ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Небојша Јуришевић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеНебојша Јуришевић
Година и место рођења1989.г. Крагујевац
ЗвањеИстраживач сарадник
E-mailjurisevic@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, Енергетика и процесна техника

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година2011
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука
НасловПригушивање удара хидроцилиндара
ОбластЕнергетика и процесна техника
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година2013
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука
НасловМетодологија избора и одређивања основних димензија турбина МХЕ
ОбластЕнергетика и процесна техника

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
2015Факултет инжењерских наукаИстраживач сарадник

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М21a
Рад у међународном часопису изузетних вредности
Број
1
Укупан
 1. Nebojša Lukić, Nebojša Jurišević, Novak Nikolić, Dušan Gordić, Specific heating consumption in the residential sector of Serbia—Example of the city of Kragujevac, Energy and Buildings, Vol.107, No.15, pp. 163-171, ISSN 0378-7788, Doi 10.1016/j.enbuild.2015.08.012, 2015
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
1
Укупан
 1. Mladen Josijević, Dušan Gordić, Dobrica Milovanović, Nebojša Jurišević, Nikola Rakić,, A method to estimate savings of led lighting instalation in public buildings: the case study of secondary schools in Serbia, Thermal Science, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN -, Doi 10.2298/TSCI161209118J, 2017
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
3
Укупан
 1. Nebojša Jurišević, Dušan Gordić, Nebojša Lukić, Mladen Josijević, Benchmarking heat consumption in educational buildings in the city of Kragujevac (Serbia), Energy Efficiency, Vol.11, No.4, pp. 1023–1039, ISSN 1570-6478, Doi https://doi.org/10.1007/s12053-018-9631-y, 2018
 2. Jelena Nikolić, Dusan Gordić, Nebojša Jurišević, Vladimir Vukašinović, Dobrica Milovanović, Energy auditing of indoor swimming facility with multi-criteria decision analysis for ranking the proposed energy savings measures, Energy Efficiency, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN -, Doi https://doi.org/10.1007/s12053-021-09949-w, 2021
 3. Nebojša Jurišević, Dušan Gordić, Arso Vukićević, Assessment of predictive models for the estimation of heat consumption in kindergartens, Thermal Science, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN -, Doi https://doi.org/10.2298/TSCI201026084J, 2021
Списак резултата М31
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини(неопходно позивно писмо)
Број
1
Укупан
 1. Dušan Gordić, Nebojša Jurišević, Dubravka Živković, Vladimir Vukašinović, Dobrica Milovanović, Davor Končalović, Mladen Josijević, Benchmarking of Heat Energy Consumption in Public Buildings in the City of Kragujevac, 4th Virtual International Conference on Science, Technology and Management, Niš, 2018, October 25 - 26, pp. 139 - 146, ISBN 978-86-80616-03-2
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
1
Укупан
 1. Nebojša Jurišević, Vanja Šušteršič, Dušan Gordić, Nikola Rakić, Overview of air quality legislation and monitoring of measurement zone Serbia, 9th International Quality Conference, Kragujevac, 2015, 4 - 5. Јун, pp. 145 – 151, ISBN 978 - 86 - 6335 - 015 – 1
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
1
Укупан
 1. Данијела Николић, Јасмина Скерлић, Јасна Радуловић, Вања Шушершић, Небојша Јуришевић, Драган Цветковић, Утицај различитих параметара система за грејање санитарне топле воде на потрошњу енергије у зградама, 50. међународни конгрес и изложба о Климатизацији, грејању и хлађењу, Београд, 2019, 4 - 6. децембар, pp. 83, ISBN 0350‑1426
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
7
Укупан
 1. Душан Цановић, Небојша Јовичић, Милан Поповић, Младен Јосијевић, Никола Ракић, Небојша Јуришевић, Истраживање техно-економских предуслова, могућности и оправданости за искоришћење депонијског гаса са депоније комуналног отпада у Крагујевцу, Енергија, економија, екологија, Vol.17, No.3-4, pp. 319 – 326, ISSN 0354-8651, 2015
 2. Небојша Јуришевић, Вања Шуштершич, Душан Гордић, Милун Бабић, Никола Ракић, Слободан Савић, Душан Цановић, Анализа и мониторинг квалитета ваздуха мерне зоне Србија у току календарске 2013.г., Енергија, економија, екологија, Vol.17, No.3-4, pp. 197-204, ISSN 0354-8651, 2015
 3. Небојша Јуришевић, Младен Јосијевић, Никола Ракић, Александар Миловановић, Специфична потрошња финалне енергије у предшколским установама у Крагујевцу, Енергија Економија Екологија, Vol.17, No.1-2, pp. 390 - 396, ISSN 0354-8651, 2016
 4. Никола Ракић, Небојша Јуришевић, Милун Бабић, Наташа Ђоковић, Технологије складиштења електричне енергије, Енергија Економија Екологија, Vol.17, No.1-2, pp. 56 - 62, ISSN 0354-8651, 2016
 5. V. Vukašinović, D. Gordić, M. Živković, M. Josijević, N. Jurišević, PRIMENA BACKCASTING METODOLOGIJE PRI DUGOROČNOM PLANIRANJU KORIŠĆENJA BIOMASE, Energija, Vol.20, No.1-2, pp. 563-572, ISSN 03540-8651, 2018
 6. Vladimir J. Vukašinović, Nebojša M. Jurišević, Mladen M. Josijević, Dubravka N. Živković, Dušan R. Gordić, Povećanja efikasnosti korišćenja toplotne energije objekta predškolskih ustanova - studija slučaja obdanište "Ciciban", Tehnnika, Vol.73, No.3, pp. 381-388, ISSN 0040-2176, 2018
 7. Небојша Јуришевић, Душан Гордић, Владимир Вукашиновић, Ана Радојевић, Гордана Стојановић, Анализа специфичних потрошњи енергије у здравственим установама у граду Крагујевцу, Енергија, Vol.20, No.1-2, pp. 396-403, ISSN 03540-8651, 2018
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
2
Укупан
 1. Ракић, Н., Цановић, Д., Јуришевић, Н., Шуштершич, В., Бабић, М., Комбинована производња топлотне и електричне енергије когенeративним гасним модулом „vitobloc 200 em-20/39“., Трактори и погонске машине, Vol.19, No.4, pp. 54-60, ISSN 0354-9496, 2014
 2. Јовановић Давор, Гордић Душан, Шуштершич Вања, Јосијевић Младен, Небојша Јуришевић, Анализа исплативости уградње фотонапонских панела у јавном објекту на територији Крагујевца – студија случаја обданиште „Зека“, Трактори и погонске машине, Vol.24, No.3/4, pp. 87-93, ISSN 0354-9496, 2019
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
2
Укупан
 1. Davor Jovanović, Dušan Gordić, Jelena Nikolić, Nebojša Jurišević, Mladen Josijević, The thermal energy audit and increasing of efficiency of thermal energy use in the kindergarten “Zeka” in the city of Kragujevac, Serbia [Toplotno bilansiranje i povećanje efikasnosti korišćenja toplotne energije vrtića „Zeka“ u gradu Kragujevcu, Srbija], ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA / ENERGY, ECONOMY, ECOLOGY, Zlatibor, Serbia, 2020, 21 - 24. jun, pp. 187 - 193, ISBN 978-86-86199-02-7
 2. Nikola Rakić, Vanja Šušteršič, Dušan Gordić, Mladen Josijević, Nebojša Jurišević, Jelena Nikolić, Inoculum to substrate ratio: Calculating methods [Odnos inokulum/supstrat: proračunske metode], ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA / ENERGY, ECONOMY, ECOLOGY, Zlatibor, Serbia, 2020, 21 - 24. jun, pp. 285 - 291, ISBN 978-86-86199-02-7