ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Ненад Марјановић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеНенад Марјановић
Година и место рођења1961., Горњи Милановац
ЗвањеРедовни професор
E-mailnesam@kg.ac.yu
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевцу
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, Машинске конструкције и механизација

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година1985
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловОптимизација машинских конструкција
ОбластМашинске конструкције и механизација
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година1992
МестоКрагујевац
ИнституцијаУниверзитет у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевцу
НасловОптимизација вишестепених зупчастих преносника са цилиндричним еволвентним зупчаницима
ОбластМашинске конструкције и механизација
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година1997
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловОптимизација зупчастих преносника снаге са сталним положајем оса вратила
ОбластМашинске конструкције и механизација

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
1986-Асистент приправник
1993-Асистент
1998-Доцент
2003-Ванредни професор
2007-Редовни професор

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
2005Технички универзите у Барселони, UPC, Шпанија10 дана
2005Национални технички универзитет у Атини (NTUA), Грчка8 дана
2006Универзитет у Марибору, Словенија – 2005. године10 дана
2007Универзитет у Брауншвајгу (TU), Немачка8 дана
2014 Technical University of Sofia, Faculty for German Engineering Education and Industrial Management FDIBA, Софија, Бугарска7 дана
2014 Универзитет у Источном Сарајеву, Машински факултет5
2016Technical University of Cluj-Napoca Romania5

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ГодинаНазив
1985Најбољи апсолвент генерације на Машинском факултету у Крагујевцу

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М13
Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значаја
Број
1
Укупан
 1. Навалушић С., Марјановић Н., Гатало Р., Милојевић З., Product Design Methodology Based on Expert and Conventional Computer Aided Approcah Integration, monografija, Inovative and Integrated Manufacturing,Oficzna Wydawnicya Politechniki Wroclawskiej, Br. strana: 7, ISBN -, Wroclaw, 1999
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
3
Укупан
 1. Blagojevic M., Marjanovic N., Djordjevic Z., Stojanovic B., Disic A., A New Design of a Two-Stage Cycloidal Speed Reducer, JOURNAL OF MECHANICAL DESIGN, Vol.133, No.8, pp. 085001-1-085001-7, ISSN 1050-0472, Doi http://dx.doi.org/10.1115/1.4004540, 2011
 2. Marjanovic N., Isailovic B., Marjanovic V., Milojevic Z., Blagojevic M., Bojic M., A Practical Approach to the Optimization of Gear Trains with Spur Gears, Mechanism and Machine Theory, Vol.53, No.1, pp. 1-16, ISSN 0094-114, Doi doi:10.1016/j.mechmachtheory.2012.02.004, 2012
 3. Milorad Bojic, Nenad Marjanovic, Ivan Miletic, Ljubisa Bojic, Comparison of optical performances of sea-shell trough solar concentrators, Energy and Buildings, Vol.98, No.1, pp. 144 - 150, ISSN 0378-7788, 2015
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
14
Укупан
 1. Тадић, Б., Марјановић, Н., Design of Modern Universal Tribometer TPD-2000, Journal of the Balcan Tribological Association, Vol.13, No.2, pp. -, ISSN 1310-4772, Doi -, 2007
 2. Ивковић Б., Марјановић Н., Fernandez B., Ecotribology - Disk-on-disk Test Of Gear Lubricants Properties, JOURNAL OF THE BALKAN TRIBOLOGICAL ASSOCIATION, Vol.15, No.3, pp. 447-453, ISSN 1310-4772, 2009
 3. N. Marjanovic, B. Ivkovic, M. Blagojevic, B. Stojanovic, EXPERIMENTAL DETERMINATION OF FRICTION COEFFICIENT AT GEAR DRIVES, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.16, No.4, pp. 517 - 526, ISSN 1310-4772, 2010
 4. Stojanovic B., Miloradovic N., Marjanovic N., Blagojevic M. Marinkovic A., Wear of Timing Belt Drives, JOURNAL OF THE BALKAN TRIBOLOGICAL ASSOCIATION, Vol.17, No.2, pp. 206-201, ISSN 1310-4772, 2011
 5. Stojanovic B., Tanasijevic S., Marjanovic N., Ivanovic L., Blagojevic M., Wear as the Criterion of Mechanical Transmitters Working Life, JOURNAL OF THE BALKAN TRIBOLOGICAL ASSOCIATION, Vol.17, No.2, pp. 215-222, ISSN 1310-4772, 2011
 6. Stojanovic Blaza, Miloradovic Nenad, Marjanovic Nenad, Blagojevic Mirko , Ivanovic Lozica, Length Variation of Toothed Belt during Exploitation, STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, Vol.57, No.9, pp. 648-654, ISSN 0039-2480, 2011
 7. Blagojevic M., Kocic M, Marjanovic N., Stojanovic B., Djordjevic Z., Ivanovic L., Marjanovic V., INFLUENCE OF THE FRICTION ON THE CYCLOIDAL SPEED REDUCER EFFICIENCY, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.18, No.2, pp. 217 - 227, ISSN 1310-4772, 2012
 8. Stojanovic B., Babic M., Marjanovic N., Ivanovic L., Ilic A., Tribomechanical Systems in Mechanical Power Transmitters, JOURNAL OF THE BALKAN TRIBOLOGICAL ASSOCIATION, Vol.18, No.4, pp. 497-506, ISSN 1310-4772, 2012
 9. Marjanovic V., Bojic M. Marjanovic N., Skerlic J., Solar ray transfer inside sea-shell stationary trough solar concentrator, JOURNAL OF RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY, Vol.5, No.4, pp. 041811-l, ISSN 1941-7012, 2013
 10. Blagojevic M., Marjanovic N., Djordjevic Z., Stojanovic B., Marjanovic V., Vujanac R., Disic A., Numerical and Experimental Analasys of Cyclo Disc Stress State, TEHNICKI VJESNIK – TECHNICAL GAZETTE, Vol.21, No.2, pp. 377-3823, ISSN 1330-3651, 2014
 11. M. Blagojevic, N. Marjanovic, Z. Djordjevic, B. Stojanovic, V. Marjanovic, R. Vujanac, A. Disic,, NUMERICAL AND EXPERIMENTAL ANALYSIS OF THE CYCLOID DISC STRESS STATE, Technical Gazette, Vol.5, No.4, pp. 377 - 382, ISSN 1330-3651, 2014
 12. M.Blagojevic, M.Matejic, N.Kostic, N.Petrovic, N.Marjanovic, B.Stojanovic, THEORETICAL AND EXPERIMENTAL TESTING OF PLASTIC CYCLOID REDUCER EFFICIENCY IN DRY CONDITIONS, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.23, No.2, pp. 367-375, ISSN 1310-4772, 2017
 13. N.Kostic, M.Blagojevic, N.Petrovic, M.Matejic, N.Marjanovic, DETERMINATION OF REAL CLEARANCES BETWEEN CYCLOIDAL SPEED REDUCER ELEMENTS BY THE APPLICATION OF HEURISTIC OPTIMIZATION, Transactions of FAMENA, Vol.42, No.1, pp. 15-26, ISSN 1333-1124, 2018
 14. Nenad Petrović, Vesna Marjanović, Nenad Kostić, Nenad Marjanović, Mircea Viorel Dragoi, MEANS AND EFFECTS OF CONSTRAINING THE NUMBER OF USED CROSS-SECTIONS IN TRUSS SIZING OPTIMIZATION, TRANSACTIONS OF FAMENA, Vol.44, No.3, pp. 35-46, ISSN 1333-1124, Doi 10.21278/TOF.44303, 2020
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
2
Укупан
 1. N.Petrovic, N.Marjanovic, N.Kostic, M.Blagojevic, M.Matejic, S.Troha, EFFECTS OF INTRODUCING DYNAMIC CONSTRAINTS FOR BUCKLING TO TRUSS SIZING OPTIMIZATION PROBLEMS, FME Transactions, Vol.46, No.1, pp. 117-123, ISSN 1451-2092, 2018
 2. M. Matejić, M. Blagojević, N. Kostić, N. Petrović, N. Marjanović, nalysis of New Two-Stage Cycloid Drive Concept, Tribology in Industry, Vol.42, No.2, pp. 337-344, ISSN 0354-8996, Doi 10.24874/ti.880.05.20.06, 2020
Списак резултата М31
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини(неопходно позивно писмо)
Број
1
Укупан
 1. Vojislav Miltenović, Nenad Marjanović, DEVELOPMENT OF INNOVATIVE AND SMART PRODUCTS (KEYNOTE LECTURE), 9th International Scientific Conference [on] Research and Development of Mechanical Elements and Systems, IRMES 2019, Kragujevac, 2019, 5-7. 9., pp. 30-31, ISBN 978‐86‐6335‐061‐8
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
53
Укупан
 1. Марјановић Н., Јовичић С., Један приступ оптимизацији преносника са цилиндричним зупчаницима, VII симпозијум МВМ, Крагујевац, 1992, -, pp. 333-343, ISBN -
 2. Марјановић Н.,, Избор оптималног преносног односа главног преносника применом метода математичког програмирања,, VIII симпозијум МВМ, Крагујевац, 1994, -, pp. 219 – 225, ISBN -
 3. Бојић М., Стојановић Д., Јевтовић Д., Марјановић Н., Optimization of an Energy System Having a Ondensung Turbine with Stream Exstraction, International Syposium of Tremotehnics, Thermal Machines and Road Vehicles, Timosoara, 1996, -, pp. 45 – 50, ISBN -
 4. Јовичић С., Стојковић С., Ћатић Д., Марјановић Н, Прорачун поузданости торзионих вратила са аспекта квалитета, 26. Међународно саветовање производног машинства Југославије, Будва, 1996, -, pp. 459 – 464, ISBN -
 5. Марјановић Н., Јовичић С., Новаковић Љ, Вишекритеријумска оптимизација сложених техничких система на примеру зупчастих преносника снаге, XXIII Симпозијум за Оперaциона истраживања, Златибор, 1996, -, pp. 885 – 888, ISBN -
 6. Марјановић Н., Николић В., Примена методе комплекса у оптимизацији зупчастих преносника снаге, I међународни сипозијум “Индустријско инжењерство”, SIE`96,, Београд, 1996, -, pp. 495 - 497, ISBN -
 7. Николић В., Марјановић Н.,, Анализа утицаја параметара на вредност напона у подножју зупца зупчаника, I међународни сипозијум “Индустријско инжењерство,SIE`96, Београд, 1996, -, pp. 492 - 494, ISBN -
 8. Николић Р., Марјановић В., Николић И., Марјановић Н., Mathematical Modeling of Dynamic Behavior of a Rotor Cantaining a Crack, EUROMEH 2nd European Oscillations Conference, Prague, 1996, -, pp. 165 – 168, ISBN -
 9. Тадић Б., Ивковић Б., Марјановић Н., Тодоровић П., Симулација процеса трења и хабања зупчастих преносника на трибометру ТПД 2000, Седма југословенска конференција о трибологији са међународним учешћем YUTRIB 2001, -, 2001, -, pp. 5-10, ISBN -
 10. Јовичић С., Марјановић Н., Фазе интегралног развоја производа, Научно стручни скуп Истраживање и развој машинских елемената и системa - Jahorina IRMES 2002, Јахорина, 2002, -, pp. 51 – 57, ISBN -
 11. Адамовић Д., Стефановић М., Лазић В., Живковић М., Марјановић Н., Influence of Tribological Conditions onto the Friction Coefficient at Multiphase Ironing, 5th International Conference „Research and Development in Mechanical Industry, RaDMI 2005, Врњачка Бања, 2005, -, pp. 305. – 310, ISBN -
 12. Благојевић М., Николић Станојевић В., Марјановић Н., Одређивање еквивалентног радијуса кривине у тренутној тачки додира зупца циклозупчаника и ваљка централног зупчаника циклоредуктора, VII међународни научно-стручни скуп о достигнућима електро и машинске индустрије, DEMI 2005, Бања Лука, 2005, -, pp. 89. – 94, ISBN -
 13. Taдић, Б., Старчевић, Б., Марјановић, Н., Tribological and Economical Aspects of Dealing with Fixturing Tools, 10. th International Conference on Tribology SERBIATRIB ’07, Kragujevac, 2007, -, pp. 129 – 133., ISBN -
 14. Благојевић М., Марјановић Н., Расподела оптерећења код двостепеног циклоредуктора нове концепције, VIII међународни научно-стручни скуп о достигнућима електро и машинске индустрије, DEMI 2007, Бања Лука, 2007, -, pp. 51. – 56, ISBN -
 15. Марјановић Н., Тадић Б., Ивковић Б., Митровић С., Design of Modern Concept Tribometer njith Circular and Reciprocating Movement, 10 th International Conference on Tribology SERBIATRIB ’07, Kragujevac, 2007, -, pp. 109 – 113, ISBN -
 16. Bojić M., Marjanović N., Miletić I, Mitić A., Stefanović V., Some Characteristics of Heat Production by Stationary Parabolic, Cylindrical Solar Concentrator, IASTED International Conference on Solar Energy (SOE 2009),, Phuket,Thailand, 2009, March 16, March 18, ISBN 978-0-88986-791-8
 17. Bojić M., Marjanović N., Miletić I., Efficiency of solar ray use by parabolic, cylindrical solar concentrator for heat production, 5th DUBROVNIK CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMET OF ENERGY WATER AND ENVIRONMENT SYSTEMS, Dubrovnik, Hrvatska, 2009, September 30 - October 3 2009, pp. 1-11, ISBN 978-953-6313-97-6
 18. Bojić М., Marjanović N., Miletić I., HEAT PRODUCTION BY STATIONARY PARABOLIC, CYLINDRICAL SOLAR CONCENTRATOR, ECOS 2009, 22nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, 2009, August 31 – September 3, 2009, pp. 1147 - 1152, ISBN 2175-5426
 19. Ivkovic B., Marjanovic N., Ravlic M., A New Concept of the Universal Tribometer, 11th international Conference on Tribology SERBIATRIB 09, Belgrade, 2009, May 13-15, pp. 286-289
 20. Бојић М., Марјановић Н., Милетић И, Митић А., Стефановић В.,, Some Characteristics of Heat Production by Stationary Parabolic, Cylindrical Solar Concentrator, IASTED International Conference on Solar Energy (SOE 2009), Phuket, Thailand, 2009, March 16 - 18, pp. 88-91
 21. Бојић М., Марјановић Н., Милетић И., Some Characteristics of Electricity Production by Stationary Parabolic, Cylindrical Solar Concentrator, Electromotion 2009 - 8th International Symposium on Advanced Electromechanical Motion Systems, Lille, France, 2009, July 1-3
 22. Blagojevic M. Marjanović N., Stojanović B., Đorđević Z., Kočić M., Influence of Friction on the Force Distribution at Cycloidal Speed Reducer, SERBIATRIB ‘11, 12th International Conference on Tribology, Kragujevac, 2011, pp. 226-229, ISBN 978-86-86663-74-0
 23. Ivkovic B., Marjanovic N., Ravlic M, THE INFLUENCE OF SLIP RATE ON FRICTION COEFFICIENT DURING SLIP/ROLL CONTACT, 7th International Conference on Tribology (BALKANTRIB’11), Thessaloniki, Greece, 2011, 3 - 5 October, pp. 271 - 274, ISBN 978-960-98780-6-7
 24. Stojanovic B., Tanasijevic S., Marjanovic N., Blagojevic M., Failure Analysis of the Timing Belt Drives, SERBIATRIB ‘11, 12th International Conference on Tribology, Kragujevac, 2011, pp. 210-215, ISBN 978-86-86663-74-0
 25. Blagojević M., Đorđević Z., Marjanović V., Marjanović N., Stojanović B., Vujanac R., STRESS AND STRAIN STATE OF CYCLOID DISC, 1st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa 2012, East Sarajevo Jahorina, 2012, 28. - 30. Novembar, pp. 367 - 374, ISBN 978-99938-655-5-1
 26. Kostic N., Blagojevic M., Marjanovic V., Djordjevic Z., Marjanovic N., Uticaj korekcije profila ciklozupcanika na broj ostvarenih kontakata elemenata cikloreduktora, 1st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa 2012, East Sarajevo, Jahorina, 2012, 28. - 30. novembar, pp. 339. - 346., ISBN 978-99938-655-5-1
 27. Marjanović N., Isailović B., Marjanović V., Kostić N., INTEGRISANI PRISTUP STRUKTURNOJ OPTIMIZACIJI U CAD SOFTVERU, 1st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa 2012, East Sarajevo - Jahorina, 2012, 28. - 30. Novembat, pp. 213 - 220, ISBN 978-99938-655-5-1
 28. Kostic N., Matejic M., Blagojevic M., Djordjevic Z., Marjanovic N., Petrovic N., COMPARATIVE ANALYSIS OF DIFERENT TYPE REDUCERS FOR WINCH DRUM DRIVING UNIT, 7th International Quality Conference, Kragujevac, 2013, pp. 255-262, ISBN 978-86-86663-94-8
 29. Marjanović N., Kostić N., Blagojević M., Marjanović V., Isailović B., AUTOMATED GEAR TRAIN MODELING IN CAD ENVIRONMENT, 11 International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, Banja Luka, 2013, May-June, 2013, pp. 107-110, ISBN 978‐99938‐39‐46‐0
 30. Matejic M., Blagojevic M., Djordjevic Z., Marjanovic N., Petrovic N., COMPARATIVE ANALYSIS OF DIFERENT TYPE REDUCERS FOR WINCH DRUM DRIVING UNIT, 7th International Quality Conference, Kragujevac, 2013, pp. 255-262, ISBN 978-86-86663-94-8
 31. Matejic M., Veljovic Lj., Marjanovic V., Blagojevic M., Marjanovic N., DYNAMIC BEHAVIOR OF PLANETARY GEARBOX NEW CONCEPT, 11th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, Banja Luka, 2013, pp. 121-126, ISBN 978‐99938‐39‐46‐0
 32. Petrovic N., Blagojevic M., Marjanovic N., Matejic M., PARAMETRIC DRAWING OF A CYCLO DRIVE SHORTENED EQUIDISTANT EPITROCHOID GEAR, 7th International Quality Conference, Kragujevac, 2013, pp. 303-308, ISBN 978-86-86663-94-8
 33. Miloš Matejić, Milorad Bojić, Nenad Kostić, Nenad Marjanović, Mirko Blagojević, OPTIMIZATION OF GEOMETRIC PARAMETERS TO AUTOMATE SOLAR COLLECTOR DESIGN, 45. International Congress and Exhibition on Heating, Refrigeration and Air Conditioning (KGH), Beograd, 2014, ISBN 978-86-81505-75-5
 34. Mirko Blagojevic, Nenad Marjanovic, Nenad Petrovic, Milos Matejic, Milorad Bojic, MULTI CRITERIA OPTIMIZATION OF LOW-RISE DETACHED HOUSE HEATING SYSTEMS IN AN ATTEMPT TO MINIMIZE ENVIORMENTAL DAMAGE AND MAXIMIZE COFORT OF USE, 8th International Quality Conference, Kragujevac, 2014, pp. 427 - 432, ISBN 978-86-6335-004-5
 35. Mirko Blagojević, Nenad Petrović, Nenad Kostić, Nenad Marjanović, Miloš Matejić, PRODUCT DEVELOPMENT AT THE FACULTY OF ENGINEERING UNIVERSITY IN KRAGUJEVAC, 2nd International scientific conference, Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications (COMETa 2014), Jahorina, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, 2014, pp. 697 - 700, ISBN 978-99976-623-2-3
 36. Nenad Kostić, Nenad Petrović, Nenad Marjanović, Mirko Blagojević, Miloš Matejić, PARAMETRIC MODELING OF GEAR TRANSMISSIONS IN CAD SOFTWARE WITH DEFINABLE SHAFT AXIS POSITIONS, 2nd International scientific conference, Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications (COMETa 2014), Jahorina, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, 2014, pp. 515 - 520, ISBN 978-99976-623-2-3
 37. Miloš Matejić, Milorad Bojić, Nenad Petrović, Nenad Marjanović, Mirko Blagojević, COMPARATIVE ANALYSIS OF ALTERNATIVE SOLAR COLLECTORS FOR LOW-RISE HOUSING UNITS, 9th International Quality Conference, Kragujevac, 2015, June 2015, pp. 225 - 230
 38. Nenad Kostic, Nenad Petrovic, Milorad Bojic, Nenad Marjanovic, Dragan Cvetkovic, INFLUENCE OF OPTIMAL SYSTEM CHOICE ON ENERGY SAVING AND DECREASE OF NEGATIVE ENVIROMENT IMPACT, 9th International Quality Conference, Kragujevac, 2015, pp. 231 – 237
 39. Nenad PETROVIC, Milos MATEJIC, Nenad KOSTIC, Mirko BLAGOJEVIC, Nenad MARJANOVIC, Parametric Modeling of a Cycloid Drive Relative to Input Shaft Angle, The 3rd International Conference Mechanical Enguneering in XXI Centery, Niš, 2015, September 17-18, pp. 157-160
 40. Miloš Matejić, Mirko Blagojević, Zorica Đorđević, Nenad Marjanović, Nenad Petrović, COMPARATIVE ANALYSIS OF DIFERENT TYPE REDUCERS FOR WINCH DRUM DRIVING UNIT, 9th International Quality Conference, Kragujevac, 2016, pp. 225 – 230
 41. Nadica Stojanovic, Jasna Glisovic, Nenad Marjanovic, Ivan Grujic, OPTIMIZATION OF VENTILATED DISC BRAKE VANES FOR HEAVY DUTY VEHICLE, 3nd International scientific conference, Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications (COMETa 2016), Jahorina, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, 2016, pp. 155 – 162, ISBN 978-99976-623-7-8
 42. Nenad Kostić, Miloš Matejić, Nenad Petrovic, Mirko Blagojević, Nenad Marjanović, OPTIMIZATION OF SOLAR COLLECTOR GEOMETRIC PARAMETERS USING A HEURISTIC OPTIMIZATION METHODS, 47. International Congress and Exhibition on Heating, Refrigeration and Air Conditioning (KGH), Beograd, 2016, pp. 1 – 8, ISBN 978-86-81505-82-3
 43. Nenad Kostić, Nenad Marjanović , Nenad Petrovic, A NOVEL APPROACH FOR SOLVING GEAR TRAIN OPTIMIZATION PROBLEM, International Congress Motor Vehicles & Motors, Kragujevac, 2016, October 6th – 8th, pp. 133 -138, ISBN 978-86-6335-037-3
 44. Nenad Marjanovic, Nenad Kostic, Nenad Petrovic, Mirko Blagojevic, Milos Matejic, TEACHING-LEARNING-BASED OPTIMIZATION ALGORITHM FOR SOLVING MACHINE DESIGN CONSTRAINED OPTIMIZATION, 3nd International scientific conference, Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications (COMETa 2016), Jahorina, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, 2016, pp. 101 – 108, ISBN 978-99976-623-7-8
 45. M.Matejic, N.Petrovic, N.Kostic, M.Blagojevic, N.Marjanovic, FRICTION INFLUENCE REDUCING BY USING LENEAR BEARINGS AND BALL SCREW SHAFTS IN MINI-PLATFORMS, SERBIATRIB `17, Kragujevac, 2017
 46. N.Marjanovic, N.Kostic, N.Petrovic, M.Blagojevic, M.Matejic, A NEW MODIFICATION OF GENETIC ALGORITHM FOR SOLVING ENGINEERING OPTIMIZATION PROBLEMS, 8th International Scientific Conference IRMES 2017, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, 2017, 7-9 septembar, pp. 153-156, ISBN 978-9940-527-53-2
 47. N.Marjanovic, N.Kostic, N.Petrovic, M.Blagojevic, M.Matejic, VOLUME OPTIMIZATION OF GEAR TRAINS WITH SPUR GEARS USING GENETIC ALGORITHM, 8th International Conference on Manufacturing Science and Education-MSE 2017, Sibiu, Romania, 2017, 7-9 jun, pp. 42, ISBN 2559-2963
 48. N.Petrovic, N.Marjanovic, N.Kostic, M.Blagojevic, SIZING OPTIMIZATION OF PARAMETRICALLY DESIGNED TRUSSES, 13th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering, Banja Luka BiH, 2017, 26-27 maj, pp. 93-100, ISBN 978-99938-39-72-9
 49. N. Kostić, N. Petrović, V. Marjanović, N. Marjanović, AUTOMATED SELECTION OF ANALYTICALLY CALCULATED GEARBOX CONCEPTS ACCORDING TO DIMENSIONAL CRITERIA, 7th International Congress Motor Vehicles & Motors 2018, Kragujevac, 2018, 4-5 oktobar, pp. 265-271, ISBN 978-86-6335-055-7
 50. N. Petrović, N. Kostić, N. Marjanović, A COMPARISON OF TRUSS STRUCTURAL OPTIMIZATION TYPES WITH AND WITHOUT BUCKLING DYNAMIC CONSTRAINTS, 4th International Scientific Conference, Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications (COMETa 2018), Jahorina, B&H, Republic of Srpska, 2018, 27-30 novembar, pp. 464-471, ISBN 978-99976-719-4-3
 51. Milos Matejic, Mirko Blagojevic, Ileana Ioana Cofaru, Nenad Kostic, Nenad Petrovic, Nenad Marjanovic, DETERMINING EFFICIENCY OF CYCLOID REDUCERS USING DIFFERENT CALCULATION METHODS, 9th International Conference on Manufacturing Science and Education – MSE 2019, Sibiu, Romania, 2019, 5-7 June
 52. Nenad Petrović, Nenad Kostić, Nenad Marjanović, Mirko Blagojević, Miloš Matejić, INFLUENCE OF BUCKLING ON TRUSS STRUCTURAL OPTIMIZATION, 14th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering - DEMI 2019, Banja Luka, 2019, pp. 415-422, ISBN 978-99938-39-85-9
 53. Nenad Petrović, Nenad Kostić, Nenad Marjanović, Ivan Miletić, PARTICLE SWARM SIZING OPTIMIZATION OF PLANAR TRUSS STRUCTURES WITH BUCKLING CONSTRAINTS, COMETa 2020 „Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications“, Istocno Sarajevo, RS, BIH, 2020, 26. - 28. 11., pp. 243-250, ISBN 978-99976-719-8-1
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
3
Укупан
 1. N.Petrovic, N.Marjanovic, N.Kostic, M.Blagojevic, M.Matejic, EFFECTS ON INTRODUCTING DYNAMIC CONSTRAINTS FOR BUCKLING TO TRUSS SIZING OPTIMIZATION PROBLEMS, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies CNN 2017 Tech, Zlatibor, Serbia, 2017, 02-05 jul, pp. 145-148
 2. N. Petrović, N. Kostić, N. Marjanović, DISCRETE VARIABLE TRUSS STRUCTURAL OPTIMIZATION USING BUCKLING DYNAMIC CONSTRAINTS, International conference on Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, KOD 2018, Novi Sad, Serbia, 2018, 6-8 jun, pp. 46-47, ISBN ISBN 978-86-6022-059-4
 3. Nenad Petrović, Nenad Kostić, Nenad Marjanović, Jelena Živković, Ileana Ioana Cofaru, EFFECTS OF STRUCTURAL OPTIMIZATION ON PRACTICAL ROOF TRUSS CONSTRUCTION, 9th International Scientific Conference [on] Research and Development of Mechanical Elements and Systems, IRMES 2019, Kragujevac, 2019, 05-07. 09., pp. 30-31, ISBN 978‐86‐6335‐061‐8
Списак резултата М36
Уређивање зборника саопштења међународног научног скупа
Број
2
Укупан
 1. Nenad Marjanovic, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 659 (2019), 9th International Scientific Conference [on] Research and Development of Mechanical Elements and Systems, IRMES 2019, Kragujevac, 2019, 5. - 7. 9.
 2. Nenad Marjanovic, Nenad Kostic, Book of Abstracts for the 9th International Scientific Conference [on] Research and Development of Mechanical Elements and Systems, IRMES 2019, 9th International Scientific Conference [on] Research and Development of Mechanical Elements and Systems, IRMES 2019, Kragujevac, 2019, 5-7. 9, ISBN 978‐86‐6335‐061‐8
Списак резултата М42
Монографија националног значаја, монографско издање грађе, превод изворног текста у облику монографије (само за старе језике)
Број
1
Укупан
 1. Марјановић Н., Оптимизација зупчастих преносника, монографија, CADLab,Машински факулет, Br. strana: 0, ISBN -, Крагујевац, 2007
Списак резултата М45
Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја
Број
1
Укупан
 1. N. Marjanovic, B. Isailovic, M. Blagojevic, STRUCTURAL OPTIMIZATION IN CAD SOFTWARE, Faculty of Technical Science, Br. strana: 6, ISBN 1821-1259, Novi Sad, 2009
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
13
Укупан
 1. Марјановић Н., Вишекритеријумска оптимизација техничких система, Моногрфија, 35 година студија машинства у Крагујевцу, Vol.-, No.-, pp. 175 – 185, ISSN -, Doi -, 1995
 2. Тадић, Б., Марјановић, Н., Митровић, С., Kinematic, Dynamic and Tribological Aspects of Up and Down Milling Processing, Tribology in Industry, Vol.28, No.1 & 2, pp. 19-26, ISSN -, Doi -, 2006
 3. Марјановић Н., Тадић Б., Милетић И., Благојевић М., Modern trends of informational technology appliance in overall product’s lifetime, Journal of Mechanical Engineering Design, ADEKO, FTN Novi Sad, Vol.10, No.1, pp. -, ISSN 1450-5401, Doi -, 2007
 4. Тадић, Б., Марјановић, Н., Уређаји екстремно високих притисака, Часопис инжењера и техничара Србије, ТЕХНIКА, Београд, Vol.-, No.2, pp. 8-14, ISSN 0040-2176, Doi -, 2007
 5. M. Blagojevic, V. Nikolic, N. Marjanovic, Lj. Veljovic, ANALYSIS OF CYCLOID DRIVE DYNAMIC BEHAVIOR, Scientific Technical Review, Vol.59, No.1, pp. 52-56, ISSN 1820-0206, 2009
 6. Благојевић М., Николић-Станојевић В., Марјановић Н., Вељовић Љ., Analasys of Cycloid Drive Dynamic Behavior, Scientific Technical Review, Vol.1, No.1, pp. 52-57, ISSN 1820-0206, 2009
 7. N. MARJANOVIĆ, B. IVKOVIĆ, B. STOJANOVIĆ, M. BLAGOJEVIĆ, Disk on Disk Test of Gear Pair Power Losses, Tribology in Industry, Vol.32, No.4, pp. 10 - 16, ISSN 0354-8996, 2010
 8. Nenad Marjanović, Nenad Kostić, Nenad Petrović, Mirko Blagojević, Miloš Matejić, Biserka Isailović, COMPARATIVE ANALYSIS OF ANALITICAL CALCULATION AND OPTIMIZATION ON GEARBOX DIMENSIONS AND VOLUME, Machine Design, Vol.6, No.4, pp. 127 - 130, ISSN 1821-1259, 2014
 9. Miloš Matejić, Milorad Bojić, Nenad Kostić, Nenad Petrović, Nenad Marjanović, Mirko Blagojević, ODREĐIVANJE GEOMETRIJSKIH PARAMETARA ZA OPTIMALNO ISKORIŠĆENJE PRIJEMNIKA SUNČEVE ENERGIJE, Klimatizacija, grejanje i hladjenje, KGH, Vol.44, No.3, pp. 25 - 29, ISSN 0350-1426, 2015
 10. N. Marjanović, N. Kostić, N. Petrović, M. Matejić, M. Blagojević, GENETIC ALGORITHM PARAMETER CONTROL FOR ACHIEVING BETTER OPTIMIZATION PERFORMANCE, ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, Vol.14, No.1, pp. 239-242, ISSN 1584-2665, 2016
 11. N.Marjanovic, N.Kostic, N.Petrovic, M.Blagojevic, M.Matejic, TEACHING-LEARNING-BASED OPTIMIZATION ALGORITHM FOR SOLVING MACHINE DESIGN CONSTRAINED OPTIMIZATION, ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara-International Journal of Engineering, Vol.15, No.2, pp. 105-108, ISSN 1584-2665, 2017
 12. Nenad KOSTIĆ, Miloš MATEJIĆ, Nenad PETROVIĆ, Mirko BLAGOJEVIĆ, Nenad MARJANOVIĆ, Optimizacija geometrijskih veličina toplotnih prijemnika sunčeve energije heurističkim optimizacionim metodama, KGH (Klimatizacija grejanje hladjenje), Vol.46, No.2, pp. 145-148, ISSN 0350-1426, Doi https://doi.org/10.24094/kghc.017.46.2.145, 2017
 13. N. Petrović, N. Kostić, N. Marjanović, DISCRETE VARIABLE TRUSS STRUCTURAL OPTIMIZATION USING BUCKLING DYNAMIC CONSTRAINTS, Machine Design, Vol.10, No.2, pp. 51-56, ISSN 1821-1259, 2018
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
6
Укупан
 1. Марјановић Н., Николић В., Gear Pairs Friction, Tribology in Industry, Vol.19, No.4, pp. 152 – 160, ISSN -, Doi -, 1997
 2. Марјановић Н., Тадић Б., Ивковић Б., Митровић С., Design of Modern Concept Tribometer with Circular and Reciprocating Movement, Tribology in Industry, Vol.27, No.1 & 2, pp. 3-8, ISSN -, Doi -, 2006
 3. Тадић, Б., Тадић, Д., Марјановић, Н., Fuzzy Approach in Business Improvement of Holding Equipment in the Conditions of Decreased Production Rate, Yugoslav Journal of Operations Research, Vol.17, No.2, pp. 223 – 234, ISSN -, Doi -, 2007
 4. Nenad Kostić, Nenad Marjanović, Nenad Petrović, A NOVEL APPROACH FOR SOLVING GEAR TRAIN OPTIMIZATION PROBLEM, International Journal of Vehicle Mechanics, Engines and Transportation systems, Vol.12, No.2, pp. 67 - 76, ISSN 1450-5304, 2016
 5. N.Kostic, M.Matejic, N.Petrovic, M.Blagojevic, N.Marjanovic, OPTIMIZING OF SOLAR COLLECTOR GEOMETRIC PARAMETERS USING HEURISTIC OPTIMIZATION METHODS, KGH, Vol.46, No.2, pp. 145-148, ISSN 0350-1426, 2017
 6. Nenad Kostić, Nenad Petrović, Vesna Marjanović, Nenad Marjanović, AUTOMATED SELECTION OF ANALYTICALLY CALCULATED GEARBOX CONCEPTS ACCORDING TO DIMENSIONAL CRITERIA, , International Journal of Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems, Vol.45, No.1, pp. 29-37, ISSN 1450-5304, Doi 10.24874/mvm.2019.45.01.03, 2019
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
6
Укупан
 1. Тадић Б., Марјановић Н., Недић Б.,, Bending of the Thin Walled Pipes Using the Heat Realised by Friction, The Annals University “Dunare de Jos” of Galati, Vol.1, No.Fascicle VIII, XIII, pp. 156-161, ISSN 1221-4590, 2006
 2. N. Petrovic, N. Kostic, N. Marjanovic, COMPARISON OF APPROACHES TO 10 BAR TRUSS STRUCTURAL OPTIMIZATION WITH INCLUDED BUCKLING CONSTRAINTS, Applied Engineering Letters, Vol.2, No.3, pp. 98-103, ISSN 2466-4847, 2017
 3. Nenad Petrović, Nenad Kostić, Nenad Marjanović, COMPARISON OF APPROACHES TO 10 BAR TRUSS STRUCTURAL OPTIMIZATION WITH INCLUDED BUCKLING CONSTRAINTS, Applied Engineering Letters, Vol.3, No.2, pp. 78-83, ISSN 2466-4677, 2017
 4. Nenad Petrović, Nenad Kostić, Nenad Marjanović, Vesna Marjanović, INFLUENCE OF USING DISCRETE CROSS-SECTION VARIABLES FOR ALL TYPES OF TRUSS STRUCTURAL OPTIMIZATION WITH DYNAMIC CONSTRAINTS FOR BUCKLING, Applied Engineering Letters, Vol.3, No.2, pp. 335-340, ISSN 2466-4677, 2018
 5. Miloš MATEJIĆ, Mirko BLAGOJEVIĆ, Nenad KOSTIĆ, Nenad PETROVIĆ, Nenad MARJANOVIĆ, ANALYSIS OF EFFICIENCY OF A NEW TWO STAGE CYCLOID DRIVE CONCEPT, Proceedings on Engineering Science, Vol.1, No.1, pp. 335-340, ISSN 2620-283, 2019
 6. Nenad Petrović, Nenad Kostić Nenad Marjanović, Jelena Živković, Ioana I Cofaru, EFFECTS OF STRUCTURAL OPTIMIZATION ON PRACTICAL ROOF TRUSS CONSTRUCTION, Applied Engineering Letters, Vol.5, No.2, pp. 39-45, ISSN 2466-4677, Doi 10.18485/aeletters.2020.5.2.1, 2020
Списак резултата М61
Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини
Број
2
Укупан
 1. Јовичић С., Марјановић Н., Оптимизација техничких параметара универзалних механичких преносника снаге,рад по позиву, VI Северов симпозијум о механичким преносницима, Суботица, 1997, -, pp. 37 – 42, ISBN -
 2. Марјановић Н., Јовичић С., Вишекритеријумска оптимизација зупчастих преносника снаге, VI Северов симпозијум о механичким преносницима, Суботица, 1997, -, pp. 43 – 48., ISBN -
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
18
Укупан
 1. Марјановић Н., Оптимизација зупчастих парова вишестепених преносника снаге, IV Северов симпозијум о механичким преносницима, Суботица, 1993, -, pp. 1/2 -1 -1/2 -6, ISBN -
 2. Марјановић Н., Избор оптималног положаја оса вратила преносника са цилиндричним зупчаницима, IV Северов симпозијум о механичким преносницима, Суботица, 1993, -, pp. 1/5 -1 -1/5 -6, ISBN -
 3. Марјановић Н., Могућности примене метода математичког програмирања у оптимизацији машинских система, Научно – стручни скуп Истраживање и развој машинских елемента и система, IRMES 95, Ниш, 1995, -, pp. 169 – 174, ISBN -
 4. Марјановић Н., Избор оптималне концепције зупчастог преносника применом рачунара, V Северов сипозијум о механичким преносницима, Суботица, 1995, -, pp. 113 – 118, ISBN -
 5. Јовичић С., Марјановић Н., Конструисање сложених машинских система, семинар: Примена CAD система у конструисању, Ниш, 1996, -, pp. -, ISBN -
 6. Јовичић С., Марјановић Н., Ћатић Д., Интегрални приступ развоју машинских система, Научно стручни скуп Истраживање и развој машинских елемената и система IRMES, ’98,, Београд, 1998, -, pp. 7 – 13, ISBN -
 7. Јовичић С., Марјановић. Н., Примена програмске подршке у конструисању помоћу рачунара са примером прорачуна вратила, 1. југословенски симпозијум CAD/CAM, Цавтат, 1998, -, pp. 49.-54, ISBN -
 8. Марјановић Н., Николић В., Јовичић С., Вредновање варијанти концепције зупчастих преносника, Научно стручни скуп Истраживање и развој машинских елемената и система IRMES ’98, Београд, 1998, -, pp. 37 – 43, ISBN -
 9. Благојевић М., Николић В., Марјановић Н., Моделирање једностепеног цикло редуктора, Северов симпозијум о механичким преносницима, Суботица, 2003, -, pp. 2003, ISBN -
 10. Марјановић Н., Благојевић Б., Могућности аутоматизације процеса пројектовања зупчастих преносника применом CAD софтвера, IX Северов симпозијум о механичким преносницима, Суботица, 2003, -, pp. 35 – 40, ISBN -
 11. Марјановић Н., Благојевић М., Визуелизација машинских делова и склопова у савременим CAD системима, Научно стручни скуп Истраживање и развој машинских елемената и система – ИРМЕС 04, Крагујевац, 2004, -, pp. 183. - 188., ISBN -
 12. Марјановић Н., Марјановић В., Пројектовање аутоматизованих производних линија за обраду лима савијањем помоћу ваљака, Научно стручни скуп Истраживање и развој машинских елемената 5 и система – ИРМЕС 04,, Крагујевац, 2004, -, pp. 153. – 158, ISBN -
 13. Адамовић Д., Стефановић М., Лазић В., Живковић М., Марјановић Н., Истраживање утицаја материјала алата и мазива на силу дубоког извлачења са стањењем дебљине зида,, 30. Јубиларно саветовање производног машинства СЦГ са међународним учешћем, Врњачка Бања, 2005, -, pp. 303. – 308, ISBN -
 14. Вујанац Р., Марјановић Н., Славковић Р., Критеријуми ефикасног планирања распореда палетних регала, Истраживање и развој машинских елемената и система – ИРМЕС 06, Бања Лука,, 2006, -, pp. -, ISBN -
 15. Blagojevic M. Marjanovic N., Djordjevic Z., Stojanovic B., Stress and Strain State of Single– Stage Cycloidal Speed Reducer, The 7th International Conference Research and Development of Mechanical Elements, Zlatibor, 2011, 27 - 28 april, pp. 553-559, ISBN 978-86-6055-012-7
 16. Kostic N., Djordjevic Z., Blagojevic M., Marjanovic N., Influence kind of the Material and Angle of Fibres Orientation on Stress and Strain Analysis of Composite Shaft, The 7th International Conference Research and Development of Mechanical Elements, Zlatibor, 2011, 27 - 28 april, pp. 321 327, ISBN 978-86-6055-012-7
 17. Marjanovic N., Isailovic B. Stojanovic B. Đorđević Z., INTEGRATION OF TOPOLOGY AND SHAPE OPTIMIZATION INTO THE PROCESS OF THE DESIGN OF MECHANICAL STRUCTURES ELEMENTS, The 7th International Conference Research and Development of Mechanical Elements, Zlatibor, 2011, 27 - 28 april, pp. 49-56, ISBN 978-86-6055-012-7
 18. Milanovic I., Stojanovic B., Blagojevic M., Marjanovic N., Influence of Torque Variation on Timing Belt Drive`s Load Distribution, The 7th International Conference Research and Development of Mechanical Elements, Zlatibor, 2011, 27-28 april, pp. 559-562, ISBN 978-86-6055-012-7
Списак резултата М83
Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступак (уз доказ)
Број
2
Укупан
 1. B. Stojanović, N. Marjanović, M. Blagojević, UREĐAJ ZA ISPITIVANJE ZUPČASTIH KAIŠNIH PRENOSNIKA, Mašinski fakultet u Kragujevcu, Centar za mehaničke prenosnike, Kragujevac, 2007
 2. M. Blagojević, N. Marjanović, B. Stojanović, Z. Đorđević, DVOSTEPENI CIKLOREDUKTOR NOVE KONCEPCIJE, Laboratorija za mašinske konstrukcije i mehanizaciju, Mašinski fakultet u Kragujevcu, Kragujevac, 2007
Списак резултата М85
Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент, нова генска проба, микроорганизми (уз доказ)
Број
6
Укупан
 1. B. Tadić, N. Marjanović, Đ. Vukelić, S. Galović, Uređaj za ostvarivanje ekstremno visokih pritisaka, Mašinski fakultet Kragujevac - Laboratorija za obradu metala rezanjem, Kragujevac, 2007
 2. M. Bojić, N. Marjanović, I. Miletić, V. Marjanović, D. Ćatić, M. Matijević, M.Despotović,, Laboratorijska instalacija energetskih potrošača hibridnih solarnih prijemnika – EP- lab, Mašinski fakultet Kragujevac - Laboratorija za termodinamiku i termotehniku, Kragujevac, 2007
 3. M. Bojić, N. Marjanović, I. Miletić, V. Marjanović, D. Ćatić, M. Matijević, M.Despotović,, Stacionarni solarni koncentrator za dobijanje toplotne energije - CP-LAB, Mašinski fakultet Kragujevac - Laboratorija za termodinamiku i termotehniku., Kragujevac, 2007
 4. M. Bojić, N. Marjanović, I. Miletić, V. Marjanović, D. Ćatić, M. Matijević, M. Despotović, Stacionarni solarni hibridni koncentrator za dobijanje elektroenergije i toplote - CP-0A, Mašinski fakultet Kragujevac - Laboratorija za termodinamiku i termotehniku., Kragujevac, 2007
 5. M. Bojić, N. Marjanović, N. Lukić, M. Despotović, V. Šušterčić, V. Marjanović, M. Blagojević, D.Taranović,, Hibridni ravni prijemnik Sunčeve energije - HRP-LAB, Mašinski fakultet Kragujevac - Laboratorija za termodinamiku i termotehniku, Kragujevac, 2007
 6. R. Vujanac, R. Slavković, M.Živković, N. Marjanović, S. Vulović, V. Milovanović, Nova metoda za projektovanje skladišnih sistema, IC Inženjering, Kragujevac, Milanović Inženjering, Kragujevac, Zastava Mašine, Kragujevac, Kragujevac, 2007

Udzbenici
 1. Марјановић Н., Методе конструисања, уџбеник, ЦИПМЕС, Машински факулет, Крагујевац, 1999
 2. S. Jovičić, N. Marjanović, OSNOVI KONSTRUISANJA, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, CAD Laboratorija, Kragujevac 2011.
 3. N. Marjanović, Z. Đorđević, M. Blagojević, OSNOVI KONSTRUISANJA; Metodička zbirka zadataka, Univerzite u Kragujevcu, Mašinski fakultet u Kragujevcu, CAD Laboratorija, Kargujevca 2010.

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Пројектовање технологије израде ланчаника, ОЗН региона Шумадија и Поморавље, Филип Кљајић, МФ Крагујевац, 1986-1987.,
 2. Развој и унапређивање технолошких решења производње (израде, контроле и испитивања) и принципа пројектовања универзалних зупчастих преносника, 1998/99., иновациони пројекат бр. 1.5.1796, Министарство за науку и технологију, ФТН Нови Сад, МФ Крагујевац, СЕВЕР Суботица, руководилац пројекта на МФ Крагујевац
 3. Развој модуларних елемената за самомонтажну опрему за домађинство и индустрију, Министарство за науку технологију и развој Републике Србије, 2002-2004., Metal Secco, Г. Милановац, пројекат из области технолошког развоја, учесник у реализацији пројекта,
 4. Развој лаких CNC машина за обраду обојених метала, пластичних маса и дрвета, Министарство за науку технологију и развој Републике Србије, 2002-2003., учесник у реализацији пројекта
 5. Развој и испитивање хибридног равног пријемника сунчеве енергије за топлотно и електрично претварање, Министарство за науку заштиту животне средине Републике Србије, 2003. – 2005., пројекат из области националног програма енергетске ефикасности под руководством проф. Др Милорада Бојића, учесник у реализацији пројекта
 6. Развој стационарних соларних хибридних концентратора за добијање електроенергије и топлоте, NPEE 273003B, Министарство за науку заштиту животне средине Републике Србије, 2006. – 2007., пројекат из области националног програма енергетске ефикасности под руководством проф. Др Милорада Бојића, учесник у реализацији пројекта
 7. Утицај примене термички ефикаснијих радијатора на смањење потрошње енергије у систему централног грејања, NPEE 243001A, Министарство за науку заштиту животне средине Републике Србије, 2006. – 2007., пројекат из области националног програма енергетске ефикасности под руководством проф. др Небојше Лукића, учесник у реализацији пројекта
 8. Развој оптималне групе базних уређаја и система уљне хидраулике програма ИХП „Прва петолетка“ – Трстеник, Министарство за науку заштиту животне средине Републике Србије/ Министарство за науку Републике Србије, 2005. – 2007., НИЦ “Прва Петолетка”, Машински факултет у Крагујевцу, Машински факултет у Београду, Машински факултет у Нишу, ИХП „Прва петолетка“ – Трстеник, пројекат из области технолошког развоја, руководилац теме на Машинском факултету у Крагујевцу
 9. 3. РАЗВОЈ НОВЕ КОНСТРУКЦИЈЕ КАШИКЕ БАГЕРА КОНТИНУАЛНОГ ДЕЈСТВА У ЦИЉУ ИНТЕГРИСАЊА МОДУЛАРНИХ РЕЗНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ТР 35037, 2011-2016,
 10. 9. ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈ СРПСКЕ КУЋЕ НЕТО-НУЛТЕ ЕНЕРГЕТСКЕ КУЋЕ, ТР 33015, 2011-2016,

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. TEMPUS Curricula Development Project JEP-CD-16156-2001, Computer Science Curricula Founding and Upgrading, 09.2001–09.2004., учесник у реализацији пројекта
 2. TEMPUS Curricula Development Project JEP-CD-18114-2003, Restructuring of Mechanical Engineering Studies, 09.2003 – 09.2006., учесник у реализацији пројекта
 3. Enterprise Development and Innovation Fund (EDIF), Virtual Manufacturing Support for Enterprises in Serbia, EAR, 04-SER01/10/016, 2006., учесник у реализацији пројекта
 4. Regional Socio-Economic Development Programme (RSEDP), Upgrading and Operationalization of GIS to Public Service Level, EAR, 04SER01/11/045-05SER01/16/001, 2006., учесник у реализацији пројекта
 5. Regional Socio-Economic Development Programme (RSEDP), Establishment and Promotion of Sustainable Regional Centre for Permanent Education, EAR, 03SER01/06/003-04SER01/11/006, 2006., руководилац пројекта

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Методе конструисања, На матичном факултету, 1999 – данас
 2. CAD/CAM системи, На матичном факултету, 2003 – данас
 3. Техничко цртање са компјутерском графиком (део), На матичном факултету, 2002 – 2007
 4. Примена CAD/CAM софтвера, На матичном факултету, 2003 – данас
 5. Напредне технологије CAD-а, На матичном факултету, 2003 – данас
 6. Софтверски алати за пројектовање, На матичном факултету, 2003 – данас
 7. Основи конструисања, На матичном факултету, 2005 – данас
 8. Основи CAD-а, На матичном факултету, 2006 – данас
 9. CAD (АС), На матичном факултету, 2007 – данас
 10. Конструисање (СС), На матичном факултету, 2008
 11. CAD (СС), На матичном факултету, 2008
 12. Увод у инжењерску праксу, На матичном факултету, 2008

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. Продекан за НИР, На дужности органа пословађења, 2004. – 2006.
 2. Члан Савета Машинског факултета у Крагујевцу, На дужности органа пословађења, 1994. – 1998. и 2004.
 3. Управник CAD лабораторије, На дужности органа пословађења, 2002. – 2004. и 2006. данас
 4. Цекретар Катедера за МКиМ, На дужности органа пословађења, 1985 – 1990.
 5. Шеф Кaтедре за Машинске конструкције и механизацију, На матичном факултету, 2009 -