ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Мирослав Д. Демић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеМирослав Д. Демић
Година и место рођења05.02.1948.
ЗвањеРедовни професор
E-maildemic@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевцу
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, (и ужа научна област према класификацији Машинског факултета у Крагујевцу)

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година1972
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловИстраживање микрорељефа пута
ОбластМоторна возила
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година1975
МестоБеоград
ИнституцијаМашински факултет у Београду
НасловУтицај система за вођење предњих точкова на понашање аутобуса на путу
ОбластМоторна возила
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година1978
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловСпектрална анализа процеса уобичајених природних активности човека са аспекта осцилаторне удобности и идентификације еквивалентног биодинамичког осцилаторног модела човека
ОбластМоторна возила

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
1979Машински Факултет у КрагујевцуДоцент
1986Машински Факултет у КрагујевцуВанредни професор
1992Машински факултет у КрагујевцуРедовни професор

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
1984НАМИ, Москва, СССРдесет дана
1989TU Berlin, Западна Немачкадесет дана
2008Politehnico di Torino (Visiting professor)2010

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ГодинаНазив
1994Академија Транспорта Руске Федерације 1994 – до данас (академик)
1997Академија Квалитета Руске Федерације 1997 – до данас (академик)
1999Академија инжењерских наука Србије 1999 – до данас (редовни члан)
2005Њујоршка академија наука – до данас (активни члан)
2008Научно друштво Србије-до данас
2011Евро-медитеранска академија уметности и наука - до данас (академик)

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М12
Монографија међународног значаја
Број
12
Укупан
 1. Д. Симић, М. Демић, Еластично ослањање погонске групе, МВМ, Крагујевац, 1990
 2. Демић М., Механика мотоцикала, Машински факултет у Крагујевцу и ДСП, Br. strana: 0, ISBN -, Крагујевац, 1996
 3. Демић М., Оптимизација осцилаторних система моторних возила, Машински факултет у Крагујевцу, Br. strana: 0, ISBN -, Крагујевац, 1997
 4. Демић М., Теорија кретања моторних возила, МВМ, Br. strana: 0, ISBN -, -, 1999
 5. Демић М., Теоријске основе пројектовања аутобуса, Машински факултет у Крагујевцу, Br. strana: 0, ISBN -, Крагујевац, 2003
 6. Демић М., Пројектовање путничких аутомобила, Mашински факултет у Крагујевцу, Br. strana: 0, ISBN -, Крагујевац, 2004
 7. М. Демић, “Теорија кретања моторних возила“, Монографија, Превод на грчки језик, Атина, 2004
 8. Демић М., Динамичке побуде аутомобила, Институт за нуклеарне науке „Винча“ – Центар за моторе и возила, Br. strana: 0, ISBN -, Београд, 2006
 9. Демић М., Сателитско праћење возила, Институт за нуклеарне науке „Винча“ – Центар за моторе и возила, Br. strana: 0, ISBN -, Београд, 2006
 10. М. Демић, Кибернетски систем. Човек-Возило-Окружење, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2008
 11. Мирославд Демић, Јованка Лукић, Теорија кретања моторних возила, Машински факултет у Крагујевцу, Br. strana: 400, ISBN 978-86-86663-54-2, Крагујевац, 2011
 12. Miroslav Demic, Teorijske osnove automatizovanog projektovanja motonih vozila, Centar za Naucnoistrazivacki rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu, Br. strana: 455, ISBN 978-86-81037-31-7, Kragujevac, 2012
Списак резултата М14
Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значаја
Број
2
Укупан
 1. Diligenski, Đ., Demić, M., Šakota, Ž., Bus Passenger Vibrational Comfort, MVM Monograph (Faculty of Mechanical Engineering, Kragujevac), Br. strana: 0, ISBN -, Faculty of Mechanical Engineering, Kragujevac), 2005
 2. Демић М., Прилог пројектовању система активног ослањања моторног возила, МВМ Монографија (Машински факултет у Крагујевцу), Br. strana: 0, ISBN -, Крагујевац, 2005
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
2
Укупан
 1. Demić, M., Lukić, J., Milić, Ž., Some aspects of the investigation of random vibration influence on ride comfort, Journal of Sound and Vibration, Vol.253, No.1, pp. 109-129, ISSN -, Doi -, 2002
 2. Miroslav Demić, Danijela Miloradović, Jasna Glišović, A contribution to research of vibrational loads of the vehicle steering system s tie - rod in characteristic exploitation conditions, Journal of Low Frequency noise, vibration and active control, Vol.31, No.2, pp. 105-122, ISSN 0263-0923, 2012
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
11
Укупан
 1. Demic, M., Contribution to the optimization of the characteristics of elastodamping elements of passenger cars, Vehicle System Dynamics, Vol.19, No.1, pp. 3-18, ISSN -, Doi -, 1990
 2. Demic, M., Optimization of vehicles elasto-damping elements characteristics from the aspect of ride comfort, Vehicle System Dynamics, Vol.23, No.5, pp. 351-37, ISSN -, Doi -, 1994
 3. Demić, M., Analysis of influence of design parameters on steered wheels shimmy of heavy vehicles, Vehicle System Dynamics, Vol.25, No.6, pp. 343-379, ISSN -, Doi -, 1996
 4. Demić, M., Identification of vibration parameters for motor vehicles, Vehicle System Dynamics, Vol.27, No.2, pp. 65-88, ISSN -, Doi -, 1997
 5. Demić, M., Lukić, J., A contribution to optimizing the power train suspension, Journal of Low Frequency Noise and Vibration, Vol.17, No.4, pp. 181-189, ISSN -, Doi -, 1998
 6. Demić, M., Lukić, J., Human Body Under Two-Directional Random Vibration, Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, Vol.27, No.3, pp. 185-201, ISSN -, 2008
 7. Demić, M., Lukić, J., Investigation of the transmission of fore and aft vibration trugh the human body, Applied Ergonomics XXX, Vol.-, No.-, pp. 1-8, ISSN -, 2009
 8. Demić. M., Diligenski, Đ., Demić, M., Demić, I., New Design of a Road Profiler, Int. J. Of Automotive Technology, Vol.11, No.No 6, pp. 801-808., ISSN 1229-9138, Doi DOI 10.1007/s12239−010−0095−0, 2010
 9. Miroslav Demić Giovanni Belingardi, A contribution to Shock Absorber Modelling and Analysis of their Influence on Vehicle Ride Characteristics, Journal of Middle European Construction and Design of Cars (MECCA), Vol.9, No.1, pp. 6-17, ISSN 1214-0821, 2011
 10. Demić, M., Diligenski, Đ., Demić, M., Demić, I., Modelling of the behavior of vehicle driver as optimal controller, Metalurgia International, Vol.18, No.6, pp. 194-204., ISSN 1582-2214, 2013
 11. Demić, M., Glišović, J., Miloradović, D. Lukić, J, Contribution to identification of mechanical characteristics of passenger motor vehicles drum brakes, Tehnički vijesnik, Vol.20, No.1, pp. 9-20, ISSN 1330-3651, 2013
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
23
Укупан
 1. Demic, M., Contribution to the Application of Microcomputers When Optimizing Oscillatory Parameters of Motor Vehicles. | [PRILOG PRIMENI MIKRORACUNARA PRI OPTIMIZACIJI OSCILATORNIH MOTORNIH VOZILA.], Strojarstvo, Vol.29, No.1, pp. 35-40, ISSN -, Doi -, 1987
 2. Demic, M., Contribution to the investigation of simultaneous random translatory vibrations on human fatigue from the physiological standpoint, International Journal of Vehicle Design, Vol.8, No.4 & 6, pp. 391-399, ISSN -, Doi -, 1987
 3. Demic, M., Optimisation of the characteristics of the elasto-damping elements of a passenger car by means of a modified Nelder-Mean method, International Journal of Vehicle Design, Vol.10, No.2, pp. 136-152, ISSN -, Doi -, 1989
 4. Demic, M., Example of vertical stiffness optimization of motor vehicle power train mounts, Vehicle Design and Components: Computer Applications in the Automotive Industry/Advanced Control in Automotive Technology, Vol.-, No.-, pp. 73-85, ISSN -, Doi -, 1989
 5. Demic, M., Contribution to identification of a non-linear biodynamic oscillatory model of man, International Journal of Vehicle Design, Vol.10, No.2, pp. 153-164, ISSN -, Doi -, 1989
 6. Demic, M., Contribution to the optimization of the position and the characteristics of passenger car powertrain mounts, International Journal of Vehicle Design, Vol.11, No.1, pp. 87-103, ISSN -, Doi -, 1990
 7. Demic, M., Some aspects of investigations into the effects of quasi-random simultaneous translatory vibrations on human fatigue from the physiological standpoint, International Journal of Vehicle Design, Vol.11, No.2, pp. 201-207, ISSN -, Doi -, 1990
 8. Demic, M., Contribution to optimization of vehicle seats, International Journal of Vehicle Design, Vol.12, No.5 & 6, pp. 618-629, ISSN -, Doi -, 1991
 9. Demic, M., Optimization of characteristics of elasto-damping elements of cars from the aspect of comfort and handling, International Journal of Vehicle Design, Vol.13, No.1, pp. 29-46, ISSN -, Doi -, 1992
 10. Demic, M., Definition of influence of quasi-random and repeated shock vibrations on human fatigue, International Journal of Vehicle Design, Vol.13, No.5 & 6, pp. 475-485, ISSN -, Doi -, 1992
 11. Demić, M., Optimization of characteristics of elasto-damping elements from aspect of oscillatory comfort and vehicle handling, International Journal of Vehicle Design, Vol.17, No.1, pp. 76-91, ISSN -, 1996
 12. Demić, M, The definition of the tires limit of admissible nonuniformity by using the vehicle vibratory model, Vehicle System Dynamics, Vol.31, No.3, pp. 183-211, ISSN -, Doi -, 1999
 13. Spentzas, K.N., Alkhazali, I., Demic, M., Kinematics of four-wheel-steering vehicles | [Kinematik der vierradgelenketen fahrzeuge], Forschung im Ingenieurwesen/Engineering Research, Vol.66, No.5, pp. 211-216, ISSN -, 2001
 14. Spentzas, K.N., Alkhazali, I., Demic, M., Dynamics of four-wheel-steering vehicles, Forschung im Ingenieurwesen/Engineering Research, Vol.66, No.6, pp. 260-266, ISSN -, 2001
 15. Demić, M., Demić, I., Demić, M., Diligenski, D., A method of vehicle active suspension design, Forschung im Ingenieurwesen/Engineering Research, Vol.70, No.3, pp. 145-158, ISSN -, 2006
 16. Belingardi, G., Demić, M., A Contribution to Shock Absorber Modeling by Using „Black Box“ Method, Scientific Bulletin-Automotive Series, Vol.15, No.19, pp. 5-19, ISSN 1453-1100, 2009
 17. Babić, S., Milosavljević, B., Demić, M., A contribution to methodological approach of traffic safety analyses, International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, Vol.5, No.4, pp. 11-17, ISSN 1313-0226, Doi -, 2011
 18. Glišović Jasna, Demić Miroslav, Miloradović Danijela, Review of virtual reality applications for reducing time and cost of vehicle development cycle, Journal of Applied Engineering Science, Vol.9, No.3, pp. 361-372., ISSN 1451-4117, 2011
 19. Milovanovic M., Demic, M.,Casnji, F., The analysis of influence on car body behaviour, International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, Vol.5, No.5, pp. 3-9, ISSN 1313-0226, Doi -, 2011
 20. Babic, S.; Demic, M.; Pesic, R., Milosavljevic, B., A Contribution to Methodological Approach of Traffic Safety Analysis of a Certain Area, Metalurgia international, Vol.17, No.7, pp. 232-238, ISSN 1582-2214, 2012
 21. Micić Ž., Demić M., Knowledge standardization in road vehicle engineering, Technics Technologies Education Management (TTEM), Vol.7, No.3, pp. 1281-1288, ISSN 1840-1503, 2012
 22. Demić, M., Diligenski, Đ., Demić, M., Demić, I., Modelling of the behavior of vehicle driver as optimal controller, Metalurgia International, 2013, pp. No 6,, Vol.18, No.6, pp. 194-204, ISSN 1582-2214, 2013
 23. Demić, M., Glišović, J., Miloradović, D. Lukić, J., Contribution to identification of mechanical characteristics of passenger motor vehicles drum brakes, Tehnički vijesnik, Vol.20, No.1, pp. 9-20, ISSN 1330-3651, 2013
Списак резултата М31
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини(неопходно позивно писмо)
Број
5
Укупан
 1. Spentzas, C., Tsolakis, A., Demić, M., Further development of an innovative passive suspension system for ground vehicles, Simpozijum “Nauka i motorna vozila” (Introductory lesson), Beograd, 2001
 2. Spentzas, C., Michael, G., Demić, M., A Minimalist approach to the design of electric vehicles, MVM2006IL02 (Introductory lesson), Mobility and Vehicle Mechanics, Kragujevac, 2006
 3. Demić, M., Seated Human Person Under Random Vibration, Italian Association for Stress Analysis, Roma, 2008
 4. Demić, M., Diligenski, Đ., Demić, M., Demić, I., Some aspect of the investigation of heat load of semi-active suspension system of motor vehicle,2013 г. ,pp.69-83., 3-я международная научно-практическая интернет конференция «Актуальные вопросы инновационного развития транспортного комплекса, Орел, 2013, 21-23-05, pp. 69-83
 5. Demić, M., Diligenski, Đ., Demić, M., Demić, I., A contribution to research of heat load of semi-active suspension system of motor vehicle, Proceedings,, Međunarodna konferencija “Informacionie tehnologii i innovacii na transporte, Orel, 2015, 19-20 Maj, pp. 63-69
Списак резултата М32
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводу
Број
2
Укупан
 1. Miroslav Demić, The human under vibration with respect to traffic conditions, Relevant issues of innovational development of transport industry, Orel, 2011, May, 16-19th, pp. -, ISBN -
 2. Мирослав Демић, The human under vibration with respect to traffic conditions, Relevant issues of innovational development of transportation industry, Орел, Русија, 2011, 16-19, Мај, pp. -, ISBN -
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
97
Укупан
 1. Демић, М., Нека питања везана за моделирање понашања аутобуса на путу, Наука и моторна возила, Београд, 1975
 2. Демић М.:, Прилог истразивању осцилаторне удобности са физиолоског становиста, МВМ, -, 1978
 3. Demić M., Przyezynk do badon oscylayjego komfortu z fizjologiznego punktu widzenia, Konmot, Krakov, 1979
 4. Демић М., Прилог идентификацији биодинамичких осцилаторних модела човека, Наука и моторна возила, Блед, 1979
 5. Демић М., Прилог одређивању осцилаторних карактеристика човецијег тела у седећем ставу, Прилог одређивању осцилаторних карактеристика човецијег тела у седећем ставу, Крагујевац, 1981
 6. Демић М., Грујовић А., Гавриловић Р., Прилог идентификацији механичких оптерећења амортизера "З101" у експлоатационим условима, Посаветовање "Методе димензионисања на ефективност производов, Блед, 1982
 7. Демић М., Прилог истраживању осцилаторних померања човечије главе као додатног параметра за оцену осцилаторне удобности моторних возила, Симпозијум "Наука имоторна возила", Опатија, 1983
 8. Demić M., A contribution to definition of tolerable levels of random vertical vibration loads of bus underbody from the aspect of physiology, 15. Conference of bus and coach exsperts, Budapest, 1984
 9. Demić M., Assesment of the effect of random longitudinal and lateral vibration on human body fatique using a physiological approach, 108th, ASA Meeting, Mineapolis, 1984
 10. Demić M., Assessment of random vertical vibration on human body fatigue using a physiological approach, IMeche C153/84, London, 1984
 11. Demić M., Contribution to modelling of stationary lateral tire characteristics, ISATA, Graz, 1985
 12. Demić M., Definition of recommendations for assessment of random vibration lateral and longitudinal movements of seats in transportation vehicles, Kongres "Man under vibration, Moscow, 1985
 13. Demić M., A contribution to the investigations of simultaneos random translatory vibrations on human fatique from the physiological aspect, IAVD Congress, Geneve, 1986
 14. Demić M., Physiological attitude towards influence of quasirandom and repeted vertical shock vibration on human fatique, ICCEF, Kanazawa, Japan, 1986
 15. Demić M., Marković M., Đuric, M., Suplement to standardization of nonuniformity of passenger car tyres with respect to oscillatory comfort and handling, ISATA 84046, Milano, 1986
 16. Демић М., Прилог дефинисању препорука за оцену вибрација погонске групе путничких моторних возила, "Наука и моторна возила", Београд, 1987
 17. Демић М., Пример оптимизације осцилаторних параметара путничког возила модификованом градијентном методом, Скуп о конструирању, Загреб, 1988
 18. Demić M., Investigation of oscillatory parameters of human body in sitting position under the action of shick exitations, Konmot, Krakow, 1989
 19. Демић М., Прилог оптимизацији осцилаторних параметара путничког возила, Прилог оптимизацији осцилаторних параметара путничког возила, Београд, 1989
 20. Demić M., Contribution of optimization of the characterictics of semi:active on:off suspension for passenger car, ICED, Dubrovnik, 1990
 21. Demić M., Some aspects of investigations into the effects of quasi:random simultaneous translatory vibrations on man fatique from the physiological standpoint, Hand:arm vibration, Kanazawa, Japan, 1990
 22. Demić M., Milovanović M., Research of statistical parameters for purpose of determination passenger car develop ment trends, ICED, Geneve, 1991
 23. Demić M., A definition of influence og quasi:random and repeted shock vibrations on human fatique, United Kingdom Human Respons to Vibration, England, 1992
 24. Демић М., Миловановић М., Трендови примене аутоматског мењача на путничким аутомобилима, Симпозијум МВМ, Крагујевац, 1992
 25. Демић М., Моделирање утицаја параметара неуниформности пнеуматика на удобност путничких возила, Моделирање утицаја параметара неуниформности пнеуматика на удобност путничких возила, Београд, 1993
 26. Демић М., Пијевац, В., Милановић С., Анализа могућности заокретања у циљу побољшања понашања стабилности теретних моторних возила, Осми симпозијум МВМ 94, Крагујевац, 1994
 27. Миловановић М., Демић М., Динић М., Истраживање статистичких параметара у циљу утврђивања трендова развоја путничких аутомобила класе А,, Осми симпозијум МВМ 94, Крагујевац, 1994
 28. Demić M., Pantović J., Identification of the hand:arm machinedynamics models, 7th International Conference on Hand:Arm Vibration, Prague, 1995
 29. Demić M.,Pantović J., Identification of the Hand:arm Mashine Dynamics models, Identification of the Hand:arm Mashine Dynamics models,UK Informal Group on Human Response to Vibration, Silsoe, 1995
 30. Демић М.,Ђокић Д., Глишовић Ј., Развој методе за пројектовање система за управљање са аспекта минимизације лепршања" управљивих точкова теретних моторних возила XВ, Научно стручни скуп "Наука и моторна возила", Београд, 1995
 31. Динић М.,Демић М.,Миловановић М., Истраживање статистичких параметара у циљу утврђивања трендова развоја путничких аутомобила класе Б, XВ Наично стручни скуп "Наука и моторна возила", Београд, 1995
 32. Demić M., An Example of Identification of oscillatory parameters of motor vehicles, Symposium of Academy of Transport of Russian Federation, Sankt Petersburg, 1996
 33. Demić M., Lukić J., A contribution to optimizing the powertrain suspension, United Kingdom Informal Group M eeteng on Human Response to Vibration, MIRA, London, 1996
 34. Demić M., Lukić J., A Contribution to the Modeling the Suspension of the Powertrain of the Vehicles, EUROMECH-2nd European Nonlinear Oscillation Conference, Prague, 1996
 35. Demić M., Lukić J., A Contribution to the Modeling the Suspension of the Power-Train of the Vehicles, EUROMECH - 2nd European Nonlinear Oscillations Conference, Prague, 1996, Septembre 9-13
 36. Demić M., LukićJ., Reduction of Vibration and Noise in Motor Vehicles by Optim -ization of Powertrain Suspension, Conference MOTOAUTO `96, Varna, Bulgaria, 1996
 37. Demić M., Milovanović M., Đokić D, Trends in development of passanger cars, Conference MOTOAUTO `96, Varna, Bulgaria, 1996
 38. Demić, M., Optimization of Truck Elasto_damping elements Characteristics from the aspect of Ride Comfort, Nauka i motorna vozila - Simpozijum, Beograd, 1997
 39. Demić, M. i dr, Effects of Random Vibrations to Human Fatigue, United Kingdom Group on Human Response to vibration held at the IsVR, United Kingdom, 1997, 17-19 September, pp. 6-12
 40. Demić, M. i dr., A Contribution to Improvement of Ride and Acoustical Comfort in Passenger Cars, Konmot, Krakov, 1997
 41. Diligenski Ð., Demić,M., Body Frame Structures in Contemporary Bus Design, Motoauto, Ruse, 1997
 42. Дилигенски Ð., Демић, М., Тенденције у пројектовању аутобуса са посебним освртом на носеће структуре, Наука и моторна возила - Симпозијум, Београд, 1997
 43. Demić, M., Lukiæ, J., Milić, Ž., Grbović, Z., Identification of Lightweight Trucks Loading of Wheel´s Spindle in Order to Determine Series of Loading in Laboratory 7 Environment, Interkonmot´98, Krakow, 1998
 44. Демић, М., Нормирање неуниформности пннеуматика уз коришæење осцилаторних модела моторнних возила, Симпозијум “МВМ´98“, Крагујевац, 1998
 45. Дилигенски Ð., Шакота Ж., Демић, М., Анализа и квантификација појединих доминантних чиннилаца који утичу на удобност путника у аутобусу, Симпозијум “МВМ´98“, Симпозијум “МВМ´98“, 1998
 46. Diligenski, Ð., Šakota, Ž., Demić, M., Statistical Approach to Passenger Complex Comfort in Busses, Motoauto, Plovdiv, Bulgaria, 1999
 47. Lukić, J. Spentzas, K., Demić, M., Determination of the Dominant Ride Loading of Passengers, 3rd International Symposium on Advaced Electromechanical Motion Systems, Patras, Greece, 1999
 48. Lukić, J., Demić, M., Determination of Dominant Ride Loading of Car Passenger, Simpozijum “Badanija simulacijne w tehnike samohodowoj", Krakov, 1999
 49. Demić, M., Diligenski, Ð., The optimization of suspension geometrz parametres of trucks teered wheels, VIII-th Int. Conference “Car 2000“, Pitesti, Romania, 2000
 50. Demić, M., Diligenski, Ð., The sensitivity analysis and the optimization of suspenzion geomtery parameters of bus steered wheels, VIII-th Int. Conference “Car 2000“,, Pitesti, Romania, 2000
 51. Demić, M., Lukić, J., Milić, Ž., Some aspects of the investigations of the random vibration on human fatigue, 2-cond Int. Conference of Whole body vibration Injuries, Sienna, Italy, 2000
 52. Demić, M., Lukić, J., Spentzas, K., A contribution to the formalized vehicle dynamics modelling, Simpozijum MVM2000, -, 2000
 53. Diligenski, Ð., Demić, M., Influence of speed and road surface type on bus passenger vibrational comfort, 2-cond Int. Conference of Whole body vibration Injuries, Sienna, Italy, 2000
 54. Diligenski, Ð., Šakota, Ž., Demić, M., Analiza karakterističnih frekvencija vibriranja autobusa, Simpozijum MVM2000, -, 2000
 55. Diligenski, Ð.,Demić, M., The identification of sources of vibration load acting on a bus passenger, KONMOT 2000, Krakow, 2000
 56. Lukić, J., Demić, M., Experimental research of human behaviour under random vibrations, VIII-th Int. Conference “Car 2000“, Pitesti, Romania, 2000
 57. Lukić, J., Demić, M., Experimental research of biodynamics human models, Second Congress of Slovenial Acoustical Society, Slovenia, 2000
 58. Spentzas, K., Demić, M., The automobile in the dawn of the third milennium, Simpozijum MVM2000, -, 2000
 59. Toljski, V., Demić, M., Tehniceskie ogranièenije pri dostiženii minimalnih urovnjej vnešnjevo šuma savremenih avtomobiljej, Zbornik radova, Akademija kvaliteta R.F., Moskva, 2000
 60. Милић, Ж., Демић, М., Утицај случајних вибрација на кориснике теретних моторних возила, Симпозијум МВМ2000, -, 2000
 61. Diligenski, Đ., Šakota, Ž., Demić, M., Akustička udobnost putnika u autobusu, Simpozijum “Nauka i motorna vozila”, Beograd, 2001
 62. Lukić, J., Demić, M., Uticaj dvokomponentnih vibracija na čoveka, Simpozijum “Nauka i motorna vozila”, Beograd,, 2001
 63. Demić, M., Diligenski Đ., A contribution to investigation of motor vehicle steering wheels shymmy, Konmot, -, 2002
 64. Demić, M., Diligenski, Đ., A contribution to investigation of vibration of motor vehicle steering system, Universiteta di Pitesti Buletin, Pitesti, 2002
 65. Lukić, J., Demić, M., Spentyas, C., Seated human body behavior undr random vibration, Universiteta di Pitesti Buletin, Pitesti, 2002
 66. Lukić, J., Demić, M., Spentzys, C., Seated Human Body Behavior Under Random Vibration SAE, Proceedings of the 2002 IBEC and ATT Conference, -, 2002
 67. Демић, М., Спентзас, Ц., Дилигенски Ђ., Неки аспекти истраживања лепршања управљачких точкова, Симпозијум МВМ, Крагујевац, 2002
 68. Лукић, Ј., Демић, М, Статистичка анализа концепције возила формуле точкова 4x4 укупне маседо 4 т, Симпозијум МВМ, Симпозијум МВМ, 2002
 69. Demić, M., Diligenski Đ., A Conribution to an Analysis of the Influence of the Steering System Type on Bus Dynamic Parameters, Science and motor vehicles, -, 2003
 70. Demić. M., Diligenski Đ., The Road Surface Profile Investigation Perspective, The 30' Session «Modern technologies in XXI Century», Bucharest, Romania, 2003, pp. 35-42.
 71. Lukić, J., Demić. M., Models of the Seat to Head Transmisibility Function of the Seated Human Body Exposed to Fore and Aft Vibration, First Congress of Alps Adria Acoustic Assotiation, Portorož, 2003
 72. Pehan, S., Kegl, B., Demić, M., Koncipiranje dirkalnika, IAT03, Portorož, Slovenija, 2003
 73. Demić, M., Lukić, J. Diligenski, Đ., A Seat Investigation to Improve Vibrational Aspect of Ride Comfort, International Congress CONAT, Brashov, 2004, 20-22, October
 74. Pantelić-Milinković, Z., Mogućnost snižavanja unutrašnje buke povećanjem akustične apsorpcije, 13-simpozijum MVM, Kragujevac, 2004
 75. Demić, M., Diligenski, Đ., Demić, I., Demić, M., A contribution to analysis of special purpose trucks active suspension system wthout feedback filters, XXXVI Meeteng of bus and Coach Experts and Congress on Comercial Vehicles, Budapest, Hungary, 2005, pp. 29-31, August
 76. Demić, M., Diligenski, Đ., Demić, I., Demić, M., A contribution to design of semiactive vehicle suspension system, CAR 2005. Internationa Congress, Automotive and Environment, 2005
 77. Demić, M., Lukić, J., Diligenski, Đ., Investigations of Transmission of Random Fore and Aft Vibration Trough the Seated Human Body, Universitatea di Pitesti, Pitesti, 2005
 78. Demić, M., Lukić, J., Šakota, Ž., Diligenski, Đ., Some aspekts of research of fore and aft vibration of trucks, European Automotive Congress, Belgrade, 2005
 79. Radisavljević, M., Demić, M., Diligenski, Đ., A Contribution to Investigation of the Influence of Power Train Suspension Characteristics on Car Interior Noise Levels, Konmot, Krakow, 2005
 80. Demić, M. At all, A contribution to new method of vehicle active suspension system design, The 7/th International conference „Trafic Safety Menagement for Big Cities“, S. Petersburg, 2006, 21-22, September
 81. Demić, M., Diligenski, Đ., Optimization of active suspension system by use of full vehicle model, International Congresss „Motor Vehicles and Motors“, Kragujevac, 2006, 21-22, September
 82. Demić, M., Diligenski, Đ., Raičević, M., Simulation model of a vehicle fitted with ABS during the stright line braking, 1St International Conference on Motor vehicles and transportation, Timisoara, Romania, 2006, November, 15-17th
 83. Lukić, J., Demić, M., Diligenski, Đ., Application of sensitivity analysis on ride comfort evaluation, 1St International Conference on Motor vehicles and transportation, Timisoara, Romania, 2006, November, 15-17th
 84. Raičević, M., Demić, M., Modekking of suspension system behaviour for a vehicle equipped with ABS during the stright line braking, International Congresss „Motor Vehicles and Motors“, Kragujevac, 2006, October, 4-6,
 85. Demić, M., Diligenski, Đ., Demić, I., Demić, M., A contribution to analysis of behaviour of the dynamic system: Driver-Vehicle-Road, Scientific Bulletin, Automotive Series, 9 University of Pitesti – Faculty of Mechanics and Technology, Pitesti, 2007, pp. 30 -49.
 86. Demić, M., Diligenski, Đ., Demić, I., Demić, M., A contribution to optimal design of vehicle active suspension system, Omul si Mediul, Timisoara, Romania, 2007, 24.07, pp. 25-43
 87. Demić, M., Raičević, M., Research of ABS algorithms influence on vehicles braking parameters, Transport, Warshava, 2007, pp. 33-42
 88. Demić, M., Raičević, M., Neagu, E, Comparision of braking parameters and drivers reactions in case of vehicles with and without ABS, Scientific Bulletin, Automotive Series, University of Pitesti, Pitesti, 2007, pp. 50 -60.
 89. Demić, M., Raičević, M., Stanojević, M., Influence of the front axle brake type on the vehicles braking parameters in an ABS equiped vehicle, 17th International Scientific Conference „Transport“ 2007, Mechanical Transport Communications, Sophia, 2007, pp. VI-49-VI-54
 90. Šakota, Ž., Diligenski, Đ., Demić, M., The efect of wheel formula on heavy truck longitudinal vibrations, 11th European Automotive Congress, Budapest, 2007, pp. 246-249
 91. Demić Miroslav, Lukić Jovanka, Glišović Jasna, Vehicle Ride Comfort Assessment Methods, CAR 2011 The International Automotive Congress – Automotive Engineering and Environment, Pitesti, Romnia, 2011, 2-4 November 2011, pp. CD, ISBN -
 92. Glišović Jasna, Demić Miroslav, Miloradović Danijela, Definition of Evaluation Criteria for Motor Vehicles Drum Brake Characteristics,, CAR 2011 The International Automotive Congress – Automotive Engineering and Environment, Pitesti, Romnia, CD, Pitesti, 2011, 2-4 November, pp. CD, ISBN -
 93. Glišović, J.. Demić, M., Miloradović, D., Ćatić, D., System approach to Solving Brake NVH Issues, The 7th Int. Conf. Research and Development of Mechanical elements and Systems, Zlatibor, 2011, 27, 28. April., pp. 25-32, ISBN 978-86-6055-012-7
 94. Мирослав Демић, Драган Голубовић, Неке специфичне релације између техничко-технолошких наука и друштва, Техника и информатика у образовању, 4 Интернационална конференција, Технички факултет Чачак, 2012, 1-3. јуни, pp. 1-16
 95. Demić, M., Diligenski, Đ., Demić, M., Demić, I.:, Some aspect of the investigation of heat load of semi-active suspension system of motor vehicle, 3-я международная научно-практическая интернет конференция «Актуальные вопросы инновационного развития транспортного комплекса, г. Орел,, 2013, 21-23 мая, pp. 69-83, ISBN 978-5-93932-619-3
 96. Glišović, J., Demić,M., Miloradović, D., A contribution to research of some physical characteristics odf disk brakes in laboratory conditions, October 2014,, International Congress Motor Vehicles & Motors 2014, Kragujevac,, 2014, 09-10, October, pp. 466-478.
 97. Majkić, Z., Demić, M., Jovanović, S., Attachment research oscillatory characteristics off-road vehicles, OTEH 2014, Belgrade, 2014, 03-05 Maj, pp. 1-6
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
3
Укупан
 1. Demić, M., Lukić, J., Miloradović, D., Glišović, J.:, Influence of deterioration of vibration parameters on motor vehicles vibration comfort, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, 2012, 3-5 October, pp. pp 514-520., ISBN 978-86-86663-90-0
 2. Glišović, J., Demić, M., Lukić, J., Miloradović, D., Dynamometer for testing High-Frequency Noise of Disc Brakes, , , ,, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, 2012, 3-5 October, pp. 472-484, ISBN 978-86-86663-90-0
 3. Milovanović, M., Demić, M., Jovanović, S., The Amalysis of Subframe Influence on Car Body Behaviour, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, 2012, 3-5 October, pp. 309-316., ISBN 978-86-86663-90-0
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
51
Укупан
 1. Демић М., Упоредно испитивање осцилаторних оптерећења код путничких моторних возила класе до 1000 цм3, МВМ, Vol.-, No.37, pp. -, ISSN -, 1980
 2. Демић М., Куресевић С., Ленаси, Ј., Лукић Ж., Истраживање неких статистичких зависности између конструктивних параметара и експлоатационих карактеристика путничких аутомобила, МВМ, Vol.-, No.35, pp. -, ISSN -, 1980
 3. Демић М.:, Идентификација параметара биодинамичких осцилаторних модела човека на основу истраживања процеса пешачења, МВМ, Vol.-, No.34, pp. -, ISSN -, 1980
 4. Демић М., Експериментална идентификација подужних неравнина микропрофила ј угословенских путева, МВМ, Vol.-, No.42, pp. -, ISSN -, 1982
 5. Демић М., Прилог истраживању карактеристика нелинеарности еластичних елемената биодинамичког осцилаторног модела човечијег тела у седећем положају, МВМ, Vol.-, No.-, pp. 46/47, ISSN -, 1982
 6. Демић М., Лабораторијско истраживање утицаја неуниформности пнеуматика на параметре управљивости и осцилаторне удобности путничких моторних возила, МВМ, Vol.-, No.15, pp. -, ISSN -, 1983
 7. Демић М., Ћалић С., Милановић С., Ђурић М., Прилог истраживању неких статистиких зависности између димензија и перфопманси тешких камиона, МВМ, Vol.-, No.-, pp. 62/63, ISSN -, 1985
 8. Demić M., Tomić M., An example of oscilatory parameters optimization in passenger cars, MVM, Vol.-, No.-, pp. 77, ISSN -, 1987
 9. Демић М., Пример оптимизације осцилаторних параметара путничког возила модификованом методом Хооке:Јеевес:а, МВМ, Vol.-, No.-, pp. 78/79, ISSN -, 1987
 10. Демић М., Милановић С., Танасковић Д., Ђурић М, Демић М., Милановић С., Танасковић Д., Ђурић М, МВМ, Vol.-, No.-, pp. 75/76, ISSN -, 1987
 11. Demić M, Some aspects of investigations into the effects of quazi:random simultaneous translatory vibrations on human fatique from the physiological standpoint, MVM, Vol.-, No.87, pp. -, ISSN -, 1989
 12. Демић М., Прилог дефинисању модела за анализу нестационарног праволинијског кретања моторних возила, МВМ, Vol.-, No.-, pp. 88/89, ISSN -, 1989
 13. Demić M., Some aspects of investigations into the effects of quasi:random and repeted shock vibrations on man fatique, MVM, Vol.-, No.91, pp. -, ISSN -, 1990
 14. Демић М., Миловановић М., Истраживање статистичких параметара путничких моторних возила, МВМ, Vol.-, No.-, pp. 94/95, ISSN -, 1990
 15. Симић Д., Демић М., Моделирање погонске групе са аспекта просторних вибрација, МВМ, Vol.-, No.90, pp. -, ISSN -, 1990
 16. Демић М., Оптимизација карактеристика седишта возила, МВМ, Vol.-, No.-, pp. 98/99, ISSN -, 1991
 17. Демић М., Игњатовић С., Дефинисање параметара радног места возача моторних возила са енергетског аспекта, МВМ, Vol.-, No.-, pp. 101, ISSN -, 1991
 18. Demić M., Stability optimization of elasto:damping elements in the braking process, MVM, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN -, 1992
 19. Demić M., Optimization of the characteristics of elastodamping elements from the aspect of the oscillatory comfort and vehicle handling, MVM, Vol.20, No.3, pp. -, ISSN -, 1994
 20. Milovanović M., Janković A., Demić M., Study of Passanger Car Body Production Quality Impact to its Modelling, Časopis MVM, Vol.21, No.3, pp. -, ISSN -, 1995
 21. Demić M., Motor Vehicle Powertrain Mounting Design, MVM, Vol.22, No.1, pp. -, ISSN -, 1996
 22. Demić, M., Identification of Oscillatory Parameters of Motor Vehicles, MVM, Vol.23, No.4, pp. -, ISSN -, 1997
 23. Demić, M., The Vehicles Nonuniformity Standardization, MVM, Vol.24, No.1, pp. -, ISSN -, 1998
 24. Demić, M.,Diligenski, Ð., The sensitivity analzsis and the optimization of suspension geometry parameters of bus steered wheels, MVM, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN -, 2000
 25. Demić, M., The theoretical – experimental method for identification of vibratory parameters of motor vehicles, MVM, Vol.27, No.1 2, pp. -, ISSN -, 2001
 26. Demić, M., Lukić, J., Spentzas, C., A contribution to formalized modeling of vehicles system dynamics, MVM, Vol.-, No.3 4, pp. -, ISSN -, 2002
 27. Demić, M., Lukić, J. Diligenski Đ., The Influence of Load s Position on Sensitivity of Truck s Dynamic s Characteristics, MVM, Vol.29, No.2 3, pp. -, ISSN -, 2003
 28. Demić, M., Spentzas, C., Lukić, J., Optimizadion of Characteristics of Trucks Elasto-damping Elements, MVM, Vol.30, No.1, pp. -, ISSN -, 2004
 29. Demić, M. Lukić, J., Diligenski, Đ., Investigation of Fore and Aft Vibration for Vehcle Seat Design, MECCA (Journal of Midle European Construction and Design of Cars), Vol.-, No.-, pp. -, ISSN -, 2005
 30. Demić, M., Razvoj modela vozača za upravljanje vozilom tokom pravolinijskog kretanja, Vojnotehnički glasnik, Vol.2007, No.2, pp. 206-213, ISSN -, 2007
 31. Demić, M., Diligenski, Đ., Demić, I., Demić, M, A contribution to analysis of behaviour of the dynamic system: Driver-Vehicle-Road, Scientific Bulletin, Automotive Series, University of Pitesti – Faculty of Mechanics and Technology, Vol.12, No.16, pp. 30 -49., ISSN -, 2007
 32. Demić, M., Diligenski, Đ., Demić, I., Demić, M., A Contribution to Design of Macro and Micro Road Profilometer, The Archives of Transport, Vol.19, No.1 2, pp. 27-40, ISSN -, 2007
 33. Demić, M., Diligenski, Đ., Demić, I., Demić, M., A Contribution to Design of Macro and Micro Road Profilometer, The Archives of Transport, Vol.19, No.1,2, pp. 27-40, ISSN -, 2007
 34. Demić, M., Diligenski, Đ., Demić, I., Demić, M., A contribution to analysis of behaviour of the dynamic system: Driver-Vehicle-Road, Scientific Bulletin, Automotive Series, University of Pitesti – Faculty of Mechanics and Technology, Vol.12, No.16, pp. 30 -49, ISSN -, 2007
 35. Demić, M., Raičević, M., Neagu, E., Comparision of braking parameters and drivers reactions in case of vehicles with and without ABS, Scientific Bulletin, Automotive Series, University of Pitesti – Faculty of Mechanics and Technology, Vol.12, No.16, pp. 50 -60, ISSN -, 2007
 36. Demić, M., Raičević, M., Neagu, E., Comparision of braking parameters and drivers reactions in case of vehicles with and without ABS, Scientific Bulletin, Automotive Series, University of Pitesti – Faculty of Mechanics and Technology, Vol.12, No.16, pp. 50 -60, ISSN -, 2007
 37. Demić, M., Raičević, M., Milenković, P., Researching of the Brake System Configuration on the Stright-Line Braking Performed by an ABS Equiped Vehicle, 3rd International Conference „Advanced Concepts in Mechanical Engineering ASME 2008, Vol.-, No.-, pp. 25-34, ISSN -, 2008
 38. Šakota, Ž., Diligenski, Đ., Demić, M., Časnji, F., The Analysis of Dominant Factors of Longitudinal Truck Vibration Within Frequency Range 0-5 Hz, Trans&MOTOAUTO, Vol.-, No.-, pp. 87-90, ISSN -, 2008
 39. Demić, M., Diligenski, Đ., A contribution to research of degradation of characteristics of vibration parameters on vibration aspect of vehicle comfort, Journal of Applied Engineering Science, Vol.10, No.4, pp. 185-190, ISSN 1451-4117, Doi 10:5937/jaes 10 - 2244, 2012
 40. Demić, M., Lukić, J.,Miloradović, D., Glišović, J., Influence of deterioration paramters on motor vehicles vibration comfort, Mobility and Vehicle Mechanics, Vol.30, No.No 1, pp. 23-30, ISSN 1450-5304, 2012
 41. Demić, M., Lukić, J.,Miloradović, D., Glišović, J., Influence of deterioration paramters on motor vehicles vibration comfort, Mobility and vehicle Mechanics, Vol.38, No.1, pp. 23-30, ISSN 1450-5304, 2012
 42. Демић, Мирослав, Прилог истраживању утицаја искошености осовина на потрошњу горива моторног возила,, Војнотехнички гласник, , 2012, стр., Vol.40, No.1, pp. 136-151, ISSN 0042-8469, 2012
 43. Мирослав Демић, Јасна Глишовић, Данијела Милорадовић, Прилог истраживању механичких карактеристика добош кочница путничког моторног возила, Војнотехнички гласник, Vol.60, No.3, pp. 42-70, ISSN 0042-8469, 2012
 44. Demić, M. at all:, A contribution to research of the influence of degradation of vehicle vibration parameters on thermal load of shock absorbers, Journal of Applied Engineering Science, Vol.11, No.1, pp. 23-30, ISSN 1451-4117, Doi 10.5937/jaes11-3270, 2013
 45. Demić, M., Diligenski, Đ., Milovanović, M., A contribution to research of the influence of degradation of vehicle vibration parameters on thermal load of shock absorbers, Journal of Applied Engineering Science, Vol.11, No.1, pp. 23-30, ISSN 1451-4117, Doi 10.5937/jaes11-3270, 2013
 46. Demić, M., Diligenski, Đ., Milovanović, M., Journal of Applied Engineering Science, A contribution to research of the influence of degradation of vehicle vibration parameters on thermal load of shock absorbers, Vol.11, No.1, pp. 23-30, ISSN 1451-4117, Doi 10.5937/jaes11-3270, 2013
 47. Demić, M.:, Uticaj karakteristika oscilatornih parametara na oscilatornu udobnost vozila, Tehnika, Mašinstvo, Vol.62, No.1, pp. 63-67, ISSN 0040-2176, 2013
 48. Demić, M.:, Prilog identifikaciji modela stacionarnih bočnih karakteristika pneumatika, Tehnika-Mašinstvo, Vol.62, No.4, pp. 653-658, ISSN 0040-2176, 2013
 49. Demić, M.:, Prilog istraživanju toplotnih opterećenja amortizera poluaktivnog sistema oslanjanja motornih vozila, , 2013,, Vojnotehnički glasnik, Vol.56, No.3, pp. 26-50., ISSN 0042-8469, 2013
 50. Demić, Miroslav, Diligenski, Đorđe, A contribution to research of the influence of steering trapeze on bus wheels shimmy, 258,, Journal of Applied Engineering Science, Vol.11, No.3, pp. 137-144., ISSN 1821-3197, 2013
 51. Demić, M., Belingardi, G., Diligenski, Đ., A contribution to passive shock absorber force investigation, Jornal of Applied Engineering Science, Vol.12, No.3, pp. 217-226., ISSN 1451-4117, 2014
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
72
Укупан
 1. Демић, М., Неки специфини захтеви при пројектовању полужних механизама система за управљање за возила формуле точкова 8x8, Техника, Vol.-, No.3, pp. -, ISSN -, 1975
 2. Демић, М., Проблеми испитивања понашања возила на путу, Проблеми испитивања понашања возила на путу, Vol.-, No.11, pp. -, ISSN -, 1975
 3. Демић, М., Прилог израчунавању функције поузданости система за управљање моторним возилима, Техника, Vol.-, No.4, pp. -, ISSN -, 1976
 4. Демић, М., Неки проблеми који се јављају при синтези биодинамичких осцилаторних модела човека,, Техника, Vol.-, No.-, pp. 7/8, ISSN -, 1977
 5. Демић, М., Прилог истраживању удобности моторних возила, Техника, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN -, 1978
 6. Демић, М., Нека питања везана за дефинисање биодинамичких осцилаторних модела човека, Техника, Vol.-, No.7/8, pp. -, ISSN -, 1978
 7. Демић М., Прилог објективизацији критеријума осцилаторне удобности, Техника, Vol.-, No.4, pp. -, ISSN -, 1979
 8. Костић Љ., Ћосић И., Демић М., Примена рачунара у испитивању удобности и сигурности путничких возила, Пракса, Vol.-, No.10, pp. -, ISSN -, 1979
 9. Демић М., Прилог истраживању деловања осцилација на човечије тело са кибернетског становишта, Ергономија, Vol.-, No.2, pp. -, ISSN -, 1980
 10. Демић М., Прилог експерименталном истраживању утицаја конструкције радијалних пнеуматика на вертикалне осцилације путничких моторних возила, Техника, Vol.-, No.4, pp. -, ISSN -, 1980
 11. Демић М., Прилог истраживању утицаја карактеристика амортизера на осцилаторну удобност моторних возила, Техника, Vol.-, No.7 8, pp. -, ISSN -, 1980
 12. Демић М., Анализа могућности за оптимизацију осцилаторних параметара моторних возила уз помоћ дигиталних рачунара, Техника, Vol.-, No.11, pp. -, ISSN -, 1980
 13. Демић М.:, Истразивање експлоатационих убрзања са становишта осцилаторних оптерећења човечијег тела и понашања моторних возила, Ергономија, Vol.-, No.3, pp. -, ISSN -, 1980
 14. Демић М., Експериментално утврђивање нивоа оптимизације осцилаторних параметара моторног возила са становишта оптерећења агрегата мотора, Ергономија, Vol.-, No.4, pp. -, ISSN -, 1981
 15. Демић М., Експериментално оптимирање вибрација погонске групе моторних возила, Техника, Vol.-, No.11, pp. -, ISSN -, 1981
 16. Демић М., Истраживање осцилаторних параметара човечијег тела у стојећем и седећем положају под дејством ударних побуда, Ергономија, Vol.-, No.6, pp. -, ISSN -, 1981
 17. Демић М., Неки аспекти истраживања утицаја бочних и уздужних осцилација човечијег тела са становишта осцилаторне удобности моторних возила, Ергономија, Vol.-, No.2, pp. -, ISSN -, 1982
 18. Демић М., Прилог истраживању допуштених нивоа осцилаторних оптерећења човечије главе у превозним средствима са физиолошког становишта, Ергономија, Vol.-, No.5, pp. -, ISSN -, 1982
 19. Демић М., Физиолошки прилаз дефинисању препорука за оцену утицаја вертикалних осцилација случајног карактера на замор човечијег тела, Ергономија, Vol.-, No.3, pp. -, ISSN -, 1982
 20. Демић М., Илић Н., Истраживање осцилаторних побуда мотора, Техника, Vol.-, No.7/8, pp. -, ISSN -, 1982
 21. Демић М., Прилог дефинисању препорука за оцену утицаја бочних и уздужних осцилација случајног карактера на замор човечијег тела, Ергономија, Vol.-, No.4, pp. -, ISSN -, 1983
 22. Демић М., Лабораторијско истраживање утицаја неуниформности пнеуматика на параметре управљивости и осцилаторне удобности путничких моторних возила, МВМ, Vol.-, No.15, pp. -, ISSN -, 1983
 23. Демић М, Прилог дефинисању препорука за оцену случајних осцилаторних оптерећења човечије главе у превозним средствима, Ергономија, Vol.-, No.6, pp. -, ISSN -, 1984
 24. Демић М., Истраживање времена до појаве замора човека под утицајем о сцилаторних оптерећења у возилима средње класе, Техника, Vol.-, No.2, pp. -, ISSN -, 1984
 25. Демић М., Прилог истраживању утицаја механичких осцилација на човека у циљу објективизације постојећих резултата и идентификације човека као регулатора у кибернетском систему:човек:возило:околина, Ергономија, Vol.-, No.1, pp. -, ISSN -, 1984
 26. Демић М., Неки аспекти истраживања параметара униформности радијалних пнеуматика за путничка моторна возила, Техника, Vol.-, No.2, pp. -, ISSN -, 1985
 27. Демић М., Милановић С., Марковић М., Ђуриц, М., Неки аспекти истраживања отпора котрљања пнеуматика домаће производње, Застава, Vol.-, No.9, pp. -, ISSN -, 1985
 28. Демић М., Физиолошки прилаз истраживању утицаја квазислучајних и понављајућих ударних вертикалних осцилација на замор човека, Ергономија, Vol.-, No.2, pp. -, ISSN -, 1986
 29. Демић М., Истраживање осцилаторних параметара човечијег тела под дејством ударних побуда, Ергономија, Vol.-, No.4, pp. -, ISSN -, 1986
 30. Демић М., Прилог истраживању дејства истовремених случајних транслаторних осцилација на замор човека са физиолошког аспекта, Ергономија, Vol.-, No.1, pp. -, ISSN -, 1986
 31. Демић М., Оптимизација осцилаторних параметара моторних возила уз помоћ микро-рачунара, Застава, Vol.-, No.1, pp. -, ISSN -, 1986
 32. Демић М., Аналитички прилаз оптимизацији осцилација моторних возила, Застава, Vol.-, No.14, pp. -, ISSN -, 1987
 33. Демић М., Радисављевић М., Обрадовић Д., Радовановић В. Петровић О., Ђурић М., Пример усаглашавања карактеристика система за ослањање погонске групе путничког возила, Застава, Vol.-, No.17, pp. -, ISSN -, 1987
 34. Демић М., Оптимизација карактеристика еласто-пригушних елемената путничког моторног возила са становишта осцилаторне удобности, Застава, Vol.-, No.21, pp. -, ISSN -, 1988
 35. Демић М., Прилог идентификацији нелинеарног биодинамичког осцилаторног модела човека у стојећем пасивном положају, Продуктивност, Београд, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN -, 1988
 36. Демић М., Прилог оптимизацији карактеристика еласто:пригушних елемената путничког моторног возила,, Застава, Vol.-, No.23, pp. -, ISSN -, 1988
 37. Демић М., Прилог оптимизацији положаја и карактеристика ослонаца погонске групе путничког моторног возила, Застава, Vol.-, No.27, pp. -, ISSN -, 1990
 38. Демић М., Оптимизација углова седишта возача са енергетског аспекта, Продуктивност, Београд, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN -, 1991
 39. Демић М., Мирић Н., Прилог дефинисању динамичког модела возила за анализу процеса кочења, Застава, Vol.-, No.30, pp. -, ISSN -, 1991
 40. Демић М., Прилог моделирању система Возач:Возило:Окружење у току процеса кочења, Часопис Застава, Vol.-, No.31, pp. -, ISSN -, 1995
 41. Демић М.,Савић Р., Избор конструктивних параметара система за управљање теретних возила са аспекта минимизације "лепршања" управљујућих точкова, Техника:Машинство, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN -, 1995
 42. Демић М., Минић М., Миловановић М., Прилог дефинисању параметара геометрије ослањања управљачких точкова теретних моторних возила, Војно-технички гласник, Vol.-, No.6, pp. -, ISSN -, 1996
 43. Демић, М., Прилог утврђивању поузданости нове методе за идентификацију осцилаторних параметара моторних возила, Војнотехнички гласник, Vol.-, No.2, pp. -, ISSN -, 1997
 44. Демић, М., Идентификација параметара стационарних бочних катрактеристика пнеуматика, Техника, Vol.-, No.-, pp. 11-12, ISSN -, 1997
 45. Демић, М., Нормирање неуниформности пнеуматика уз коришћење осцилаторних модела моторних возила, Техника, Vol.-, No.-, pp. 5/6, ISSN -, 1998
 46. Демић, М., Поповић, П., Пијевац, В., Прилог утврђивању стварних вибрационих оптерећења специјалног четвороосовинског камиона, Војнотехнички гласник, Vol.-, No.4, pp. -, ISSN -, 1998
 47. Демић, М., Лукић, Ј., Спентзас, К., Примена методе за аутоматско описивање кретања динамичких система при израèунавању перформанси моторних возила, Застава, Vol.-, No.34, pp. -, ISSN -, 1999
 48. Демић, М., Поповић, П, Прилог утврђивању стварних оптерећења агрегата и система камиона ФАП 1921 БК/36 4x2, Техника, Vol.-, No.3, pp. -, ISSN -, 1999
 49. Дилигенски, Ð., Шакота, Ж., Демић, М., Утицај концепције аутобуса на вибрациону удобност путника, Часопис “Застава”, Vol.-, No.34, pp. -, ISSN -, 1999
 50. Демић, М., Оптимизација параметара геометрије ослањања управљачких точкова моторних возила, Техника, Vol.-, No.3, pp. -, ISSN -, 2000
 51. Демић, М., Лукић, Ј., Спентзас, Ц., Формализовано моделирање осцилација моторнихвозила, Техника, Vol.-, No.1, pp. -, ISSN -, 2000
 52. Демић, М., Лукић, Ј., Спентзас, Ц., Формализовано моделирање управљивости моторних возила, Војнотехнички гласник, Vol.-, No.2, pp. -, ISSN -, 2000
 53. Демић, М., Тољски, В., Спентзас, К, Прилог истраживању утицаја неуниформности пнеуматика на вибрације система за управљање моторних возила, Војнотехнички гласник, Vol.-, No.3, pp. -, ISSN -, 2001
 54. Демић, М, Неки аспекти истраживања лепршања управљачких точкова теретног моторног возила, Војнотехнички гласник, Vol.-, No.3, pp. -, ISSN -, 2002
 55. Демић, М., Дилигенски Ђ., Неки аспекти истраживања вибрација система за управљање моторних возила, Техника - Машинство, Vol.-, No.5, pp. -, ISSN -, 2002
 56. Демић, M., Прилог пројектовању уређаја за регистровање микронеравнина путева, Техника, (Машинство), Vol.-, No.52, pp. 4/5, ISSN -, 2003
 57. Демић. М., Лукић, Ј., Дилигенски Ђ., Прилог анализи утицаја концепције на динамичке параметре теретних моторних возила, Техника, Vol.-, No.52, pp. 8-15, ISSN -, 2003
 58. Демић. М., Лукић, Ј., Дилигенски Ђ., Метод за анализу утицаја положаја тежишта терета на динамичке параметре камиона, Војнотехнички гласник, Vol.-, No.3, pp. -, ISSN -, 2003
 59. Демић, М., Сто година моторних возила у Србији, Часопис Застава, Vol.-, No.38, pp. -, ISSN -, 2004
 60. Демић, М., Лукић, Ј. Дилигенски Ђ., Прилог развоју методе за испитивање седишта са аспекта осцилаторне удобности, Застава, Vol.-, No.37, pp. -, ISSN -, 2004
 61. Мицић, Ж., Демић, М., Информационо-документациона подлога пројектовању возила у систему квалитета, Истраживања и пројектовања за привреду, Vol.-, No.-, pp. 4/5, ISSN -, 2004
 62. Пантелић, Милинковић, З., Часњи, Ф., Демић, М., Могућност снижавања унутрашње буке повећањем акустичке апсорпције, Часопис «Застава»,, Vol.-, No.39, pp. -, ISSN -, 2004
 63. Радисављевић, М. Демић, М, Прилог пројектовању каросерије путничког моторног возила побољшањем виброакустичких параметара, Истраживања и пројектовања за привреду, Vol.-, No.6, pp. -, ISSN -, 2004
 64. Демић, М., Сто година моторних возила у Србији, YУНГ, Vol.-, No.-, pp. 44-45, ISSN -, 2005
 65. Демић, М., Прилог пројектовању полуактивног система ослањања моторног возила, Истраживања и пројектовања за привреду, Vol.-, No.9, pp. -, ISSN -, 2005
 66. Демић, М., Прилог оптимизацији активног система за ослањање возила, без филтера у повратној спрези, Техника-Машинство, Vol.-, No.54, pp. 21-26, ISSN -, 2005
 67. Демић, М., Дилигенски, Ђ., Демић, И., Прилог оптималном пројектовању активног система за ослањање возила, Војнотехнички гласник, Vol.-, No.-, pp. 3-4, ISSN -, 2005
 68. Демић, М., Дилигенски, Ђ., Прилог пројектовању активног система за ослањање возила, Застава, Vol.-, No.41, pp. 13-18, ISSN -, 2006
 69. Демић, М., Мерење параметара кретања возила без жироскопски стабилисаних платформи, Војнотехнички гласник, Vol.-, No.1, pp. 11-18, ISSN -, 2007
 70. Демић, М., Развој модела возача за управљање возилом током праволинијског кретања, Војнотехнички гласник,, Vol.-, No.2, pp. 206-213, ISSN -, 2007
 71. Демић, М., Мерење параметаракретања воѕила без жироскопски стабилисаних платформи, Војнотехнички гласник, Vol.2007, No.1, pp. 11-18, ISSN -, 2007
 72. Belingardi, G., Demić, M., A possible model for shock absorber by using the „Black box“ method, Istraživanja i projektovanja za privredu, Vol.7, No.4, pp. 45-53, ISSN 1451-4117, 2009
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
26
Укупан
 1. Демић, М, Прилог истраживању критеријума осцилаторне удобности, Симпозијум динамика машина и механизама, Крагујевац, 1978
 2. Демић М, Дефинисање неких резонантних тачака осцилаторног модела човечијег тела под дејством стохастичких осцилаторних побуда, Симпозијум "Машине и механизми – бука, вибрације и уравнотезавања ротора и машина", Београд, 1980
 3. Демић М., Примена експерименталне методе за оптимизацију ослонаца погонске групе путничких моторних возила, ИИИ Југословенски конгрес ИФТОМ, Мостар, 1980
 4. Демић М., Истраживање утицаја неких антропометријских параметара човечијег тела на вертикална убрзања главе у току процеса стационарног песачења, Симпозијум "Заштита од буке и вибрација у животној и радној с редини, Београд, 1980
 5. Демић М., Једна метода за идентификацију подучних неравнина микро:профила пута са аспекта осцилаторних побуда аутомобила, Југословенско саветовање "Заштита од буке и вибрација у животној средини", Београд, 1981
 6. Демић М., Гајовић М., Прилог дефинисању препорука за оцену нивоа вибрација погонског агрегата путничких возила средње класе у експлоатационим условима,, Симпозијум "Заштита од буке и вибрација у зивотној и радној средини", Београд, 1982
 7. Демић М., Дефинисање препорука за оцену случајних вертикалних осцилаторних померања седиста превозних средстава и радних машина, ВИ Југословенско саветовање, Заштита од буке и вибрација у животној и радној средини, Београд, 1983
 8. Демић М., Марковић М., Неки аспекти истраживања неуниформности пнеуматика моторних возила, ИФТОМ, Мостар, 1983
 9. Демић М., Прилог дефинисању кривих једнаког опажања понављајућих вертикалних ударних осцилација, В Научни скуп "човек и радна средина", Ниш, 1986
 10. Демић М., Прилог примени микрорачунара при оптимизацији осцилаторних параметара моторних возила са активним системом за ослањање, X Југословенско саветовање "Заштита од буке и вибрација у животној и радној средини, Београд, 1987
 11. Демић М., Значај испитивања нестационарних бочних карактери стика пнеуматика за оцену понашања возила на путу, Зборник радова ФАП, -, 1987
 12. Демић М., Истраживање осцилаторних параметара човечијег тела у стојећем ставу под дејством ударних побуда, ЈИД Заштите на раду, Ниш, 1987
 13. Demić M., A contribution to definition of influence of quasi:random and repeated shock vibrations on human fatique from physiological aspect, XIII savetovanje "Buka i vibracije u zivotnoj sredini", Nis, 1991
 14. Демић М., Минић М., Савић Р., Аналитичко дефинисање параметара геометрије управљачких точкова у фази пројектовања теретних возила, Зборник радова ФАП, -, 1993
 15. Демић М.,Крстић Б., Утицај трансмисије возила на потрошњу горива, Тешка машиноградња 93", Крушевац, 1993
 16. Демић М.,Пијевац, В., Неки перспективни захтеви код градње теретних моторних возила, Научно стручни скуп "Машинство за XXИ век, -, 1994
 17. Демић М., Прилог анализи "лепршања" управљачких точкова моторних возила, Прилог анализи "лепршања" управљачких точкова моторних возила, Београд, 1995
 18. Демић М., Лукић Ј., Милић Ж., Анализа постојећих метода за истраживање утицаја вибрација на замор човека са посебним освртом на случајне вибрације, Симпозијум “Ергономија ‘96", Београд, 1996
 19. Демић, М. Лукић, Ј., Одређивање доминантних вибрационих оптерећења кориснника моторних возила, Симпозијум “Ергономија´98“, Београд, 1998
 20. Демић, М., Дилигенски Ð., Тхе Оптимизатион оф Суспенсион Геометрy Параметерс оф бус Стееред Wхеелс, Third International Conference Heavy Machinery -ХМ´99, Краљево, 1999
 21. Шакота, Ж., Демић, М., Утицај шеме погона теретног моторног возила на ниво оптерећења елемената преносника снаге, ИПС´99, Будва, 1999
 22. Лукић, Ј., Демић, М., Утицај двокомпонентних вибрација на човека, Ергономија 2000“, Београд, 2000
 23. Милић, Ж., Демић, М., Прилог истраживању утицаја случајних вибрација на замор човека, Ергономија 2000, Београд, 2000
 24. Дилигенски Ђ., Демић, М., Утицај концепције аутобуса на удобност путника, Симпозијум Ергономија 2002, Симпозијум Ергономија 2002, 2002
 25. Демић, М., Један поглед на перспективе образовања инжењера, Конференција „Техничко (технолошко) образовање у Србији, Чачак, 2006, 13-16 Април,, pp. 31-34
 26. Мирослав Демић, Осврт на образовање за технички развој, „Tehnika, Informatika i Obrazovanje za društvo učenja i znanja, Чачак, 2011, 3-05 јуни, pp. 34-47, ISBN 978-86-7776-127-1
Списак резултата М81
Нови производ или технологија уведени у производњу, признат програмски систем, признате нове генетске пробе на међународном нивоу (уз доказ), ново прихваћено решење проблема у области макроекономског, социјалног и проблема одрживог просторног развоја уведени у производњу (уз доказ)
Број
2
Укупан
 1. Група аутора из Института "Винча" + М. Демић, Нископодни градски аутобус ФАП А 547.3, 23.06.2009., ФАП Прибој, Прибој, 2009
 2. Група аутора из Института "Винча"+М. Демић, Зглобни нископодни аутобус ФАП А 559.4, 23.06.2009., ФАП Прибој, Прибој, 2009

Udzbenici
 1. Основи теорије гусеничних возила", уџбеник, Технички факултет у Чачку, 1992,
 2. "Основи пројектовања теретних моторних возила", уџбеник, Машински факултет у Крагујевцу, 1994,
 3. Основи пројектовања теретних моторних возила, Машински факултет у Крагујевцу, 1994.

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Истраживање и развој путничког аутомобила средње класе, финансирала Републичка заједница науке Србије, 1981-1985
 2. Истраживање и развој новог средњелитражног аутомобила средње класе, финансирала Регионална заједница науке Шумадије II поморавља, 1981-1983,
 3. Истраживање и развој новог средњелитражног аутомобила средње класе, финансирала Регионална заједница науке Шумадије II поморавља, 1981-1983,
 4. Моделирање динамичког система Возач- возило-окружење, финансирало Министарство за науку и технологију Србије, 1990-1995,
 5. Примена нумеричких метода за оптимизацију концепта привредних моторних возила ‘иновациони пројекат, Финасирало Министарство за науку и технологију Србије, 1997’1998,
 6. Подпројекат "Осцилаторна удобност аутомобила" у оквиру пројекта " Научне подлоге за инжењерство мотора и моторних возила (11МОЗСВ1)
 7. Истраживање и развој возила формуле точкова 4х4 укупне масе до 4 тоне, Министарство за науку и технологију Србије, 2001-2003.
 8. Истраживање и развојновог нископодног градског аутобуса, Министарство за науку и технологију Србије, 2004-2007.

ВОЂЕЊЕ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА
 1. Истраживање бочних карактеристика пнеуматика (Ненад Мирић)
 2. Оптимизација параметара ослонаца погонске групе (Јованка Лукић)
 3. Истраживање утицаја алгоритама ABS на кочне параметре возила (Миле Раичевић)

ВОЂЕЊЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. Истраживање параметара комплексне удобноссти аутобуса (Ђорђе Дилигенски)
 2. Истраживање параметара осцилаторне удобности теретних моторних возила (Живорад Милић)
 3. Истраживање параметара осцилаторне удобности путничких моторних возила (Јованка Лукић)

РЕЦЕНЗИЈА РАДОВА У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА
 1. Applied Ergonomics
 2. Industrial Ergonomics
 3. Int. J of Vehicle Design
 4. Journal of Sound and Vibrations
 5. Fuel and Energy
 6. Mobility and Vehicle Mechanics

UREDJIVANJE CASOPISA
 1. Часопис „Застава“

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Моторна возила,, На матичном факултету, 1979-2002
 2. Динамика моторних возила, На матичном факултету, 1992
 3. Моторна возила 2, На матичном факултету, 1992- до данас
 4. Дизајн у аутомобилској индустрији, На матичном факултету, 2004- до данас
 5. Саобраћајнице и регулисање саобраћајних токова, На матичном факултету, 2004- до данас
 6. Саобраћајнице, На матичном факултету, 2007
 7. Моторна возила: Машински факултет у Нишу, На другом универзитету, 1989
 8. Механика вожње: Грађевински факултет у Београду, На другом универзитету, 2007

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. Шеф катедре за МВМ, На матичном факултету, 1997-1999, 2002-2006
 2. Председник стручног већа за област технике, На матичном факултету, 2001-2007
 3. Члан Сената Универзитета, На универзитету, 2007-2009