ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Славица Миладиновић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеСлавица Миладиновић
Година и место рођењаЈагодина, 1991.
ЗвањеИстраживач приправник
E-mailslavicam@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаФакултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство (Машинске конструкције и механизација)

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година2012
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука Универѕитета у Крагујевцу
НасловПримена интерактивне рачунарске графике
ОбластМашинско инжењерство
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година2014
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука Универѕитета у Крагујевцу
НасловИзбор оптималних параметара зупчастих парова планетарних преносника
ОбластМашинско инжењерство

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
2016Факултет инжењерских наука Универѕитета у КрагујевцуИстраживач приправник
2019Факултет инжењерских наукаИстраживач сарадник

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
2017Летња школа под називом „Intelligent materials of the future“ нa Silesian University of Tehnology, Faculty of Mechanical Engineering, Gliwice, Poland.10 дана

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
1
Укупан
 1. B. Stojanović, A. Venc, I. Bobić, S. Miladinović, J. Skerlić, Experimental optimisation of the tribological behaviour of Al/SiC/Gr hybrid composites based on Taguchi’s method and artificial neural network,, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering,, Vol.40, No.311, pp. 1-14, ISSN 1678-5878, Doi 10.1007/s40430-018-1237-y, 2018
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
1
Укупан
 1. B. Stojanović, J. Blagojević, M. Babić , S. Velicković, S. Miladinović, Optimization of hybrid aluminum composites wear using Taguchi method and Artificial Neural Network, Industrial Lubrication and Tribology, Vol.69, No.6, pp. 1005-1015, ISSN 0036-8792, Doi 10.1108/ILT-02-2017-0043, 2017
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
13
Укупан
 1. L. Ivanović, S. Miladinović, B. Stojanović, M. Matejić, Application of magnetic transmission in automotive industry, International Congress Motor Vehicles & Motors 2016, Kragujevac, 2016, 6th-8th October, pp. 289-297, ISBN 978-86-6335-037-3
 2. S. Garić, L. Ivanović, B. Stojanović, S. Miladinović, V. Milovanović, Numerical analysis of aluminum composite cylindrical gears, 3 rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE COMETa 2016, Jahorina, B&H, RS, 2016, 7 th – 9 th December, pp. 147-154, ISBN 978-99976-623-7-8
 3. S. Miladinović, S. Veličković, Optimization and prediction of safety coefficient for surface durability of planetary gearbox using Тaguchi design and Аrtificial Neural Network, 3 rd international scientific conference COMETa 2016, Jahorina, B&H, RS, 2016, 7th – 9th December, pp. 139-146, ISBN 978-99976-623-7-8
 4. B. Stojanovic, S. Radosavljevic, S. Velickovic, S. Miladinovic, M. Bukvic, The influence of lubricant viscosity of the efficiency of worm gear reducer, 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”Research and development of mechanical elements and systems“ IRMES 2017, Trebinje, 2017, 7-9 September, pp. 219-224, ISBN 978-9940-527-53-2
 5. S. Miladinovic, V. Rankovic, M. Babic, B. Stojanovic, S. Velickovic, Prediction of tribological behavior of aluminium matrix hybrid composites using artificial neural networks, 15th International Conference on Tribology – Serbiatrib ‘17, Kragujevac, 2017, 17 – 19 May 2017, pp. 142-149, ISBN 978-86-6335-041-0
 6. S. Miladinović, S. Velicković, B. Stojanović, R. Nikolić, The Taguchi-Grey relational analysis for optimization of the safety coefficient for the surface durability of a planetary gearbox, Proceedings of The 23rd International Seminar of Ph.D. Students "SEMDOK 2018, 24th - 26th January, 2018, Zuberec, Slovakia, pp. 118-123, ISBN 978-80-554-1411-9
 7. S. Miladinović, S. Veličković, B. Stojanović, S. Milojević, Optimization of Ravigneaux planetary gear set, 4 th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa 2018, East Sarajevo – Jahorina, B&H, RS, 2018, 27th-30th November., pp. 366-373, ISBN 978-99976-623-7-8
 8. S. Veličković, B. Stojanović, L. Ivanović, S. Miladinović, S. Milojević, Application of nanocomposites in the automotive industry, International Congress Motor Vehicles & Motors 2018, Kragujevac, Serbia, 2018, 4th - 5th October, pp. 323-332, ISBN 978-86-6335-055-7
 9. Veličković S., Miladinović S., Stojanović B., Nikolić R., Hadzima B., Arsić D., Meško J., TRIBOLOGICAL CHARACTERISTICS OF AL/SIC/GR HYBRID COMPOSITES, MATEC Web Conf., 12th International Conference Quality Production Improvement – QPI 2018, Web Conf, 2018, 31st July, pp. no. of article 02001, ISBN https://doi.org/10.1051/matecconf/201818302001
 10. Z. Djordjevic, B. Stojanovic, J. Blagojevic, S. Miladinovic, Influence of angles of fiber orientation on improving the characteristics of composite cardan shaft using factorial experiment, The 10th International Symposium Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering (KOD 2018), IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Novi Sad, 2018, 6th-8th June, pp. pp. 393 (012086), ISBN https://doi.org/10.1088/1757-899X/393/1/012086
 11. A.Vencl, L.Ivanović, B.Stojanović, E.Zadorozhnaya, S.Miladinović, P.Svoboda, Surface texturing for tribological applications: a review, 16th International Conference on Tribology, Serbiatrib '19, Kragujevac, 2019, 15 – 17 May, pp. 227-239, ISBN 2620-2832
 12. S. Veličković, B. Stojanović, Z. Djordjević, S. Miladinović, J. Blagojević, Effect of reinforcement on mechanical characteristics of A356 alloy nanocomposites, 9th International Scientific Conference - IRMES 2019, Research and Development of Mechanical Elements and Systems. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Kragujevac, 2019, 05 – 07 September, pp. 012039
 13. O. Güler, S. Gajevic, S. Miladinovic, H. Çuvalci, OPTIMIZATION OF ZINC-BASED HYBRID NANOCOMPOSITES USING TAGUCHI GREY RELATION ANALYSIS, International Congress Motor Vehicles & Motors 2020, Kragujevac, Serbia, 2020, 8th- 9th October, pp. 139-147, ISBN 978-86-6335-074-8
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
2
Укупан
 1. S. Veličković, S. Miladinović, B. Stojanović, R. Nikolić, B. Hadzima, D. Arsić, J. Meško, Tribological characteristics of Al/SiC/Gr hybrid composites, Proceedings of abstracts of International conference QPI 2018, Zaborze, Poland, 2018, 18th - 20th June, pp. 8, ISBN 978-83-63978-78-5
 2. S. Velickovic, Z. Djordjevic, B. Stojanovic, J. Blagojevic, S. Miladinovic, Influence of angles of fiber orientation on improving the characteristics of composite cardan shaft using factorial experiment, The 10th International Conference on Machine and Industrial design in Mechanical Engineering KOD 2018, Novi Sad, 2018, 6 th - 8th June, pp. 224-225, ISBN 978-86-6022-059-4
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
4
Укупан
 1. B. Stojanović, S. Veličković, A. Vencl, M. Babić, N. Petrović, S. Miladinović, Z. CHerkezova-Zheleva, Optimization and prediction of aluminium composite wear using Taguchi design and artificial neural network, TRIBOLOGICAL JOURNAL BULTRIB, Vol.6, No.6, pp. 38-45, ISSN 1313-9878, 2016
 2. S. Miladinovic, S. Velickovic, B. Stojanovic, R. Nikolic, Optimization of parameters of a planetary gearbox using the Taguchi-Grey relational analysis, Communications, Vol.20, No.3, pp. 30-35, ISSN 1335-4205, 2018
 3. S. Miladinovic, S. Veličković, B. Stojanović, S. Milojević, Optimization of Ravigneaux planetary gear set, IETI Transactions on Engineering Research and Practice, Vol.2, No.2, pp. 34-41, ISSN 2616-1699, Doi 10.6723/TERP.201812_2(2).0005, 2018
 4. S. Veličković, S. Miladinović, B. Stojanović, R. Nikolić, B. Hadzima , D. Arsić, Influence of load and reinforcement content on selected tribological properties of Al/SiC/Gr hybrid composites, Production Engineering Archives, Vol.18, No.1, pp. 18-23, ISSN 2353-5156, Doi 10.30657/pea.2018.18.03, 2018
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
3
Укупан
 1. M. Novaković, B. Stojanović, M. Milosavljević, S. Miladinović, The kinematic analysis of Ravigneaux planetary gear set, Technical Diagnostic, Vol.15, No.1, pp. 7-12, ISSN 1451-1975, 2016
 2. S. Miladinović, L. Ivanović, M. Blagojević, B. Stojanović, The development of magnetic gears for transportation applications, Mobility & Vehicle Mechanics, Vol.43, No.1, pp. 41-55, ISSN 1450-5304, 2017
 3. S. Veličković, B. Stojanović, L. Ivanović, S. Miladinović, S. Milojević, Application of nanocomposites in the automotive industry, Mobility & Vehicle Mechanics, Vol.45, No.3, pp. 51-64, ISSN 978-86-6335-055-7, Doi 10.24874/mvm.2019.45.03.05, 2019
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
2
Укупан
 1. S. Miladinovic, S. Velickovic, D. Loknath, K. Karthik, B. Nageswara Rao, Parameters Identification and Minimization of Safety Coefficient for Surface Durability of Internal Planetary Gear Using the Modified Taguchi Approach, Test Engineering and Management, Vol.83, No.3, pp. 16504-6510, ISSN 01934120, 2020
 2. S. Miladinovic, S. Velickovic, D.Loknath, K. Karthik, B. Nageswara Rao, Optimal Safe Factor for Surface Durability of First Central and Satellite Gear Pair in Ravigneaux Planetary Gear Set, Test Engineering and Management, Vol.83, No.2, pp. 16504-6510, ISSN 01934120, 2020
Списак резултата М54
Уређивање водећег научног часописа националног значаја (на годишњем нивоу)
Број
2
Укупан
 1. S. Miladinović, S. Veličković, M. Novaković, Application of taguchi method for the selection of optimal parameters of planetary driving gear,, Applied Engineering Letters, Vol.1, No.4, pp. 98-104, ISSN 2466-4847, 2016
 2. S. Miladinović, S. Radosavljević, S. Veličković, Raed Atyat, A. Skulić, V. Šljivić, Optimization of efficiency of worm gear reducer by using Taguchi-Grey method, Applied Engineering Letters, Vol.2, No.2, pp. 69-75, ISSN 2466-4677, 2017