ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Саша Јовановић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеСаша Јовановић
Година и место рођења1966, Крагујевац
ЗвањеДоцент
E-maildviks@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, Машинске конструкције и механизација

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година1992
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловНуклеација и развој заморне прскотине
ОбластМашинске конструкције и механизација
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година1998
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловИзучавање еластичних елемената у укључно-искључним механизмима фрикционих спојница
ОбластМашинске конструкције и механизација
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година2015
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука
НасловМоделирање еколошко-енергетских и економских перформанси одрживих технологија управљања чврстим отпадом
ОбластУправљање отпадом

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
1992Машински факултет у КрагујевцуАсистент приправник
1999Машински факултет у КрагујевцуАсистент
2006Машински факултет у КрагујевцуАсистент
2010Машински факултет у КрагујевцуАсистент
2015Факултет инжењерских наука у КрагујевцуДоцент

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
1
Укупан
 1. Jovanović, S., Savić, S., Bojić, M., Đorđević, Z., Nikolić, D., The impact of the mean daily air temperature change on electricity consumption, Energy, Vol.88, No.-, pp. 604-609, ISSN 0360-5442, Doi 10.1016/j.energy.2015.06.001, 2015
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
2
Укупан
 1. Goran Boskovic, Nebojsa Jovicic, Sasa Jovanovic and Vladimir Simovic, Calculating the costs of waste collection: A methodological proposal, Waste Management & Research, Vol.34, No.8, pp. 775-783, ISSN 1096-3669, Doi 10.1177/0734242X16654980, 2016
 2. Jovanovic Sasa, Savic Slobodan, Jovicic Nebojsa, Boskovic Goran, Djordjevic Zorica, Using multi-criteria decision making for selection of the optimal strategy for municipal solid waste management, WASTE MANAGEMENT & RESEARCH, Vol.34, No.9, pp. 884-895, ISSN 0734-242, Doi 10.1177/0734242X16654753, 2016
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
4
Укупан
 1. Savić, S., Obrović, B., Gordić, D, Jovanović, S., INVESTIGATION OF THE IONIZED GAS FLOW ADJACENT TO POROUS WALL IN THE CASE WHEN ELECTROCONDUCTIVITY IS A FUNCTION OF THE LONGITUDINAL VELOCITY GRADIENT, Thermal Science, Vol.14, No.1, pp. 89-102, ISSN 0354-9836, 2010
 2. Zorica Djordjević, Saša Jovanović, THE INFLUENCE OF MATERIAL TYPES ON STATIC AND DYNAMIC CHARACTERISTICS OF COMPOSITE SHAFTS, Metalurgia international, Vol.18, No.No.Special Issue no. 8, pp. 122-128, ISSN 1582-22-14, 2013
 3. Zorica Djordjevic, Mirko Blagojevic, Vesna Marjanovic, Sasa Jovanovic, THE INFLUENCE OF MATERIAL TYPES ON TWIST ANGLES AND TORSION STABILITY OF A COMPOSITE SHAFT, Technical Gazette, Vol.21, No.No.5, pp. 917-923, ISSN 1330-3651, Doi 531.225, 2014
 4. Zorica Djordjević, Mirko Blagojević, Snežana Vulović, Danijela Nikolić, Saša Jovanović, An Investigation Into Hybrid Aluminium/Composite Cardan Shaft, Transaction of FAMENA, Vol.41, No.2, pp. 45-54, ISSN 1333-1124, Doi 10.21278/TOF.41204, 2017
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
34
Укупан
 1. Z. Đorđevic, S. Jovanovic, V. Nikolic-Stanojevic, STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF HYBRID ALUMINUM/COMPOSITE SHAFT, 2nd International Congress of Serbian Society of Mechanics (IConSSM 2009), Palić (Subotica), 2009, 1-5 June, pp. M2-03:1-10
 2. Јовановић, С., Ђорђевић, З., Савић, С., Утицај напона на заморни век тањирастих опруга, ДЕМИ 2009, Бања Лука, 2009, 28-29 мај, pp. 143-148, ISBN 978-99938-39-23-1
 3. M.Bojić,G. Jovanović, V. Marjanović, S. Jovanović, I. Nikolić, Z. Djordjević, Impact of Large-Scale Implementation of Photovoltaic Devices to CO2 Emissions, IEEE, Subotica, 2011, pp. 59-65, ISBN 978-1-4577-0095-8
 4. Nenad Kostic, Zorica Djordjevic, Mirko Blagojevic, Sasa Jovanovic, STATIC ANALISYS OF HYBRID METAL - COMPOSITE SHAFTS, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, 2012, pp. 340-346, ISBN 978-86-86663-91-7
 5. Saša Jovanović, Zorica Djordjević , Milorad Bojić , Slobodan Savić , Biljana Stepanović, WEATHER CONDITIONS IMPACT ON ELECTRICITY CONSUMPTION, 1st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa 2012, East Sarajevo – Jahorina, 2012, pp. 409-414, ISBN 978-99938-655-5-1
 6. Z. Djordjević, S. Jovanović , M. Bojić , M. Miletić, M. Blagojević, BRISE-SOLEIL USAGE IN ORDER TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION IN BUILDINGS, 43rd International Congress on Heating, Refrigerating and Air- Conditioning, Beograd, 2012, pp. 211-218
 7. Zorica Djordjević, Mirko Blagojević, Saša Jovanović, Vesna Marjanović, Nenad Kostić, MATERIAL TYPE INFLUENCE ON STATIC AND DYNAMIC CHARACTERISTICS OF COMPOSITE SHAFTS, 1st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa 2012, East Sarajevo – Jahorina,, 2012, pp. 133-140, ISBN 978-99938-655-5-1
 8. Djordjevic Z., Blagojevic M., Kostic N., Jovanovic S., Marjanovic V., ADVANTAGES OF APPLICATION COMPOSITE MATERIALS FOR PRODUCTION CARDAN SHAFTS, 11 International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, Banja Luka, 2013, pp. 71-76, ISBN 978-99938-39-46-0
 9. Djordjevic Z., Jovanovic S., Bojic M., Adamovic D., Matejic M., THE INFLUENCE OF TV AND VIDEO APPLIANCES AND INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT ON ENERGY CONSUMPTION IN HOUSEHOLDS, 7. International Quality Conference, Kragujevac, 2013, pp. 351-356, ISBN 978 - 86 - 86663 - 94 - 8
 10. Djordjevic Z., Jovanovic S., Bojic M., Cvetkovic D., Adamovic D., THE INFLUENCE OF ELECTRICAL APPLIANCES ON SPENDING ENERGY IN HOUSEHOLDS, 11 International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, Banja Luka, 2013, pp. 779-784, ISBN 978-99938-39-46-0
 11. Jovanovic S., Miletic M., Djordjevic Z., Miletic I., Bojic M., OPTIMISATION OF ZERO-NET ENERGY HOUSE ORIENTATION IN CITIES OF DIFFERENT LATITUDE, 7. International Quality Conference, Kragujevac, 2013, pp. 363-368, ISBN 978 - 86 - 86663 - 94 - 8
 12. Miletić M., Jovanović S., Djordjević Z., Miletić I., Bojić M., OPTIMISATION OF ZERO-NET ENERGY HOUSE ORIENTATION FROM SOLAR ENERGY ABSORPTION ASPECT, 11 International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, Banja Luka, 2013, pp. 743-748, ISBN 978-99938-39-46-0
 13. D. Nikolić, M. Bojić, J. Radulović, J. Skerlić, S. Jovanović, INFLUENCE OF DIFFERENT THERMAL INSULATION THICKNESS ON BUILDING ENERGY CONSUMPTION, 8th International Quality Conference, Kragujevac, SERBIA, 2014
 14. Sasa Jovanovic, Danijela Nikolic, Milorad Bojic, Marko Miletic, Zorica Djordjevic, OPTIMIZATION OF ZERO-NET ENERGY BUILDINGS WITH DIFFERENT LATITUDE AND DIFFERENT THERMAL INSULATION THICKNESS, 8th International Quality Conference, Kragujevac, 2014, 23rd May, pp. 495-500, ISBN 978-86-6335-004-5
 15. Sasa Jovanovic, Goran Boskovic, Nebojsa Jovicic, Zorica Djordjevic, Slobodan Savic, MULTICRITERIA ANALYSIS OF OPTIMAL SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM-CASE STUDY OF KRAGUJEVAC (SERBIA), 8th International Quality Conference, Kragujevac, 2014, 23rd May, pp. 461-468, ISBN 978-86-6335-004-5
 16. Sasa Jovanovic, Slobodan Savic, Milorad Bojic, Zorica Djordjevic, Danijela Nikolic, THE IMPACT OF THE MEAN DAILY AIR TEMPERATURE CHANGE ON ELECTRICITY CONSUMPTION, 8th International Quality Conference, Kragujevac, 2014, 23rd May, pp. 775-782, ISBN 978-86-6335-004-5
 17. Zorica Djordjević ,Miloš Zuvić , Mirko Blagojević , Saša Jovanović , Miloš Matejić, ANALYSIS OF THE VEHICLE DYNAMIC STABILITY, ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa2014, East Sarajevo – Jahorina, B&H, RS, 2014, 02 – 05 December, pp. 437-442, ISBN 978-99976-623-1-6
 18. Zorica Djordjevic, Danijela Nikolic, Milorad Bojic, Marko Miletic, Sasa Jovanovic, OPTIMIZATION OF BRISE-SOLEIL ZERO-NET ENERGY BUILDINGS WITH DIFFERENT THERMAL INSULATION THICKNESS, 8th International Quality Conference, Kragujevac, 2014, 23rd May, pp. 557-562, ISBN 978-86-6335-004-5
 19. Danijela Nikolic, Milorad Bojic, Jasmina Skerlic, Jasna Radulovic, Saša Jovanović, ENERGY OPTIMIZATION OF SERBIAN BUILDINGS WITH PV PANELS AND DISTRICT HEATING SYSTEM, 12th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2015, Бања Лука, 2015, мај, pp. 421-426, ISBN 978-99938-39-53-8
 20. Nebojša Jovičić, Nikola Makojević, Goran Bošković, Dragomir Dimitrijević, Saša Jovanović, PERFORMANCE ANALYSIS OF SOLID WASTE MANAGEMENT COMPANIES IN THE REPUBLIC OF SERBIA, 9. International Quality Conference, Kragujevac, Фестивал квалитета 2015, Крагујевац, 2015, 5.јун, pp. 119-126, ISBN 978 - 86 - 6335 - 015 – 1
 21. Sasa Jovanovic, Nebojsa Jovicic, Goran Boskovic, Zorica Djordjevic, Slobodan Savic, INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL COMPOSITION OF WASTE TO ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OF MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT TECHNOLOGIES, 9. International Quality Conference, Фестивал квалитета 2015, Крагујевац, 2015, 5. јун, pp. 171-175, ISBN 978 - 86 - 6335 - 015 – 1
 22. Zorica Djordjević, Ivan Krstić, Mirko Blagojević, Saša Jovanović, Miloš Matejić, Analysis of Stress-Strain State of the Plate Spring, THE 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE MECHANICAL ENGINEERING IN XXI CENTURY, Ниш, 2015, 17-18 септембар, pp. 149-152, ISBN 978-86-6055-072-1
 23. 26. Blaža Stojanović, Sandra Veličković, Marko Ristić, Saša Jovanović, Aleksandar Skulić, Influence of torque variation on stress of timing belt, 3rd International scientific conference – COMETA 2016, Jahorina, Republic of Srpska, B&H, 2016, 7th – 9th December, pp. 123-130, ISBN 978-99976-623-7-8
 24. Goran Boskovic, Nebojsa Jovicic, Sasa Jovanovic and Vladimir Simovic, Calculating the costs of waste collection: A methodological proposal, ISWA WORLD CONGRESS 2016, Novi Sad, Serbia, 2016, September. 19-21, pp. 1744-1760, ISBN 978-86-7892-837-6
 25. Nevena Stevanović, Zorica Djordjević , Saša Jovanović, Olivera Gavrilović, THE ANALYSIS OF STRESS-STRAIN STATE OF GEARS MADE FROM COMPOSITE MATERIALS, 3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE COMETa2016 „Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications“, East Sarajevo-Jahorina, RS, B&H, 2016, 7th-9th December, pp. 361-366, ISBN 978-99976-623-7-8
 26. Saša Jovanović, Nebojša Jovičić, Goran Bošković, Slobodan Savić, Zorica Đorđević, SELECTION OF THE OPTIMAL SYSTEM FOR MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT BY INTEGRATED APPLICATION OF LCA AND MCDM METHODS, 1st International conference on Quality of Life, Kragujevac, 2016, 09th-10th June, pp. 297-303, ISBN 978 - 86 - 6335 - 033 - 5
 27. Zorica Djordjević, Saša Jovanović, Olivera Gavrilović, Dobrivoje Ćatić, Slobodan Savić, BIOCOMPOSITES – ECOLOGICALLY ACCEPTABLE MATERIALS, 1stInternational conference on Quality of Life, Kragujevac, 2016, 09th-10th June, pp. 267-270, ISBN 978 - 86 - 6335 - 033 - 5
 28. Delić M., Djordjević Z., Matejić M., Jovanović S., CALCULATION OF STRESS STATE OF GEAR MADE OF COMPOSITE MATERIALS, 13 International Conference on Accomplishments th in Mechanical and Industrial Engineering, Banja Luka, 2017, 26 - 27 May, pp. 509-514, ISBN 978-99938-39-72-9
 29. Djordjević Z., Jovanović S., Stanojević M., Blagojević M., Veličković S., OPTIMIZATION OF FIBER ORIENTATION ANGLE OF A HYBRID Al / COMPOSITE CARDAN SHAFT, 13 International Conference on Accomplishments th in Mechanical and Industrial Engineering, Banja Luka, 2017, 26 - 27 May, pp. 489-494, ISBN 978-99938-39-72-9
 30. Zorica Djordjević, Saša Jovanović, Sandra Veličković, Djurdje Jović, Jovana Milićević, INFLUENCE OF APPLICATION OF NEW MATERIAL IN AUTOMOTIVE INDUSTRY ON IMPROVING QUALITY OF LIFE, 2st International conference on Quality of Life, Kragujevac, 2017, 08th-10th June, pp. 329-332, ISBN 978-86-6335-043-4
 31. D. Nikolić, J. Skerlić, B. Stojanović, R. Tomović, D. Cvetković, S. Jovanović, ENERGY CONSUMPTION AND ECONOMIC ANALYSIS OF DIFFERENT HEATING SYSTEMS IN SERBIAN BUILDING, 4th International Scientific Conference ``Conference on Mechanical Engineering, Technologies and Applications`` - COMETa 2018, Jahorina, BIH, 2018, 27th – 30th November, pp. 495-502, ISBN 978-99976-719-4-3
 32. D. Nikolić, J. Skerlić, D. Cvetković, J. Radulović, S. Jovanović, BASIC PRINCIPLES OF PASSIVE SOLAR HEATING, 3rd International Conference оn Quality of Life, Kopaonik, Serbia, 2018, 28th-30th November, pp. 187-192, ISBN 978‐86-6335-056-4
 33. Marija Vuković, Goran Bošković, Nebojša Jovičić, Saša Jovanović, Techno-economic analysis of a sound absorbing barrier made of recycled textile materials, 3rd International conference on Quality of Life, Kopaonik, Serbia, 2018, 28-30.11., pp. 133-136, ISBN 978-86-6335-056-4
 34. Saša Jovanović, Slobodan Savić, Zorica Djordjević, Danijela Nikolić, Goran Bošković, DEFINING AN OPTIMAL CITY AND REGIONAL MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM BY USING MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHOD, ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa2018, East Sarajevo - Jahorina, 2018, 27th – 30th November, pp. 601-610, ISBN 978-99976-719-4-3
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
3
Укупан
 1. Jovanovic, S., Savic, S., Jovicic, N., Boskovic, G., Djordjevic, Z., Using multi-criteria decision-making for selection of the optimal strategy for municipal solid waste management, ISWA WORLD CONGRESS 2016, Novi Sad, 2016, 19-21 September, pp. 1155, ISBN 978-86-7892-837-6
 2. Delic M., Djordjevic Z., Matejic M., Jovanovic S., CALCULATION OF STRESS STATE OF GEAR MADE OF COMPOSITE MATERIALS, 13 International Conference on Accomplishments th in Mechanical and Industrial Engineering, Banja Luka, 2017, 26-27 May, pp. 80, ISBN 978-99938-39-73-6
 3. Djordjevic Z., Jovanovic S., Stanojevic M., Blagojevic M., Velickovic S., OPTIMIZATION OF FIBER ORIENTATION ANGLE OF A HYBRID Al/COMPOSITE CARDAN SHAFT, 13 International Conference on Accomplishments th in Mechanical and Industrial Engineering, Banja Luka, 2017, 26-27 May, pp. 77, ISBN 978-99938-39-73-6
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
10
Укупан
 1. Zorica Djordjevic, Mirko Blagojevic, Sasa Jovanovic, Snezana Vulovic, Analysis of the Influence of the Fibre Type on Static and Dynamic Characteristics of Composite Shafts, Scientific Technical Review, Vol.61, No.No.2, pp. 35-40, ISSN 1820-0206, 2011
 2. Goran Bošković, Nebojša Jovičić, Mladen Josijević, marko Milašinović, Saša Jovanović, Milun Babić, MOGUĆNOSTI ISKORIŠĆENJA DEPONIJSKOG GASA SA DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA U KRAGUJEVCU, Energija, ekonomija i ekologija, Vol.3-4, No.17, pp. 348-355, ISSN 0354-8651, 2015
 3. Goran Bošković, Saša Jovanović, Nebojša Jovičić, Zorica Đorđević, Aleksandar Milovanović, ENERGETSKI ASPEKTI SISTEMA UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADOM – SLUČAJ GRADA KRAGUJEVCA, Energija, ekonomija i ekologija, Vol.3-4, No.17, pp. 312-318, ISSN 0354-8651, 2015
 4. Saša Jovanović, Nebojša Jovičić, Goran Bošković, Zorica Đorđević, IZBOR OPTIMALNOG SISTEMA UPRAVLJANJA KOMUNALNIM ČVRSTIM OTPADOM NA OSNOVU EKOLOŠKIH, ENERGETSKIH I EKONOMSKIH PERFORMANSI, Еnergija, ekonomija, ekologija, Vol.3-4, No.XVIII, pp. 304-312, ISSN 0354-8651, 2016
 5. Горан Бошковић, Небојша Јовичић, Саша Јовановић, Владимир Симовић, Методологија за прорачун трошкова сакупљања отпада, Енергија, економија, екологија, Vol.1-2, No.XVIII, pp. 368-375, ISSN 0354-8651, 2016
 6. Jovanović S., Jovičić N., Bošković G., Stojanović B., Djordjević Z., Uticaj sastava otpada na ekonomske, ekološke i energetske performanse lokalnog sistema upravljanja komunalnim čvrstim otpadom, Energija, ekonomija, ekologija, Vol.2, No.XIX, pp. 329-336, ISSN 0354-8651, 2017
 7. D. Nikolić, S. Jovanović, J. Skerlić, M. Velemir, N. Aleksić, LIFE CYCLE ANALYSIS IN THE BUILDING SECTOR, Energija, ekonomija, ekologija, Vol.1-2, No.20, pp. 175-179, ISSN 0354-8651, 2018
 8. Marija Vuković, Goran Bošković, Nebojša Jovičić, Saša Jovanović, Monitoring buke u životnoj sredini i mere za unapređenje zaštite od buke na primeru grada Kragujevca, Energija, ekonomija, ekologija, Vol.20, No.1-2, pp. 595-600, ISSN 03540-8651, 2018
 9. Saša Jovanović, Danijela Nikolić, Nebojša Jovičić, Goran Bošković, Zorica Djordjević, Analiza standardnih ekoloških kategorija uticaja u cilju izbora optimalne strategije upravljanja čvrstim komunalnim otpadom, Energija, ekonomija, ekologija, Vol.1-2, No.20, pp. 579-583, ISSN 03540-8651, 2018
 10. Zorica DJORDJEVIĆ,.Saša JOVANOVIĆ, Milan STANOJEVIĆ, Mirko BLAGOJEVIĆ, Sandra VELIČKOVIĆ, OPTIMIZATION OF FIBER ORIENTATION ANGLE OF A HYBRID Al /COMPOSITE CARDAN SHAF, ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – Bulletin of Engineering, Vol.11, No.2, pp. 99-101, ISSN 2067-3809, 2018
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
2
Укупан
 1. Zorica Djordjevic, Nenad Kostic, Sasa Jovanovic, Vesna Marjanovic, Mirko Blagojevic, STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF HYBRID METAL - COMPOSITE SHAFTS, Mobility and Vehicle Mechanics, Vol.38, No.No.2, pp. 19-31, ISSN 1450-5304, 2012
 2. Savić S., Obrović B., Jovanović S., Hristov N., Todić N., The influence of the magnetic field and the porosity of the body contour on the ionised gas flow in the planar boundary layer, Traktori i pogonske mašine, Vol.23, No.1-2, pp. 60-65, ISSN 0354-9496, 2018
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
11
Укупан
 1. В. Николић-Станојевић, С. Јовановић, Д. Димитријевић, Stress and deformations analysis of simple plated (Belleville) springs, 23 rd Yugoslav Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Belgrade, 2001, October
 2. С. Јовановић, В. Николић-Станојевић, Анализа напона и деформација обичних тањирастих (BELLEVILLE) опруга, Ирмес 2002, Јахорина, 2002, септембар
 3. С. Јовановић, В. Николић-Станојевић, Упоредна анализа две конструкцијске варијанте механизма фрикционе спојнице моторних возила, Ирмес 04, Крагујевац, 2004, септембар
 4. С. Јовановић, В. Николић-Станојевић, Анализа ефеката хабања фрикционих површина код механизма спојнице моторних возила, Ирмес 2006, Бањалука, 2006, септембар
 5. Деспотовић, М., Јовановић, С., Енергетски потенцијал органског отпада из кланица у околини Крагујевца, 14. Симпозијум термичара Србије, Соко Бања, 2009, 13-16 октобар
 6. Деспотовић, М., Савић, С., Јовановић, С., Николић, Д., Неке могућности унапређења енергетске и еколошке ефикасности централног постројења за пречишћавање отпадних вода у Крагујевцу, IV Симпозијум "Рециклажне технологије и одрживи развој", Кладово, 2009, 3-6 новембар
 7. Јовановић, С., Савић, С., Деспотовић, М., Промене неких климатских параметара у урбаним срединама Републике Србије, 4. Национална конференција о квалитету живота, Фестивал квалитета 2009, Крагујевац, 2009, 20-22 мај, pp. 39-43
 8. Јовановић, С., Савић, С., Ђорђевић, З., Глобално загревање - озбиљна претња развоју и опстанку људске цивилизације, 4. Национална конференција о квалитету живота, Фестивал квалитета 2009, Крагујевац, 2009, 20-22 мај, pp. 44-48
 9. Савић, С., Јовановић, С., Јовичић, Н., Деспотовић, М., Учестала појава надпросечно топлих периода у Крагујевцу и околини, 5. Национална конференција о квалитету живота, Фестивал квалитета 2010, Крагујевац, 2010, 19-21 мај, ISBN 978-86-86663-52-8
 10. S. Savić, S. Katić - Živanović, S. Jovanović, IMPROVEMENT OF WATER SUPPLY OF VILLAGE HOUSEHOLDS NEAR THE CITY OF KRAGUJEVAC, FESTIVAL KVALITETA 2012 - 7. NACIONALNA KONFERNCIJA O KVALITETU ŽIVOTA, Kragujevac, 2012, pp. A69-A72, ISBN 978-86-86663-83-2
 11. Antonijević M., Starčević S., Savić S., Jovanović S., KLIMATSKE PROMENE I NJIHOV UTICAJ NA KVALITET ŽIVOTA, 8. Nacionalna konferencija o kvalitetu života, Kragujevac, 2013, pp. A 366 - A 369, ISBN 978-86-86663-93-1
Списак резултата М71
Одбрањена докторска дисертација
Број
1
Укупан
 1. Понашање материјала у контакту при процесима хладног пластичног обликовања са високим радним притисцима, Крагујевац, 1993

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Конструкција и израда прототипа погона за транспортере, складишне системе, дизаличне уређаје и машине за паковање у процесној индустрији. Руководилац пројекта је био др Љубан Новаковић, доцент Машинског факултета у Краљеву. (1996. год.)
 2. Развој и израда пилот постројења мини аеро-централа снаге 10 kW, национални програм енергетске ефикасности ″енергија ветра″. Руководилац пројекта је био др Небојша Јовичић, доцент. (2004. год.)
 3. Развој еколошко-енергетског информационог система града Крагујевца. Руководилац пројекта је др Небојша Јовичић, ванредни професор Машинског факултета у Крагујевцу (2005. год.)
 4. Технолошки пројекат бр.18027: "Унапређење енергетске и еколошке ефикасности централног постројења за пречишћавање отпадних вода за град Крагујевац - Цветојевац", руководилац пројекта др Милан Деспотовић, редовни професор Факултета инжењерских наука у крагујевцу, (2008-2010).
 5. Развој методологије, пројектовање и израда уређаја за испитивање склопа механизма спојке за путничка возила. Руководилац пројекта је била др Вера Николић. ред. проф. Машинског факултета у Крагујевцу. (1998. год.)
 6. Истраживања и развој Српске нето-нулте енергетске куће, Руководилац пројекта др Милорад Бојић, редовни професор Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, 2011-2014

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Механизми, На матичном факултету, 1992-2009
 2. Техничко цртање са нацртном геометријом, На матичном факултету, 1992-1998
 3. Техничко цртање са компјутерском графиком, На матичном факултету, 1999-2008
 4. Механизми машина – академске студије, На матичном факултету, 2007-2008
 5. Механизми – струковне студије, На матичном факултету, 2007-2008
 6. Нацртна геометрија и техничко цртање - урбано инжењерство, На матичном факултету, 2013-2014