ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Владимир Дунић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеВладимир Дунић
Година и место рођења1983., Пирот, Србија
ЗвањеВанредни професор
E-maildunic@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, Катедра за примењену механику и аутоматско управљање
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, Примењена менаника

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година2008
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет Крагујевац Универзитет у Крагујевцу
НасловПримена паралелних рачунара у анализи конструкција
ОбластМашинско инжењерство
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година2015
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу
НасловРазвој и имплементација термо-механичког конститутивног модела за нумеричку анализу понашања материјала са својством памћења облика
ОбластМашинско инжењерство, Примењена менаника

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
2017Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наукаДоцент
2017Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наукаНаучни сарадник
2021Универзитет у Крагујевцу Факултет инжењерских наукаВанредни професор

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
2013КММ-ВИН Стипендија за истраживачки боравак, Институт за основна технолошка истраживања, Пољска академија наука, Варшава, Пољска1,5 месец
2013Истраживање на DAAD пројекту: Решавање мултифизичких проблема коришћењем софтвера ПАК, Технички универзитет у Брауншвајгу, Немачка2+2 недеље
2012Истраживање на DAAD пројекту: Решавање мултифизичких проблема коришћењем софтвера ПАК, Технички универзитет у Брауншвајгу, Немачка4+1 недеља
2010"SimLab" DAAD курс "Parallel Numerical Simulation", Универзитет у Београду1 недеља
2006Студентски боравак на Техничком универзитету у Брауншвајгу, Немачка1 семестар
2017"Gateway to Academics: Materials modelling for target applications", Предавање по позиву: "Thermo-mechanical finite element modelling of Shape Memory Alloys", University of Ioannina, Greece3-7 September
2019University of Westminster, Code Camp - CloudiFacturing project5 days
2023Aichi Institute of Technology, Toyota, Japan3 nedelje

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ГодинаНазив
2009Фебруар 2009 - Јануар 2011 Стипендија за студенте докторских студија Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М13
Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значаја
Број
2
Укупан
 1. Vladimir Dunić, Radovan Slavković and Elzbieta A. Pieczyska, Properties and Behavior of Shape Memory Alloys in the Scope of Biomedical and Engineering Applications. In: Zivic F., Affatato S., Trajanovic M., Schnabelrauch M., Grujovic N., Choy K. (eds) Biomaterials in Clinical Practice, Springer International Publishing, Br. strana: 28, ISBN 978-3-319-68024-8, Cham, Switzerland, 2018
 2. Vladimir Dunić, Jelena Živković, Nenad Grujović, Material Modeling of Concrete. In: Brabzon D. (ed) Encyclopedia of Materials: Composites (Vol 2), Elsevier, Br. strana: 8, ISBN 9780128197318, Amsterdam, Netherlands, 2021
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
7
Укупан
 1. Vladimir Milovanović, Vladimir Dunić, Dragan Rakić, Miroslav Živković, Identification causes of cracking on the underframe of wagon for containers transportation - Fatigue strength assessment of wagon welded joints, Engineering Failure Analysis, Vol.31, No.0, pp. 118-131, ISSN 1350-6307, Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.engfailanal.2013.01.039, 2013
 2. Vladimir Dunić, Elzbieta Pieczyska, Hisaaki Tobushi, Maria Staszczak, Radovan Slavković, Experimental and numerical thermo-mechanical analysis of shape memory alloy subjected to tension with various stress and strain rates, Smart Materials and Structures, Vol.23, No.5, pp. 055026 (11pp), ISSN 0964-1726, Doi http://dx.doi.org/10.1088/0964-1726/23/5/055026, 2014
 3. Dunić Vladimir, Busarac Nenad, Slavković Vukašin, Rosić Bojana, Niekamp Rainer, Matthies Hermann, Slavković Radovan, Živković Miroslav, A thermo-mechanically coupled finite strain model considering inelastic heat generation, Continuum Mechanics and Thermodynamics, Vol.28, No.4, pp. 993-1007, ISSN 0935-1175, Doi http://dx.doi.org/10.1007/s00161-015-0442-5, 2016
 4. Vladimir Dunic, Radovan Slavkovic, Implicit stress integration procedure for large strains of the reformulated Shape Memory Alloys material model, Continuum Mechanics and Thermodynamics, Vol.32, No.5, pp. 1287-1309, ISSN 0935-1175, Doi 10.1007/s00161-019-00842-7, 2020
 5. Jelena Živković, Vladimir Dunić,Vladimir Milovanović, Ana Pavlović, Miroslav Živković, A Modified Phase-Field Damage Model for Metal Plasticity at Finite Strains: Numerical Development and Experimental Validation, Metals, Vol.11, No.1, pp. 47, ISSN 2075-4701, Doi 10.3390/met11010047, 2021
 6. Vladimir Dunić, Jelena Živković,Vladimir Milovanović, Ana Pavlović, Andreja Radovanović, Miroslav Živković, Two-Intervals Hardening Function in a Phase-Field Damage Model for the Simulation of Aluminum Alloy Ductile Behavior, Metals, Vol.11, No.11, pp. 1685, ISSN 2075-4701, Doi 10.3390/met11111685, 2021
 7. Dragan Rakić, Vladimir Dunić, Miroslav Živković, Slobodan Radovanović, Dejan Divac, Dragoslav Šumarac, Strength reduction method for a factor of safety determination of damaged concrete structures, International Journal of Damage Mechanics, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN 1056-7895, Doi 10.1177/10567895231183469, 2023
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
1
Укупан
 1. Vladimir Dunić, Elżbieta A. Pieczyska, Zbigniew L. Kowalewski, Ryosuke Matsui, Radovan Slavković, Experimental and Numerical Investigation of Mechanical and Thermal Effects in TiNi SMA during Transformation-Induced Creep Phenomena, Materials, Vol.12, No.6, pp. 883, ISSN 1996-1944, Doi 10.3390/ma12060883, 2019
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
2
Укупан
 1. Elzbieta Pieczyska, Maria Staszczak, Vladimir Dunić, Radovan Slavković, Hisaaki Tobushi, Kohei Takeda, Development of stress-induced martensitic transformation in TiNi Shape Memory Alloy, Journal of Materials Engineering and Performance, Vol.23, No.7, pp. 2505-2514, ISSN 1059-9495, Doi http://dx.doi.org/10.1007/s11665-014-0959-y, 2014
 2. Miroslav Živković, Marina Vuković, Vukić Lazić,Vladimir Milovanović, Vladimir Dunić, Dražan Kozak, Dragan Rakić, Experimental and FE Modeling Investigation of Spot Welded Thin Steel Sheets, Tehnički vjesnik, Vol.26, No.1, pp. 217-221, ISSN 1330-3651, Doi 10.17559/TV-20190113163316, 2019
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
2
Укупан
 1. D. Rakić, V. Dunić, M. Živković, N. Grujović, D. Divac, Modeling of damaged concrete using initial degradation parameter, Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics, Vol.13, No.2, pp. 8-18, ISSN 1820-6530, Doi 10.24874/jsscm.2019.13.02.02, 2019
 2. Dragan M. Rakić, Aleksandar S. Bodić, Nikola J. Milivojević, Vladimir Lj. Dunić, Miroslav M. Živković, Concrete damage plasticity material model parameters identification, Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics, Vol.15, No.2, pp. 111-122, ISSN 1820-6530, Doi 10.24874/jsscm.2021.15.02.11, 2021
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
20
Укупан
 1. Aleksandar Nikolić, Vladimir Dunić, Miroslav Živković, Radovan Slavković, Neutral file generation for GiD post-processing using PAK subroutines implemented in FEAP, 5th Conference On Advances And Applications Of GiD & 1st Kratos Workshop, Barcelona, Spain, 2010, May, pp. 17-20, ISBN 978-84-96736-90-0
 2. Miroslav Živković, Marko Topalović, Radovan Slavković, Vladimir Dunić, Abaqus subroutine development and implementation for neo-hook hyperelastic matherial model, The 3rd International Conference of Serbian Society of Mechanics (IConSSM 2011), Vlasinsko Jezero, 2011, 05.07.-08.07., pp. 889-896, ISBN 978-86-909973-3-6
 3. Radovan Slavković, Vukašin Slavković, Miroslav Živković, Vladimir Dunić, Stress integration for FCC crystal plasticity by finite element method, The 3rd International Conference of Serbian Society of Mechanics (IConSSM 2011), Vlasinsko Jezero, 2011, 05.07.-08.07., pp. 757-766, ISBN 978-86-909973-3-6
 4. Vladimir Dunić, Nenad Busarac, Vukašin Slavković, Nenad Grujović, Miroslav Živković, Radovan Slavković, Partitioned thermo-mechanical coupling procedure of FEM components, Fourth Serbian (29th Yu) Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Vrnjačka Banja, Serbia, 2013, 4-7 June 2013, pp. 517-522, ISBN 978-86-909973-5-0
 5. Vladimir Dunić, Radovan Slavković, Nenad Busarac, Vukašin Slavković, Miroslav Živković, Implicit integration method of Shape Memory Alloys constitutive model, SEECCM III, 3rd South-East European Conference on Computational Mechanics, Kos Island, Greece, 2013, 12.06.- 14.06., pp. 348-357, ISBN 978-960-99994-4-1
 6. Nenad Busarac, Vladimir Dunić, Vukašin Slavković, Radovan Slavković, Partitioned approach thermo-mechanical coupling with consideration to cyclic plasticity model at large deformations, The 5th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Arandjelovac, 2015, June 15-17, ISBN 978-86-7892-715-7
 7. Vladimir Dunić, Nenad Busarac, Vukašin Slavković, Radovan Slavković, Thermo-mechanical Numerical Analysis of Stent Unit Cell, 15th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering, Beograd, 2015, November 02-04, ISBN 978-1-4673-7982-3
 8. Vladimir Dunić, Nenad Busarac, Vukašin Slavković, Radovan Slavković, Implicit thermo-mechanical stress integration of shape memory alloys, The 5th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Arandjelovac, 2015, June 15-17,2015, ISBN 978-86-7892-715-7
 9. Vukašin Slavković, Nenad Busarac, Vladimir Dunić, Radovan Slavković, Implicit stress integration algorithm for polymeric materials at wide range of strain rates and temperatures, The 5th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Arandjelovac, 2015, June, 15-17, ISBN 978--86-7892-715-7
 10. Grujović, N., Dunić, V., Divac, D., Vulović, S., Hydropower dam thermal numerical model calibration methodology, 7th International Conference on Information Society and Technology, Kopaonik, 2017, 12-15.3., pp. 231-234, ISBN 978-86-85525-19-3
 11. Vladimir Dunić , Radovan Slavković, Elżbieta Pieczyska, Thermo-Mechanical Numerical Analysis of Transformation-Induced Stress Relaxation During Pseudoelastic Behavior of SMA, SEECCM 2017 - Fourth South-East European Conference on Computational Mechanics, Kragujevac, 2017, 03-04 July, pp. 161-166, ISBN 978-86-921243-0-3
 12. Vladimir Lj. Dunić, Nenad A. Grujović, Radovan B. Slavković, Nenad M. Busarac, Vukašin R. Slavković, FEM Analysis of Concrete Gravity Dam by Damage Plasticity Constitutive Model, Sixth Congress of Serbian Society of Mechanics, Hotel Omorika – Mountain Tara, Serbia, 2017, 19th - 21th June, pp. S2c (6pp), ISBN 978-86-909973-6-7
 13. Vladimir Lj. Dunić, Miroslav M. Živković, Snežana D. Vulović, Jelena M. Živković, Vladimir P. Milovanović, Penalty method applied to structural strength assessment of the axial ball joint, 7th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Sremski Karlovci,Serbia, 2019, June24-26, pp. S1a, ISBN 978-86-909973-7-4
 14. Vladimir Dunić, Shape memory alloys in automotive industry – overview, application, modeling, 8th International Congress Motor Vehicles & Motors 2020 - Ecology - Vehicle and road safety - Efficiency, Kragujevac, 2020, 8-9 October, pp. 165-168, ISBN 978-86-6335-074-8
 15. Vulović Snežana, Dunić Vladimir, Živković Miroslav, Milovanović Vladimir, Živković, Jelena, Redesign of PAK’s interfaces to fit OSICE and CloudiFacturing requirements, ICIST2020 - 10th International Conference on Information Society and Technology, Kopaonik, Srbija, 2020, Mar 8-11, pp. 226-229
 16. Rakić D., Bodić A., Milivojević N., Dunić V., Živković M., Material parameters identification of concrete damage plasticity material model, 8th International Congress of the Serbian Society of Mechanics, Session M.1B: Mechanics of Solid Bodies (part I), Kragujevac, Serbia, 2021, June 28-30, pp. 154-161, ISBN 978-86-909973-8-1
 17. Živković J., Dunić V., Milovanović V., Živković M., Simulation of damage evolution in metal structures, 8th International Congress of the Serbian Society of Mechanics, Session M.3B: Mechanics of Solid Bodies (part III), Kragujevac, Serbia, 2021, June 28-30, pp. 210-215, ISBN 978-86-909973-8-1
 18. Jelena Živković, Vladimir Dunić, Vladimir Milovanović, Miroslav Živković,, Phase-field modeling of damage in aluminum alloy, 6th International Scientific Conference COMETa 2022 – "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications“, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2022, 17-19 November, pp. 338-343, ISBN 978-99976-947-6-8
 19. V. Dunić, M. Živković, V. Milovanović, J. Živković, Phase-field modeling of low cyclic fatigue in ductile materials, 9th International Congress of the Serbian Society of Mechanics, Vrnjačka Banja, Serbia, 2023, July 5-7, pp. ID 114
 20. V. Dunić, M. Živković, V. Milovanović, J. Živković, Phase-field modeling of high cyclic fatigue in brittle materials, 9th International Congress of the Serbian Society of Mechanics, Vrnjačka Banja, Serbia, 2023, July 5-7, pp. ID 56
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
11
Укупан
 1. Vladimir Dunić, Radovan Slavković, Nenad Busarac, Vukasin Slavković, Miroslav Živković, Implicit stress integration method of Shape Memory material model, GAMM - 84th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics, Novi Sad, Srbija, 2013, 18.03.-22.03., pp. 151-152, ISBN 1617-7061
 2. Vladimir Dunić, Elzbieta Pieczyska, Nenad Busarac, Radovan Slavković, Vukašin Slavković, Partitioned Thermo-Mechanical Coupling of SMA Constitutive Model, 39th SOLID MECHANICS CONFERENCE, Poljska, Zakopane, 2014, 01.09. - 05.09., pp. 255-256, ISBN 978-83-89687-89-0
 3. E.A. Pieczyska, V. Dunić, R. Slavković, Z. Kowalewski, Stress relaxation effects in TiNi SMA, 41st Solid Mechanics Conference, Warszawa, Polska, 2018, 27.-31.08.2018, pp. 350-351, ISBN 978-83-65550-13-2
 4. Elżbieta Pieczyska, Zbigniew Kowalewski, Vladimir Dunić, Radovan Slavković, Ryosuke Matsui, Investigation of mechanical and thermomechanical effects in shape memory alloy during transformation-induced creep phenomena, 36th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Plzeň, Czech Republic, 2019, 24–27 September 2019, pp. 91-92, ISBN 978-80-261-0876-4
 5. Jelena Živković, Vladimir Dunić, Miroslav Živković, Nenad Grujović, Numerical analysis of ductile fracture, 36th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Plzeň, Czech Republic, 2019, 24–27 September, pp. 163-164, ISBN 978-80-261-0876-4
 6. Jelena Živković, Vladimir Dunić, Vladimir Milovanović, Miroslav Živković, Phase-field modelling of damage in metallic materials, 37th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Linz, Austria, 2021, 21. - 24. September, pp. 37-38, ISBN 978-3-9504997-0-4
 7. Jelena Živković, Vladimir Dunić, Vladimir Milovanović, Snežana Vulović, Miroslav Živković, Phase-field damage model for simulation of AA5083 behavior, 38th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Poros, Greece, 2022, 20-23 September, pp. pp. 3230 (1-2), ISBN 978-618-86278-0-2
 8. Ljubica M. Milanović, Vladimir Lj. Dunić, Development of interface for implementation and application of user constitutive models in FEM software PAK, 1st International Conference on Mathematical Modelling in Mechanics and Engineering, Belgrade, Serbia, 2022, 8-10 September, pp. 115, ISBN 978-86-6060-127-0
 9. M.A Aichouche, A. Abidelah, Dj.D Kerdal, V. Dunić, Numerical simulation of column base plate behavior, 1st International Conference on Mathematical Modelling in Mechanics and Engineering, Belgrade, Serbia, 2022, 8-10 September, pp. 96, ISBN 978-86-6060-127-0
 10. Vladimir Lj. Dunić, Investigation of shape memory alloys constitutive modeling, 1st International Conference on Mathematical Modelling in Mechanics and Engineering, Belgrade, Serbia, 2022, 8-10 September, pp. 93, ISBN 978-86- 6060-127-0
 11. Vladimir Milovanović, Jelena Živković, Vladimir Dunić, Miroslav Živković, Experimental study of strain-rate-dependent behavior of aluminum alloy 5083-H321, 38th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Poros, Greece, 2022, 20-23 September, pp. 3222 (1-2), ISBN 978-618-86278-0-2
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
1
Укупан
 1. Elżbieta A. Pieczyska, Zbigniew L. Kowalewski, Vladimir Lj. Dunić, Stress Relaxation Effects in TiNi SMA During Superelastic Deformation: Experiment and Constitutive Model, Shape Memory and Superelasticity, Vol.3, No.4, pp. 392-402, ISSN 2199-3858, Doi 10.1007/s40830-017-0123-2, 2017
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
1
Укупан
 1. Vladimir Dunić, Nenad Busarac, Dragan Rakić, Vukašin Slavković, Radovan Slavković, Miroslav Živković, Termo-mechanical coupling procedure using partitioned approach - Application to arc welding simulation, Journal of Serbian Society for Computational Mechanics, Vol.6, No.1, pp. 29-40, ISSN 1820-6530, 2012
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
6
Укупан
 1. Nenad Busarac, Vladimir Dunić, Miroslav Živković, Radovan Slavković, Petar Živković, Need for parallelization of FEM software, YuInfo2009 Conference, Kopaonik, 2009, March
 2. Vladimir Dunić, Radovan Slavković, Nenad Busarac, Miroslav Živković, Application of external libraries in FEM software development, YuInfo2009 Conference, Kopaonik, 2009, March
 3. Nenad Busarac, Vladimir Dunić, Radovan Slavković, Miloš Ivanović, Parallelization level analysis of the FEM software PAK, YuInfo2010 Conference, Kopaonik, 2010, March
 4. Nenad Busarac, Vladimir Dunić, Miroslav Živković, Radovan Slavković, Analysis of MUMPS and PETSc solvers integrated in PAK software, YuInfo2011 Conference, Koponik, 2011, March
 5. Nenad Busarac, Vladimir Dunić, Miroslav Živković, Radovan Slavković, Basic use of CTL middleware in PAK software, YuInfo2011 Conference, Kopaonik, 2011, March
 6. Vladimir Dunić, Nenad Busarac, Vukašin Slavković, Radovan Slavković, Miroslav Živković, Performance analysis of FEM software on different computer architectures, YuInfo 2012, Kopaonik, 2012
Списак резултата М81
Нови производ или технологија уведени у производњу, признат програмски систем, признате нове генетске пробе на међународном нивоу (уз доказ), ново прихваћено решење проблема у области макроекономског, социјалног и проблема одрживог просторног развоја уведени у производњу (уз доказ)
Број
1
Укупан
 1. Мирослав Живковић, Снежана Вуловић, Драган Ракић, Владимир Дунић, Ненад Грујовић, Софтвер за решавање спрегнутих проблема ПАК-Мултифизикс, ТР092/29.05.2020, Крагујевац, 2020

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Технолошки пројекат Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије: Развој софтвера за експлицитну нелинеарну динамичку анализу, ТР12005, 2008-2010
 2. Технолошки пројекат Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије: Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема, ТР32036, 2011-2017
 3. Примена биомедицинског инжењеринга у претклиничкој и клиничкој пракси, ИИИ41007, 2011-2017

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Електротехника са електроником (Смер: Машинско инжењерство) - Аудиторне вежбе, На матичном факултету, 2008-2009
 2. Механика 2 (смерови: Машинско инжењерство, Војно-индустријско инжењерство, Аутомобилско инжењерство) - Предавања (2017 - ), Вежбе (2009 - 2017), На матичном факултету, 2009 -
 3. Механика 3 (смерови: Машинско инжењерство, Војно-индустријско инжењерство, Аутомобилско инжењерство) - Предавања (2017 - ), Вежбе (2011 - 2017), На матичном факултету, 2011-
 4. Метод коначних елемената 1 (Смер: Машинско инжењерство) - Вежбе, На матичном факултету, 2010 - 2011
 5. Бетон и бетонске конструкције (Смер: Урбано инжењерство) - Предавања и вежбе, На матичном факултету, 2017 -
 6. Динамика конструкција (Смер: Примењена механика и аутоматско управљање), На матичном факултету, 2017 -
 7. Инжењерска механика (Смер: Рачунарска техника и софтверско инжењерство) - Предавања (2017 - ), Вежбе (2015 - ), На матичном факултету, 2015 -
 8. Механика 1 (Смер: Машинско инжењерство) - Предавања, На матичном факултету, 2017 -
 9. Concrete and concrete structures (ERASMUS+) - Lectures and exercises, На матичном факултету, 2018-
 10. Моделирање и симулације (Смер: Машинско инжењерство) - Вежбе, На матичном факултету, 2019-данас
 11. Конститутивно моделирање инжењерских материјала, На матичном факултету, 2021-
 12. Структурна анализа бетонских конструкција (МАС - Машинско инжењерство), На матичном факултету, 2021 -
 13. Напредна анализа и компјутерска симулација система, На матичном факултету, 2021 -
 14. Пластично деформисање у обради метала, На матичном факултету, 2018 -
 15. Конститутивно моделирање инжењерских материјала - 2, На матичном факултету, 2021 -

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. Пројекат МПН и ДААД: Решавање мултифизичких проблема коришћењем софтвера ПАК - СОМУПАК, 2012-2013
 2. TEMPUS - JEP 18114 -2003, Restructuring of Mechanical Engineering Studies, 09.2003 – 09.2006
 3. RRSCD INNCODE 043820, Reinforcement of Research Capacity in Software Development and Innovative Collaborative Design and Engineering in Serbia and Montenegro, 09.2006 –09.2008.
 4. TEMPUS WIMB - Development of Sustainable Interrelations between Education, Research and Innovation at WBC Universities in Nanotechnologies and Advanced Materials where Innovation Means Business, 543898-TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-JPHES, 2013-2016
 5. WUS - Master Studies Development Program (MSDP) - "Development of Computational Mechanics module", November 2010 - June 2011
 6. TEMPUS - UM-JEP-17119-2002 „Education Network Based on Information Technology“, 2002 - 2005
 7. TEMPUS - CD JEP-40104-2005 „Engineering Business Management and Services Science Master Module“, 2006-2009
 8. The SELECTA project (H2020-MSCA-ITN-2014 no. 642642) "Smart ELECTrodeposited Alloys for environmentally sustainable applications: from advanced protective coatings to micro/nano-robotic platforms" From 2015-01-01 to 2018-12-31, ongoing project
 9. H2020 - CloudiFacturing - OSICS - "Optimization of the production process of metal structures using OSICE", - GA No. 768892

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. Секретар Катедре за Примењену механику и аутоматско управљање, На матичном факултету, Фебруар 2017 - данас
 2. Члан Комисије за обезбеђење квалитета, На матичном факултету, 2019-danas
 3. Члан Управног одбора Српског друштва за механику, Остало, 2019-данас
 4. Члан комисије за самовредновање, На матичном факултету, 2019

УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. Кандидат: Милица Николић, дипл. маш. инж. Тема: "Електро-механички модел кохлее и анализа одзива модела" Ментор: Др Ненад Филиповић ред. проф. Комисија: Др Гордана Јовичић ред. проф., Др Александар Пеулић ред. проф., Др Драган Ракић доцент, Др Владимир Дунић доцент, Др Драган Данкуц ред. проф. Датум одбране: 19.09.2017.
 2. Кандидат: Александар Дишић, дипл. маш. инж. Тема: "Развој методологије и уређаја за динамичко испитивање материјала и заварених спојева са применом у нумеричким прорачунима конструкција при великим брзинама деформација" Ментор: Др Мирослав Живковић ред. проф. Комисија: Др Радован Славковић ред. проф., Др Зијах Бурзић ред. проф., Др Александар Кари доцент, Др Гордана Јовичић ред. проф., Др Владимир Дунић доцент, Датум одбране: 24.08.2018.

ВОЂЕЊЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. Кандидат: Јелена М. Живковић, мастер инжењер машинства Тема: "Унапређење, имплементација и експериментална верификација нумеричког моделирања оштећења и лома метала применом фазног моделирања" Ментор: Др Владимир Дунић ванр. проф. Комисија: Др Ненад Грујовић ред. проф., Др Гордана Јовичић ред. проф., Драган Ракић ванр. проф., Владимир П. Миловановић ванр. проф., Др Зијах Бурзић научни саветник, Датум одбране: 24.08.2022.