ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Страхиња Миленковић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеСтрахиња Миленковић
Година и место рођења27. 12. 1995. год. Крагујевац
ЗвањеИстраживач приправник
E-mailstrahinja.milenkovic@fink.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеМастер инжењер машинства / Примењена механика и аутоматско управљање
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, (Примењена механика)

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година2017
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука
НасловЕлектронско управљање радом гаражних врата
ОбластЕлектроника
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година2019
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука
НасловВлакнима ојачани материјали за 3Д штампу, израда, моделирање
ОбластБрза израда прототипова

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
2019Факултет инжењерских наука, Универзитет у КрагујевцуИстраживач приправник
2022Факултет инжењерских наука, Универзитет у КрагујевцуИстраживач сарадник

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
2022AMS2022 Advanced Material Systems, Аристотелов универзитет у Солуну, Грчка5 дана
2023Друштво за унапређивање заваривања у Србији - Диплома међународног инжењера заваривања (IWE) - по лиценци Међународног института за заваривање (IIW) број документа: SRB/IWE/009576 месеци

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ГодинаНазив
2022Трећи најбољи сарадник одабран од стране студената у школској 2020/2021
2023Најбоља постер презентација - Савремени материјали 2023
2023Најбољи сарадник одабран од стране студената у школској 2022/2023

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ОСТАЛО
Стипендирана стручна пракса у трајању од две године у области заштите од пожара, на пословима пројектанта посебних система и мера заштите од пожара.

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М13
Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значаја
Број
1
Укупан
 1. Fatima Zivic, Nina Busarac, Strahinja Milenkovic, Nenad Grujovic, General Overview and Applications of Ceramic Matrix Composites (CMCs), Encyclopedia of Materials: Composites, Elsevier, Br. strana: 17, ISBN 9780128197318, Netherlands, 2021
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
1
Укупан
 1. Slavkovic, V.; Palic, N.; Milenkovic, S.; Zivic, F.; Grujovic, N., Thermo-Mechanical Characterization of 4D-Printed Biodegradable Shape-Memory Scaffolds Using Four-Axis 3D-Printing System, Materials, Vol.16, No.14, pp. 1-16, ISSN 1996-1944, Doi 10.3390/ma16145186, 2023
Списак резултата М21a
Рад у међународном часопису изузетних вредности
Број
1
Укупан
 1. Milenković S., Slavković V., Fragassa C., Grujović N., Palić N., Živić F., Effect of the Raster Orientation on Strength of the Continuous Fiber Reinforced PVDF/PLA Composites, Fabricated by Hand-Layup and Fused Deposition Modeling, Composite Structures, Vol.270, No.114063, pp. 1-12, ISSN 0263-8223, Doi 10.1016/j.compstruct.2021.114063, 2021
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
1
Укупан
 1. F. Živić, S. Mitrović, N. Grujović, Ž. Jovanović, D. Džunić, and S. Milenković, The Influence of the 3D Printing Infill and Printing Direction on Friction and Wear of Polylactic Acid (PLA) under Rotational Sliding, Journal of Friction and Wear, Vol.42, No.2, pp. 106-111, ISSN 1068-3666, Doi 10.3103/S1068366621020124, 2021
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
1
Укупан
 1. S. Milenković, F. Živić, Ž. Jovanović, A. Radovanović, P. Ljušić, N. Grujović, Review of Friction Stir Processing (FSP) Parameters and Materials for Surface Composites, Tribology in Industry, Vol.43, No.3, pp. 470-479, ISSN 03548996, Doi 10.24874/ti.1169.06.21.08, 2021
  Review of Friction Stir Processing (FSP) Parameters and Materials for Surface Composites.pdf
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
5
Укупан
 1. Ljubica Milanović, Strahinja Milenković, Nenad Petrović, Nenad Grujović, Vukašin Slavković and Fatima Živić,, Optical Coherence Tomography (OCT) Imaging Technology, 21st IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering doi: 10.1109/BIBE52308.2021.9635099, Kragujevac, Serbia, 2021, October 25-27, pp. 1-5, ISBN 978-86-81037-69-0
 2. Miloš Anić, Momčilo Prodanović, Strahinja Milenković, Nenad Filipović, Nenad Grujović and Fatima Živić, The Review of Materials for Energy Harvesting, 21st IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering doi: 10.1109/BIBE52308.2021.9635169, Kragujevac, Serbia, 2021, October 25-27, pp. 1-6, ISBN 978-86-81037-69-0
 3. Miloš Anić, Momčilo Prodanović, Strahinja Milenković, Nenad Filipović, Nenad Grujović, Fatima Živić, Electrospinning As The Fabrication Technology For The Energy Harvesting Composites, 38th International Conference on Production Engineering of Serbia, ICPE-S 2021, Čačak, Serbia, 2021, 14-15 October, pp. 167-178, ISBN 978-86-7776-252-0
  ELECTROSPINNING AS THE FABRICATION TECHNOLOGY FOR THE ENERGY HARVESTING COMPOSITES.pdf
 4. Nina Busarac, Andreja Radovanović, Petar Ljušić, Strahinja Milenković, Nenad Grujović, Fatima Živić, Review of aluminium alloys and quality control standards in the railway industry, XIV International Scientific Conference - Contemporary Materials 2021, Banja Luka, 2021, 9-10 September
 5. Živana Jovanović Pešić, Dragan Džunić, Strahinja Milenković, Nikola Palić, Saša Nježić, Vukašin Slavković, Fatima Živić, FABRICATION OF ALUMINUM MATRIX COMPOSITES FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY VIA FRICTION STIR PROCESSING TECHNIQUE – A REVIEW, 6th International Scientific Conference COMETa 2022 – "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications“, Jahorina, Bosnia and Hercegovina, 2022, 17-19 November, pp. 187-192, ISBN 978-99976-947-6-8
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
2
Укупан
 1. Vujović S., Milenković S., Ognjanović I., Obradović R., Stanišić D.,, Распостраненность заболеваний пародонтасреди студентов стоматологов, Материалы всероссийского научного форума студентов с международным участием Студенческая наука, Forcipe, Scientific and practical journal for students and young scientists, Санкт-Петербург, 2020, pp. 764-765, ISBN 2658-4174
  Распостраненность заболеваний пародонтасреди студентов.pdf
 2. Nikola Palić, Strahinja Milenković, Živana Jovanvić Pešić, Vukašin Slavković, Nenad Grujović, Fatima Živić, Comparative study of different 3D printed PLA joining techniques, XV International Scientific Conference, Contemporary Materials 2022, Banja Luka, 2022, 9th September
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
1
Укупан
 1. Ognjanović I., Milenković S., Ristić I., Mihajlović F., Martinović F., Ignjatović-Ristić D., Psychometric properties of dental fear survey in Serbian population, Engrami,, Vol.41, No.1, pp. 4-18, ISSN 0351-2665, Doi 10.5937/engrami1901004O, 2019
  Psychometric properties of dental fear survey in Serbian population.pdf

ПОМОЋНИ УЏБЕНИК - ПРАКТИКУМ
 1. Фатима Живић, Богдан Васиљевић, Страхиња Миленковић, ИЗАБРАНА ПОГЛАВЉА ИЗ МЕТРОЛОГИЈЕ, Практикум за лабораторијске вежбе, Факултет инжењерских наука, Универзитета у Крагујевцу, 2020, ISBN-978-86-6335-072-4

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Интердисциплинарни пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: Примена биомедицинског инжењеринга у претклиничкој и клиничкој пракси, ИИИ41007

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Електротехника са електроником, На матичном факултету, 2019-
 2. Мерење, контрола и квалитет, На матичном факултету, 2019-2022
 3. Мерење и управљање, На матичном факултету, 2020-2022
 4. Рачунарски алати, На матичном факултету, 2020-
 5. Машински материјали, На матичном факултету, 2020
 6. Брза израда прототипова, На матичном факултету, 2020-
 7. Менаџмент комуникацијама, На матичном факултету, 2020-2022
 8. Наноматеријали у биоинжењерству, На матичном факултету, 2021-
 9. Микро и нанотехнологије, На матичном факултету, 2021-
 10. Инжењеринг ткива, На матичном факултету, 2023-

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. SMART-2M project, Innovation Capacity Building for Higher Education in Industry 4.0 and Smart Manufacturing, HEI Initiative, European Institute of Innovation and Technology (EIT), EIT RawMaterials; носилац пројекта: Dublin City University, Ирска; координатор за Универзитет у Крагујевцу: проф. др Фатима Живић; време трајања пројекта: 2021 – 2023

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. Члан Друштва за Унапређивање Заваривања у Србији (ДУЗС), На нивоу републике или локалне самоуправе, 2023-