ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Младен Јосијевић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеМладен Јосијевић
Година и место рођењаКрагујевац 1988
ЗвањеДоцент
E-mailmladenjosijevic@gmail.com
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаФакултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, Енергетика и процесна техника

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година2010
МестоKragujevac
ИнституцијаMašinski fakultet
НасловKorišćenje geotermalne energije za zagrevanje objekata
ОбластObnovljivi izvori energije
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година2012
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука
НасловАнализа потрошње енергије и дефинисање мера за повећање енергетске ефикасности у изабраном домаћинству
ОбластЕнерго еколошки менаџмент
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година2020
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука
НасловМапирање и искоришћење отпадне топлоте у прехрамбеној индустрији
ОбластЕнергетика и процесна техника

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
2013Факултет инжењерских наукаИстраживач сарадник
2021Факултет инжењерских наукаДоцент

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М21a
Рад у међународном часопису изузетних вредности
Број
1
Укупан
 1. Dušan Gordić, Jelena Nikolić, Vladimir Vukašinović, Mladen Josijević, Aleksandar D. Aleksić, Offsetting carbon emissions from household electricity consumption in Europe, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol.175, No.1, pp. 113154, ISSN 1879-0690, Doi https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.113154, 2023
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
8
Укупан
 1. Bošković Goran B., Josijević Mladen M., Jovičić Nebojša M., Babić Milun J., Cogeneration potentials of municipal solid waste landfills in the Republic of Serbia, Thermal Science, Vol.1, No.1, pp. 1, ISSN 1, Doi 10.2298/TSCI150626063B, 2016
 2. Mladen M. Josijević, Dušan R. Gordić, Dobrica M. Milovanović, Nebojša M. Jurišević, Nikola Ž. Rakić, A method to estimate savings of led lighting instalation in public buildings: the case study of secondary schools in Serbia, Thermal Science, Vol.21, No.6B, pp. 2931-2943, ISSN 0354-9836, 2017
 3. Nikola Ž. Rakić, Dušan R. Gordić, Vanja M. Šušteršič, Mladen M. Josijević, Milun J. Babić, RENEWABLE ELECTRICITY IN WESTERN BALKANS: SUPPORT POLICIES AND CURRENT STATE, THERMAL SCIENCE, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN -, Doi https://doi.org/10.2298/TSCI180512169R, 2018
 4. Mladen M. JOSIJEVIĆ, Vanja M. ŠUŠTERŠIČ, Dušan R.GORDIĆ, Ranking energy performance opportunities obtained with energy audit in dairies, Thermal Science, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN -, Doi https://doi.org/10.2298/TSCI191125100J, 2020
  Ranking energy performance opportunities obtained with energy audit in dairies.pdf
 5. Gordic, D., Vukasinovic, V., Kovacevic, Z., Josijevic, M., Zivkovic, D., Assessing the Techno-Economic Effects of Replacing Energy-Inefficient Street Lighting with LED Corn Bulbs, Energies, Vol.14, No.13, pp. 3755 (1-16), ISSN 1996-1073, Doi https://doi.org/10.3390/en14133755, 2021
 6. Aleksandar M. NEŠOVIĆ, Nebojša S. LUKIĆ, Mladen M. JOSIJEVIĆ Nebojša M. JURIŠEVIĆ, Novak N. NIKOLIĆ, NOVEL FLAT-PLATE SOLAR COLLECTOR WITH AN INCLINED N-S AXIS AND RELATIVE E-W TRACKING ABSORBERS AND THE NUMERICAL ANALYSIS OF ITS POTENTIALS, Thermal Science, Vol.-, No.-, pp. 115-115, ISSN 2334-7163, Doi https://doi.org/10.2298/TSCI230201115N, 2023
 7. Aleksandar Nešović, Nebojša Lukić, Nebojša M. Jurišević, Dragan Cvetković, Dragan Džunić, Mladen M. Josijević, Bogdan P. Nedić, EXPERIMENTAL ANALYSIS OF THE FIXED FLAT-PLATE SOLAR COLLECTOR WITH SN-AL2O3 SELECTIVE ABSORBER AND GRAVITY WATER FLOW, THERMAL SCIENCE, Vol.27, No.1, pp. 349-358, ISSN -, Doi https://doi.org/10.2298/TSCI220904171N, 2023
 8. The Implementation of 3D Printing in Engineering Education in the Field of Hydraulic, The Implementation of 3D Printing in Engineering Education in the Field of Hydraulic, The Implementation of 3D Printing in Engineering Education in the Field of Hydraulic, Vol.00, No.00, pp. -, ISSN -, 2023
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
1
Укупан
 1. Nebojša Jurišević, Dušan Gordić, Nebojša Lukić, Mladen Josijević, Benchmarking heat consumption in educational buildings in the city of Kragujevac (Serbia), Energy Efficiency, Vol.11, No.-, pp. 1023-1039, ISSN 1570-6478, Doi https://doi.org/10.1007/s12053-018-9631-y, 2018
Списак резултата М31
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини(неопходно позивно писмо)
Број
1
Укупан
 1. Dušan Gordić, Nebojša Jurišević, Dubravka Živković, Vladimir Vukašinović, Dobrica Milovanović, Davor Končalović, Mladen Josijević, Benchmarking of Heat Energy Consumption in Public Buildings in the City of Kragujevac, Proceedings of the 4th Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Ener, Niš, Serbia, 2018, 25-26 October, pp. 139-146, ISBN 978-86-80616-03-2
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
7
Укупан
 1. Danijela Nikolic, Vanja Sustersic, Mladen Josijevic, Zivan Spasic, Energy Analysis of Solar Greenhouse with Photovoltaic System and Heat Pump, 19th International Conference on Thermal Science and Engineering of Serbia - SIMTERM 2019, Sokobanja, 2019, 22-25. October, pp. 68, ISBN ISBN 978-86-6055-1203-0
 2. Natalija Aleksić, Danijela Nikolić, Vanja Šušteršič, Jasmina Skerlić, Mladen Josijević, Building integrated photovoltaics - case study of implementation at Faculty of Engineering in the city of Kragujevac, 7th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, 2019, 17–18. October, pp. 213-220, ISBN 978-86-81505-97-7
 3. Živković D., Končalović D., Vukašinović V., Josijević M., Nikolić J., Novaković I., Preliminary cost-benefit analysis for the heat pump application in industry, XX međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2021, Jahorina, Istočno Istočno Sarajevo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, 2021, ISBN ISBN 978-99976-710-8-0
 4. Aleksandar Nešović, Mladen Josijević, Nebojša Lukić, Novak Nikolić, Dušan Gordić, HEAT LOSSES OF THE ALUMINUM FLAT ABSORBER PLATE AS A FUNCTION OF THE VECTOR WIND CHARACTERISTICS – NUMERICAL ANALYSIS, COMETa 2022, Jahorina, 2022, 17-19.11.2022
 5. Vanja Šušteršič, Vladimir Vukašinović, Dušan Gordić, Mladen Josijević, 3D printing of hydrodinamic coupling for school education, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 9th International Congress Motor Vehicles and Motors, Kragujevac, 2022, 13-14 October, pp. 1-6, ISBN 1757-8981
 6. V. Sustersica, N. Aleksica, N. Rakica, M. Josijevica, Wastewater as a new source of energy, DEMI 2023 16th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering, Banja Luka, 2023, 1-2 jun
 7. Vanja Šušteršič, Natalija Aleksić, Nikola Rakić, Mladen Josijević, Wastewater as a new source of energy, 16th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering, DEMI 2023, Banja Luka, 2023, pp. 259-264, ISBN 978-99938-39-92-7
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
2
Укупан
 1. 5. D. Živković, D. Končalović, D. Nikolić, D. Gordić, V. Vukašinović, M. Josijević, Opportunities and Barriers for Deep Renovation in Serbia, Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Novi Sad, 2018, 30.06.-04.07.
 2. 6. D. Končalović, D. Živković, D. Gordić, V. Vukašinović, M. Josijević, Genesis of the Unsustainability in the Public Transportation System in Kragujevac, Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Novi Sad, 2018, 30.06.-04.07
Списак резултата М42
Монографија националног значаја, монографско издање грађе, превод изворног текста у облику монографије (само за старе језике)
Број
2
Укупан
 1. Бабић М., Гордић Д., Бошковић Г., Кончаловић Д., Живковић Д., Вукашиновић В., Ракић Н., Јосијевић М., Енергетско планирање у општинама (методологије и алати), Факултет инжењерских наука, Br. strana: 141, ISBN 978-86-6335-028-1, Крагујевац, 2015
 2. Бабић М., Гордић Д., Живковић Д., Кончаловић Д., Бошковић Г., Вукашиновић В.,Јосијевић М., Ракић Н, Анализа потрошње енергије и могућности за употребу локалних извора енергије у општинама, Факултет инжењерских наука, Br. strana: 151, ISBN 978-86-6335-029-8, Крагујевац, 2015
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
14
Укупан
 1. Младен Јосијевић, Душан Гордић, Милун Бабић, Методологија за брзо одређивање индикатора енергетске потрошње у домаћинствима, Енергија, економија, екологија, Vol.15, No.2, pp. 117-122, ISSN 0354-8651, 2013
 2. Душан Р. Гордић, Милан С. Поповић, Душан Р. Цановић, Никола Ж. Ракић, Младен М. Јосијевић, Технологија сакупљања и геолошког складиштења CO2-CCS технологија, Енергија, економија, екологија, Vol.16, No.1-2, pp. 265-271, ISSN 0354-8651, 2014
 3. Младен Јосијевић, Душан Гордић, Милун Бабић, Cogeneration Potential of Heat-Power Plants operating Within Business Association Toplana Srbija, Енергија, економија, екологија, Vol.16, No.1-2, pp. 43-48, ISSN 0354-8651, 2014
 4. Младен Јосијевић, Марко Милашиновић, Вања Шуштершич, Душан Гордић, Милун Бабић, Communal Wastewater Biogas Energy Potential in Kragujevac, Енергија, економија, екологија, Vol.16, No.3-4, pp. 315-319, ISSN 0354-8651, 2014
 5. Г. Бошковић, Н. Јовичић, М. Јосијевић, М. Милашиновић, С. Јовановић, М. Бабић, Могућности искоришћења депонијског гаса са депоније комуналног отпада у Крагујевцу, Енергија, економија, екологија, Vol.17, No.3-4, pp. 348-355, ISSN 0354-8651, 2015
 6. Д. Цановић, Н. Јовичић, М. Поповић, М. Јосијевић, Н. Ракић, Н. Јуришевић, М. Бабић, Истраживање техно-економских предуслова, могућности и оправданости за искоришћење депонијског гаса са депоније комуналног отпада у Крагујевцу, Енергија, економија, екологија, Vol.17, No.3-4, pp. 319-326, ISSN 0354-8651, 2015
 7. М. Јосијевић, М. Милојевић, Г. Бошковић, Д. Цановић, М. Бабић, Ефикасност увођења когенерацијских постројења у топлане Републике Србије на примеру котларнице „Ердоглија-Крагујевац“, Енергија, економија, екологија, Vol.17, No.3-4, pp. 327-333, ISSN 0354-8651, 2015
 8. М. Јосијевић, Н. Андрић, Д. Цановић, Н. Ракић, Д. Гордић, Енергетска ефикасност система за грејање санитарне воде са соларним колекторима на објектима Клиничко болничког центра у Крагујевцу, Енергија, економија, екологија, Vol.17, No.3-4, pp. 341-347, ISSN 0354-8651, 2015
 9. Вања Шуштершич, Душан Гордић, Младен Јосијевић, Катарина Ђоновић, Легислатива и могућности примене геотермалних топлотних пумпи у Србији и земљама окружења, Енергија, економија, екологија, Vol.18, No.3-4, pp. --, ISSN 0354-8651-, 2016
 10. Владимир Вукашиновић, Душан Гордић, Милун Бабић, Младен Јосијевић, Дубравка Живковић, Процена и мапирање потенцијала чврсте биомасе, Енергија, економија, екологија, Vol.18, No.3-4, pp. --, ISSN 0354-8651, 2016
 11. Горан Б. Бошковић, Младен М. Јосијевић, Небојша М. Јовичић, Милун Ј. Бабић, Когенерациони потенцијал комуналних депонија у Републици Србији, Енергија, економија, екологија, Vol.18, No.3-4, pp. --, ISSN 0354-8651, 2016
 12. Н. Јуришевић, М. Јосијевић, Н. Ракић, А. Миловановић, Специфична потрошња финалне енергије у предшколским установама у Крагујевцу, Енергија, Економија, Екологија, Vol.17, No.1-2, pp. 390-396, ISSN 0354-8651, 2016
 13. В. Вукашиновић, Н. Jуришевић, М. Јосијевић, Д. Живковић, Д. Гордић, Повећање ефикасности коришћења топлотне енергије објеката предшколских установа - студија случаја обданиште "Цицибан", Техника, Vol.73, No.3, pp. 381-388, ISSN 0040-2176, 2018
 14. Nebojša Jurišević, Miroslav Stojadinović, Davor Končalović, Mladen Josijević, Dušan Gordić, Students' Perceptions of Air Quality - an Opportunity for More Sustainable Urban Transport in the Medium-sized University City in the Balkans, Tehnika, Vol.78, No.4, pp. 455-463, ISSN 05586208, Doi 10.5937/tehnika2304455J, 2023
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
13
Укупан
 1. Vanja Šušteršič, Dušan Gordić, Mladen Josijević, Vladimir Vukašinović, Application and design of hydrotransmission for tractors, Mobility & Vehicle, Vol.43, No.2, pp. 55-65, ISSN 1450-5304, 2016
 2. Ivana Terzić, Vanja Šušteršič, Aleksandar Nešović, Mladen Josijević, The possibility of biofuels use in Europe and in Serbia, Mobility Vehicles and Mechanics, Vol.44, No.4, pp. 43-58, ISSN 1450-5304, 2018
 3. Владимир Вукашиновић, Душан Гордић, Марија Живковић, Дубравка Живковић, Младен Јосијевић, Небојша Јовичић, Примена backcasting методологија при дугорочном планирању коришћења биомасе, Енергија, економија, екологија, Vol.20, No.1-2, pp. 563-571, ISSN 0354-8651, 2018
 4. Горан Бошковић, Небојша Јовичић, Душан Гордић, Младен Јосијевић, Владимир Вукашиновић, Техно-економска анализа уградње LED јавне расвете у општини Рача, Енергија, економија, екологија, Vol.20, No.1-2, pp. 494-500, ISSN 0354-8651, 2018
 5. Дубравка Живковић, Давор Кончаловић, Јасмина Скерлић, Владимир Вукашиновић, Младен Јосијевић, Никола Ракић, Имплементација концепта значајне енергетске санације зграда у ЕУ и Србији, Енергија, економија, екологија, Vol.20, No.1-2, pp. 148-156, ISSN 0354-8651, 2018
 6. Младен Јосијевић, Никола Ракић, Вања Шуштершич, Душан Гордић, Владимир Вукашиновић, Дубравка Живковић, Технологије складиштења топлотне енергије, Енергија, економија, екологија, Vol.20, No.1-2, pp. 168-174, ISSN 0354-8651, 2018
 7. Davor Končalović, Dubravka Živković, Dušan Gordić, Vladimir Vukašinović, Mladen Josijević, Slađana Stević, Improvement of energy efficiency of city vehicle fleets: case study, Mobility & Vehicle Mechanics (MVM), Vol.45, No.4, pp. 1-12, ISSN 1450-5304, Doi 10.24874/mvm.2019.45.04.01, 2019
 8. Jovanović, D., Gordić, D., Šušteršič, V., Josijević, M., Jurišević, N., Analiza isplativosti ugradnje fotonaponskih panela u javnom objektu na teritoriji Kragujevca– studija slučaja obdanište „Zeka“, Traktori i pogonske mašine, Vol.24, No.3/4, pp. 87-93, ISSN 0354-9496, 2019
 9. Dobrica Milovanović, Dušan Gordić, Vladimir Vukašinović, Mladen Josijević, DESIGN METHOD FOR HYDRODYNAMIC TORQUE CONVERTER, -, Vol.46, No.1, pp. 1-12, ISSN -, Doi 10.24874/mvm.2020.46.01.01, 2020
 10. Dubravka Živković, Davor Končalović, Vladimir Vukašinović, Mladen Josijević, Dušan Gordić, Integracija toplotnih pumpi u postojeći energetski sistem u malim i srednjim preduzećima, Energija, ekonomija, ekologija, Vol.24, No.3, pp. 32-38, ISSN 0354-8651, Doi 10.46793/EEE22-3.32Z, 2022
 11. Aleksa Savić, Vanja Šušteršič, Mladen Josijević, Aleksandar Nešović, Nebojša Jurišević, Vladimir Vukašinović, Numerička analiza toplotnih performansi geotermalne toplotne pumpe za potrebe grejanja i hlađenja stambene zgrade, Energija, ekonomija, ekologija, Vol.25, No.3, pp. 60-64, ISSN 0354-8651, Doi 10.46793/EEE23-3.60S, 2023
 12. Jelena Nikolić, Dušan Gordić, Vladimir Vukašinović, Mladen Josijević, Dubravka Živković, Planiranje energetske budućnosti grada: SWOT analiza - Studija slučaja grada Kragujevca, Energija, ekonomija, ekologija, Vol.25, No.2, pp. 22-28, ISSN 0354-8651, Doi 10.46793/EEE23-2.22N, 2023
 13. Mladen Josijević, Dušan Gordić, Vladimir Vukašinović, Jelena Nikolić, Dubravka Živković, Tehno-ekonomska analiza zamene električnog kotla toplotnom pumpom vazduh voda za zagrevanje stambenog prostora, Energija, ekonomija, ekologija, Vol.25, No.4, pp. 42-47, ISSN 0354-8651, Doi 10.46793/EEE23-4.42J, 2023
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
1
Укупан
 1. Josijević, M., Živković, D., Gordić, D., Končalović, Vukašinović, V., The analysis of commercially available electric cars, Mobility & Vehicle Mechanics, Vol.48, No.1, pp. 19-36, ISSN 1450-5304, Doi 10.24874/mvm.2022.48.01.02, 2022
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
4
Укупан
 1. Младен Јосијевић, Душан Гордић, Милун Бабић, Индикатори потрошње финалне енергије : поређење потрошње енергије у Крагујевцу, Србији, Европи и свету, 40. Национална конференција о квалитету, Kragujevac, 2013, ISBN 978-86-86663-93-1
 2. Davor Jovanović, Dušan Gordić, Jelena Nikolić, Nebojša Jurišević, Mladen Josijević, Toplotno bilansiranje i povećanje efikasnosti korišćenja toplotne energije vrtića "Zeka" u gradu Kragujevcu, Srbija, Energija, ekonomija, ekologija, Beograd, 2020, 21.-24. jun, pp. 187-193, ISBN 978-86-86199-02-7
 3. Mladen Josijević, Vanja Šušteršič, Dušan Gordić, Vladimir Vukašinović, Danijela Nikolić, Nikola Rakić, Pregled mera energetske efikasnosti i sprovođenje energetskog pregleda u prehrambenoj industriji, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, Beograd, 2020, 21.-24. jun, pp. 203-208, ISBN 978-86-86199-02-7
 4. Nikola Rakić, Vanja Šušteršič, Dušan Gordić, Mladen Josijević, Nebojša Jurišević, Jelena Nikolić, Odnos inokulum/supstrat: proračunske metode, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, Beograd, 2020, 21.-24. jun, pp. 285-291, ISBN 978-86-86199-02-7
Списак резултата М82
Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип, ново прихваћено решење проблема у области макроекономског, социјалног и проблема одрживог просторног развоја уведени у производњу (уз доказ)
Број
3
Укупан
 1. Живковић Д., Вукашиновић В., Кончаловић Д., Јосијевић М, Унапређење технолошког процеса и енергетске ефикасности система за хлађење индукционих машина кроз интеграцију топлотних пумпи у постојећи енергетски систем, Крагујевац, 2022
 2. Aleksandar Nešović, Nebojša Lukić, Dragan Taranović, Dragan Cvetković, Nebojša Jurišević, Dušan Gordić, Mladen Josijević, Eksperimentalna instalacija za ispitivanje fiksnih solarnih prijemnika sa otvorenim cirkulacionim krugom i koncept fiksnog ravnog zastakljenog solarnog prijemnika sa SnAl2O3 selektivnim apsorberom i gravitacionim proticanjem vode, Kragujevac, 2023
 3. Aleksandar Nešović, Nebojša Lukić, Dušan Gordić, Dragan Cvetković, Mladen Josijevic, Strujna pumpa sa dvostepenom konvergencijom i prekidnim hidraulicnom tokom za vakumsko ukuvavanje, Kragujevac, 2023
Списак резултата М85
Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент, нова генска проба, микроорганизми (уз доказ)
Број
1
Укупан
 1. Дубравка Живковић, Давор Кончаловић, Милун Бабић, Душан Гордић, Младен Јосијевић, Методологија за вредновање когенерационих пројеката у зградарству, Крагујевац, 2017

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Истраживање когенерационих потенцијала у комуналним и индустријским енерганама Републике Србије и могућности за ревитализацију постојећих и градњу нових когенерационих постројења

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. Tempus SDTRAIN - Training courses for public services in sustainable infrastructure development in Western Balkans, JPHES 530530 – 2012 , На матичном факултету
 2. Development And Improvement Of Automotive And Urban Engineering Studies In Serbia - JP 516729-2011

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Енерго еколошки менаџмент, На матичном факултету, 2012
 2. Истраживачки рад у машинству, На матичном факултету, 2012
 3. Механика флуида, На матичном факултету, 2013
 4. Хидрауличне и пнеуматске машине, На матичном факултету, 2012
 5. Обновљиви извори енергије 2, На матичном факултету, 2014
 6. Обука запослених у НИС-у за руковање судовима под притиском, Остало, 2014
 7. Основе процесних апарата и постројења, На матичном факултету, 2012-
 8. Пројектовање хидрауличних и пнеуматских машина, На матичном факултету, 2012-