ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Живана Јовановић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеЖивана Јовановић
Година и место рођењаКрушевац, 1990
ЗвањеИстраживач приправник
E-mailzixi90@gmail.com
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеМашинско инжењерство
Универзитет, факултет, организациона јединицаФакултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
Област и ужа специјалностПроизводно машинство

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
1
Укупан
  1. Busarac, N., Jovanović, Ž., Njezić, S., Živić, F., Grujović, N., Adamović, D., Experimental Study and Analytical model of Shear Thinning in 3D Bioprinting of Gelatin, Tribology in Industry, Vol.42, No.3, pp. 503-12, ISSN 0354-8996, Doi 10.24874/ti.964.09.20.09, 2020
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
2
Укупан
  1. Jovanovic, Z., Zivic, F., Grujovic, N., Adamovic, D., Mitrovic, S., REVIEW OF EXISTING CLINICAL SOLUTIONS FOR ARTIFICIAL JOINTS, Serbia trib, Kragujevac, 2019, May 2019, pp. 698-705
  2. Sharma, V., Zivic, F., Grujovic, N., Jovanovic, Z., COMPUTER AIDED GEOMETRIC DESIGN IN MODELLING OF 3D TEXTILE COMPOSITES, Serbia trib, Kragujevac, 2019, May 2019, pp. 133-139
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
1
Укупан
  1. Palić, N., Slavković, V., Jovanović, Ž., Živić, F., Grujović, N., Mechanical Behaviour of Small Load Bearing Structures Fabricated by 3D Printing, IRMES, Kragujevac, 2019, September 2019, pp. 164-165, ISBN 978‐86‐6335‐061‐8
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
1
Укупан
  1. Palić, N., Slavković, V., Jovanović, Ž., Živić, F., Grujović, N., Mehaničko ponašanje malih nosećih konstrukcija izrađenih 3D štampanjem, Časopis za inženjerstvo i primenjene nauke, Vol.4, No.3, pp. 88-92, ISSN 2466-4847, Doi 10.18485/aeletters.2019.4.3.2, 2019