ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Радивоје Пешић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеРадивоје Пешић
Година и место рођења19. јануар 1956. г. у Крагујевцу
ЗвањеРедовни професор
E-mailpesicr@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитета у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, Моторна возила и мотори (Мотори СУС) и Опрема моторних возила и мотора, Друмски саобраћај

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година1979
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловПројектовање компактне верзије мотора за возило З-101.
ОбластМашинско инжењерство, Мотори и погонски системи, Друмски саобраћај
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година1985
МестоКрагујевац
ИнституцијаУниверзитет у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевцу
НасловПрилог повећању економичности ото мотора променљивим степеном сабијања
ОбластМашинско инжењерство, Мотори и погонски системи, Друмски саобраћај
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година1993
МестоКрагујевац
ИнституцијаУниверзитет у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевцу
НасловТермодинамичко оптимирање ото мотора са променљивим степеном сабијања
ОбластМашинско инжењерство, Мотори и погонски системи, Друмски саобраћај

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
1987Машински факултет у КрагујевцуАсистент
1999Машински факултет у КрагујевцуВанредни професор
2004Машински факултет у КрагујевцуРедовни професор
1994Машински факултет у КрагујевцуДоцент

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
1987Студијски боравак, Технички Универзитет у Берлину2 месеца
1988Студијски боравак, Институт Лихачев у Москви1 месец

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ГодинаНазив
1985Најбољи млади радник проналазач у ЗЦЗ
1994Награда „Јосип Верчон“ за најбољи рад изложен на ЈУГОМА
2005Најбољи пријављен и презентован рад на скупу ЈУНГ 4П
2009Златна медаља са ликом Николе Тесле на 29. Међународној изложби проналазака, нових технологија и индустријског дизајна „Проналазаштво –Београд 2009
2010Златна медаља са ликом Николе Тесле на 30. Међународној изложби проналазака, нових технологија и индустријског дизајна „Проналазаштво –Београд 2010

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
4
Укупан
 1. Pešić Radivoje B., Davinić Aleksandar Lj., Petković Snežana D., Taranović Dragan S., Miloradović Danijela M., Aspects of volumetric efficiency measurement for reciprocating engines, Thermal Science, Vol.17, No.1, pp. 35-48, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI120531153P, 2013
 2. Milosavljević Branimir Lj., Pešić Radivoje B., Taranović Dragan S., Davinić Aleksandar Lj., Milojević Saša T., Measurements and modeling pollution from traffic in a street canyon: Assessing and ranking the influences, Thermal Science, Vol.19, No.5, pp. 2093-2104, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI150402111M, 2015
 3. Davinić Aleksandar Lj., Pešić Radivoje B., Taranović Dragan S., Ravlić Miroslav D., Performance measurements on an experimental Otto/Diesel engine operating with different fuels, Thermal Science, Vol.22, No.3, pp. 1203-1213, ISSN 0354-9836, 2018
 4. Pešić, R., Davinić A, A Diesel Engine Performance Measurement With Diesel fuel and Biodiesel, THERMAL SCIENCE, Vol.23, No.5, pp. S1779-S1788, ISSN 0354-9836, Doi https://doi.org/10.2298/TSCI180211412P, 2019
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
13
Укупан
 1. Pešić B. Radivoje, Davinić Lj. Aleksandar, Veinović P. Stevan, New engine method for biodiesel cetane number testing, Thermal Science, Vol.12, No.1, pp. 125-138, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI0801125P, 2008
 2. Radivoje B. PEŠIĆ, Aleksandar Lj. DAVINIĆ, Dragan S. TARANOVIĆ, Danijela M. MILORADOVIĆ, Snežana D. PETKOVIĆ, Experimental determination of double vibe function parameters in diesel engines with biodiesel, Thermal Science, Vol.14, No.Supp., pp. 207-2187, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI100505069P, 2010
 3. Radivoje B. Pešić, Saša T. Milojević, Stevan P. Veinović, Benefits and Challenges of Variable Compression Ratio at Diesel engines, THERMAL SCIENCE, Vol.14, No.4, pp. 1063-1073, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI10041063P, 2010
 4. Snežana D. PETKOVIĆ, Radivoje B. PEŠIĆ, Jovanka K. LUKIĆ, Heat transfer in exhaust system of a cold start engine at low environmental temperature, Thermal Science, Vol.14, No.Supp., pp. 219-232, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI100505070P, 2010
 5. Petković Snežana, Pešić Radivoje, Lukić Jovanka, Experimental verification of mathematical model of the heat transfer in exhaust system, Thermal Science, Vol.15, No.4, pp. 102-102, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI110517102P, 2011
 6. Branimir MILOSAVLJEVIC, Radivoje PESIC, Jovanka, LUKIC, Sasa BABIC, BIOGAS OBTAINED FROM CORN SILAGE AND/OR COW MANURE IN THE REPUBLIC OF SERBIA AS A ROAD TRANSPORT FUEL, METALURGIA INTERNATIONAL, Vol.17, No.7, pp. 27-33, ISSN 1582-2214, 2012
 7. Milojević Saša i Radivoje Pešić, Theoretical and experimental analysis of CNG cylinders rack connection with bus roof, Int. J. of Automotive Technology, Vol.13, No.3, pp. 497-503, ISSN 1229-9138, Doi 10.1007/s12239−012−0047−y, 2012
  fulltext.pdf
 8. Sasa BABIC, Miroslav DEMIC, Radivoje PESIC, Branimir MILOSAVLJEVIC, A CONTRIBUTION TO METHODOLOGICAL APPROACH OF TRAFFIC , SAFETY ANALYSIS OF A CERTAIN AREA,, METALURGIA INTERNATIONAL VOL, Vol.17, No.7, pp. 232-239, ISSN 1582-2214, 2012
 9. Radivoje Pešić, Saša Milojević, Efficiency and ecological characteristics of a VCR diesel engine, International Journal of Automotive Technology,, Vol.14, No.5, pp. 675−681, ISSN 1229-9138, 2013
  01-220120150(p.675-681).pdf
 10. Branimir Milosavljević, Radivoje Pešić, and Predrag Dašić, Binary Logistic Regression Modeling of Idle CO Emissions in Order to Estimate Predictors Influences in Old Vehicle Park,, Mathematical Problems in Engineering, Vol.2015, No.463158, pp. 1-10, ISSN 1563-5147, Doi 10.1155/2015/463158, 2015
  463158 (3).pdf
 11. S. MILOJEVIC*, R. PESIC, D. TARANOVIC, TRIBOLOGICAL OPTIMISATION OF RECIPROCATING MACHINES ACCORDING TO IMPROVING PERFORMANCE, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.21, No.3, pp. 676-685, ISSN 1310-4772, 2015
 12. Taranović, D., Ninković, D., Davinić, A., Pešić, R., Glišović, J., Milojević, S., Valve dynamics in reciprocating compressors for motor vehicles, Technical gazette, Vol.24, No.Supplement 2, pp. 313-319, ISSN 1330-3651, Doi 10.17559/TV-20151117130112, 2017
  tv_24_2017_Supplement_2_313_319.pdf
 13. Ivan Grujic, Nadica Stojanovic, Radivoje Pesic, Aleksandar Davinic, Sunny Narayan, Numerical Analysis of IC Engine Operation with High-Pressure Hydrogen Injection, Transactions of FAMENA, Vol.44, No.1, pp. 55-66, ISSN 1333-1124, Doi https://doi.org/10.21278/TOF.44105, 2020
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
1
Укупан
 1. S. Milojević, R. Pešić, D. Taranović, Tribological Principles of Constructing the Reciprocating Machines, Tribology in Industry, Vol.37, No.1, pp. 13-19, ISSN 0354-8996, 2015
  Tribology.pdf
Списак резултата М31
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини(неопходно позивно писмо)
Број
1
Укупан
 1. Radivoje Pešić, Stevan Veinović, Transport ecology and global climate change (Keynote Lecture), X Anniversary International Conference on accomplishments in electrical, mechanical and information engineering DEMI 2011, Banja Luka, 2011, 26.-28. maj, pp. 7-20, ISBN 978-99938-39-36-1
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
113
Укупан
 1. Р. Пешић, Ото мотори са променљивим степеном сабијања, Наука и моторна возила ‘81, Крагујевац, 1981
 2. Радивоје Пешић, Прилог повећању економичности ото мотора на делимичним оптерећењима, семинар Гориво и сагоревање у ото мотору, Зборник и на енглеском, Крагујевац, 1985, Октобар, pp. 45-57
 3. Радивоје Пешић, Прилог одређивању карактеристика процеса сагоревања из индикаторског дијаграма мотора, Наука и моторна возила, Београд, 1987
 4. D. Radonjić, R. Pešić, A. Davinić, S. Veinović, Automatizacija probnog stola za ispitivanje motora SUS, Simpozij o komonikacijah v sistemih za automatizacijo, Марибор, 1990, 18 in 19 oktober
 5. С. Веиновић, Р. Пешић и А. Давинић, Пречишћавање издувних гасова ото и дизел мотора, II Међународни научно-стручни скуп "ИЗВОРИ И ПРЕНОСИ СНАГЕ" - ИПС ‘90, Подгорица, 1990, pp. 87-91
 6. А. Давинић, С. Веиновић, Р. Пешић, Развој горионика честица за рад у издувном систему дизел мотора, Седми симпозијум МВМ Крагујевац ‘92, Крагујевац, 1992, Октобар, pp. 549-555
 7. Р. Пешић, С. Веиновић, Оптимирање кинематике моторског механизма за промену степена компресије, Седми симпозијум МВМ Крагујевац ‘92, Крагујевац, 1992, Октобар, pp. 534-548
 8. Р. Пешић, С. Веиновић, А. Давинић, Прилог одређивању степена доброте процеса сагоревања код мотора СУС, Седми симпозијум МВМ Крагујевац ‘92, Крагујевац, 1992, Октобар, pp. 549-555
 9. S. Veinović, V. D. Negrea, R. Pešić, A. Davinić, Engines with variable degree of compression, VII CONAT, 1993, Brasov, Romania, 1993, Мartie, pp. 61-82
 10. А. Давинић, С. Веиновић, Р. Пешић, Истраживање примене горионика за честице на дизел мотору, У-93118, XIV Научно стручни скуп НМВ’93, Београд, 1993, pp. 43-47
 11. Р. Пешић, С. Веиновић, А. Давинић, Развој оригиналног дигиталног филтра у обради индикаторских дијаграма мотора СУС, ЈУ-93126, XIV Научно стручни скуп НМВ’93, Београд, 1993, Мај, pp. 71-75
 12. Р. Пешић, С. Веиновић, А. Давинић, Сложена динамичка анализа моторског механизма за аутоматску промену степена компресије, XIV Научно стручни скуп НМВ’93, ЈУ-93128, Београд, 1993, Мај, pp. 79-83
 13. С. Веиновић, Р. Пешић, О. Бебић, Б. Веселиновић, Ефект погонских материјала на токсичну емисију мотора СУС, XIV Научно стручни скуп НМВ’93, ЈУ-93108, Београд, 1993, Мај, pp. 27-31
 14. K. Golec, S. Veinović, R. Pešić, Interdisciplinary kontents of the project the 3 l/100 km consumption car, KONMOT 98, Zakopane, 1998, October, pp. 14-16
 15. С. Веиновић, Р. Пешић, С. Ћурчић, Одржавање и флексибилни сервисни системи у моторним возилима и моторима, YUTRIB ’99, Шеста југословенска конференција о трибологији са међународним учешћем,, Крагујевац, 1999, 29.-30. септембар
 16. K. Golec, S. Veinović, R. Pešić, E. Hnatko, V. D. Negrea, New age vehicles or mistakes from the past, Commission of motorization, KONMOT -AUTOPROGRES 2000, Konstrukcja, badania, eksploatacja, tchnologia pojazdow samochodowych i silnikow spalinowych, Zeszyt 20, Polish Academy of sciences Cracow Branch, Krakow, 2000, ISBN 83-910107-4-8
 17. K. Golec, T. Papuga, S. Veinović, R. Pešić, Direction of economy of energy in sets power units, Proceedings YU-00007, XI International Scientific Symposium, MVM 2000, Kragujevac, 2000, 7-9 децембар, pp. 33÷37
 18. P. Gheorghe, R. Pešić, V. D. Negrea, Analiza unor aspecte functionale privind sistemul de injectie Cummins PT prin inregistrarea evolutiei fortei aplicate acului piston, A VIII-a Conferinnta Internationala de Autovehicule Rutiere, Pitesti, 2000, 16÷17 Noiembrie, pp. 121-129, ISBN 973-8212-03-0
 19. Д. Несторовић, Р. Пешић, С. Веиновић, А. Савчић и С. Јовановић, Прилог експерименталним истраживањима смањења емисије издувних гасова у хладним режимима рада мотора, XI International Scientific Symposium, MVM 2000,, Крагујевац, 2000, 7-9 децембар, pp. 161 до 165.,
 20. Р. Пешић, С. Веиновић, А. Давинић, Р. Павловић, Експериментални мотори за испитивање горива и мазива - припрема база знања, стране, ДЕМИ 2000, 3. Међународно саветовање о достигнућима у електро и машинској индустрији,, Бања Лука, 2000, април 2000, pp. 248-252
 21. С. Веиновић, Р. Пешић, Ј. Мрђа, С. Петковић, С. Ћурчић, Флексибилни сервисни системи у возилима, 3. Међународно саветовање о достигнућима у електро и машинској индустрији, ДЕМИ 2000, Бања Лука, 2000, април 2000, pp. 244-248
 22. Д. Несторовић, С. Веиновић, Р. Пешић, Истраживања у циљу смањења штетних емисија издувних гасова ото мотора путничких возила, ЦГ-18199А06, VI Међунаордни научно - стручни скуп ИПС 01, Подгорица-Бечићи, 2001, 26÷29. септембар, pp. 52-58
 23. Д. Несторовић, С. Веиновић, Р. Пешић, Увођење и развој законских ограничења штетних емисија издувних гасова ото мотора путничких возила, ЦГ-26901А05, VI Међунаордни научно - стручни скуп ИПС 01,, Подгорица-Бечићи, 2001, 26÷29. септембар, pp. 46-52,
 24. Р. Пешић, Д. Овука, С. Веиновић, Алгоритми за управљање моторним возилима и моторима, 4. Међународно саветовање ДЕМИ 2001, Бања Лука, 2001, 25/26 април
 25. Р. Пешић, С. Веиновић, Домаћи погонски агрегат за возило 3 л/100 км, ЦГ-26601А02, VI Међународни научно - стручни скуп ИПС 01, Подгорица-Бечићи, 2001, 26-29. септембар, pp. 16-31
 26. Pešić R., Nestorović D., Lakićević M., Veinović S., Technical solutions for «YUGO» vehicles meeting the requirements EURO 4 regulations, International Scientific Symposium MOTAUTO 02,, Ruse, 2002, 29-31 October, pp. 61-66, ISBN 954-90272-8-7
 27. R. Pešić, S. Veinović, M. G. Kolb, Single cylinder engine for tribological testing, 4th International Conference on tribology, 2002. Balkantrib '2002, Kayseri, Turkey, 2002, 12-14 june
 28. Р. Пешић, С. Веиновић, А. Давинић, Природни гас као сировина и гориво за моторна возила, Proceedings YU-02069, XII International Scientific Symposium, MVM 2002, Kragujevac, 2002, 7÷9. oktobar, pp. 284-289
 29. Р. Пешић, С. Петковић, С. Веиновић, Развој возила и везе са осталим наукама, 5. Међународно саветовање ДЕМИ 2002, Бања Лука, 2002, 25/26 април, pp. 269-277
 30. С. Петковић, Р. Пешић, Ј. Мрђа и С. Веиновић, Моделирање преноса топлоте у издувним цијевима мотора, Proceedings YU-02048, XII International Scientific Symposium, MVM 2002, Kragujevac, 2002, 7÷9. oktobar, pp. 201-205
 31. R. Pešić, K. Golec, E. Hnatko, H. Kaleli, S. Veinović, Experimental Engine with flexible Otto or Diesel cycle (VCR – Variable Compression Ratio), 6th Conference and Exhibition, Koper/Portorož, 2003, 24.-25. april, pp. 281-289
 32. R. Pešić, S. Milojević i S. Veinović, Periodi zamene motornih ulja - poređenje mineralnih, polusintetskih i potpuno sintetskih, 8th International Tribology Conference,, Belgrade, 2003, 8-10. Oktober
 33. S. Veinović, R. Pešić i A. Davinić, Frikcioni fluidi za podmazivanje varijatora motornih vozila, 8th International Tribology Conference, Belgrade, 2003, 8. - 10. Oktober
 34. Д. Несторовић, Р. Пешић, С. Веиновић, Нови еколошки прописи за возила и путеви њиховог задовољења, VI Међународно саветовање о достигнућима електро и машинске индустрије ДЕМИ 2003, Бања Лука, 2003, 30/31 мај, pp. 515-521
 35. Р. Пешић, С. Веиновић, Нова генерација мотора са унутрашњим сагоревањем симбиозом добрих страна ото и дизел процеса, VI Међународно саветовање о достигнућима електро и машинске индустрије ДЕМИ 2003., Бања Лука,, 2003, 30/31 мај, pp. 491-497
 36. K. Golec, M. Mareczek, T. Papuga, R. Pesic, S. Veinovic, The hydrocarbons injection before zeolite catalytic conerter as the way of nitric oxides emission decrease in the spark ignition engine, XIII International Scientific Symposium, MVM 2004, Proceedings MVM04-B09, Крагујевац, 2004, 4÷6. октобар, pp. 460-466
 37. R. Pešić, S. Veinović, A. Davinić, G. Pop, The new concept of the IC engine for all fuels, The 10th International Congress, Automotive and future technologies, Proceedings CONAT20041078, Brashov, 2004, 20-22 October, pp. 1-8, ISBN 973-635-394-0
 38. А. Давинић, Р. Пешић, С. Веиновић, Нови концепт мотора за реализацију ото и дизел процеса у истом цилиндру, XIII International Scientific Symposium, MVM 2004, Proceedings MVM04-B12,, Крагујевац, 2004, 4÷6. октобар, pp. 482-488
 39. Д. Несторовић, Р. Пешић, С. Веиновић, Истраживање утицаја на радни процес мотора са затвореним издувним системом, XIII International Scientific Symposium, MVM 2004, Proceedings MVM04-B011,, Крагујевац, 2004, 4÷6. октобар, pp. 466-471
 40. С. Петковић, Р. Пешић, А. Милашиновић, Смјернице за математичко моделирање процеса у издувном цијевима мотора, Proceedings MVM04-B11, XIII International Scientific Symposium, MVM 2004, Крагујевац, 2004, 4÷6. октобар., pp. 471-481
 41. R. Pešić, A. Davinić, S. Veinović, One engine for all fuels – one fuel for all engines, – Paper EAEC05YU-EN01, 10th EAEC European Automotive Congress,, Belgrade, 2005, 30th May -1st June, pp. 1-10, ISBN 86-80941-30-1
 42. R. Pešić, S. Milojević, A. Davinić, S. Veinović, V. D. Negrea and G. Pop, The experimental VCR diesel engine and determination of double Vibe function parameters, – Paper CAR20051028, CAR 2005 The 9th International Congress on Automotive, Pitesti Romania, 2005, 2nd – 4th November, pp. 1-10, ISBN 973-690-450-4
 43. R. Pešić, S. Veinović, D. Ješić, M. Stanojević:, Tribological needs and new automotive technologies drive environmentally quality, ÖTG – Symposium 2005 - Tribosysteme in der Fahzugtechnik, Graz, Austria, 2005, 10. November 2005, pp. 257-264, ISBN 3-901657-19-3
 44. S. Petković, R. Pešić, A. Milašinović, S. Veinović, Influence of low environmental temperatures on catalyst light-off time, Paper EAEC05YU-EN13, 10th EAEC European Automotive Congress,, Belgrade, 2005, 30th May -1st June, pp. 1-9, ISBN 86-80941-30-1
 45. A. Davinić, R. Pešić, D. Ješić, S. Veinović, Experimental determination of auto-ignition characteristics of alternative and classical fuels using the engine method - MVM20060117, International Congress Motor Vehicles & Motors 2006, Kragujevac, 2006, 4th-6th October, pp. 1-9, ISBN 86-80581-95-
 46. J. Dutczak, K. Golec, M. Mareczek, T. Papuga, R. Pešić, S. Vejnović, Problems connected with fuelling of SI engine by means of injection of pure propane or pure butane, - MVM20060003, International Congress Motor Vehicles & Motors 2006,, Kragujevac, 2006, 4th-6th October, pp. 1-9, ISBN 86-80581-95-
 47. R. Pešić, D. Đokić, D. Ješić, S. Veinović, Statistical and ecological analysis of vehicle fleet in City of Kragujevac - MVM20060118, International Congress Motor Vehicles & Motors 2006, Kragujevac, 2006, 4th-6th October, pp. 1-14, ISBN 86-80581-95-
 48. S. Milojević, R. Pešić, A. Davinić, R. Pavlović, S. Veinović, Influence of the compression ratio on combustion and emissions parameters of the diesel engine, - MVM20060075, International Congress Motor Vehicles & Motors 2006,, Kragujevac, 2006, 4th-6th October, pp. 1-12, ISBN 86-80581-95-
 49. R. Pešić, D. Djokić, Air pollution from vehicles in City of Kragujevac example, International Symposium, “Man and the Environment”, 5th edition under the auspices of Timisoara Academic Days, 10th edition,, Timisoara, 2007, 24. May, pp. 44-55, ISBN 978-973-687-555-7
 50. R. Pešić, D. Nestorović, S. Veinović, Engine with self-adjusting compression ratio, and the exhaust system for cold emission reduction, Proceedings on CD, International Innovation Conference 2007, SANU, Belgrade Serbia, 2007, 29th - 30th November, pp. 1-12, ISBN 978-86-910813-0-0
 51. R. Pavlović, R. Pešić, Modeling of two-faze droplet of Cummins spray pump-injector development, Proceeding on CD- MVM20080070,, International Congress Motor Vehicles & Motors 2008, Kragujevac, 2008, 8th-10th October, pp. 1-14, ISBN 978-86-86663-38-2
 52. R. Pešić, S. Petković, E. Hnatko, S. Veinović, Delusions of the Kyoto Protocol, Biofuels and Diesel-Otto Engine, Alternative Fuels 2008, Maribor, 2008, 10.-11. January, pp. 1-11, ISBN 978-961-248-068-4
 53. R. Pešić, S. Petković, K. Golez, E. Hnatko, S. Veinović, Advance in internal combustion engines, biofuels and delusions of the "Kyoto protocol", Proceeding on CD- MVM20080061, International Congress Motor Vehicles & Motors 2008, Kragujevac, 2008, 8th-10th October, pp. 1- 9, ISBN 978-86-86663-38-2
 54. B. Milosavljević, R. Pešić, M. Despotović, S. Babić, Biogas obtained from corn silage and/or cow manure in the republic of Serbia as a road transport fuel, Proceeding (Radonjić D., Pešić R.), International Congress Motor Vehicles & Motors 2010,, Kragujevac, 2010, 7th-9th October, pp. 482- 490, ISBN 978-86-86663-57-3
 55. R. Pešic, A. Davinic, S. Petkovic, D. Taranovic, D. Miloradovic, Volumetric efficiency- problems in experimental determination, Proceeding (Radonjić D., Pešić R.), International Congress Motor Vehicles & Motors 2010, Kragujevac, 2010, 7th-9th October, pp. 442- 451, ISBN 978-86-86663-57-3
 56. R. Pešić, E. Hnatko, K. Golec, D. Đokić, St. Veinović, Transport ecology and anthropogenic global warming, Proceeding (Radonjić D., Pešić R.), International Congress Motor Vehicles & Motors 2010,, Kragujevac, 2010, 7th-9th October, pp. 501- 510, ISBN 978-86-86663-57-3
 57. S. Milojević, R. Pešic, Z. Vujović, N. Ilić, I. Milojević, CNG buses for clean and economical City transport, Proceeding (Radonjić D., Pešić R.), International Congress Motor Vehicles & Motors 2010, Kragujevac, 2010, 7th-9th October, pp. 319-328, ISBN 978-86-86663-57-3
 58. Taranovic, R. Pešic, A. Davinic, A. Savčić, Central communication unit for vehicle with diesel engine, Proceeding (Radonjić D., Pešić R.), International Congress Motor Vehicles & Motors 2010,, Kragujevac, 2010, 7th-9th October, pp. 511- 517, ISBN 978-86-86663-57-3
 59. A. Davinić, R. Pešić, D. Taranović, M. Ravlić, Ignition system of multiprocessing Otto/Diesel engine, X Anniversary International Conference on accomplishments in electrical, mechanical and information engineering DEMI 2011, Banja Luka, 2011, 26.-28. may, pp. 673-680, ISBN 978-99938-39-36-1
 60. A. Davinić, R. Pešić, S. Veinović, S. Petrović, Ecological and energetic diesel engine characteristics with biodiesel, 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, 2011, October 18–21, pp. 766-773, ISBN 978-86-6055-018-9
 61. D. Taranović, R. Pešić, J. Lukić, A. Davinić, Test bench for non-standard measurement characteristics of reciprocating compressor, X Anniversary International Conference on accomplishments in electrical, mechanical and information engineering DEMI 2011, Banja Luka, 2011, 26.-28. may, pp. 759-764, ISBN 978-99938-39-36-1
 62. Davinić Aleksandar, Pešić Radivoje, Taranović Dragan, Multi charge ignition for multiprocessing otto/diesel engine, CAR2011_1106,, CAR 2011 International Automotive Congress “Automotive engineering and environment”, Pitesti, Romania, 2011, 2.-4. November, pp. 1-8, ISBN 1453-1100
 63. J. Lukić, R. Pešić, D. Taranović, NVH Investigation of power steering system hydraulic pump, X Anniversary International Conference on accomplishments in electrical, mechanical and information engineering DEMI 2011, Banja Luka, 2011, 26.-28. may, pp. 711-716, ISBN 978-99938-39-36-1
 64. Milojević Saša, Pešić Radivoje, Logistics of application natural gas on buses, CAR 2011 International Automotive Congress “Automotive engineering and environment”, Pitesti, Romania, 2011, 2-4 November, pp. 1-10, ISBN 1453-1100
 65. Petković Snežana, Pešić Radivoje, Veinović Stevan, The Influence of Wave Processes in the Intake Exhaust System to the Volumetric Efficiency of Engines, 13th European Automotive Congress, EAEC 2011, Valencia, Spain, 2011, 13. June - 16. June, pp. 1-13, ISBN 978-84-615-1794-7
 66. A. Davinić, R. Pešić, D. Taranović, M. Ravlić, Otto/Diesel combined engine -realization and characteristics-, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, 2012, 3rd -5th October 2012, pp. 298- 306, ISBN 978-86-86663-91-7
 67. B. Milosavljević, R. Pešić, J. Lukić, S. Babić, Modern aerodynamic technology on motor road vehicles, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, 2012, 3rd -5th October 2012, pp. 459- 463, ISBN 978-86-86663-91-7
 68. B. Milosavljević, R. Pešić, J. Lukić, S. Babić, Aerodynamic resistance impact on motor vehicle fuel economy, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, 2012, 3rd -5th October 2012,, pp. 464- 471, ISBN 978-86-86663-91-7
 69. B. Milosavljević, R. Pešić, J. Lukić, S. Babić, Estimation of exhaust emissions from transport by TIER methods on Kraljevo city, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, 2012, 3rd -5th October 2012, pp. 568- 576, ISBN 978-86-86663-91-7
 70. D. Ninković, D. Taranović, S. Milojević, R. Pešić, Modelling valve dynamics and flow in reciprocating compressors – a survey, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, 2012, 3rd -5th October 2012, pp. 113- 125, ISBN 978-86-86663-91-7
 71. D. Ninković, D. Taranović, S. Milojević, R. Pešić, A review of models for predicting instantaneous heat exchange between the gas and cylinder in reciprocating compressors, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, 2012, 3rd -5th October 2012, pp. 126- 136, ISBN 978-86-86663-91-7
 72. D. Radonjić, R. Pešić, D. Taranović, A. Davinić, Possibilities for use of simulation models in research of angular speed variations of IC engine’s crank shaft, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, 2012, 3rd -5th October 2012, pp. 76- 86, ISBN 978-86-86663-91-7
 73. R. Pešić, S. Petković, E. Hnatko, S. Veinović, Interdisciplinary contents of the project “the minimum fuel consumption car”, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, 2012, 3rd -5th October 2012, pp. 289- 297, ISBN 978-86-86663-91-7
 74. S. Babić, R. Pešić, J. Lukić, B. Milosavljević, Noise emission with aspect of vehicles fleet structure – the case of Serbia, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, 2012, 3rd -5th October 2012, pp. 499- 507, ISBN 978-86-86663-91-7
 75. S. Milojević, D. Gordić, R. Pešić, Natural gas as a safe technology for clean urban vehicles, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, 2012, 3rd -5th October 2012, pp. 269- 279, ISBN 978-86-86663-91-7
 76. Dragan Taranović, Radivoje Pešić, Aleksandar Davinić, Saša Milojević, THERMODYNAMIC CHARACTERISTICS OF RECIPROCATING COMPRESSORS FOR MOTOR VEHICLES, 11 International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, Banja Luka, 2013, 30 May - 1 June, pp. 955-960, ISBN 978‐99938‐39‐46‐0
 77. Radivoje Pešić, Aleksandar Davinić, Dragan Taranović, ECOLOGICAL AND ENERGY ENGINE CHARACTERISTICS WHEN THE ENGINE APPLIES DIFFERENT WORKING PROCESSES, 11 International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, Banja Luka, 2013, 30 May - 1 June, pp. 879-886, ISBN 978‐99938‐39‐46‐0
 78. Saša Milojević, Jovanka Lukić, Radivoje Pešić, CONTRIBUTION TO THE REDUCTION OF TRAFFIC NOISE BY APPLICATION OF THE CNG BUSES, 11 International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, Banja Luka, 2013, 30 May - 1 June, pp. 873-878, ISBN 978‐99938‐39‐46‐0
 79. Milojevic Sasa, Pesic Radivoje, BENEFIT AND RESTRICTIONS RELATED TO THE APPLICATION OF NATURAL GAS AS ENGINE FUEL FOR CITY BUSES, 13th International Conference on Clean Energy (ICCE-2014), Istanbul, 2014, June, 8-12, pp. 1-8, ISBN 978-605-64806-0-7
 80. Radivoje Pešić Snežana Petković Emil Hnatko Stevan Veinović, DOWNSIZING INTERNAL COMBUSTION ENGINE WITH VARIABLE COMPRESSION RATIO: EFFECTS AND POTENTIALS, International Congress Motor Vehicles & Motors 2014, Kragujevac, 2014, October 9th - 10th, pp. 383-395, ISBN 978-86-6335-010-6
 81. Radivoje Pešić, Dragan Taranović, Aleksandar Davinić, TRIBOLOGICAL OPTIMIZATION OF RECIPROCATING MACHINES ACCORDING TO IMPROVING PERFORMANCE, International Congress Motor Vehicles & Motors 2014, Kragujevac, 2014, October 9th - 10th, pp. 372-382, ISBN 978-86-6335-010-6
 82. A. Davinić, R. Pešić, D. Taranović, and M. Ravlić, Engine with Alternative Otto/Diesel Processes, 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia (Mladen Stojiljković), Soko Banja, 2015, October 20–23, pp. 965-974, ISBN 978-86-6055-076-9
 83. Aleksandar Davinić, Radivoje Pešić, Dragan Taranović, Saša Milojević, THE USE OF MODERN FUELS IN DIESEL ENGINES OF THE OLDER GENERATION, INTERNATIONAL conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology (12 ; Banja Luka) (2015), Banja Luka, 2015, 29-30 Maj, pp. 703-712, ISBN 978-99938-39-53-8
 84. R. Pešić, S. Petković, E. Hnatko, S. Veinović, Downsizing IC engine with Variable Compression Ratio, 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia (Mladen Stojiljković), Soko Banja, 2015, October 20–23, pp. 975-986, ISBN 978-86-6055-076-9
 85. S. Milojević, R. Pešić, Application natural gas on city buses and their introduction in the traffic, 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia (Mladen Stojiljković), Soko Banja, 2015, October 20–23, pp. 987-993, ISBN 978-86-6055-076-9
 86. Saša Milojević, Radivoje Pešić, APPLICATION OF BIOMETHANE IN PROPULSION AND MOBILE SYSTEMS, INTERNATIONAL conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology (12 ; Banja Luka) (2015), Banja Luka, 2015, 29-30 Maj, pp. 681-686, ISBN 978-99938-39-53-8
 87. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Aleksandar Davinić, Dragan Taranović, COATED AL PISTON AS TECHNOLOGICAL SOLUTION TO LOWERING OF FRICTION LOSSES INSIDE IC ENGINE, INTERNATIONAL conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology (12 ; Banja Luka) (2015), Banja Luka, 2015, 29-30 Maj, pp. 741-748, ISBN 978-99938-39-53-8
 88. Dragan Taranović, Slobodan Mišanović, Radivoje Pešić, Slaven Tica, DEVELOPEMENT TENDENCIES FOR ELECTRICITY STORAGE SYSTEMS USED ON BUSES WITH PURE ELECTRIC DRIVE, International Congress Motor Vehicles & Motors 2016, Kragujevac, 2016, October 6th - 8th, pp. 119-126, ISBN 978-86-6335-037-3
 89. Glisovic J., Pesic R., Lukic J., Miloradovic D., Airborne wear particles from automotive brake systems: environmental and health issues, Conference Manual 1. International Conference on Quality of Life, Kragujevac, 2016, June 09th-10th, pp. 289-295, ISBN 987-86-6335-033-5
 90. I. Grujić, N. Stojanović, A. Davinić, R. Pešić, D. Miloradović, OPTIMIZATION OF THE CONNECTING ROD LENGTH, ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa2016, East Sarajevo - Jahorina, 2016, 7th – 9th December, pp. 163-168, ISBN 978-99976-623-7-8
 91. Ivan Grujić, Dragan Taranović, Radivoje Pešić, Nadica Stojanović, ECONOMIC ANALYSIS OF APPLICATION OF HYBRID DRIVE TRAINS IN VEHICLES, International Congress Motor Vehicles & Motors 2016, Kragujevac, 2016, October 6th - 8th, pp. 127-131, ISBN 978-86-6335-037-3
 92. Radivoje Pešić. Snežana Petković, Emil Hnatko, Radmilo Stefanović, Stevan Veinović, MISUSE OF ECOLOGY, International Congress Motor Vehicles & Motors 2016, Kragujevac, 2016, October 6th - 8th, pp. 419-443, ISBN 978-86-6335-037-3
 93. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Dragan Taranović, FIRE SAFETY OF CNG BUSES – PROPER EXPERIENCES, International Congress Motor Vehicles & Motors 2016, Kragujevac, 2016, October 6th - 8th, pp. 97-106, ISBN 978-86-6335-037-3
 94. I. Grujić, J. Lukić, D. Miloradović, A. Davinić, N. Stojanović, Identification of combustion noise, 13th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering-DEMI 2017, Banja Luka, Repubika Srpska, 2017, 26-26 May, pp. 729-732, ISBN 978-99938-39-72-9
 95. I. Grujić, N. Stojanović, J. Glišović, A. Davinić, S. Milojević, Modeling and aerodynamic simulation of the passenger vehicle, 5th INternational Scientific Conference on Advances in Mechanical Engineering (ISCAME 2017), Debrecen, Hungary, 2017, 12-13 October, pp. 172-177, ISBN 978-963-473-304-1
 96. N. Stojanović, I. Grujić, J. Glišović, S. Milojević, A. Davinić, Vanes shape optimization of ventilated disc brakes for heavy duty vehicles, 5th INternational Scientific Conference on Advances in Mechanical Engineering (ISCAME 2017), Debrecen, Hungary, 2017, 12-13 October, pp. 491-496, ISBN 978-963-473-304-1
 97. S. Milojević, D. Džunić, D. Taranović, R. Pešić, S. Mitrović, TRIBOLOGICAL REINFORCEMENTS FOR CYLINDER LINER OF ALUMINUM – EXAMPLE COMPRESSORS FOR BRAKE SYSTEMS OF TRUCKS AND BUSES, 15th International Conference on Tribology – SERBIATRIB ’17, Kragujevac, 2017, 17-19. Maj, pp. 251-257, ISBN 978‐86‐6335‐041‐0
 98. S. Mišanović, J. Glišović, D. Taranović, R. Pešić, ELECTRIC ENERGY CONSUMPTION AND RECUPERATION ON E-BUS IN DIFFERENT EXPLOITATION CONDITION, 18th Symposiium on Thermall Sciience and Engiineeriing of Serbiia, Soko banja, 2017, October 17 – 20, pp. 971-976, ISBN 978-86-6055-098-1
 99. Branimir Milosavljević, Radivoje Pešić, Žarko Đorđević, Nikola Kostić, Jelena Erić Obućina, Saša Babić, STATISTICAL ANALYSIS OF INFLUENTIAL PARAMETERS ON THE PROBABILITY THAT CARS MEET THE CO EMISSION TEST, 7th International Congress Motor Vehicles & Motors 2018, Kragujevac, 2018, October 4th - 5th, pp. 171-128, ISBN 978-86-6335-055-7
 100. I. Grujic, A. Davinic, N. Stojanovic, J. Glisovic, R. Pesic, S. Narayan, Application of ANN for determination influence parameters on the concentration of NOx and PM in exhaust gases of a diesel engine, МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕКО ВАРНА“, Варна, Bulgaria, 2018, 14-16 June, pp. 13-20, ISBN 2367- 6299
 101. Ivan Grujić, Jovan Dorić, Nadica Stojanović, Aleksandar Davinić, NUMERICAL MODELING OF IC ENGINE COMBUSTION PROCESS, 7th International Congress Motor Vehicles & Motors 2018, Kragujevac, 2018, October 4th - 5th, pp. 213-218, ISBN 978-86-6335-055-7
 102. Radivoje Pešić, Saša Milojević, Dragan Taranović, Milan Stanojević, EXPERIENCES RELATED TO THE INSPECTION OF MOTOR VEHICLES RUNNING ON NATURAL GAS IN THE REPUBLIC OF SERBIA, 7th International Congress Motor Vehicles & Motors 2018, Kragujevac, 2018, October 4th - 5th, pp. 245-256, ISBN 978-86-6335-055-7
 103. Saša Milojević and Radivoje Pešić, Influence ferrous based reinforcements on tribological parameters of aluminum cylinder for piston compressor in brake system of bus, 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY (TURKEYTRIB’18), Istanbul, 2018, 18. April, pp. 78-84, ISBN 978-605-9546-10-2
 104. Saša Milojević, Dragan Džunić, Dragan Taranović, Radivoje Pešić, Slobodan Mitrović, EXPERIMENTAL DETERMINATION OF TRIBOLOGICAL CHARACTERISTICS OF COMPOSITE MATERIALS IN USE FOR PARTS IN ALUMINUM AIR COMPRESSOR (PISTON AND CYLINDER), 7th International Congress Motor Vehicles & Motors 2018, Kragujevac, 2018, October 4th - 5th, pp. 383-392, ISBN 978-86-6335-055-7
 105. Saša MILOJEVIĆ, Radivoje PEŠIĆ, Challenges in City Transport - Alternative Fuels and Door to Door Model, The 4th INTERNATIONAL CONFERENCE MECHANICAL ENGINEERING IN XXI CENTURY (MASING 2018), Niš, 2018, 19-20. April, pp. 387-392, ISBN 978-86-6055-103-2
 106. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Aleksandar Davinić, Dragan Taranović, Snežana Petković, Emil Hnatko, Radmilo Stefanović, Stevan Veinović, INFLUENCE OF VARIABLE COMPRESSION RATIO ON EMISSION AND VIBE FUNCTION PARAMETERS OF EXPERIMENTAL ENGINE, 7th International Congress Motor Vehicles & Motors 2018, Kragujevac, 2018, October 4th - 5th, pp. 227-244, ISBN 978-86-6335-055-7
 107. Slobodan Mišanović, Dragan Taranović, Jovanka Lukić, Radivoje Pešić, Jasna Glišović, THE IMPACT OF THE SYSTEM FOR HEATING AND AIR-CONDITIONING ON THE ENERGY EFFICIENCY OF THE ELECTRIC DRIVE BUS (E-BUS), 7th International Congress Motor Vehicles & Motors 2018, Kragujevac, 2018, October 4th - 5th, pp. 115-138, ISBN 978-86-6335-055-7
 108. Tijana Ivanišević, Dragan Taranović, Radivoje Pešić, Sreten Simović, Vedran Vukšić, ROLE OF VEHICLES ON ALTERNATIVE PROPULSION SYSTEMS IN LOGISTICS AND TRANSPORT, 7th International Congress Motor Vehicles & Motors 2018, Kragujevac, 2018, October 4th - 5th, pp. 465-472, ISBN 978-86-6335-055-7
 109. I. Grujic, N. Stojanovic, A. Davinic, R. Pesic, S. Vasiljevic, Numerical analysis of working cycle of hydrogen operated IC engine,, Международная научно-техническая конференция «8-е Луканинские чтения. Проблемы и перспективы развития автотранспортного комплекса, Москв, 2019, 31 января, pp. 304-313
 110. Ivan Grujic, Nadica Stojanovic, Oday I. Abdullah, Radivoje Pesic, Jovan Doric, Sasa Vasiljevic, VERIFICATION OF NUMERICAL ANALYSIS FOR THE WORKING CYCLE OF AN IC ENGINE BASED ON THE EXPERIMENTAL DATA,, 14th INTERNATIONAL conference on accomplishments in mechanical and industrial engineering (14 ; 2019 ; Banja Luka), Proceedings on CD, Banja Luka, 2019, 24-25. May 2019, pp. 433-438, ISBN 978-99938-39-85-9
 111. S Milojevic, R Pešić, J Lukić, D Taranović, T Skrucany and B Stojanović, Vehicles optimization regarding to requirements of recycling Example: Bus dashboard, IRMES 2019, 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 659 012051, Kragujevac, 2019, 5.-7.09, pp. 1-7, ISBN 1757-8981
 112. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Aleksandar Davinić, Tomaš Skrucany and Dragan Taranović, Effect of Changes in Compression Ratio upon Experimental Diesel Engine Performance, 19th Conference on Thermal Science and Engineering of Serbia, Proceedings on CD, Sokobanja, Serbia, 2019, October 22–25, pp. 976-985, ISBN 978-6055-124-7
 113. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Dragan Taranović, Aleksandar Davinić,, POWER MEASUREMENT OF MECHANICAL LOSSES IN EXPERIMENTAL RECIPROCATING AIR COMPRESSOR IMPACT OF PISTON GROUP, 14th INTERNATIONAL conference on accomplishments in mechanical and industrial engineering (14 ; 2019 ; Banja Luka), Proceedings on CD,, Banja Luka,, 2019, 24-25. May, pp. 485-490, ISBN 978-99938-39-85-9
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
3
Укупан
 1. S. Veinović, R. Pešić, M. G. Kolb, Experimental engines for research of fuels and lubricants - preparation for the creation of knowledge base, The First Mediterranean Tribology Conference,, Б, 2000, November 8-9/2000, pp. 61
 2. S. Veinović, R. Pešić, M. Radojević, A. Obradović, Implementation of the tribology knowledge in the IC engines conception, II World Tribology Congres, Vienna, 2001, Sept. 03-07, pp. 692
 3. I. Grujić, J. Glišović, N. Stojanović, A. Davinić, R. Pešić, S. Narayan, M. Usman Kaisan, Stress analysis of the crankshaft of IC engine, The 10th International Conference on Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, KOD 2018, Novi Sad, 2018, 6-8 June, pp. 50-51, ISBN 978-86-6022-059-4
Списак резултата М36
Уређивање зборника саопштења међународног научног скупа
Број
3
Укупан
 1. D. Radonjić, R. Pešić, Chairman (Predsednik Kongresa) i ko-urednik Proceedings of papers, International Congress Motor Vehicles & Motors 2010, Kragujevac, 2010, 7th-9th October, pp. 1-548, ISBN 978-86-86663-57-3
 2. Pešić Radivoje, Lukić Jovanka, Proceeding: International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, 2012, 3rd -5th October 2012, pp. 1- 576, ISBN 978-86-86663-91-7
 3. Radivoje Pešić i Jasna Glišović, Chairnam and Editor od the Proceeding, International Congress Motor Vehicles & Motors 2018, ECOLOGY - VEHICLE AND ROAD SAFETY - EFFICIENCY, Kragujevac, 2018, October 4-5, pp. 1-588, ISBN 978-86-6335-055-7
Списак резултата М41
Истакнута монографија националног значаја
Број
1
Укупан
 1. Радивоје Пешић, Аутомобилски ото мотори са минималном потрошњом, Монографија, Специјално издање часописа Mobility & Vehicle Mechanics, Крагујевац, 1994
Списак резултата М44
Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значаја, превод изворног текста у облику студије , поглавља или чланка, превод или стручна редакција превода научне монографске књиге (само за старе језике)
Број
11
Укупан
 1. Д. Радоњић, Р. Пешић, А. Давинић, С. Веиновић, Могућности аутоматизације мерења при испитивању мотора СУС у лабораторији, Машински факултет у Крагујевцу, Br. strana: 11, Крагујевац, 1990
 2. С. Веиновић, Д. Радоњић, Р. Пешић, А. Грујовић, А. Давинић, Прилог повећању економичности мотора СУС, Поглавље у Монографији, Машински факултет у Крагујевцу, Br. strana: 10, ISBN 86-80581-25-9, Машински факултет у Крагујевцу, 1995
 3. Р. Павловић и Р. Пешић, Примена непосредног високопритисног убризгавања горива код дизел мотора, поглавље у Монографији "Истраживања у области мотора СУС, Br. strana: 34, ISBN 86-80581-42-9, 86-80581-42-9, 2000
 4. Р. Пешић, Развој лабораторије за моторе СУС, поглавље у Монографији "Истраживања у области мотора СУС", Br. strana: 33, ISBN 86-80581-42-9, Машински факултет у Крагујевцу,, 2000
 5. Р. Пешић, Попис радова наставника и сарадника лабораторије, поглавље у Монографији "Истраживања у области мотора СУС", Br. strana: 22, ISBN 86-80581-42-9, Машински факултет у Крагујевцу,, 2000
 6. Р. Пешић, Мотори за возила 3 литра/100 км, поглавље у Монографији "Истраживања у области мотора СУС, Br. strana: 14, ISBN 86-80581-42-9, Машински факултет у Крагујевцу,, 2000
 7. Р. Пешић, Д. Тарановић, А. Тешић и С. Веиновић, Нови систем за пречишћавање ваздуха код мотора СУС за инжењерске машине, поглавље у Монографији "Истраживања у области мотора СУС, Br. strana: 20, ISBN 86-80581-42-9, Машински факултет у Крагујевцу,, 2000
 8. С. Веиновић и Р. Пешић, Правци развоја сензора за моторе, поглавље у Монографији "Истраживања у области мотора СУС", Br. strana: 8, ISBN 86-80581-42-9, Машински факултет у Крагујевцу, 2000
 9. Радивоје Пешић, Студија о прошлим, садашњим и будућим еколошким плановима на нивоу Крагујевца и околине - Процена стања ваздуха у Крагујевцу, ЕКО Центар Крагујевац, Br. strana: 6, Крагујевац, 2003
 10. Радивоје Пешић, Студија о прошлим, садашњим и будућим еколошким плановима на нивоу Крагујевца и околине - Стање енергетске ефикасности у општини Крагујевац, ЕКО Центар Крагујевац, Br. strana: 6, Крагујевац, 2003
 11. С. Веиновић, Р. Пешић, А. Давинић, Инжењерске методе у повећању економичности путничких возила, поглавље у МОНОГРАФИЈИ поводом 30 година излажења Часописа Mobility & Vehicle Mechanics, International Journal for Vehicle Mechanics Engines and Transportation Systems, Br. strana: 18, ISBN 86-801581-76-3, Машински факултет у Крагујевцу, 2005
Списак резултата М48
Уређивање научне монографије, тематског зборника, лексикографске или картографске публикације водећег националног значаја
Број
1
Укупан
 1. Р. Пешић, Истраживања у области мотора СУС - Лабораторија за моторе СУС на Машинском факултету у Крагујевцу у 2000., Монографија, Br. strana: 473, ISBN 86-80581-42-9, Машински факултет у Крагујевцу, 2000
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
40
Укупан
 1. А. Грујовић, Р. Пешић, Истраживање могућности примене спољашњег несинхронизованог генератора импулса за паљење као резерва електронском систему за паљење код бензинских мотора, Моторна возила и мотори, Vol.11, No.60/61, pp. 194-202, ISSN 0350-1027, 1985
 2. Радивоје Пешић, Термо - економска анализа енергетских постројења на примеру мотора, Моторна возила и мотори, Vol.11, No.60-61, pp. 113-120, ISSN 0350-1027, 1985
 3. Р. Пешић, А. Савчић, Развој методе за снимање и обраду индикаторских дијаграма мотора СУС уз помоћ електронских рачунара, Моторна возила и мотори, Vol.12, No.68/69, pp. 177-190, ISSN 0350-1027, 1986
 4. Р. Пешић, А. Грујовић и А. Савчић, Прилог идентификацији и оцењивању интензитета детонационог сагоревања, Моторна возила и мотори, Vol.14, No.78/79, pp. 66-75, ISSN 0350-1027, 1988
 5. Д. Радоњић, С. Веиновић, Р. Пешић, Савремене тенденције у развоју усисно - издувних система бензинских мотора средње класе, Моторна возила и мотори, Vol.15, No.87, pp. 37-44, ISSN 0350-1027, 1989
 6. Радивоје Пешић, Ограничења емисије токсичних компонената дизел мотора у 1990. години, Моторна возила и мотори, Vol.15, No.88-89, pp. 98-106, ISSN 0350-1027, 1989
 7. Радивоје Пешић, Убрзана испитивања аутомобилских мотора СУС, Моторна возила имотори, Vol.16, No.90, pp. 27-31, ISSN 0350-1027, 1990
 8. Р. Пешић, Т. Бартелс, Примена рециркулације издувних гасова код ото мотора при раду са “Берлинским градским гасом” као могућност за смањење количине азотових оксида у издувним гасовима, Горива и мазива, Vol.30, No.1-2, pp. 55-70, ISSN 0350-350-, 1991
 9. С. Веиновић, Р. Пешић, Р. Павловић, Могућности развоја и усавршавања домаће фамилије дизел мотора средње снаге, Савремена пољопривредна техника, Cont. Agr. Eng, Vol.21, No.1 2, pp. 23-29, ISSN -, 1995
 10. С. Веиновић, Р. Пешић, Р. Павловић и др., Могућности развоја и усавршавања домаће фамилије дизел мотора средње снаге, Савремена пољопривредна техника, Cont. Agr. Eng., Vol.21, No.1-2, pp. 23-29, ISSN 0350-2953, 1995
 11. С. Веиновић, Д. Радоњић, Р. Пешић, А. Давинић, и др., Анализа триболошких карактеристика домаћих мотора, Трибологија у индустрији, Vol.18, No.3, pp. 21-29, ISSN 0351-1642, 1996
 12. Д. Тарановић, Р. Пешић, С. Веиновић, А. Тешић, Интелигентни пред пречистач ваздуха за пољопривредне и грађевинске машине, Трактори и погонске машине, Vol.3, No.3, pp. 61-67, ISSN 0354-9496, 1998
 13. Д. Тарановић, Р. Пешић, С. Веиновић, А. Тешић, Интелигентни пред пречистач ваздуха за пољопривредне и грађевинске машине, Трактори и погонске машине, Vol.3, No.3, pp. 61-67, ISSN -, 1998
 14. Р. Пешић, Д. Тарановић, А. Тешић и С. Веиновић, Нови системи пречишћавања ваздуха код мотора СУС за инжењерске машине, ИМК-14 Истраживање и развој, Часопис Института “14 Октобар”, Vol.4, No.8 9, pp. 13-23, ISSN -, 1998
 15. Р. Пешић, С. Веиновић, Системи за интелигентно пречишћавање ваздуха код мотора СУС, Трактори и погонске машине, Vol.3, No.3, pp. 54.-61., ISSN -, 1998
 16. Р. Пешић, С. Веиновић, Р. Павловић, Тенденције у развоју модерних дизел мотора средњих снага, Трактори и погонске машине, Vol.3, No.3, pp. 30.-37., ISSN -, 1998
 17. С. Веиновић, Р. Пешић, Усаглашавање развојних активности у области дизел мотора и погонских материјала, Трактори и погонске машине, Vol.3, No.3, pp. 9.-15., ISSN -, 1998
 18. С. Веиновић, Р. Пешић, Р. Павловић, Савремени мотори траже квалитетне погонске материјале, Трактори и погонске машине, Vol.3, No.3, pp. 73.-81., ISSN -, 1998
 19. Р. Пешић, С. Веиновић, Р. Павловић, Ј. Мрђа и С. Петковић, Нови правци у развоју возила, Трактори и погонске машине, Vol.4, No.4, pp. 32.-42, ISSN 0354-9496, 1999
 20. С. Веиновић, Р. Пешић, А. Давинић и Р. Павловић, Допринос трибологије повећању економичности домаћих моторних возила, Трибологија у индустрији, Vol.21, No.2, pp. 1-8, ISSN 0351-1642, 1999
 21. С. Веиновић, Р. Пешић, А. Давинић и С. Ћурчић, Век погонских материјала у возилима са флексибилним сервисним системима, Трактори и погонске машине, Vol.4, No.4, pp. 26.-32, ISSN 0354-9496, 1999
 22. Р. Пешић, С. Веиновић, Р. Павловић, Применски аспекти погонских материјала у пољопривредној механизацији, Трактори и погонске машине, Vol.5, No.2, pp. 50.-57., ISSN 0354-9496, 2000
 23. R. Pešić, S. Veinović, Experimental Engines for research of fuels and lubricants, Mobility & Vehicle Mechanics, International Journal for Vehicle Mechanics Engines and Transportation Systems, Vol.27, No.1-2, pp. 33-41, ISSN 1450-5304, 2001
 24. Р. Пешић, С. Веиновић, Р. Павловић, Дијагностика сложених техничких система на примеру моторних возила, Трактори и погонске машине, Vol.6, No.3, pp. 79.-88., ISSN 0354-9496, 2001
 25. R. Pešić, S. Veinović, Aproach to the analysis of the real processes in the ic engines through the comparative thermodynamic cycles, Mobility & Vehicle Mechanics, Vol.18, No.2, pp. 31-52, ISSN 1450-5304, 2002
 26. Р. Пешић, Триболошки процеси у моторима СУС, Трибологија у индустрији, Vol.22, No.1, pp. 5-18, ISSN 0351-1642, 2002
 27. С. Веиновић, Р. Пешић, А. Давинић, Р. Павловић, Еколошки погонски материјали за савремену пољопривреду, Трактори и погонске машине, Vol.7, No.3, pp. 28.-37., ISSN 0354-9496, 2002
 28. R. Pešić, D. Nestorović, A. Davinić S. Veinović, Technical solutions for improving ecological characteristics of domestic engines for vehicles, Mobility & Vehicle Mechanics, International Journal for Vehicle Mechanics Engines and Transportation Systems, Vol.29, No.2-3, pp. 33-41., ISSN 1450-5304, 2003
 29. Р. Пешић, Д. Несторовић, Д. Јешић и С. Веиновић, Погонски материјали у будућој пољопривредној механизацији Србије, Трактори и погонске машине, Vol.8, No.3, pp. 11-17, ISSN 0354-9496, 2003
 30. Р. Пешић, С. Веиновић, А. Давинић, М. Гајовић, Моторски аспекти примене гасовитих горива на моторним возилима, Часопис гасне привреде Србије и Црне Горе УДК 662.76, Vol.7, No.2-3, pp. 88-95, ISSN 0354-8589, 2003
 31. A. Davinić, D. Taranović, R. Pešić, Installation for air compressors testing and tribological tests of IC engines, Mobility & Vehicle Mechanics - International Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems, Vol.30, No.6, pp. 151-165, ISSN 1450-5304, 2004
 32. R. Pešić, S. Veinović, Accelerate the introduction of advanced technology vehicles and IC engines, Mobility & Vehicle Mechanics - International Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems, Vol.30, No.6, pp. 33-41, ISSN 1450-5304, 2004
 33. R. Pešić, S. Veinović R. Pavlović, General overview of the trends in material selection for automotive applications, Mobility & Vehicle Mechanics - International Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems,, Vol.30, No.6, pp. 41-65, ISSN 1450-5304, 2004
 34. R. Pešić, S. Veinović R. Pavlović:, Application of aluminum alloys in production of engines and compressors, Mobility & Vehicle Mechanics - International Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems,, Vol.30, No.6, pp. 65-68, ISSN 1450-5304, 2004
 35. R. Pešić, S. Veinović:, Definition of the problem and limitations for realizations of the project “ASMATA” - automobile steel material parts substitution with aluminium -, Mobility & Vehicle Mechanics - International Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems,, Vol.30, No.6, pp. 17-33, ISSN 1450-5304, 2004
 36. S. Veinović, R. Pešić, EUREKA's Sructure, Mobility & Vehicle Mechanics - International Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems, Vol.30, No.6, pp. 7-17, ISSN 1450-5304, 2004
 37. Р. Пешић, К. Ђурђевић, М. Вемић, С. Веиновић, Био-горива и био-мазива као будући погонски материјали у пољопривредној механизацији, Трактори и погонске машине, Vol.9, No.3, pp. 19-25, ISSN 0354-9496, 2004
 38. R. Pešić, A. Davinić i S. Veinović, Methods of Tribological Improves and Testing of Piston Engines, Compressors and Pumps, Tribology in Industry, Journal of Yugoslav Tribology Society, Vol.27, No.1-2, pp. 38-47, ISSN 0354-8996, 2005
 39. Р. Пешић, Е. Хнатко, С. Веиновић, Предности модерних технологија код погонских мотора у пољопривредној механизацији, Трактори и погонске машине, Vol.10, No.3, pp. 39-45, ISSN 0354-9496, 2005
 40. Бабић С., Пантић Р., Пешић Р., Милосављевић Б., Системи заштите од буке код моторних возила, Часопис Института ИМК «14.октобар» Крушевац, Vol.39, No.2, pp. 19-23, ISSN 0354-6829, 2011
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
38
Укупан
 1. R. Pešić, S. Veinović, Aproach to the analysis of the real processes in the ic engines through the comparative thermodynamic cycles, Mobility & Vehicle Mechanics, Vol.18, No.2, pp. 31-52, ISSN 0350-1027, 1992
 2. R. Pešić, S. Veinović, D. Radonjić and Z. Radošević, How to optimize vehicle - fuel refinery system?, MVM-International Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems, Vol.20, No.4, pp. 16-23, ISSN 1450-5304, 1994
 3. S. Veinović, R. Pešić, V. D. Negrea, E. Hnatko, K. Golec, Die Trendwende der Kraftfahrzeuge, Buletinul Stiinific al Universitatii "Politehnica" din Timisoara, Tom 44 (58) Mecanica 1999. Fascicola 2, Vol.58, No.44, pp. 51-63, ISSN 1224-6077, 1999
 4. K. Golec, R. Pesic, S. Veinovic, The concept of the variable compression ratio engine as a versatile solution for Otto and Diesel, Czasopismo Techniczne Wzdawnictvo politechniki Krakowskiej, 6-M/2004 (ROK 101), Vol.6, No.6, pp. 239-246, ISSN 0011-4561, 2004
 5. S. Milojević, R. Pešić, A. Davinić, S. Veinović, Influence of variable compression ratio on characteristics of diesel engine, University of Pitesti, Scientific bulletin Automotive series, Vol.12, No.16, pp. 193-203, ISSN 1453-1100, 2006
 6. R. Pešić, E. Hnatko, K. Golec, M. Stanojević, S. Veinović, Thermodynamic and construction measures for radical reduction of fuel consumption in IC engines, Combustion Engines - Scientific magazine Nr 2007-SC2, PL PTNSS, Vol.96, No.96, pp. 393-400, ISSN 0138-0346, 2007
 7. Р. Пешић, С. Петковић, Е. Хнатко, С. Веиновић, Антропогено глобално загревање, Кјото протокол и екологија транспорта, Трактори и погонске машине,, Vol.13, No.3, pp. 43-50, ISSN 0354-9496, 2008
 8. R. Pešić, A. Davinić, D. Taranović, Delusion of the Kyoto protocol, biofuels and advance in internal combustion engines, Mobility & Vehicle Mechanics, Vol.35, No.1, pp. 12-23, ISSN 1450-5304, 2009
 9. А. Давинић, Д. Тарановић, Р.Пешић, М. Равлић, Систем паљења мултипроцесног ОТО/ДИЗЕЛ мотора за рад са био-горивима, Трактори и погонске машине, Vol.14, No.2-3, pp. 127-133, ISSN 0354-9496, 2009
 10. Д. Тарановић, Р. Пешић, А. Давинић, Методе одређивања састава биогорива у циљу оптимирања алгоритама управљања моторима СУС, Трактори и погонске машине, Vol.14, No.2-3, pp. 120-126, ISSN 0354-9496, 2009
 11. Р. Пешић, С. Бабић, Б. Милосављевић, Рециклажа у аутомобилској индустрији, Квалитет-часопис за унапређење квалитета, Vol.19, No.5-6, pp. 76-80, ISSN 0354-2408, 2009
 12. Р. Пешић, С. Петковић, Е. Хнатко, С. Веиновић, Антропогено глобално загревање и обновљиве енергије, Трактори и погонске машине, Vol.15, No.1/3, pp. 101-108, ISSN 0354-9496, 2010
 13. Saša Milojević, Radivoje Pešić, CNG Buses for clean and economical city transport, Mobility & Vehicle Mechanics- International Journal for Vehicle Mechanics, Vol.37, No.4, pp. 57-71, ISSN 1450-5304, 2011
 14. Taranović, R. Pešić, A. Davinić, A. Savčić, Central communication unit for vehicle with diesel engine, Mobility & Vehicle Mechanics- International Journal for Vehicle Mechanics, Vol.37, No.2, pp. 15-25, ISSN 1450-5304, 2011
 15. А. Давинић, Р. Пешић, Д. Тарановић, Еколошке и енергетске карактеристике мотора са биодизелом, Трактори и погонске машине, Vol.16, No.3, pp. 24-31, ISSN 0354-9496, 2011
 16. Д. Тарановић, Р. Пешић, Ј. Лукић, А. Давинић, Мерна инсталација за мерење карактеристика клипних компресора трактора, Трактори и погонске машине, Vol.16, No.4, pp. 20-26, ISSN 0354-9496, 2011
 17. Р. Пешић, M. Аџић, С. Петковић, Е. Хнатко, Д. Ђокић, С. Веиновић, Будућност је у еколошком ангажовању енергије, Трактори и погонске машине, Vol.16, No.3, pp. 24-31, ISSN 0354-9496, 2011
 18. С. Милојевић, Р. Пешић, Логистика примене природног гаса као моторног горива, Трактори и погонске машине, Vol.16, No.2, pp. 68-74, ISSN 0354-9496, 2011
 19. Р. Пешић, С. Петковић, Е. Хнатко, С. Веиновић, Аутомобилска и пољопривредна индустрија постављају бројне захтеве пред развој класичних ото и дизел мотора СУС, Трактори и погонске машине, Vol.17, No.2/3, pp. 41-47, ISSN 0354-9496, 2012
 20. С. Милојевић, Р. Пешић, Д. Тарановић, Извођење вентила клипних компресора и услови при моделирању, Трактори и погонске машине, Vol.17, No.2/3, pp. 71-77, ISSN 0354-9496, 2012
 21. Dobrivoje Ninković, Dragan Taranović, Saša Milojević, Radivoje Pešić, MODELLING VALVE DYNAMICS AND FLOW IN RECIPROCATING COMPRESSORS, Mobility and Vehicle Mechanics, Vol.39, No.3, pp. 69-84, ISSN 1450-5304, 2013
 22. Milojević Saša, Filipović Nenad, Pešić Radivoje, Razmene toplote između gasa i cilindra u klipnom kompresoru, Traktori i pogonske mašine, Vol.18, No.3, pp. 12-18, ISSN 0354-9496, 2013
 23. Milojević Saša, Pešić Radivoje, Taranović Dragan, Davinić Aleksadar, Merenje hoda ploče ventila eksperimentalnog klipnog kompresora, Traktori i pogonske mašine, Vol.18, No.3, pp. 19-25, ISSN 0354-9496, 2013
 24. Pešić Radivoje, Petković Snežana, Hnatko Emil, Milosavljević Dragan, Veinović Stevan, Prednosti i nedostatci sistema za korišćenje obnovljivih/ponovljivih izvora energenata, Traktori i pogonske mašine, Vol.18, No.3, pp. 79-83, ISSN 0354-9496, 2013
 25. Milojević Saša, Pešić Radivoje, PRIMENA BIOMETANA U MOTORNIM VOZILIMA, Tractors and Power Machines Traktori i pogonske mašine, Vol.19, No.4, pp. 16-25, ISSN 0354-9496, 2014
 26. Milojević Saša, Pešić Radivoje, Taranović Dragan, TRIBOLOŠKA REŠENJA U RAZVOJU KLIPNIH MAŠINA, Journal Tractors and Power Machines Traktori i pogonske mašine, Vol.19, No.3, pp. 79-87, ISSN 0354-9496, 2014
 27. Saša Milojević, Nenad Ilić, Radivoje Pešić, APPLICATION OF HYDROGEN AS ALTERNATIVE FUEL FOR PROPULSION SYSTEMS IN CITY BUSES OVERVIEW, Monility & Vehicle Mechanics, Vol.40, No.3, pp. 85-96, ISSN 1450-5304, 2014
 28. S. Milojević, R. Pešić, D. Taranović, A. Davinić, Prevlake za aluminijumske cilindre klipnih kompresora, Journal Tractors and Power Machines Traktori i pogonske mašine, Vol.20, No.3/4, pp. 67-73, ISSN 0354-9496, 2015
 29. Milojević S., Pešić R., PROJEKTOVANJE SISTEMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA AUTOBUSA NA PRIRODNI GAS, Journal Tractors and Power Machines-Трактори и погонске машине, Vol.21, No.2/3, pp. 63-69, ISSN 0354-9496, 2016
 30. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Dragan Taranović, Aleksandar Davinić, TRIBOLOGICAL OPTIMIZATION OF RECIPROCATING MACHINES ACCORDING TO IMPROVING PERFORMANCE, Mobility Vehicle Mechanics, Vol.42, No.1, pp. 29-44, ISSN 1450-5304, 2016
 31. Milojević S., Pešić R., Taranović D., TRIBOLOŠKA ISPITIVANJA ALUMINIJUMSKOG CILINDRA KOMPRESORA KOČNOG SISTEMA, Трактори и погонске машине, Vol.22, No.3/4, pp. 87-92, ISSN 0354-9496, 2017
 32. Radivoje Pešić, Stevan Veinović, SCIENTIFIC VERSUS POLITICAL ECOLOGY, Mobility & Vehicle Mechanics, Vol.43, No.3, pp. 11-29, ISSN 1450-5304, Doi 10.24874/mvm.2017.43.03.02, 2017
 33. Ivan GRUJIĆ, Jasna GLIŠOVIĆ, Nadica STOJANOVIĆ, Aleksandar DAVINIĆ, Radivoje PEŠIĆ, Sunny NARAYAN, Muhammad Usman KAISAN, STRESS ANALYSIS OF THE CRANKSHAFT OF IC ENGINE, Мachine design, Vol.10, No.2, pp. 69-72, ISSN 1821-1259, 2018
 34. Pešić R., Milojević S., Davinić A., Taranović D., Petković S., Hnatko E., Stefanović R., Veinović S., UVOĐENJE NAUČNE EKOLOGIJE U SVE OBLASTI POLJOPRIVREDNEMEHANIZACIJE, Трактори и погонске машине, Vol.23, No.3/4, pp. 49-60, ISSN 0354-9496, 2018
 35. Pešić R., Petković S., Hnatko. E., Radmilo Stefanović, Veinović S., STRATEGIJE POGONA VOZILA I POGONSKIH MATERIJALA, Трактори и погонске машине, Vol.23, No.3/4, pp. 39-48, ISSN 0354-9496, 2018
 36. Saša Milojević, T. and Radivoje Pešić B, Determination of Combustion Process Model Parameters in Diesel Engine with Variable Compression Ratio, Hindawi Journal of Combustion, Vol.2018, No.Article ID 5292837, pp. 1-11, ISSN 2090-1976, Doi https://doi.org/10.1155/2018/5292837, 2018
 37. Grujić, I., Stojanović, N., Dorić, J., Vasiljević, S., Pešić, R., Анализа конвенционалних и неконвенционалног клипног са аспекта механичких напрезања, Трактори и погонске машине, Vol.24, No.1/2, pp. 5-8, ISSN 0354-9496, 2019
 38. Milojević S., Pešić R., Taranović D., Stojanović B., METODA ZA ODREĐIVANJE PROTOKA I MEHANIČKE EFIKASNOSTI KOMPRESORA KOČNOG SISTEMA,, Трактори и погонске машине, Vol.24, No.3/4, pp. 70-76, ISSN 0354-9496, 2019
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
12
Укупан
 1. Радивоје Пешић, Бензин и алтернативна горива, ЗАСТАВА, Vol.95, No.1251, pp. 11, ISSN -, 1992
 2. R. Pešić, S. Veinović, A. Davinić and Z. Radošević, Low consumption automobile engines, Revista inginerilor de automobile (FISITA, SIAR, EAEC), Vol.6, No.1, pp. 14-18, ISSN 1222-5142, 1995
 3. Z. Radošević, S. Veinović, R. Pešić, and A. Davinić, Improving the transient characteristics of a supercharged diesel engine by combined charge system, Revista inginerilor de automobile (FISITA, SIAR, EAEC), Vol.6, No.2, pp. 12-16, ISSN 1222-5142, 1995
 4. A. Davinić, S. Veinović, R. Pešić, and Z. Radošević, Diesel engine particle emission - problem and possibilities of its lowering, Revista inginerilor de automobile (FISITA, SIAR, EAEC), Vol.8, No.3-4, pp. 31-37, ISSN 1222-5142, 1997
 5. С. Веиновић, Р. Пешић, Моторни бензини, Гласило Југословенске асоцијације за нафту и гас ЈУНГ, Vol.5, No.30, pp. 21-25, ISSN 0354-8473, 2002
 6. С. Веиновић, Р. Пешић, Миленијумске норме за погонске материјале моторних возила и мотора-хидрауличка уља, Гласило Југословенске асоцијације за нафту и гас ЈУНГ, Vol.5, No.36-37, pp. 26-31, ISSN 0354-8473, 2003
 7. D. Nestorović, R. Pešić, S. Veinović, Istraživanje uticaja na radni proces motora sa zatvorenim izduvnim sistemom, Časopis ZASTAVA, Vol.16, No.39, pp. 42-46, ISSN 0352-2920, 2004
 8. С. Веиновић, Р. Пешић, Миленијумске норме за погонске материјале моторних возила и мотора – ФЛУИДИ ЗА КОЧНИЦЕ, Гласило Југословенске асоцијације за нафту и гас ЈУНГ, Vol.5, No.44-45, pp. 30-35, ISSN 0354-8473, 2004
 9. С. Веиновић, Р. Пешић, Миленијумске норме за погонске материјале моторних возила и мотора: ЕУ 2005, Гласило Југословенске асоцијације за нафту и гас ЈУНГ, Vol.5, No.48-49, pp. 8-15, ISSN 0354-8473, 2005
 10. С. Милојевић, Р. Пешић, С. Веиновић, Истраживање утицаја степена компресије на емисију и друге карактеристике мотора СУС, Часопис ЗАСТАВА, Vol.18, No.41, pp. 40-45, ISSN 0352-2920, 2006
 11. Radivoje Pešić, Stevan Veinović, Dobra i pogrešna ekologija na primeru vozila, Tehnika-Mašinstvo, Vol.59, No.5, pp. 1-10, ISSN 0461-2531, 2010
 12. Р. Пешић, С. Веиновић, Активности на унапређењу екологије возила, Tehnika-Mašinstvo, Vol.59, No.6, pp. 1-9, ISSN 0461-2531, 2010
Списак резултата М61
Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини
Број
2
Укупан
 1. Р. Пешић, Д. Ђокић, С. Петковић и С. Веиновић, Заштита околине – кључни циљ аутомобилске индустрије, Рад по позиву., Фестивал квалитета 2006, 1. Национална конференција о квалитету живота,, Крагујевац, 2006, 10-12 мај, pp. 1-11, ISBN 86-80581-86-0
 2. Р. Пешић, Д. Ђокић, С. Веиновић, Екологија и возило, Фестивал квалитета 2010, 5. Национална конференција о квалитету живота, Kragujevac, 2010, 19.-21. maj 2010., pp. 1-6, ISBN 978-86-86663-51-1
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
21
Укупан
 1. Веиновић, Р. Пешић, С. А. Давинић, С. Ћурчић, Глобализација у светлу погонских материјала за моторна возила и моторе, YУНГ 4П 2000,, Врњачка Бања, 2000, 27÷29. септембар, pp. 4-10
 2. Р. Пешић, С. Веиновић, А. Давинић, Развојне фазе током испитивања горива и моторних уља, YУНГ 4П 2000, Врњачка Бања, 2000, 27÷29. септембар, pp. 40-50
 3. Р. Пешић, С. Веиновић, А. Давинић, Развојне фазе током испитивања моторних уља, ГАЛАКС 2000, Златибор, 2000, мај 2000, pp. 99-100
 4. С. Веиновић, Р. Пешић, А. Давинић, С. Ћурчић, Домети у продужавању века моторних уља код модерних возила, ГАЛАКС 2000, Златибор, 2000, мај 2000., pp. 81-89
 5. Р. Пешић, С. Веиновић, А. Давинић, Моторске карактеристике гасовитих горива, Саветовање са међународним учешћем YУНГ 4-П - 2002, Нови Сад, 2002, 25-27 септембар, pp. 27-33
 6. Р. Пешић, Д. Несторовић, С. Веиновић, Еколошки циљеви у развоју возила, 1. Конференција „Система управљања заштитом животне средине“, ЗОРА XXI, Нови Сад, 2004, 20 до 22. мај, pp. 78-87
 7. R. Pešić, S. Veinović, Recikling u automobilskoj industriji i primena aluminijuma, VII Međunarodni naučno-stručni skup o dostignućima elektro i mašinske industrije-DEMI 2005, Banja Luka 27 i 28. maj 2005, 2005, 27 i 28. maj, pp. 501-515, ISBN 99938-39-08-6
 8. Д. Тарановић, А. Давинић, Р. Пешић, Методе испитивања клипних компресора, Конгрес Метролога 2005, Београд, 2005, 18-20 мај, pp. 223-231, ISBN 86-7518-050-0
 9. Р. Пешић, К. В.Д. Негреа, Г. Поп, С. Веиновић, Трендови у развоју горива за возила, Зборник радова, Седмо саветовање ДЗ СЦГ са међународним учешћем, ЈУНГ 4П 2005, Нови Сад, 2005, 04-07. октобар., pp. 121-130
 10. Р. Пешић, К. Ђурђевић, М. Вемић, С. Веиновић, Будућа возила траже оптимиране погонске моторе, горива и мазива, Седмо саветовање ДЗ СЦГ са међународним учешћем, ЈУНГ 4П 2005,, Нови Сад, 2005, 04-07. октобар, pp. 109-120
 11. A. Davinić, R. Pešić, S. Veinović, Određivanja karakteristika samoupaljivosti biodizel goriva,, VIII International Conference on accomplishments in electrical, mechanical and informatic engineering DEMI 2007, Banja Luka, 2007, 25-26. мај, pp. 695-700., ISBN 978-99938-39-15-6
 12. Р. Пешић и Д. Ђокић, Квалитет ваздуха и возни парк на примеру града Крагујевца, Фестивал квалитета 2007, 2. Национална конференција о квалитету живота, Крагујевац, 2007, 08-11 мај, pp. 1-6, ISBN 86-86663-09-5
 13. Р. Пешић, А. Давинић и С. Веиновић, Одређивање моторских карактеристика био-дизел горива, 13. Симпозијум термичара Србије,, Соко Бања, 2007, 16.-19. октобар, pp. 1-11, ISBN 978-86-80587-80-6
 14. R. Pešić, S. Petković, E. Hnatko, S. Veinović, Drumski saobraćaj i ekološke inverzije u oblasti motornih vozila i motora,, IX International Conference on accomplishments in electrical, mechanical and informatic engineering DEMI 2009, Banja Luka, 2009, 28-29 мај, pp. 553-558., ISBN 978-99938-39-23-1
 15. Б. Милосављевић, Р. Пешић, С. Бабић, Еколошки аспекти коришћења моторних возила, Фестивал квалитета 2009, 4. Национална конференција о квалитету живота, Крагујевац, 2009, 20-22 мај, pp. 9-14, ISBN 978-86-86663-33-7
 16. Д. Тарановић, Р. Пешић, Утицај примене биогорива на алгоритме управљања моторима СУС, IX International Conference on accomplishments in electrical, mechanical and informatic engineering DEMI 2009, Banja Luka, 2009, 28-29. maj, pp. 703-706., ISBN 978-99938-39-23-1
 17. Р. Пешић, С. Бабић, Б. Милосављевић, Рециклажа у аутомобилској индустрији, Фестивал квалитета 2009, 4. Национална конференција о квалитету живота, Крагујевац, 2009, 20-22 мај, pp. 21-27, ISBN 978-86-86663-33-7
 18. С. Милојевић, Р. Пешић, Н. Илић, Први српски нископодни градски аутобус са погоном на компримовани природни гас, IX International Conference on accomplishments in electrical, mechanical and informatic engineering DEMI 2009,, Banja Luka, 2009, 28-29. maj, pp. 657-662, ISBN 978-99938-39-23-1
 19. Saša Milojević, Radivoje Pešić, PROJEKTOVANJE I PRIMENA SAVREMENIH CNG SISTEMA ZA AUTOBUSE, GAS 2010, Vrnjačka banja, 2010, 18.-21. maj, pp. 1-9
 20. Тијана Иванишевић, Драган Тарановић, Радивоје Пешић, Сретен Симовић, Ведран Вукшић, Безбедност теретних возила у CITY логистици и транспорту, САВЕТОВАЊЕ са међународним учешћем на тему Саобраћајне незгоде, Златибор, 2018, 17. -19. 05., pp. 438-448, ISBN 978-86-86931-15-3
 21. Тијана Иванишевић, Драган Тарановић, Радивоје Пешић, Сретен Симовић, Ведран Вукшић, УТИЦАЈ ТРАНСПОРТА НА CITY ЛОГИСТИКУ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, САВЕТОВАЊЕ са међународним учешћем на тему Саобраћајне незгоде (2018, Златибор), Златибор, 2018, 17. -19. 05., pp. 521-530, ISBN 978-86-86931-15-3
Списак резултата М83
Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступак (уз доказ)
Број
2
Укупан
 1. dr Jasne Glišović, asistenta, dr Miroslava Demića, red. prof., dr Jovanke Lukić, red. prof., mr Dragana Taranovića, asistenta, dr Radivoja Pešića, red.prof., dr Danijele Miloradović, docenta, mr Aleksandra Davinića, Uređaj za ispitivanje buke disk kočnica, Број одлуке НН Већа - TR65/2012-28.11.2012., Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, projekat TR 35041, Kragujevac, 2012
 2. Драган Тарановић, Радивоје Пешић, Александар Давинић, Јасна Глишовић и Јованка Лукић, Лабораторијско постројење за истраживање механичких губитака код клипних мотора и компресора, Број одлуке НН Већа - TR67/2012-20.12.2012., Пројекат ТР 35041 и Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, Крагујевац, 2012
Списак резултата М85
Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент, нова генска проба, микроорганизми (уз доказ)
Број
19
Укупан
 1. Радивоје Пешић, Александар Давинић, Пакет програма за обраду индикаторских дијаграма мотора, Крагујевац, 1992
 2. Радивоје Пешић, Пројекат и лабораторијски прототип мотора са аутоматском променом степена компресије, Крагујевац, 1993
 3. Радивоје Пешић, Алексндар Давинић, Оригинална метода и инсталација за утврђивање појаве и оцењивање интензитета детонације код ото мотора СУС, -, Крагујевац, 1993
 4. Радивоје Пешић, Софтверски пакет за кинематски, термодинамички прорачун реалног циклуса и динамички прорачун мотора, Крагујевац, 1994
 5. Радивоје Пешић, Драган Тарановић, Стеван Веиновић, Пројекат и лабораторијски прототип интелигентног предпречистача ваздуха за машине у тешким условима рада, Крагујевац, 1996
 6. Радивоје Пешић, Алексндар Давинић, Софтверски пакет за аквизицију података, у временском и угаоном домену, преко А/Д картице Burr Brown PCI 20000, Крагујевац, 1997
 7. Радивоје Пешић, Драган Тарановић, Стеван Веиновић, Пројекат инсталације за испитивање предпречистача ваздуха за ФРАД Алексинац и развој нове методе испитивања предпречистача са ејекцијом прашине, Крагујевац, Алексинац, 1997
 8. Радивоје Пешић, Програм за прорачун закона и притиска убризгавања горива код дизел мотора са непосредним механичким убризгавањем, Крагујевац, 1998
 9. Радивоје Пешић, Стеван Веиновић, Радомир Павловић, Идејни пројекат и прототип В6 мотора са непосредним високопритисним системом убризгавања горива, Крагујевац, Чачак, 1999
 10. Радивоје Пешић, Програм за прорачун реалног радног циклуса мотора при условима ограничених и константних запремина усисног и издувног система, Крагујевац, 2001
 11. Радивоје Пешић, Снежана Петковић, Програм за нестационарно загревање делова издувног система, Крагујевац, 2001
 12. Радивоје Пешић, Алексндар Давинић, Инсталација и метода за испитивање нестационарног загревања делова издувног система мотора, Крагујевац, 2002
 13. Радивоје Пешић, Александар Давинић, Инсталација и метода снимања и обраде индикаторских дијаграма при константној и затвореној запремини издувног система, -, 2003
 14. Радивоје Пешић, Александар Давинић, Драган Тарановић, Инсталација и методе за триболошка испитивања мотора СУС, Крагујевац, 2004
 15. Радивоје Пешић, Александар Давинић, Драган Тарановић, Побољшано лабораторијско постројење за одређивање цетанског броја горива, ТР-48/2010, Лабораторија за моторе сус Машинског факултета у Крагујевцу, Крагујевац, 2006
 16. Р. Пешић, Д. Тарановић, С. Веиновић, Интелигентни пречистач ваздуха, 48979, -, 2009
 17. Р. Пешић, Д. Тарановић, С. Веиновић, Уређај са константном депресијом за одстрањивање прашине из грубих пречистача ваздуха, 49041, -, 2009
 18. Р. Пешић, С. Веиновић, Клип компресора и мотора са триболошким чеповима, 1128/04, -, 2010
 19. Р. Пешић, С. Веиновић, Цилиндар клипних компресора и мотора СУС са уметнутим триболошким улошцима, 11564/05- П-2005/0499, -, 2010
Списак резултата М91
Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско дело на међународном нивоу
Број
3
Укупан
 1. Kazimierz Golec Stevan Veinović i Radivoje Pešić, Zespol uruchamiania zimnego silnika spalinowego z zaplonem iskrowym, P-319 312, Poljska, 1997
 2. Kazimierz Golec Stevan Veinović i Radivoje Pešić, Zespol uruchamiania zimnego silnika spalinowego z zaplonem samoczynnym, P-319 311, Poljska, 1997
 3. Kazimierz Golec, Stevan Veinović i Radivoje Pešić, Uklad rozruchu tlokowego silnika spaliowego z zaplonem samoczynnym, 1204, Poljska, 1997
Списак резултата М92
Реализован патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско дело
Број
20
Укупан
 1. Р. Пешић, Мотор са унутрашњим сагоревањем са променљивим степеном сабијања, 3899/80, -, 1980
 2. А. Давинић, С. Веиновић, Р. Пешић, Уређај за континуално спаљивање честица и догоревање продуката непотпуног сагоревања у издувним гасовима мотора СУС, 1391/89, -, 1989
 3. Р. Пешић, С. Веиновић, А. Давинић, Вишегориви уређај са пламеним завесама за спаљивање честица и догоревање продуката непотпуног сагоревања у издувним гасовима мотора СУС или у продуктима сагоревања индустријских ложишта, 1261/89, -, 1989
 4. С. Веиновић, Р. Пешић, А. Давинић, Симетрични пригушивач буке издувавања мотора СУС, 1117/91, -, 1991
 5. Р. Пешић. С. Веиновић, А. Давинић, Четворотактни клипни мотор СУС са променљивим степеном компресије, П-1012/92, -, 1992
 6. Р. Пешић. С. Веиновић, А. Давинић, Мотор СУС са аутоматски променљивим степеном компресије, П-1013/92, -, 1992
 7. Р. Пешић. С. Веиновић, А. Давинић, Уређај за стварање релативног фазног закретања вратила спојена зупчаницима или ланцем и ланчаницима, П-1014/92, -, 1992
 8. Р. Пешић. С. Веиновић, А. Давинић, Мотор СУС са два коленаста вратила и променљивим степеном компресије, П-1015/92, -, 1992
 9. С. Веиновић, Р. Пешић, А. Давинић, Двотактни клипни мотор СУС са променљивим степеном компресије и варијабилном шемом једносмерног испирања, П-994/92, -, 1992
 10. С. Веиновић, Р. Пешић, А. Давинић, Двотактни клипни мотор СУС са променљивим степеном компресије, повратним несиметричним испирањем и механичким погоном компресора, П-993/92, -, 1992
 11. С. Веиновић, Р. Пешић, А. Давинић, Двотактни клипни мотор СУС са променљивим степеном компресије, повратним несиметричним испирањем и механичким погоном компресора и турбине, П-992/92, -, 1992
 12. С. Веиновић, Р. Пешић, З. Грађин и М. Станојевић, Клип мотора и компресора са трибоеластичним улошцима, 48861, -, 1992
 13. З. Радошевић, С. Веиновић, Р. Пешић, А. Давинић, Динамички коректор притиска надпуњења код мотора СУС са два редно везана компресора, П-610/93, -, 1993
 14. Р. Пешић. С. Веиновић, Уређај за управљање моментом и законом убризгавања, П-228/93, -, 1993
 15. Р. Пешић. С. Веиновић, А. Давинић, Постројење са тоталним коришћењем енергије на свим радним режимима, П-23/93, -, 1993
 16. А. Тешић, С. Веиновић, Р. Пешић., Д. Вељковић, Конични циклон, П-500/95, -, 1995
 17. Р. Пешић. С. Веиновић, Д. Радоњић, А. Давинић, З. Радошевић, Уређај за контролу рециркулације издувних гасова у читавом радном пољу мотора СУС, П-150/95, -, 1995
 18. Р. Пешић, С. Веиновић, А. Давинић, Мотор са саморегулацијом степена компресије, 130/00, -, 2000
 19. Р. Пешић, С. Веиновић, Д. Несторовић, Издувни систем мотора СУС, 347/00, -, 2000
 20. Р. Пешић, С. Веиновић, Мотор са унутрашњим сагоревањем ото/дизел мултипроцесни, 999/02, -, 2002

Udzbenici
 1. Д. Радоњић и Р. Пешић: Топлотни прорачун мотора СУС, Машински факултет у Крагујевцу, ИСБН 86-80591-26-27, Крагујевац 1996.г.
 2. Р. Пешић, С. Петковић, С. Веиновић: Моторна возила и мотори – опрема, Машински факултет у Крагујевцу и Машински факултет у Бања Луци 2008., књига од 536 страна, ИСБН 978-99938-39-20-0, COBISS.BH-ID 750872
 3. С. Веиновић, Р. Пешић, С. Петковић: Погонски материјали моторних возила, Машински факултет у Бањој Луци, 2000.г., Бања Лука-Крагујевац, књига од 375 страна, ИСБН 86-7392-003-5. Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Бања Лука број 08-665/99 од 04. новембра 1999. године ова књига је прихваћена као основни уџбеник.
 4. С. Веиновић, Р. Пешић, С. Петковић: Моторна возила и мотори – Погонски материјали, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу 2014., књига од 444 страна, ИСБН 978-86-6335-006-9
 5. Александар Давинић, Радивоје Пешић: Погонски системи у транспорту, Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу, Основни универзитетски уџбеник од 354 страна, ИСБН: 978-86-6335-052-6, 2018
 6. С. Веиновић, Р. Пешић, С. Петковић, година издања 2014.: Моторна возила и мотори – Погонски материјали, Издавач – Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу књига од 444 страна, ИСБН 978-86-6335-006-9, 2014.

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. Решењем о регистрацији физичког лица као субјекта иновационе делатности број 110-00-40/2007-01 од 29.03.2007. уписан је као субјекат иновационе делатности – иноватор у Регистар иновационе делатности Министарства науке и заштите животне средине под ознаком РФЛ 33/2007, На нивоу републике или локалне самоуправе, од 29.03.2007
 2. Стручно веће за техничко-технолошке науке Универзитета у Крагујевцу , На универзитету, од 24.10.2007
 3. Посебна група- Научни савет за заштиту животне средине при Министарству за заштиту животне средине , На нивоу републике или локалне самоуправе, од 14.06.2007. до 2009.
 4. Управник Центра за техничку исправност возила, На матичном факултету, од 1998 до 2001 и од 2006-
 5. Chairman International Congress Motor Vehicles & Motors 2010, Kragujevac 7th-9th October 2010.,, На матичном факултету, 2010
 6. Chairman International Congress Motor Vehicles & Motors 2018, Kragujevac 4h-5th October 2018, На матичном факултету, 2018

ВОЂЕЊЕ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА
 1. Саша Милојевић: ˝Истраживање утицаја степена компресије на радни процес дизел мотора˝, Машински факултет у Крагујевцу, Одлука Наставно научног већа Машинског факултета у Крагујевцу број 01-110/1 од 10.04.2003. године
 2. Драган Ђокић: ˝Еколошка анализа возног парка у Граду Крагујевцу˝, Машински факултет у Крагујевцу, Одлука Наставно научног већа Машинског факултета у Крагујевцу број 01-1497/1 од 19.01.2006. године
 3. Душан Несторовић: "Експериментално истраживање смањења штетне емисије издувних гасова у хладним режимима рада мотора" Одлука Наставно научног већа Машинског факултета у Крагујевцу број 01-140/3 од 12.05.2000. године. Магистарска теза одбрањена на Машинском факултету у Крагујевцу 2000. године
 4. Марин Ивошев: "Еколошки аспекти примене енергената на примеру Застава енергетика", Одлука Наставно научног већа Машинског факултета у Крагујевцу број 01-290/3 од 25.10.2001. године. Магистарска теза одбрањена на Машинском факултету у Крагујевцу 2002. године

ВОЂЕЊЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. Драган Тарановић: ˝Утицај комуникације архитектура електронски управљаних система на безбедност моторних возила˝, Машински факултет у Крагујевцу, Одлука Наставно научног већа Машинског факултета у Крагујевцу број 01-2086/1 од 20.09.2007. године
 2. Александар Давинић: ИДЕНТИФИКАЦИЈА КАРАКТЕРИСТИКА МУЛТИПРОЦЕСНОГ РАДА КЛИПНОГ МОТОРА СУС˝, Одлука НН Већа Факултета Инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу број 01-1/2269-7 од 20.09.2012. године Дисертација одбрањена 27 јуна 2013. године
 3. Радомир Павловић: “Оптимизација дизел мотора емулговањем горива код непосредног високопритисног убризгавања”, Машински факултет у Крагујевцу, Одлука Наставно научног већа Машинског факултета у Крагујевцу број 01-84 од 25.04.2002. године
 4. Душан Несторовић: "Моделирање и испитивање система за хладну емисију код ото мотора за путничка возила", Одлука Наставно научног већа Машинског факултета у Крагујевцу број 01-35/3 од 22.03.2001. године
 5. Mentor doktorske disertacije kandidata Jovana Dorića pod naslovom UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI MOTORA SUS PRIMENOM NEKONVENCIONALNOG KLIPNOG MEHANIZMA, Rešenje o imenovanju Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije broj 012-199/9-2011 od 27.10.2011. Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka. Disertacija odbranjena 11.juna 2012.
 6. Mentor doktorske disertacije kandidata Branimira Milosavljevića pod naslovom MODELIRANJE AEROZAGAĐENJA OD DRUMSKOG SAOBRAĆAJA - IDENTIFIKACIJA UTICAJNIH PARAMETARA Odluka Univerziteta u Kragujevcu broj 1406/6 od 12.10.2011. Disertacija odbranjena 24.08.2015.

УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. Мирољуб С. Штављанин: ˝Истраживање процеса убризгавања код вишеци-линдричних дизел мотора при нестационарним условима рада система за убризгавање горива˝, Универзитет у Београду - Машински факултет, Одлука Наставно научног већа Машинског факултета Београд 2006. године
 2. Мр Снежана Петковић, дипл.инж.: “Оптимизација издувног система мотора на ниско температурским режимима рада”, Докторска дисертација одбрањена 2002. године на Машинском факултету у Бањој Луци, Одлука Наставно научног већа Машинског факултета у Бањој Луци број 08-326/02 од 03.06.2002. године
 3. Kandidata mr Slobodan Popović Mašinski fakultet Beograd. Naslov disertacije: ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ METODE ZA ANALIZU RADNOG PROCESA MOTORA NA OSNOVU MERENJA TRENUTNE UGAONE BRZINE KOLENASTOG VRATILA. Odluka NNV Mašinskog fakulteta Beograd broj 2499/2 od 27.12.2012.
 4. Комисија за оцену писаног дела докторске дисертације и усмену јавну одбрану кандидата Саше Бабића, дипл. инђ. саобраћаја под насловом МОДЕЛИРАЊЕ БУКЕ НАСТАЛЕ ОД ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА НА ОСНОВУ СТРУКТУРЕ ВОЗНОГ ПАРКА И ПАРАМЕТАРА САОБРАЋАЈНОГ ТОКА. Одлука ННВ ФИНК број 01-1/2222-6 од 29.08.2013. Дисертација одбрањена на Факултету Инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу 8.04.2014.

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. E!3240, EURECA PROJECT Automobile steel material parts substitution with aluminium - ASMATA, projekat finansira Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine od 01.01. 2004. godine (rukovodilac projekta u SCG)

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. ЕЕ-290029 Студија Алтернатива горива за погон мотора СУС у 21-веку, Министарство за науку и заштиту животне средине 2005.г.
 2. ЕЕ- 273001 Б пројекат Развој новог мулти процесног ото-дизел мотора за ефикасно коришћење биодизела и етанола, Програм енергетске ефикасности Републике Србије од 2006. године (руководилац пројекта)
 3. ЕЕ-290033 Студија Правци развоја погонских агрегата транспортних средстава и њихове опреме, Министарство за науку и заштиту животне средине 2005.г., Руководилац студије.
 4. TP – 18041 пројекат - Примена био горива на моторима (ото и дизел) за путничка возила, руководилац др Душан Несторовић-Институт за аутомобиле Застава, Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије од 2008. године
 5. TP –6307 Б пројекат под називом Истраживање, пројектовање и развој нове генера ције савремених трактора који задовољавају еколошке и друге светске прописе руководилац др Радинко Глигоријевић-ИМР, Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије од 2005. до 2008. године
 6. С.5.32.66.0023 под-пројекат Побољшање употребног квалитета мотора у погледу емисије, Министарство за науку и технологију Републике Србије, од 1998. до 2001.г.
 7. 11М03СВ1 Научне подлоге инжењерства мотора и моторних возила, Министарство за науку и технологију Републике Србије, Руководилац под-пројекта: ЕНЕРГЕТСКИ ПРОБЛЕМИ МВМ, од 1996 до 2001.г.
 8. 3.06.0007.Б пројекат Еколошка и триболошка оптимизација домаћих мотора за возила, Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије од 2002. године (руководилац пројекта)
 9. ТР-35041 Истраживање безбедности возила као дела кибербетског система: Возач-Возило - Окружење

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Машински факултет Бања Лука, Универзитет у Бањој Луци, Мехатроника мотора и возила на студијском програму мастер студија у школској 2012/2013 са недељним фондом од 3 часа, На другом универзитету, Школска 2012/2013 година
 2. Машински факултет Бања Лука, Универзитет у Бањој Луци, Мехатроника мотора и возила на студијском програму мастер студија у школској 2013/2014 са недељним фондом од 3 часа., На другом универзитету, Школска 2013/2014 година