ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Нада Ратковић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеНада Ратковић
Година и место рођења1963. Крагујевац
ЗвањеВанредни професор
E-mailnratkovic@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, Производно машинство и индустријски инжењеринг - Машински материјали и Технологија заваривања

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година1987
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловАнализа, пројектовање и примена планетних преносних великих снага
ОбластМашинске конструкције – Основи конструисања
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година1993
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловАнализа деформација и напона у елементима машинских конструкција са отворима
ОбластМашинске конструкције
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година2009
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловМоделирање процеса заваривања трењем машинских делова различитих облика и материјала
ОбластПроизводно машинство - Технологија заваривања

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
1988-Асистент приправник
1994-Асистент
2005-Асистент
2015Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u KragujevcuДоцент

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
1990Политехника Краков, Пољска-
1992Политехника Краков, Пољска-

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ГодинаНазив
1987Студент генерације – за постигнути успех у току студија

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
1
Укупан
 1. S. Marković, D. Arsić, R. Nikolić, V. Lazić, N. Ratković, B. Hadzima, J. Szmidla, R. Ulewicz, Analysis of the Welding Type and Filler Metal Influence on Performance of a Regenerated Gear, Materials, Vol.14, No.6, pp. 1496, ISSN 1996-1944, 2021
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
2
Укупан
 1. N., Ratković, R., Nikolić, I., Samardžić, Structural, chemical and deformation changes in friction welded joint of dissimilar steels, METALURGIJA, Vol.53, No.4, pp. 513-516, ISSN 0543-5846, 2014
 2. D.Arsić, I. Ivanović, A. Sedmak, M. Lazić, D. Kalaba, I. Čeković, N. Ratković, Experimental and numerical study of temperature field during hard facing of different carbon steels, Thermal Science, Vol.24, No.3, pp. 338-338, ISSN 03549836, 2020
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
5
Укупан
 1. B., Nedeljković, M., Babić, M., Mutavdžić, N., Ratković, S., Aleksandrović, R., Nikolić, V., Lazić, Reparatory hard facing of knives of the rotational device for terrain leveling, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.15, No.4, pp. 611-619, ISSN 1310-4772, Doi -, 2009
 2. N., Ratković, A., Sedmak, M., Jovanović, V., Lazić, R., Nikolić, B., Krstić, Quality analysis of Al-Cu joint realized by friction welding, Tehnički vjesnik - Tehnical Gazete, Vol.16, No.3, pp. 3-7, ISSN 1330-3651, Doi -, 2009
 3. N., Ratković, A., Sedmak, M., Jovanović, V., Lazić, R., Nikolić, B., Krstić, Physical and metallurgic changes during the friction welding of high-speed cutting steel and tempered steel, Tehnički vjesnik - Tehnical Gazete, Vol.16, No.3, pp. 27-31, ISSN 1330-3651, Doi -, 2009
 4. D. Arsić, V. Lazić, S. Aleksandrović, M. Babić, D. Milosavljević, M. Djordjević, N. Ratković, Reparatory hard-facing of working parts made of martensitic stainless steel in confectionery industry, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.22, No.1A-I, pp. 605-618, ISSN 1310-4772, 2016
 5. N. Ratković, V. Lazić D. Arsić, R. Nikolić, R. Prokić Cvetković, O. Popović, Microstructure in the joining zone during the friction welding of the two dissimilar steels, Industrial Lubrication and Tribology, Vol.70, No.2, pp. 401-407, ISSN 0036-8792, Doi 10.1108/ILT-08-2017-0234, 2018
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
4
Укупан
 1. D., Arsić, V., Lazić, S., Aleksandrović, R., Nikolić, P., Marinković, M., Đorđević, N., Ratković, Theoretical-experimental fracture analysis of a responsible machine part, Structural Integrity and Life, Vol.14, No.2, pp. 141-146, ISSN 1451-3749, 2014
 2. N. Ratković, V. Lazić, D. Arsić, R. Nikolić, J. Meško, R. Nigrovič, Influence of the friction time on the shape and microstructure of the mixing zone of the friction welded joint, Manufacturing Technology, Vol.16, No.6, pp. 1355-1359, ISSN 1213-2489, 2016
 3. N. Ratković, D. Arsić, V. Lazić, R. Nikolić, B. Hadzima, P. Palček, A. Sedmak, Influence of friction welding parameters on properties of the Al-Cu joint, FME TRANSACTIONS, Vol.45, No.1, pp. 165-171, ISSN 1451-2092, 2017
 4. S. Aleksandrović, S. Đačić, M. Đorđević, N. Ratković, D. Arsić, V. Lazić, New Method of Defining of Process Parameters in Double Side Thinning Strip Ironing Test, Tribology in Industry, Vol.42, No.1, pp. 59-69, ISSN 03548996, 2020
Списак резултата М31
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини(неопходно позивно писмо)
Број
4
Укупан
 1. D., Josifović, M., Jovanović, V., Lazić, D., Adamović, N. Ratković, Reparatory hard-facing of the machine systems parts, Tenth International JOM-Jubilee-Conference JOM-10, Helsingor, Denmark, 2001, May 11-14. 2001, pp. -, ISBN -
 2. В., Лазић, М., Јовановић, Н., Ратковић, Д., Адамовић, Процена отпорности на смицање модела наварених ковачких алата, "Стање и перспектива заваривања на почетку новог века", Београд, 2001, -, pp. -, ISBN -
 3. М., Јовановић, В., Лазић, Д., Јосифовић, Д., Адамовић, Н. Ратковић, Регенерација наваривањем различитих делова машинских система,, "Стање и перспектива заваривања на почетку новог века", Београд, 2001, -, pp. -, ISBN -
 4. В., Лазић, М., Јовановић, Д., Адамовић, Н., Ратковић, Избор најповољније технологије репаратуре ковачких алата из аспекта триболошких карактеристика, Заваривање 2003, Београд, 2003, -, pp. -, ISBN -
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
10
Укупан
 1. В., Лазић, М., Јовановић, Н., Ратковић, Д., Адамовић, Р., Вуловић, Процена отпорности на хабање наварених слојева изведених манганском електродом, X Југословенска конференција - Железничко машинство са међународним учешћем, Ниш, 2002, pp. 207-212
 2. M., Jovanović, V., Lazić, N., Ratković, D., Adamović, M. Mutavdžić, Estimate of wear resistance of the hard-faaced layers made by manganese electrode, 11th International Scietific Conference, University of Žilina, Slovak Republic, 2003, 17- 19. 09, pp. 105-108.
 3. V., Lazić, M., Jovanović, D. Josifović, N., Ratković, D., Adamović, Regeneration damaged working parts of forging presses and hammers by the welding and hard facing procedures, JOM – 11, Eleventh International Conference on the Joining of Materials, Helsingor, Denmark, 2003, May 25-28
 4. М., Мутавџић, М., Јовановић, В., Лазић, Н., Ратковић, Д., Адамовић, Избор оптималне технологије репаратуре делова изложених хабању, XI Југословенска конференција - Железничко машинство са међународним учешћем, ЖЕЛКОН 04, Ниш, 2004, pp. 277-282.
 5. V., Lazić, M., Jovanović, D., Adamović, D., Josifović, N., Ratković, Development and application of welding technologies for regeneration of damaged working parts of forging presses and hammers, Weding and Joining Technologies for a Sustainble Development and Environment,, Timisoara, Romania, 2006, 24-26.05., pp. 341-346.
 6. В. Лазић, М. Јовановић, М. Живковић, Д. Адамовић, Н. Ратковић, Избор и провера технологије репаратуре одговорног процесног постројења, “Регионално коришћење енергије у металургији и процесној индустрији”, Београд, 2006, 16-17 март, pp. -, ISBN -
 7. В., Лазић, М., Јовановић, Н., Ратковић, М. Мутавџић, Примена напредних технологија наваривања при репаратури различитих делова машинских система, Конференција одржавања "КОД - 2007", Тиват, Црна Гора, 2007, 27-30 Јун
 8. Dobrivoje Catić, Milorad Bojić, Jasna Glišović, Zorica Djordjević, Nada Ratković, Fault tree analysis of solar concentrators, 7th International Quality Conference, Faculty of Engineering, Kragujevac, 2013, 24th May, pp. 629-637
 9. N. Ratković, D. Arsić, V. Lazić, R. Nikolić, A. Sedmak, Influence of friction welding parameters on mechanical properties and microstructure of the Al-Cu joint, 7th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society - TEAM 2015, Belgrade, 2015, 15-16 October, pp. 359-363, ISBN 978-86-7083-877-2
 10. D. Arsić, V. Lazić, P. Palček, R. Nikolić, N. Ratković, Lj. Radović, N. Ilić, Selection of the optimal hard-facing technology for reparation of the machine parts made of hot work tool steel, 4th IIW South – East European Welding Congress, Belgrade, 2018, 10-13 October, pp. 1-7, ISBN 978-86-82585-13-8
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
1
Укупан
 1. N. Ratković, D. Arsić, V. Lazić, R. Nikolić, B. Hadzima, Influence of the contact and compacting pressures on the quality of the friction welded joint, 21st International PhD. students' seminar SEMDOK 2016, Žilina, 2016, 27-29 January, pp. 9, ISBN 978-80-554-1175-0
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
6
Укупан
 1. В. Николић, Н. Ратковић, Примена MOIRE методе и методе коначних елемената у анализи напонско деформационог стања на равно напрегнутом елементу са отвором и зарезима, Техника, Vol.-, No.7, pp. -, ISSN -, 1994
 2. V., Lazić, M., Jovanović, D., Adamović, N., Ratković, Improvement of the welding procedure of the fire truck rear axle semi housing assembly, International Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems, Mobility & Vehicles Mechanics, Vol.30, No.1, pp. 45-57., ISSN -, 2004
 3. В., Лазић, М., Јовановић, Н., Ратковић, Д., Адамовић, Процена отпорности на смицање модела наварених ковачких алатa, Заваривање и заварене конструкције, Vol.49, No.1, pp. 3-9., ISSN -, 2004
 4. N. Ratković, D. Arsić, V. Lazić, R. Nikolić, B. Hadzima, Micro-structure in the joint friction plane in friction welding of dissimilar steels, Procedia Engineering, Vol.149, No.-, pp. 414-420, ISSN 1877-7058, Doi 10.1016/j.proeng.2016.06.686, 2016
 5. N. Ratković, D. Arsić, V. Lazić, R. R. Nikolić, B. Hadzima, The contact and compacting pressures influences on the plastic deformation parameters of the friction welded joint, Materials Engineering - Materialove inzinierstvo, Vol.23, No.2, pp. 51-57, ISSN 1335-0803, 2016
 6. V. Lazić, D. Arsić, M. Zrilić, S. Aleksandrović, M. Đorđević, N. Ratković, Eksperimentalno merenje zaostalih napona u navаrenim slojevima kod termopostojanog čelika, Zavarivanje i zavarene konstrukcije, Vol.17, No.1, pp. 19-26, ISSN 0354-7965, 2017
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
1
Укупан
 1. V., Lazić, M., Jovanović, D., Adamović, N., Ratković, Selection of the optimum technology of the forging dies reparation from the aspect of tribological characteristics, TRIBOLOGIA – TEORIA I PRAKTIKA, Vol.-, No.2, pp. 11-31, ISSN 0208-7774, 2005
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
2
Укупан
 1. В., Лазић, М., Јовановић, Н., Ратковић, Д., Адамовић, Р., Вуловић, Процена отпорности на хабање наварених слојева изведених манганском електродом, Трибологија у индустрији, Vol.12, No.3 4, pp. 10-17., ISSN 0351-1642, Doi -, 2002
 2. Ćatić, D., Bojić, M., Glišović, J., Djordjević, Z., Ratković, N., Fault tree analysis of solar concentrators, International Journal for Quality Research, Vol.7, No.4, pp. 595-604, ISSN 1800-6450, 2013
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
18
Укупан
 1. В. Николић, Н. Ратковић, Упоредна анализа стања напона и стања деформације код машинских делова са једним извором концентрације напона, Зборник, ЈУМЕХ '95, Ниш, 1995
 2. В., Лазић, М., Јовановић, Ј., Ристовић, Д., Адамовић, Д., Јосифовић, Н., Ратковић, Репаратурно заваривање рама вертикалне ковачке пресе, XXIV Југословенски мајски скуп одржавалаца средстава за рад – YUMO 2000, Зборник радова, Херцег Нови, 2000, pp. 233-238
 3. В., Лазић, М., Јовановић, Б., Недељковић, Н., Ратковић, Д., Адамовић, Д., Јосифовић, Оцена материјала за наваривање делова изложених ударном абразивном хабању, YUTRIB '01, Седма југословенска конференција о трибологији, Београд, Југославија, 2001, 11-13 Октобар, pp. 7.45-7.49
 4. В. Лазић, М. Јовановић, Б. Недић, Д. Адамовић, Н. Ратковић, Триболошка испитивања навара и основних материјала ковачких алата при подмазивању различитим врстама мазива, YUTRIB '05, Крагујевац, 2005, pp. 801-809
 5. В., Лазић, М., Јовановић, Д., Адамовић, Н., Ратковић, Б., Недељковић, Репаратурно наваривање оштећених зуба главчине ковачке пресе, Одржавање у функцији заштите животне средине, “КОД 2005", Бар, 2005
 6. М. Јовановић, В. Лазић, М. Мутавџић, Н. Ратковић, Д. Адамовић, Избор технологије репаратурног наваривања радних делова грађевинских машина изложених интензивном абразивном хабању, YUTRIB '05, Крагујевац, 2005, pp. 810-819
 7. М. Мутавџић, В. Лазић, М. Јовановић, Д. Адамовић, Н. Ратковић, Утицај различитих врста стенских минерала на избор материјала радних делова грађевинске механизације, YUTRIB '05, Крагујевац, 2005, pp. 820-833
 8. В., Лазић, М., Јовановић, Р., Вуловић, Н., Ратковић, Избор оптималне технологије заваривања цеви полуоблоге и кутије задњег моста камиона ватрогасног возила, Производно машинство, Крагујевац, 2006, pp. 243-250
 9. В., Лазић, М., Јовановић, Р., Вуловић, Н., Ратковић, Оцена заварљивости челика повишене јачине, Производно машинство, Крагујевац, 2006, pp. 235-242
 10. М., Јовановић, Р., Чукић, В., Лазић, Н., Ратковић, М., Мутавџић, Техно-економска анализа репаратурног заваривања и наваривања оштећених зуба зупчаника, Производно машинство, Крагујевац, 2006, pp. 217-224
 11. Р., Чукић, М., Мутавџић, В., Лазић, М., Јовановић, Н., Ратковић, Техно-економски ефекти репаратурног и производног наваривања делова грађевинске механизације, “Заваривање 2006”, Златибор, 2006, 26-29.04
 12. В., Лазић, М. Јовановић, М. Мутавџић, Н., Ратковић, Р., Чукић, Избор најповољнијег додатног материјала за репаратурно и производно наваривање делова грађевинске механизације изложених јаком ударном абразивном хабању, СЕРБИА ТРИБ '07, Крагујевац, 2007, pp. 273-280
 13. М. Јовановић, М. Мутавџић, В., Лазић, М. Јовановић, Н., Ратковић, Р., Чукић, Триболошка испитивања наварених слојева радних делова грађевинске механизације, СЕРБИА ТРИБ '07, Крагујевац, 2007, pp. 281-288
 14. N. Ratković, V. Lazić, D. Arsić, R. Nikolić, B. Hadzima, Influence of the welding time on plastic deformation during the friction welding of the high-speed steel and steel for tempering, 43. International Conference Zvaranie 2015 (Organised by: Slovak Welding Society), Tatranská Lomnica, 2015, 11-13 November, pp. 84-92, ISBN 978-80-989296-18-7
 15. V. Lazić, D. Arsić, M. Mutavdžić, R. Nikolić, B. Hadzima, N. Ratković, Profitability analysis of reparation of the construction machinery damaged parts – how to save money, 43. International Conference Zvaranie 2015 (Organised by: Slovak Welding Society), Tatranská Lomnica, 2015, 11-13 November, pp. 15-27, ISBN 978-80-989296-18-7
 16. N. Ratković, V. Lazić, D. Arsić, Uticaj vremena trenja na oblik spoja i mikrostrukturu zone mešanja kod trenjem zavarenog spoja, Savetovanje sa međunarodnim učešćem ZAVARIVANJE 2016, Srebrno jezero, 2016, 14-17 Septembar, pp. 28-34, ISBN 978-86-82585-12-1
 17. V. Lazić, D. Arsić, M. Zrilić, S. Aleksandrović, M. Đorđević, N. Ratković, Eksperimentalno merenje zaostalih napona u navаrenim slojevima kod termopostojanog čelika, Savetovanje sa međunarodnim učešćem ZAVARIVANJE 2016, Srebrno jezero, 2016, 14-17 Septembar, pp. 185-195, ISBN 978-86-82585-12-1
 18. V. Lazić, D. Arsić, M. Rakičević, S. Aleksandrović, M. Đorđević, P. Marinković, N. Ratković, Uticaj vrste zavarenog spoja na balistička svojstva pancirnog čelika ARMOX 500T, 37. Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Kragujevac, 2018, 25-26 Oktobar, pp. 173-177, ISBN 978-86-6335-057-1

Udzbenici
 1. М., Јовановић, Д., Адамовић, В., Лазић, Н. Ратковић: Машински материјали, универзитетски уџбеник, Машински факултет у Крагујевцу, ИСБН 86-80581-55-0, Крагујевац, 2003.
 2. М., Јовановић, В., Лазић, Д., Адамовић, Н., Ратковић: Гасно заваривање-приручник, универзитетски уџбеник, Машински факултет у Крагујевцу, ИСБН 86-80581-68-2, Крагујевац, 2006.
 3. М., Јовановић, В., Лазић, Д., Адамовић, Н., Ратковић: РЕЛ заваривање-приручник, универзитетски уџбеник, Машински факултет у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевцу, ИСБН 86-80581-69-0, Крагујевац, 2006.
 4. М., Јовановић, В., Лазић, Д., Адамовић, Н., Ратковић: МАГ/МИГ заваривање-приручник, универзитетски уџбеник, Машински факултет у Крагујевцу, ИСБН 86-80581-70-4, Крагујевац, 2006.
 5. М., Јовановић, В., Лазић, Д., Адамовић, Н., Ратковић: ТИГ заваривање-приручник, универзитетски уџбеник, Машински факултет у Крагујевцу, ИСБН 86-80581-71-2, Крагујевац, 2006.

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. "РАЗВОЈ МЕТОДОЛОГИЈЕ, КОНСТРУИСАЊЕ И ИЗРАДА УРЕЂАЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ХОМОКИНЕТИЧКИХ ЗГЛОБОВА", Машински факултет у Крагујевцу, 1994/95, пројекат подржан од стране Министарства за науку и технологију Републике Србије, руководилац: проф. др Вера Николић-Станојевић
 2. "ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА РАДИ ОБЕЗБЕДЈЕЊА ВИСОКЕ ЕФИКАСНОСТИ ДЕЛОВАЊА ВАТРОГАСНИХ ЈЕДИНИЦА" – МИС.3.06.0010.Б, 2003-2005, координатор пројекта проф. др Б. Крстић. Пројекат рађен у сарадњи Машинског факултета у Крагујевцу и предузећа: Застава Камиони – Крагујевац
 3. "ИСТРАЖИВАЊЕ МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗАВАРИВАЊА МИКРОЛЕГИРАНИХ ЧЕЛИКА" - Министарство просвете, науке и технолошког развоја, РС, Пројекат бр. ТР 35024, 2011-2014, Машински факултет у Крагујевцу (сада Факултет инжењерских наука у Крагујевцу), руководилац пројекта проф. др Радица Прокић-Цветковић (координатор: проф. др Вукић Лазић).

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. "TRAINING OF WELDERS" number "02/SER01/14/001/04-12", 20/02/2004, Faculty of Mechanical Engineering in Kragujevac and Eurecna Srl within the frame of the project "SUPPORT FOR HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT MEASURES FOR UNEMPLOYED AND REDUNDANT EMPLOYEES IN SERBIA", 02/SER01/14/001, 2004
 2. "ESTABLISHMENT AND PROMOTION OF SUSTAINABLE REGIONAL CENTRE FOR PERMANENT EDUCATION" number 03SER01/06/003-04SER01/11/006, Faculty of Mechanical Engineering in Kragujevac and European Agency for Reconstruction within the frame of the project "Regional Socio-Economic Development Programme", 2005/2006.

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Машински материјали, На матичном факултету, 1988-2008
 2. Технологија заваривања, На матичном факултету, 1988-1996
 3. Машински елементи, На матичном факултету, 1989-1990
 4. Производне технологије 1 (ТЗ), На матичном факултету, 1996-2006
 5. Регенерација површина, На матичном факултету, 2002-2008
 6. Производне технологије, На матичном факултету, 2007-

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. Учесник, организатор и предавач великог броја Обука за завариваче и Семинара за инжењере специјалисте заваривања, Остало, -