ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Никола Јовић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеНикола Јовић
Година и место рођењаКрагујевац, 1995.
ЗвањеИстраживач приправник
E-mailnjovic1995@gmail.com
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко- технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, Лабораторија за инжењерски софтвер
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, Примењена механика

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година2017
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука
НасловРазвој алгоритма за имплицитну интеграцију напона Дракер Прагер конститутивног модела при равном стању деформације
ОбластПримењена механика, Метода коначних елемената
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година2019
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука
НасловАнализа нумеричких симулација тестова налетања теретних вагона коришћењем различитих типова коначних елемената
ОбластПримењена механика, Метода коначних елемената

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
3
Укупан
  1. Nikola Jović, Dragan Rakić, Miroslav Živković, Development and Implementation of Drucker-Prager Constitutive Model for Plane Strain Condition, The 4th INTERNATIONAL CONFERENCE MECHANICAL ENGINEERING IN XXI CENTURY, Niš, 2019, 19 - 20 April, pp. 431-436, ISBN 978-86-6055-103-2
  2. Marko Topalović, Vladimir Milovanović, Nikola Jović, Ljudmila Kudrjavceva, Milan Mićunović, FEM MODELLING OF INTERACTION BETWEEN WHEEL AND ASPHALT, 5th International Scientific Conference COMETa 2020 – "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications“, East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2020, 26 - 28 November, pp. 173-180, ISBN 978-99976-719-8-1
  3. Miloš Pešić, Vladimir Milovanović, Lidija Jelić, Nikola Jović, COMPARATIVE STUDY OF LINEAR CONTACT PROBLEMS IN SOFTWARE SIMCENTER FEMAP WITH NASTRAN, 5th International Scientific Conference COMETa 2020 – "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications“, East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2020, 26 - 28 November, pp. 156-163, ISBN 978-99976-719-8-1
Списак резултата М64
Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу
Број
2
Укупан
  1. Лидија Јелић, Никола Јовић, Владимир Миловановић, Мирослав Живковић, Јелена Живковић, ПРЕГЛЕД, СИСТЕМАТИЗАЦИЈА И ПРИМЕНА СТАНДАРДА ЗА ПРОЦЕНУ СТАТИЧКЕ И ЗАМОРНЕ ЧВРСТОЋЕ КОНСТРУКЦИЈА МЕТАЛНИХ ДИЗАЛИЦА, Конференција младих истраживача, YOURS 2020, Србија, 2020, 28. Септембар, pp. 38, ISBN 978-86-84231-50-7
  2. Никола Јовић, Мирослав Живковић, Владимир Миловановић, Лидија Јелић, Александар Дишић, АНАЛИЗА НУМЕРИЧКИХ СИМУЛАЦИЈА ТЕСТОВА НАЛЕТАЊА ТЕРЕТНИХ ВАГОНА КОРИШЋЕЊЕМ РАЗЛИЧИТИХ ТИПОВА КОНАЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА, Конференција младих истраживача-YOURS 2020, Србија, 2020, 28. Септембар, pp. 39, ISBN 978-86-84231-50-7

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
  1. Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема, Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије ТР32036, 2019-2020

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
  1. Механика 2 , На матичном факултету, 2019-
  2. Механика 3, На матичном факултету, 2019-