ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Ненад Милорадовић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеНенад Милорадовић
Година и место рођења1968. године у Крагујевцу
ЗвањеВанредни професор
E-mailmnenad@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаФакултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, Машинске конструкције и механизација

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година1993
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловПројекат дизаличних колица за рад са грабилицом са два ужета
ОбластМашинске конструкције и механизација
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година2002
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловДинамичка анализа носеће конструкције мосне дизалице
ОбластМашинске конструкције и механизација
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година2013
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
НасловTриболошка карактеризација хибридних композита на бази легуре ZA27
ОбластМашинско инжењерство

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
1993Машински факултет у КрагујевцуИстраживач сарадник
1996Машински факултет у КрагујевцуАсистент приправник
2006Машински факултет у КрагујевцуАсистент
2013Факултет инжењерских наука Универзитета у КрагујевцуДоцент
2018Факултет инжењерских наука Универзитета у КрагујевцуВанредни професор

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
2007Technical University of Braunschweig, Немачка6 дана
2008Politecnico di Torino, Italija6 dana
2012University St. Kliment Ohridski, Sofia, Bugarska5 dana

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
3
Укупан
 1. N. Miloradović, R. Vujanac, S. Mitrović, D. Miloradović, Dry Sliding Wear Performance of ZA27/SiC/Graphite Composites, Metals - Special Issue: “Advances in Design by Metallic Materials: Synthesis, Characterization, Simulation and Applications”, Vol.9, No.7, pp. 717, ISSN 2075-4701, Doi 10.3390/met9070717, 2019
 2. Rodoljub Vujanac, Nenad Miloradović, Snežana Vulović, Ana Pavlović, A Comprehensive Study into the Boltless Connections of Racking Systems, Metals, Vol.10, No.2, pp. 1-17, ISSN 2075-4701, Doi 10.3390/met10020276, 2020
 3. Nenad Miloradović, Rodoljub Vujanac, Blaža Stojanović, Ana Pavlović, Dry sliding wear behaviour of ZA27/SiC/Gr hybrid composites with Taguchi optimization, Composite Structures, Vol.264, No.-, pp. 1-9, ISSN 0263-8223, Doi https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2021.113658, 2021
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
2
Укупан
 1. Miloradović, N.; Vujanac, R.; Pavlović, A., Wear Behaviour of ZA27/SiC/Graphite Composites under Lubricated Sliding Conditions, Materials, Vol.13, No.17, pp. 3752, ISSN 1996-1944, Doi https://doi.org/10.3390/ma13173752, 2020
 2. D. Miloradović, J. Lukić, J. Glišović, N. Miloradović, Identification of Vehicle System Dynamics from the Aspect of Interaction between the Steering and the Suspension Systems, Machines, Vol.10, No.1, pp. 46, ISSN 2075-1702, Doi https://doi.org/10.3390/machines10010046, 2022
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
10
Укупан
 1. Stojanovic B., Tanasijevic S., Miloradovic N., TRIBOMECHANICAL SYSTEMS IN TIMING BELT DRIVES, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.15, No.4, pp. 465-473, ISSN 1310-4772, 2009
 2. Tanasijevic S. , Stojanovic B. , Miloradovic N., ECO-TRIBOLOGICAL CORRECT DESIGN: NEW DEMANDS OF CONTEMPORARY DESIGN, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.16, No.4, pp. 608-616, ISSN 1310-4772, 2010
 3. Catic, D., Jeremic, B., Djordjevic, Z., Miloradovic, N., Criticality analysis of the elements of the light commercial vehicle’s steering tie-rod joint, Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, Vol.57, No.6, pp. 495-502, ISSN 0039-2480, Doi 10.5545/sv-jme.2010.077, 2011
 4. Stojanovic B., Miloradovic N., Marjanovic N., Blagojevic M., Marinkovic A., WEAR OF TIMING BELT DRIVES, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.17, No.2, pp. 206-214, ISSN 1310-4772, 2011
 5. Stojanović Blaza, Miloradović Nenad, Marjanović Nenad, Blagojević Mirko, Ivanović Lozica, Length Variation of Toothed Belt during Exploitation, Strojniški vestnik, Vol.57, No.9, pp. 648-654, ISSN 0039-2480, Doi 10.5545/sv-jme.2010.062, 2011
 6. B. Stojanovic, M. Babic, S. Mitrovic, A. Vencl, N. Miloradovic, M. Pantic, TRIBOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ALUMINIUM HYBRID COMPOSITES REINFORCED WITH SILICON CARBIDE AND GRAPHITE. A REVIEW, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.19, No.1, pp. 83-96, ISSN 1310-4772, 2013
 7. N. Miloradovic, B. Stojanovic, TRIBOLOGICAL BEHAVIOUR OF ZA27/10SiC/1Gr HYBRID COMPOSITE, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.19, No.1, pp. 97-105, ISSN 1310-4772, 2013
 8. Rodoljub Vujanac, Radovan Slavkovic, Nenad Miloradovic, AUTOMATIZATION OF MULTI-DEPTH HIGH-DENSITY STORAGE SYSTEM, Metalurgia International, Vol.8, No.8, pp. 49-55, ISSN 1582-2214, 2013
 9. Stojanović Blaža, Babić Miroslav, Miloradović Nenad, Mitrović Slobodan, TRIBOLOGICAL BEHAVIOUR OF A356/10SiC/3Gr HYBRID COMPOSITE IN DRY-SLIDING CONDITIONS, Materiali in tehnologije / Materials and technology, Vol.49, No.1, pp. 117-121, ISSN 1580-2949, 2015
 10. Nenad Miloradović, Blaža Stojanović, Ružica R. Nikolić, Nenad Gubeljak, Analysis of wear properties of Zn-based composites using the Taguchi method, Materials Testing, Vol.60, No.3, pp. 265-272, ISSN 0025-5300, 2018
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
4
Укупан
 1. Mitrović Slobodan, Babić Miroslav, Stojanović Blaza, Miloradović Nenad, Pantić Marko, Džunić Dragan, Tribological Potential of Hybrid Composites Based on Zinc and Aluminium Alloys Reinforced with SiC and Graphite Particles, Tribology in industry, Vol.34, No.No.4, pp. 177-185, ISSN 0354-8996, 2012
 2. M. Babić, B. Stojanović, S. Mitrović, I. Bobić, N. Miloradović, M. Pantić, D. Džunić, Wear Properties of A356/10SiC/1Gr Hybrid Composites in Lubricated Sliding Conditions, Tribology in Industry, Vol.35, No.2, pp. 148-154, ISSN 0354-8996, 2013
 3. S. Mitrović, M. Babić, N. Miloradović, I. Bobić, B. Stojanović, D. Džunić, M. Pantić, Wear Characteristics of Hybrid Composites Based on ZA27 Alloy Reinforced With Silicon Carbide and Graphite Particles, Tribology in Industry, Vol.36, No.2, pp. 204-210, ISSN 0354-8996, 2014
 4. S.Gajević, S.Miladinović, O.Güler, H.Çuvalcı, N.Miloradović, B.Stojanović, Multi response parameters optimization of ZA-27 nanocomposites, Journal of Advanced Technologies and Materials, Vol.46, No.1, pp. 11-18, ISSN 2620-0325, Doi 10.24867/ATM-2021-1-003, 2021
Списак резултата М31
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини(неопходно позивно писмо)
Број
1
Укупан
 1. Babic Miroslav, Mitrovic Slobodan, Stojanovic Blaza, Miloradovic Nenad, Tribological potential of particulate composites with ZA-27 alloy matrix, 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY, SINAIA, ROMANIA, 2014, 30th October.-1st November, pp. 27-37, ISBN 978-973-919-570-8
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
59
Укупан
 1. Шаљић Д., Милорадовић Н., ВИШЕСЛОЈНИ МЕХАНИЧКИ МОДЕЛ ЗА ИЗУЧАВАЊЕ КРЕТАЊА РАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА ПО ПЛОЧИ ВИБРАЦИОНОГ ТРАНСПОРТЕРА ПРИ ЧЕМУ ЈЕ ПРИНУДНА СИЛА ПЕРИОДИЧНА ФУНКЦИЈА ВРЕМЕНА, XIII међународни научно-стручни скуп "Транспорт у индустрији", Универзитет у Београду, Машински факултет, Институт за механизацију, Београд, 1994, 7-8 децембар, pp. 394.-399.
 2. Шаљић Д., Милорадовић Н., НОВИ МЕТОД ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ СНАГЕ ПОГОНСКОГ УРЕЂАЈА ВИБРАЦИОНОГ ТРАНСПОРТЕРА, Монографија - 35 година студија машинства у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу, Машински факултет, Крагујевац, 1995, pp. 209.-215
 3. Шаљић Д., Милорадовић Н., ПРИЛОГ ИЗУЧАВАЊУ КРЕТАЊА РАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА У ЖЉЕБУ ВИБРАЦИОНОГ ТРАНСПОРТЕРА СА ЗАДАТИМ ЗАКОНОМ КРЕТАЊА РАДНОГ ОРГАНА, II међународнa научнa конференција "Тешка машиноградња '96", Универзитет у Крагујевцу, Машински факултет, Краљево, 1996, 28-30 јун, pp. 6.86-6.91
 4. Miloradović N., Nikolić V., METHOD FOR OPTIMIZATION OF BELT CONVEYER OPERATION COSTS USING THE NORMAL STRESS AND STRENGHT DISTRIBUTIONS, ISMM'97, International Symposium "Machines and Mechanisms", Institute for Machines, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Belgrade, 1997, September, 2-5
 5. Šaljić D., Miloradović N., DETERMINATION OF VELOCITY AND CAPACITY OF MATERIAL TRANSPORTED BY JIGGING CONVEYER, XV ECPD International Conference on Material Handling and Warehousing, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Materials Handling institute, 1998, 09-10 December, pp. 3.58-3.62, ISBN 86-7083-334-4
 6. Шаљић Д., Милорадовић Н., МЕХАНИЧКИ МОДЕЛ ЗА ИЗУЧАВАЊЕ РАДНОГ ПРОЦЕСА ВИБРАЦИОНИХ ТРАНСПОРТЕРА, научно-стручни скуп ИРМЕС-98, (Истраживање и развој машинских елемената и система), Универзитет у Београду, Машински факултет , Катедра за опште машинске конструкције, Београд, 1998, 10-11 септембар, pp. 557-562
 7. Babić M., Marković Z., Džoković S., Gordić D., Miloradović N., DEVELOPMENT OF MEASURING DEVICES FOR MEASUREMENT OF WATER FLOW AND THERMAL ENERGY CONSUMPTION, XXXIII Jugoslovenski kongresu teorijske i primenjene mehanike, Bečići, 1999
 8. Бабић М., Марковић З., Џоковић С., Гордић Д., Милорадовић Н., РАЗВОЈ СЕРИЈЕ МЕРАЧА ПРОТОКА ВОДЕ И УТРОШКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ, 4. Међународно саветовање о достигнућима електро и машинске индустрије, ДЕМИ 2001, Бања Лука, 2001, 25-26 април, pp. 203-209
 9. Miloradović N., Slavković R., Živković M., Milivojević N., DYNAMIC BEHAVIOUR OF OVERHEAD CRANE DURING THE OPERATION OF HOISTING MECHANISM, IV International Scientific Conference "Heavy Machinery – HM’02", Kraljevo, 2002, June 28th -30th, pp. A93-A96., ISBN 86-82631-15-6
 10. Милорадовић Н., Славковић Р., Живковић М., Вујанац Р., ДИНАМИЧКО ПОНАШАЊЕ НОСЕЋЕ КОНСТРУКЦИЈЕ МОСНЕ ДИЗАЛИЦЕ ТОКОМ РАДА МЕХАНИЗМА ЗА ДИЗАЊЕ ТЕРЕТА, Научно – стручни скуп са међународним учешћем ИРМЕС’04 – Истраживање и развој машинских елемената и система, Крагујевац, 2004, 16-17 септембар, pp. 233-238
 11. Miloradović N., OPERATION OF OVERHEAD TRAVELLING CRANE’S HOISTING MECHANISM, Trans&MOTAUTO'05 Twelfth international scientific - technical conference on transport, road-building and material handling technics, technologies and military-educational problems, Veliko-Tarnovo, Bulgaria, 2005, November 23rd – 25th, pp. 149-152, ISBN 954-9322-11-4
 12. Miloradović N., Slavković R., Vujanac R., BEHAVIOR OF OVERHEAD TRAVELING CRANE’S CARRYING STRUCTURE DURING JOINT OPERATION OF HOISTING AND TROLLEY MECHANISMS, V International scientific conference "Heavy Machinery – HM’05", Kraljevo, 2005, June 28th- July 3rd, pp. A89-A92., ISBN 86-82631-28-8
 13. Милорадовић Н., Славковић Р., АНАЛИЗА НАПРЕЗАЊА НОСЕЋЕ КОНСТРУКЦИЈЕ МОСНЕ ДИЗАЛИЦЕ ПРИ ИСТОВРЕМЕНОМ РАДУ МЕХАНИЗМА ЗА ДИЗАЊЕ ТЕРЕТА И МЕХАНИЗМА ЗА КРЕТАЊЕ КОЛИЦА, VII међународни научно-стручни скуп о достигнућима електро и машинске индустрије, ″ДЕМИ 2005″, Бања Лука, 2005, 27 и 28 мај, pp. 641-644, ISBN 99938-39-08-6
 14. Вујанац Р., Милорадовић Н., Славковић Р., INFLUENCE OF TRANSMISSION ON WORKING PERFORMANCE OF VERTICAL RECIPROCATING CONVEYORS, The 2nd International Conference “Power Transmissions ‘06”, Novi Sad, 2006, April 25th-26th, pp. 515 – 518, ISBN 86-85211-78-6
 15. Вујанац Р., Славковић Р., Милорадовић Н., РЕШЕЊЕ СКЛАДИШТЕЊА У ОБЈЕКТУ АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ ЦРНЕ ГОРЕ ”МОНТЕФАРМ” ПОДГОРИЦА, Интернационални научно-стручни скуп, грађевинарство-наука и пракса, “ГНП 2006”, Жабљак, 2006, 20 – 24. фебруар, pp. 953 – 958., ISBN 86-82707-12-8
 16. Милорадовић Н., Вујанац Р., Славковић Р., МОДЕЛИРАЊЕ ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ МОСНЕ ДИЗАЛИЦЕ ПРИМЕНОМ НУМЕРИЧКИХ МЕТОДА, Четврти симпозијум са међународним учешћем “КОД 2006”, конструисање, обликовање дизајн, Палић, 2006, 30 - 31 мај, pp. 57 – 60, ISBN 86-85211-92-1
 17. Милорадовић Н., Вујанац Р., Славковић Р., ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА ПОНАШАЊА КОНСТРУКЦИЈЕ МОСНЕ ДИЗАЛИЦЕ У ХОРИЗОНТАЛНОЈ РАВНИ, Међународни научно–стручни скуп „ИРМЕС ’06“ - Истраживање и развој машинских елемената и система, Бања Лука, 2006, 21. и 22. септембар, pp. 293-298, ISBN 99938-39-13-2
 18. Милорадовић Н., Вујанац Р., Славковић Р., ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ПРОЈЕКТОВАЊУ ТРАНСПОРТНИХ УРЕЂАЈА И СКЛАДИШТА, VIII међународни научно-стручни скуп о достигнућима електротехнике, машинства и информатике – ″ДЕМИ 2007″, Бања Лука, 2007, 25 - 26 мај, pp. 141-144, ISBN 978-99938-39-15-6
 19. Miloradović N., Vujanac R., Slavković R., MODELLING OF OVERHEAD CRANE IN FUNCTION OF CROSS SECTION PARAMETERS OF MAIN GIRDERS, 9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOMPLISHMENTS IN ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY – DEMI 2009, BANJALUKA, 2009, 28th-29th May 2009, pp. 649-652, ISBN 978-99938-39-23-1
 20. Miloradović N., Vujanac R., Slavković R., SELECTION OF DESIGN PARAMETERS OF BELT CONVEYORS, 9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOMPLISHMENTS IN ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY – DEMI 2009, BANJALUKA, 2009, 28th-29th May 2009, pp. 653-656, ISBN 978-99938-39-23-1
 21. Vujanac R., Maksimovic D., Miloradović N., Slavković R., RECONSTRUCTION OF VERTICAL RECIPROCATING CONVEYORS WITH STRADDLE CARRIAGE INTO FOUR POST CARRIAGE, 19th International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics – MHCL’09, Belgrade, 2009, October 15 - 16, 2009, pp. 99-102, ISBN 978-86-7083-672-3
 22. Mitrović S., Babić M., Stojanović B., Miloradović N., Tribological Potencial of Hybrid Composites Based on Zinc and Aluminium Alloys Reinforced with SiC and Graphite Particles, 12th International Conference on Tribology SERBIATRIB '11, Kragujevac, Serbia, 2011, 11 – 13 May 2011, pp. 138-145, ISBN 978-86-86663-74-0
 23. Nenad Miloradović, Rodoljub Vujanac, Blaža Stojanović, STACKING AISLE WIDTH FOR FORKLIFT TRUCKS IN PALLETIZED STORAGE AND HANDLING SYSTEMS, 10th Anniversary International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, DEMI 2011, Banja Luka, 2011, 26th – 28th May 2011, pp. 899-904, ISBN 978-99938-39-36-1
 24. Rodoljub VUJANAC, Nenad MILORADOVIC, Radovan SLAVKOVIC, RADIO SHUTTLE RACKING – NEW GENERATION OF HIGH DENSITY STORAGE SYSTEM, The 7th International Scientific Conference RESEARCH AND DEVELOPMENT OF MECHANICAL ELEMENTS AND SYSTEMS - IRMES 2011, Zlatibor, Serbia, 2011, April 27th to 28th, 2011, pp. 205-208, ISBN 978-86-6055-012-7
 25. M. Babić, B. Stojanović, S. Mitrović, N. Miloradović, M. Pantić, The influence of lubricant on friction coefficient of hybrid Al-SiC-Gr composites, BULTRIB '12, 9th International Conference, Sofia, Bulgaria, 2012, 18-20 October, pp. 148-154, ISBN 1313-9878
 26. Rodoljub VUJANAC, Radovan SLAVKOVIC, Mirko BLAGOJEVIC, Nenad MILORADOVIC, AUTOSATMOVER – NEW SOLUTION FOR AUTOMATIC MULTI – DEPTH PALLET STORAGE SYSTEM, The Seventh International Symposium KOD 2012 Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Balatonfüred, Hungary, 2012, 24 - 26 May 2012, pp. 139 - 142, ISBN 978-86-7892-399-9
 27. S. Mitrović, N. Miloradović, M. Babić, I. Bobić, B. Stojanović, D. Džunić, Wear behaviour of hybrid Za27/SiC/graphite composites under dry sliding conditions, BULTRIB '12, 9th International Conference, Sofia, Bulgaria, 2012, 18-20 October, pp. 142-147, ISBN 1313-9878
 28. Vesna Marjanović, Milorad Bojić, Nenad Miloradović, Marko Miletić, Ivan Miletić, INFLUENCE OF NUMBER OF WARM-UP DAYS ON ENERGYPLUS PREDICTION OF NET ZERO ENERGY BUILDING BEHAVIOUR, 6. International Quality Conference, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 2012, June 8th, pp. 861-867, ISBN 978 - 86 - 86663 - 82 – 5
 29. Babić Miroslav, Stojanović Blaža, Mitrović Slobodan, Bobić Ilija, Miloradović Nenad, Pantić Marko, Džunić Dragan, WEAR PROPERTIES OF A356/10SiC/1Gr HYBRID COMPOSITES IN LUBRICATED SLIDING CONDITIONS, 13th International Conference on Tribology, SERBIATRIB `13, Kragujevac, 2013, 15-17 May, pp. 129-134, ISBN 978-86-86663-98-6
 30. Marko Miletic, Milorad Bojic, Ivan Miletic, Nenad Miloradovic, Jasmina Skerlic, WINDOWS SELECTION INFLUENCE ON ENERGY HEAT GAIN AND LOSS IN HOUSE, 7th International Quality Conference, Kragujevac, 2013, 23-25 May, pp. 547-552, ISBN 978-86-86663-94-8
 31. Nenad Miloradović, Ivan Miletić, Marko Miletić, Dragan Cvetković, Milorad Bojić, INFLUENCE OF PROPER WINDOW SELECTION ON ENERGY CONSUMPTION DURING A YEAR, 11th International Conference on Accomplishmnets in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, Banja Luka, 2013, May, 30th - June, 1st, pp. 679-686, ISBN 978-99938-39-46-0
 32. Nenad Miloradović, Rodoljub Vujanac, Danijela Miloradović, Blaža Stojanović, USE OF WORKING PLATFORMS ON FORKLIFT TRUCKS, 11th International Conference on Accomplishmnets in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, Banja Luka, 2013, May, 30th - June, 1st, pp. 1177-1182, ISBN 978-99938-39-46-0
 33. Rodoljub Vujanac, Radovan Slavković, Nenad Miloradović, Mirko Blagojević, VERTICAL RECIPROCATING CONVEYOR AS A PART OF FULLY AUTOMATED MULTI DEPTH PALLET RACK STORAGE SYSTEM, 11th International Conference on Accomplishmnets in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, Banja Luka, 2013, May, 30th - June, 1st, pp. 1105-1112, ISBN 978-99938-39-46-0
 34. Slobodan Mitrović, Miroslav Babić, Nenad Miloradović, Ilija Bobić, Blaža Stojanović, Dragan Džunić, WEAR CHARACTERISTICS OF HYBRID COMPOSITES BASED ON ZA27 ALLOY REINFORCED WITH SILICON CARBIDE AND GRAPHITE PARTICLES, 13th International Conference on Tribology, SERBIATRIB `13, Kragujevac, 2013, 15-17 May, pp. 141-146, ISBN 978-86-86663-98-6
 35. Danijela Nikolić, Milorad Bojić, Jasmina Skerlić, Jasna Radulović, Nenad Miloradović, Energy Optimization of Serbian Buildings with PV Panels and Different Heating Systems, 45th INTERNATIONAL CONGRESS & EXHIBITION ON HEATING, REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING, Belgrade, 2014, 3–5. XII 2014., pp. 1-7, ISBN 978-86-81505-75-5
 36. Rodoljub Vujanac, Nenad Miloradovic, Selection of the basic parameters of general purpose telescopic belt conveyor, VIII Triennial International Conference “Heavy Machinery-HM 2014”, Zlatibor, Serbia, 2014, 25-28 June 2014, pp. A.171-A.175, ISBN 978-86-82631-74-3
 37. Nenad Miloradović, Rodoljub Vujanac, Analysis of overhead travelling crane’s motion in horizontal plane, International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2015, Banja Luka, 2015, 29th-30th May, pp. 515-520, ISBN 978-99938-39-53-8
 38. Nenad Miloradović, Slobodan Mitrović, Blaža Stojanović, Wear of ZA27/10SiC/1Gr Hybrid Composite, International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2015, Banja Luka, 2015, 29th-30th May, pp. 287-292, ISBN 978-99938-39-53-8
 39. Rodoljub Vujanac, Nenad Miloradovic, Snezana Vulovic, Dynamic storage systems, International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2015, Banja Luka, 2015, 29th-30th May, pp. 521-527, ISBN 978-99938-39-53-8
 40. Stefan Ilic, Nenad Miloradovic, Rodoljub Vujanac, 3D MODELLING OF CONSTRUCTION TOWER CRANE, The Ninth International Symposium KOD 2016 - Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Hotel Marina, Balatonfüred, Hungary, 2016, 9 - 12 June, pp. 37-40, ISBN 978-86-7892-821-5
 41. Nenad Miloradović, Igor Antić, Rodoljub Vujanac, MODELLING AND CALCULATION OF A BELT CONVEYOR, 8th International Scientific Conference ”Research and development of mechanical elements and systems“ IRMES 2017, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, 2017, 7-9 September, pp. 135-140, ISBN 978-9940-527-53-2
 42. Nenad Miloradović, Slobodan Garić, Rodoljub Vujanac, MODELLING AND FINITE ELEMENT ANALYSIS OF ELEVATOR BUCKETS, 13th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2017, Banja Luka, 2017, 26 – 27 May 2017, pp. 463-468, ISBN 978-99938-39-72-9
 43. Rodoljub Vujanac, Milan Djordjevic, Nenad Miloradovic, Mechanical tugger trains system for internal material handling, The sixth international conference TRANSPORT AND LOGISTICS (TIL 2017), Nis, Serbia, 2017, 25 - 26 May 2017, pp. 73-76, ISBN 978-86-6055-088-2
 44. Rodoljub Vujanac, Milan Djordjevic, Nenad Miloradovic, Semi-Automatic Mechanical Transport-Handling System for Production and Assembly Lines, XXII International Conference on "Material Handling, Constructions and Logistics" MHCL 2017, Belgrade, Serbia, 2017, 04-06. October, pp. 173-176, ISBN 978-86-7083-949-6
 45. Rodoljub Vujanac, Snežana Vulović, Nenad Miloradović, Aleksandar Dišić, Analytical, Experimental and Numerical Study of Semi-rigid Beam-to-Column Connections in the Steel Structure of Pallet Racks, IX Triennial International Conference "Heavy Machinery - НМ 2017", Zlatibor, Serbia, 2017, 27 June - 1 July 2017, pp. D.65 - D.70, ISBN 978-86-82631-89-7
 46. N. Miloradović, R. Vujanac, I. Miletić, Modeling and calculation of the powered roller conveyor, The 10th International Conference ”KOD 2018” Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Novi Sad, Serbia, 2018, 6th-8th June, pp. 1-7
 47. R. Vujanac, S. Vulovic, A. Disic, N. Miloradovic, Numerical analysis of beam-to-column connection of pallet racks, The 10th International Conference ”KOD 2018” Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Novi Sad, Serbia, 2018, 6th-8th June, pp. 1-11
 48. Rodoljub Vujanac, Nenad Miloradovic, Milan Djordjevic, Design of Forklift Speed Limit Control System for Warehouses, 7th International Congress Motor Vehicles & Motors 2018, Kragujevac, 2018, October 4th - 5th, pp. 393-397, ISBN 978-86-6335-055-7
 49. N. Miloradović, B. Stojanović, S. Mitrović, S. Veličković, Application of Taguchi method in the optimization of zinc based composite, 16th International Conference on Tribology SERBIATRIB’19, Serbia, Kragujevac, 2019, 15 – 17 May, pp. 104-109, ISBN 2620-2832
 50. N. Miloradović, R. Vujanac, Design of tower crane based on construction site layout planning, Proceedings of 14th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering, Banja Luka, 2019, 24 - 25 May, pp. 409-414, ISBN ISBN 978-99938-39-85-9
 51. Nenad Radovic, Dragan Marinkovic, Nenad Miloradovic, Rotating Bending Fatigue of Spheroidal Cast Irons, Virtual Conference on Mechanical Fatigue VCMF2020, Porto, Portugal, 2020, 9-11 September, pp. 143, ISBN 978-972-752-269-9
 52. D. Miloradović, N. Miloradović, J. Glišović, B. Stojanović, R. Vujanac, Application of hybrid composites based on ZA27 alloy in automotive industry, Proceedings of 15th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering, DEMI 2021, Banja Luka, Republic of Srpska, 2021, 28-29 May, pp. 349-354, ISBN 978-99938-39-92-7
 53. J. Glišović, S. Vasiljević, N. Miloradović, N. Stojanović, I. Grujić, Non-Exhaust PM Emissions from Heavy-Duty Vehicles, Proceedings of X International Conference “Heavy Machinery-HM 2021”, Vrnjačka Banja, Serbia, 2021, 23– 25 June, pp. F.29-F.35, ISBN 978-86-81412-09-1
 54. J. Glišović, S. Vasiljević, N. Miloradović, N. Stojanović, I. Grujić, Fuel economy of off-road vehicles in respect to recuperation of vehicle’s kinetic energy, Proceedings of XXIX International Scientific Conference TRANS & MOTAUTO ’21, Varna, Bulgaria, 2021, 21-24 June, pp. 96-99, ISBN 1313-5031
 55. N. Miloradović, R. Vujanac, D. Miloradović, J. Glišović, Determination of resistance to motion during operation of belt conveyor, IX International Scientific Conference Technics. Technologies. Education. Safety, Borovets, Bulgaria, 2021, 7th--10th June, pp. 78-80, ISBN 2535-0315
 56. R. Vujanac, N. Miloradovic, L. Petrovic, P. Zivkovic, Upright and frame protective components of pallet racking, Proceedings of 15th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering, DEMI 2021, Banja Luka, Republic of Srpska, 2021, 28-29 May, pp. 286-290, ISBN 978-99938-39-92-7
 57. Rodoljub Vujanac, Nenad Miloradovic, Pavle Zivkovic, Luka Petrovic, Basis for the design of drive-in and drive-through racking, X Triennial International Conference Heavy Machinery, HM 2021, Vrnjačka Banja, Serbia, 2021, 23– 25 June, pp. 57-63, ISBN 978-86-81412-09-1
 58. S.Gajevic, S.Miladinovic‬‪, O.Güler, H.Çuvalcı, N.Miloradovic, B.Stojanovic, Optimization of hybrid ZA‐27 nanocomposites using ANOVA and ANN analysis, Proceedings of 15th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering, DEMI 2021, Banja Luka, Republic of Srpska, 2021, 28-29 May, pp. 357-362, ISBN 978-99938-39-92-7
 59. Rodoljub Vujanac, Nenad Miloradovic, Snezana Vulovic, MEZZANINE FLOORS AS A PART OF RACKING SYSTEM, 6th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE COMETa 2022 ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications”, Jahorina, Republic of Srpska, BiH, 2022, November 17th-19th, pp. 458 - 464, ISBN 978-99976-947-6-8
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
4
Укупан
 1. Nenad Miloradović, Rodoljub Vujanac, Ivan Miletić, Modeling and calculation of the powered roller conveyor, The 10th International Conference on Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering KOD 2018, Novi Sad, 2018, June 6-8, pp. 88-89, ISBN 978-86-6022-059-4
 2. R. Vujanac, S. Vulovic, A. Disic, N. Miloradovic, Numerical analysis of beam-to-column connection of pallet racks, Book of abstracts, The 10th International Conference on Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering KOD 2018, Novi Sad, Serbia, 2018, June 6-8, pp. 24-25, ISBN 978-86-6022-059-4
 3. Rodoljub Vujanac, Nenad Miloradovic, Pavle Zivkovic, Luka Petrovic, Automation of cantilever racking designing process, 9th International Scientific Conference Research and Development of Mechanical Elements and Systems "IRMES 2019", Kragujevac, 2019, 05-06. September, pp. 154-155, ISBN 978‐86‐6335‐061‐8
 4. Miloradovic Nenad; Vujanac Rodoljub; Stojanovic Blaza; Pavlovic Ana, Dry sliding wear behaviour of ZA27/SiC/Gr hybrid composites with Taguchi optimization, ICCS23 - 23rd International Conference on Composite Structures & MECHCOMP6 - 6th International Conference on Mechanics of Composites, Faculty of Engineering, University of Porto, Portugal, 2020, 1-4 September, pp. 32
Списак резултата М45
Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја
Број
1
Укупан
 1. Н. Милорадовић, Опасности при раду и безбедно коришћење возила и система унутрашњег транспорта – поглавље у монографији „Безбедност и заштита на раду – Књига 1“, БЗР Едукациони центар, Машински факултет у Крагујевцу, Br. strana: 55, Крагујевац, 2009
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
5
Укупан
 1. Blaža Stojanović, Lozica Ivanović, Nenad Miloradović, ISPITIVANJE ZUPČASTIH KAIŠNIH PRENOSNIKA, IMK-14 - Istraživanje i razvoj, Vol.37, No.4/2010, pp. 77-80, ISSN 0354-6829, 2010
 2. Miroslav Babić, Blaža Stojanović, Slobodan Mitrović, Ilija Bobić, Nenad Miloradović, Marko Pantić, THE INFLUENCE OF LUBRICANT ON THE COEFFICIENT OF FRICTION CHANGE OF HYBRID AL-SIC-GR COMPOSITES, Tribological Journal BULTRIB, Vol.3, No.1, pp. 148-154, ISSN 1313-9878, 2013
 3. Slobodan Mitrović, Nenad Miloradović, Miroslav Babić, Ilija Bobić, Blaža Stojanović, Dragan Džunić, WEAR BEHAVIOUR OF HYBRID ZA27/SIC/GRAPHITE COMPOSITES UNDER DRY SLIDING CONDITIONS, Tribological Journal BULTRIB, Vol.3, No.1, pp. 142-147, ISSN 1313-9878, 2013
 4. Nenad Miloradović, Rodoljub Vujanac, Analysis of overhead travelling crane’s motion in horizontal plane, Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, Vol.2, No.XIV, pp. 21 - 24, ISSN 1584-2665, 2016
 5. Rodoljub Vujanac, Nenad Miloradovic, Snezana Vulovic, Dynamic storage systems, ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, Vol.1, No.Tome XIV/2016, pp. 79-81, ISSN 1584-2665, 2016
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
7
Укупан
 1. Ćatić D., Krstić B., Miloradović N., FMESA OF ELEMENTS OF THE ROD’S JOINT BASED ON EXPLOATATION DATA, Трактори и погонске машине, Vol.14, No.4, pp. 27-35, ISSN 0354-9496, 2009
 2. Miloradović N. Stojanović B. Ćatić D., Application of Planetary Reduction Gear in Operation of the Two Rope Grab, FME Transactions, Vol.37, No.3, pp. 137-141, ISSN 1451-2092, 2009
 3. Stojanović B., Miloradović N., DEVELOPMENT OF TIMING BELT DRIVES, Mobility & Vehicle Mechanics, Vol.35, No.2, pp. 31-36, ISSN 1450-5304, 2009
 4. Stojanović B., Miloradović N. , Blagojević M., Analysis of Tribological Processes at Timing Belt’s Tooth Flank, Tribology in Industry, Vol.31, No.3-4, pp. 53-58, ISSN 0354-8996, 2009
 5. Ćatić D., Pantić R., Milošević D., Miloradović N., ANALYSIS OF STRUCTURE AND FUNCTIONING OF HIDRAULIC POWER STEERING SYSTEMS FOR MOTOR VEHICLES, Трактори и погонске машине, Vol.15, No.2/3, pp. 42-51, ISSN 0354-9496, 2010
 6. M. Đorđević, R. Vujanac, N. Miloradović, System for Signalization of Speeding and Limiting the Speed of the Internal Transport Equipment, Mobility & Vehicle Mechanics (MVM), Vol.43, No.4, pp. 12-21, ISSN 1450-5304, 2017
 7. Rodoljub Vujanac, Nenad Miloradovic, Modelling of Actions Induced by Cranes According to Eurocodes, IMK-14 – Research & Development in Heavy Machinery, Vol.24, No.2, pp. 45-51, ISSN 0354-6829, 2018
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
2
Укупан
 1. Milan Vasic, Nenad Miloradovic, Mirko Blagojevic, Speed Control of High Power Multiple Drive Belt Conveyors, IMK-14 - Resarch and Development in Heavy Machinery, Vol.27, No.1, pp. 9-15, ISSN 0354-6829, Doi 10.5937/IMK2101009V, 2021
 2. Rodoljub Vujanac, Nenad Miloradović, Pavle Živković, Luka Petrović, Basis for the Design of Drive-In and Drive-Through Racking, IMK-14 – Research & Development in Heavy Machinery, Vol.27, No.2, pp. 81-87, ISSN 0354-6829, Doi 10.5937/IMK2102081V, 2021
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
2
Укупан
 1. Ћатић Д., Крстић Б., Милорадовић Н., FMECA елемената зглоба споне на основу података експлоатације, XVI Научни скуп "Развој трактора и мобилних система", Пољопривредни факултет Нови Сад, 2009, 04. 12. 2009., pp. 27-35, ISBN 0354-9496
 2. Miloradović, N., Ilić, S., Vujanac, R., Modeliranje i proračun građevinske stubne dizalice, 40. JUPITER KONFERENCIJA sa međunarodnim učešćem, Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet, Beograd, 2016, maj, pp. 2.18 - 2.22, ISBN 978-86-7083-893-2
Списак резултата М82
Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип, ново прихваћено решење проблема у области макроекономског, социјалног и проблема одрживог просторног развоја уведени у производњу (уз доказ)
Број
2
Укупан
 1. М. Бабић, Д. Миловановић, Д. Гордић, З. Марковић, С. Џоковић, Н. Милорадовић, Прототип серије мерача протока воде и утрошка топлотне енергије., Крагујевац, 1999
 2. М. Бабић, Д. Миловановић, Д. Гордић, З. Марковић, С. Џоковић, Н. Милорадовић, Прототип серије мерача протока водене паре и утрошка топлотне енергије., Крагујевац, 1999
Списак резултата М84
Битно побољшан постојећи производ или технологија (уз доказ) ново решење проблема у области микроекономског , социјалног и проблема одрживог просторног развоја рецензовано и прихваћено на националном нивоу (уз доказ)
Број
3
Укупан
 1. Гордић, Д., Бабић, М., Јовичић, Н., Јовичић, Г., Миловановић, Д., Шуштершич, В., Јелић, Д., Николић, Д., Милорадовић, Н., Повећана енергетска ефикасност постројења за лакирање шкољке путничког аутомобила, Крагујевац, 2005
 2. Гордић, Д., Бабић, М., Јовичић, Н., Миловановић, Д., Јовичић, Г., Шуштершич, В., Јелић, Д., Николић, Д., Милорадовић, Н., Повећана енергетска ефикасност производних процеса фабрике Застава аутомобили, Крагујевац, 2007
 3. Гордић, Д., Бабић, М., Шуштершич, В., Јелић, Д., Кончаловић, Д., Јовичић Г., Милорадовић, Н., Повећана енергетска и еко-ефикасност производних процеса фабрике Новарт, TR-18202-2011, предузеће „Новарт“ д.о.о. из Крагујевца, Крагујевац, 2011

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. "Истраживање и развој опреме за флексибилна процесна постројења и еколошки чисте мале контејнерске објекте", Министарство за науку и технологију Републике Србије, стратешки републички истраживачко-технолошки пројекат, 1994.-1997. године, евиденциони број: C.5.03.67.240, руководилац проф. др Милун Бабић, Машински факултет у Крагујевцу.
 2. "Истраживање и дефинисање оптималних концепата економичног газдовања енергијом у индустријским процесима ради подизања општег нивоа енергетске ефикасности у Републици Србији", стратешки републички истраживачко-технолошки пројекат, 1997.-2000. године, евиденциони број: C.2.08.24.0021, руководилац проф. др Милун Бабић, Машински факултет у Крагујевцу.
 3. "Развој метода и софтвера за анализу, симулацију и оптимизацију процеса великих деформација у машинској индустрији", технолошки пројекат Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије, 2002.-2004. године шифра пројекта MIS 3.07.0258.A., руководилац проф. др Мирослав Живковић, Машински факултет у Крагујевцу.
 4. "Развој и израда пилот постројења мини аероцентрале снаге 10 kW", пројекат у оквиру НАционалног програма енергетске ефикасности, 2004.-2006. године, шифра пројекта NPEE 711-1005V, руководилац проф. др Небојша Јовичић, Машински факултет у Крагујевцу.
 5. "Повећање енергетске ефикасности постројења за лакирање шкољки путничког аутомобила", Министарство науке и заштите животне средине, 2005. (пројекат у оквиру Националног програма енергетске ефикасности, евиденциони број: I.EE302-1019V, руководилац: др Душан Гордић, доцент, Машински факултет у Крагујевцу)
 6. "Програми уштеде енергије и рационалног газдовања енергијом у групи Застава возила″, Министарство науке и заштите животне средине, 2006-2007. (пројекат у оквиру Националног програма енергетске ефикасности, евиденциони број: NPEE-232007, руководилац: др Душан Гордић, доцент, Машински факултет у Крагујевцу).
 7. "Методе за утврђивање динамичких карактеристика моторних возила у функцији безбедности саобраћајa", Министарство науке Републике Србије, 2008-2010. евиденциони број ТР15014, руководилац пројекта др Александра Јанковић, ред. проф., Машински факултет у Крагујевцу.
 8. "Успостављање система енерго-еко менаџмента у демо предузећу индустрије намештаја", Министарство науке Републике Србије, 01.04.2009. - 31.12.2010. Област: Енергетска ефикасност . Број пројекта 18202, руководилац пројекта др Душан Гордић, ванр. проф., Машински факултет у Крагујевцу.
 9. Енергетско билансирање и смањење енергетских трошкова у групи Застава Возила", Министарство науке и заштите животне средине, 2006-2008. Пројекат у оквиру Националног програма енергетске ефикасности, евиденциони број: НПEE-232007, руководилац пројекта: др Душан Гордић, доцент, Машински факултет у Крагујевцу
 10. „Истраживања и развој српске куће нето-нулте енергетске потрошње“, пројекат технолошког развоја, ТР 33015, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије. Руководилац пројекта проф. др Милорад Бојић, Машински факултет у Крагујевцу. Од 2011. године.
 11. „Истраживање когенерационих потенцијала у комуналним и индустријским енереганама Републике Србије и могућности за ревитализацију постојећих и градњу нових когенерационих постројења“, пројекат интегралних и интердисциплинарних истраживања, III 42013, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије. Руководилац пројекта проф. др Милун Бабић, Машински факултет у Крагујевцу. Од 2011. године.

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. Restructuring of Mechanical Engineering Studies CD_JEP 18114-2003, 2005. Руководилац пројекта: др Радован Славковић, редовни професор
 2. Training for Occupational Safety and Health Improvement, IB_JEP 41045-2006, Руководилац пројекта: др Александра Јанковић, редовни професор
 3. ESTABLISHMENT AND PROMOTION OF SUSTAINABLE REGIONAL CENTRE FOR PERMANENT EDUCATION, Европскa агенцијa за реконструкцију, 2005-2006., директор пројекта др Радован Славковић ред. проф.
 4. "Engineering Business Managment and Services Science Master Module", TEMPUS JEP CD-40104-2005. Kординатор: др Радован Славковић ред. проф, Машински факултет у Крагујевцу.
 5. Internal Quality Assurance at Serbian Universities (SIQAS). TEMPUS Project 145677 — 2008 RS — SMGR
 6. 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR, Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina (IPROD), Координатор пројекта проф. др Војислав Милтеновић (Машински факултет Ниш), контакт особа за Универзитет у Крагујевцу др Мирко Благојевић, доцент

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Транспортни уређаји и машине, На матичном факултету, 1996. -до данас
 2. Уређаји унутрашњег транспорта, На матичном факултету, 1996. -до данас
 3. Системи унутрашњег транспорта и ускладиштења, На матичном факултету, 2003. -до данас
 4. Машине прекидног транспорта, На матичном факултету, 2003. -до данас
 5. Машине непрекидног транспорта, На матичном факултету, 2003. -до данас
 6. Основи транспортних машина, На матичном факултету, 2005. -до данас
 7. Дизалице, На матичном факултету, 2007. -до данас
 8. Лифтови, На матичном факултету, 2007. -до данас
 9. Складишта и опрема, На матичном факултету, 2007. -до данас
 10. Аутоматизација транспорта, На матичном факултету, 2007. -до данас
 11. Изабрана поглавља из транспортних машина (Докторске студије), На матичном факултету, 2014.-
 12. Основи конструисања, На матичном факултету, 2009. - до данас

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. Члан Савета Машинског факултета у Крагујевцу, 2006-2009. (Извештај број 01-2914, од 17.11.2006. године)., На матичном факултету, 2006-2009.
 2. Члан Комисије за обезбеђење квалитета Машинског факултета у Крагујевцу од 2007-2010. године, (Одлука бр 01-394/12 од 01.03.2007. године)., На матичном факултету, -
 3. Члан Асоцијације за дизајн, елементе и конструкције АДЕКО, На нивоу републике или локалне самоуправе, 2009
 4. Комисија за промоцију Машинског факултета у Крагујевцу - члан, На матичном факултету, 2008-
 5. Заменик председника Савета Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, На матичном факултету, 2013 - 2016.
 6. Члан Савеза инжењера и техничара Србије, На нивоу републике или локалне самоуправе, -
 7. Члан Комисије за акредитацију Машинског факултета у Крагујевцу. (Одлука бр. 01-394/12 од 01.03.2007. год.) на Машинском факултету у Крагујевцу Универзитета у Крагујевцу., На матичном факултету, 2007
 8. Члан Савета Машинског факултета у Крагујевцу, (Одлука број 01-1/3096-17, од 12.11.2009. године)., На матичном факултету, 2009-2012. године
 9. Члан Савета факултета Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, (Одлука број 01-01/3401-37, од 20.12. 2012. године)., На матичном факултету, 2012.- 2015. године
 10. Секретар Катедре за машинске конструкције и механизацију у више изборних периода. (Одлука бр. 01-268 од 26.06.1996. године)., На матичном факултету, 1996.-2006.
 11. Члан Комисије за обезбеђење квалитета Машинског факултета у Крагујевцу од 2010-2013. године (Одлука бр 01-1/978 од 30.05.2010. године)., На матичном факултету, -
 12. Члан Комисије за обезбеђење квалитета Факултета инжењерских наука у Крагујевцу од 2013-2016. године (Одлука бр 01-1/132-21 од 24.01.2013. године)., На матичном факултету, -
 13. Технички секретар Комисије за обезбеђење квалитета Факултета инжењерских наука у Крагујевцу (Потврда Факултета инжењерских наука бр 01-1/1704-9 од 22.05.2018. године)., На матичном факултету, -
 14. Члан Комисије за састављање извештаја о могућностима увођења новог студијског програма једногодишњих мастер студија - Унапређење квалитета у индустрији (Одлука бр. 01-1/2416-18 од 19.09.2013. год.) на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу., На матичном факултету, -
 15. Члан Комисије за састављање извештаја о могућностима увођења новог студијског програма једногодишњих мастер студија - Пословна изврсност (Одлука бр. 01-1/2416-19 од 19.09.2013. год.) на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу., На матичном факултету, -
 16. Члан Универзитетске комисије за спровођење уписа студената у прву годину основних студија у школској 2014/2015. години на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу (Решење број I-01/426/12, од 28. 05. 2014. године)., На матичном факултету, -
 17. Члан Комисије за промоцију Машинског факултета у Крагујевцу од 2007. до 2011. године., На матичном факултету, -
 18. Техничка обрада монографске публикације „Монографија 1978-2005 – Катедра за машинске конструкције и механизацију“, Машински факултет у Крагујевцу, ISBN 86-80581-79-8, Крагујевац., На матичном факултету, 2005.
 19. Члан Српског триболошког друштва, На нивоу републике или локалне самоуправе, -
 20. Члан Организационог одбора научно-стручног скупа „Истраживање и развој машинских елемената и система – ИРМЕС ′04“, Машински факултет у Крагујевцу., Остало, 2004.
 21. Члан Организационог одбора 9. Међународне научне конференције ИРМЕС 2019, Машински факултет у Крагујевцу, Остало, 2019

УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА
 1. Члан Комисије за избор Слободана Гарића, мастер инж. маш. у истраживачко звање истраживач приправник (Одлука бр. 01-1/1263-16 од 21.04.2016. године).
 2. Члан Комисије за избор Др Светислава Марковића у научно звање научни сарадник (Одлука бр. 01-1/4674-24 од 27.12.2016 године).
 3. Члан Комисије за припрему Извештаја о пријављеним кандидатима на расписани конкурс Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Машинске конструкције и механизација (Одлука бр.01-1/1305-40 од 23.04.2015. године).
 4. Члан Комисије за припрему Извештаја о пријављеним кандидатима на расписани конкурс Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Машинске конструкције и механизација (Одлука бр.01-1/1238-7 од 19.04.2018. године).
 5. Члан Комисије за припрему Извештаја о пријављеним кандидатима на расписани конкурс Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу за избор једног наставника у звању доцента или ванредног професора за ужу научну област Машинске конструкције и механизација (Одлука бр.01-1/3278-8 од 19.09.2019. године).

УЏБЕНИЦИ
 1. Н. Милорадовић, Р. Вујанац: Дизалични уређаји - Збирка решених задатака, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2018. ISBN: 978-86-6335-050-2.

УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. Члан комисије за оцену подобности докторанта и теме докторске дисертације кандидата Ненада Петровића, ужа научна област Машинске конструкције и механизација, под називом „Структурна оптимизација решеткастих носећих конструкција“. Одлука Стручног већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Крагујевцу број IV-04-250/19 од 13.05.2015.