ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Саша Милојевић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеСаша Милојевић
Година и место рођењаКраљево (Закута), 1973
ЗвањеИстраживач сарадник
E-mailsasa.milojevic@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаФакултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Катедра за Моторна возила и моторе, Центар за техничку исправност возила
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, Моторна возила и мотори, Друмски саобраћај

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година1999
МестоКрагујевац
ИнституцијаУниверзитет у Крагујевцу, Машински факултет
НасловПримена алкохолних горива у аутомобилским ото моторима
ОбластМоторна возила и мотори СУС
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година2005
МестоКрагујевац
ИнституцијаУниверзитет у Крагујевцу, Машински факултет
НасловИстраживање утицаја степена компресије на радни процес дизел мотора
ОбластМоторна возила и мотори СУС
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година2024
МестоКрагујевац
ИнституцијаУниверзитет у Крагујевцу Факултет инжењерских наука
НасловИдентификација триболошких карактеристика оптимизоване конструкције цилиндра клипног компресора за експлоатацију на моторним возилима
ОбластМашинско инжењерство; Моторна возила и мотори

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
1999Универзитет у Крагујевцу, Машински факултетИстраживач приправник
2012Факултет инжењерских наука Универзитета у КрагујевцуИстраживач сарадник
2015ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУИстраживач сарадник
2002Универзитет у Крагујевцу, Машински факултетИстраживач сарадник

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
2000Универзитет у Крагујевцу, Машински факултет Катедра за моторна возила и моторе. Стажирање.Jедна година
2005Стручна настава - програм докторских студија. IFP School, Centre for IC Engines and Fuels, Paris Новембар / Децембар
2005Интензивни течај француског језика, диплома EU-1150768. Alliance Francaise, Paris.Новембар / Децембар
2008Обука за пројектовање и експлоатацију камиона, маркетинг и руководеће делатности. Руп МАЗ, Минск Април / Мај
2008Припрема и пријава пројекта HyCMbus, FP7-230744, MV Engineering GmbH, Krefeld Август
2008Обука за дијагностику мотора Mercedes-Benz (MTU Friedrichshafen GmbH) и Deutz. Руп МАЗ, Минск Септембар
2008Пројектовање и уградњу опреме за гасно гориво у моторним возилима. Славгас експо, MoscowОктобар
2009Едукација из области Пословних комуникација и Односа са медијима – Сертификат. Biznislink, European Mentoring and Coaching Council, КрагујевацЈануар / Фебруар
2009Тренинг, како креирати тржиште за своју иновацију, бизнис планови. Привредна комора Републике Србије, Одбор за технолошке иновације, БеоградОд марта 2009. год. до новембра 2010. год.
2009Обука за пројектовање и експлоатацију аутобуса. Техничка припрема за монтажу првог аутобуса на природни гас у Републици Србији. Руп МАЗ, Минск Април
2009Техничка припрема у вези сарадње на пројектовању, производњи и продаји војних возила. МЗКТ, Минск Април
2009Mobility and City Transport Training. UITP, Wien Јун
2009Обука за производњу камиона и аутобуса. Фабрика Оао МАЗ, МинскДецембар
2009Стратешка производња војних возила. Техничка обука и маркетинг. Фабрика МЗКТ МинскДецембар
2010Припрема за пријаву пројекта E-MINICHASSIS, FP7-261884. Бродарски институт, ЗагребФебруар
2010Презентација Пројекта увођења еколошких возила у јавни градски превоз путника и модела превоза од врата до врата. Аутотролеј д.о.о. РијекаАприл
2010Презентација и дискусија у вези предлога пројекта за увођење еколошких возила у градском саобраћају. Привредна комора Републике Словеније, ЉубљанаМај
2010Пројектовање и уградњу делова радног места возача аутобуса типа Continental VDO. DrabPol, MykanowАвгуст
2010Sustainable urban transport and mobility in cities - Сертификат. CIFAL Plock and United Nations Institute for Training and Research UNITAR, Plock Септембар
2010Пројектовање уградња и експлоатација A/C система Thermobus у аутобусима. Thermobus Spa, Bergamo Новембар
2011Пројектовање мотора Cummins ISL. Уградња и експлоатација у камионима и аутобусима. Теоријска и практична обука. Cummins SerboMonte, Београд Јануар
2011Пројектовање, уградња и експлоатација аутоматских мењача марке Allison. Аllison SAT P.J., Београд Фебруар
2011Обука за техничког руковаоца постројења за претакање компримованог природног гаса. Фабрика клипних компресора Aspro GNC, Buenos Aires Фебруар
2011Рад са гасним резервоарима. Пројектовање, уградња у возила, провера и одржавање, стандарди - Сертификат. Dynetek Europe GmbH, Ratingen Март
2011Swagelok Installation and Safety Seminar - Сертификат. Vaust Ventile & Fittings GmbH, Wien Април
2011Обука за уградњу и одржавање гасне LPG опреме у моторним возилима - Сертификат. Lovato Spa, Torino Април / Мај
2011Обука за члана комисије за испитивање возила - Сертификат. Универзитет у Крагујевцу, Машински факултет, Центар за техничку исправност возилаМај / Јун
2013Обука за прелазак контролиних тела на ново издање стандарда ISO/IEC 17020:2012 - Сертификат. Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултетОктобар
2014Интерне провере према SRPS ISO/IEC 17020:2012 – Диплома Интерног проверавача. Институт за истраживања и пројектовања у привреди IIPP, Београд Јануар
2018CEEPUS CIII-BG-1103-02-1718 - Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management / J.J.Strossmayer University in Osijek, Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod02-30 April

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ГодинаНазив
2000Награда за најбољи дипломски рад. Примена алкохолних горива у аутомобилским моторима. Асоцијација за нафту и гас YUNG-4П, Врњачка бања.
2009Вођа тима ЕКОБУС. Награда за најбољи тим у региону у категорији реализоване иновације, Министарство за науку и Технолошки развој Републике Србије, такмичење за најбољу технолошку иновацију NTI 2009, Београд.

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М13
Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значаја
Број
1
Укупан
 1. Blaža Ž. Stojanović and Saša T. Milojević, Characterization, Manufacturing and Application of Metal Matrix Composites / Advances in Materials Science Research. Volume 30, Nova Science Publishers, Inc. Editor: Maryann C. Wythers, Br. strana: 51, ISBN 978-1-53612-525-2 (eBook), New York, 2017
Списак резултата М14
Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значаја
Број
1
Укупан
 1. Goran Bošković, Angelina M. Cvetanović, Nebojša Jovičić, Aleksandra Jovanović, Miloš Jovičić, Saša Milojević, Digital Technologies for Advancing Future Municipal Solid Waste Collection Services, IGI Global, Br. strana: 26, ISBN 9798369335673, Hershey, 2024
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
4
Укупан
 1. Branimir LJ. MILOSAVLJEVIĆ, Radivoje B. PEŠIĆ, Dragan S. TARANOVIĆ, Aleksandar LJ. DAVINIĆ and Saša T. MILOJEVIĆ, MEASUREMENTS AND MODELING POLLUTION FROM TRAFFIC IN A STREET CANYON: Assessing and Ranking the Influences, THERMAL SCIENCE, Vol.19, No.6, pp. 2093-2104, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI150402111M, 2015
  TSCI150402111M.pdf
 2. Saša Milojević, Blaža Stojanović, Determination of tribological properties of aluminum cylinder by application of Taguchi method and ANN-based model, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, Vol.40, No.12, pp. 1-11, ISSN 1678-5878, Doi https://doi.org/10.1007/s40430-018-1495-8, 2018
 3. Tomáš Skrúcaný, Martin Kendra, Ondrej Stopka, Saša Milojević, Tomasz Figlus and Csaba Csiszár, Impact of the Electric Mobility Implementation on the Greenhouse Gases Production in Central European Countries, Sustainability, Vol.11, No.18, pp. 1-15, ISSN 2071-1050, Doi 10.3390/su11184948, 2019
 4. Saša Milojević, Jasna Glišović, Slobodan Savić, Goran Bošković, Milan Bukvić, Blaža Stojanović, Particulate Matter Emission and Air Pollution Reduction by Applying Variable Systems in Tribologically Optimized Diesel Engines for Vehicles in Road Traffic, Atmosphere, Vol.15, No.2, pp. 184, ISSN 2073-4433, Doi 10.3390/atmos15020184, 2024
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
11
Укупан
 1. Radivoje B. PEŠIĆ, Saša T. MILOJEVIĆ, and Stevan P. VEINOVIĆ, BENEFITS AND CHALLENGES OF VARIABLE COMPRESSION RATIO AT DIESEL ENGINES, THERMAL SCIENCE, Vol.14, No.4, pp. 1063-1073, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI10041063P, 2010
  TSCI10041063P.pdf
 2. S. MILOJEVIC and R. PESIC, THEORETICAL AND EXPERIMENTAL ANALYSIS OF A CNG CYLINDER RACK CONNECTION TO A BUS ROOF, International Journal of Automotive Technology, Vol.13, No.3, pp. 497-503, ISSN 1976-3832, Doi 10.1007/s12239−012−0047−y, 2012
  fulltext.pdf
 3. R. PESIC and S. MILOJEVIC, EFFICIENCY AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF A VCR DIESEL ENGINE, International Journal of Automotive Technology, Vol.14, No.5, pp. 675-681, ISSN 1976-3832, Doi 10.1007/s12239−013−0073−4, 2013
  01-220120150(p.675-681).pdf
 4. S. MILOJEVIC, R. PESIC, D. TARANOVIC, TRIBOLOGICAL OPTIMISATION OF RECIPROCATING MACHINES ACCORDING TO IMPROVING PERFORMANCE., Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.21, No.3, pp. 690-699, ISSN 1310-4772, Doi -, 2015
  690-699.pdf
 5. Dragan Taranović, Dobrivoje Ninković, Aleksandar Davinić, Radivoje Pešić, Jasna Glišović, Saša Milojević, VALVE DYNAMICS IN RECIPROCATING COMPRESSORS FOR MOTOR VEHICLES, Tehnički vjesnik (Technical gazette), Vol.24, No.Supplement 2, pp. 313-319, ISSN 1330-3651, Doi 10.17559/TV-20151117130112, 2017
 6. S. Narayan, Sasa Milojevic, Vipul Gupta, Combustion monitoring in engines using accelerometer signals, Journal of Vibroengineering (JVE), Vol.21, No.6, pp. 1-12, ISSN 1392-8716, Doi 10.21595/jve.2019.20516, 2019
 7. Milojević Saša, Dragan Džunić, Dejan Marić, Tomáš Skrúcaný, Slobodan Mitrović i Radivoje Pešić, Tribological Assessment of Aluminum Cylinder Material for Piston Compressors in Trucks and Buses Brake Systems, TEHNIČKI VJESNIK - TECHNICAL GAZETTE, Vol.28, No.4, pp. 1268-1276, ISSN 1330-3651, Doi 10.17559/TV-20200915110030, 2021
 8. Milojević, S., Savić, S., Marić, D., Stopka, O., Krstić, B. i Stojanović, B., Correlation between Emission and Combustion Characteristics with the Compression Ratio and Fuel Injection Timing in Tribologically Optimized Diesel Engine, Tehnički vjesnik, Vol.29, No.4, pp. 1210-1219, ISSN 1330-3651, Doi 10.17559/TV-20211220232130, 2022
 9. Skulić, A., Milojević, S., Marić, D., Ivanović, L., Krstić, B., Radojković, M. i Stojanović, B., The Impact of Lubricant Viscosity and Materials on Power Losses and Efficiency of Worm Gearbox, Tehnički vjesnik, Vol.29, No.6, pp. 1853-1860, ISSN 1330-3651, Doi 10.17559/TV-20220207092015, 2022
 10. Milojević, S., Savić, S., Mitrović, S., Marić, D., Krstić, B., Stojanović, B. i Popović, V., Solving the Problem of Friction and Wear in Auxiliary Devices of Internal Combustion Engines on the Example of Reciprocating Air Compressor for Vehicles, Tehnički vjesnik, Vol.30, No.1, pp. 122-130, ISSN 1330-3651, Doi 10.17559/TV-20220414105757, 2023
 11. Mladen Radojković, Blaža Stojanović, Saša Milojević, Dejan Marić, Slobodan Savić, Aleksandar Skulić, Božidar Krstić, Square Openings as Sources of Stress Concentration in Parts of Machines and Devices, Tehnički vjesnik, Vol.30, No.2, pp. 474-480, ISSN 1330-3651, Doi 10.17559/TV-20220603080026, 2023
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
1
Укупан
 1. S. MILOJEVIĆ, R. PEŠIĆ, D. TARANOVIĆ, Tribological Principles of Constructing the Reciprocating Machines, Tribology in Industry, Vol.37, No.1, pp. 13-19, ISSN 0354-8996, 2015
  2.pdf
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
43
Укупан
 1. Pavlović R., Milojević S, EKOLOŠKE KARAKTERISTIKE KLASIČNIH I SAVREMENIH DIZEL MOTORA (ECOLOGICAL CHARACTERISTIC OF CLASSIC AND MODERNE DIESEL ENGINES), XII International Scientific Meeting Motor Vehicles & Engines, Kragujevac, 2002, 07.-09. 10, pp. 233-236, ISBN 86-80581-43-7
 2. Radivoje PEŠIĆ, Saša MILOJEVIĆ, Stevan VEINOVIĆ, PERIODI ZAMENE MOTORNIH ULJA – POREĐENJE MINERALNIH POLUSINTETSKIH I POTPUNO SINTETSKIH (DRAIN INTERVALS FOR ENGINE OIL-MINERAL, SEMI AND FULL SYNTHETIC LUBRICANTS), 8th International Tribology Conference, Belgrade, 2003, 8. -10. October, pp. 187-191, ISBN 86-80581-57-7
 3. S. Milojević, R. Pavlović, ISTRAŽIVANJE PRIMENE AUTOMATSKI PROMENLJIVOG STEPENA KOMPRESIJE KOD DIZEL MOTORA (RESEARCH OF A USING DIESEL ENGINE WITH AUTOMATIC VARIABLE COMPRESSION RATIO), MVM 04, XIII International Scientific Meeting Motor Vehicles & Engines, Kragujevac, Kragujevac, 2004, 04.-06.10., pp. 540-550, ISBN 86-80581-43-7
 4. Pešić Radivoje, Milojević Saša, Davinić Aleksandar, Veinović Stevan, Virgiliu Dan Negrea, Pop Gheorghe, THE EXPERIMENTAL VCR DIESEL ENGINE AND DETERMINATION OF DOUBLE VIBE FUNCTION PARAMETERS, The IX-th International Congress Automotive and Environment, CAR 2005, Pitesti, 2005, 2-4.11., pp. 1-10, ISBN 973-690-450-4
 5. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Aleksandar Davinić, Radomir Pavlović, Stevan Veinović, INFLUENCE OF THE COMPRESSION RATIO ON COMBUSTION AND EMISSIONS PARAMETERS OF THE DIESEL ENGINE, International Congress Motor Vehicles & Motors 2006, Kragujevac, 2006, 4th-6th October, pp. 1-12, ISBN 86-80581-94-1
 6. Saša MILOJEVIĆ, Radivoje PEŠIĆ, Zoran VUJOVIĆ, Nenad ILIĆ, Ivana MILOJEVIĆ, CNG BUSES FOR CLEAN AND ECONOMICAL CITY TRANSPORT, International Congress Motor Vehicles & Motors 2010, Kragujevac, 2010, 7th-9th October, pp. 319-328, ISBN 978-86-86663-57-3
 7. Milojević Saša, Pešić Radivoje, LOGISTICS OF APPLICATION NATURAL GAS ON BUSES, CAR 2011, The 10th International Automotive Congress “Automotive engineering and environment, University of Pitesti, Romania, 2011, 2.-4. November, pp. 1-10, ISBN 1453-1100
 8. Dobrivoje Ninković, Dragan Taranović, Saša Milojević, Radivoje Pešić, MODELLING VALVE DYNAMICS AND FLOW IN RECIPROCATING COMPRESSORS – A SURVEY, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, 2012, 3rd-5th October, pp. 113-125, ISBN 978-86-86663-91-7
 9. Dobrivoje Ninković, Dragan Taranović, Saša Milojević, Radivoje Pešić, A REVIEW OF MODELS FOR PREDICTING INSTANTANEOUS HEAT EXCHANGE BETWEEN THE GAS AND CYLINDER IN RECIPROCATING COMPRESSORS, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, 2012, 3-5 October, pp. 126-136, ISBN 978-86-86663-91-7
 10. Saša Milojević, Dušan Gordić, Radivoje Pešić, NATURAL GAS AS A SAFE TECHNOLOGY FOR CLEAN URBAN VEHICLES, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, 2012, 3-5 October, pp. 269-279, ISBN 978-86-86663-91-7
 11. MILOJEVIC SASA, PESIC RADIVOJE, BENEFIT AND RESTRICTIONS RELATED TO THE APPLICATION OF NATURAL GAS AS ENGINE FUEL FOR CITY BUSES, 13th International Conference on Clean Energy 2014 (ICCE-2014), Istanbul, Turkey, 2014, June 8-12, pp. 1-8, ISBN 978-605-64806-0-7
 12. Sasa Milojevic, Optimization of the Hydrogen System for City Busses with Respect to the Traffic Safety, 20th World Hydrogen Energy Conference (WHEC 2014), KDJ Convention Center, Gwangju Metropolitan City, S. Korea, 2014, June 15-20, pp. 853-861, ISBN 978-1-63439-655-4
 13. Saša MILOJEVIĆ, Nenad ILIĆ, APPLICATION OF HYDROGEN AS AN ALTERNATIVE FUEL FOR PROPULSION SYSTEMS IN CITY BUSES OVERVIEW, International Congress Motor Vehicles & Motors 2014, Kragujevac, 2014, 9th-10th October, pp. 268-275, ISBN 978-86-6335-010-6
 14. Saša MILOJEVIĆ, Radivoje PEŠIĆ, Dragan TARANOVIĆ, Aleksandar DAVINIĆ, TRIBOLOGICAL OPTIMIZATION OF RECIPROCATING MACHINES ACCORDING TO IMPROVING PERFORMANCE, International Congress Motor Vehicles & Motors 2014, Kragujevac, 2014, 9th-10th October, pp. 372-382, ISBN 978-86-6335-010-6
 15. Aleksandar Davinić, Radivoje Pešić, Dragan Taranović, Saša Milojević., THE USE OF MODERN FUELS IN DIESEL ENGINES OF THE OLDER GENERATION., DEMI 2015, 12th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology., Banja Luka, 2015, 29– 30 May, pp. 703-712, ISBN 978-99938-39-53-8
 16. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Application Natural Gas on City Buses and Their Introduction in the Traffic, SimTerm 2015, 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Republic of Serbia, Sokobanja, 2015, 20–23, October, pp. 987-993, ISBN 978-86-6055-076-9
 17. Saša Milojević, Radivoje Pešić, APPLICATION OF BIOMETHANE IN PROPULSION AND MOBILE SYSTEMS, DEMI 2015, 12th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, Banja Luka, 2015, 29th – 30th May, pp. 681-686, ISBN 978-99938-39-53-8
 18. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Aleksandar Davinić, Dragan Taranović, COATED AL PISTON AS TECHNOLOGICAL SOLUTION TO LOWERING OF FRICTION LOSSES INSIDE IC ENGINE, DEMI 2015, 12th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology., Banja Luka, 2015, 29– 30 May, pp. 741-746, ISBN 978-99938-39-53-8.
 19. Milan BUKVIĆ, Živojin PETROVIĆ, Blaža STOJANOVIĆ, Saša MILOJEVIĆ, MODELS AND SIMULATIONS OF TRANSMISSION OF HYBRID AND ELECTRIC VEHICLES, International Congress Motor Vehicles & Motors 2016, Kragujevac, 2016, 9-10. oktobar, pp. 149-155, ISBN 978-86-6335-037-3
 20. Saša MILOJEVIĆ, Radivoje PEŠIĆ, Dragan TARANOVIĆ, FIRE SAFETY OF CNG BUSES – PROPER EXPERIENCES, International Congress Motor Vehicles & Motors 2016, Kragujevac, 2016, 9-10. oktobar, pp. 97-106, ISBN 978-86-6335-037-3
 21. GRUJIĆ Ivan, STOJANOVIĆ Nadica, GLIŠOVIĆ Jasna PhD, DAVINIĆ Aleksandar PhD, MILOJEVIĆ Saša, MODELING AND AERODYNAMIC SIMULATION OF THE PASSENGER VEHICLE, PROCEEDINGS OF THE 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING (ISCAME 2017), Debrecen, Hungary, 2017, 12-13 October, pp. 172-177, ISBN 978-963-473-304-1
 22. Saša MILOJEVIĆ, Dragan DžUNIĆ, Dragan TARANOVIĆ, Radivoje PEŠIĆ, Slobodan MITROVIĆ, TRIBOLOGICAL REINFORCEMENTS FOR CYLINDER LINER OF ALUMINUM - EXAMPLE COMPRESSORS FOR BRAKE SYSTEMS OF TRUCKS AND BUSES, 15th International Conference on Tribology SERBIATRIB ’17, Kragujevac, 2017, 17 – 19 May, pp. 251-257, ISBN 978‐86‐6335‐041‐0
 23. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Dragan Taranović, DETERMINATION OF LOSSES RELATED TO FRICTION WITHIN THE RECIPROCATING COMPRESSORS - INFLUENCES OF TRIBOLOGICAL OPTIMIZATION OF PISTON AND CYLINDER, 13th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2017, Banja Luka, Republic of Srpska, 2017, 26-27 May, pp. 723-728, ISBN 978-99938-39-72-9
 24. STOJANOVIĆ Nadica, GRUJIĆ Ivan, GLIŠOVIĆ Jasna PhD, MILOJEVIĆ Saša, DAVINIĆ Aleksandar PhD, VANES SHAPE OPTIMIZATION OF VENTILATED DISC BRAKES FOR HEAVY DUTY VEHICLES, PROCEEDINGS OF THE 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING (ISCAME 2017), Debrecen, Hungary, 2017, 12-13 October, pp. 491-496, ISBN 978-963-473-304-1
 25. Radivoje Pešić, Saša Milojević, Dragan Taranović, Milan Stanojević, EXPERIENCES RELATED TO THE INSPECTION OF MOTOR VEHICLES RUNNING ON NATURAL GAS IN THE REPUBLIC OF SERBIA, VII International Congress, Motor Vehicles & Motors 2018, Ecology - Vehicle and Road Safety - Efficiency, Serbia, Kragujevac, 2018, 4-5 October, pp. 245-254, ISBN 978-86-6335-055-7
 26. Sandra Veličković, Blaža Stojanović, Lozica Ivanović, Slavica Miladinović, Saša Milojević, APPLICATION OF NANOCOMPOSITES IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY, VII International Congress, Motor Vehicles & Motors 2018, Ecology - Vehicle and Road Safety - Efficiency, Serbia, Kragujevac, 2018, 4-5 October, pp. 323-332, ISBN 978-86-6335-055-7
 27. Saša Milojević and Radivoje Pešić, Influence ferrous based reinforcements on tribological parameters of aluminum cylinder for piston compressor in brake system of bus., 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY (TURKEYTRIB’18), Istanbul, Turkey, 2018, 18. april, pp. 78-, ISBN 978-605-9546-10-2
 28. Saša Milojević, Dragan Džunić, Dragan Taranović, Radivoje Pešić, Slobodan Mitrović, EXPERIMENTAL DETERMINATION OF TRIBOLOGICAL CHARACTERISTICS OF COMPOSITE MATERIALS IN USE FOR PARTS IN ALUMINUM AIR COMPRESSOR (PISTON AND CYLINDER), VII International Congress, Motor Vehicles & Motors 2018, Ecology - Vehicle and Road Safety - Efficiency, Serbia, Kragujevac, 2018, 4-5 October, pp. 383-392, ISBN 978-86-6335-055-7
 29. Saša MILOJEVIĆ, Radivoje PEŠIĆ, Challenges in City Transport - Alternative Fuels and Door to Door Model, The 4th INTERNATIONAL CONFERENCE MECHANICAL ENGINEERING IN XXI CENTURY (MASING 2018), University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering, Serbia, 2018, 19-20 April, pp. 387-392, ISBN 978-86-6055-103-2
 30. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Aleksandar Davinić, Dragan Taranović, Snežana Petković, Emil Hnatko, Radmilo Stefanović, Stevan Veinović, INFLUENCE OF VARIABLE COMPRESSION RATIO ON EMISSION AND VIBE FUNCTION PARAMETERS OF EXPERIMENTAL ENGINE, VII International Congress, Motor Vehicles & Motors 2018, Ecology - Vehicle and Road Safety - Efficiency, Serbia, Kragujevac, 2018, 4-5 October, pp. 227-244, ISBN 978-86-6335-055-7
 31. S. Milojević, R. Pešić, J. Lukić, D. Taranović, T. Skrucany and B Stojanović, Vehicles optimization regarding to requirements of recycling Example: Bus dashboard, 9th International Scientific Conference - Research and Development of Mechanical Elements and Systems (IRMES 2019), University of Kragujevac, Faculty of Engineering, 2019, 5–7 September, pp. 1-7
 32. Saša Milojević, Dragan Džunić, Dragan Taranović, Radivoje Pešić, Slobodan Mitrović, OPTIMIZATION OF MECHANICAL LOSSES IN RECIPROCATING AIR COMPRESSOR WITH CYLINDER CONSISTING OF ALUMINUM ALLOY, Proceedings on Engineering Sciences, 16th International Conference on Tribology – SERBIATRIB ‘19, University of Kragujevac, Faculty of Engineering, Serbia, 2019, 15. May, pp. 357-364, ISBN 2620 - 2832
 33. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Dragan Taranović, Aleksandar Davinić, POWER MEASUREMENT OF MECHANICAL LOSSES IN EXPERIMENTAL RECIPROCATING AIR COMPRESSOR IMPACT OF PISTON GROUP, 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOMPLISHMENTS IN MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING DEMI 2019, University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, 2019, 24 May, pp. 485-490, ISBN 978-99938-39-85-9
 34. Dragan Vašalić, Zoran Masoničić, Saša Milojević, Ivan Ivković, Radivoje Pešić, SOME ASPECTS CONCERNING MANAGEMENT OF ROAD TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS USING CONTEMPORARY INFORMATION SYSTEMS, 8th International Congress Motor Vehicles & Motors 2020, University of Kragujevac, Faculty of Engineering, 2020, 8.X, pp. 337-342, ISBN 978-86-6335-074-8
 35. Ivan Miletić, Marko Miletić, Saša Milojević, Robert Ulewicz, Ružica Nikolić, THE BUCKLING ANALYSIS OF A ELASTICALLY CLAMPED RECTANGULAR PLATE, 8th International Congress Motor Vehicles & Motors 2020, University of Kragujevac Faculty of Engineering, 2020, 8.X, pp. 183-190, ISBN 978-86-6335-074-8
 36. Milan Blagojević, Milan Bojović, Saša Milojević, Petar Marković, Dragan Lazarević, MODIFICATION OF RACING CAR CYLINDER HEAD USING 3D DIGITIZATION AND REVERSE ENGINEERING, 8th International Congress Motor Vehicles & Motors 2020, University of Kragujevac Faculty of Engineering, 2020, 8.X, pp. 191-196, ISBN 978-86-6335-074-8
 37. Nikola Nešić, Julijana Simonović, Milan Blagojević, Saša Milojević and Srđan Jović, Vehicle Suspension System with Integrated Inerter - Extended Analysis, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, IX International Congress Motor Vehicles and Motors (MVM 2022), Kragujevac, Serbia, 2022, 13/10-14/10, pp. 1271, ISBN 1757-899X
 38. Mladen Radojković, Saša Milojević, Snežana Joksić, Aleksandra Kokić Arsić, Blaža Stojanović, Distribution of Minimum main Normal Stress in Uniaxial Tension Plate with Circular Opening, XII International Conference on Social and Technological Development, Trebinje, 2023, 15-18.06., pp. 454-458, ISBN 978-99955-40-70-8
 39. Saša Milojević, Goran Bošković, Slobodan Savić, Blaža Stojanović, Conditions for Safe Application of Liquefied Natural Gas in Heavy-Duty Garbage Trucks, The 20th International Conference “Man and Working Environment” Safety Engineering & Management – Science, Industry, Education (SEM-SIE 2023), Niš, 2023, 7-8.12., pp. 201-205, ISBN 978-86-6093-115-5
 40. Saša Milojević, Nataša Kontrec, Stefan Panić, Vera Petrović, Slobodan Drašković, Hranislav Milošević, Maintainability Analysis of the Special Purpose Vehicle Engine, VIII Всероссийская Конференция с Международным Участием "Безопасность и Мониторинг Природных и Техногенных Систем", Красноярск, 2023, 6-20.10., pp. 91-94, ISBN 978-5-905569-25-8
 41. Snežana Joksić, Mladen Radojković, Živče Šarkočević, Saša Milojević, Blaža Stojanović, Stress Analysis of Gear Shift Fork with Mass Optimization, XII International Conference on Social and Technological Development, Trebinje, 2023, 15-18.06., pp. 459-464, ISBN 978-99955-40-70-8
 42. Snežana Joksić, Mladen Radojković, Živče Šarkočević, Saša Milojević, Blaža Stojanović, Deformation Analysis of Gear Shift Fork with Mass Optimization, 14th DQM International Conference- DQM-POLYTECH-2023, Life Cycle Engineering and Management, Prijevor, 2023, 22-23.06., pp. 165-171, ISBN 978-86-86355-52-2
 43. Suzana Petrović Savić, Vladimir Kočović, Dragan Džunić, Marko Pantić, Sonja Kostić, Saša Milojević, Tijana Prodanović, Surface Characterisation using Image Processing, 18th International Conference on Tribology-SERBIATRIB ’23, Kragujevac, 2023, 17-19.05, pp. 737-742, ISBN 978-86-6335-103-5
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
2
Укупан
 1. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Aleksandar Davinić, Tomaš Skrucany, Dragan Taranović, Effect of Changes in Compression Ratio upon Experimental Diesel Engine Performance, 19th International Conference on Thermal Science and Engineering of Serbia, SimTerm 2019, Sokobanja, Serbia, 2019, 22-25 October, pp. 169, ISBN 978-86-6055-123-0
 2. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Jovanka Lukić, Dragan Taranović, Tomas Skrucany, Blaža Stojanović, VEHICLES OPTIMIZATION REGARDING TO REQUIREMENTS OF RECYCLING EXAMPLE: BUS DASHBOARD, Book of Abstracts for the 9th International Scientific Conference on Research and Development of Mechanical Elements and Systems, IRMES 2019, University of Kragujevac Faculty of Engineering, 2019, 5-7 September, pp. 212-213, ISBN 978‐86‐6335‐061‐8
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
4
Укупан
 1. Saša Milojević, Dobrosav Gročić, Dragić Dragojlović, CNG PROPULSION SYSTEM FOR REDUCING NOISE OF EXISTING CITY BUSES, Journal of Applied Engineering Science, Vol.14, No.3, pp. 377-382, ISSN 1451-4117, Doi 10.5937/jaes14-10991, 2016
 2. Milan BUKVIĆ, Blaža STOJANOVIĆ, Lozica IVANOVIĆ, Saša MILOJEVIĆ, RECYCLING OF THE HYBRID AND ELECTRIC VEHICLES, ACTA TECHNICA CORVINIENSIS - Bulletin of Engineering, Vol.10, No.3, pp. 107-114, ISSN 2067-3809, Doi -, 2017
 3. Saša Milojević, SUSTAINABLE APPLICATION OF NATURAL GAS AS ENGINE FUEL IN CITY BUSES – BENEFIT AND RESTRICTIONS, Journal of Applied Engineering Science, Vol.15, No.1, pp. 81-88, ISSN 1451-4117, Doi 10.5937/jaes15-12268, 2017
 4. Stefan Panić, Vera Petrović, Slobodan Drašković, Nataša Kontrec, Saša Milojević, НАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИБРИДНОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ FSO/RF ПРИЕМНЫМ РАЗНООБРАЗИЕМ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИГНАЛА ХИ-КВАДРАТ/ГАММА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И РИЦИАНОВСКОГО ЗАТУХАНИЯ, Вестник ВКТУ им. Д. Серикбаева, Vol.8, No.4, pp. 304-313, ISSN 1561-4212, Doi 10.51885/1561-4212_2023_4_304, 2023
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
29
Укупан
 1. Milojević SAŠA, Pešić RADIVOJE, Davinić ALEKSANDAR, Veinović STEVAN, INFLUENCE OF VARIABLE COMPRESSION RATIO ON CHARACTERISTICS OF DIESEL ENGINE, Scientific Bulletin Automotive Series, Vol.12, No.16, pp. 193-203, ISSN 1453-1100, 2006
 2. Milojević S., Pešić R., LOGISTIKA PRIMENE PRIRODNOG GASA KAO MOTORNOG GORIVA, Traktori i pogonske mašine, Vol.16, No.2, pp. 68-74, ISSN 0354-9496-2011, 2011
 3. Saša Milojević, Radivoje Pešić, CNG BUSES FOR CLEAN AND ECONOMICAL CITY TRANSPORT, Mobility & Vehicle Mechanics, International Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems, Vol.37, No.4, pp. 57-71, ISSN 1450-5304, 2011
 4. Milojević S., Pešić R., Taranović D., IZVOĐENJE VENTILA KLIPNIH KOMPRESORA I USLOVI PRI MODELIRANJU, Traktori i pogonske mašine, Vol.17, No.2-3, pp. 71-77, ISSN 0354-9496-2012, 2012
 5. Dobrivoje Ninković, Dragan Taranović, Saša Milojević, Radivoje Pešić., MODELLING VALVE DYNAMICS AND FLOW IN RECIPROCATING COMPRESSORS, Mobility & Vehicle Mechanics, International Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems, Vol.39, No.3, pp. 46-63, ISSN 1450-5304, 2013
 6. Milojević S., Filipović N., Pešić R., RAZMENA TOPLOTE IZMEĐU GASA I CILINDRA U KLIPNOM KOMPRESORU, Traktori i pogonske mašine, Vol.18, No.3, pp. 12-18, ISSN 0354-9496-2013, 2013
 7. Milojević S., Pešić R., Taranović D., Davinić A., MERENJE HODA PLOČE VENTILA, EKSPERIMENTALNOG KLIPNOG KOMPRESORA, Traktori i pogonske mašine, Vol.18, No.3, pp. 19-25, ISSN 0354-9496-2013, 2013
 8. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Dušan Gordić, NATURAL GAS AS A SAFE TECHNOLOGY FOR CLEAN URBAN VEHICLES, Mobility & Vehicle Mechanics, International Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems, Vol.39, No.1, pp. 7-24, ISSN 1450-5304, 2013
 9. Blaža Stojanović, Ivan Milanović, Saša Milojević, Aleksandar Skulić, Radomir Janjić, THE IMPACT OF THE PRE-TENSIONING ON THE LOAD DISTRIBUTION OF TIMING BELT DRIVES, Tehnička dijagnostika, Vol.13, No.4, pp. 7-14, ISSN 1451-1975, 2014
 10. Milojević S., Pešić R., PRIMENA BIOMETANA U MOTORNIM VOZILIMA, Journal Tractors and Power Machines, Vol.19, No.4, pp. 16-25, ISSN 0354-9496-2014, 2014
 11. Milojević S., Pešić R., Taranović D., TRIBOLOŠKA REŠENJA U RAZVOJU KLIPNIH MAŠINA, Traktori i pogonske mašine, Vol.19, No.3, pp. 79-87, ISSN 0354-9496-2014, 2014
 12. Saša Milojević, Nenad Ilić, Radivoje Pešić, APPLICATION OF HYDROGEN AS ALTERNATIVE FUEL FOR PROPULSION SYSTEMS IN CITY BUSES - OVERVIEW, Mobility & Vehicle Mechanics, International Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems, Vol.40, No.3, pp. 69-84, ISSN 1450-5304, 2014
 13. Milojević S., Pešić R., Taranović D., Davinić A., PREVLAKE ZA ALUMINIJUMSKE CILINDRE KLIPNIH KOMPRESORA, Traktori i pogonske mašine, Vol.20, No.3/4, pp. 67-73, ISSN 0354-9496, Doi -, 2015
 14. Milojević S., Pešić R., PROJEKTOVANJE SISTEMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA AUTOBUSA NA PRIRODNI GAS, Traktori i pogonske mašine, Vol.21, No.2/3, pp. 63-69, ISSN 0354-9496, Doi -, 2016
 15. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Dragan Taranović, Aleksandar Davinić, TRIBOLOGICAL OPTIMIZATION OF RECIPROCATING MACHINES ACCORDING TO IMPROVING PERFORMANCE, Mobility & Vehicle Mechanics, International Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems, Vol.42, No.1, pp. 29-44, ISSN 1450-5304, Doi -, 2016
 16. Milan Bukvić, Živojin Petrović, Blaža Stojаnović, Saša Milojević, MODELS AND SIMULATIONS OF TRANSMISSION OF HYBRID AND ELECTRIC VEHICLES, Mobility & Vehicle Mechanics, International Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems, Vol.43, No.2, pp. 1-12, ISSN 1450-5304, Doi 10.24874/mvm.2017.43.02.01, 2017
 17. Milojević S., Pešić R., Taranović D., TRIBOLOŠKA ISPITIVANJA ALUMINIJUMSKOG CILINDRA KOMPRESORA KOČNOG SISTEMA, Traktori i pogonske mašine, Vol.22, No.3/4, pp. 87-92, ISSN 0354-9496, Doi -, 2017
 18. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Dragan Taranović, FIRE SAFETY OF CNG BUSES – PROPER EXPERIENCES, Mobility & Vehicle Mechanics (MVM), Vol.43, No.4, pp. 23-37, ISSN 1450-5304, Doi 10.24874/mvm.2017.43.04.03, 2017
 19. Pešić R., Milojević S., Davinić A., Taranović D., Petković S., Hnatko E., Stefanović R., Veinović S., UVOĐENJE NAUČNE EKOLOGIJE U SVE OBLASTI POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, Traktori i pogonske mašine, Vol.23, No.3-4, pp. 49-60, ISSN 0354-9496, Doi -, 2018
 20. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Determination of Combustion Process Model Parameters in Diesel Engine with Variable Compression Ratio, Hindawi Journal of Combustion, Vol.2018, No.Article ID 5292837, pp. 1-11, ISSN 2090-1976, Doi https://doi.org/10.1155/2018/5292837, 2018
 21. Tomáš Skrúcaný, Saša Milojević, Štefánia Semanová, Tomáš Čechovič, Tomasz Figlus and František Synák, The Energy Efficiency of Electric Energy as a Traction Used in Transport, Transport technic and technology, Vol.14, No.2, pp. 9-14, ISSN 2585-8084, Doi 10.2478/ttt-2018-0005, 2018
 22. Milojević S., Pešić R., Taranović D., Stojanović B., METODA ZA ODREĐIVANJE PROTOKA I MEHANIČKE EFIKASNOSTI KOMPRESORA KOČNOG SISTEMA, Traktori i pogonske mašine, Vol.24, No.3-4, pp. 70-66, ISSN 0354-9496, 2019
 23. Radivoje Pešić, Saša Milojević, Dragan Taranović, Milan Stanojević, GUIDELINES FOR CERTIFICATION AND INSPECTION OF VEHICLES ON NATURAL GAS IN THE REPUBLIC OF SERBIA AND ISSUING OF CERTIFICATE, Mobility & Vehicle Mechanics (MVM), Vol.45, No.1, pp. 4963, ISSN 2334-9891, Doi 10.24874/mvm.2019.45.01.05, 2019
 24. Sandra Veličković, Blaža Stojanović, Lozica Ivanović, Slavica Miladinović, Saša Milojević, PRIMENA NANOKOMPOZITA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI, Mobility & Vehicle Mechanics (MVM), Vol.45, No.3, pp. 51-64, ISSN 1450-5304, Doi 10.24874/mvm.2019.45.03.05, 2019
 25. Milojević S., Pešić R., Stojanović B., Milojević I., Miletić I., LOGISTIKA RECIKLAŽE RETKIH METALNIH MATERIJALA ZA IZRADU PERMANENTNIH MAGNETA HIBRIDNIH VOZILA, Traktori i pogonske mašine, Vol.25, No.3-4, pp. 50-57, ISSN 0354-9496, 2020
 26. Saša Milojević, Ivan Miletić, Blaža Stojanović, Ivana Milojević, Marko Miletić, LOGISTICS OF ELECTRIC DRIVE MOTOR VEHICLES RECYCLING, Mobility & Vehicle Mechanics (MVM), Vol.46, No.2, pp. 31-43, ISSN 1450-5304, Doi 10.24874/mvm.2020.46.02.03, 2020
 27. Dragan Vašalić, Zoran Masoničić, Saša Milojević, Ivan Ivković, Radivoje Pešić, NEKI ASPEKTI UPRAVLJANJA DRUMSKIM PREVOZOM OPASNIH TERETA MATERIJA PRIMENOM SAVREMENIH INFORMACIONIH SISTEMA, Motorna Vozila i Motori, Vol.47, No.4, pp. 25-34, ISSN 1450-5304, Doi 10.24874/mvm.2021.47.04.03, 2021
 28. Saša Milojević, Radoje Jovanović, Radivoje Pešić, TEČNI PRIRODNI GAS KAO ALTERNATIVNO GORIVO ZA POGON VOZILA, Traktori i pogonske mašine, Vol.26, No.3-4, pp. 64-60, ISSN 0354-9496, Doi -, 2021
 29. Ivan Miletić, Marko Miletić, Saša Milojević, Robert Ulewicz, Ružica Nikolić, THE BUCKLING ANALYSIS OF A ELASTICALLY CLAMPED RECTANGULAR PLATE, Mobility & Vehicle Mechanics (MVM), Vol.48, No.1, pp. 37-46, ISSN 1450-5304, Doi 10.24874/mvm.2022.48.01.03, 2022
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
8
Укупан
 1. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Stevan Veinović, ISTRAŽIVANJE UTICAJA STEPENA KOMPRESIJE NA EMISIJU I DRUGE KARAKTERISTIKE MOTORA SUS, Zastava, Časopis za nauku u praksi, Vol.18, No.41, pp. 40-45, ISSN 0352-292, 2006
 2. Saša Milojević, RECONSTRUCTION OF EXISTING CITY BUSES ON DIESEL FUEL FOR DRIVE ON HYDROGEN, Applied Engineering Letters, Vol.1, No.1, pp. 16-23, ISSN 2466-4677, Doi -, 2016
  RECONSTRUCTION_OF_EXISTING_CITY_BUSES_ON (1).pdf
 3. Саша Милојевић, Радивоје Пешић, Биометан као гориво мобилних система, Пољопривредников пољопривредни календар 2018, Vol.1, No.1, pp. 133 - 135, ISSN 1450-5436, Doi -, 2018
 4. Saša MILOJEVIĆ, Dragan DŽUNIĆ, Dragan TARANOVIĆ, Radivoje PEŠIĆ, Slobodan MITROVIĆ, OPTIMIZACIJA MEHANIČKIH GUBITAKA U KLIPNOM KOMPRESORU ZA VAZDUH SA CILINDROM OD LEGURE ALUMINIJUMA, Proceedings on Engineering Sciences, Vol.1, No.1, pp. 357-364, ISSN 2620-2832, Doi 10.24874/PES01.01.046, 2019
 5. Tomáš Skrúcaný, František Synák, Martin Kendra, Saša Milojević, Air Conditioning and Selected Vehicle Characteristics, Applied Engineering Letters Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol.5, No.1, pp. 8-15, ISSN 2466-4677, Doi 10.18485/aeletters.2020.5.1.2, 2020
 6. Tomas Skrucany, Maria Stopkova, Ondrej Stopka, Saša Milojević, Design of a Daily-User Methodology to Detect Fuel Consumption in Cars with Spark Ignition Engine, Applied Engineering Letters Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol.5, No.3, pp. 80-86, ISSN 2466-4847, Doi 10.18485/aeletters.2020.5.3.2, 2020
 7. Saša Milojević, Božidar Krstić, Radoje Jovanović, LOGISTIKA PRIMENE TEČNOG PRIRODNOG GASA U MOBILNIM SISTEMIMA, Traktori i pogonske mašine, Vol.27, No.3/4, pp. 25-31, ISSN 0354-9496, 2022
 8. Saša Milojević, Božidar Krstić, Radoje Jovanović, LOGISTIKA PRIMENE TEČNOG PRIRODNOG GASA U MOBILNIM SISTEMIMA, Traktori i pogonske mašine, Vol.27, No.3/4, pp. 25-31, ISSN 0354-9496, 2022
Списак резултата М54
Уређивање водећег научног часописа националног значаја (на годишњем нивоу)
Број
3
Укупан
 1. Saša Milojević, Tomas Skrucany, Hranislav Milošević, Darko Stanojević, Mladen Pantić, Blaža Stojanović, ALTERNATIVE DRIVE SYSTEMS AND ENVIRONMENTALY FRIENDLY PUBLIC PASSENGERS TRANSPORT, Applied Engineering Letters, Vol.3, No.3, pp. 105-113, ISSN 2466-4847, Doi https://doi.org/10.18485/aeletters.2018.3.3.4, 2018
 2. F. Synák, J. Synák, T. Skrúcaný, S. Milojević, MODIFICATION OF ENGINE CONTROL UNIT DATA AND SELECTED VEHICLE CHARACTERISTICS, Applied Engineering Letters, Vol.4, No.4, pp. 120-127, ISSN 2466-4677, Doi -, 2019
 3. T. Skrucany, S. Semanova, S. Milojević, A. Ašonja, NEW TECHNOLOGIES IMPROVING AERODYNAMIC PROPERTIES OF FREIGHT VEHICLES, Applied Engineering Letters, Vol.4, No.2, pp. 48-54, ISSN 2466-4677, 2019
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
6
Укупан
 1. Saša Milojević, Radivoje Pešić, Nenad Ilić, PRVI SRPSKI NISKOPODNI GRADSKI AUTOBUS SA POGONOM NA KOMPRIMOVANI PRIRODNI GAS, DEMI 2009, 9th International Conference on accomplishments in electrical and mechanical engineering and information technology, Banja Luka, 2009, 28–29. maj, pp. 657-662, ISBN 978-99938-39-23-1
 2. Saša Milojević, Radivoje Pešić, PROJEKTOVANJE I PRIMENA SAVREMENIH CNG SISTEMA ZA AUTOBUSE, Savetovanje GAS 2010, Vrnjačka banja, 2010, 18. - 21.o5, pp. 1-9, ISBN 0354-8589
 3. Radivoje Pešić, Saša Milojević, PROBLEMATIKA KONTROLISANJA I TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA NA GASNI POGON, Stručni skup TEHNIČKI PREGLEDI VOZILA REPUBLIKE SRPSKE 2012, Teslić, 2012, 16-17. 06, pp. 25-42
 4. Dragan Taranović, Radivoje Pešić, Aleksandar Davinić, Saša Milojević, THERMODYNAMIC CHARACTERISTICS OF RECIPROCATING COMPRESSORS FOR MOTOR VEHICLES, DEMI 2013, 11th International Conference on accomplishments in electrical and mechanical engineering and information technology, Banja Luka, 2013, 30th May - 1st June, pp. 955-960, ISBN 978-99938-39-46-0
 5. Saša Milojević, Jovanka Lukić, Radivoje Pešić, CONTRIBUTION TO THE REDUCTION OF TRAFFIC NOISE BY APPLICATION OF THE CNG BUSES, DEMI 2013, 11th International Conference on accomplishments in electrical and mechanical engineering and information technology, Banja Luka, 2013, 30th May - 1st June, pp. 873-878, ISBN 978-99938-39-46-0
 6. Radivoje Pešić, Saša Milojević, Dragan Taranović, Problematika primene komprimovanog prirodnog gasa u motornim vozilima (ugradnja, ispitivanje i logistika), Naučno-stručni skup o ispitivanju vozila u Republici Srbiji 2016, Beograd, 2016, 22.03., pp. 29-38, ISBN -
Списак резултата М92
Реализован патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско дело
Број
1
Укупан
 1. Милојевић Саша, Илић Ненад, Вујовић Зоран., УГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА ЗА КПГ ПОСРЕДСТВОМ ЧЕЛИЧНИХ НОСАЧА НА КРОВУ АУТОБУСА, 52021, Република Србија, Завод за интелектуалну својину, исправа о патенту број 52021, Београд, 2012

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Мотори са унутрашњим сагоревањем, вежбе, На матичном факултету, 2000/2001
 2. Мотори са унутрашњим сагоревањем, вежбе, На матичном факултету, од 2002/2003 до 2005/2006.
 3. Погонски и мобилни системи, вежбе, На матичном факултету, од 2011/2012 →
 4. Машински елементи, вежбе, На матичном факултету, од 2012/2013 →
 5. Мотори са унутрашњим сагоревањем I, вежбе, На матичном факултету, од 2012/2013 →
 6. Моторна возила I, вежбе, Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу (ВТШСС), Остало, 2012/2013
 7. Савремена средства у друмском саобраћају, вежбе, ВТШСС., Остало, 2012/2013
 8. Моторна возила II, вежбе, ВТШСС, Остало, 2012/2013
 9. Моторна возила II – мотори са унутрашњим сагоревањем, вежбе, ВТШСС, Остало, 2012/2013
 10. Опрема моторних возила и мотора, вежбе, На матичном факултету, од 2013/2014
 11. Одрживи развој моторних возила, вежбе, На матичном факултету, од 2014/2015 →

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Израда прототипа за патентно решење генератора електролитичког праскавог гаса. Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, Иновациона активност, евиденциони број 451-03-2372/РФЛ-ИА/09 од 12. 06. 2012. год.
 2. Istraživanje bezbednosti vozila kao dela kibernetskog sistema: Vozač-vozilo-okruženje (TR 35041 ).

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. HyCMbus – HYBRID DRIVE SYSTEM FOR AN ADVANCED CITY LOW FLOOR MINIBUS. (2008). Позив FP7-SME-2008-1, референтни број предложеног пројекта FP7-230744 (координатор и вођа потпројекта, у оквиру припреме и пријаве пројекта)
 2. E-MINICHASSIS – ELECTRICALLY DRIVEN LOW FLOOR MINIBUS CHASSIS. Позив FP7-SME-2010-1, број пројекта FP7-261884 (координатор пројекта – Consortium and cooperation manager WP8 и вођа потпројекта – Product leader WP4, WP5, WP6, WP7). Пројекат je прошао оцењивање – праг до одобрења финансијских средстава – Evaluation Summary Report 261884, REA decision No. C(2010)5987, 26/08/2010

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. Приправник за послове истраживача и сарадник. Катедра за моторна возила и моторе и Центар за техничку исправност возила. Машински факултет у Крагујевцу, На матичном факултету, Од 2000. до 2005. године
 2. Члан Одбора за науку, екологију и енергетику Привредне коморе Републике Србије, Београд, На нивоу републике или локалне самоуправе, Од 2008. до 2010.
 3. Промоција и организација еколошког превоза спортиста - учесника 25. Универзијаде, Београд , На нивоу републике или локалне самоуправе, 2009.
 4. Чланство у Удружењу за гас Републике Србије (члан председништва), Београд, На нивоу републике или локалне самоуправе, 2009/2010
 5. Чланство у Савезу машинских и електротехничких инжењера Републике Србије, Београд, На нивоу републике или локалне самоуправе, Од 2009. год.
 6. Стручни сарадник/ истраживач, члан комисије, лице одговорно за квалитет (ISO 17020:2002 и ISO 17020:2012) и технички секретар. Катедра за моторна возила и моторе и Центар за техничку исправност возила., На матичном факултету, Од 2011. год.
 7. Рецензент у међународном часопису са СЦИ листе: International Journal of Automotive Technology, Остало, Од 2012. године
 8. Сарадник у настави. Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу, Остало, 2012/2013
 9. Иноватор. Решење о регистрацији као субјекта иновационе делатности, ознака у Регистру: РФЛ 160/2012. Република Србија, Министарство просвете и науке, На нивоу републике или локалне самоуправе, Од 18.07.2012.
 10. Овлашћени инжењер испитивања возила на Центру за Техничку исправност возила (ТИВ) Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. Република Србија, Агенција за безбедност саобраћаја, Београд, На матичном факултету, Од 02. 2013. године.
 11. Оснивач и овлашћени заступник стручног удружења за промоцију примене алтернативних горива и погонских и мобилних система на алтернативни погон. , На нивоу републике или локалне самоуправе, Од 18.08.2013. године.
 12. Секретар научног одбора међународног конгреса Motor Vehicles & Motors 2014, Крагујевац, На матичном факултету, Октобар 2014. године.
 13. Секретар организационог одбора међународног конгреса Motor Vehicles & Motors 2014, Крагујевац, На матичном факултету, Октобар 2014. године.
 14. Одслужење војног рока. Гардијска бригада у Београду, класа децембар 2000. год., На нивоу републике или локалне самоуправе, 2000/2001
 15. Помоћник техничког уредника часописа Applied Engineering Letters, ISSN: 2466‐4677, ISSN 2466-4847 (Online)., На нивоу републике или локалне самоуправе, Od 2016.
 16. Члан организационог одбора Научно-стручног скупа о испитивању возила у Републици Србији 2016, Београд 22. март 2016., На нивоу републике или локалне самоуправе, mart 2016.
 17. Технички директор (производња, испитивање, хомологација и сервисирање камиона и аутобуса, јавни градски превоз, продаја возила и маркетинг), Вуловић транспорт д.о.о. Крагујевац., На дужности органа пословађења, 2006-2010
 18. Председник стручне комисије за полагање теоретског и практичног дела испита за возаче моторних возила према Закону о безбедности саобраћаја на путевима. Ауто школа Обука Ларго доо Крагујевац , Остало, 2007-2013
 19. Технички директор (производња, испитивање и хомологација камиона и аутобуса са погоном на дизел гориво и природни гас КПГ). МАЗ СР д.о.о. Крагујевац , На дужности органа пословађења, 2010-2011
 20. Председник одбора за квалитет – Технички руководилац (ISO 9001:2008, испитивање, монтажа и сервис камиона и аутобуса, технички преглед и градски превоз). Вуловић транспорт доо Крагујевац и МАЗ СР ДОО Крагујевац., На дужности органа пословађења, 2006-2011
 21. Руководилац тима за производњу, испитивање и хомологацију камиона и аутобуса са погоном на дизел гориво и природни гас КПГ. Вуловић транспорт доо Крагујевац и МАЗ СР доо Крагујевац. , На дужности органа пословађења, 2006-2011