ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Снежана Нестић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеСнежана Нестић
Година и место рођења1983., Смедеревска Паланка
ЗвањеВанредни професор
E-mails.nestic@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, Крагујевац
Област и ужа специјалностИнжењерски менаџмент

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година2008
МестоKрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловНаучни и технолошки паркови
ОбластИндустријски инжењеринг
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година2014
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука
НасловРазвој система за подршку одлучивању о циљевима квалитета у производним организацијама
ОбластМашинско инжењерство

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
2009Машински факултет у КрагујевцуИстраживач сарадник
2012Факултет инжењерских наука, КрагујевацИстраживач сарадник
2015Факултет инжењерских наука, КрагујевацНаучни сарадник
2015Факултет инжењерских наука, КрагујевацДоцент
2020Факултет инжењерских наука, КрагујевацВанредни професор

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
2011Coventry University, Englandseptembar
2012Politehnica di Torino, Italymart
2012Aristotle University Thessaloniki, Greeceseptembar
2013Aristotle University Thessaloniki, Greeceseptembar
2014University of Minho, Portugalmaj
2014University of Girona, Spainoktobar
2015University of Minho, Portugalмај
2017Slovak University of Agriculture in Nitraмарт
2018Polytechnic University of Valenciaseptembar

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М13
Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значаја
Број
1
Укупан
 1. Danijela Tadić, Slavko Arsovski, Aleksandar Aleksić, Miladin Stefanović, Snežana Nestić, Intelligent Techniques in Engineering Management, editor C. Kahraman and S.Ç. Onar, chapter 22: A Fuzzy Evaluation of Projects for Business Processes’ Quality Improvement, Springer International Publishing, Intelligent Systems Reference Library Volume 87, Br. strana: 20, Switzerland, 2015
Списак резултата М14
Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значаја
Број
1
Укупан
 1. Miladin Stefanovic, Slavko Arsovski, Zora Arsovski, Aleksandar Aleksic, Snezana Nestic, Dragan Rajkovic, Zoran Punosevac, Integration of Virtual and Networked Organization Using Server Oriented Architecture, Springer Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-642-31799-6, Berlin Heidelberg, 2012
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
1
Укупан
 1. Snezana Nestic, Miladin Stefanovic, Aleksandar Djordjevic, Slavko Arsovski, Danijela Tadic, A model of the assessment and optimization of production process quality using the fuzzy sets and genetic algorithm approach, European Journal of Industrial Engineering, Vol.9, No.1, pp. 77-99, ISSN 1751-5254, 2015
Списак резултата М21a
Рад у међународном часопису изузетних вредности
Број
2
Укупан
 1. Ranka Gojković , Goran Ðurić, Danijela Tadić, Snežana Nestić & Aleksandar Aleksić, Evaluation and Selection of the Quality Methods for Manufacturing Process Reliability Improvement—Intuitionistic Fuzzy Sets and Genetic Algorithm Approach, Mathematics, Vol.9, No.13, pp. 1531, ISSN 2227-7390, Doi https://doi.org/10.3390/ math9131531, 2021
 2. Snežana Nestić, Ranka Gojković,Tijana Petrović, Danijela Tadić and Predrag Mimović, Quality Performance Indicators Evaluation and Ranking by Using TOPSIS with the Interval-Intuitionistic Fuzzy Sets in Project-Oriented Manufacturing Companies, Mathematics, Vol.10, No.22, pp. 4174, ISSN 2227-7390, Doi https://doi.org/10.3390/math10224174, 2022
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
9
Укупан
 1. Milan Matijevic, Miladin Stefanovic, Vladimir Cvijetkovic, Vladimir Jokovic, Nenad Babajic, Miroslav Ravlic, Snezana Nestic, The Development and Implementation of a Thermal Process Trainer for Control and Measurement via the Internet, Computer Application in Engineering Education, Inter Science, John Wiley & Sons, Inc, Vol.22, No.1, pp. 167-177, ISSN 1099-0542, Doi 10.1002/cae.20543, 2014
 2. Miladin Stefanovic, Danijela Тadic, Snezana Nestic, Aleskandar Djordjevic, An Assessment of Distance Learning Laboratory Objectives for Control Engineering Education, Computer Application in Engineering Education, Vol.23, No.2, pp. 191-202, ISSN 1099-054, Doi 10.1002/cae.21589, 2015
 3. Snezana Nestic, Aleksandar Djordjevic, Hrvoje Puskaric, Marija Zahar Djordjevic, Danijela Tadic, Miladin Stefanovic, The evaluation and improvement of process quality by using the fuzzy sets theory and genetic algorithm approach, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, Vol.29, No.5, pp. 2017-2028, ISSN 1064-1246, Doi 10.3233/IFS-151679, 2015
 4. Danijela Tadic, Aleksandar Djordevic, Milan Eric, Miladin Stefanovic, Snezana Nestic, Two-step model for performance evaluation and improvement of New Service Development process based on fuzzy logics and genetic algorithm, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems: Applications in Engineering and Technology, Vol.33, No.6, pp. 3959-3970, ISSN 1064-1246, Doi 10.3233/JIFS-17802, 2017
 5. Miladin Stefanovic, Snezana Nestic, Aleksandar Djordjevic, Dusan Djurovic, Ivan Macuzic, Danijela Tadic, Marija Gacic, An assessment of maintenance performance indicators using the fuzzy sets approach and genetic algorithms, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, Vol.231, No.1, pp. 15-27, ISSN 0954-4054, Doi 10.1177/0954405415572641, 2017
 6. Danijela Tadic, Aleksandar Djordjevic, Aleksandar Aleksic, Snezana Nestic, Selection of recycling centre locations by using the interval type-2 fuzzy sets and two-objective genetic algorithm, Waste Management & Research, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN 1096-3669, Doi 10.1177/0734242X18799180, 2018
 7. Snezana Nestic, Jesús F. Lampón, Aleksandar Aleksic, Pablo Cabanelas, Danijela Tadic, Ranking manufacturing processes from the quality management perspective in the automotive industry, Expert Systems, Vol.36, No.6, pp. 1-16, ISSN 0266-4720, Doi 10.1111/exsy.12451, 2019
 8. Marija Zahar Djordjevic, Barbara Simeunovic, Snezana Nestic, Aleksandar Aleksic, Hrvoje Puskaricc, Study on performance evaluation of the production process - fuzzy MCDM approach, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, Vol.39, No.2020, pp. 4009-4026, ISSN 1064-1246, Doi 10.3233/JIFS-200159, 2020
 9. Aleksandar Aleksić, Snežana Nestić, Michael Huber and Nikolina Ljepava, The Assessment of the Key Competences for Lifelong Learning—The Fuzzy Model Approach for Sustainable Education, Sustainability, Vol.14, No.5, pp. 2686, ISSN 2071-1050, 2022
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
1
Укупан
 1. Snežana Nestić, Aleksandar Aleksić, Jaime Gil Lafuente, Tijana Cvetić, and Goran Đurić, The Allocation of Business Model Components under Presence of Uncertainties by the Branch-and-Bound Method, Mathematical Problems in Engineering, Vol.2022, No.-, pp. 1-12, ISSN 1563-5147, 2022
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
2
Укупан
 1. Nikola Komatina, Snežana Nestić, Aleksandar Aleksić, Analysis of the performance measurement models according to the requirements of the procurement business process, International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM), Vol.10, No.3, pp. 211-218, ISSN 2217-2661, Doi http://doi.org/10.24867/IJIEM-2019-3-241, 2019
 2. Predrag Mimović, Danijela Tadić, Ankica Borota-Tišma, Snežana Nestić & Jaime Gil Lafuente, EVALUATION AND RANKING OF INSURANCE COMPANIES BY COMBINING TOPSIS AND THE INTERVAL FUZZY ROUGH SETS, Serbian Journal of Management, Vol.16, No.2, pp. 279-299, ISSN 1452-4864, Doi 10.5937/sjm16-27672, 2021
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
37
Укупан
 1. Miladin Stefanovic, Slavko Arsovski, Snezana Nestic, Aleksandar Aleksic, Integration of virtual enterprises using service oriented architecture, 3rd International Quality Conference, Kragujevac, Serbia, 2009, 20 May, pp. 64-69, ISBN 987-83-83336-34-4
 2. Stefanović Miladin, Erić Milan, Nestić Snežana, Quality of training of non university teachers, 3rd International Quality Conference, Kragujevac, Serbia, 2009, 22 May, pp. 109-113, ISBN 978-86-86663-34-4
 3. Nestić Snežana, Tonić Nikola, Nedeljković Branislav, Software Solutions for Support for Quality Management Systems, 4th International Quality Conference, Kragujevac, Srbija, 2010, 19-21 May, pp. 453-466, ISBN 978-86-86663-49-8
 4. Miladin Stefanović, Ivan Mačužić, Aleksandar Aleksić, Marko Đapan, Snežana Nestić, Quality of University – Enterprises cooperation: Students’ internship in Serbia, 5 International Quality Conference, Kragujevac, Serbia, 2011, May 20, pp. 543-548, ISBN 978-86-86663-68-9
 5. Aleksandar Aleksic, Danijela Tadic, Miladin Stefanovic, Slavko Arsovski, Snezana Nestic, Assesment of Adaptive Capacity of Small and Medium Enterprises, 6th International Quality Conference, Kragujevac, 2012, 07-09 Jun, 2012, pp. 231-238, ISBN 978-86-86663-82-5
 6. Aleksandar Đorđević, Miladin Stefanović, Snežana Nestić, Aleksandar Aleksić, Optimization Of Suppliers Selection In Food Industry, 7th International Conference ICQME 2012, Tivat, Montenegro, 2012, 19th-21st September, pp. 29-36, ISBN 978-9940-527-28-0
 7. Miladin Stefanovic, Snezana Nestic, Aleksandar Aleksic, Aleksandar Djordjevic, Case of Successful Implementation of Moodle LMS in Engineering Education, 6th International Quality Conference, Kragujevac, 2012, June, 8th, pp. 641-646, ISBN 978-86-86663-82-5
 8. Slavko Arsovski, Zora Arsovski, Miladin Stefanović, Aleksandar Aleksić, Danijela Tadic, Snezana Nestic, Aleksandar Djordjevic, A Resilience Assessment Of The Profile And Structure Of A New Technology Park, 7th International Conference ICQME 2012, Tivat, Montenegro, 2012, 19th-21st September, pp. 117-127, ISBN 978-9940-527-28-0
 9. Snezana Nestic, Miladin Stefanovic, Aleksandar Aleksic, Procurement process Metric in Medium Manufacturing Organization, 6th International Quality Conference, Kragujevac, 2012, June, 8th, pp. 611-618, ISBN 978-86-86663-82-5
 10. Snezana Nestic, Miladin Stefanovic, Aleksandar Aleksic, Aleksandar Djordjevic, Svetlana Stojanovic, Production process metric in medium manufacturing organization, 7th International Conference ICQME 2012, Tivat, Montenegro, 2012, 19th-21st September, pp. 231-237, ISBN 978-9940-527-28-0
 11. Aleksandar Aleksic, Ivan Mačužić, Snežana Nestić, Marko Đapan, Miladin Stefanović, Copmarative analysis of students’ internship in Serbia and EU – An approach for improvement of University and enterprise cooperation, ICTT 2013 International Conference on Technology Transfer, Nis, 2013, 20-22. June 2013, pp. 273-278, ISBN 978-86-6125-083-5
 12. Aleksandar Djordjevic, Milan Eric, Aleksandar Aleksic, Snezana Nestic, Svetlana Stojanovic, Optimization of machining processes using the ABC method and genetic algorithm, 7th International Quality Conference, Kragujevac, Serbia, 2013, 24 May, pp. 471-482, ISBN 978-86-86663-94-8
 13. Snezana Nestic, Aleksandar Djordjevic, Aleksandar Aleksic, Ivan Macuzic, MIladin Stefanovic, Optimizatioon of the Maintenance Process Using Genetic Algorythm, 10.3303/CET1333054, Chemical Engineering Transactions 33, Milano, Italy, 2013, September 09-12, pp. 319-324, ISBN 978-88-95-95608-24-2
 14. Snezana Nestic, Miladin Stefanović, Aleksandar Djordjevic, Slavko Arsovski, Svetlana Stojanovic, An Assessment and Optimization of Quality of Strategy Process, 7th International Quality Conference, Kragujevac, Serbia, 2013, 24 May, pp. 453-464, ISBN 978-86-86663-94-8
 15. Miladin Stefanovic, Hrvoje Puskaric, Snezana Nestic, Nebojsa Abadic, Development of a Model for Measuring and Managing the Performance of Business Incubators, II International Conference, Quality System Condition for Successful Business and Competitiveness, Kopaonik, 2014, 10-12. December, pp. 38-44, ISBN 978-86-80164-00-7
 16. Snežana Nestić, Aleksandar Đorđević, Danijela Tadić, Miladin Stefanović, A New Fuzzy Model for Evaluation of Key Performance Indicators and Purchasing Process Quality, 8th International Quality Conference, Kragujevac, 2014, May 23rd, pp. 356-378, ISBN 978 - 86 - 6335 - 004 - 5
 17. Aleksandar Đorđević, Snežana Nestić, Miladin Stefanović, Danijela Tadić, Slavko Arsovski, Suzana Doljanica, Milan Mišić, New service development metric in medium organizations, 9th International Quality Conference, Kragujevac, Serbia, 2015, 04-06 Jun, pp. 203-210, ISBN 978-86-6335-015-1
 18. Danijela Tadić, Snežana Nestić, Miladin Stefanović, The Evaluation and Improvement Performances of Marketing Process, 6th International Symposium on Industrial Engineering, Beograd, Serbia, 2015, 24-25 September, pp. 191-194, ISBN 978-86-7083-864-2
 19. Aleksandar Aleksic, Slavko Arsovski, Snezana Nestic, Miladin Stefanovic, Danijela Tadic, Achieving Business Continuity through Organizational Resilience: Socio-Ecological Perspective, 10th International Conference ICQME 2016, Petrovac, Montenegro, 2016, 28-30.09., pp. 99-105, ISBN 978-9940-527-49-5
 20. Aleksandar Djordjevic, Danijela Tadic, Aleksandar Aleksic, Miladin Stefanovic, Snezana Nestic, New Model for Subjective Happinesses Determination Based on the Fuzzy Sets Theory and Statistic, 1. International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, 2016, 09-10.06., pp. 37-42, ISBN 978 - 86 - 6335 - 033 - 5
 21. Danijela Tadic, Hrvoje Puskaric, Suzana Boric, Snezana Nestic, A New Fuzzy Model for Determining Happiness Level at the Individual Level, 1. International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, 2016, 09-10.06., pp. 67-76, ISBN 978 - 86 - 6335 - 033 - 5
 22. Hrvoje Puskaric, Aleksandar Djordjevic, Snezana Nestic, Aleksandar Aleksic, Gligorije Mirkov, Miladin Stefanovic, Quality-Related Indicators, Performances and Ranking in Higher Education, 3rd International Scientific Conference, Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications - COMETa 2016, East Sarajevo-Jahorina, Republic of Srpska, Bosnia and Hezegovina, 2016, 7-9.12., pp. 501-508, ISBN 978-99976-623-7-8
 23. Miladin Stefanovic, Snezana Nestic, Aleksandar Djordjevic, Hrvoje Puskaric, Marija Zahar Djordjevic, Milos Petronijevic, Development and Implementation of System for Performance Evaluation for Serbian HEIs and System as a Tool for Quality Improvement, 2nd International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, 2017, 8-10.06., pp. 275-279, ISBN 978-86-6335-043-4
 24. Snezana Nestic, Miladin Stefanovic, Aleksandar Aleksic, Marija Zahar Djordjevic, The Systematic Innovation Management Practices at Universities and Their Ecosystem, 1st International Conference for Quality Research, QUALITY FEST 2017, East Sarajevo – Jahorina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, 2017, 26-28.10., pp. 155-162, ISBN 978-99976-719-1-2
 25. Aleksandar Aleksić, Snežana Nestić, Miladin Stefanović, ANALYSIS OF THE KEY PERFORMANCE INDICATORS IN SERBIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTUIONS AND PROPOSAL OF THEIR WEIGHTS, 3rd International Conference on Quality of Life, Kopaonik, Serbia, 2018, 28-29.11., pp. 181-186, ISBN 978-86-6335-056-4
 26. Angelina Pavlović, Goran Bošković, Nebojša Jovičić, Snežana Nestić, Nemanja Stanisavljević, THE POSSIBILITY OF IMPLEMENTING CIRCULAR ECONOMY IN COMPANIES IN THE REPUBLIC OF SERBIA, 3rd International conference on Quality of Life, Kopaonik, Serbia, 2018, 28-29.11., pp. 105-112, ISBN 978 - 86 - 6335 - 056 - 4
 27. Danijela Tadic, Aleksandar Djordjevic, Aleksandar Aleksic, Snezana Nestic, Improving Quality of Recycling Process - Selection of Recycling Center Locations by Using Genetic Algorithm, 7th International Symposium On Industrial Engineering, Beograd, Serbia, 2018, 27-28.09., pp. 159-163, ISBN 978-86-7083-981-6
 28. Hrvoje Puškarić, Marija Zahar Đorđević, Snežana Nestić, Jelena Jovanović, Danijela Tadić, QUALITY OF PROJECT LIFE CYCLE, 3rd International Conference on Quality of Life, Kopaonik, Serbia, 2018, 28-29.11.2018., pp. 165-170, ISBN 978-86-6335-056-4
 29. Ranka Gojković, Snežana Nestić, Slaviša Moljević, Aleksandar Đorđević, Aleksandar Aleksić, EDUCATING STUDENTS FROM WBC TO IMPROVE ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES, 3rd International Conference on Quality of Life, Kopaonik, Serbia, 2018, 28-29.11., pp. 143-148, ISBN 978-86-6335-056-4
 30. Slaviša Moljević, Ranka Gojković, Snežana Nestić, Goran Orašanin, Dino Tihić, PROCESS OF IMPROVING THE ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES, COMETa 2018, 4th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications”, East Sarajevo – Jahorina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, 2018, 27-30.11., pp. 723-728, ISBN 978-99976-719-4-3
 31. Nastasija Mijović, Nikola Komatina, Snežana Nestić, Marija Runić Ristić, Aleksandar Aleksić, CONTEMPORARY EDUCATION ISSUES – LEADERSHIP IN ENGINEERING MANAGEMENT, 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa2020, East Sarajevo, B&H, RS, 2020, 26th – 28th November, pp. 520-528, ISBN 978-99976-719-8-1
 32. Ranka Gojković, Snežana Nestić, LEAN WASTE IN THE MANUFACTURING INDUSTRY, 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa2020, East Sarajevo, B&H, RS, 2020, 26th – 28th November, pp. 561-565, ISBN 978-99976-719-8-1
 33. Angelina Pavlović, Snežana Nestić, Goran Bošković, MONITORING CIRCULAR ECONOMY AT THE MICRO-LEVEL, The Third International Scientific Conference - CIRCULAR AND BIOECONOMY "CIBEK 2021”, Belgrade, 2021, 1-3 April, pp. 240-254, ISBN 978-86-89691-21-4
 34. Aleksandar Aleksić, Snežana Nestić, Danijela Tadić, Nikola Komatina, Determination of organizational resilience level within business processes in production companies, 6th International Scientific Conference: ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications - COMETa 2022”, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Republic of Srpska, 2022, 17th - 19th November, pp. 750-757, ISBN 978-99976-947-6-8
 35. Carlo Caiazzo, Snežana Nestić, Marija Savković, A Systematic Classification of Key Performance Indicators in Human-Robot Collaboration, 18th International Symposium SymOrg 2022, Sustainable Business Management and Digital Transformation: Challenges and Opportunities in the Post-COVID Era, Belgrade, Serbia, 2022, 11-14th June, pp. 479-489, ISBN 978-3-031-18645-5
 36. Danijela Tadić, Snežana Nestić, Tijana Petrović, Combining MOORA and Delphi under intuitive environment, 8th International conference on industrial engineering - SIE 2022, Belgrade, 2022, 29th - 30th September, pp. 74-77, ISBN 978-86-6060-131-7
 37. Marija Savković, Nikola Komatina, Snežana Nestić, Ranka Gojković, Comparative analysis competencies in traditional and agile project management approaches, 6th International Scientific Conference: ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications - COMETa 2022”, ahorina, Bosnia and Herzegovina, Republic of Srpska, 2022, 17th - 19th November, pp. 794-801, ISBN 978-99976-947-6-8
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
1
Укупан
 1. Aleksandar Aleksić, Snežana Nestić, Danijela Tadić, The projects evaluation and selection by using MCDM and intuitionistic fuzzy sets, 1st Serbian International Conference on Applied Artificial Intelligence (SICAAI), Kragujevac, Serbia, 2022, 19-20 May, pp. 62, ISBN 978-86-81037-71-3
Списак резултата М45
Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја
Број
4
Укупан
 1. Nikola Tonić, Dragan Rajković, Aleksandar Nikolić, Sonja Grubor, Snežana Nestić, Bezbednost prehrambenih proizvoda i kvalitet usluga: Uslov za ostvarivanje konkurentnosti, poglavlje: Primena QMS-a u poslovanju prometno servisne organizacije, Mašinski fakultet u Kragujevcu, Centar za kvalitet, Br. strana: 152, ISBN 978-86-86663-53-5, Kragujevac, Srbija, 2010
 2. Zora Arsovski, Dragana Rejman Petrovic, Igor Milanovic, Milan Eric, Zoran Kalinic, Snezana Nestic, Aleksandar Aleksic, Danijela Tadic, Vladimir Rankovic, Srdjan Nikezic, Jelena Jovanovic, Upravljanje lancima snabdevanja: Multidisciplinarni pristup unapredjenju performansi, urednik Miladin Stefanovic, poglavlje: Snezana Nestic, Podistem nabavke, analiza, definisanje i metrika procesa sa aspekta kvaliteta u lancima snabdevanja, Fakultet inzenjerskih nauka Kragujevac, Br. strana: 34, ISBN 978-86-86663-89-4, Kragujevac, 2012
 3. Slavko Arsovski, Milan Misic, Zoran Punosevac, Zora Arsovski, Dragan Rajkovic, Slavisa Moljevic, Ivan Savovic, Aleksandra Kokic Arsic, Aleksandar Aleksic, Katarina Kanjevac Milovanovic, Goran Markovic, Tamara Gvozdenovic, Maja Dabetic, Aleksandar Vujovic, Snezana Nestic, Aleksandar Djordjevic, Dejan Raonic, Biljana Stepanovic, Integrisani sistemi menadzmenta, urednik Slavko Arsovski, poglavlje: Slavko Arsovski, Aleksandar Vujovic, Milan Misic, Snezana Nestic, Maja Dabetic, Tamara Gvozdenovic, Merenje i praćenje performansi IMS-a, Fakultet inzenjerskih nauka Kragujevac i Centar za kvalitet Kragujevac, Br. strana: 76, ISBN 978-86-86663-97-9, Kragujevac, 2013
 4. Zora Arsovski, Vladimir Rankovic, Zoran Kalinic, Dragana Rejman Petrovic, Miladin Stefanovic, Slavko Arsovski, Aleksandar Djordjevic, Igor Milanovic, Aleksandar Aleksic, Snezana Nestic, Integrisani modeli poslovne inteligencije: Multidisciplinarni pristup unapredjenju performansi procesa i organizacija, urednik Zora Arsovski, poglavlje: Snezana Nestic, Unapredjenje performansi operativnog odrzavanja primenom fazi skupova i genetskih algoritama, Ekonomski fakultet Kragujevac, Br. strana: 25, ISBN 978-86-6091-046-4, Kragujevac, 2014
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
2
Укупан
 1. Pavlović Angelina, Bošković Goran, Jovičić Nebojša, Nestić Snežana, Sliusar Natalia, Stanisavljević Nemanja, Determination of circularity indicators - a case study of MB International Company, Reciklaža i održivi razvoj, Vol.13, No.1, pp. 9-21, ISSN 1820-7480, Doi 10.5937/ror2001009P, 2020
 2. Nestić Snežana, Aleksić Aleksandar, Gil Lafuente Jaime, Ljepava Nikolina, Pospešivanje proizvodnje i prodaje primenom matematičke statistike i genetičkog algoritma, Ekonomski Horizonti, Vol.24, No.1, pp. 57-73, ISSN 1450-863, Doi 10.5937/ekonhor2201057N, 2022
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
3
Укупан
 1. Stefanović Miladin, Аrsovski Slavko, Nestić Snežana, Аleksić Аleksandar, Integration of Virtual Enterprises Using Service Oriented Architecture, International Journal for Quality Research, Vol.3, No.2, pp. 64-69, ISSN 1800-6540, 2009
 2. Snezana Nestic, Nikolina Ljepava, Aleksandar Aleksic, STAKEHOLDER MANAGEMENT IN REVERSE SUPPLY CHAINS - THE RANKING OF REVERSE SUPPLY CHAINS ENTITIES UPON REQUIREMENTS' FULFILLMENT, International Journal for Quality Research, Vol.12, No.4, pp. 975-988, ISSN 1800-6450, Doi 10.18421/IJQR12.04-12, 2018
 3. Angelina Pavlović, Snežana Nestić, Goran Bošković, Upravljanje cirkularnom ekonomijom u poslovnim organizacijama primenom digitalnih tehnologija, Serbian Journal of Engineering Management, Vol.6, No.1, pp. 22-29, ISSN 2466-4693, Doi 10.5937/SJEM2101022P, 2021
Списак резултата М54
Уређивање водећег научног часописа националног значаја (на годишњем нивоу)
Број
1
Укупан
 1. Marija Gacic, Snezana Nestic, Marija Djordjevic Zahar, Miladin Stefanovic, A Model for Ranking and Optimization of Key Performance Indicators of the Strategy Process, International Journal of Industrial Engineering and Management, Vol.6, No.1, pp. 7-14, ISSN 2217-2661, 2015
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
2
Укупан
 1. Александар Алексић, Данијела Тадић, Снежана Нестић, Драган Д. Милановић, Лин трансформација и управљање конфликтом, XII Скуп привредника и научника СПИН ’19, Лин трансформација и дигитализација привреде Србије, Београд, Србија, 2019, 7-8. новембар, pp. 29-36, ISBN 978-86-7680-365-1
 2. Ranka Gojković, Snežana Nestić, Slaviša Moljević, Tijana Cvetić, Određivanje analitičke zavisnosti inovativnosti od IKT, liderstva i manadžmenta znanjem, 24. Nacionalni naučno-stručni skup: Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost, Kopaonik, Srbija, 2022, 18-20.05., pp. 137-142, ISBN 978-86-80164-18-2
Списак резултата М64
Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу
Број
10
Укупан
 1. Stikić Dragana, Nestić Snežana, Marković Dragana, Kvalitet proizvoda – temelj konkurentnosti, Festival kvaliteta 2007, 34. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac, 2007, 8-11.05., ISBN 86-8663-09-5
 2. Miladin Stefanovic, Milan Eric, Aleksandar Aleksic, Snezana Nestic, Model reinzenjeringa procesa u marketingu, razvoju i nabavci, Festival kvaliteta 2011, 38. nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac, 2011, 19.-21. maj, pp. 249-257, ISBN 978-86-86663-69-6
 3. Miladin Stefanović, Snežana Nestić, Aleksandar Aleksić, Razvoj softverskog rešenja za podršku SMS baziranom direktnom marketingu, Festival kvaliteta 2011, 38 Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac, 2011, 19.05., pp. A265-A270, ISBN 978-86-86663-69-6
 4. Snežana Nestić, Miladin Stefanović, Komponente i klasifikacija DSS – Koncept web baziranih DSS, Festival kvaliteta 2011, 38 Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac, Srbija, 2011, 19.05., pp. A257- A264, ISBN 978-86-86663-69-6
 5. Snežana Nestic, Miladin Stefanovic, Dekompozicija i metrika procesa nabavke, Festival kvaliteta 2012, 39 Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac, 2012, 07-09.06., pp. A347-A352, ISBN 978-86-86663-83-2
 6. Aleksandar Djordevic, Miladin Stefanovic, Slavko Arsovski, Milan Eric, Aleksandar Aleksic, Snezana Nestic, Optimizacija obradnog procesa struganja korišćenjem genetskog algoritma, Festival kvaliteta 2013, 40 Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac, Srbija, 2013, 23.05., pp. A258-A270, ISBN 978-86-86663-93-1
 7. Snezana Nestic, Miladin Stefanovic, Danijela Tadic, Aleksandar Dordevic, Slavko Arsovski, Svetlana Stojanovic, Model za procenu ključnih indikatora performansi i kvaliteta procesa strategije, Festival kvaliteta 2013, 40 Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac, Kragujevac, Srbija, 2013, 23.05., pp. 51, ISBN 978-86-86663-93-1
 8. Aleksandar Đordjević, Miladin Stefanović, Aleksandar Aleksić, Snežana Nestić, Optimizacija rute transporta komunalnog otpada u gradskim sredinama korišćenjem genetskih algoritama, Festival kvaliteta 2014, 41. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac, Srbija, 2014, 22-23. Maj, pp. 24-1 - 24-9, ISBN 978 - 86 - 6335 - 005 - 2
 9. Snežana Nestić, Aleksandar Đorđević, Miladin Stefanović, Aleksandar Aleksić, Dekompozicija i metrika procesa marketinga i prodaje u proizvodnim organizacijama male i srednje veličine, Festival kvaliteta 2014, 41. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac, 2014, 22-23. Maj, pp. 22-1 - 22-7, ISBN 978 - 86 - 6335 - 005 - 2
 10. Александар Ђорђевић, Снежана Нестић, Миладин Стефановић, Светлана Стојановић, Сузана Дољаница, Декомпозицију процеса развоја нових услуга за мале и средње организације, 42. Национална конференција о квалитету, Фестивал квалитета 2015,, Крагујевац, Србија, 2015, 04-06 Jun, pp. A193-A200, ISBN 978-86-6335-016-8
Списак резултата М83
Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступак (уз доказ)
Број
1
Укупан
 1. др Славко Арсовски, Александар Алексић, др Миладин Стефановић, др Данијела Тадић, др Милан Ерић, Хрвоје Пушкарић, Снежана Нестић, Софтвер за квантификацију капацитета организација за опоравак након наглог пада перформанси - ORASMES v1.1, Kragujevac, Srbija, 2012

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. "Интелигентни системи за развој софтверских производа и подршку пословања засновани на моделима" , Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, ИИИ 44010

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Машински матријали, На матичном факултету, 2008/2009
 2. Механика флуида, На матичном факултету, 2008-2014
 3. Основи предузетничког менаџмента и економије, На матичном факултету, 2008-
 4. Управљање развојем, На матичном факултету, 2008-
 5. CIM системи , На матичном факултету, 2008-2014
 6. Пословни информациони системи, На матичном факултету, 2008-2011
 7. Перформансе предузећа, На матичном факултету, 2020-
 8. Инжењерска економија, На матичном факултету, 2015-
 9. Методе унапређења квалитета, На матичном факултету, 2015-
 10. Основи предузетничког менаџмента, Остало, 2019-
 11. ИТ иновације и предузетништво, Остало, 2019-
 12. Организација рада, На матичном факултету, 2017-

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. TEMPUS - Improvement of Students Internship in Serbia, JP 510985-2010
 2. TEMPUS - IMPROVEMENT OF PARTNERSHIP WITH ENTERPRISES BY ENHANCEMENT OF A REGIONAL QUALITY MANAGEMENT POTENTIALS IN WBC - EQIWBC 543662-TEMPUS-1-2013-1-ME-TEMPUS-JPHES
 3. 145009-TEMPUS-2008-RS-JPHES, Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia (CONCUR), Faculty of Mechanical Engineering, Kragujevac, 2008- 2010
 4. 145010-TEMPUS-1-2008-1-RS-TEMPUS-JPHES: Development оf Lifelong Learning Framework in Serbia, Faculty of Economics, Kragujevac, 2008- 2010
 5. Tempus - International Accreditation of Engineering Studies - JP 144856-2008
 6. ERASMUS KA2 projekat: DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SYSTEM FOR PERFORMANCE EVALUATION FOR SERBIAN HEIs AND SYSTEM – PESHES - 573820-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP