ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Milica Kaplarević

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеMilica Kaplarević
Година и место рођења1989, Čačak
ЗвањеИстраживач приправник
E-mailm.kaplarevic@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеDruštveno - humanističe nauke
Универзитет, факултет, организациона јединицаFakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
Област и ужа специјалност---