ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Небојша Јуришевић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеНебојша Јуришевић
Година и место рођења1989.г. Крагујевац
ЗвањеНаучни сарадник
E-mailjurisevic@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, Енергетика и процесна техника

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година2011
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука
НасловПригушивање удара хидроцилиндара
ОбластЕнергетика и процесна техника
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година2013
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука
НасловМетодологија избора и одређивања основних димензија турбина МХЕ
ОбластЕнергетика и процесна техника
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година2021
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука
НасловСистем за праћење и предвиђање потрошње енергије и воде у јавним зградама
ОбластЕнергетика и процесна техника

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
2015Факултет инжењерских наукаИстраживач сарадник
2022Факултет инжењерских наукаНаучни сарадник

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
2019Факултет инжењерства животне средине, геоматике и обновљивих извора енергије; Кјелце, Пољскатри недеље
2022Палацки Универзитет, Одсек за техничко образовање и информационе технологије; Оломоуц, Чешкадве недеље
2024Машински факултет, Словачки универзитет пољопривреде у Нитри; Словачканедељу дана

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ГодинаНазив
2011Награда катедре за енергетику и процесну технику Факултета инжењерских наука: Најбољи студент основних академских студија, генерација 2008.
2013Награда катедре за енергетику и процесну технику Факултета инжењерских наука: Најбољи студент мастер академских студија, генерација 2011.
2014Стипендиста докторанд Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, генерација 2013.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ОСТАЛО
Рецензeнт у часописима: Q2) Energy Efficiency (Springer Nature B.V.); Q2) Energy Exploration and Exploitation (Multi-Science Publishing Co. Ltd., United Kingdom); Q3) Thermal Science (The Vinča Institute of Nuclear Sciences, Republic of Serbia); Q4) Applied Engineering Letters (The Association of Intellectuals for the Development of Science in Serbia – “The Serbian Academic Center”); Open Research Europe (The European Commission); Structure and Environment (Kielce University of Technology, Poland); Energija, Ekonomija, Ekologija (Savez energetičara Srbije, Republika Srbija).

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
2
Укупан
 1. Robert Kowalik, Jarosław Gawdzik, Paulina Bąk-Patyna, Piotr Ramiączek, Nebojša Jurišević, Risk analysis of heavy metals migration from sewage sludge of wastewater treatment plants, International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol.19, No.18, pp. 1-13, ISSN 1660-4601, Doi https://doi.org/10.3390/ijerph191811829, 2022
 2. Aleksandar Nešović, Nebojša Jurišević, Robert Kowalik, Ivana Terzic, Potential of contemporary earth-sheltered buildings to achieve Plus Energy status in various European climates during the heating season, Building Simulation, Vol.28, No.1A, pp. 163-174, ISSN 1996-3599, Doi https://doi.org/10.1007/s12273-023-1061-x, 2024
Списак резултата М21a
Рад у међународном часопису изузетних вредности
Број
2
Укупан
 1. Nebojša Lukić, Nebojša Jurišević, Novak Nikolić, Dušan Gordić, Specific heating consumption in the residential sector of Serbia—Example of the city of Kragujevac, Energy and Buildings, Vol.107, No.15, pp. 163-171, ISSN 0378-7788, Doi 10.1016/j.enbuild.2015.08.012, 2015
 2. Rafał Porowski, Robert Kowalik, Małgorzata Grzmiączka, Nebojša Jurišević, Jarosław Gawdzik, Influence of initial temperature on laminar burning velocity in hydrogen-air mixtures as potential for green energy carrier, International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol.146, No.-, pp. -, ISSN 0735-1933, Doi https://doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2023.106861, 2023
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
4
Укупан
 1. Mladen Josijević, Dušan Gordić, Dobrica Milovanović, Nebojša Jurišević, Nikola Rakić, A method to estimate savings of led lighting instalation in public buildings: the case study of secondary schools in Serbia, Thermal Science, Vol.21, No.6B, pp. 2931-2943, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI161209118J, 2017
 2. Nebojša Jurišević, Dušan Gordić, Nebojša Lukić, Mladen Josijević, Benchmarking heat consumption in educational buildings in the city of Kragujevac (Serbia), Energy Efficiency, Vol.11, No.4, pp. 1023–1039, ISSN 1570-6478, Doi https://doi.org/10.1007/s12053-018-9631-y, 2018
 3. Jelena Nikolić, Dusan Gordić, Nebojša Jurišević, Vladimir Vukašinović, Dobrica Milovanović, Energy auditing of indoor swimming facility with multi-criteria decision analysis for ranking the proposed energy savings measures, Energy Efficiency, Vol.14, No.36, pp. 1-11, ISSN 1570-6478, Doi https://doi.org/10.1007/s12053-021-09949-w, 2021
 4. Agata Janaszek, Alessandra Furtado da Silva, Nebojša Jurišević, Maria Kanuchova, L’ubica Kozáková, Robert Kowalik, The Assessment of Sewage Sludge Utilization in Closed-Loop Economy from an Environmental Perspective, Water, Vol.16, No.383, pp. 1-17, ISSN 2073-4441, Doi 10.3390/w16030383, 2024
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
6
Укупан
 1. Nebojša Jurišević, Dušan Gordić, Arso Vukićević, Assessment of predictive models for the estimation of heat consumption in kindergartens, Thermal Science, Vol.26, No.1B, pp. 503 - 516, ISSN -, Doi https://doi.org/10.2298/TSCI201026084J, 2021
 2. Nebojša Jurišević, Dušan Gordić, Vladimir Vukašinović, Arso Vukićević, Assessment of predictive models for estimation of water consumption in public preschool buildings, Journal of Engineering Research, Vol.10, No.2B, pp. 98-111, ISSN 2307-1885, Doi 10.36909/jer.10941, 2021
 3. Aleksandar Nešović, Nebojša Lukić, Nebojša Jurišević, Dragan Cvetković, Dragan Džunić, Mladen Josijević, Bogdan Nedić, Experimental analysis of the fixed flat-plate solar collector with Sn-Al2O3 selective absorber and gravity water flow, Thermal Science, Vol.-, No.-, pp. 1-14, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI220904171N, 2022
 4. Aleksandar Nešović, Nebojša Lukić, Mladen M. Josijević, Nebojša M. Jurišević, Novak N. Nikolić, Novel flat-plate solar collector with an inclined N-S axis and relative E-W tracking absorbers and the numerical analysis of its potentials, Thermal Science, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN 0354-9836, Doi https://doi.org/10.2298/TSCI230201115N, 2023
 5. Natalija Aleksić, Vanja Šušteršič, Nebojša Jurišević, Robert Kowalik, Agata Ludynia, Reduction of wastewater pollution using the technologies for heat recovery from wastewater in buildings – a review of available cases, Desalination and Water Treatment, Vol.301, No.-, pp. 242-255, ISSN 1944-3994, Doi https://doi.org/10.5004/dwt.2023.29405, 2023
 6. Nebojša Jurišević, Aleksandar Nešović, Robert Kowalik, Milan Despotović, Dušan Gordić, Energy performance of relatively small sports halls used as public warming shelters, Thermal science, Vol.28, No.1A, pp. 163-174, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI230124123J, 2023
  TSCI230124123J.pdf
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
3
Укупан
 1. Nebojša Jurišević, Vanja Šušteršič, Dušan Gordić, Nikola Rakić, Overview of air quality legislation and monitoring of measurement zone Serbia, 9th International Quality Conference, Kragujevac, 2015, 4 - 5. Јун, pp. 145 – 151, ISBN 978 - 86 - 6335 - 015 – 1
 2. Dušan Gordić, Nebojša Jurišević, Dubravka Živković, Vladimir Vukašinović, Dobrica Milovanović, Davor Končalović, Mladen Josijević, Benchmarking of Heat Energy Consumption in Public Buildings in the City of Kragujevac, 4th Virtual International Conference on Science, Technology and Management, Niš, 2018, October 25 - 26, pp. 139 - 146, ISBN 978-86-80616-03-2
 3. Rafał Porowski, Robert Kowalik, Małgorzata Grzmiączka, Nebojša Jurišević, Jarosław Gawdzik, Influence of initial temperature on laminar burning velocity in hydrogen-air mixtures as potential for green energy carrier, 12th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering, Boguszów-Gorce (Wrocław), 2022, 6-8, 6
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
1
Укупан
 1. Данијела Николић, Јасмина Скерлић, Јасна Радуловић, Вања Шушершић, Небојша Јуришевић, Драган Цветковић, Утицај различитих параметара система за грејање санитарне топле воде на потрошњу енергије у зградама, 50. међународни конгрес и изложба о Климатизацији, грејању и хлађењу, Београд, 2019, 4 - 6. децембар, pp. 83, ISBN 0350‑1426
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
9
Укупан
 1. Душан Цановић, Небојша Јовичић, Милан Поповић, Младен Јосијевић, Никола Ракић, Небојша Јуришевић, Истраживање техно-економских предуслова, могућности и оправданости за искоришћење депонијског гаса са депоније комуналног отпада у Крагујевцу, Енергија, економија, екологија, Vol.17, No.3-4, pp. 319 – 326, ISSN 0354-8651, 2015
 2. Небојша Јуришевић, Вања Шуштершич, Душан Гордић, Милун Бабић, Никола Ракић, Слободан Савић, Душан Цановић, Анализа и мониторинг квалитета ваздуха мерне зоне Србија у току календарске 2013.г., Енергија, eкономија, eкологија, Vol.17, No.3-4, pp. 197-204, ISSN 0354-8651, 2015
 3. Небојша Јуришевић, Младен Јосијевић, Никола Ракић, Александар Миловановић, Специфична потрошња финалне енергије у предшколским установама у Крагујевцу, Енергија, eкономија, eкологија, Vol.17, No.1-2, pp. 390 - 396, ISSN 0354-8651, 2016
 4. Никола Ракић, Небојша Јуришевић, Милун Бабић, Наташа Ђоковић, Технологије складиштења електричне енергије, Енергија Економија Екологија, Vol.17, No.1-2, pp. 56 - 62, ISSN 0354-8651, 2016
 5. V. Vukašinović, D. Gordić, M. Živković, M. Josijević, N. Jurišević, Primena backcasting metodologije pri dugoročnom planiranju korišćenja biomase, Energija, Ekonomija, Ekologija, Vol.20, No.1-2, pp. 563-572, ISSN 03540-8651, 2018
 6. Vladimir J. Vukašinović, Nebojša M. Jurišević, Mladen M. Josijević, Dubravka N. Živković, Dušan R. Gordić, Povećanja efikasnosti korišćenja toplotne energije objekta predškolskih ustanova - studija slučaja obdanište "Ciciban", Tehnnika, Vol.73, No.3, pp. 381-388, ISSN 0040-2176, 2018
 7. Небојша Јуришевић, Душан Гордић, Владимир Вукашиновић, Ана Радојевић, Гордана Стојановић, Анализа специфичних потрошњи енергије у здравственим установама у граду Крагујевцу, Енергија, економија, екологија, Vol.20, No.1-2, pp. 396-403, ISSN 03540-8651, 2018
 8. Небојша М. Јуришевић, Јелена Р. Николић, Александар М. Нешовић, Дубравка Н. Живковић, Наталија Љ. Алексић, Посредни утицај пандемије вируса COVID-19 на учешће студената у саобраћају, Техника, Vol.77, No.4, pp. 476-482, ISSN 0040-2176, Doi 10.5937/tehnika2204476J, 2022
 9. Nebojša Jurišević, Miroslav Stojadinović, Davor Končalović, Mladen Josijević, Dušan Gordić, Students' Perceptions of Air Quality - an Opportunity for More Sustainable Urban Transport in the Medium-sized University City in the Balkans, Tehnika, Vol.78, No.4, pp. 455-463, ISSN 0558-6208, Doi 10.5937/tehnika2304455J, 2023
  Students' Perceptions of Air Quality – an Opportunity for More Sustainable.pdf
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
5
Укупан
 1. Никола Ракић, Душан Цановић, Небојша Јуришевић, Вања Шуштершич, Милун Бабић, Комбинована производња топлотне и електричне енергије когенeративним гасним модулом „vitobloc 200 em-20/39“., Трактори и погонске машине, Vol.19, No.4, pp. 54-60, ISSN 0354-9496, 2014
 2. Јовановић Давор, Гордић Душан, Шуштершич Вања, Јосијевић Младен, Небојша Јуришевић, Анализа исплативости уградње фотонапонских панела у јавном објекту на територији Крагујевца – студија случаја обданиште „Зека“, Трактори и погонске машине, Vol.24, No.3/4, pp. 87-93, ISSN 0354-9496, 2019
 3. Aleksa Savić, Vanja Šušteršič, Mladen Josijević, Aleksandar Nešović, Nebojša Jurišević, Vladimir Vukašinović, Numerička analiza toplotnih performansi geotermalne toplotne pumpe za potrebe grejanja i hlađenja stambene zgrade, Energija, ekonomija, ekologija, Vol.25, No.3, pp. 60-64, ISSN 0354-8651, Doi 10.46793/EEE23-3.60S, 2023
 4. Filip Nastić, Dušan Gordić, Davor Končalović, Vladimir Vukašinović, Jelena Nikolić, Nebojša Jurišević, Water and Electricity Consumption and Carbon Footprint of Washing Machines, Energija, Ekonomija, Ekologija, Vol.25, No.1, pp. 10-16, ISSN 0354-8651, Doi 10.46793/EEE23-1.10N, 2023
 5. Nebojša Jurišević, Miroslav Stojadinović, Davor Končalović, Nikola Rakić, Robert Kowalik, Dušan Gordić, Changes in students' inner-city traveling habits caused by protective measures against COVID-19 disease -example of the medium-sized university city in the Balkans, Journal of Road and Traffic Engineering, Vol.69, No.1, pp. 13 - 22, ISSN 0478-9733, Doi https://doi.org/10.31075/PIS.69.01.02, 2023
  267-Article Text-1020-2-10-20230404.pdf
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
1
Укупан
 1. Monika Metryka-Telka, Robert Kowalik, Nebojša Jurišević, Aleksandar Nešović, Analysis of air quality assessment in Кielce in relation to the COVID-19 pandemic, Structure and Environment, Vol.14, No.1, pp. 24-32, ISSN 2081-1500, Doi https://doi.org/10.30540/sae-2022-004, 2022
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
2
Укупан
 1. Davor Jovanović, Dušan Gordić, Jelena Nikolić, Nebojša Jurišević, Mladen Josijević, Toplotno bilansiranje i povećanje efikasnosti korišćenja toplotne energije vrtića „Zeka“ u gradu Kragujevcu, Srbija, Energija, ekonomija, ekologija, Zlatibor, Serbia, 2020, 21 - 24. jun, pp. 187 - 193, ISBN 978-86-86199-02-7
 2. Nikola Rakić, Vanja Šušteršič, Dušan Gordić, Mladen Josijević, Nebojša Jurišević, Jelena Nikolić, Inoculum to substrate ratio: Calculating methods [Odnos inokulum/supstrat: proračunske metode], Energija, ekonomija, ekologija, Zlatibor, Serbia, 2020, 21 - 24. jun, pp. 285 - 291, ISBN 978-86-86199-02-7

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Енергија и животна средина, На матичном факултету, 2014-2022
 2. Механика флуида, На матичном факултету, 2015
 3. Обновљиви извори енергије 1, На матичном факултету, 2015-2020
 4. Обновљиви извори енергије 2, На матичном факултету, 2015-2020
 5. Технологије и постројења за пречишћавање воде и ваздуха , На матичном факултету, 2015-2020
 6. Е-управа, На матичном факултету, 2017-2020
 7. Процесни апарати и постројења , На матичном факултету, 2014-2016
 8. Соларна техника, На матичном факултету, 2018-
 9. Енергетска ефикасност објеката, На матичном факултету, 2018-
 10. Енерго-еколошки менаџмент , На матичном факултету, 2015-
 11. Хидрауличне и пнеуматске машине, На матичном факултету, 2022-
 12. Хидрауличне и пнеуматске машине, На матичном факултету, 2014-2016