ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Страхиња Миленковић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеСтрахиња Миленковић
Година и место рођења27. 12. 1995. год. Крагујевац
ЗвањеИстраживач приправник
E-mailstrahinja.milenkovic@fink.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеМастер инжењер машинства / Примењена механика и аутоматско управљање
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, (Примењена механика)

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година2017
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука
НасловЕлектронско управљање радом гаражних врата
ОбластЕлектроника
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година2019
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука
НасловВлакнима ојачани материјали за 3Д штампу, израда, моделирање
ОбластБрза израда прототипова

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
2019Факултет инжењерских наука, Универзитет у КрагујевцуИстраживач приправник

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ОСТАЛО
Стипендирана стручна пракса у трајању од две године у области заштите од пожара, на пословима пројектанта посебних система и мера заштите од пожара.

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М21a
Рад у међународном часопису изузетних вредности
Број
1
Укупан
 1. Milenković S., Slavković V., Fragassa C., Grujović N., Palić N., Živić F., Effect of the Raster Orientation on Strength of the Continuous Fiber Reinforced PVDF/PLA Composites, Fabricated by Hand-Layup and Fused Deposition Modeling, Composite Structures, Vol.270, No.114063, pp. 1-12, ISSN 0263-8223, Doi 10.1016/j.compstruct.2021.114063, 2021
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
1
Укупан
 1. F. Živić, S. Mitrović, N. Grujović, Ž. Jovanović, D. Džunić, and S. Milenković, The Influence of the 3D Printing Infill and Printing Direction on Friction and Wear of Polylactic Acid (PLA) under Rotational Sliding, Journal of Friction and Wear, Vol.42, No.2, pp. 106-111, ISSN 1068-3666, Doi 10.3103/S1068366621020124, 2021
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
1
Укупан
 1. S. Milenković, F. Živić, Ž. Jovanović, A. Radovanović, P. Ljušić, N. Grujović, Review of Friction Stir Processing (FSP) Parameters and Materials for Surface Composites, Tribology in Industry, Vol.43, No.3, pp. 470-479, ISSN 03548996, Doi 10.24874/ti.1169.06.21.08, 2021
  Review of Friction Stir Processing (FSP) Parameters and Materials for Surface Composites.pdf
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
2
Укупан
 1. Vujović S., Milenković S., Ognjanović I., Obradović R., Stanišić D.,, Распостраненность заболеваний пародонтасреди студентов стоматологов, Материалы всероссийского научного форума студентов с международным участием Студенческая наука, Forcipe, Scientific and practical journal for students and young scientists, Санкт-Петербург, 2020, pp. 764-765, ISBN 2658-4174
  Распостраненность заболеваний пародонтасреди студентов.pdf
 2. Nina Busarac, Andreja Radovanović, Petar Ljušić, Strahinja Milenković, Nenad Grujović, Fatima Živić, Review of aluminium alloys and quality control standards in the railway industry, XIV International Scientific Conference - Contemporary Materials 2021, Banja Luka, 2021, 9-10 September
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
1
Укупан
 1. Ognjanović I., Milenković S., Ristić I., Mihajlović F., Martinović F., Ignjatović-Ristić D., Psychometric properties of dental fear survey in Serbian population, Engrami,, Vol.41, No.1, pp. 4-18, ISSN 0351-2665, Doi 10.5937/engrami1901004O, 2019
  Psychometric properties of dental fear survey in Serbian population.pdf

ПОМОЋНИ УЏБЕНИК - ПРАКТИКУМ
 1. Фатима Живић, Богдан Васиљевић, Страхиња Миленковић, ИЗАБРАНА ПОГЛАВЉА ИЗ МЕТРОЛОГИЈЕ, Практикум за лабораторијске вежбе, Факултет инжењерских наука, Универзитета у Крагујевцу, 2020, ISBN-978-86-6335-072-4

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Интердисциплинарни пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: Примена биомедицинског инжењеринга у претклиничкој и клиничкој пракси, ИИИ41007

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Електротехника са електроником, На матичном факултету, 2019-
 2. Мерење, контрола и квалитет, На матичном факултету, 2019-
 3. Мерење и управљање, На матичном факултету, 2020-
 4. Рачунарски алати, На матичном факултету, 2020-
 5. Машински материјали, На матичном факултету, 2020
 6. Брза израда прототипова, На матичном факултету, 2020-
 7. Менаџмент комуникацијама, На матичном факултету, 2020-

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. Project SMART-2M, Innovation Capacity Building for Higher Education in Industry 4.0 and Smart Manufacturing, European Institute of Innovation and Technology (EIT)