ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Небојша Лукић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеНебојша Лукић
Година и место рођења1964. Крагујевац
ЗвањеРедовни професор
E-maillukic@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевцу
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, Термодинамика и Термотехника

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година1988
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловРазвој супротносмерних размењивача топлоте са њиховим испитивањем
ОбластТермотехника
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година1992
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловНелинеарно понашање индустријских, енергетских система са аспекта рационалног рада са енергијом
ОбластТермотехника
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година1998
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловИстраживање одзива топлотних цеви са три крака, подвргнутих променљивом термичком оптерећењу
ОбластПренос топлоте и масе

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
1988Машински факултет у КрагујевцуАсистент приправник
1993Машински факултет у КрагујевцуАсистент
1997Машински факултет у КрагујевцуАсистент
1998Машински факултет у КрагујевцуДоцент
2003Машински факултет у КрагујевцуВанредни професор
2008Машински факултет у КрагујевцуРедовни професор

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
2002University of Erlangen-Nuremberg, LSTM Instituteдва месеца
2004University of Erlangen-Nuremberg, LTT Instituteдва месеца
2007University of Erlangen-Nuremberg, LTT Instituteтри месеца
2010University of Erlangen-Nuremberg, LTT Institute три месеца

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
5
Укупан
 1. Bojić,M.,Lukić,N., INFLUENCE OF HEAT GAINS ON HEAT RECOVERY IN A TWO-ZONE-INDUSTRIAL BUILDING WITH SEVERAL AVAILABLE HOT REFUSE FLOWS, Building and Environment, Vol.-, No.35, pp. 511-517, ISSN -, 2000
 2. Lukić,N., Diezel,L.L., Froba,A.P., Leipertz,A., ECONOMICAL ASPECTS OF THE IMPROVEMENT OF A MECHANICAL VAPOUR COMPRESSION DESALINATION PLANT BY DROPWISE CONDENSATION, Desalination, Vol.1-2, No.264, pp. 173-178, ISSN 0011-9164, 2010
 3. Nikolić,N., Lukić,N., MATHEMATICAL MODEL FOR DETERMINING THE OPTIMAL REFLECTOR POSITION OF THE DOUBLE EXPOSURE FLAT-PLATE SOLAR COLLECTOR, Renewable Energy, Vol.51, No.1, pp. 292-301, ISSN 0960-1481, 2013
 4. Lukić N., Jurišević N., Nikolić N., Gordić D., SPECIFIC HEATING CONSUMPTION IN THE RESIDENTIAL SECTOR OF SERBIA - EXAMPLE OF THE CITY OF KRAGUJEVAC, Energy and Buildings, Vol.107, No.-, pp. 163-171, ISSN 0378-7788, 2015
 5. Nikolić N., Lukić N., THEORETICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE THERMAL PERFORMANCE OF A DOUBLE EXPOSURE FLAT-PLATE SOLAR COLLECTOR, Solar Energy, Vol.119, No.-, pp. 100-113, ISSN 0038-092, 2015
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
5
Укупан
 1. Bojić,M.,Lukić,Trnobranski,K., LINEAR PROGRAMING APPLIED TO AN INDUSTRIAL BUILDING WITH SEVERAL AVAILABLE HOT REFUSE FLOWS, Energy, Vol.20, No.10, pp. 1067-1074, ISSN -, 1995
 2. Bojić,M.,Lukić,Hrdlička,F., CONTROL REGIONS FOR HEAT RECOVERY IN AN INDUSTRIAL BUILDING WITH SEVERAL HOT REFUSE FLOWS, Energy, Vol.21, No.12, pp. 1227-1231, ISSN -, 1996
 3. Bojić,M.,Lukić,N., CONTROLLING EVAPORATIVE THREE FINGER THERMOSYPHON, Energy Conversion and Management, Vol.43, No.5, pp. 709-720, ISSN -, 2002
 4. Lukić,N., THE TRANSIENT HOUSE HEATING CONDITION – THE BUILDING ENEVELOPE RESPONSE FACTOR (BER), Renewable Energy, Vol.28, No.4, pp. 523-532, ISSN -, 2003
 5. Lukić,N., THE TRANSIENT HOUSE HEATING CONDITION – THE DAILY CHANGES OF THE BUILDING ENEVELOPE RESPONSE FACTOR (BER), Renewable Energy, Vol.30, No.4, pp. 537-549, ISSN -, 2005
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
2
Укупан
 1. Bojić,M.,Lukić,N., NUMERICAL EVALUATION OF SOLAR-ENERGY USE THROUGH PASSIVE HEATING OF WEEKEND HOUSES IN YUGOSLAVIA, Renewable Energy, Vol.20, No.2, pp. 207-222, ISSN -, 2000
 2. Liv Leonore Diezel, Andreas Paul Fröba, Nebojša Lukić, Alfred Leipertz, OPTIMIERUNG EINER AUF DEM VERFAHREN DER MECHANISCHEN BRÜDENVERDICHTUNG BASIERENDEN MEERWASSERENTSALZUNGSANLAGE, Chemie Ingenieur Technik, Vol.79, No.4, pp. 459-467, ISSN -, 2007
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
15
Укупан
 1. Bojić,M.,Lukić,N., Contribution to Mathematical Modeling of Finned Cross Flow Recuperators, VII Sympozjum Wymiany Ciepla i Masy, Warszawa-Jadwisin, Polska Akademia Nauk,Komitet Termodynamiki i Spalania, 1989, pp. 39-44
 2. Bojić,M.,Lukić,N., Zone-Temperature Influence on Heat Recovery in an Industrial Building with Several Available Hot Refuse Flows, IV Conferinta Nationala de Termotechnika, Timisoara, 1994, 3-4 Junie, pp. 214-219
 3. Bojić,M.,Lukić,N., Influence of Steam-Loss Parameters on Heat Recovery in an Two-Zone-Industrial Building with Several Available Hot Refuse Flows, RoomVent '94, Krakow, Poland, 1994, 15-17 June
 4. Bojić,M.,Tomić,N.,Lukić,N.,Nikolić,D., Industrial Pucher Furnaces: Part 1-Influence of Slab Preheating to Energy Consumption, 4th Greek National Congress on Mechanics, Xanti,Greece, 1995, June 26-29, pp. 967-974
 5. Bojić,M.,Trifunović,N.,Lukić,N.,Stojanović,B., Decreased Natural Gas Consumption in Pucher Furnace Produces Additional CO2 Emission, International Conference Preventive Engineering and Living Environment, Niš, 1995, pp. F6-1-F6-4
 6. Bojić,M.,Lukić,N.,Babić,M.,Milovanović,D., Locally Ventilated Industrial Building with Heat Recovery: Environmental Temperature Influence to Thermal Comfort and Energy Concumption, RoomVent '96 5th International Conference on Air Distribution in Rooms, Yokohama, Japan, 1996, July 17-19, pp. 149-154
 7. Lukić,N.,Leipertz,A.,Froba,A.,Diezel,L., Dropwise Condensation Used In Mechanical Vapor Compression Desalination Plant-Computational Model, First South-East European Conference on Computational Mechanics – SEECCM 06, Kragujevac, Serbia, 2006, 28-30 June, pp. 351-358
 8. Лукић,Н., HEAT GAIN OF A FLAT-PLATE SOLAR COLLECTOR WITH MOBILE PANEL COMPARED WITH A FIXED PANEL ONE, 37 конгрес КГХ, Београд, 2006, pp. 377-385
 9. Radivojević, P., Lukić, N., The influence of decreasing heating fluid temperature in central heating systems on energy consumption, 39 kongres KGH, Beograd, 2008, pp. 382-391
 10. Radivojević, P., Lukić, N., Comparative characteristics and thermal output analysis of radiators, 39 kongres KGH, Beograd, 2008, pp. 392-400
 11. Lukić, N., INFLUENCE OF THE TEMPERATURE DECREASING OF SECONDARY WATER FLOW ON THE REDUCTION OF TRANSPORT ENERGY LOSSES – THREE YEARS OF MEASUREMENT IN PILOT BUILDING, 40 kongres KGH, Beograd, 2009, pp. 178-186
 12. Nikolić, N., Lukić, N., Mathematical model of absorbed solar radiation of double insolated, flat, water solar collector, Kongres KGH, Beograd, 2010, Decembar, pp. 460-471
 13. Miletić, M., Lukić, N., Final Energy Usage in Households in Serbia, 42st HVAC Conference, Beograd, 2011, Decembar, pp. 240–248, ISBN 978-86-81505-61-8
 14. Nikolić, N., Lukić, N., Mathematical model for determining the irradiated area of the lower absorber surface of the double exposure flat-plate water solar collector, ECOS 2011, Novi Sad, 2011, 4-7 Jul, pp. 3401 - 3413, ISBN 978-86-6055-016-5
 15. Nikolić, N., Lukić, N., Verification of the model for determining the irradiated area of the lower absorber surface of the double exposure flat-plate solar collector, 43st HVAC Conference, Beograd, 2012, Decembar, pp. 163–170, ISBN 978-86-81505-64-9
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
1
Укупан
 1. Bojić,M.,Lukić,N.,Stojanović,B.,Šaljić,D.,Papadakys,G.,Kyritis,S., Energy Management by Using Air-to-Earth Heat Exchanger, CHISA'96, Praha,Czech Republic, 1996, 25-30.08.
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
1
Укупан
 1. Бојић,М.,Кнежевић,В.,Лукић,Н.,Малешевић,Ј., Утицај спољне температуре на рад уређаја за коришћење отпадне топлоте при локалној вентилацији, Техника-Машинство, Vol.45, No.3-4, pp. 71-76, ISSN -, 1996
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
7
Укупан
 1. Бојић,М.,Лукић,Н., Математичко моделирање аутомобилских хладњака, Застава, Vol.7, No.26, pp. 7-14, ISSN -, 1989
 2. Бојић,М.,Лукић,Н., Оптимизација енергетских система индустријских зграда, Термотехника, Vol.19, No.3-4, pp. 329-340, ISSN -, 1993
 3. Васић,М.,Бојић,М.,Лукић,Н., Оптимизација уштеде енергије у индустријским енергетским системима применом линеарног програмирања, Климатизација Грејање Хлађење, Vol.-, No.4, pp. 51-54, ISSN -, 1994
 4. Бојић,М.,Лукић,Н., Утицај температура просторија и околине на оптимални режим рекуператора термички тешке зграде, Термотехника, Vol.21, No.1-2, pp. 103-110, ISSN -, 1995
 5. В. Шуштершич, М.Бабић, Н.Јовичић, Д.Гордић, М. Деспотовић, Н. Лукић, Предлог подстицајних мера за коришћење геотермалне енергије, Лист Савеза енергетичара: Енергија, економија, екологија, Vol.9, No.1-2, pp. 152-155, ISSN 0354-8651, 2007
 6. М.Бабић, Д.Гордић, М. Деспотовић, Н. Лукић, В. Шуштершич, Н.Јовичић, В. Бабић, Развојни економско-легислативни оријентири програма остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије у области обновљивих извора енергије, Лист Савеза енергетичара: Енергија, економија, екологија, Vol.9, No.1-2, pp. 016-039, ISSN 0354-8651, 2007
 7. Лукић, Н., Николић, Н., Утицај снижавања температуре у секундарном току на смањење потрошње енергије у систему централног грејања - анализа експерименталних резултата добијених у мерној згради, Лист Савеза енергетичара: Енергија, економија, екологија, Vol.11, No.4-5, pp. 302-307, ISSN 0354-8651, 2009
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
15
Укупан
 1. Васић,М.,Бојић,М.,Лукић,Н., Оптимизација уштеде енергије у индустријским енергетским системима применом линеарног програмирања, 25 конгрес КГХ, Београд, 1994, 16-18 новембар
 2. Бојић,М.,Лукић,Н., Могуће неисправности у раду одвајача кондензата и препоруке за њихово отклањање, Зборник радова ТОПYУ'95, Нови Сад, 1995, 31.мај-2.јун, pp. 178-184
 3. Бојић,М.,Лукић,Н., Моделирање паро-кондензног система енергане-топлане методом линеарног програмирања, Зборник радова ТОПYУ'95, Нови Сад, 1995, 31.мај-2.јун, pp. 185-196
 4. Бојић,М.,Лукић,Н., Коришћење интензивног проветравања зграде, у летњем прериоду ради уштеде енергије, потребне за њену клуматизацију, 26 конгрес КГХ, Вентилација и Климатизација, Београд, 1995, pp. 9-22
 5. Лукић,Н.,Селаковић,Б., Утицај коефицијента емисије спољне површине омотача зграде на потрошњу енергије потребну за њену климатизацију, 29 конгрес КГХ, Београд, 1998, pp. 180-189
 6. Лукић,Н., Квалитет унутрашњег ваздуха у зградама са централним грејањем у току грејног дана, 30 конгрес КГХ, Београд, 1999, pp. 228-234
 7. Лукић,Н., Утицај термичког омотача зграде на потрошњу топлотне енергије у условима значајних промена спољне температуре у зимском и прелазном периоду, Зборник радова ТОПYУ 2000, Ниш, 2000, 7-9 јун, pp. 109-116
 8. Лукић,Н., Динамички модел зграде – утицај догревања просторија на функционисање радијаторског грејања, 31 конгрес КГХ, Београд, 2000, pp. 55-61
 9. Лукић,Н., Радивојевић,Г., Динамички модел зграде – функционисање система централног грејања у стартним режимима, при променљивом положају изолације, са догревањем или без њега, 32 конгрес КГХ, Београд, 2001, pp. 242-248
 10. Лукић,Н., Промена коефицијента термичког одзива омотача зграде (БЕР) током прелазних режима грејања, 33 конгрес КГХ, Београд, 2002, pp. 112-119
 11. Лукић,Н., Ефекти различитих стратегија грејања на потрошњу енергије и термички комфор, током стартних режима, изражени кроз промене фактора БЕР, 34 конгрес КГХ, Београд, 2003, pp. 145-154
 12. Лукић,Н., Режими рада котлова прикључених на систем централног грејања града Крагујевца, 11. Симпозијум Термичара Србије и Црне Горе, Златибор, 2003, 1-4. октобар
 13. Лукић,Н.,Леипертз,А.,Фроба,А.,Диезел,Л., Постројење за десалинизацију са компресијом паре – могућности повећања ефикасности процеса остваривањем капљичасте кондензације, 12. Симпозијум термичара СЦГ, Сокобања, 2005, 18-20.10.
 14. Лукић,Н., Анализа стимулисаности потрошача топлотне енергије за уградњу мерача исте, у оквиру система централног грејања у Крагујевцу, 1. међународна конференција Даљинско грејање и хлађење, Нови Сад – Иришки венац, 2006, 26.-28.04.
 15. Lukić,N., Prednosti i nedostaci ravnog solarnog kolektora sa pokretnim panelom u odnosu na fiksni, 8th Internataional Conference on Accomplishments in Electrical, Mechanical and Informatic Engineering, Banja Luka, 2007, pp. 603-610
Списак резултата М85
Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент, нова генска проба, микроорганизми (уз доказ)
Број
2
Укупан
 1. Neboјša Lukić, Scientific software: Building energy behavior simulation software, Kragujevac, 1999
 2. Neboјša Lukić, Scientific software: Mechanical vapor compression desalination plant simulation software, Erlangen, Germany, 2004

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Развој експертних система друге генерације за управљање енергетском потрошњом у индустрији, стратешки пројекат Фонда за технолошки развој Републике Србије (1991-93.)(КАО САРАДНИК).
 2. Оптимизација енергетских система при коришћењу отпадне топлоте (ТСИ 357), стратешки технолошки пројекат Савезног министарства за науку и технологију СР Југославије (1994.) (КАО САРАДНИК).
 3. Истраживање и дефинисање оптималних концепата ЕГЕ у индустријским процесима ради подизања општех нивоа енергетске ефикасности у Републици Србији (Ц.2.08.24.0021), стратешки технолошки пројекат Републичког министарства за науку Републике Србије (94-96) (КАО САРАДНИК).
 4. Рационално коришћење енергије у индустрији и технолошким процесима (08М11Е1), научно истраживачки пројекат Министарства за нуку Републике Србије (96-98) (КАО САРАДНИК).
 5. Развој и изтраживање равних хибридних соларних колектора за производњу топлотне и електричне енергије, Пројекат ЕЕ708-1003Б Министарства за Науку, технологије и развој Републике Србије (2004-06.) (КАО САРАДНИК).
 6. Програм увођења и праћења ефеката примене мерача количине топлоте у систему централног грејања у Крагујевцу, НПЕЕ403-109А, Национални програм енергетске ефикасности комуналних система, Министарства за Науку, технологије и развој Републике Србије (текући пројекат) (2002-04.)(КАО РУКОВОДИЛАЦ).
 7. Утицај снижавања температуре воде у секундарном току на смањење потрошње енергије у систему централног грејања, НПЕЕ 243001, Национални програм енергетске ефикасности комуналних система, Министарства за Науку Републике Србије (текући пројекат), 2006-.(КАО РУКОВОДИЛАЦ).

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. EU Framework 6 project "RURAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH INTEGRATION OF RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES IN POOR EUROPEAN REGIONS"(КАО САРАДНИК).

ВОЂЕЊЕ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА
 1. Радивојевић П., Утицај снижења температурног нивоа размене топлоте у системима централног грејања на потрошњу енергије, Машински факултет у Крагујевцу, 2007.

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Термодинамика, На матичном факултету, 1998.-2000., 2011.-
 2. Термотехника, На матичном факултету, 1998.-2000.
 3. Термодинамика 2, На матичном факултету, 1998.-2000.
 4. Пренос топлоте и масе, На матичном факултету, од 2000.
 5. Котлови и котловска постројења, На матичном факултету, 2004.-2008.
 6. Енергија и животна средина, На матичном факултету, од 2006.
 7. Гријање и климатизација, На другом универзитету, 2005.-2006.
 8. Термоенергетска постројења и уређаји, На матичном факултету, 2009.-
 9. Обновљиви извори енергије 1, На матичном факултету, 2009.-

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. Члан Савета Машинског факултета у Крагујевцу, На матичном факултету, -
 2. Члан Научног одбора ЦИМС-ија, На универзитету, -

Рецензије у међународним часописима
 1. Heat Transfer Engineering, Applied Thermal Engineering, Desalination