ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Вукашин Славковић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеВукашин Славковић
Година и место рођења1983., Крагујевац
ЗвањеИстраживач сарадник
E-mailvukasinsl@gmail.com
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевцу
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, (Примењена менаника)

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година2009
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет Крагујевац
НасловPlastičnost kod FCC kristala
ОбластПримењена механика

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
2014Факултет инжењерских наукаИстраживач сарадник

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
2013Истраживање на DAAD пројекту: Решавање мултифизичких проблема коришћењем софтвера ПАК, Технички универзитет у Брауншвајгу, Немачка2+2 недеље
2012Истраживање на DAAD пројекту: Решавање мултифизичких проблема коришћењем софтвера ПАК, Технички универзитет у Брауншвајгу, Немачка4+1 недеља
2006Студентски боравак на Техничком универзитету у Брауншвајгу, Немачка1 семестар

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ГодинаНазив
20102010-2011 Стипендија за студенте докторских студија Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
1
Укупан
 1. Dunić Vladimir, Busarac Nenad, Slavković Vukašin, Rosić Bojana, Niekamp Rainer, Matthies Hermann, Slavković Radovan, Živković Miroslav, A thermo-mechanically coupled finite strain model considering inelastic heat generation, Continuum Mechanics and Thermodynamics, Vol.0, No.0, pp. 0, ISSN 0935-1175, Doi http://dx.doi.org/10.1007/s00161-015-0442-5, 2015
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
7
Укупан
 1. Radovan Slavković, Vukašin Slavković, Miroslav Živković, Vladimir Dunić, Stress integration for FCC crystal plasticity by finite element method, The 3rd International Conference of Serbian Society of Mechanics (IConSSM 2011), Vlasinsko Jezero, 2011, ISBN ISBN 978-86-909973-3-6
 2. Vladimir Dunić, Nenad Busarac, Vukašin Slavković, Nenad Grujović, Miroslav Živković, Radovan Slavković, Partitioned thermo-mechanical coupling procedure of FEM components, Fourth Serbian (29th Yu) Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Vrnjačka Banja, Serbia, 2013, 4-7 June 2013
 3. Vladimir Dunić, Radovan Slavković, Nenad Busarac, Vukašin Slavković, Miroslav Živković, Implicit integration method of Shape Memory Alloys constitutive model, SEECCM III, 3rd South-East European Conference on Computational Mechanics, Kos Island, Greece, 2013
 4. Nenad Busarac, Vladimir Dunić, Vukašin Slavković, Radovan Slavković, Partitioned approach thermo-mechanical coupling with consideration to cyclic plasticity model at large deformations, The 5th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Aranđelovac, 2015, June 15-17, ISBN 978-86-7892-715-7
 5. Vladimir Dunić, Nenad Busarac, Vukašin Slavković, Radovan Slavković, Thermo-mechanical Numerical Analysis of Stent Unit Cell, 15th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering, Beograd, 2015, November 02-04, ISBN 978-1-4673-7982-3
 6. Vladimir Dunić, Nenad Busarac, Vukašin Slavković, Radovan Slavković, Implicit thermo-mechanical stress integration of shape memory alloys, The 5th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Aranđelovac, 2015, June 15-17,2015, ISBN 978-86-7892-715-7
 7. Vukašin Slavković, Nenad Busarac, Vladimir Dunić, Radovan Slavković, Implicit stress integration algorithm for polymeric materials at wide range of strain rates and temperatures, The 5th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Aranđelovac, 2015, June, 15-17, ISBN 978--86-7892-715-7
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
1
Укупан
 1. Vladimir Dunić, Radovan Slavković, Nenad Busarac, Vukasin Slavković, Miroslav Živković, Implicit stress integration method of Shape Memory material model, GAMM - 84th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics, Novi Sad, Srbija, 2013, pp. pp. 151-152, ISBN ISBN 1617-7061
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
1
Укупан
 1. Vladimir Dunić, Nenad Busarac, Dragan Rakić, Vukašin Slavković, Radovan Slavković, Miroslav Živković, Termo-mechanical coupling procedure using partitioned approach - Application to arc welding simulation, Journal of Serbian Society for Computational Mechanics, Vol.6, No.1, pp. 29-44, ISSN 1820-6530, 2012
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
1
Укупан
 1. Vladimir Dunić, Nenad Busarac, Vukašin Slavković, Radovan Slavković, Miroslav Živković, Performance analysis of FEM software on different computer architectures, YuInfo 2012, Kopaonik, 2012

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Технолошки пројекат Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије: Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема, ТР32036, 2011-2014
 2. Примена биомедицинског инжењеринга у претклиничкој и клиничкој пракси, ИИИ41007, 2011-2014

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. Пројекат МПН и ДААД: Решавање мултифизичких проблема коришћењем софтвера ПАК - СОМУПАК, 2012-2013
 2. TEMPUS - JEP 18114 -2003, Restructuring of Mechanical Engineering Studies, 09.2003 – 09.2006

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Механика 3, На матичном факултету, 2011.
 2. Механика 1, На матичном факултету, 2010. -
 3. Otpornost materijala, На матичном факултету, 2011. -