ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Настасија Николић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеНастасија Николић
Година и место рођењаКрагујевац, 1994.
ЗвањеИстраживач приправник
E-mailnastasija.mijovic@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, Центар за теротехнологију
Област и ужа специјалностИндустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година2017
МестоБеоград
ИнституцијаФакултет организационих наука
НасловСпецифичности рачуноводственог третмана финансијских пласмана
ОбластФинансијски менаџмент
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година2018
МестоБеоград
ИнституцијаФакултет организационих наука
НасловПримена мултиваријационе анализе у предвиђању понашања потрошача
ОбластПословна статистика

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
2019Факултет инжењерских наукаИстраживач приправник

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
2017Faculty of business and administration, Vilnius, Lithuania 6 месеци

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
4
Укупан
  1. Đapan Marko, Vukićević Arso, Mačužić Ivan, Todorović Petar, Mijović Nastasija, Savković Marija, Safety 4.0: modern talking or necessity, 13th International quality conference, Kragujevac, 2019, 29th May – 1st June, pp. 349-354
  2. Mijović Nastasija, Todorović Petar, Mačužić Ivan, Đapan Marko, Vukićević Arso, Savković Marija, Liquidity as performance indicator - the impact of market changes and managerial decisions, 13th International quality conference, Kragujevac, 2019, 29th May – 1st June, pp. 997-1003
  3. Savković Marija, Đapan Marko, Mačužić Ivan, Todorović Petar, Radenković Milan, Vukićević Arso, Mijović Nastasija, Barriers, challenges, and opportunities to improve occupational health and safety management in small and medium enterprises in Serbia: case study approach, 13th International quality conference, Kragujevac, 2019, 29th May – 1st June, pp. 369-377
  4. Mijović Nastasija, Komatina Nikola, Nestić Snežana, Runić Ristić Marija, Aleksić Aleksandar, Contemporary education issues – Leadership in engineering management, COMETa 2020, Conference of Mechanical Engineering, Technologies and Applications, East Sarajevo, 2020, 26th – 28th November, pp. 520 – 528
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
2
Укупан
  1. Mijović Nastasija, Savković Marija, Measuring the performance of agile supply chain by using the theory of constraints, IETI Transactions on Engineering Research and Practice, Vol.3, No.2, pp. 58 - 64, ISSN 2616-1699, Doi 10.6723/TERP.201912_3(2).0005, 2019
  2. Savković Marija, Nestić Snežana, Komatina Nikola, Mijović Nastasija, Analysis of performance and key performance indicators in the lean companies, IETI Transactions on Engineering Research and Practice, Vol.3, No.2, pp. 43 - 57, ISSN 2616-1699, Doi 10.6723/TERP.201912_3(2).0004, 2019

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
  1. Разцој триболошких микро/нано двокомпонентних и хибридних самоподмазујућих композита, ТР35021