ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Слободан Р. Митровић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеСлободан Р. Митровић
Година и место рођења1967., Крагујевац
ЗвањеРедовни професор
E-mailboban@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевцу
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, Производно машинство, Индустријски инжењеринг

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година1993
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловТриболошке карактеристике резних алата са превлакама од TiN, TiZrN, TiAlN и ZrN
ОбластТрибологија
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година2001
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловПринципи трибодизајна и ефекти на системима за вођење ексцентрично оптерећених елеманата
ОбластТрибологија, Машине алатке
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година2007
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловТриболошке карактеристике композита на бази ZnAl легура
ОбластТрибологија

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
1996Машински факултет, КрагујевацАсистент приправник
2001Машински факултет, КрагујевацАсистент
2007Машински факултет, КрагујевацДоцент
2012Факултет инжењерских наука, КрагујевацВанредни професор
2017Факултет инжењерских наука, КрагујевацРедовни професор

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
2008Politecnico di Torino, Italy6 дана
2010University of Genoa, Italy6 дана
2012Wageningen University, Netherlands7 дана
2012Универзитет у Љубљани, Факултет за управу, Словенија6 дана
2014Universitat Autònoma de Barcelona, Spain6 дана
2015University of Minho, Guimarães, Portugal7 дана

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ГодинаНазив
2011Бронзана медаља са ликом Николе Тесле, Б. Бобић, А. Венцл, М. Бабић, С. Митровић, И. Бобић, Композити са добром отпорношћу на хабање добијени инфилтрацијом честица силицијум-карбида (SiC) и честица графита у основу од алуминијумске легуре A356, Проналазаштво - Београд 2011, Број 066-11
2013Златна медаља са ликом Николе Тесле из области нових технологија, И. Бобић, Б. Бобић, М. Бабић, А. Венцл, С. Митровић, Развој технологије добијања домаћих честичних хибридних композита А356/SiC+графит, са основом алуминијумске легуре, Проналазаштво – Београд, 29. мај 2013, Број 044-ПБ
2013Сребрна медаља, И. Бобић, Б. Бобић, М. Бабић, А. Венцл, С. Митровић, Development of domestic hybrid composites A356/SiCp/Grp with large graphite particles, Макинова 2013 - Скопље, Македонија, 19. октобар 2013, Савез проналазача и аутора техничких унапређења Македоније
2013Златна медаља, И. Бобић, Б. Бобић, М. Бабић, А. Венцл, С. Митровић, Development of domestic hybrid composites A356/SiCp/Grp with large graphite particles, 2013 IIIC Fourth International Innovation and Invention Competition, CIIS Chinese Innovation Society, December 2013, Taipei, Taiwan
2013Сребрна плакета, И. Бобић, Б. Бобић, М. Бабић, А. Венцл, С. Митровић, Razvoj domaćih čestičnih hibridnih kompozita A356/SiC+grafit sa krupnim česticama grafita, 11th međunarodna izložba inovacija, Udruženja inovatora Hrvatske, Zagreb, 5. oktobar 2013

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М14
Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значаја
Број
2
Укупан
 1. F. Zivic, N. Grujovic, E. Pellicer, J. Sort, S. Mitrovic, D. Adamovic, M. Vulovic, Biomaterials in Clinical Practice, Chapter Title: Biodegradable Metals as Biomaterials for Clinical Practice: Iron-Based Materials, DOI: 10.1007/978-3-319-68025-5_9, pp. 225-280, Springer Nature, Br. strana: 55, ISBN 978-3-319-68024-8, Cham, 2018
 2. F. Zivic, N. Grujovic, S. Mitrovic, I. Ul Ahad, D. Brabazon, Commercialization of Nanotechnologies – A Case Study Approach, Chapter Title: Characteristics and Applications of Silver Nanoparticles, DOI: 10.1007/978-3-319-56979-6_10, pp. 227-274, Springer Nature, Br. strana: 46, ISBN 978-3-319-56978-9, Cham, 2018
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
17
Укупан
 1. A. Vencl, I Bobic, M. T. Jovanovic, M. Babic, S. Mitrovic, Microstructural and Tribological Properties of A356 Al–Si Alloy Reinforced with Al2O3 Particles, Tribology Letters, Vol.32, No.3, pp. 159-170, ISSN 1023-8883, 2008
 2. Babic Miroslav, Aleksandar Vencl, Slobodan Mitrović, Ilija Bobić, Influence of T4 Heat Treatment on Tribological Behavior of Za27 Alloy Under Lubricated Sliding Condition, Tribology Letters, Vol.36, No.2, pp. 125-134, ISSN 1023-8883, 2009
 3. Babic Miroslav, Mitrović Slobodan , Bobić Ilija , Živić Fatima, Wear behavior of composites based on ZA-27 alloy reinforced by Al2O3 particles under dry sliding condition, Tribology Letters, Vol.38, No.3, pp. 337-346, ISSN 1023-8883, 2010
 4. Babic Miroslav, Mitrovic Slobodan, Jeremic Branislav, The influence of heat treatment on the sliding wear behavior of a ZA-27 alloy, Tribology International, Vol.43, No.1-2, pp. 16-21, ISSN 0301-679, 2010
 5. Biljana Bobic, Miroslav Babic, Slobodan Mitrovic, Nenad Ilic, Ilija Bobic, Milan T. Jovanovic, Microstructure and mechanical properties of Zn25Al3Cu based composites with large Al2O3 particles at room and elevated temperatures, International Journal of Materials Research (Zeitschrift für Metallkunde), Vol.12, No.101, pp. 1-8, ISSN 1862-5282, 2010
 6. Cvijović-Alagić I., Cvijović Z., Mitrović S., Rakin M., Veljović Ð., Babić M, Tribological Behaviour of Orthopaedic Ti-13Nb-13Zr and Ti-6Al-4V Alloys, Tribology Letters, Vol.40, No.1, pp. 59-70, ISSN 1023-8883, 2010
 7. Miroslav Babic, Slobodan Mitrovic, Dragan Džunić, Branislav Jeremic, Ilija Bobic, Tribological Behavior of Composites Based on Za-27 Alloy Reinforced With Graphite Particles, Tribology Letters, Vol.37, No.2, pp. 401-410, ISSN 1023-8883, 2010
 8. Aleksandar Vencl, Saioa Arostegui, Gregory Favaro, Fatima Zivic, Mihailo Mrdak, Slobodan Mitrović, Vladimir Popovic, Evaluation of adhesion/cohesion bond strength of the thick plasma spray coatings by scratch testing on coatings cross-sections, Tribology International, Vol.44, No.11, pp. 1281-1288, ISSN 0301-679, 2011
 9. I. Cvijovic-Alagic, Z. Cvijovic, S. Mitrovic, V. Panic, M. Rakin, Wear and corrosion behaviour of Ti–13Nb–13Zr and Ti–6Al–4V alloys in simulated physiological solution, Corrosion Science, Vol.53, No.2, pp. 796-808, ISSN 0010-938, 2011
 10. Živić F, Babić M., Mitrović S., Vencl A., Continuous Control as Alternative Route for Wear Monitoring by Measuring Penetration Depth during Linear Reciprocating Sliding of Ti6Al4V alloy, Journal of Alloys and Compounds, Vol.509, No.19, pp. 5748-5754, ISSN 0925-8388, Doi DOI: 10.1016/j.jallcom.2011.02.158, 2011
 11. Fatima Zivic, Miroslav Babic, Nenad Grujovic, Slobodan Mitrovic, Gregory Favaro, Mihaela Caunii, Effect of vacuum-treatment on deformation properties of PMMA bone cement, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, Vol.5, No.1, pp. 129-138, ISSN 1751-6161, 2012
 12. A. Vencl, V. Rajkovic, F. Zivic, S. Mitrović, I. Cvijović-Alagić, M. Jovanovic, The effect of processing techniques on microstructural and tribological properties of copper-based alloys, Applied Surface Science, Vol.280, No.1, pp. 646-654, ISSN 0169-4332, 2013
 13. F. Zivic, M. Babic, N. Grujovic, S. Mitrovic, D. Adamovic, Influence of loose PMMA bone cement particles on the corrosion assisted wear of the orthopaedic AISI 316LVM stainless steel during reciprocating sliding, Wear, Vol.300, No.1–2, pp. 65–77, ISSN 0043-1648, 2013
 14. I. Bobić, J. Ružić, B. Bobić, M. Babić, A. Vencl, S. Mitrović, Micro structural characterization and artificial aging of compo casted hybrid A356/SiCp/Grp composites with graphite macro particles, Materials Science and Engineering A, Vol.612, No.1, pp. 7-15, ISSN 0921-5093, Doi 10.1016/j.msea.2014.06.028, 2014
 15. Slobodan Mitrovic, Dragan Adamovic, Fatima Zivic, Dragan Dzunic, Marko Pantic, Friction and Wear Behavior of Shot Peened Surfaces of 36CrNiMo4 and 36NiCrMo16 Alloyed Steels under Dry and Lubricated Contact Conditions, Applied Surface Science, Vol.290, No.1, pp. 223– 232, ISSN 0169-4332, Doi 10.1016/j.apsusc.2013.11.050, 2014
 16. Branko Matovic, Fatima Zivic, Slobodan Mitrovic, Dragan Prsic, Vesna Maksimovic, Tatjana Volkov - Husovic, Ravi Kumar, Nina Daneuf, Ultra-high pressure densification and properties of nanostructured SiC, Materials Letters, Vol.164, No.1, pp. 68-71, ISSN 0167-577, 2016
 17. N. Miloradović, R. Vujanac, S. Mitrović, D. Miloradović, Dry Sliding Wear Performance of ZA27/SiC/Graphite Composites, Metals, Vol.9, No.7, pp. 717, ISSN 2075-4701, Doi 10.3390/met9070717, 2019
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
2
Укупан
 1. Miroslav Babic, Slobodan Mitrovic, Fatima Zivic, Effects of Al2O3 Particle Reinforcement on the Lubricated Sliding Wear Behavior of ZA-27 Alloy Composites, Journal of Materials Science, Vol.46, No.21, pp. 6964-6974, ISSN 0022-2461, Doi 10.1007/s10853-011-5664-8, 2011
 2. I. Bobic, M. Babic, A. Vencl, B. Bobic, S. Mitrovic, Artificial aging of thixocast ZA27 alloy and particulate ZA27/SiCp composites, International Journal of Materials Research, Vol.104, No.10, pp. 954-965, ISSN 1862-5282, 2013
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
19
Укупан
 1. D. Adamovic, M. Babic, M. Stefanovic, S. Aleksandrovic, Z. Golusija, S. Mitrovic, Tribological Model of the Ironing Process in Sheet Metal Forming for Lubricant Testing, Journal of Balkan tribological association, Vol.16, No.3, pp. 329-339, ISSN 1310-4772, Doi Ref. No. 752/15.07, 2010
 2. Branko Tadic, Djordje Vukelic, Janko Hodolic, Slobodan Mitrovic, Milan Eric, Conservative-Force-Controlled Feed Drive System for Down Milling, Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering Volume, Vol.57, No.7, pp. 425-439, ISSN 0039-2480, Doi 10.5545/sv-jme.2009.055, 2011
 3. Živić F, Babić M., Cvijovic-Alagic I., Mitrović S., Vencl A., Wear Behaviour of Ti6Al4V Alloy Against Al2O3 Under Linear Reciprocating Sliding, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.17, No.1, pp. 27-36, ISSN 1310-4772, 2011
 4. F. Zivic , M. Babic, D. Adamovic, S. Mitrovic, P. Todorovic, G. Favaro, M. Pantic, Influence Of The Surface Roughness On Adhesion Of Chrome Coatings On Alloy Tool Steel X165CRMOV12, Journal of Balkan tribological association, Vol.18, No.2, pp. 228-237, ISSN 1310-4772, Doi Ref. No. 929/06.12.2011, 2012
 5. F.Zivic, M.Babic, N.Grujovic, S.Mitrovic, D.Adamovic, G.Favaro, A Comparison of Reciprocating Sliding at Low Loads and Scratch Testing for Evaluation of TiN (PVD) Coating, Journal of the Balkan Tribological Association., Vol.18, No.1, pp. 80-91, ISSN 1310-4772, Doi Ref. No. 884/19.07.2011, 2012
 6. M. Babic, D. Adamovic, S. Mitrovic, F. Zivic, D. Dzunic, M. Pantic, Wear Properties Of Shot Peened Surfaces Of 36NiCrMo16 Alloyed Steels Under Lubricated Condition, Journal of Balkan tribological association, Vol.18, No.4, pp. 566–576, ISSN 1310-4772, 2012
 7. S. Mitrovic, M. Babic, F. Zivic, I. Bobic, D. Dzunic, M. Pantic, Influence Of Al2O3 Particle Content On The Sliding Wear Behaviour Of Za-27 Alloy Composite, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.18, No.4, pp. 548–558, ISSN 1310-4772, 2012
 8. B. Stojanovic, M. Babic, S. Mitrovic, A. Vencl, N. Miloradovic, M. Pantic, Tribological Characteristics of Aluminium Hybrid Composites Reinforced with Silicon Carbide and Graphite, Journal of Balkan tribological association, Vol.19, No.1, pp. 83-96, ISSN 1310-4772, 2013
 9. M. Eric, M. Babic, S. Mitrovic, B. Tadic, D. Dzunic, Conversion of data into information in tribology research, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.20, No.1, pp. 35-48, ISSN 1310-4772, 2014
 10. B. Stojanović, M. Babić, N. Miloradović, S. Mitrović, Tribological Behaviour of A356/10SiC/3Gr Hybrid Composite in Dry-Sliding Conditions, Materials and Technology, Vol.49, No.1, pp. 117–121, ISSN 1580-2949, 2015
 11. D. Arsić, V. Lazić, S. Mitrović, D. Džunić, S. Aleksandrović, M. Đorđević, B. Nedeljković, Tribological behavior of four types of filler metals for hard facing under dry conditions, Industrial Lubrication and Tribology, Vol.68, No.6, pp. 729-736, ISSN 0036-8792, 2016
 12. S. Mitrović, D. Adamović, F. Živić, D. Džunić, M. Pantić, D. Jevremović, Dry Sliding Wear Behavior of PVD TiN Coatings for Cold Forming Tools,, Journal of Balkan tribological association, Vol.22, No.1, pp. 347-355, ISSN 1310-4772, 2016
 13. G. Mihajlović, M. Gašić, M. Savković, S. Mitrović, B. Tadić, Vibroplatform Modeling with Allowance for Tribological Aspects, Journal of Friction and Wear, Vol.38, No.3, pp. 184–189, ISSN 1068-3666, 2017
 14. F. Zivic , D. Adamovic , S. Mitrovic, N. Grujovic , J. Tanaskovic, I. Stojadinovic, Influence of different environments on the sliding friction of Ultra-highmolecular-weight polyethylene (UHMWPE), Journal of Engineering Tribology, Vol.1, No.1, pp. 1-9, ISSN 1350-6501, Doi 10.1177/13506501211053100, 2021
 15. F. Zivic, S. Mitrovic, N. Grujovic, Z. Jovanovic, D. Dzunic, S. Milenkovica, The Influence of the 3D Printing Infill and Printing Direction on Friction and Wear of Polylactic Acid (PLA) under Rotational Sliding, Journal of Friction and Wear, Vol.42, No.2, pp. 106–111, ISSN 1068-3666, Doi 10.3103/S1068366621020124, 2021
 16. Fatima Zivic, Nenad Grujovic, Slobodan Mitrovic, Jovan Tanaskovic, Petar Todorovic, Influence of the Ringer's solution on Wear of Vacuum Treated Polymethyl Methacrylate (PMMA) bone cement in Reciprocating Sliding Contact with AISI 316L stainless steel, Hemijska industrija, Vol.75, No.2, pp. 77-92, ISSN 2217-7426, Doi 10.2298/HEMIND210105011Z, 2021
 17. Saša Milojević, Dragan Džunić, Dejan Marić, Tomáš Skrúcan, Slobodan Mitrović, Radivoje Pešić, Tribological Assessment of Aluminum Cylinder Material for Piston Compressors in Trucks and Buses Brake Systems, Tehnički vjesnik/Technical Gazette, Vol.28, No.4, pp. 1-10, ISSN 1330-3651, Doi 10.17559/TV-20200915110030, 2021
 18. Ljiljana Brzakovic, Vladimir Kocovic, Slobodan Mitrovic, Nina Busarac, Branko Tadic, A method for determination of kinetic friction coefficient under dynamic loading conditions, Romanian Journal of Physics, Vol.67, No.9-10, pp. 1-14, ISSN 1221-146, 2022
 19. Saša Milojević, Slobodan Savić, Slobodan Mitrović, Dejan Marić, Božidar Krstić, Blaža Stojanović, Vladimir Popović, Solving the Problem of Friction and Wear in Auxiliary Devices of Internal Combustion Engines on the Example of Reciprocating Air Compressor for Vehicles, Technical Gazette, Vol.30, No.1, pp. 122-130, ISSN 1330-3651, Doi 10.17559/TV-20220414105757, 2023
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
16
Укупан
 1. S. Mitrović, M Babić, D Adamović, F Živić, D Džunić, Wear Behaviour of Hard Cr Coatings for Cold Forming Tools Under Dry Sliding Condition, Tribology in Industry, Vol.34, No.1, pp. 44-48, ISSN 0354-8996, 2012
 2. S. Mitrović, M. Babić, B. Stojanović, N. Miloradović, M. Pantić, D. Džunić, Tribological Potential of Hybrid Composites Based on Zinc and Aluminium Alloys Reinforced with SiC and Graphite Particles, Tribology in Industry, Vol.34, No.4, pp. 177-185, ISSN 0354-8996, 2012
 3. S. Rakic, V. Lazic, S. Aleksandrovic, S. Mitrovic, R. Nikolic, D. Milosavljevic, R. Cukic, Reparatory and Manufacturing Hard-Facing of Working Parts Made of Stainless Steels in Confectionary Industry, Tribology in Industry, Vol.34, No.3, pp. 138-151, ISSN 0354-8996, 2012
 4. M. Babić, B. Stojanović, S. Mitrović, I. Bobić, N. Miloradović, M. Pantić, D. Džunić, Wear properties of A356/10SiC/1Gr hybrid composites in lubricated sliding conditions, Tribology in Industry, Vol.35, No.2, pp. 148-154, ISSN 0354-8996, 2013
 5. B. Bobić, A. Vencl, M. Babić, S. Mitrović, I. Bobić, The Influence of Corrosion on the Microstructure of Thermally Treated ZA27/SiCp Composites, Tribology in Industry, Vol.36, No.1, pp. 33-39, ISSN 0354-8996, 2014
 6. F. Živić, M. Babić, S. Mitrović, D. Adamović, S. Pelemis, Friction Coefficient of UHMWPE During Dry Reciprocating Sliding, Tribology in Industry, Vol.36, No.3, pp. 281-286, ISSN 0354-8996, 2014
 7. S. Mitrović, M. Babić, N. Miloradović, I. Bobić, B. Stojanović, D. Džunić, M. Pantić, Wear Characteristics of Hybrid Composites Based on Za27 Alloy Reinforced With Silicon Carbide and Graphite Particles, Tribology in Industry, Vol.36, No.2, pp. 204-210, ISSN 0354-8996, 2014
 8. D. Adamović, M. Stefanović, M. Živković, S. Mitrović, J. Živković, F. Živić, Influence of the Lubricant Type on the Surface Quality of Steel Parts Obtained by Ironing, Tribology in Industry, Vol.37, No.2, pp. 215-224, ISSN 0354-8996, 2015
 9. D. Džunić, S. Mitrović, M. Babić, I. Bobić, M. Pantić, D. Adamović, B. Nedeljković, Nanoindentation of Za-27 Alloy Based Nanocomposites Reinforced with Al2O3 Particles, Tribology in Industry, Vol.37, No.4, pp. 413-420, ISSN 0354-8996, 2015
 10. M. Pantić, S. Mitrović, M. Babić, D. Jevremović, T. Kanjevac, D. Džunić, D. Adamović, AFM Surface Roughness and Topography Analysis of Lithium Disilicate Glass Ceramic, Tribology in Industry, Vol.37, No.4, pp. 391-399, ISSN 0354-8996, 2015
 11. V. Kočović, S. Mitrović, G. Mihajlović, M. Mijatović, B. Bogdanović, Đ. Vukelić, B. Tadić, Applications of Friction Stir Processing during Engraving of Soft Materials, Tribology in Industry, Vol.37, No.4, pp. 434-439, ISSN 0354-8996, 2015
 12. B. Bobić, I. Bobić, A. Vencl, M. Babić, S. Mitrović:, Corrosion Behavior of Compocasted ZA27/SiCp Composites in Sodium Chloride Solution, Tribology in Industry, Vol. 38, No. 1, pp. 115-120, 2016, Vol.38, No.1, pp. 115-120, ISSN 0354-8996, 2016
 13. F. Živić, N. Grujović, S. Mitrović, D. Adamović, V. Petrović, A. Radovanović, S. Đurić, N. Palić, Friction and Adhesion in Porous Biomaterial Structure, Tribology in Industry, Vol.38, No.3, pp. 361-370, ISSN 0354-8996, 2016
 14. M. Erić, S. Mitrović, M. Stefanović, A. Đorđević, Тribology database as platform for mobile database and use of mobile technologies, Tribology in Industry, Vol. 38, No. 2, pp. 267-275, 2016, Vol.38, No.2, pp. 267-275, ISSN 0354-8996, 2016
 15. M. Pantić, A. Đorđević, M. Erić, S. Mitrović, M. Babić, D. Džunić, M. Stefanović, Application of Artificial Neural Network in Biotribological Research of Dental Glass Ceramic, Tribology in Industry, Vol.40, No.4, pp. 692-701, ISSN 0354-8996, 2018
 16. Marko Milosevic, Dragan Dzunic, Petr Valasek, Slobodan Mitrovic, Alessandro Ruggiero, Effect of Fiber Orientation on the Tribological Performance of Abaca-Reinforced Epoxy Composite under Dry Contact Conditions, Journal of Composites Science, Vol.6, No.7, pp. 1-13, ISSN 2504-477, Doi 10.3390/jcs6070204, 2022
Списак резултата М28
Уређивање међународног научног часописа
Број
2
Укупан
 1. S. Mitrović (Editor-in-Chief), Tribology in Industry, Tribology in Industry, Vol.41, No.1, 2, 3, 4, pp. 1-647, ISSN 0354-8996, Doi 10.24874/ti.2019, 2019
 2. S. Mitrović (Editor-in-Chief), Tribology in Industry, Tribology in Industry, Vol.42, No.1, 2, 3, 4, pp. 1-708, ISSN 0354-8996, Doi 10.24874/ti, 2020
Списак резултата М31
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини(неопходно позивно писмо)
Број
3
Укупан
 1. Babić M., Ninković R., Mitrović S., Bobić I., Influence of Heat treatment on Tribological Behavior of Zn-Al Alloys, 10th International Conference on Tribology, SERBIATRIB'07, Kragujevac, Srbija, 2007, 19-21. June, pp. 45-56, ISBN 978-86-86663-13-9
 2. M. Babić, S. Mitrović, R. Ninković, Tribological Potencial of Zinc-Aluminium Alloys Improvement, Plenary Section, 11th International Conference on Tribology, SERBIATRIB '09, Belgrade, Serbia, 2009, 13-15 may, pp. 37-50
 3. M. Babic, S. Mitrovic, B. Stojenovic, N. Miloradovic, Tribological potential of particulate composites with ZA-27 alloy matrix, BALKANTRIB '14, 8th International conference on tribology, Sinaia, Romania, 2014, 30th Oct. - 1st Nov, 3, 2014, pp. 27-37, ISBN 978-973-719-570-8
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
82
Укупан
 1. Mitrović S., Canić Z., Criterion Determination of Completely Worn Out Extruder Elements As a Part of Tribomechanical System in Cable Industry, BALKANTRIB '96, 2nd International conference on tribology, Thessaloniki, Greece, 1996, 5 – 7 June, pp. 522-528
 2. Mitrović S., Vojković N., Theoretical and Experimental Investigations of the Effect of the Radial Clearance Between Barrel and Screw on the Extruder Flow Rate, WORLD TRIBOLOGY CONGRESS, London, UK, 1997, 8-12 September
 3. Mitrović S., Zivić F., Increase of life cycle due to application of welding as a surface coating method, 1st International Conference The Coatings in Manufacturing Engineering, Thessaloniki, Greece, 1999, 14-15 october, pp. 623-630, ISBN 960-431-553-6
 4. Mitrović S., Zivić F., Increase of life cycle due to application of surface coating method, TED 2000 - TED 2000 - 1st International Conference on Tribology on Environmental Design 2000: The Characteristics of Interacting Surfaces - A Key Factor in Sustainable and Economic Products, Bournemouth University, United Kingdom, 2000, 4 - 6 September, pp. 49-57, ISBN 1-86058-266-4
 5. Mitrović S., Optimization of Guiding System for Excentrically Loaded Slides, Balkantrib 2002, 4th Int.Conf. on Tribology, Turkey, 2002, 12-14 June
 6. Mitrović S., Tribodesign in Tool Machines Design, Mediterantrib 2002, Turkey, 2002
 7. Mitrović S., Optimization of the Guiding System for Eccentrically Loaded Slide Ways, STLE 59th Annual Meeting, Toronto, Canada, 2004, May 17-20
 8. Mitrović S., Virtual Simulation of a Guiding System for Eccentrically Loaded Slide Wasys, Manufacturing and Management in 21st century, Ohrid, Republic of Macedonia, 2004, 16-17 September, ISBN 9989-2325-0-4
 9. Tadić B., Mitrović S., Business Improvement Using Holding Tools In Low Production Process Environment, 5th International Conference Research and Development in Mechanical Industry, RaDMI 2005, Vrnjačka Banja, Serbia and Montenegro, 2005, 04 - 07. September, pp. 278-283
 10. Babić M., Ninković R., Mitrović S., Bobić I., ZA-27 Alloy Composites Reinforced with Al2O3 Particles, 10th International Conference on Tribology, SERBIATRIB'07, Kragujevac, Srbija, 2007, 19-21. June, pp. 63-70, ISBN 978-86-86663-13-9
 11. Babić M., Ninković R., Mitrović S., Bobić I., Tribological properties of composites with substrate made of the ZA-27 alloy reinforced by the graphite particles, 10th International Conference on Tribology, SERBIATRIB'07, Kragujevac, Srbija, 2007, 19-21. June, pp. 173-180, ISBN 978-86-86663-13-9
 12. Marjanović N., Tadić B., Ivković B., Mitrović S., Design of Modern Concept Tribometer with Circular and Reciprocating Movement, SERBIATRIB'07, Kragujevac, 2007, 19-21. June, 2007, pp. 109-112, ISBN 978-86-86663-13-9
 13. Babić M., Adamović D., Jeremić B., Mitrović S., Tribological effects of shot peening surface treatment, 7th International Conference “THE” Coatings in Manufacturing, Kallithea - Halkidiki – GR, 2008, 1-3 October, pp. 657-664
 14. Babić M., Mitrović S., Comparative tribological behaviours of hard and self-lubricating coatings deposited on heat treated steels, 7th International Conference “THE” Coatings in Manufacturing, Kallithea - Halkidiki – GR, 2008, 1-3 October, pp. 449-458
 15. Bobić I., Babić M., Mitrović S., Bobić B., Jovanović M.T., Rheological behavior of za27 alloy semi-solid slurries and Al2O3 PARTICULATE / ZA27 composite slurries, 7th International Conference “THE” Coatings in Manufacturing, Kallithea - Halkidiki – GR, 2008, 1-3 October, pp. 363-372
 16. Mitrović S., Babić M., Živić F., Bobić I., Nanotribology investigations of composites based on za-27 alloy reinforced by Al2O3 particles, BALKANTRIB’O8, 6th International conference on tribology, Sozopol, Bulgaria, 2008, 12-14 JUNE, pp. BT-79-1 – BT-79-6
 17. Živić F., Babić M., Mitrović S., Nanotribometer instrument as a tool for investigations in nanotribology, BALKANTRIB’O8, 6th International conference on tribology, Sozopol, Bulgaria, 2008, 12-14 JUNE, pp. BT-80-1 – BT-80-5
 18. D. Kakaš, B. Škorić, M. Babić, S. Mitrović, A. Miletić, M. Vilotić, P. Terek, L. Kovačević, Surface Roughness and Friction Coefficient at IBAD Deposited Tin Hard Coating, 11th International Conference on Tribology, SERBIATRIB '09, Belgrade, Serbia, 2009, 13-15 may, pp. 145-148
 19. F. Zivic, S. Mitrovic, M. Babic, I. Cvijovic-Alagic, Application of Tribometry in Investigations of Biomaterials, 11th International Conference on Tribology, SERBIATRIB '09, Belgrade, Serbia, 2009, 13-15 may, pp. 301-305
 20. Miroslav Babic, Slobodan Mitrovic, Ilija Bobic, Rato Ninkovic, Influence of Heat Treatment on Tribological Properties of ZA-27 Alloy, The 4th World Tribology Congress 2009, Kyoto, Japan, 2009, 6 - 11, September, pp. J-213
 21. Babic, M., Mitrovic, S., Adamovic, D., Dzunic, D.,, The effect of shot peening on tribological behavior of alloyed steels, 11th triennial International Conference on Shot Peening ICSP-11, South Bend, Indiana, USA., 2011, 12-15 September
 22. Biljana Bobić, Slobodan Mitrović, Miroslav Babić, Aleksandar Vencl, Ilija Bobić, Corrosion Behaviour of the As-Cast and Heat-Treated Za27 Alloy, 12th International Conference on Tribology, Serbiatrib '11, Kragujevac, 2011, 11 – 13 May, pp. 91-97, ISBN 978-86-86663-74-0
 23. D. Kakaš, B. Škorić, P. Terek, L. Kovačević, A. Miletić, M. Vilotić, S. Mitrović, M. Babić, Influence of Sliding Speed and Surface Roughness on the Friction Coefficient and Wear of TiN Coatings Deposited at Low Temperature, 12th International Conference on Tribology, Serbiatrib '11, Kragujevac, 2011, 11 – 13 May, pp. 131-137, ISBN 978-86-86663-74-0
 24. F. Zivic , M. Babic, D. Adamovic, S. Mitrovic, G. Favaro, M. Pantic, The Surface Roughness On Adhesion Of Chrome Coatings On Alloy Tool Steel X165CRMOV12, 9th International Conference THE “A” Coatings in Manufacturing Engineering, Thessaloniki Greece, 2011, 3-5 October, pp. 389-396, ISBN 978-960-98780-5-0
 25. F. Živić, M. Babić, G. Favaro, M. Caunii, N. Grujović, S. Mitrović, Microindentation of Polymethyl Methacrylate (PmMa) Based Bone Cement, 12th International Conference on Tribology, Serbiatrib '11, Kragujevac, 2011, 11 – 13 May, pp. 336-341, ISBN 978-86-86663-74-0
 26. Fatima Živić, Miroslav Babić, Slobodan Mitrović, Dragan Adamović, Nenad Grujović, Tribology in Biomaterials Design and Selection, 12th International Conference on Tribology, Serbiatrib '11, Kragujevac, 2011, 11 – 13 May, pp. 157-167, ISBN 978-86-86663-74-0
 27. M. Babic, D. Adamovic, S. Mitrovic, F. Zivic, D. Dzunic, M. Pantic, Wear Properties Of Shot Peened Surfaces Of 36NiCrMo16 Alloyed Steels Under Lubricated Condition, 7th Batkantrib 11, Thessaloniki Greece, 2011, 3-5 October, pp. 69-76, ISBN 978-960-98780-6-7
 28. Milan Erić, Miladin Stefanović, Branko Tadić, Slobodan Mitrović, Software solution of reengineering model of technological processes of small enterprises, 34th International Conference On Production Engineering, Niš, Srbija, 2011, September 28-30, pp. 393-398, ISBN 978-86-6055-019-6
 29. Milan Erić, Slobodan Mitrović, Fatima Živić, Marko Pantić, Application of Contemporary Information Technologies in Nanotribometry, 12th International Conference on Tribology, Serbiatrib '11, Kragujevac, 2011, 11 – 13 May, pp. 392-396, ISBN 978-86-86663-74-0
 30. Miroslav Babić, Dragan Adamović, Slobodan Mitrović, Fatima Živić, Dragan Džunić, Marko Pantić, Tribological Properties of Shot Peened Surfaces of 36NiCrMo16 Alloyed Steels in Dry Sliding Condition, 12th International Conference on Tribology, Serbiatrib '11, , Serbia, 2011, pp, Kragujevac, 2011, 11 – 13 May, pp. 168-173, ISBN 978-86-86663-74-0
 31. S. Mitrovic, M. Babic, F. Zivic, I. Bobic, D. Dzunic, Influence Of Al2O3 Particle Content On The Sliding Wear Behaviour Of Za-27 Alloy Composite, 7th Batkantrib 11, Thessaloniki, Greece, 2011, 3-5 October, pp. 59-67, ISBN 978-960-98780-6-7
 32. Slobodan Mitrović, Miroslav Babić, Blaža Stojanović, Nenad Miloradović,, Tribological Potencial of Hybrid Composites Based on Zinc ond Aluminium Alloys Reinforced with SiC and Graphite Particles, 12th International Conference on Tribology, Serbiatrib '11, Kragujevac, 2011, 11 – 13 May, pp. 138-145, ISBN 978-86-86663-74-0
 33. Slobodan Mitrović, Miroslav Babić, Dragan Adamović, Fatima Živić, Dragan Džunić, Marko Pantić, Wear Behaviour of TiN Coatings for Cold Forming Tools under Dry Sliding Conditions, 12th International Conference on Tribology, Serbiatrib '11, , Serbia, 2011, pp, Kragujevac, 2011, 11 – 13 May, pp. 174-180, ISBN 978-86-86663-74-0
 34. Slobodan Mitrović, Miroslav Babić, Dragan Adamović, Fatima Živić, Dragan Džunić, Marko Pantić, Wear Behaviour Of Cr Hard Coatings For Cold Forming Tools Under Dry Sliding Conditions, 34th International Conference On Production Engineering, Niš, Srbija, 2011, September 28-30, pp. 519-522, ISBN 978-86-6055-019-6
 35. Tadić B., Jeremić B., Vukelić Đ., Mitrović S., Erić M., Development of Tribometer and Measurement Results of Static Coefficient of Friction Sliding and Coefficient of Rolling Friction by Principle Steep Plane, 12th International Conference on Tribology, Serbiatrib '11, Kragujevac, 2011, 11 – 13 May, pp. 397-402, ISBN 978-86-86663-74-0
 36. M. Babić, B. Stojanović, S. Mitrović, N. Miloradović, M. Pantić, The influence of lubricant on friction coefficient of hybrid Al-SiC-Gr composites, BULTRIB '12, 9th International Conference, Sofia, Bulgaria, 2012, 18-20 October, pp. 148-154, ISBN 1313-9878
 37. S. Mitrović, M. Babić, D. Adamović, F. Živić, D. Džunić, M. Pantić,, Wear and friction properties of shot peened surfaces of 36CrNiMo4 and 36NiCrMo16 alloyed steels under dry and lubricated contact conditions, BULTRIB '12, 9th International Conference, Sofia, Bulgaria, 2012, 18-20 October, pp. 155-169, ISBN 1313-9878
 38. S. Mitrović, N. Miloradović, M. Babić, I. Bobić, B. Stojanović, D. Džunić, Wear behaviour of hybrid Za27/SiC/graphite composites under dry sliding conditions, BULTRIB '12, 9th International Conference, Sofia, Bulgaria, 2012, 18-20 October, pp. 142-147, ISBN 1313-9878
 39. B. Bobić, A. Vencl, M. Babić, S. Mitrović, I. Bobić, The influence of corrosion on the microstructure of thermally treated ZA27/SICP composites, International Conference on Tribology SERBIATRIB '13, Kragujevac, Serbia, 2013, 15-17 May, pp. 106-112, ISBN 978-86-86663-98-6
 40. B. Miroslav, S. Blaža, M. Slobodan, B. Ilija, N. Miloradović, M. Pantić, D. Džunić, Wear properties of Al/10SiC/1Gr hybrid composites in lubricated sliding conditions, 13th International Conference on Tribology SERBIATRIB '13, Kragujevac, Serbia, 2013, 15-17 May, pp. 129-134, ISBN 978-86-86663-98-6
 41. F. Živić, M. Babić, S. Mitrović, D. Adamović, S. Pelemis, Friction coefficient of UHMWPE during dry reciprocating sliding, SERBIATRIB '13, Kragujevac, Serbia,, 2013, 15-17 May, pp. 87-91, ISBN 978-86-86663-98-6
 42. I. Bobić, M. Babić, A. Vencl, S. Mitrović, B. Bobić, Veštačko starenje tiksolivene ZA27 legure i čestičnih ZA27/SiC kompozita, 13th International Conference on Tribology SERBIATRIB '13, Kragujevac, Serbia, 2013, 15-17 May, pp. 409-413, ISBN 978-86-86663-98-6
 43. M. Jeremić, D. Adamović, S. Mitrović, B. Bogdanović, A. Simić, S. Ranđelović, P. Todorović, Influence of oxidation layer generated on preheated contact pairs on static coefficient of friction, 13th International Conference on Tribology SERBIATRIB '13, Kragujevac, Serbia, 2013, 15-17 May, pp. 147-152, ISBN 978-86-86663-98-6
 44. M. Stefanović, D. Džunić, V. Mandić, S. Aleksandrović, D. Adamović, S. Mitrović, Increasing of tool life for hot forging using surface modification, 13th International Conference on Tribology SERBIATRIB '13, Kragujevac, Serbia, 2013, 15-17, May, pp. 261-264, ISBN 978-86-86663-98-6
 45. S. Mitrović, M. Babić, I. Bobić, F. Zivić, D. Dzunić, M. Pantić, Wear behaviour of composites based on ZA27 alloy reinforced with graphite particles, 13th International Conference on Tribology SERBIATRIB '13, Kragujevac, Serbia, 2013, 15-17 May, pp. 124-128, ISBN 978-86-86663-98-6
 46. S. Mitrović, M. Babić, N. Miloradović, I. Bobić, B. Stojanović, D. Džunić, Wear characteristics of hybrid composites based on ZA27 alloy reinforced with silicon carbide and graphite particles, 13th International Conference on Tribology SERBIATRIB '13, Kragujevac, Serbia, 2013, 15-17 May, pp. 141-146, ISBN 978-86-86663-98-6
 47. B. Bobić, I. Bobić, A. Vencl, M. Babić, S. Mitrović, Corrosion behavior of compocasted ZA27/SiCp composites in sodium chloride solution, 14th International Conference on Tribology, SERBIATRIB ’15, Belgrade, Serbia, 2015, 13-15, May, pp. 67-72, ISBN 978-86-7083-857-4
 48. D. Adamović, M. Stefanović, M. Živković, S. Mitrović, J. Živković, F. Živić:, Influence of lubricant type on the surface quality of aluminium parts obtained by ironing, 14th International Conference on Tribology, SERBIATRIB ’15, Belgrade, Serbia, 2015, 13-15, May, pp. 397-406, ISBN 978-86-7083-857-4
 49. D. Arsić, V. Lazić, M. Mutavdžić, R. Nikolić, S. Aleksandrović, S. Mitrović, M. Đorđević, Experimental investigation of wear resistance of models hard faced with various filler metals, 14th International Conference on Tribology, SERBIATRIB ’15, Belgrade, Serbia, 2015, 13-15, May, pp. 170-175, ISBN 978-86-7083-857-4
 50. D. Džunić, S. Mitrović, M. Babić, I. Bobić, M. Pantić, D. Adamović, B. Nedeljković, Nanoindentation of ZA27 alloy based nanocomposites reinforced with Al2O3 particles, 14th International Conference on Tribology, SERBIATRIB ’15, Belgrade, Serbia, 2015, 13-15, May, pp. 73-80, ISBN 978-86-7083-857-4
 51. F. Zivic, N. Grujovic, S. Mitrovic, D. Adamović, V. Petrovic, L. Bukvic, A. Radovanovic, Influence of the biomaterial porosity on the host tissue response, the friction and adhesion, 14th International Conference on Tribology, SERBIATRIB ’15, Belgrade, Serbia, 2015, 13-15, May, pp. 475-484, ISBN 978-86-7083-857-4
 52. J. Živković, D. Adamović, M. Živković, M. Stefanović, S. Mitrović, F. Živić, Electronic Databases for Materials Selection, 12th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, DEMI 2015, Banja Luka, BiH, 2015, 29-30, May, pp. 569-576, ISBN 978-99938-39-53-8
 53. M. Pantić, S. Mitrović, M. Babić, D. Jevremović, D. Džunić, F. Živić, D. Adamović, AFM surface roughness and topography analysis of lithium disilicate glass ceramic, 14th International Conference on Tribology, SERBIATRIB ’15, Belgrade, Serbia, 2015, 13-15, May, pp. 514-521, ISBN 978-86-7083-857-4
 54. N. Miloradović, S. Mitrović, B. Stojanović, Wear of ZA27/10SiC/1Gr Hybrid Composite, 12th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, DEMI 2015, Banja Luka, BiH, 2015, 29-30, May, pp. 287-292, ISBN 978-99938-39-53-8
 55. R. Janjić, S. Mitrović, D. Džunić, I. Mačužić, B. Stojanović, M. Bukvić, Z. Ilić, Measuring cleaning class of oil after tribological testing, The 7th International Scientific Conference on Defensive Technologies, OTEH 216, Belgrade, Serbia, 2016, 6-7 October, pp. 630-635, ISBN 978-86-81123-82-9
 56. Aleksandar Đorđević, Milan Erić, Marko Pantić, Dragan Džunić, Miladin Stefanović, Slobodan Mitrović, Possibilities of artificial neural network application in biotribological research, 15th International Conference on Tribology, Serbiatrib '17, Kragujevac, Serbia, 2017, 17-19 May, pp. 589-599, ISBN 978-86-6335-041-0
 57. Dragan Adamovic, Miroslav Živković, Tomislav Vujinović, Slobodan Mitrović, Jelena Živković, Dragan Džunić, Damage and destruction of workpiece and tool surfaces in ironing process, 15th International Conference on Tribology, Serbiatrib '17, Kragujevac, Serbia, 2017, 17-19 May, pp. 388-393, ISBN 978-86-6335-041-0
 58. Dragan Džunić, Miroslav Babić, Slobodan Mitrović, Marko Pantić, Ilija Bobić, Micro scratch test characterisation of Za-27/SiC nanocomposites, 15th International Conference on Tribology, Serbiatrib '17, Kragujevac, Serbia, 2017, 17-19 May, pp. 75-83, ISBN 978-86-6335-041-0
 59. Katarina Lekovic, Varun Sharma, Nenad Grujovic, Dragan Adamovic, Slobodan Mitrovic, Fatima Zivic, High friction coefficient materials, 15th International Conference on Tribology, Serbiatrib '17, Kragujevac, Serbia, 2017, 17-19 May, pp. 128-135, ISBN 978-86-6335-041-0
 60. M. Pantić, S. Mitrović, M. Babić, D. Džunić, D. Jevremović, A. Jevremović, T. Kanjevac, In vivo study of the nanomechanical properties of leuci te glass ceramic prepared with different surface finishing procedure, ETIKUM 2017, Scientific conference with international participation, Novi Sad, Serbia,, 2017, 06 - 08 December, pp. 121-124, ISBN 978-86-6022-00-68
 61. Marko Pantić, Slobodan Mitrović, Miroslav Babić, Danimir Jevremović, Tatjana V. Kanjevac, D. Džunić, D. Adamović, Micro scratch behaviour of lithium disilicate glass ceramic after glazing treatment, 15th International Conference on Tribology, Serbiatrib '17, Kragujevac, Serbia, 2017, 17-19 May, pp. 645-651, ISBN 978-86-6335-041-0
 62. Nikola Palic, Varun Sharma, Nenad Grujovic, Slobodan Mitrovic, Fatima Zivic, Friction factor of the fluid flow through porous media, 15th International Conference on Tribology, Serbiatrib '17, Kragujevac, Serbia, 2017, 17-19 May, pp. 42-50, ISBN 978-86-6335-041-0
 63. Saša Milojević, Dragan Džunić, Dragan Taranović, Radivoje Pešić, Slobodan Mitrović, Tribological reinforcements for cylinder liner of aluminum - example compressors for brake systems of trucks and buses, 15th International Conference on Tribology, Serbiatrib '17, Kragujevac, Serbia, 2017, 17-19 May, pp. 251-257, ISBN 978-86-6335-041-0
 64. Slobodan Mitrovic, Emanuele Savini, Dragan Dzunic, The Strange Case of Compacted Graphite Iron: A Remarkable Option with Unique Material Properties or an Unusable Alloy?, 16th International Conference on Fracture and Damage Mechanics, Florence, Italy, 2017, 18-20 July, pp. 67-70, ISBN 1013-9826
 65. D. Džunić, S. Mitrović, M. Pantić, M. Babić,, Application of micro scratch tester in characterization of ZA-27 nanocomposites reinforced with Al2O3 nanoparticles,, Contemporary Materials 2018, XI International scientific conference, Banja Luka, 2018, 2 - 3 September, pp. 48
 66. D. Džunić, V. Kočović, I. Bijelić, M. Pantić, S. Petrović Savić, S. Mitrović, Analysis of ball burnishing influence on tribomechanical properties of aluminium, 37th International Conference on Production Engineering of Serbia, Kragujevac, Serbia, 2018, 25 – 26. October
 67. M. Pantić, M. Babić, S. Mitrović, D. Jevremović, D. Džunić, T. Kanjevac, I. Luković, Effects of different finishing procedure onto nanomechanical characteristics of fuorapatite veneering ceramic, 13th International Conference on Tribology, BULTRIB '18, Sofia, Bulgaria, 2018, 25-27 October
 68. N. Palic, V. Sharma, F. Zivic, S. Mitrovic, N. Grujovic, Tribology study of aluminum-based foam, MMA 2018, 13th International Scientific Conference, Novi Sad, 2018, 28-29 September
 69. S. Milojević, D. Džunić, D. Taranović, R. Pešić, S. Mitrović, Experimental determination of composite materials tribological behaviour which used for parts in aluminum compressor (piston and cylinder), International Congress Motor Vehicles & Motors 2018, Kragujevac, Serbia, 2018, 4 - 5 October, pp. 383-392
 70. S. Ranđelović, A. Đorđević, M. Erić, S. Mitrović, M. Stefanović, Lean proizvodnja – polaz zauspešnu primenu, 37th International Conference on Production Engineering of Serbia, Kragujevac, Serbia, 2018, 25 – 26. October
 71. A. Đorđević, M. Erić, M. Stefanović, S. Mitrović, M. Pantić, A. Kokić Arsić, D. Džunić, Predicting cutting parameters by applying developed neural network and linear regression models, 16th International Conference on Tribology, Serbiatrib '19, Kragujevac, Serbia, 2019, 15-17 May, pp. 482-489, ISBN 2620-2832
 72. B. Nedić, L. Slavković, S. Đurić, D. Adamović, S. Mitrović, Surface roughness quality, friction and wear of parts obtained on 3D printer, 16th International Conference on Tribology, Serbiatrib '19, Kragujevac, Serbia, 2019, 15-17 May, pp. 98-103, ISBN 2620-2832
 73. D. Adamović, J. Živković, B. Nedić, F. Živić, S. Mitrović, M. Živković, Analysis of the process parameters influence on the change of mean contact pressure in ironing process, 16th International Conference on Tribology, Serbiatrib '19, Kragujevac, Serbia, 2019, 15-17 May, pp. 474-481, ISBN 2620-2832
 74. D. Džunić, M. Pantić, S. Mitrović, Miroslav Babić, S. Petrović Savić, A. Đorđević, A. Kokić Arsić, Assessment of tribological behaviour of ZA-27 zincaluminium alloy based nanocomposite, 16th International Conference on Tribology, Serbiatrib '19, Kragujevac, Serbia, 2019, 15-17 May, pp. 145-153, ISBN 2620-2832
 75. M. Pantić, D. Džunić, M. Babić, S. Mitrović, S. Petrović Savić, A. Đorđević, A. Kokić Arsić, Nanoindentation of zirconium dental ceramic prepared with different finishing techniques, 16th International Conference on Tribology, Serbiatrib '19, Kragujevac, Serbia, 2019, 15-17 May, pp. 706-714, ISBN 2620-2832
 76. N. Miloradović, B. Stojanović, S. Mitrović, S. Veličković, Application of taguchi method in the optimization of zinc based composite, 16th International Conference on Tribology, Serbiatrib '19, Kragujevac, Serbia, 2019, 15-17 May, pp. 104-109, ISBN 2620-2832
 77. S. Milojević, D. Džunić, D. Taranović, R. Pešić, S. Mitrović, Optimization of mechanical losses in reciprocating air compressor with cylinder consisting of aluminum alloy, 16th International Conference on Tribology, Serbiatrib '19, Kragujevac, Serbia, 2019, 15-17 May, pp. 357-364, ISBN 2620-2832
 78. Z. Jovanovic, F. Zivic, N. Grujovic, D. Adamovic, S. Mitrovic, Review of existing clinical solutions for artificial joints, 16th International Conference on Tribology, Serbiatrib '19, Kragujevac, Serbia, 2019, 15-17 May, pp. 698-7005, ISBN 2620-2832
 79. Aleksandar Đorđević, Marko Pantić, Dragan Džunić, Slobodan Mitrović, Milan Erić, Miladin Stefanović, Aleksandra Kokić Arsić, Software development solution for prediction on tribological properties of dental glass ceramics based on JavaScript web frameworks, 10th International Conference on Tribology, BALKANTRIB '20, May 20 – 22, 2021, Belgrade, Serbia, pp. 23-24, ISBN: 978-86-6060-072-3, Belgrade, Serbia, 2021, 20 – 22 May, pp. 209-210, ISBN 978-86-6060-072-3
 80. Dragan Džunić, Slobodan Mitrović, Darko Pešić, Vladimir Kočović, Marko Pantić, Aleksandra Kokić Arsić, Tribological investigation of ZA-27 alloy based micro/nano mixed composites, 10th International Conference on Tribology, BALKANTRIB '20, Belgrade, Serbia, 2021, 20 – 22 May, pp. 19-20, ISBN 978-86-6060-072-3
 81. Fatima Zivic, Dragan Adamovic, Slobodan Mitrovic, Nenad Grujovic, Jovan Tanaskovic, Nina Busarac, Ivan Stojadinovic, Friction coefficient during the reciprocating sliding of UHMWPE in different environments, 10th International Conference on Tribology, BALKANTRIB '20, Belgrade, Serbia, 2021, 20 – 22 May, pp. 23-24, ISBN 978-86-6060-072-3
 82. M. Milosevic, A. Ruggiero, P. Valasek, D. Dzunic, S. Mitrovic, Effect of Fiber Orientation on Tribological Performace of Abaca Fiber Reinforced Epoxy Composite Under Dry Contact Conditions, ITRS121, 2nd Virtual International Tribology Research Symposium, Kattankulathur, Chengalpattu, Tamil Nadu, India, 2021, 8-10th December
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
1
Укупан
 1. F. Zivic, M. Babic, S. Mitrovic, D. Adamovic., Friction coefficient during reciprocating sliding of UHMWPE in ringer's solution, International Scientific and Technical Conference “Polymer Composites and Tribology”, POLYCOMTRIB 2013, Gomel, Belarus, 2013, 24-27 June, pp. 41, ISBN 978-985-6477-43-3
Списак резултата М36
Уређивање зборника саопштења међународног научног скупа
Број
3
Укупан
 1. B. Ivkovic, M. Babic, S. Mitrovic, Proceedings, 12th International Conference on Tribology, Serbiatrib '11, 11 – 13 may, Kragujevac, Serbia, 12th International Conference on Tribology, Serbiatrib '11, Kragujevac, 2011, 11 – 13 may, pp. 443, ISBN 978-86-86663-74-0
 2. M. Babic, S. Mitrovic, Proceedings, 13th International Conference on Tribology, SERBIATRIB '13, 13th International Conference on Tribology, SERBIATRIB '13, Kragujevac, Serbia, 2013, 15 – 17 may, pp. 453, ISBN 978-86-86663-98-6
 3. Slobodan Mitrovic, Proceedings, 15th International Conference on Tribology, Serbiatrib '17, Kragujevac, Serbia, 2017, 17-19 May, pp. 703, ISBN 978-86-6335-041-0
Списак резултата М42
Монографија националног значаја, монографско издање грађе, превод изворног текста у облику монографије (само за старе језике)
Број
2
Укупан
 1. М. Бабић, С. Митровић, Триболошке карактеристике композита на бази ZnAl легура, Моноргафија, Машински факултет, Крагујевац, 2007
 2. С. Митровић, М. Бабић, Д. Џунић, Триболошка карактеризација нанокомпозита са металном основом, Моноргафија, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Br. strana: 222, ISBN 978-86-6335-032-8, Kragujevac, 2016
Списак резултата М43
Монографска библиографска публикација
Број
1
Укупан
 1. Група аутора, Поглавље 8: С. Митровић, Безбедност и здравље на раду - монографија, Kњига 1 – Поглавље 8: Механичке опасности и системи заштите на машинама, Машински факултет, Крагујевац, Крагујевац, 2009
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
18
Укупан
 1. Тадић Б., Митровић С., Савијање танкозидних цеви применом топлоте генерисане трењем, Трибологија у индустрији, Vol.21, No.1, pp. 8-12, ISSN -, 1999
 2. B. Bobić, S. Mitrovic, M. Babic, I. Bobić, Corrosion of Aluminium and Zinc-Aluminium Alloys Based Metal-Matrix Composites, Tribology in Industry, Vol.31, No.3&4, pp. 44-52, ISSN 0354-8996, 2009
 3. Bobić Biljana, Babić Miroslav, Mitrović Slobodan, Jovanović Milan T., Bobić Ilija, Comparison of rheological behavior between semisolid mixtures of ZA27 alloy and ZA27-AL2O3 composites, Metalurgija, Vol.15, No.3, pp. 137, ISSN 0354-6306, 2009
 4. D. Kakaš, B. Škorić, S. Mitrović, M. Babić, P. Terek, A. Miletić, M. Vilotić, Influence of Load and Sliding Speed on Friction Coefficient of IBAD Deposited TiN, Tribology in Industry, Vol.31, No.3&4, pp. 3-10, ISSN 0354-8996, 2009
 5. I. Cvijović-Alagić, S. Mitrović, Z. Cvijović, Đ. Veljović, M. Babić, M. Rakin, Influence of the Heat Treatment on the Tribological Characteristics of the Ti-based Alloy for Biomedical Applications, Tribology in Industry, Vol.31, No.3&4, pp. 17-22, ISSN 0354-8996, 2009
 6. B. Bobić, S. Mitrovic, M. Babic, I. Bobić, Corrosion of Metal-Matrix Composites with Aluminium Alloy Substrate, Tribology in Industry, Vol.32, No.1, pp. 3-11, ISSN 0354-8996, 2010
 7. F. Zivic, M. Babic, N. Grujovic, S. Mitrovic, Tribometry of Materials for Bioengineering Applications, Tribology in Industry, Vol.32, No.1, pp. 25-32, ISSN 0354-8996, 2010
 8. B. Bobić, M. Babić, S. Mitrović, I. Bobić, M.T. Jovanović, Experimental investigation and calculation of shear rate, shear stress and power for mixing of semi-solid mixtures of ZA27 alloy and ZA27/Al2O3 composites with large Al2O3 particles, Metalurgija – Journal of Metalurgy, Vol.17, No.1, pp. 1-12, ISSN 0354-6306, 2011
 9. B. Bobić, S. Mitrović, M. Babić, A. Vencl, I. Bobić, Corrosion Behavior of the As-cast and Heat-treated ZA27 Alloy, Tribology in Industry, Vol.33, No.2, pp. 87-93, ISSN 0354-8996, 2011
 10. F. Zivic, M. Babic, G. Favaro, M. Caunii, N. Grujovic, S. Mitrovic, Microindentation of Polymethyl Methacrylate (PMMA) Based Bone Cement, Tribology in Industry, Vol.33, No.4, pp. 146-152, ISSN 0354-8996, 2011
 11. F. Živić, M. Babić, S. Mitrović, P. Todorović, Interpretation of the Friction Coefficient During Reciprocating Sliding of Ti6Al4V Alloy Against Al2O3, Tribology in Industry, Vol.33, No.1, pp. 36-42, ISSN 0354-8996, 2011
 12. M. Eric, S. Mitrovic, M. Babic, F. Zivic, M. Pantic, Application of Contemporary Information Technologies in Nanotribometry, Tribology in Industry, Vol.33, No.4, pp. 159-163, ISSN 0354-8996, 2011
 13. M. Babic, B. Stojanovic, S. Mitrovic, I. Bobic, N. Miloradovic, M. Pantic, Influence Of Lubricant On The Coefficient Of Friction Change Of Hybrid AL-SIC-GR Composites, Tribological Journal BULTRIB, Vol.3, No.1, pp. 148-154, ISSN 1313-9878, 2013
 14. S. Mitrovic, M. Babic, D. Adamovic, F. Zivic, D. Dzunic, M. Pantic, Wear And Friction Properties Of Shot Peened Surfaces Of 36NICRMO And 36NCD16T Alloyed Steels Under Dry And Lubricated Contact Conditions, Tribological Journal BULTRIB, Vol.3, No.1, pp. 155-169, ISSN 1313-9878, 2013
 15. S. Mitrovic, N. Miloradovic, M. Babic, I. Bobic, B. Stojanovic, D. Dzunic, Wear Behaviour Of Hybrid ZA27/SiC/Graphite Composites Under Dry Sliding Conditions, Tribological Journal BULTRIB, Vol.3, No.1, pp. 142-147, ISSN 1313-9878, 2013
 16. Dragan Džunić, Slobodan Mitrović, Miroslav Babić, Marko Pantić, Ilija Bobić, Tribological behavior of Za-27 alloy based nanocomposite reinforced with SiC nanoparticles, Tribological Journal BULTRIB, Vol.6, No.6, pp. 147- 153, ISSN 1313-9878, 2016
 17. J. Živković, D. Adamović, M. Živković, M. Stefanović, S. Mitrović, F. Živić, Electronic databases for materials selection, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, Vol.14, No.2, pp. 177-182, ISSN 1584-2665, 2016
 18. Marko Pantić, Slobodan Mitrović, Miroslav Babić, Danimir Jevremović, Dragan Džunić, Tatjana Kanjevac, Dragan Adamović, Effects of different finishing procedure onto nanomechanical and nanotribological characteristics of lithium disilicate glass ceramics, Tribological Journal BULTRIB, Vol.6, No.6, pp. 137-146, ISSN 1313-9878, 2016
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
16
Укупан
 1. Mitrovic, S., Canic, Z., Analyses of the Level of the Wear of the Most Dangerous Elements of TMS of an Extruder Lines, Tribology in Industry, Vol.-, No.4, pp. 103-106, ISSN -, 1995
 2. Tadić B., Mitrović S., Thin-walled Pipes Bending bu Application of Friction Generated Heat, Tribology in industry, Vol.-, No.1, pp. -, ISSN -, 1999
 3. Mitrović S., Optimization of the Guiding System for Eccentrically Loaded Slide Ways, Tribology in industry, Vol.23, No.1&2, pp. -, ISSN -, 2001
 4. Mitrović S., A Proposition of the Constructive Solution for Improvement of Tribological Characteristics of Eccebtrically Loaded Slide Ways, Tribology in industry, Vol.23, No.1&2, pp. -, ISSN -, 2002
 5. Mitrović S., Definition of Completely Worn Out Elements of Tribomechanical System on Extruders, Tribology in industry, Vol.23, No.3&4, pp. -, ISSN -, 2002
 6. S. Mitrović, Applying of Al-TiN bronze on the sealing elements of the rubber production plant,, Tribology in Industry, Vol.27, No.3&4, pp. 49-52, ISSN 0354-8996, 2005
 7. Marjanovic N., Tadic B., Ivkovic B., Mitrovic S., Design of Modern Concept Tribometer with Circular and Reciprocating Movement, Tribology in industry, Vol.28, No.3&4, pp. 3-8, ISSN 0354-8996, 2006
 8. Tadić B., Marjanović N., Mitrović S., Kinematic, Dynamic and Tribological Aspects of Up and Down Milling Processing, Tribology in industry, Vol.27, No.1&2, pp. -, ISSN -, 2006
 9. M. Babić, R. Ninković, S. Mitrović, I. Bobić, Influence of Heat Treatment on Tribological Behavior of Zn-Al Alloys, Tribology in industry, Vol.29, No.1&2, pp. 23-31, ISSN 0354-8996, 2007
 10. M. Babić, S. Mitrović, I. Bobić, Tribological Properties of Composites with Substrate Made of the ZA-27 Alloy Reinforced by the Graphite Particles, Tribology in industry, Vol.29, No.3-4, pp. 3-8, ISSN 0354-8996, 2007
 11. S. Mitrović, M. Babić, I. Bobić, ZA-27 Alloy Composites Reinforced with Al2O3 Particles, Tribology in industry, Vol.29, No.3&4, pp. 35-41, ISSN 0354-8996, 2007
 12. Bobic I., Babic M., Mitrovic S., Bobic B., Jovanovic M.T., Rheological behavior of ZA27 alloy semi-solid slurries and Al2O3 particulate / ZA27 composite slurries, Tribology in Industry, Vol.30, No.1&2, pp. 47-54, ISSN 0354-8996, 2008
 13. M. Babić, S. Mitrović, R. Ninković, Tribological Potencial of Zinc-Aluminium Alloys Improvement, Tribology in Industry, Vol.31, No.1&2, pp. 15-28, ISSN 0354-8996, 2008
 14. Mitrovic Slobodan, Babic Miroslav, Zivic Fatima, Bobic Ilija, Dzunic Dragan, Nanotribology investigations of composites based on Za-27 alloy reinforced by Al2O3 particles, Tribology in Industry, Vol.30, No.1&2, pp. 33-39, ISSN 0354-8996, 2008
 15. D. Kakaš, B. Škorić, M. Babić, S. Mitrović, A. Miletić, M. Vilotić, P. Terek, L. Kovačević, Surface Roughness and Friction Coefficient in IBAD Deposited Tin Hard Coating, FME Transaction, Vol.37, No.2, pp. 83-86, ISSN 1451-2092, 2009
 16. M. Simonović, D. Džunić, S. Mitrović, Testing of wear in contact with STRENX 700 and autofretted steel, Journal of Production Engineering, Vol.23, No.1, pp. 11-14, ISSN 1821-4932, Doi 10.24867/JPE-2020-01-011, 2020
Списак резултата М54
Уређивање водећег научног часописа националног значаја (на годишњем нивоу)
Број
13
Укупан
 1. Babic, Ivkovic, Mitrovic, Tribology in industry, 2009., Tribology in industry, Vol.31, No.1&2, 3&4, pp. 1-94, ISSN 0354-8996, 2009
 2. Babic, Ivkovic, Mitrovic, Tribology in industry 2010., Tribology in industry, Vol.32, No.1, 2, 3, 4, pp. 1-91, ISSN 0354-8996, 2010
 3. Babic, Ivkovic, Mitrovic, Tribology in industry 2011., Tribology in industry, Vol.33, No.1, 2, 3, 4, pp. 1-89, ISSN 0354-8996, 2011
 4. Babic, Ivkovic, Mitrovic, Tribology in Industry 2012., Tribology in Industry, Vol.34, No.1, 2, 3, 4, pp. 1-254, ISSN 0354-8996, 2012
 5. Babic, Ivkovic, Mitrovic, Tribology in Industry 2013., Tribology in Industry, Vol.35, No.1, 2, 3, 4, pp. 1-357, ISSN 0354-8996, 2013
 6. S. Mitrović, Tribology in Industry 2014., Tribology in Industry, Vol.36, No.1, 2, 3, 4, pp. 1-487, ISSN 0354-8996, 2014
 7. S. Mitrović, Tribology in Industry 2015., Tribology in Industry, Vol.37, No.1, 2, 3, 4, pp. 1-489, ISSN 0354-8996, 2015
 8. S. Mitrović, Tribology in Industry 2016, Tribology in Industry, Vol.38, No.1, 2, 3, 4, pp. 1-589, ISSN 0354-8996, 2016
 9. S. Mitrović, Tribology in Industry 2017, Tribology in Industry, Vol.39, No.1, 2, 3, 4, pp. 1-565, ISSN 0354-8996, 2017
 10. S. Mitrović, Tribology in Industry 2018, Tribology in Industry, Vol.40, No.1, 2, 3, 4, pp. 1-701, ISSN 0354-8996, 2018
 11. S. Mitrovic, Tribology in Industry 2019, Tribology in Industry, Vol.41, No.1, 2, 3, 4, pp. 1-647, ISSN 0354-8996, 2019
 12. S. Mitrovic, Tribology in Industry 2020, Tribology in Industry, Vol.42, No.1, 2, 3, 4, pp. 1-708, ISSN 0354-8996, 2020
 13. S. Mitrovic, Tribology in Industry 2021, Tribology in Industry, Vol.43, No.1, 2, 3, 4, pp. 1-672, ISSN 0354-8996, 2021
Списак резултата М55
Уређивање научног часописа националног значаја (на годишњем нивоу)
Број
9
Укупан
 1. Ivkovic, Babic, Mitrovic, Tribology in industry 2000., Tribology in industry, Vol.88, No.1&2, 3&4, pp. 1-50, ISSN 0354-8996, 2000
 2. Ivkovic, Babic, Mitrovic, Tribology in industry 2001., Tribology in industry, Vol.23, No.1&2, 3&4, pp. 1-87, ISSN 0354-8996, 2001
 3. Ivkovic, Babic, Mitrovic, Tribology in industry 2002., Tribology in industry, Vol.24, No.1&2, 3&4, pp. 1-89, ISSN 0354-8996, 2002
 4. Ivkovic, Babic, Mitrovic, Tribology in industry 2003., Tribology in industry, Vol.25, No.1&2, 3&4, pp. 1-90, ISSN 0354-8996, 2003
 5. Ivkovic, Babic, Mitrovic, Tribology in industry 2004., Tribology in industry, Vol.26, No.1&2, 3&4, pp. 1-86, ISSN 0354-8996, 2004
 6. Ivkovic, Babic, Mitrovic, Tribology in industry 2005., Tribology in industry, Vol.27, No.1&2, 3&4, pp. 1-91, ISSN 0354-8996, 2005
 7. Ivkovic, Babic, Mitrovic, Tribology in industry 2006., Tribology in industry, Vol.28, No.1&2, 3&4, pp. 1-92, ISSN 0354-8996, 2006
 8. Ivkovic, Babic, Mitrovic, Tribology in industry 2007., Tribology in industry, Vol.29, No.1&2, 3&4, pp. 1-92, ISSN 0354-8996, 2007
 9. Ivkovic, Babic, Mitrovic, Tribology in industry 2008., Tribology in industry, Vol.30, No.1&2, 3&4, pp. 1-89, ISSN 0354-8996, 2008
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
27
Укупан
 1. Nedić B., Ječmenica R., Ćetković M., Mitrović S., Tribološke karakteristike reznih alata sa prevlakama od TiN, TiZrN, TiAlN i ZrN, YUTRIB, Kragujevac, 1993
 2. Митровић С., Цанић З., Анализа стања похабаности најугроженијих елемената ТМС-а линија за екструзију гуме и пластике, БАЛКАНТРИБ 95, Херцег Нови, 1995
 3. Митровић Р., Радоњић Д., Давинић А., Митровић С., Идентификација стања машинских система анализом сигнала вибрација, XXVI МЕЂУНАРОДНО САВЕТОВАЊЕ ПРОИЗВОДНОГ МАШИНСТВА ЈУГОСЛАВИЈЕ, Будва, 1996
 4. Митровић Р., Радоњић Д., Митровић С., Могућност оцене квалитета ревитализације погонског зупчастог пара млина за цемент, ТЕШКА МАШИНОГРАДЊА 96, Краљево, 1996
 5. Митровић С., Цанић З., Дефинисање критеријума потпуне похабаности елемената ТМС-а на екструдерима кабловске индустрији, XXVI МЕЂУНАРОДНО САВЕТОВАЊЕ ПРОИЗВОДНОГ МАШИНСТВА ЈУГОСЛАВИЈЕ, Будва, 1996
 6. Митровић С., Репаратурно наваривање ваљака за ваљање профилне жице, YUTRIB 97, Копаоник, 1997
 7. Митровић С., Цанић З., Утицај поступка регенерације заптивних елемената машине за израду гумених мешавина на трошкове производње, YUTRIB, Копаоник, 1997
 8. Тадић Б., Митровић С., Недић Б., Оптимизација система за вођење код машина за провлачење, YUTRIB 97, Копаоник, 1997
 9. Митровић С., Трибодизајн као концепт, YUTRIB 99, Крагујевац, 2000
 10. Митровић С., Оптимизација система за водјење ексцентрично оптерећених водјица, YUTRIB 01, Београд, 2001
 11. S. Mitrović, Primena aluminijumsko kalajne bronze na zaptivnim elementima postrojenja za izradu gumenih mešavina, ITC ‘03, Osma internacionalna konferencija o tribologiji, Beograd, Srbija, 2003, 08-10 oktobar, pp. 129-132, ISBN 86-80581-57-7
 12. Митровић С., Ерић М., Стефановић М., Смањење трошкова производње регенерацијом заптивних елемената, XXX Научно стручни скуп одржавање машина и опреме, Будва, 2005, 21. до 24. Јун
 13. Митровић С., Ерић М., Стефановић М., Регенерације заптивних елемената маšине за израду гумених меšавина, XXX ЈУБИЛАРНО САВЕТОВАЊЕ ПРОИЗВОДНОГ МАШИНСТВА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ 2005, Врњачка Бања, 2005, 1 - 3. септембар
 14. Митровић С., М. Ерић, М. Стефановић, Утицај поступка регенерације заптивних елемената машине за израду гумених мешавина на трошкове производње, Balkantrib’05, 5th International conference on tribology, and 9th jugoslovenska konferencija o tribologiji, Kragujevac, 2005, june.15-18.
 15. Стефановић М., Ерић М., Митровић С., Квалитет и тестирање софтвера, 32. Национална конференција о квалитету, Фестивал квалитета 2005, Крагујевац, 2005, 19.-21. мај
 16. Стефановић М., Митровић С., Ерић М., Cost-benefit анализа и квалитет софтвера, 32. Национална конференција о квалитету, Фестивал квалитета 2005, Крагујевац, 2005, 19.-21. мај
 17. Бабић М., Нинковић Р., Митровић С., Бобић И., Утицај термичке обраде на триболошко понашање Zn-Al легура, 31. Саветовање производног машинства са међународним учешћем, Крагујевац, 2006, 19-21. септембар
 18. Митровић С., Бабић М., Бобић И., Триболошке карактеристике композита са основом од ZA-27 легуре ојачане честицама Al2O3, 31. Саветовање производног машинства са међународним учешћем, Крагујевац, 2006, 19-21. септембар
 19. Митровић С., Бабић М., Бобић И., Триболошке карактеристике композита са основом од ZA-27 легуре ојачане честицама графита, 31. Саветовање производног машинства са међународним учешћем, Крагујевац, 2006, 19-21. септембар
 20. Недић Б., Ерић М., Митровић С., Развој методологије испитивања обрадивости материјала са аспекта температуре резања, IX међународна научно – стручна конференција ММА 2006 – Флексибилне технологије, Нови Сад, 2006, 15.-16. јун
 21. Стефановић М., Ерић М., Митровић С., Интеграција информационих ресурса у производним предузећима коришћењем XML, 31. Саветовање производног машинства са међународним учешћем, Крагујевац, 2006, 19-21. септембар
 22. Стефановић М., Митровић С., Ерић М., Модел квалитета софтвера, 33. Национална конференција о квалитету - Фестивал квалитета, Крагујевац, 2006, 10. до 12. мај
 23. Mitrović S., Babić M., Živić F., Bobić I., Nanotribološka ispitivanja kompozita sa osnovom od ZA-27 legure ojačane česticama Al2O3, 32. Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, 2008, 18.-20. 9., pp. 285-288
 24. Živić F., Mitrović S., Babić M., Uloga nanotribometrije u savremenim tribološkim ispitivanjima, 32. Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, 2008, 18.-20. 09., pp. 309-312
 25. Erić M., Tadić B., Mitrović S., Mogući pravci ostvarivanja reinženjeringa tehnoloških procesa malih preduzeća, 33. Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, 2009, 16.-17. 06., pp. 203-206
 26. Bobić, M. Babić, S. Mitrović, A.Venc, B. Bobić, Uticaj Temperature na Mehaničke Karakteristike Čestičnih Za27/Al2O3 Kompozita, 12th International Conference on Tribology, Serbiatrib '11, Kragujevac, 2011, 11 – 13 May, pp. 412-417, ISBN 978-86-86663-74-0
 27. S. Rakić, V. Lazić, S. Aleksandrović, S. Mitrović, R. Nikolić, D. Milosavljević, R. Čukić,, Reparatory and manufacturing hard-facing of working parts made of stainless steels in confectionary industry, WELDING and NDT 2012, Conference with International Participation, Divčibare, 2012, 9-12 Oktobar, pp. 39-40, rad objavljen na CD-u, ISBN 978-86-82585-10-7
Списак резултата М83
Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступак (уз доказ)
Број
1
Укупан
 1. Бранко Тадић, Мирослав Бабић, Слободан Митровић, Миодраг Лазић, Ђорђе Вукелић, Универзални трибометар, Одлука бр. ТР-07/2010, Центар за трибологију, Машински факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2010
Списак резултата М84
Битно побољшан постојећи производ или технологија (уз доказ) ново решење проблема у области микроекономског , социјалног и проблема одрживог просторног развоја рецензовано и прихваћено на националном нивоу (уз доказ)
Број
5
Укупан
 1. Илија Бобић, Мирослав Бабић, Слободан Митровић, Александар Венцл, Биљана Бобић, Технологија добијања композитних материјала са основом од ZA27 легуре уз додатак честица Al2O3, Одлука бр. ТР-04/2010, Предузеће „РАР“, Батајница, Лабораторија за материјале, ИНН „Винча“, Крагујевац, 2008
 2. Илија Бобић, Мирослав Бабић, Слободан Митровић, Александар Венцл, Биљана Бобић, Бранко Тадић, Керамички лонац електротпорне пећи за извођење компокастинг поступка, Одлука бр. ТР-03/2010, „РАР“, Батајница, Лабораторија за материјале, ИНН „Винча“, Крагујевац, 2008
 3. Илија Бобић, Александар Венцл, Мирослав Бабић, Слободан Митровић, Биљана Бобић, Технолошки поступак добијања композита са основом од Al7Si0,03Mg (А356) легуре уз додатак ситних честица Аl2О3, Одлука бр. ТР-05/2010, Предузеће „Петар Драпшин“, Младеновац, Лабораторија за материјале, ИНН „ Винча“, Крагујевац, 2009
 4. Илија Бобић, Биљана Бобић, Мирослав Бабић, Слободан Митровић, Александар Венцл, Бранко Тадић, Електрична метода за контролу реолошког понашања полуочврслих растопа основних легура и композита при извођењу рео/компокастинг поступка, Одлука бр. ТР-06/2010, Предузеће „РАР“, Батајница, Лабораторија за материјале, ИНН „Винча“, Крагујевац, 2009
 5. Илија Бобић, Александар Венцл, Мирослав Бабић, Слободан Митровић, Биљана Бобић, Технолошки поступак добијања двојног хибридног композита са основом од А356 легуре алуминијума уз додатак 10 мас. % честица SiC и 1 мас. % честица графита, 902/3, Предузеће „РАР“, Батајница, Лабораторија за материјале, Институт за нуклеарне науке „Винча“, Београд, Београд, 2011
Списак резултата М85
Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент, нова генска проба, микроорганизми (уз доказ)
Број
5
Укупан
 1. Митровић С., Уређај за испитивање ексцентрично оптерећених клизних вођица, Крагујевац, 2000
 2. М. Ерић, М. Павловић, С. Арсовски, М. Стефановић, Д. Тадић, М. Лазић, С. Грубор, С. Митровић, Софтвер за реинжењеринг технолошких процеса, 04-2800, Центар за ревитализацију индустријских система, МФ Крагујевац, Крагујевац, 2008
 3. Бранко Тадић, Мирослав Бабић, Слободан Митровић, Петар Тодоровић, Илија Бобић, Заједнички мерни систем за универзални трибометар-триболошки мерни центар, Одлука бр. ТР-08/2010, Центар за трибологију, Машински факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2010
 4. А. Венцл, Б. Бобић, И. Бобић, М. Бабић, С. Митровић, Development of Domestic Hybrid Composites, A357/SiC/GrP, with large Graphite Particles, Машински факултет, Универзитет у Београду, Београд, 2014
 5. Б. Недића, С. Митровића, Софтвер за анализу сигнала и прорачун параметара топографије површина, ТР-81/2014, Лабораторија за обраду метала и трибологију, Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Kрагујевац, 2014
Списак резултата М86
Критичка евалуација података, база података, приказани детаљно као део међународних пројеката, публиковани као интерне публикације или приказани на Интернету
Број
1
Укупан
 1. M. Ерић, С. Митровић, М. Бабић, Б. Тадић, База података триболошких истраживања, ТР-73/2012, Центар за трибологију Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, Kрагујевац, 2012
Списак резултата М93
Ауторска изложба са каталогом уз научну рецензију
Број
6
Укупан
 1. B. Bobić, A. Vencl, M. Babić, S. Mitrović, I. Bobić, Kompoziti sa dobrom otpornošću na habanje dobijeni infiltracijom čestica silicijum-karbida (SiC) i čestica grafita u osnovu od aluminijumske legure A356, 31. Međunarodna izložba pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna " Pronalazaštvo – Beograd 2011", poster, (Izvod u Katalogu str. 78)., Beograd, 2011
 2. I. Bobić, B. Bobić, M. Babić, A. Vencl, S. Mitrović, Development of domestic hybrid composites A356/SiCp/Grp with large graphite particles, IX International Salon of Inventions and New Technologies “New Time”, Sevastopol, Russia, 26-28.09.2013, 2013
 3. I. Bobić, B. Bobić, M. Babić, A. Vencl, S. Mitrović,, Razvoj domaćih čestičnih hibridnih kompozita A356/SiC+grafit sa krupnim česticama grafita, 11th međunarodna izložba inovacija, Udruženja inovatora Hrvatske, Zagreb, 5. oktobar 2013, 2013
 4. И. Бобић, Б. Бобић, М. Бабић, А. Венцл, С. Митровић, Развој технологије добијања домаћих честичних хибридних композита А356/SiC+графит, са основом алуминијумске легуре, 33. Међународна изложба проналазака, нових технологија и индустријског дизајна " Проналазаштво – Београд 2013", постер,(Извод у Каталогу стр. 70), Београд, 2013
 5. И. Бобић, Б. Бобић, М. Бабић, А. Венцл, С. Митровић, Development of domestic hybrid composites A356/SiCp/Grp with large graphite particles, Макинова 2013 - Скопље, Македонија, 19. октобар 2013, Савез проналазача и аутора техничких унапређења Македоније, Скопље, Македоније, 2013
 6. И. Бобић, Б. Бобић, М. Бабић, А. Венцл, С. Митровић, Development of domestic hybrid composites A356/SiCp/Grp with large graphite particles, IIIC Fourth International Innovation and Invention Competition, CIIS Chinese Innovation and Invention Society, December 2013, Taipei, Taiwan, 2013

Уџбеници
 1. Лазић М., Недић Б., Митровић С., ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ МЕТАЛА РЕЗАЊЕМ, Избор режима обраде, приручник, Машински факултет, Крагујевац, 2002.

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Развој и истраживање домаћих алата за екструзију за потребе кабловске индустрије, 1996-1997.
 2. Развој и усавршавање технологије производње машина за производњу бакарних лукова методама загревања трењем, 1998-1999.
 3. Развој домаћих неконвенционалних триболошки напредних материјала, 2002-2003.
 4. Енергетска ефикасност комуналних система, 2003-2005.
 5. Развој напредних трибомеханичких система – композити на бази лаких метала и уређаји за трибодијагностику и пречишћавање уља, 2005-2007.
 6. Развој напредне опреме за трибодијагностику и MMC на бази лаких метала, ТР 14005,2008-2011, Пројекат технолошког тазвоја
 7. Развој триболошких микро/нано двокомпонентних и хибридних самоподмазујућих композита, TР 35021, 2011-2019

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. Laboratory experimental setups for measurement and control via Internet”, April-September 2006, eLearning project financed by Austrian Development Cooperation – WUS – project No.: 8093-01/2005, Support to Higher Education in Serbia and Montenegro, 2005-2007
 2. Training for Occupational Safety and Health Improvement, TEMPUS projekat, IB_JEP 41045-2007.
 3. Tempus project 145009-Tempus-2008-RS-JPHES Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia (CONCUR), 2009-2012
 4. COST Action MP0903 NANOALLOY– Nanoalloys as Advanced Materials: From Structure to Properties and Applications, 2010-2014
 5. Пројекат научне и технолошке сарадње између Србије и Белорусије, Развој антифрикционих метал-полимерних микро\нано композитних превлака (Разработка антифрикционных металлополимерных микро- нанокомпозиционных покрытий), 2012-2013
 6. 543898-TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-JPHES, Development of sustainable interrelations between education, research and innovation at WBC universities in Nanotechnologies and advanced materials where innovation means business (WIMB), Universitat Autonoma de Barcelona, Spain, 2013-2016
 7. Специфичност везе денталних керамика и композитних цемента, Медицински факултет Фоча Универзитет у Источном Сарајеву

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Машине алатке, На матичном факултету, 1996.-
 2. Трибологија, На матичном факултету, 1996.-
 3. Механичке операције, На матичном факултету, 2007.-
 4. Производне технологије 2, На матичном факултету, 2003.-2006.
 5. Механичке операције и системи транспорта, На матичном факултету, 2000.-2007.
 6. Машине и постројења за механичке операције, На матичном факултету, 1996.-2000.
 7. Обрада метала резањем, На матичном факултету, 1996.- 2003.
 8. Техничко цртање, На матичном факултету, 1996.-1998.
 9. Предузетништво, На матичном факултету, 2007-
 10. Основи трибологије (основне студије), На матичном факултету, 2008-
 11. Трибомеханички системи (дипломске студије), На матичном факултету, 2009-
 12. Предузетнички процес (дипломске студије), На матичном факултету, 2009-
 13. Трибологија модификованих површина (докторске студије), На матичном факултету, 2009-
 14. Трибометрија (докторске студије), На матичном факултету, 2009-
 15. Машине алатке (основне студије), На матичном факултету, 2008-
 16. Основи предузетничког менаџмента економије, На матичном факултету, 2011-
 17. Стручна пракса I, Производно машинство, На матичном факултету, 2016-
 18. Стручна пракса II, Производно машинство, На матичном факултету, 2016-

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. Члан Савета Машинског факултета, На матичном факултету, 2002.-2009.
 2. Члан Српског триболошког друштва, На нивоу републике или локалне самоуправе, -
 3. Члан YUNG-a, асоцијације за нафту и гас, На нивоу републике или локалне самоуправе, -
 4. Члан Српске нафтно гасне асоцијације СНАГА , На нивоу републике или локалне самоуправе, -
 5. Технички уредник часописа Tribology in industry, На нивоу републике или локалне самоуправе, -
 6. Члан редакције часописа Tribology in industry, На нивоу републике или локалне самоуправе, -
 7. Рецензент часописа Tribology in industry, На нивоу републике или локалне самоуправе, -
 8. Члан организациног одбора: 11th International Conference on Tribology, SERBIATRIB '09, 13-15 may, Belgrade, Serbia, 2009, Остало, 2009
 9. Editor: Proceedings, 12th International Conference on Tribology, Serbiatrib '11, 11 – 13 may, Kragujevac, Serbia, Остало, 2011
 10. Члан научног одбора: 12th International Conference on Tribology, Serbiatrib '11, 11 – 13 may, Kragujevac, Serbia, 2011, Остало, 2011
 11. Члан организациног одбора: 12th International Conference on Tribology, Serbiatrib '11, 11 – 13 may, Kragujevac, Serbia, 2011, Остало, 2011
 12. Technical editor: Proceedings - 12th International Conference on Tribology, Serbiatrib '11, 11 – 13 may, Kragujevac, Serbia, 2011, Остало, 2011
 13. Члан научног одбора: BULTRIB’12, 9th National Conference on Tribology with International Participation, Sofia, Bulgaria, Остало, 18-20 October 2012
 14. Члан научног одбора: BULTRIB’13, 10th National Conference on Tribology with International Participation, Sofia, Bulgaria, Остало, 24-26 October 2013
 15. Editor: Proceedings, 13th International Conference on Tribology, Serbiatrib '13, Kragujevac, Serbia, 2013 , Остало, 15 – 17 may, 2013
 16. Члан научног одбора: 13th International Conference on Tribology, Serbiatrib '13, Kragujevac, Serbia, 2013 , Остало, 15 – 17 may, 2013
 17. Члан организациног одбора: 13th International Conference on Tribology, Serbiatrib '13, Kragujevac, Serbia, 2013 , Остало, 15 – 17 may, 2013
 18. Technical editor: Proceedings - 13th International Conference on Tribology, Serbiatrib '13, Kragujevac, Serbia, 2013, Остало, 15 – 17 may, 2013
 19. Уредник часописа Tribology in industry, Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Одлука Број: 01-1/885-26 од 20.03.2014., На матичном факултету, 2014.-
 20. Члан организациног одбора: 14th International Conference on Tribology, Serbiatrib '15, 13 – 15 may, Kragujevac, Serbia, 2015, На нивоу републике или локалне самоуправе, 2015
 21. Члан научног одбора: 14th International Conference on Tribology, Serbiatrib '15, 13 – 15 may, Kragujevac, Serbia, 2015, На нивоу републике или локалне самоуправе, 2015
 22. Члан Комисије за последипломске студије. Одлука 01-1/528-2 од 20. 02. 2014., На матичном факултету, 2014
 23. Члан Комисије за издавачку делатност. Одлука 01-1/885-22 од 20. 03. 2014., На матичном факултету, 2014
 24. Члан Комисије за припрему извештаја о самовредновању 2015. – Одлука 01-1/475-15 од 19. 02. 2015., На матичном факултету, 2015
 25. Члан Надзорног одбора Алумни клуба Факултета инжењерских наука у Крагујевцу Универзитета у Крагујевцу, На матичном факултету, 2015
 26. Потпредседник Српског триболошког друштва, На нивоу републике или локалне самоуправе, 2012

ВОЂЕЊЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. Милорадовић Ненад, Tриболошка карактеризација хибридних композита на бази легуре ZA27, Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, 19. јун 2013
 2. Драган Џунић, Анализа процеса трења и хабања нанокомпозита са металном основом, Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, Одлука број 01-1/2922-10 од 24.10.2013.
 3. Mарко Пантић, Триболошка карактеризација напредних стоматолошких материјала, Одлуке Стручног Већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Крагујевцу бр. IV-04-129/7 од 11.03.2014. (IV-04-13/8 од 23.01.2014.)

УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. Стојановић Блажа, Триболошко понашање хибридних композита са А356 матрицом, , Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, 18. јун 2013.
 2. Живић Фатима, Нанотрибометрија напредних триболошких материјала, Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, 2012., Одлуком Наставно-научног већа Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, бр.01-1/4313-14 од 22. 12. 2011. године
 3. Драган Џунић, Анализа процеса трења и хабања нанокомпозита са металном основом, Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, - Ментор, Одлука број 01-1/2922-10 од 24.10.2013.
 4. Бојан Богдановић, Повећање поузданости и носивости тангенцијално оптерећених веза претходном припремом контакта, Одлука број 01-1/3026 од 20.09.2016.- Одлукa Стручног већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Крагујевцу број IV- 04-835/21 од 14. 09. 2016
 5. Саша Ранђеловић , Завршна обрада метала базирана на котрљању крутог алата, Одлука за оцену за оцену писаног дела доктореске дисертације и усмену јавну одбрану кандидата бр. 01-1/3025 од 20.09.2016 - Одлукa Стручног већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Крагујевцу број IV- 04-835/14 од 14. 09. 2016
 6. Милан Раденковић, Моделска испитивања попустљивости контакта тангенцијално оптерећених веза различите макро геометрије у условима динамичких оптерећења, Одлука бр. 01-1/3079-19, од 21.09. 2017.
 7. Христос Тсиафис, Детекција отказа котрљајних лежајева применом напредних временско - фреквенцијских метода анализе сигнала вибрација, Одлука бр. 01-1 / 1238-0, od 19.04. 2018.
 8. Милан Ђорђевић, Модел клизања између равних површина обода при променљивим контактним условима у процесу дубоког извлачења танких лимова, Одлука бр. 01-1 / 3017, od 13.09. 2018.
 9. Ђорђе Божовић, Испитивање чврстоће везе керамичких материјала и композитних цемента на микроистезање, Медицински факултет у Фочи, Универзитет у Источном Сарајеву, Република Српска БиХ, 2018

УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА
 1. Ракић Славољуб, Производно и репаратурно наваривање радних делова уређаја и опреме у кондиторској индустрији, септембар 2013.