ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Владимир Миловановић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеВладимир Миловановић
Година и место рођењаКрагујевац, 1979.
ЗвањеВанредни професор
E-mailvladicka@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаФакултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Катедра за примењену механику и аутоматско управљање
Област и ужа специјалностЕкспериментална механика

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година2007
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу
НасловПримена симболичког програмирања у развоју хипереластичног и еласто-пластичног материјалног модела
ОбластНелинеарна анализа конструкција, Примењена механика, Примењена информатика и рачунарско инжењерство
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година2016
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
НасловРАЗВОЈ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНУ И НУМЕРИЧКУ ПРОЦЕНУ ИНТЕГРИТЕТА НОСЕЋИХ ДЕЛОВА ВАГОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ИЗЛОЖЕНИХ ЦИКЛИЧНОМ ДИНАМИЧКОМ ОПТЕРЕЋЕЊУ
ОбластПримењена механика, Примењена информатика, Интегритет и век конструкција, Инжењерство материјала

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
2008Машински факултет Крагујевац, Универзитет у КрагујевцуИстраживач сарадник
2018Факултет инжењерских наука Универзитета у КрагујевцуДоцент
2022Факултет инжењерских наука Универзитета у КрагујевцуВанредни професор

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
2009Course “Structural Design by Experiments“/ University Centre of Bertinoro (Italy), Engineering Faculty, DIEM Department of University of Bologna (Italy) 01.03-04.04

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ОСТАЛО
Познавање рада са мерном опремом: FARO Arm Platinum; Познавање више светских софтверских пакета из области методе коначних елемената: PAK, NASTRAN, FEMAP, LS-DYNA, GID; Познавање програмских језика: FORTRAN, C; Познавање других софтверских пакета: Mathematica, MATLAB, Microsoft Office; Овлашћени ЕЦДЛ испитивач CS0672J; Члан придруженог уредничког одбора међународног часописа Journal of Mining and Mechanical Engineering; Члан научног одбора међународног друштва Danubia Adria Society on Experimental Methods (DAS); Члан Српског друштва за Механику (СДМ) и истовремено и члан међународног удружења за теоријску и примењену механику – IUTAM (International Union of Theoretical and Applied Mechanics); Члан Српског друштва за Рачунску Механику (СДРМ); Учествовао у више десетина различитих пројекта у директној сарадњи са привредом

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М13
Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значаја
Број
1
Укупан
 1. Nikola Makojevic, Vladimir Milovanovic, Supporting University Ventures in Nanotechnology, Biomaterials and Magnetic Sensing Applications, Julian Peña, Fatima Zivic (eds.), Chapter 4: Launching University Ventures—Policies, Financing and Strategy, DOI 10.1007/978-3-319-61237-9_4, pp.67-91, Springer International Publishing AG 2018, Br. strana: 25, ISBN 978-3-319-61236-2, Cham, Switzerland, 2018
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
6
Укупан
 1. Vladimir Milovanović, Vladimir Dunić, Dragan Rakić, Miroslav Živković, Identification causes of cracking on the underframe of wagon for containers transportation - Fatigue strength assessment of wagon welded joints, Engineering Failure Analysis, Vol.31, No.-, pp. 118-131, ISSN 1350-6307, Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.engfailanal.2013.01.039, 2013
 2. Nikola Vučetić, Gordana Jovičić, Branimir Krstić, Miroslav Živković, Vladimir Milovanović, Josip Kačmarčik, Ranko Antunović, Research of an aircraft engine cylinder assembly integrity assessment – Thermomechanical FEM analysis, Engineering Failure Analysis, Vol.111, No.-, pp. 104453, ISSN 1350-6307, Doi https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2020.104453, 2020
 3. Jelena Živković, Vladimir Dunić,Vladimir Milovanović, Ana Pavlović, Miroslav Živković, A Modified Phase-Field Damage Model for Metal Plasticity at Finite Strains: Numerical Development and Experimental Validation, Metals, Vol.11, No.1, pp. 47, ISSN 2075-4701, Doi Doi 10.3390/met11010047, 2021
 4. Svetislav Marković, Dušan Arsić, Ružica R. Nikolić, Vukić Lazić, Branislav Hadzima, Vladimir P. Milovanović, Renata Dwornicka, Robert Ulewicz, Exploitation Characteristics of Teeth Flanks of Gears Regenerated by Three Hard-Facing Procedures, Materials, Vol.14, No.15, pp. 4203, ISSN 1996-1944, Doi https://doi.org/10.3390/ma14154203, 2021
 5. Vladimir Dunić, Jelena Živković, Vladimir Milovanović, Ana Pavlović, Andreja Radovanović, Miroslav Živković, Two-Intervals Hardening Function in a Phase-Field Damage Model for the Simulation of Aluminum Alloy Ductile Behavior, Metals, Vol.11, No.11, pp. 1685, ISSN 2075-4701, Doi https://doi.org/10.3390/met11111685, 2021
 6. Vladimir Milovanović, Dušan Arsić, Miroslav Milutinović, Miroslav Živković, Marko Topalović, A Comparison Study of Fatigue Behavior of 355J2+N, S690QL and X37CrMoV5-1 Steel, Metals, Vol.12, No.7, pp. 1199, ISSN 2075-4701, Doi https://doi.org/10.3390/met12071199, 2022
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
3
Укупан
 1. Marko Topalovic, Aleksandar Nikolic, Vladimir Milovanovic, Snezana Vulovic, Milos Ivanovic, Smoothed particle hydrodynamics for blood flow analysis: development of particle lifecycle algorithm, Computational Particle Mechanics, Vol.9, No.1, pp. -, ISSN 2196-4378, Doi https://doi.org/10.1007/s40571-021-00454-6, 2022
 2. Dragomir Miljanić, Vladimir Milovanović, Djordje Vukelić, Dragan Rakić, Branko Tadić, On the determination of the friction-caused energy losses and its potential for monitoring industrial tribomechanical systems, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol.-, No.-, pp. 1-15, ISSN 1433-3015, Doi https://doi.org/10.1007/s00170-023-12288-y, 2023
 3. Milos Matejic, Mirko Blagojevic, Aleksandar Disic, Marija Matejic, Vladimir Milovanovic and Ivan Miletic, A Dynamic Analysis of the Cycloid Disc Stress-Strain State, Applied Science, Vol.13, No.7, pp. 4390, ISSN 2076-3417, Doi https://doi.org/ 10.3390/app13074390, 2023
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
6
Укупан
 1. Vladimir Milovanović, Miroslav Živković, Gordana Jovičić, Jelena Živković, Dražan Kozak, THE INFLUENCE OF WAGON STRUCTURE PART SHAPE OPTIMIZATION ON ULTIMATE FATIGUE STRENGTH, TRANSACTIONS OF FAMENA, Vol.39, No.4, pp. 23-35, ISSN 1333-1124, 2015
 2. Vladimir Milovanović, Miroslav Zivković, Gordana Jovičić, Dražan Kozak, THE ANALYSIS OF CHOICE INFLUENCE IN FATIGUE FAILURE CRITERIA ON INTEGRITY ASSESSMENT OF WAGON STRUCTURE, Tehnički Vjesnik = Technical Gazette, Vol.23, No.3, pp. 701-705, ISSN 1330-3651, Doi 10.17559/TV-20140428120648, 2016
 3. Miroslav ŽIVKOVIĆ, Marina VUKOVIĆ, Vukić LAZIĆ, Vladimir MILOVANOVIĆ, Vladimir DUNIĆ, Dražan KOZAK, Dragan RAKIĆ, Experimental and FE Modeling Investigation of Spot Welded Thin Steel Sheets, Tehnički vjesnik - Technical Gazette, Vol.26, No.1, pp. 217-221, ISSN 1330-3651, 2019
 4. Nikola VUČETIĆ, Gordana JOVIČIĆ, Branimir KRSTIĆ, Miroslav ŽIVKOVIĆ, Vladimir MILOVANOVIĆ, Josip KAČMARČIK, Ranko ANTUNOVIĆ, Further investigation of the repetitive failure in an aircraft engine cylinder head - Mechanical properties of Aluminum alloy 242.0, MECHANIKA, Vol.26, No.4, pp. 285-292, ISSN 1392-1207, Doi https://doi.org/10.5755/j01.mech.26.4.24556, 2020
 5. Ljiljana BRZAKOVIC, Vladimir MILOVANOVIC, Vladimir KOCOVIC, Goran SIMUNOVIC, Djordje VUKELIC, Branko TADIC, Relation between Kinetic Friction Coefficient and Angular Acceleration during Motion Initiated by Dynamic Impact Force, Tehnički vjesnik - Technical Gazette, Vol.29, No.5, pp. 1622-1628, ISSN 1330-3651, Doi https://doi.org/10.17559/TV-20220408155435, 2022
 6. Ivan BIJELIC, Vladimir MILOVANOVIC, Djordje VUKELIC, Goran SIMUNOVIC, Miljana PRICA, Mario SOKAC, Branko TADIC, Application of Natrium Silicate as a Phase Change Material in Fixture Design, Tehnički vjesnik - Technical Gazette, Vol.30, No.2, pp. 465-473, ISSN 1330-3651, Doi https://doi.org/10.17559/TV-20220725092324, 2023
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
3
Укупан
 1. M. Živković, V. Milovanović, D. Rakić, S. Vulović, NUMERICAL ANALYSIS WELDED JOINTS OF WAGON CONSTRUCTIONS, WELDING & WELDED STRUCTURES, Vol.56, No.3, pp. 101-106, ISSN 0354-7965, 2011
 2. Marko Topalović, Aleksandar Nikolić, Snežana Vulović, Vladimir P. Milovanović, FSI ANALYSIS WITH CONTINUOUS FLUID FLOW USING FEM AND SPH METHODS IN LS-DYNA, Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics, Vol.15, No.2, pp. 93-100, ISSN 1820-6530, 2021
 3. Predrag R. Pantović, Miroslav M. Živković, Vladimir P. Milovanović, Nenad M. Miloradović, Numerička analiza procesa penetracije pancirnog projektila 30 mm, VOJNOTEHNIČKI GLASNIK / MILITARY TECHNICAL COURIER, Vol.71, No.3, pp. 678-710, ISSN 0042-8469, Doi https://doi.org/10.5937/vojtehg71-43502, 2023
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
46
Укупан
 1. Nenad Đorđević, Vladimir Milovanović, Miroslav Živković, Explicit dynamics analysis in wagon crush application, International Congress – Motor Vehicles & Motors, Kragujevac, Serbia, 2008, 08.10. - 10.10., ISBN 978-86-86663-39-9
 2. Miroslav Živković, Dragan Čukanović, Vladimir Milovanović, Fatigue Strength Assesment of Vibration Transorter’s Motor Carrier, 9th International Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI 2009, Vrnjačka Banja, Serbia, 2009, 16.09. -19.09., pp. 664 - 672, ISBN 978-86-83303-24-8
 3. Miroslav Živković, Vladimir Milovanović, Nenad Đorđević, Comparative analysis of implicit and explicit numerical methods in dynamic problems solving, 2nd International Congress of Serbian Society of Mechanics (IConSSM 2009), Palić (Subotica), Serbia, 2009, 01.06. - 05.06., ISBN 978-86-7892-173-5
 4. Aleksandar Dišić, Miroslav Živković, Vladimir Milovanović, Milan Blagojević, SOME ASPECTS IN DESIGN OF SPLIT HOPKINSON TENSION BAR, 29th Danubia-Adria-Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Belgrade, Serbia, 2012, 26th-29th September, pp. 294-297, ISBN 978-86-7083-762-1
 5. Aleksandar Nikolić, Milan Blagojević, Vladimir Milovanović, Miroslav Živković, Miroslav Milutinović, ANALYSIS OF HEAT TRANSFER THROUGH THE BEAM SUPPORT OF THE WAGON STRUCTURE CALCULATED BY SOFTWARE PAK MULTYPHISICS, 1st International Scientific Conference COMETa, East Sarajevo - Jahorina, Bosnia & Herzegovina, 2012, 28th-30th November, pp. 251-254, ISBN 978-99938-655-4-4
 6. Vladimir Milovanović, Dragan Rakić, Miroslav Živković, Snežana Vulović, Miroslav Milutinović, THERMO-MECHANIC ANALYSIS OF CEMENT TRANSPORT WAGON - IDENTIFICATION OF THE CAUSE OF CRACKS, 1st International Scientific Conference COMETa 2012, East Sarajevo - Jahorina, Bosnia & Herzegovina, 2012, 28th-30th November, pp. 221-228, ISBN 978-99938-655-4-4
 7. Vladimir Milovanović, Miroslav Živković, Aleksandar Dišić, Dragan Rakić, COMPARATIVE RESULTS OF WAGON STRESSES OBTAINED BY MEASURING WITH STRAIN GAUGES AND STRESSES OBTAINED BY FEM CALCULATION, 29th Danubia-Adria-Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Belgrade, Serbia, 2012, 26th-29th September, pp. 298-301, ISBN 978-86-7083-762-1
 8. Aleksandar Disic, Miroslav Zivkovic, Vladimir Milovanovic, Numerical Determination of Parameters of Johnson-Cook Material Model, 4th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Vrnjacka Banja, Serbia, 2013, 4-7 June, pp. 491-496, ISBN 978-86-909973-5-0
 9. Dragan Rakic, Miroslav Zivkovic, Vladimir Milovanovic, Nikola Milivojevic, Dejan Divac, Stress Integration of Matsuoka-Nakai Constitutive Model Using Incremental Plasticity Method, 4th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Vrnjacka Banja, Serbia, 2013, 4-7 June, pp. 503-508, ISBN 978-86-909973-5-0
 10. Vladimir Milovanovic, Gordana Jovicic, Miroslav Zivkovic, Dragan Rakic, Aleksandar Disic, Analysis of Influence Choice Fatigue Failure Criteria to Assess Integrity of Wagon Structure Parts, 4th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Vrnjacka Banja, Serbia, 2013, 4-7 June, pp. 509-515, ISBN 978-86-909973-5-0
 11. Marko Topalović, Vladimir Milovanović, Milan Blagojević, Aleksandar Dišić, Dragan Rakić, Miroslav Živković, Freight Wagon Mass Reduction using Parametric Optimisation, VIII Triennial International Conference „Heavy Machinery-HM 2014“, Zlatibor, Serbia, 2014, 25-28 June, pp. E.53-60, ISBN 978-86-82631-74-3
 12. Miroslav Živković, Marko Topalović, Milan Blagojević, Aleksandar Nikolić, Vladimir Milovanovć, Siniša Mesarović, Jagan Padbidri, BOUNDARY IDENTIFICATION AND WEAK PERIODIC CONDITION APPLICATION IN DEM METHOD, 2nd International Scientific Conference COMETa, East Sarajevo - Jahorina, Bosnia & Herzegovina, 2014, 2nd-5th December, pp. 365-370, ISBN 978-99976-623-1-6
 13. N. Jovanović, M. Topalović, V. Milovanović, S. Vulović, M. Živković, TOPOLOGY OPTIMIZATION USED TO REDUCE WEIGHT OF FOUR-AXLE BOGIE FREIGHT WAGON – keynote lecture, 7th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society, TEAM2015, Belgrade, Serbia, 2015, 14–16th October, pp. 489-492, ISBN 978 – 86 -7083 – 877 – 2
 14. Vladimir Milovanović, Nikola Jovanović, Jelena Živković, Aleksandar Dišić, Snežana Vulović, Miroslav Živković, THERMO-MECHANICAL ANALYSIS OF TANK WAGON FOR TRANSPORTATION OF MOLTEN SULFUR, 7th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society, TEAM2015, Belgrade, Serbia, 2015, 14–16th October, pp. 485-488, ISBN 978 – 86 -7083 – 877 – 2
 15. Marko Topalović, Vladimir Milovanović, Aleksandar Dišić, Ana Pavlović, Miroslav Živković, NUMERICAL SIMULATIONS FOR ADDRESSING FLAWS IN THE FREIGHT WAGON DESIGN, ACHIEVING GOAL OF INCREASED EXPLOITATION FUNCTIONALITY, International Congress Motor Vehicles & Motors 2016 - VEHICLE AS A KEY FACTOR IN TRANSPORTATION, Kragujevac, Serbia, 2016, 6th - 7th October, pp. 241-246, ISBN 978-86-6335-037-3
 16. Slobodan Garić, Lozica Ivanović, Blaža Stojanović, Slavica Miladinović, Vladimir Milovanović, NUMERICAL ANALYSIS OF ALUMINUM COMPOSITE CYLINDRICAL GEARS, 3rd International Scientific Conference COMETa 2016, Jahorina, East Sarajevo, 2016, 07.12.-09.12., pp. 147-154, ISBN 978-99976-623-7-8
 17. Vladimir Milovanović, Aleksandar Dišić, Gordana Jovičić, Miroslav Živković, Experimental determination of Tensile Strain-Hardening Exponent and Strength Coefficient of the S355J2+N steel grade, TEAM 2016 - 8th International Scientific and Expert Conference, Trnava, Slovakia, 2016, 19th – 21st October 2016, pp. 218-223, ISBN 978 – 80 – 8096 – 237 – 1
 18. Vladimir Milovanović, Miroslav Živković, Gordana Jovičić, Aleksandar Dišić, Miroslav Milutinović, EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STRENGTH ANALYSIS OF WAGON FOR CONTAINERS TRANSPORTATION, 3rd International Scientific Conference COMETa 2016, Jahorina, East Sarajevo, 2016, 07.12.-09.12., pp. 17-22, ISBN 978-99976-623-7-8
 19. Marija M. Rafailović, Miroslav M. Živković, Vladimir P. Milovanović, Jelena M. Živković, E4 AND MITC4+ SHELL FINITE ELEMENT PERFORMANCE ANALYSIS, 6th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Mountain Tara, Serbia, 2017, June 19-21, pp. S4b:1-10, ISBN 978-86-909973-6-7
 20. Vladimir Milovanović, Aleksandar Dišić, Nikola Jovanović, Gordana Jovičić, Miroslav Živković, EXPERIMENTAL STUDY OF DEFORMATION BEHAVIOR AND FATIGUE LIFE OF S355J2+N STEEL GRADE UNDER CYCLIC LOADING, The 6th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Mountain Tara, serbia, 2017, 19-21 June, pp. S2e:1-8, ISBN 978-86-909973-6-7
 21. Vladimir Milovanović, Gordana Jovičić, Miroslav Živković, Lifetime prediction of the car-carrying wagon’s axle guard, 4th South-East European Conference on Computational Mechanics SEECCM 2017, Kragujevac, Serbia, 2017, 3-4 July, pp. T.4.11: 1-6, ISBN 978-86-921243-0-3
 22. Lidija JELIĆ, Vladimir MILOVANOVIĆ, Nikola JOVANOVIĆ, Miroslav ŽIVKOVIĆ, Parametric Optimization of the Structures Using Finite Element Method, The 4th International Conference Mechanical Engineering in XXI Century, Niš, Serbia, 2018, 19-20 April, pp. 113-116, ISBN 978-86-6055-103-2
 23. Nikola Vučetić, Gordana Jovičić, Vladimir Milovanović, Branimir Krstić, Dragan Rakić, Radoslav Tomović, Ranko Antunović, Research with the aim of methodology for the integrity assessment of aircraft piston engine cylinder assembly development, 4th International Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications - COMETa 2018, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2018, 27-30 November, pp. 277-284, ISBN 978-99976-719-4-3
 24. Stefan OGNJANOVIĆ, Vladimir MILOVANOVIĆ, Miroslav ŽIVKOVIĆ, FEM Analysis of Welded Joints, The 4th International Conference Mechanical Engineering in XXI Century, Niš, Serbia, 2018, 19-20 April, pp. 117-120, ISBN 978-86-6055-103-2
 25. Vladimir Milovanović, Aleksandar Dišić, Vukašin Slavković, Miroslav Živković, DETERMINATION OF TENSILE STRAIN-HARDENING EXPONENT AND STRENGTH COEFFICIENT FOR HIGH STRENGTH STEEL AT ELEVATED TEMPERATURE, 4th International Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications - COMETa 2018, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2018, 27-30 November, pp. 181-186, ISBN 978-99976-719-4-3
 26. Vladimir Milovanović, Miroslav Živković, Gordana Jovičić, Comparative Stress Analysis of an Artillery Projectile Body, 9th International Scientific and Expert Conference - TEAM 2018, Novi Sad, Serbia, 2018, 10-12 October, pp. 77-80, ISBN 978-86-6022-098-3
 27. Marija M. Rafailović, Miroslav M. Živković, Jelena M. Živković, Milan Lj. Bojović, Vladimir P. Milovanović, CORRECTION OF THE STRAIN FIELD OF LINEAR TETRAHEDRAL FINITE ELEMENT USING STRAIN SMOOTHING METHOD, The 7th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Sremski Karlovci, Serbia, 2019, June 24-26, pp. S1b:1-8, ISBN 978-86-909973-7-4
 28. Vladimir Lj. Dunić, Miroslav M. Živković, Snežana D. Vulović, Jelena M. Živković, Vladimir P. Milovanović, PENALTY METHOD APPLIED TO STRUCTURAL STRENGTH ASSESSMENT OF THE AXIAL BALL JOINT, The 7th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Sremski Karlovci, Serbia, 2019, June 24-26, pp. S1a:1-8, ISBN 978-86-909973-7-4
 29. Vladimir Milovanović, Miroslav Živković, Gordana Jovičić, Aleksandar Dišić, Experimental determination of fatigue properties and fatigue life of S355J2+N steel grade, Materials Today: Procedings 12 – DAS 35, ELSEVIER, 2019, pp. 455-461, ISBN 2214-7853
 30. Marko Topalović, Vladimir Milovanović, Nikola Jović, Ljudmila Kudrjavceva, Milan Mićunović, FEM MODELLING OF INTERACTION BETWEEN WHEEL AND ASPHALT, 5th International Scientific Conference COMETa 2020 – "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications“, East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2020, 26 - 28 November, pp. 173-180, ISBN 978-99976-719-8-1
 31. Miloš Pešić, Vladimir Milovanović, Lidija Jelić, Nikola Jović, COMPARATIVE STUDY OF LINEAR CONTACT PROBLEMS IN SOFTWARE SIMCENTER FEMAP WITH NASTRAN, 5th International Scientific Conference COMETa 2020 – "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications“, East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2020, 26 - 28 November, pp. 156-163, ISBN 978-99976-719-8-1
 32. Miroslav Živkovic, Vladimir Milovanović, Nikola Jovanović, Milan Bojović, Experimental and numerical investigation of sliding bolt connection on the wagon for the transport petroleum products, Materials Today: Procedings 32 – DAS 36, ELSEVIER, 2020, https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.02.819, pp. 88-92, ISBN 2214-7853
 33. Vladimir MILOVANOVIĆ, Milan BOJOVIĆ, Marko TOPALOVIĆ, Miroslav ŽIVKOVIĆ, Snežana VULOVIĆ, DEVELOPING ADVANCED SUBSYSTEM FOR SECURING STEEL COIL CARGO ON SHIMMNS WAGON CRADLES, XIX International Scientific-Expert Conference on Railways - RAILCON 2020, Niš, Serbia, 2020, 15-16 October, pp. 93-96, ISBN 978-86-6055-134-6
 34. Vladimir MILOVANOVIĆ, Nikola JOVANOVIĆ, Miroslav ŽIVKOVIĆ, Aleksandar DIŠIĆ, Marko TOPALOVIĆ, OPTIMIZATION OF THE SADDLE SUPPORT STRUCTURE OF THE FREIGHT WAGON TYPE SHIMMNS, XIX International Scientific-Expert Conference on Railways - RAILCON 2020, Niš, Serbia, 2020, 15-16 October, pp. 109-112, ISBN 978-86-6055-134-6
 35. Vulović Snežana, Dunić Vladimir, Živković Miroslav, Milovanović Vladimir, Živković Jelena, Redesign of PAK’s interfaces to fit OSICE and CloudiFacturing requirements, ICIST 2020 - 10th International Conference on Information Society and Technology, ICIST 2020 Proceedings Vol.2, Kopaonik, Serbia, 2020, Mar 8-11, pp. 226-229, ISBN 978-86-85525-24-7
 36. Jelena M. Živković, Vladimir Lj. Dunić, Vladimir P. Milovanović, Miroslav M. Živković, SIMULATION OF DAMAGE EVOLUTION IN METAL STRUCTURES, The 8th International Congress of the Serbian Society of Mechanics, Kragujevac, Serbia, 2021, 28-30 June, pp. 210-215, ISBN 978-86-909973-8-1
 37. Marko D. Topalović, Aleksandar V. Nikolić, Snežana D. Vulović, Vladimir P. Milovanović, FSI ANALYSIS OF HYDROFOILS USING FEM AND SPH METHODS, The 8th International Congress of the Serbian Society of Mechanics, Kragujevac, Serbia, 2021, 28-30 June, pp. 109-114, ISBN 978-86-909973-8-1
 38. Miroslav M. Živković, Vladimir P. Milovanović, Aleksandar R. Dišić, Gordana R. Jovičić, Marko D. Topalović, A COMPARATIVE ANALYSIS OF FATIGUE BEHAVIOR BETWEEN S355J2+N AND STRENX 700 STEEL GRADE, The 8th International Congress of the Serbian Society of Mechanics, Kragujevac, Serbia, 2021, 28-30 June, pp. 188-193, ISBN 978-86-909973-8-1
 39. Vladimir Milovanović, Miroslav Živković, Snežana Vulović, Aleksandar Dišić, Marko Topalović, Experimental and numerical strength analysis of freight wagon type SHIMMNS intended for the transportation of the sheet coils, THE TENNTH INTERNATIONAL TRIENNIAL CONFERENCE HEAVY MACHINERY HM 2021, Vrnjačka Banja, Serbia, 2021, 23–25 June, pp. E.45-E.52, ISBN 978-86-81412-09-1
 40. Jelena Živković, Vladimir Dunić, Vladimir Milovanović, Miroslav Živković, PHASE-FIELD MODELING OF DAMAGE IN ALUMINUM ALLOY, 6th International Scientific Conference COMETa 2022 – "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications“, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2022, 17-19 November, pp. 338-343, ISBN 978-99976-947-6-8
 41. Milan Bojović, Miloš Pešić, Nikola Jović, Aleksandar Bodić, Vladimir Milovanović, IMPROVED PROCEDURE FOR NUMERICAL ANALYSIS OF VEHICLE TRANSPORT PLATFORM, 6th International Scientific Conference COMETa 2022 – "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications“, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2022, 17-19 November, pp. 351-356, ISBN 978-99976-947-6-8
 42. Miloš Pešić, Nikola Jović, Vladimir Milovanović, Mladen Pantić, Miroslav Živković, FE mesh density influence on blast loading analysis, IX International Congress Motor Vehicles and Motors (MVM 2022), Kragujevac, Serbia, 2022, 13-14 October, pp. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1271 (2022) 012016, ISBN DOI 10.1088/1757-899X/1271/1/012016
 43. Nikola Vučetić, Gordana Jovičić, Ranko Antunović, Vladimir Milovanović, Branimir Krstić, Dejan Jeremić, TESTING OF THE FATIGUE PROPERTIES OF ALUMINUM ALLOY 242.0 WITH THE PURPOSE OF THE INTEGRITY ASSESSMENT OF AN AIRCRAFT CYLINDER ASSEMBLY WITH A CRACK, 6th International Scientific Conference COMETa 2022 – "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications“, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2022, 17-19 November, pp. 328-337, ISBN 978-99976-947-6-8
 44. Aleksandar Bodić, Maja Ležaja Zebić, Milan Bojović, Đorđe Veljović, Vladimir Milovanović, COMPARATIVE NUMERICAL ANALYSES OF TOOTH RESTORED WITH HYDROXYAPATITE CERAMIC INSERT VERSUS TRADITIONAL COMPOSITE RESTORATION, The Ninth International Congress of the Serbian Society of Mechanics, Vrnjačka Banja, Serbia, 2023, 5-7 July, pp. 355-362, ISBN 978-86-909973-9-8
 45. Vladimir Lj. Dunić, Miroslav M. Živković, Vladimir P. Milovanović, Jelena M. Živković, PHASE-FIELD MODELING OF HIGH CYCLIC FATIGUE IN BRITTLE MATERIALS, The Ninth International Congress of the Serbian Society of Mechanics, Vrnjačka Banja, Serbia, 2023, 5-7 July, pp. 149-154, ISBN 978-86-909973-9-8
 46. Vladimir Lj. Dunić, Miroslav M. Živković, Vladimir P. Milovanović, Jelena M. Živković, PHASE-FIELD MODELING OF LOW CYCLIC FATIGUE IN DUCTILE MATERIALS, The Ninth International Congress of the Serbian Society of Mechanics, Vrnjačka Banja, Serbia, 2023, 5-7 July, pp. 261-266, ISBN 978-86-909973-9-8
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
10
Укупан
 1. Miroslav Živković, Vladimir Milovanović, Dragan Rakić, Snežana Vulović, Rodoljub Vujanac, Fatigue Strength Assesment of Welded Joints of Wagon’s Constructions, 27th Danubia-Adria Symposium, Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland, 2010, 22.09. - 25.09., pp. 245 - 246, ISBN 978-83-87982-59-1
 2. Miroslav Živković, Vladimir Milovanović, Vukašin Ćirović Dragan Rakić, Rodoljub Vujanac, Application of Special Developed Contact Finite Element for Buffing Impact Test, 27th Danubia-Adria Symposium, Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland, 2010, 22.09. - 25.09., pp. 247 - 248, ISBN 978-83-87982-59-1
 3. Dragan Rakic, Miroslav Zivkovic, Vladimir Milovanovic, Stress Integration of the Hoek-Brown Material Model Using Incremental Plasticity Theory, 84th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics-GAMM, Novi Sad, Serbia, 2013, 18-22 Mart, pp. 157-158, ISBN 10.1002/pamm.201310074
 4. Aleksandar DIŠIĆ, Miroslav ŽIVKOVIĆ, Vladimir MILOVANOVIĆ, EXPERIMENTAL DETERMINATION OF STRAIN HARDENING EXPONENT FOR STRENX 700, 35th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Sinaia, Romania, 2018, 25-28 September, pp. 101-102, ISBN 978-606-23-0874-2
 5. Vladimir MILOVANOVIĆ, Miroslav ŽIVKOVIĆ, Gordana JOVIČIĆ, EXPERIMENTAL DETERMINATION OF FATIGUE PROPERTIES AND Ε-N CURVES FOR S355J2+N STEEL GRADE, 35th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Sinaia, Romania, 2018, 25-28 September, pp. 99-100, ISBN 978-606-23-0874-2
 6. Miroslav ŽIVKOVIĆ, Vladimir MILOVANOVIĆ, Nikola JOVANOVIĆ, Milan BOJOVIĆ, EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF SLIDING BOLT CONNECTION ON THE TANK WAGON, 36th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Plzen, Czech Republic, 2019, 24-27 September, pp. 165-166, ISBN 978-80-261-0876-4
 7. Jelena ŽIVKOVIĆ, Vladimir DUNIĆ, Vladimir MILOVANOVIĆ, Miroslav ŽIVKOVIĆ, PHASE-FIELD MODELLING OF DAMAGE IN METALLIC MATERIALS, 37th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Linz, Austria, 2021, 21. - 24. September, pp. 37-38, ISBN 978-3-9504997-0-4
 8. Jelena ŽIVKOVIĆ, Vladimir DUNIĆ, Vladimir MILOVANOVIĆ, Snežana VULOVIĆ, Miroslav ŽIVKOVIĆ, PHASE-FIELD DAMAGE MODEL FOR SIMULATION OF AA5083 BEHAVIOR, 38th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Poros, Greece, 2022, 20-23 September, pp. 3230 (1-2), ISBN 978-618-86278-0-2
 9. Vladimir MILOVANOVIĆ, Jelena ŽIVKOVIĆ, Vladimir DUNIĆ, Miroslav ŽIVKOVIĆ, EXPERIMENTAL STUDY OF STRAIN-RATE-DEPENDENT BEHAVIOR OF ALUMINUM ALLOY 5083-H321, 38th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Poros, Greece, 2022, 20-23 September, pp. 3222 (1-2), ISBN 978-618-86278-0-2
 10. Vladimir MILOVANOVIĆ, Marko GICIĆ, Miroslav ŽIVKOVIĆ, Jelena ŽIVKOVIĆ, Vladimir DUNIĆ, DEVELOPMENT OF AN SOFTWARE APPLICATION FOR POST PROCESSING OF EXPERIMENTALLY OBTAINED FATIGUE PROPERTIES OF METALLIC MATERIALS, 39th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Siófok, Hungary, 2023, 26-29 September, pp. 1-2, ISBN 978-963-421-927-9
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
2
Укупан
 1. Vladimir Milovanović, Dragan Rakić, Miroslav Živković, Snežana Vulović, Miroslav Milutinović, THERMO-MECHANIC ANALYSIS OF CEMENT TRANSPORT WAGON - IDENTIFICATION OF THE CAUSE OF CRACKS, ANNALS OF FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA– INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING, Vol.4, No.11, pp. 309-314, ISSN 1584-2673, 2013
 2. Miloš Pešić, Nikola Jović, Vladimir Milovanović, Danilo Savić, Aleksa Aničić, Miroslav Živković, Slobodan Savić, FEM ANALYSIS OF ANTI-MINING PROTECTION OF ARMORED VEHICLES, Applied Engineering Letters, Vol.7, No.3, pp. 89-99, ISSN 2466-4677, Doi https://doi.org/10.18485/aeletters.2022.7.3.1, 2022
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
4
Укупан
 1. Vladimir Milovanović, Miroslav Živković, Aleksandar Dišić, Dragan Rakić, Jelena Živković, Experimental and Numerical Strength Analysis of Wagon for Transporting Bulk Material, IMK-14 – Research & Developement, Vol.20, No.2, pp. EN61-66, ISSN 0345-6829, Doi UDC 621, 2014
 2. Vladimir Milovanović, Nikola Jovanović, Milan Bojović, Gordana Jovičić, Miroslav Živković, Strength Analysis of the Freight Wagon for the Transport of Petroleum Products with a Sliding Bolted Connection, IMK-14 – Research & Development in Heavy Machinery, Vol.24, No.1, pp. EN11-16, ISSN 0354-6829, 2018
 3. Marko TOPALOVIĆ, Vladimir MILOVANOVIĆ, Nikola JOVIĆ, Ljudmila KUDRJAVCEVA, Milan MIĆUNOVIĆ, FEM Modelling of Interaction between Wheel and Asphalt, Machine Design, Vol.12, No.4, pp. 89-94, ISSN 1821-1259, Doi 10.24867/MD.12.2020.4.89-94, 2020
 4. Milan Ivković, Vladimir Milovanović, Bogdan Nedić, Stefan Đurić, Load of Remote Controlled Battle Station Upper Carriage with Integrated Automatic Grenade Launcher, Scientific Technical Review, Vol.72, No.2, pp. 27-31, ISSN 1820-0206, Doi 10.5937/str2202027I, 2022
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
6
Укупан
 1. Marina Vuković, Miroslav Živković, Vladimir Milovanović, Experimental verification and numerical crush analysis of thin-walled car body girder, Fourteenth conferency YUINFO 2008, Kopaonik, Serbia, 2008, 09.03. - 12.03., ISBN 978-86-85525-03-2
 2. Vladimir Milovanović, Dragan Čukanović, Miroslav Živković, Symbolic programming aplication in the elasto-plastic material model development, Fourteenth conferency YUINFO 2008, Kopaonik, Serbia, 2008, 09.03. - 12.03., ISBN 978-86-85525-03-2
 3. M. Živković, V. Milovanović, D. Rakić i S. Vulović, Numerička analiza zavarenih spojeva vagonskih konstrukcija, Savetovanje sa međunarodnim učešćem "ZAVARIVANJE 2010", Tara, Srbija, 2010, 02.06. - 04.06.
 4. Miroslav Živković, Vladimir Milovanović ,Vukašin Ćirović, Dragan Rakić, Primena metode centralnih razlika u numeričkoj analizi udara vagona tipa schimms u barijeru, 16th conferency YUINFO 2010, Kopaonik, Serbia, 2010, 03.03. - 06.03., ISBN 978-86-85525-05-6
 5. Nenad Busarac, Vladimir Dunić, Miroslav Živković, Radovan Slavković, Vladimir Milovanović, ANALYSIS OF MUMPS AND PETCS SOLVERS INTEGRATED IN PAK SOFTWARE, 17th Conference and exibition YUINFO 2011, Kopaonik, Serbia, 2011, 06.03.-09.03, ISBN 987-86-85525-08-7
 6. Vladimir Milovanović, Miroslav Živković, Dragan Rakić , Nenad Busarac, Rodoljub Vujanac, HYPERELASTIC MATERIAL MODEL DEVELOPMENT USING SIMBOLIC PROGRAMMING, 17th Conference and exibition YUINFO 2011, Kopaonik, Serbia, 2011, 06.03.-09.03., ISBN 987-86-85525-08-7
Списак резултата М83
Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступак (уз доказ)
Број
1
Укупан
 1. Miroslav Živković, Aleksandar Dišić, Radovan Slavković, Miroslav Ravlić, Rodoljub Vujanac, Dragan Rakić, Milan Blagojević, Vladimir Milovanović, Uređaj za ispitivanje materijala pri velikim brzinama deformacije - Zatezni Hopkinsonov štap, TR-70/2012, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, 2012
Списак резултата М85
Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент, нова генска проба, микроорганизми (уз доказ)
Број
1
Укупан
 1. Rodoljub Vujanac, Radovan Slavković, Miroslav Živković, Nenad Marjanović, Snežana Vulović, Vladimir Milovanović, Nova metoda za projektovanje i proračun skladišnih sistema, TR-53/2010, Ministarstvo za nauku Republike Srbije, Privatno preduzeće „IC“ Inženjering d.o.o., Privatno preduzeće „Milanović Inženjering “ d.o.o., DP Zastava Mašine, Kragujevac, Srbija, 2010

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Развој софтвера за анализу чврстоће и процену радног века конструкције, Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије ТР6204, 2005 - 2007
 2. Развој софтвера за експлицитну нелинеарну динамичку анализу, Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије ТР12005, 2008 - 2010
 3. Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема, Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије ТР32036, 2011- 2019
 4. Развој система за подршку оптималном одржавању високих брана у Србији, Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије ТР37013, 2011- 2019
 5. Prediction of damage evolution in engineering structures - PROMINENT- 7475, Program PRIZMA Fonda za nauku Republike Srbije, 2023-2025.

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. Optimization of material forming processes through physical modeling, FE simulation and inverse analysis, Bilateral project between Serbia and Slovenia, 2006 - 2008
 2. RRSCD INNCODE 043820, Reinforcement of Research Capacity in Software Development and Innovative Collaborative Design and Engineering in Serbia and Montenegro, 2007 - 2010
 3. TEMPUS Institution Building Project JEP_41101_2006, ECDL for Serbian Administration, 2007 - 2009
 4. Bridge technical differences and social suspicions contributing to transform the Adriatic area in a stable hub for a sustainable technological development ADRIA-HUB 2010-2013
 5. Development and performance evaluation of lightweight concrete blocks containing waste expanded polystyrene and fly ash, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) - Green Innovation Vouchers (GIVs) 2018-2019
 6. H2020 – Cloudifacturing – OSICS - Optimization of the Production Process of Metal Structures Using OSICE. Grant agreement by the EC no. 768892. 2019-2020

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Рачунарски алати (Машинско, Аутомобилско, Урбано, Војно-индустријско инжењерство), Вежбе (2008-2017), Вежбе и предавања (2018-), На матичном факултету, 2008 -
 2. Коначни елементи 1 (Машинско инжењерство), Вежбе (2008- ), Предавања (2021-), На матичном факултету, 2008 -
 3. Нелинеарна анализа (Машинско инжењерство), Вежбе (2008-2021), На матичном факултету, 2008 - 2021
 4. Механика континуума, Вежбе, На матичном факултету, 2007 - 2009
 5. Отпорност материјала, Вежбе, На матичном факултету, 2009 - 2010
 6. Механика 3 (Машинско, Аутомобилско инжењерство), Вежбе (2011-2016), На матичном факултету, 2011 -
 7. Механика 2 (Машинско, Аутомобилско инжењерство), Вежбе (2011-2016), На матичном факултету, 2011-
 8. Структурна механика (Урбано инжењерство), Предавања и Вежбе, На матичном факултету, 2016-
 9. Напредна анализа и компјутерска симлација система (Машинско и Војно-индустријско инжењерство), Вежбе (2016-2021), На матичном факултету, 2016-2021
 10. Механика 1, (Машинско, Аутомобилско и Војно-индустријско инжењерство), Предавања и вежбе , На матичном факултету, 2018-
 11. Прорачунска механика лома и оштећења (Машинско инжењерство), Вежбе (2018- ), На матичном факултету, 2018-
 12. Основи метрологије и контроле квалитета (Аутомобилско инжењерство), Вежбе (2017), Предавања и вежбе (2018- ), На матичном факултету, 2017-
 13. Експериментална механика, Прeдавања и вежбе, На матичном факултету, 2021-

УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. Кандидат: Александар Николић, дипл. маш. инж. Тема: "Симулација ламинарног и турбулентног струјања на реалном моделу артеријске бифуркације са стенозама" Ментор: Др Мирослав Живковић ред. проф. Комисија: Др Ненад Филиповић ред. проф., Др Небојша Јовичић ред. проф., Др Лазар Велицки ванр. проф., Др Велибор Исаиловић доцент, Др Владимир Миловановић доцент, Датум одбране: 24.12.2018.
 2. Кандидат: Душан М. Арсић, мастер инжењер машинства Тема: "Отпорност на појаву и ширење прслина у навареним спојевима термопостојаних челика" Ментор: Др Вукић Лазић ред. проф. Комисија: Др Александар Седмак ред. проф., Др Србислав Александровић ред. проф., Др Радица Цветковић Прокић ред. проф., Др Нада Ратковић ванр. проф., Др Владимир П. Миловановић доцент, Датум одбране: 17.11.2020.
 3. Кандидат: Никола Р. Вучетић, мастер инжењер машинства Тема: "Развој методологије за процјену интегритета ваздушно хлађеног авионског клипног мотора изложеног високоцикличном механичком и термичком оптерећењу" Ментор: Др Гордана Јовичић ред. проф. Комисија: Др Мирослав Живковић ред. проф., Др Снежана Вуловић научни сарадник, Владимир П. Миловановић доцент, Др Александар Дишић научни сарадник, Др Бранимир Крстић ванр.проф, Датум одбране: 18.11.2020.
 4. Кандидат: Вукашин Р. Славковић, дипломирани машински инжењер Тема: "Развој и примена материјалног модела полимерних материјала са својством памћења облика" Ментор: Др Ненад Грујовић ред. проф. Комисија: Др Мирослав Живковић ред. проф., Др Ненад Филиповић ред. проф., Владимир П. Миловановић доцент, Др Драган Ракић ванр. проф., Др Никола Коруновић ванр.проф, Датум одбране: 23.03.2022.
 5. Кандидат: Јелена М. Живковић, мастер инжењер машинства Тема: "Унапређење, имплементација и експериментална верификација нумеричког моделирања оштећења и лома метала применом фазног моделирања" Ментор: Др Владимир Дунић ванр. проф. Комисија: Др Ненад Грујовић ред. проф., Др Гордана Јовичић ред. проф., Драган Ракић ванр. проф., Владимир П. Миловановић ванр. проф., Др Зијах Бурзић научни саветник, Датум одбране: 24.08.2022.
 6. Kandidat: Walid Boukera Abaci, kapetan master inženjer mašinstva Tema: "Analiza uticajnih balističkih parametara u toku eksploatacije oružja na životni vek cevi klasičnog naoružanja" Mentor: pukovnik dr Nebojša P. Hristov docent Komisija: pukovnik dr Damir D. Jerković vanr. prof. dr Vladimir P. Milovanović vanr. prof., potpukovnik dr Mihael M.Bučko vanr. prof., potpukovnik dr Igor Z. Radisavljević docent, pukovnik dr Nebojša P. Hristov docent, Datum odbrane: 23.11.2022.
 7. Kandidat: Younes Djemaoune, kapetan master inženjer mašinstva Tema: "Doprinos proučavanju problema popravke mehanički oštećenih vazduhoplovnih kompozitnih struktura sa saćastvom ispunom" Mentor: pukovnik dr Branimir B. Krstić vanr. prof. Komisija: potpukovnik dr Igor Z. Radisavljević docent, dr Vladimir P. Milovanović vanr. prof., pukovnik dr Branimir B. Krstić vanr. prof., Datum odbrane: 23.11.2022.
 8. Кандидат: Љиљана Брзаковић, дипл. маш. инж. Тема: "Развој методе за одређивање кинематског коефицијента трења динамички оптерећених контаката" Ментор: др Слободан Митровић ред. проф. Комисија: др Ђорђе Вукелић ред. проф., др Бранко Тадић ред. проф., др Владимир П. Миловановић ванр. проф., Датум одбране: 04.07.2023.

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. Члан Комисије за спровођење уписа у прву годину основних академских и мастер академских студија за школску 2021/2022. годину, На матичном факултету, 2021.
 2. Члан Савета Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, На матичном факултету, 2018-2019
 3. Члан Савета Факултета инжењерскин наука Универзитета у Крагујевцу, На матичном факултету, 2019-2023
 4. Управник ЕЦДЛ Тест Центра Факултета инжењерскин наука Универзитета у Крагујевцу, На матичном факултету, 2018-
 5. Члан Комисије за спровођење уписа у прву годину основних академских и мастер академских студија за школску 2022/2023. годину., На матичном факултету, 2022
 6. Председник Савета Факултета инжењерскин наука Универзитета у Крагујевцу, На матичном факултету, 2023-
 7. Члан Комисије за спровођење уписа у прву годину основних академских и мастер академских студија за школску 2023/2024. годину., На матичном факултету, 2023.

Уџбеници
 1. Драган М. Ракић, Владимир Љ. Дунић, Владимир П. Миловановић, Механика 1 - Практикум, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, ISBN 978-86-6335-066-3, Крагујевац 2020.

ВОЂЕЊЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. Кандидат: Жељко Лазаревић, дипл. маш. инж. Тема: "Процена интегритета и века челичне конструкције великих рударских машина" Ментор: Др Владимир П. Миловановић ванр. проф. Комисија: Др Мирослав Живковић ред. проф., Др Драган Ракић ванр. проф., Др Гордана Јовичић ред. проф., Др Родољуб Вујанац ванр. проф., Др Тодор Вацев ред. проф., Датум одбране: 08.12.2023.