ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Никола Коматина

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеНикола Коматина
Година и место рођењаЧачак, 1993.
ЗвањеИстраживач сарадник
E-mailnkomatina@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко-технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука
Област и ужа специјалностИндустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година2015
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука
НасловОцена утицаја уређаја за рециклажу на животну средину у фази процеса производње применом TOPSIS методе
ОбластМашинско инжењерство, Индустријски инжењеринг
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година2017
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука
НасловМодел за одређивање ефикасности пословања производног ланца снабдевања
ОбластМашинско инжењерство, Индустријски инжењеринг
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година2024
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука
НасловУнапређење процеса производње применом модификоване PFMEA анализе и метода оптимизације
ОбластИндустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
2018Факултет инжењерских наукаИстраживач приправник
2020Факултет инжењерских наукаИстраживач сарадник

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
3
Укупан
 1. Aleksandar Aleksić, Dragan D. Milanović, Nikola Komatina, Danijela Tadić, Evaluation and ranking of failures in manufacturing process by combining BWM and VIKOR under type-2 fuzzy environment, Expert Systems, Vol.40, No.2, pp. e13148, ISSN 0266-4720, Doi 10.1111/EXSY.13148, 2022
 2. Tijana Petrović, Jasmina Vesić Vasović, Nikola Komatina, Danijela Tadić, Đuro Klipa, Goran Đurić, A Two-Stage Model Based on EFQM, FBWM, and FMOORA for Business Excellence Evaluation in the Process of Manufacturing, Axioms, Vol.11, No.12, pp. Forthcoming issue, ISSN 2075-1680, Doi 10.3390/axioms11120704, 2022
 3. Ranka Sudžum, Snežana Nestić, Nikola Komatina, Milija Kraišnik, An Intuitionistic Fuzzy Multi-Criteria Approach for Prioritizing Failures That Cause Overproduction: A Case Study in Process Manufacturing, Axioms, Vol.13, No.6, pp. 357, ISSN 2075-1680, Doi https://doi.org/10.3390/axioms13060357, 2024
Списак резултата М21a
Рад у међународном часопису изузетних вредности
Број
1
Укупан
 1. Michael Huber, Nikola Komatina, Vladan Paunović, Snežana Nestić, Analysis of the Relationship between the Organizational Resilience Factors and Key Performance Indicators’ Recovery Time in Uncertain Environments in Industrial Enterprises, Mathematics, Vol.11, No.14, pp. 3075, ISSN 2227-7390, Doi 10.3390/math11143075, 2023
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
7
Укупан
 1. Aleksandar Aleksić, Marija Runić Ristić, Nikola Komatina, Danijela Tadić, Advanced risk assessment in reverse supply chain processes: A case study in Republic of Serbia, Advances in Production Engineering and Management, Vol.14, No.4, pp. 407-420, ISSN 1854-6250, Doi 10.14743/apem2019.4.338, 2019
 2. Goran Đurić, Časlav Mitrović, Nikola Komatina, Danijela Tadić, Goran Vorotović, The hybrid MCDM model with the interval Type-2 fuzzy sets for the software failure analysis, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, Vol.37, No.6, pp. 7747-7759, ISSN 1064-1246, Doi 10.3233/JIFS-182541, 2019
 3. Marija Milanović, Mirjana Misita, Nikola Komatina, Determination of the optimal production plan by using fuzzy AHP and fuzzy linear programming, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, Vol.38, No.4, pp. 4315-4325, ISSN 1064-1246, Doi 10.3233/JIFS-190913, 2020
 4. Nikola Banduka, Aleksandar Aleksić, Nikola Komatina, Amanda Aljinović, Danijela Tadić, The prioritization of failures within the automotive industry: The two-step failure mode and effect analysis integrated approach, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part B: Journal of Engineering Manufacture, Vol.234, No.12, pp. 1559-1570, ISSN 0954-4054, Doi 10.1177/0954405420926906, 2020
 5. Nikola Komatina, Marko Đapan, Igor Ristić, Aleksandar Aleksić, Fulfilling External Stakeholders’ Demands - Enhancement Workplace Safety Using Fuzzy MCDM, Sustainability, Vol.13, No.5, pp. 2892, ISSN 2071-1050, Doi doi.org/10.3390/su13052892, 2021
 6. Nikola Komatina, Danijela Tadić, Aleksandar Aleksić, Aleksandar D. Jovanović, The assessment and selection of suppliers using AHP and MABAC with type-2 fuzzy numbers in automotive industry, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part O: Journal of Risk and Reliability, Vol.237, No.4, pp. 836-852, ISSN 1748-006, Doi 10.1177/1748006X221095359, 2023
 7. Nikola Komatina, Danijela Tadić, Goran Đurić, Aleksandar Aleksić, Determination of manufacturing process failures priority under type 2 fuzzy environment: Application of genetic algorithm and Variable neighborhood search, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, Vol.-, No.Early view, pp. -, ISSN 0954-4089, Doi 10.1177/09544089231160510, 2023
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
2
Укупан
 1. Nikola Komatina, Danijela Tadić, Aleksandar Aleksić, Nikola Banduka, The integrated PFMEA approach with interval type-2 fuzzy sets and FBWM: A case study in the automotive industry, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, Vol.236, No.6, pp. 1201-1212, ISSN 0954-4070, Doi 10.1177/09544070211034799, 2022
 2. Tijana Petrović, Vladan Paunović, Nikola Komatina, EFQM and business model relation effect on performance of manufacturing enterprises, International Review, Vol.12, No.1-2, pp. 39-47, ISSN 2217-9739, Doi 10.5937/intrev2302050P, 2023
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
1
Укупан
 1. Nikola Komatina, Snežana Nestić, Aleksandar Aleksić, Analysis of the performance measurement models according to the requirements of the procurement business process, International Journal of Industrial Engineering and Management, Vol.10, No.3, pp. 211-218, ISSN 2217-2661, Doi http://doi.org/10.24867/IJIEM-2019-3-241, 2019
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
19
Укупан
 1. Nikola Komatina, Danijela Tadić, Slavko Arsovski, Evaluation of influence recycling device on environment in production process phase by TOPSIS method, 9th International quality conference, Kragujevac, 2015, 4-6 June, pp. 239-244, ISBN 978-86-6335-015-1
 2. Nikola Komatina, Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Aleksandar Aleksić, Defining the input values in first house of quality of QFD method using fuzzy AHP method, 3rd International Scientific Conference - COMETa 2016, Jahorina, 2016, 7-9 December, pp. 493-500, ISBN 978-99976-623-7-8
 3. Dajana Živković, Nikola Komatina, Determination of the level of risk in manufacturing supply chain, 2nd International conference on Quality of Life, Kragujevac, 2017, 8-10 June, pp. 153-160, ISBN 978-86-6335-043-4
 4. Nikola Komatina, Dajana Živković, Determination of business successful of supply chain and influence on customers and employees, 2nd International conference on Quality of Life, Kragujevac, 2017, 8-10 June, pp. 161-166, ISBN 978-86-6335-043-4
 5. Tijana Cvetić, Dajana Živković, Nikola Komatina, Dušan Đurić, Analyzing influence of determinants of leadership, human resources and quality on achievement of sustainable success in organizations, V International Scientific Conference: Quality system condition for successful business and competitiveness, Kopaonik, 2017, 29th November - 1st December, pp. 103-110, ISBN 978-86-80164-06-9
 6. Aleksandar Aleksić, Nikola Komatina, Danijela Tadić, The selection of equipment for recycling by using fuzzy COPRAS method, 7th International Symposium on Industrial Engineering, Belgrade, 2018, 27-28 September, pp. 164-167, ISBN 978-86-7083-981-6
 7. Marija Zahar Đorđević, Nikola Komatina, Nemanja Ignjatov, Analysis of startup companies and projects in the Republic of Serbia, 3rd International Conference on Quality of Life, Kopaonik, 2018, 28-30 November, pp. 99-104, ISBN 978-86-6335-056-4
 8. Nikola Komatina, Nikolina Ljepava, Danijela Tadić, The analysis procedure and application of Multi-Criteria Decision-Making methods in selection of industry equipment, 3rd International Conference on Quality of Life, Kopaonik, 2018, 28-30 November, pp. 157-164, ISBN 978-86-6335-056-4
 9. Marija Savković, Aleksandar Aleksić, Danijela Tadić, Nikola Komatina, Tijana Cvetić, The analysis of the impact of recycling equipment in the automotive industry in terms of circular economy, 13. International Quality Conference, Kragujevac, 2019, 30. 05. - 01. 06., pp. 759-768, ISBN ISSN 2620-2832
 10. Nikola Komatina, Aleksandar Aleksić, Danijela Tadić, The significance of ELV recycling equipment from the aspect of preserving natural resources in the Republic of Serbia, 13. International Quality Conference, Kragujevac, 2019, 30. 05. - 01. 06., pp. 753-758, ISBN ISSN 2620-2832
 11. Milan Pavlović, Danijela Tadić, Aleksandar Aleksić, Nikola Komatina, Bayoumi Hamuda Hosam, Contribution of Optimal Equipment for ELV Recycling to the Sustainable Development of Serbia and the Region, Urban Mining and Sustainable Waste Management, Jadavpur University, Kolkata, West Bengal, India, 2020, ISBN 978-9811505317
 12. Nastasija Mijović, Nikola Komatina, Snežana Nestić, Marija Runić Ristić, Aleksandar Aleksić, Contemporary education issues – Leadership in Engineering Management, COMETa 2020, Conference of Mechanical Engineering, Technologies and Applications, East Sarajevo, 2020, 26th - 28th November, pp. 520-528, ISBN 978-99976-719-8-1
 13. Aleksandar Aleksić, Snežana Nestić, Danijela Tadić, Nikola Komatina, Determination of organizational resilience level within business processes in production companies, 6th International Scientific Conference: ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications - COMETa 2022”, Jahorina, 2022, 17. 11. - 19. 11., pp. 750-757, ISBN 978-99976-947-6-8
 14. Marija Savković, Nikola Komatina, Carlo Caiazzo, Marko Đapan, Improving the quality of final product by Poka-Yoke system on assembly workstation: A case study, 8th international conference on industrial engineering - SIE 2022, Belgrade, 2022, 29th - 30th September, pp. 152-155, ISBN 978-86-6060-131-7
 15. Marija Savković, Nikola Komatina, Snežana Nestić, Ranka Gojković, Comparative analysis competencies in traditional and agile project management approaches, 6th International Scientific Conference: ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications - COMETa 2022”, Jahorina, 2022, 17. 11. - 19. 11., pp. 794-801, ISBN 978-99976-947-6-8
 16. Nikola Komatina, Aleksandar Aleksić, Nikola Banduka, Determination of failures priority based on FMEA, fuzzy sets, and fuzzy logic rules, 8th international conference on industrial engineering - SIE 2022, Belgrade, 2022, 29th - 30th September, pp. 246-249, ISBN 978-86-6060-131-7
 17. Zoran Nešić, Nikola Komatina, Nebojša Denić, Application of Genetic Algorithm and Linear Programming for determination of optimal production volume, 8th international conference on industrial engineering - SIE 2022, Belgrade, 2022, 29th - 30th September, pp. 250-253, ISBN 978-86-6060-131-7
 18. Carlo Caiazzo, Marija Savković, Nikola Komatina, Nastasija Mijović, Ivan Mačužić, Marko Đapan, A comparative analysis for the evaluation of productivity in human-robot collaboration, International Symposium on Occupational Safety and Hygiene - SHO 2023, Guimarães, Portugal, 2023, 20-21 July, pp. 206-211, ISBN 978-989-54863-4-2
 19. Nikola Komatina, Nastasija Nikolić, Vladan Paunović, Organizational resilience assessment from the perspective of process realization and key performance indicators, 22nd International Symposium INFOTEH, Jahorina, B&H, 2023, 15. 3. - 17. 3., pp. 13-16, ISBN 978-99976-996-1-9
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
1
Укупан
 1. Nikola Komatina, Snežana Nestić, Danijela Tadić, Mirjana Misita, Evaluation and Selection of Manufacturing Companies Based on Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS with the Interval Type-2 Fuzzy Sets, XIII Balkan Conference on Operational Research, Belgrade, 2018, 25-28 May, pp. 26, ISBN 978-86-80593-65-4
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
1
Укупан
 1. Marin Peko, Nikola Komatina, Nikola Banduka, Marina Crnjac, Ocena i rangiranje grešaka u industriji informacionih tehnologija zasnovani na FMEA i višekriterijumskoj optimizaciji, Ekonomski horizonti, Vol.20, No.3, pp. 257-268, ISSN 1450-863, 2018
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
1
Укупан
 1. Aleksandar Nešović, Nikola Komatina, Statistička analiza procene vetropotencijala na teritoriji grada Kragujevca, Energija, Ekonomija, Ekologija, Vol.25, No.4, pp. 48-52, ISSN 0354-8651, Doi 10.46793/EEE23-4.48N, 2023
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
2
Укупан
 1. Marija Savković, Snežana Nestić, Nikola Komatina, Nastasija Mijović, Analysis of performance and key performance indicators in the lean companies, IETI Transactions on Engineering Research and Practice, Vol.3, No.2, pp. 43-57, ISSN 2616-1699, Doi 10.6723/TERP.201912_3(2).0004, 2019
 2. Nikola Komatina, Ivan Mačužić , Aleksandar Aleksić, Tijana Bergam, Determination of barriers priority that impacts to the implementation of the TPM concept by using Genetic Algorithm, IETI Transactions on Engineering Research and Practice, Vol.3, No.2, pp. 1-19, ISSN 2616-1699, Doi 10.6723/TERP.201912_3(2).0001, 2019
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
5
Укупан
 1. Miroslav Vulić, Tijana Cvetić, Nikola Komatina, Kratak pregled ekonomske i ekološke održivosti sa aspekta reciklaže motornih vozila na kraju životnog ciklusa (ELV), Druga nacionalna naučno–stručna konferencija sa međunarodnim učešćem - Trendovi u poslovanju 2018, Kruševac, 2018, 17th May, pp. 335-340, ISBN 978-86-7566-046-0
 2. Nikola Komatina, Aleksandar Đorđević, Marija Zahar Đorđević, Analiza kvaliteta komercijalnih ERP softverkih rešenja, 46. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac, 2019, 30. 05. - 01. 06., pp. 99 - 116, ISBN 978-86-6335-059-5
 3. Nikola Komatina, Hrvoje Puškarić, Tijana Cvetić, Pravci razvoja savremenih ERP rešenja, 46. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac, 2019, 30. 05. - 01. 06., pp. 117 - 126, ISBN 978-86-6335-059-5
 4. Tijana Cvetić, Miladin Stefanović, Nikola Komatina, Aleksandar Đorđević, Orijentisanost poslovnih modela u Republici Srbiji: Studija slučaja, 46. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac, 2019, 30. 05. - 01. 06., pp. 85 - 92, ISBN 978-86-6335-059-5
 5. Aleksandar Aleksić, Danijela Tadić, Nikola Komatina, Prognoziranje tražnje primenom nekih kvantitativnih metoda, 24. nacionalni naučno-stručni skup: Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost, Kopaonik, 2022, 18. 5. - 20. 5., pp. 137. - 142., ISBN 978-86-80164-18-2

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. ТR-35033 "Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила"
 2. Унапређење наставног процеса на студијском програму Машинско инжењерство кроз ојачавање предузетничких и дигиталних компетенција наставног особља и студената
 3. Суочавање са непредвидивим поремећајима у домену Инжењерског менаџмента – Унапређење организационе резилијентности

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Производни системи, На матичном факултету, 2018. -
 2. Организација рада, На матичном факултету, 2018. -
 3. Операциона истраживања, На матичном факултету, 2018. -
 4. Истраживачки рад у инжењерству, На матичном факултету, 2019. -
 5. Основи предузетничког менаџмента и економије, На матичном факултету, 2020. -
 6. Статистика у инжењерству, На матичном факултету, 2019. -
 7. Менаџмент пројектима, На матичном факултету, 2021. -
 8. Теорија одлучивања, На матичном факултету, 2023. -

ПОМОЋНИ УЏБЕНИК - ПРАКТИКУМ
 1. Алексић А., Нестић С., Савковић М., Мијовић Н., Коматина Н., Цветић Т. ОСНОВИ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ МЕНАЏМЕНТА И ЕКОНОМИЈЕ – ПРАКТИКУМ, Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу, 2020, ИСБН 978-86-6335-071-7.