровић, Триболошки аспекти коришћења Аl-легура при дубоком извлачењу танких лимова, ИТЦ Београд, Београд, 2003, pp. 373-376
 77. С.Александровић, М.Стефановић, В.Мандић, Т.Вујиновић, Перспективе примене и актуелна питања обрадивости лимова повећане чврстоће, ДЕМИ 03, Бања Лука, 2003, pp. 579-84
 78. В. Мандић, Д. Вилотић, М. Планчак, М. Стефановић, Хладно вишефазно запреминско обликовање осносиметричних обрадака – ФЕМ симулација и експериментална верификација, XXXI Јупитер конференције (27. симпозијум НУ-РОБОТИ-ФТС), Златибор, 2005
 79. Д.Адамовић, М.Стефановић, В.Лазић, М.Живковић, Истраживање типова промене коефицијента трења на путу клизања при дубоком извлачењу са стањењем дебљине зида, 9. Конференција YUTRIB 05, Крагујевац, 2005, pp. 738- 744
 80. Д.Адамовић, М.Стефановић, В.Лазић, М.Живковић, Н.Марјановић, Истраживање утицаја материјала алата и мазива на силу дубоког извлачења са стањењем зида, 30. СПМ СЦГ са међ. учешћем, Врњачка Бања, 2005, pp. 303-308
 81. Ж.Бабић, М.Стефановић, С.Александровић, Утицај силе држања и стања површина на дубоко извлачење Tailored Blanks, 9. Конференција YUTRIB 05, Крагујевац, 2005, pp. 703-708
 82. М.Краишник, Д.Вилотић, М.Планчак, М.Стефановић, Деформабилност материјала при сабијању ваљка издубљеним плочама, 7. Међународна конференција о достигнућима електро и машинске индустрије ДЕМИ 2005, Бања Лука, 2005, pp. 225-230
 83. М.Самарџић, М.Стефановић, С.Александровић, Еластичне девијације облика при дубоком извлачењу делова каросерије од Аl-легура, 30. СПМ СЦГ са међ. учешћем, Врњачка Бања, 2005, pp. 221-226
 84. М.Самарџић, М.Стефановић. С.Александровић, Т.Вујиновић, Увод у триболошка истраживања при обликовању микро делова дубоким извлачењем, 9. Конференција YУТРИБ 05, Крагујевац, 2005, pp. 840-845
 85. С.Александровић, М.Стефановић, Т.Вујиновић, Дубоко извлачење при променљивој сили држања и сложеној историји деформисање, 30. СПМ СЦГ са међ. учешћем, Врњачка Бања, 2005, pp. 215-220
 86. С.Александровић, М.Стефановић, Т.Вујиновић, утицај немонотоности деформисања и променљивих триболошких услова на ободу током процеса дубоког извлачења, 9. Конференција YUTRIB 05, Крагујевац, 2005, pp. 697- 702
 87. С.Александровић, М.Стефановић, Т.Вујиновић, Управљање силом држања при дубоком извлачењу – значај и ограничења, 7. Међународна конференција о достигнућима електро и машинске индустрије ДЕМИ 2005, Бања Лука, 2005, pp. 159-164
 88. Д. Адамовић, М. Стефановић, М. Живковић, В. Лазић, Утицај различитих параметара на силу извлачења при дубоком извлачењу са стањењем дебљине зида, 31. Саветовање производног машинства србије и Црне Горе, Крагујевац, 2006, pp. 171-180
 89. Е. Ромхањи, М. Стефановић, Примена Al –Mg легура у аутомобилској индустрији, 31. Саветовање производног машинства србије и Црне Горе, Крагујевац, 2006, pp. 275-280
 90. З. Гулишија, Б. Јордовић, М. Стефановић, А. Патарић, Б. Недељковић, В.Ђорђевић, Могућност примене новог технолошког поступка ливења алуминијумских легура, 31. Саветовање производног машинства србије и Црне Горе, Крагујевац, 2006, pp. 257-262
 91. М. Самарџић, М. Стефановић, С. Александровић, Утицај историје деформисања на обрадивост при развлачењу каросеријског лима од Al-легуре, 31. Саветовање производног машинства србије и Црне Горе, Крагујевац, 2006, pp. 181-186
 92. М.Самарџић, М.Миловановић, М.Стефановић, Коришћење компјутерске симулације процеса извлачења делова каросерије аутомобила у пројектовању и развоју возила, ИРМЕС 2006, ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И СИСТЕМА, Бања Лука, 2006
 93. М.Самарџић, М.Стефановић, М.Миловановић, С.Александровић, Примена локалне и интегралне деформационе анализе код изучавања деформабилности каросеријских лимова, Застава, Крагујевац, 2006, pp. 46-50
 94. С. Александровић, М. Стефановић, Значај силе држања у реализацији управљања процесом дубоког извлачења, 31. Саветовање производног машинства србије и Црне Горе, Крагујевац, 2006, pp. 139-146
 95. Д.Адамовић, М.Стефановић, М.Живковић, Експерименталне методе одређивања коефицијента трења при дубоком извлачењу са стањењем дебљине зида, ДЕМИ 2007, Бања Лука, 2007, pp. 199-206
 96. З.Гулишија, А.Патарић, М.Стефановић, Утицај електромагнетног поља на механичка својства алуминијумске легуре 2024 добијене континуалним поступком ливења, ДЕМИ 2007, Бања Лука, 2007, pp. 277-282
 97. М. Краишник, Д. Вилотић, М. Планчак, М. Стефановић, Деформабилност Материјала у процесима слободног сабијања ваљка различитим алатима, 6. Међународна конференција о производном инжењерству, РIM 2007, Бихаћ -Плитвичка језера, 2007
 98. М.Самарџић, М.Миловановић, М.Стефановић, Примена компјутерске симулације процеса извлачења као конкурентног концепта развоја делова каросерије, ДЕМИ 2007, Бања Лука, 2007, pp. 207-212
 99. М.Стефановић, З.Гулишија, В.Мандић, Специфичности топлог ковања Аl-легура високе чврстоће, ДЕМИ 2007, Бања Лука, 2007, pp. 193-198
 100. М.Стефановић, С.Александровић, М.Самарџић, Микрообликовање-могућности и огранићења, 8. Међународни научно-стручни скуп о достигнућима електротехнике, машинства и информатике (ДЕМИ 2007), Бања Лука, 2007, pp. 181-186
 101. С.Александровић, М.Стефановић, Т.Вујиновић, Могућности за управљање процесом дубоког извлачења, ДЕМИ 2007, Бања Лука, 2007, pp. 187-192
 102. С.Александровић, М.Стефановић, Т.Вујиновић, Утицај променљивих триболошких услова на ободу на процес дубоког извлачења комада различитих геометрија од Al легура, 10. Међународна конференција о трибологији SERBIANTRIB 07, Крагујевац, 2007, pp. 237-240
Списак резултата М81
Нови производ или технологија уведени у производњу, признат програмски систем, признате нове генетске пробе на међународном нивоу (уз доказ), ново прихваћено решење проблема у области макроекономског, социјалног и проблема одрживог просторног развоја уведени у производњу (уз доказ)
Број
1
Укупан
 1. Zvonko Gulišija, Aleksandra Patarić, Marija Mihailović, Zoran Janjušević, Milentije Stefanović, Srbislav Aleksandrović, Vesna Mandić, Tehnološki postupak livenja aluminijumske legure 7075 u elektromagnetnom polju., ITNMS Beograd, 2012
Списак резултата М83
Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступак (уз доказ)
Број
2
Укупан
 1. S. Aleksandrović T. Vujinović, M. Stefanović, Уређај за испитивање утицаја затезних ребара при клизању лимова у променљивим условима, FIN Kragujevac, 2011
 2. Uređaj za ispitivanje triboloških uticaja u procesu dubokog izvlačenja sa stanjenjem lima, Dragan Adamović, Milentije Stefanović, Srbislav Aleksandrović, Uređaj za ispitivanje triboloških uticaja u procesu dubokog izvlačenja sa stanjenjem lima, FIN Kragujevac, 2012
Списак резултата М84
Битно побољшан постојећи производ или технологија (уз доказ) ново решење проблема у области микроекономског , социјалног и проблема одрживог просторног развоја рецензовано и прихваћено на националном нивоу (уз доказ)
Број
4
Укупан
 1. вонко Гулишија, Зоран Јањушевић, Весна Мандић, Милентије Стефановић, Србислав Александровић, Марија Михаиловић, Александра Патарић, Континуирано ливење легуре алуминијума EN AW 2024 у електромагнетном пољу, 1-31 од 29.04.2010., Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина Београд, Београд, 2010
 2. Звонко Гулишија, Зоран Јањушевић, Александра Патарић, Марија Михаиловић, Милентије Стефановић, Весна Мандић, Србислав Александровић, Унапређење пројектовања технологије израде имплантата за ортопедску хирургију поступцима топлог ковања коришћењем нових софтверских алата, ИТНМС Београд, Београд, 2010
 3. Miroslav Plančak, Dragiša Vilotić, Milentije Stefanović, Karl Kuzman, Plavka Skakun, Mladomir Milutinović, Dejan Movrin, Razvoj tehnologije orbitalnog kovanja kardanskog krsta, FTN Novi Sad, 2012
 4. Звонко Гулишија, Зоран Јањушевић, Весна Мандић, Милентије Стефановић, Србислав Александровић, Марија Михаиловић, Александра Патарић, Милан Ђорђевић,, Unapređenje projektovanja tehnologije plastične prerade u toplom stanju delova od Al-legura korišćenjem savremenih postupaka numeričkog modelovanja, Beograd, 2013

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Уштеда енергије кроз трибологију, 1996.-2000 бр. 11М01Е1 .
 2. Лимови смањене дебљине и повећане чврстоће за примену у аутомобилској индустрији, 1996.г., бр. И.5.0969 .
 3. Лимови легирани фосфором за примену на спољашње делове каросерије аутомобила, 1997.г., бр. И.3.1321 .
 4. Истраживања и развој металуршких поступака прераде метала и легура, , 2002-2004, МХТ.2.02.0025Б .
 5. Истраживање и развој металуршких технологија процеса добијања материјала и обликовање у течном и пластичном стању, 2005-2007, ТР6715Б

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. EUREKA/ASMATA, 2005, E!3240: Renewal of steel car parts with aluminium, – ASMATA
 2. eLearning WUS projekat, 2006, No. 002/06, Development of Metal Forming Electronic Instructional Resources
 3. Bilateral project between Serbia and Slovenia, 2006-2007, Optimization of material forming processes through physical modelling, FE simulation and inverse analysis
 4. "TRAINING OF WELDERS” number “02/SER01/14/001/04-12", 20/02/2004, Univerzitet u Kragujevcu - Mašinski fakultet u Kragujevcu and Eurecna Srl within the frame of the project "SUPPORT FOR HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT MEASURES FOR UNEMPLOYED AND REDUNDANT EMPLOYEES IN SERBIA", 02/SER01/14/001, 2004
 5. "ESTABLISHMENT AND PROMOTION OF SUSTAINABLE REGIONAL CENTRE FOR PERMANENT EDUCATION" number 03SER01/06/003-04SER01/11/006, Faculty of Mechanical Engineering in Kragujevac and European Agency for Reconstruction within the frame of the project "Regional Socio-Economic Development Programme", 2005/2006.
 6. Virtual Manufacturing Support for Enterprises in Serbia, EAR-EDEP Programm, 2006-2008.

ВОЂЕЊЕ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА
 1. Весна Васиљевић, Моделирање процеса обраде деформисањем у топлом стању, Машински факултет у Крагујевцу, 1993.
 2. Вујиновић Томислав, Значај триболошких услова при вишефазном дубоком извлачењу, Машински факултет у Бања Луци, 1996.
 3. Милица Самарџић, Обрадивост лимова од алуминијумских легура при дубоком извлачењу делова за каросерије аутомобила, машински факултет у Крагујевцу, 2002.
 4. Миодраг Петровић, Деформабилност при вучењу осносиметричних профила од обојених метала, Машински фкаултет у крагујевцу, 2005.

ВОЂЕЊЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. Др Србислав Александровић, Дубоко извлачење танких лимова при немонотоном деформисању са променљивим триболошким условима, Машински факултет у крагујевцу, 2000.
 2. Др Весна Мандић, Физичко моделирање и нумеричка симулација као основа концепта пројектовања алата за топлу запреминску обраду, Мшински факултет у Краугујевцу, 2002.
 3. Др Драган Адамовић, Понашање материјала у контакту при процесима хладноф пластичног обликовања са високим радним притисцима, Машински факултет у Крагујевцу, 2002.

УРЕЂИВАЊЕ ЧАСОПИСА
 1. Journal for Technology of Plasticity, члан уређивачког одбора и рецензент, од 1995-2007., часопис међународног значаја
 2. ЗАСТАВА, члан уређивачког одбора од 2000-2007., Часопис националног значаја

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Обрада метала деформисањем, На матичном факултету, 1996-2007
 2. Машине и алати у ОМД, На матичном факултету, 1985-2008
 3. Машинска обрада, На матичном факултету, 1985-2000
 4. Универзитет у Бања Луци Технологија пластичног обликовања, На другом универзитету, 2002-2003
 5. Универзитет у Тузли Нови поступци и технологије у ОМД, На страном универзитету, 2005-2006

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. Члан Савета факултета, Комисија Факултета и сл., На матичном факултету, -
 2. Проректор за финансије Универзитета у Крагујевцу , На универзитету, 2004-2006.
 3. Председник стручног већа за техничко-технолошке науке, На универзитету, 1996-1998, 2007- 2009
 4. Члан Експертске комисије Министарства науке РС у области машинства , На нивоу републике или локалне самоуправе, 2001-2006
 5. Председник управног одбора ЈКП Нискоградња, Крагујевац , На нивоу републике или локалне самоуправе, 2004-2008
 6. Продекан за наставу, научно-истраживачки рад и финансије, На дужности органа пословађења, 1989-1996, 2000-2004
 7. Председник Управног одбора Универзитетске библиотеке у Крагујевцу, На универзитету, 2008-2012
 8. Шеф Катедре за производно машинство, На матичном факултету, 2009-2012
 9. Управник Центра за виртуелну производњу, На матичном факултету, 2009-2012
 10. Predsednik Nadzornog odbora Univerzitetske biblioteke u Kragujevcu, На универзитету, 2012-2016