ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Милица Миливојевић Данас

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеМилица Миливојевић Данас
Година и место рођењаКрагујевац, 1988.
ЗвањеДоцент
E-mailmilica.milivojevic@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеПримењена математика
Универзитет, факултет, организациона јединицаФакултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
Област и ужа специјалностДискретна математика

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година2007
МестоКрагујевац
ИнституцијаПриродно-математички факултет
Наслов/
ОбластМатематика
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година2010
МестоКрагујевац
ИнституцијаПриродно-математички факултет
Насловm-димензионалне многостуркости
ОбластМатематика
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година2012
МестоKрагујевац
ИнституцијаПриродно-математички факултет
НасловМешовита метричка димензија графова
ОбластДискретна математика

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
1
Укупан
  1. M. Milivojević, Lj. Pavlović,, On the extremal geometric–arithmetic graphs with fixed number of vertices having minimum degree, Annals of Operations Research, Vol.316, No.2, pp. 1257-1266, ISSN 0254-5330, 2022
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
6
Укупан
  1. T. Divnić, M. Milivojević, Lj. Pavlović, Extremal graphs for the geometric- arithmetic index with given minimum degree, Discrete Applied Mathematics, Vol.162, No.2, pp. 386-390, ISSN 0166-218, 2014
  2. M. Milivojević, Lj. Pavlović, The Variation of the Randić Index with Regard to Minimum and Maximum Degree, Discrete Applied Mathematics, Vol.217, No.2, pp. 286-293, ISSN 0166-218, 2017
  3. M. Milivojević Danas, Mixed metric dimension of flower snarks and wheels, Open Mathematics, Vol.19, No.1, pp. 629–640, ISSN 2391-5455, 2021
  4. M. Milivojević Danas, J. Kratica, A. Savić, Z. Maksimović, Some new general lower bounds for mixed metric dimension of graphs, FILOMAT, Vol.35, No.13, pp. 4275– 4285, ISSN 0354-5180, 2021
  5. Milica Milivojević Danas, The difference between several metric dimension graph invariants, Discrete Applied Mathematics, Vol.332, No.1, pp. 1-6, ISSN 0166-218, 2023
  6. Milica Milivojević Danas Milena Bogdanović, SOLVING THE TWO-LEVEL HIERARCHICALCOVERING LOCATION PROBLEMWITH AN ELECTROMAGNETISM-LIKEMETAHEURISTIC, Computing and Informatics, Vol.42, No.6, pp. 1471 –1490, ISSN 1335-9150, 2024

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
  1. Теорија графова и математичко програмирање са применом у хемији и рачунарству, бр. 174033;
  2. Математички модели и методе оптимизације великих система, бр 174010.