ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Никола Ракић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеНикола Ракић
Година и место рођењаКрагујевац, 1987
ЗвањеИстраживач сарадник
E-mailnikola.rakic@fink.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко-технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука
Област и ужа специјалностЕнергетика и процесна техника

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година2009
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет
НасловПоступци когенерације
ОбластЕнергетика и процесна техника
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година2011
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука
НасловИзрада и провера математичког модела за утврђивање когенерационог потенцијала комуналне топлане-енергане
ОбластЕнергетика и процесна техника

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
2013Факултет инжењерских наукаИстраживач сарадник
2016Факултет инжењерских наукаИстраживач сарадник

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
2017Politecnico di Torino5 месеци
2017Montanuniversität Leoben4 месеца

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ГодинаНазив
2011Најбољи студент Мастер студија на Катедри за енергетику и процесну технику

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
2
Укупан
 1. Mladen M. Josijević, Dušan R. Gordić, Dobrica M. Milovanović, Nebojša M. Jurišević, Nikola Ž. Rakić, A method to estimate savings of led lighting instalation in public buildings: the case study of secondary schools in Serbia, Thermal Science, Vol.21, No.6B, pp. 2931-2943, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI161209118J, 2017
 2. Nikola Ž. Rakić, Dušan R. Gordić, Vanja M. Šušteršič, Mladen M. Josijević, Milun J. Babić, RENEWABLE ELECTRICITY IN WESTERN BALKANS: SUPPORT POLICIES AND CURRENT STATE, Thermal Science, Vol.22, No.6A, pp. 2281-2296, ISSN 0354-9836, 2018
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
3
Укупан
 1. Nikola Rakic, Milan Popovic, Dusan Canovic, Nebojsa Jovicic, Milun Babic, Environmental and financial aspects of replacing coal and fuel oil with natural gas on the “Home location” of “Energy” ltd., 7th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 2013, May 24th, pp. 279-284, ISBN 978-86-86663-94-8
 2. Nebojša Jurišević, Vanja Šušteršič, Dušan Gordić, Nikola Rakić, Overview of air quality legislation and monitoring of measurement zone Serbia, 9th International quality conference, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 2015, June, pp. 145-152, ISBN 978-86-6335-015-1
 3. Natalija Aleksić, Vanja Šušteršič, Dušan Gordić, Danijela Nikolić, Nikola Rakić, Reduction of water consumption in waste water treatment systems in the automotive industry, 14th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering, DEMI 2019, Banja Luka, 2019, 24-25 May, pp. 241-246, ISBN 978-99938-39-72-9
Списак резултата М45
Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја
Број
2
Укупан
 1. Милун Бабић, Душан Гордић, Горан Бошковић, Давор Кончаловић, Дубравка Живковић, Владимир Вукашиновић, Никола Ракић, Младен Јосијевић, Енергетско планирање у општинама - методологије и алати, Факултет инжењерских наука, Br. strana: 141, ISBN 978-86-6335-028-1, Крагујевац, 2015
 2. Милун Бабић, Душан Гордић, Дубравка Живковић, Давор Кончаловић, Горан Бошковић, Владимир Вукашиновић, Младен Јосијевић, Никола Ракић, Анализа потрошње енергије и могућности за употребу локалних извора енергије у општинама, Факултет инжењерских наука, Br. strana: 151, ISBN 978-86-6335-029-8, Крагујевац, 2015
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
9
Укупан
 1. Душан Р. Цановић, Милан С. Поповић, Никола Ж. Ракић, Гордана Р. Јовичић, Милун Ј. Бабић, Истраживање техно - економских предуслова и могућности за имплементацију малих когенеративних постројења са гасним моторима на локацијама новоизграђених и репројектованих рејонских енергана Енергетика д.о.о. Крагујевац, Енергија, Vol.15, No.1-2, pp. 60-67, ISSN 0354-8651, 2013
 2. Милун Бабић, Небојша Јовичић, Никола Ракић, Цановић Душан, Поповић Милан, Истраживање техноекономских предуслова и могућности за имплементацију когенеративног постројења са комбинованим гасно-парним циклусом у матичну енергану, Енергија, Vol.15, No.5, pp. 39-49, ISSN 0354-8651, 2013
 3. Никола Ж. Ракић, Душан Р. Цановић, Милан С. Поповић, Душан Р. Гордић, Милун Ј. Бабић, Техно - економски аспекти и могућност имплементације парног когенерационог циклуса на постојећа котловска постројења у енергани "Енергетика" Крагујевац, Енергетика, Vol.13, No.3-4, pp. 289-297, ISSN 3554-8651, 2013
 4. Душан Р. Гордић, Милан С. Поповић, Душан Р. Цановић, Никола Ж. Ракић, Младен М. Јосијевић, Технологија сакупљања и геолошког складиштења CO2 - CCS технологија, Енергија, Vol.16, No.1-2, pp. 265-271, ISSN 0354-8651, 2014
 5. Д. Цановић, Н. Јовичић, М. Поповић, М. Јосијевић, Н. Ракић, Н. Јуришевић, М. Бабић, Истраживање техно-економских предуслова, могућности и оправданости за искоришћење депонијског гаса са депоније комуналног отпада у Крагујевцу, Енергија, Vol.17, No.3-4, pp. 319-326, ISSN 0354-8651, 2015
 6. М. Јосијевић, Н. Андрић, Д. Цановић, Н. Ракић, Д. Гордић, Енергетска ефикасност система за грејање санитарне воде са соларним колекторима на објектима Клиничко болничког центра у Крагујевцу, Енергија, Vol.17, No.3-4, pp. 341-347, ISSN 0354-8651, 2015
 7. Небојша Јуришевић, Вања Шуштершич, Душан Гордић, Милун Бабић, Никола Ракић, Слободан Савић, Душан Цановић, Анализа и мониторинг квалитета ваздуха мерне зоне Србија у току календарске 2013., Енергија, Vol.17, No.3-4, pp. 197-204, ISSN 0354-8651, 2015
 8. Небојша Јуришевић, Младен Јосијевић, Никола Ракић, Александар Миловановић, Специфична потрошња финалне енергије у предшколским установама у Крагујевцу, , Енергија, економија, екологија, Vol.18, No.1-2, pp. 56-63, ISSN 0354-8651, 2016
 9. Никола Ракић, Небојша Јуришевић, Наташа Ђоковић, Милун Бабић, Технологије складиштења електричне енергије, Енергија, економија, екологија, Vol.18, No.No. 1-2, pp. pp. 56 - 63, ISSN 0354-8651, 2016
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
4
Укупан
 1. Ракић, Н. , Цановић, Д. , Јуришевић, Н. , Шуштершич, В. , Бабић, М., Комбинована производња топлотне и електричне енергије когенеративним гасним модулом „Vitobloc 200 EM-20/39“, Трактори и погонске машине, Vol.19, No.4, pp. 54-60, ISSN 0354-9496, 2014
 2. Дубравка Живковић, Давор Кончаловић, Јасмина Скерлић, Владимир Вукашиновић, Младен Јосијевић, Никола Ракић, Имплементација концепта значајне енергетске санације зграда у ЕУ и Србији, Енергија, економија, екологија, Vol.20, No.1-2, pp. 148-156, ISSN 0354-8651, 2018
 3. Младен Јосијевић, Никола Ракић, Вања Шуштершич, Душан Гордић, Владимир Вукашиновић, Дубравка Живковић, Технологије складиштења топлотне енергије, Енергија, економија, екологија, Vol.20, No.1-2, pp. 168-174, ISSN 0354-8651, 2018
 4. Никола Ракић, Вања Шуштершич, Душан Гордић, POWER-TO-GAS (P2G) PROCESS: BASICS, Енергија, економија, екологија, Vol.20, No.1-2, pp. 429-434, ISSN 0354-8651, 2018
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
4
Укупан
 1. Душан Цановић, Милан Поповић, Никола Ракић, Марко Милашиновић, др Небојша Јовичић, Истраживање техно-економских предуслова, могућности за изградњу и утицаја на квалитет животне средине трансфер станице на депонију у Kрагујевцу, 8. Национална конференција о квалитету живота, Крагујевац, 2013, 23-25 Мај, pp. А334-А342, ISBN 978-86-86663-93-1
 2. Милан Поповић, Душан Цановић, Никола Ракић, Горан Бошковић, др Небојша Јовичић, Постројење за механичко-биолошки третман отпада као еко одрживо решење за управљање отпадом у Крагујевцу, 8. Национална конференција о квалитету живота, Kragujevac, 2013, 23-25 Maj, pp. A322-A332, ISBN 978-86-86663-93-1
 3. Mladen Josijević, Vanja Šušteršič, Dušan Gordić, Vladimir Vukašinović, Danijela Nikolić, Nikola Rakić, Pregled mera energetske efikasnosti i sprovođenje energetskog pregleda u prehrambenoj industriji, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, Beograd, 2020, 21.-24. jun, pp. 203-208, ISBN 978-86-86199-02-7
 4. Nikola Rakić, Vanja Šušteršič, Dušan Gordić, Mladen Josijević, Nebojša Jurišević, Jelena Nikolić, Odnos inokulum/supstrat: proračunske metode, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, Beograd, 2020, 21.-24. jun, pp. 285-291, ISBN 978-86-86199-02-7

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Истраживање когенерационих потенцијала у комуналним и индустријским енерганама Републике Србије и могућности за ревитализацију постојећих и градњу нових когенерационих постројења, ИИИ 42013

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. Tempus project "Training courses for public services in sustainable infrastructure development in Western Balkans", JPHES 530530 – 2012

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Производне технологије, На матичном факултету, 2012
 2. Машински материјали, На матичном факултету, 2012-2015
 3. Енергија и животна средина, На матичном факултету, 2012-
 4. Хидрауличне и пнеуматске машине, На матичном факултету, 2013-
 5. Истраживачки рад у машинству, На матичном факултету, 2013-
 6. Основе процесних апарата и постројења, На матичном факултету, 2015-
 7. Пројектовање хидрауличних и пнеуматских машина, На матичном факултету, 2015-
 8. Механика флуида, На матичном факултету, 2015-
 9. Инжењерски алати 1, На матичном факултету, 2016
 10. Основи CAD-a, На матичном факултету, 2018-2019
 11. Oтпорност материјала, На матичном факултету, 2019-2020
 12. Механика 2, На матичном факултету, 2019-2021