ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Зорица Ђорђевић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеЗорица Ђорђевић
Година и место рођења1966., Рача
ЗвањеВанредни професор
E-mailzoricadj@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевцу
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, машинске конструкције и механизација

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година1989
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловКорозиона и ерозиона постојаност машинских елемената
ОбластПоузданост машинских конструкција
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година1995
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловУтврђивање напонског и деформационог стања вратила за преноснике великих снага
ОбластМашински елементи
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година2008
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловДинамичко понашање вратила од композитних материјала
ОбластМашински елементи

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
1990Машински факултет, КрагујевацАсистент приправник
1996Машински факултет, КрагујевацАсистент
2000Машински факултет, КрагујевацАсистент
2004Машински факултет, КрагујевацАсистент
2006Машински факултет, КрагујевацАсистент
2009Машински факултет, КрагујевацДоцент
2014Факултет инжењерских наука Универзитета у КрагујевцуВанредни професор
2018Факултет инжењерских наука Универзитета у КрагујевцуРедовни професор

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
2016University of Mostar , Faculty of Mechanical Engineering and Computing, Bosnia and Herzegovina30 dana
2018University of Montenegro, Faculty of Mechanical Engineering, Montenegro30 dana
2019University of Zenica, Faculty of Mechanical Engineering,B&H 30 dana

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ГодинаНазив
2002Стипендија од стране фондације WUS – Аустрија

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ОСТАЛО
Аутор или коаутор следећих универзитетских уџбеника: 1. В. Николић, З. Ђорђевић, М. Благојевић: МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ - збирка задатака, Крагујевац, 2008, 2. Н. Марјановић, З. Ђорђевић, М. Благојевић: ОСНОВИ КОНСТРУИСАЊА - методичка збирка задатака, Крагујевац, 2010, 3. Б. Марковић, М. Благојевић, З. Ђорђевић, М. Рацков, Ж. Мишковић, А. Кошарац: МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ - приручник, Источно Сарајево, 2015., З. Ђорђевић: КОМПОЗИТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, Крагујевац, 2018. Рецензент уџбеника: 1. МЕХАНИЧКИ ПРЕНОСНИЦИ, аутори: Блажа Стојановић, Мирко Благојевић, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу (Одлука број 01-1/785 од 19.03.2015. године). Ментор: - 1дипломског рада (стари наставни план), - 1 дипломског рада (дипломске академске студије) - 22 завршна рада (Основне академске студије), - 2 завршна рада (струковне студије), - 7 мастер радова (Мастер академске студије Maшинско инжењерство). - 1 мастер рада (Мастер академске студије Војноиндустријско инжењерство). Члан 110 комисија за одбрану завршних или мастер радова.

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
2
Укупан
 1. M. Bojic, D. Cvetkovic, V. Marjanovic, M. Blagojevic, Z. Djordjevic, PERFORMANCES OF LOW TEMPERATURE RADIANT HEATING SYSTEMS, Energy and Buildings, Vol.61, No.1, pp. 233-238, ISSN 0378-7788, 2013
 2. Sasa Jovanovic, Slobodan Savic, Milorad Bojic, Zorica Djordjevic, Danijela Nikolic, The impact of the mean daily air temperature change on electricity consumption, Energy, Vol.88, No.-, pp. 604-609, ISSN 0360-5442, Doi 10.1016/j.energy.2015.06.001, 2015
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
1
Укупан
 1. Blagojevic Mirko, Marjanovic Nenad, Djordjevic Zorica, Stojanovic Blaza, Disic Aleksandar, A New Design of a Two-Stage Cycloidal Speed Reducer, Journal of Mechanical Design, Vol.133, No.8, pp. 85001, ISSN 1050-0472, Doi 10.1115/1.4004540, 2011
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
9
Укупан
 1. Dobrivoje Ćatić, Branislav Jeremić, Zorica Djordjević,Nenad Miloradović, Criticality Analysis of the Elements of the Light Commercial Vehicle Steering Tie-Rod Joint, Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, Vol.57, No.6, pp. 495-502, ISSN 0039-2480, Doi 10.5545/sv-jme.2010.077, 2011
 2. V Stefanović, M Bojić, S Pavlović, N Apostolović, I Nikolić, Z Djordjević, D Ćatić, A prototype receiver for medium temperature conversion of solar radiation to heat, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy, Vol.225, No.8, pp. 1132-1142, ISSN 0957-6509, Doi 10.1177/0957650911419442, 2011
 3. Blagojevic M., Kocic M., Marjanovic N., Stojanovic B., Djordjevic Z., Ivanovic L., Marjanovic V., Influence of the Friction on the Cycloidal Speed Reducer Efficiency, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.18, No.2, pp. 217-227, ISSN 1310-4772, 2012
 4. Djordjević Z., Jovanović S., THE INFLUENCE OF MATERIAL TYPES ON STATIC AND DYNAMIC CHARACTERISTICS OF COMPOSITE SHAFTS, METALURGIA INTERNATIONAL, Vol.18, No.Special Issue no. 8, pp. 122-128, ISSN 1582-22-14, 2013
 5. Nikolic D., Djordjevic Z., Bojic M., Radulovic J., Skerlic J., Optimization of photovoltaics panels area at Serbian zero-net energy building, Journal of Renewable and Sustainable Energy, Vol.5, No.4, pp. 208-226, ISSN 1941-7012, 2013
 6. M. Blagojevic, N. Marjanovic, Z. Djordjevic, B. Stojanovic, V. Marjanovic, R. Vujanac, A. Disic, NUMERICAL AND EXPERIMENTAL ANALYSIS OF THE CYCLOID DISC STRESS STATE, Technical Gazette, Vol.21, No.2, pp. 377-382, ISSN 1330-3651, 2014
 7. Zorica Djordjevic, Mirko Blagojevic, Vesna Marjanovic, Sasa Jovanovic, THE INFLUENCE OF MATERIAL TYPES ON TWIST ANGLES AND TORSION STABILITY OF A COMPOSITE SHAFT, Technical Gazette, Vol.21, No.5, pp. 917-923, ISSN 1330-3651, 2014
 8. Jovanovic Sasa, Savic Slobodan, Jovicic Nebojsa, Boskovic Goran, Djordjevic Zorica, Using multi-criteria decision making for selection of the optimal strategy for municipal solid waste management, WASTE MANAGEMENT & RESEARCH, Vol.34, No.9, pp. 884-895, ISSN 0734-242, Doi 10.1177/0734242X16654753, 2016
 9. Zorica Djordjević, Mirko Blagojević, Snežana Vulović, Danijela Nikolić, Saša Jovanović, An Investigation Into Hybrid Aluminium/Composite Cardan Shaft, Transaction of FAMENA, Vol.41, No.2, pp. 45-54, ISSN 1333-1124, Doi 10.21278/TOF.41204, 2017
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
57
Укупан
 1. Đorđević Z., Jovanović S., Nikolić-Stanojević V., Static and dynamic analysis of hybrid aluminum/composite shaft, 2 International Congress of Serbian Society of Mechanics (IConSSM 2009), Palić (Subotica), 2009
 2. Jovanovic S., Djordjevic Z., Savic S., The influence of stress on fatigue life of the conical springs, 9 International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2009, Banja Luka, 2009, pp. 143-148
 3. Ђорђевић З., Николић В., Благојевић М., Application of hybrid aluminium/composite materials for manufacture of transmission shafts, International Congress Motor Vehicles&Motors2010, Kragujevac, 2010, 07.10., pp. 335-341, ISBN 978-86-86663-57-3
 4. Blagojevic M., Marjanovic N., Djordjevic Z., Stojanovic B, Stress and Strain State of Single– Stage Cycloidal Speed Reducer, THE 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF MECHANICAL ELEMENTS, Zlatibor, Srbija, 2011, 27. i 28. april, pp. 553-559, ISBN 978-86-6055-012-7
 5. Kostic N., Djordjevic Z., Blagojevic M., Marjanovic N, Influence kind of the Material and Angle of Fibres Orientation on Stress and Strain Analysis of Composite Shaft, THE 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF MECHANICAL ELEMENTS, Zlatibor, Srbija, 2011, 27. i 28. april, pp. 321-327, ISBN 978-86-6055-012-7
 6. M.Bojić, G. Jovanović, V. Marjanović, S. Jovanović, I. Nikolić, Z. Djordjević, Impact of Large-Scale Implementation of Photovoltaic Devices to CO2 Emissions, 3rd IEEE International Symposium on Exploitation of Renewable Energy Sources, Subotica, Serbia, 2011, March 11-12, pp. 59-65, ISBN 978-1-4577-0095-8
 7. Marjanovic N., Isailovic B., Stojanovic B., Djordjevic Z, Integration of Topology and Shape Optimization into the Process of the Design of Mechanical Structures Elements, THE 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF MECHANICAL ELEMENTS, Zlatibor, Srbija, 2011, 27., 28. april, pp. 49-57, ISBN 978-86-6055-012-7
 8. Mirko Blagojević, Nenad Marjanović, Blaža Stojanović, Zorica Đorđević, Milorad Kočić, INFLUENCE OF FRICTION ON THE FORCE DISTRIBUTION AT CYCLOIDAL SPEED REDUCER, SERBIATRIB ‘11, 12th International Conference on Tribology, Kragujevac, Serbia, 2011, 11 – 13 May
 9. M. Bojic, D. Adamovic, J. Radulović, M. Miletić, I. Miletić, V. Marjanović, Z. Djordjević, AWARENESS ON ENERGY SAVINGS IN LOW-RISE HOUSES IN SERBIA, 43rd International Congress on Heating, Refrigerating and Air- Conditioning, Belgrade, 2012, 5–7.12.
 10. Mirko Blagojević, Zorica Đorđević, Vesna Marjanović, Nenad Marjanović, Blaža Stojanović, Rodoljub Vujanac, STRESS AND STRAIN STATE OF CYCLOID DISC, 1st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa 2012, East Sarajevo – Jahorina, B&H, RS, 2012, 28th – 30th November, pp. 367-374, ISBN 978-99938-655-5-1
 11. N. Kostic, M. Blagojevic, V. Marjanovic, Z. Djordjevic, N. Marjanovic, Influence of cycloidal gear profile correction to the number of contacts between the elements of a cycloidal speed reducer, 1st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa 2012, East Sarajevo - Jahorina, B&H, RS, 2012, 28th – 30th November, pp. 339-346, ISBN 978-99938-655-5-1
 12. Nenad Kostic, Zorica Djordjevic, Mirko Blagojevic, Sasa Jovanovic, STATIC ANALISYS OF HYBRID METAL - COMPOSITE SHAFTS, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, 2012, October 3rd - 5th, pp. 340-346, ISBN 978-86-86663-91-7
 13. Saša Jovanović , Zorica Djordjević , Milorad Bojić , Slobodan Savić , Biljana Stepanović, WEATHER CONDITIONS IMPACT ON ELECTRICITY CONSUMPTION, 1st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa 2012, East Sarajevo – Jahorina, B&H, RS, 2012, 28th – 30th November, pp. 409-414, ISBN 978-99938-655-5-1
 14. Z. Djordjević, S. Jovanović , M. Bojić , M. Miletić, M. Blagojević, BRISE-SOLEIL USAGE IN ORDER TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION IN BUILDINGS, 43rd International Congress on Heating, Refrigerating and Air- Conditioning, Belgrade, 2012, 5–7. 12., pp. 211-218
 15. Zorica Djordjević, Mirko Blagojević, Saša Jovanović, Vesna Marjanović, Nenad Kostić, MATERIAL TYPE INFLUENCE ON STATIC AND DYNAMIC CHARACTERISTICS OF COMPOSITE SHAFTS, 1st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa 2012, East Sarajevo - Jahorina, 2012, 28th – 30th November, pp. 133-140, ISBN 978-99938-655-5-1
 16. Dejan B. Momčilović, Ivana Atanasovska, Ljubica Milović, Zorica Đorđević, ASSESSMENT OF THE FATIGUE LIFE REDUCTION OF MACHINE PARTS WITH CORROSION PIT, 4th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Vrnjačka Banja, 2013, 4-7th June, pp. 639-644, ISBN 978-86-909973-5-0
 17. Djordjevic Zorica, Jovanovic Sasa, Bojic Milorad, Cvetkovic Dragan, Adamovic Dragan, THE INFLUENCE OF ELECTRICAL APPLIANCES ON SPENDING ENERGY IN HOUSEHOLDS, 11 International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, Banja Luka, 2013, 30 May - 1 June, pp. 779-784, ISBN 978-99938-39-46-0
 18. Dobrivoje Catic, Milorad Bojic, Jasna Glisovic, Zorica Djordjevic, Nada Ratkovic, FAULT TREE ANALYSIS OF SOLAR CONCENTRATORS, 7. International Quality Conference, Kragujevac, 2013, 24. 05., pp. 629-638, ISBN 978 - 86 - 86663 - 94 - 8
 19. Marko Miletić, Saša Jovanović, Zorica Đorđević, Ivan Miletić, Milorad Bojić, OPTIMISATION OF ZERO-NET ENERGY HOUSE ORIENTATION FROM SOLAR ENERGY ABSORPTION ASPECT, 11 International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, Banja Luka, 2013, 30 May - 1 June, pp. 743-748, ISBN 978-99938-39-46-0
 20. Milos Matejic, Mirko Blagojevic, Zorica Djordjevic, Nenad Marjanovic, Nenad Petrovic, COMPARATIVE ANALYSIS OF DIFERENT TYPE REDUCERS FOR WINCH DRUM DRIVING UNIT, 7. International Quality Conference, Kragujecac, 2013, 24. 05., pp. 255-262, ISBN 978 - 86 - 86663 - 94 - 8
 21. N. Petrovic, M. Blagojevic, Z. Djordjevic, V. Marjanovic, Parametric drawing of a cyclo drive relative to input shaft angle, 35th International conference on production engineering, Kraljevo - Kopaonik, 2013, 25 - 28 september, pp. 259-262, ISBN 978-86-82631-69-9
 22. Nenad Kostic, Mirko Blagojevic, Vesna Marjanovic, Zorica Djordjevic, Milorad Bojic, DETERMINATION OF SOLAR ANGLES FOR SUITABLE POSITIONING OF SOLAR SYSTEMS FOR PARTICULAR TIMES OF THE YEAR, 7. International Quality Conference, Kragujevac, 2013, 24. 05., pp. 249-254, ISBN 978 - 86 - 86663 - 94 - 8
 23. Sasa Jovanovic, Marko Miletic, Zorica Djordjevic, Ivan Miletic, Milorad Bojic, OPTIMISATION OF ZERO-NET ENERGY HOUSE ORIENTATION IN CITIES OF DIFFERENT LATITUDE, 7. International Quality Conference, Kragujevac, 2013, 24. 05., pp. 363-368, ISBN 978 - 86 - 86663 - 94 - 8
 24. Zorica Djordjevic, Mirko Blagojevic, Nenad Kostic, Sasa Jovanovic, Vesna Marjanovic, ADVANTAGES OF APPLICATION COMPOSITE MATERIALS FOR PRODUCTION CARDAN SHAFTS, 11 International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, Banja Luka, 2013, 30 May - 1 June, pp. 71-76, ISBN 978-99938-39-46-0
 25. Zorica Djordjevic, Sasa Jovanovic, Milorad Bojic, Dragan Adamovic, Milos Matejic, THE INFLUENCE OF TV AND VIDEO APPLIANCES AND INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT ON ENERGY CONSUMPTION IN HOUSEHOLDS, 7. International Quality Conference, Kragujevac, 2013, 24. 05., pp. 351-356, ISBN 978 - 86 - 86663 - 94 - 8
 26. Zorica Đorđević, Ivana Atanasovska, Mirko Blagojević, Dejan Momčilović, Marko Miletić, THE NUMERICAL ANALYSIS OF STRAIN AND STRESS STATE OF COMPOSITE SHAFT, 4th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Vrnjačka Banja, 2013, 4-7th June, pp. 329-334, ISBN 978-86-909973-5-0
 27. Danijela Nikolic, Milorad Bojic, Jasmina Skerlic, Zorica Djordjevic, Dragan Cvetkovic, OPTIMIZATION OF ENERGY CONSUMPTION OF SERBIAN POSITIVE-NET ENERGY BUILDING, 8th International Quality Conference, Kragujevac, 2014, 23rd May, pp. 887-892, ISBN 978-86-6335-004-5
 28. Mirko Blagojević, Zorica Đorđević, Miloš Matejić, Nenad Kostić, Nenad Petrović, DYNAMIC MODEL OF CYCLOIDAL SPEED REDUCER, International Congress Motor Vehicles & Motors 2014, Kragujevac, 2014, 09-10. 10., pp. 421-426, ISBN 978-86-6335-010-6
 29. Sasa Jovanovic, Danijela Nikolic, Milorad Bojic, Marko Miletic, Zorica Djordjevic, OPTIMIZATION OF ZERO-NET ENERGY BUILDINGS WITH DIFFERENT LATITUDE AND DIFFERENT THERMAL INSULATION THICKNESS, 8th International Quality Conference, Kragujevac, 2014, 23rd May, pp. 495-500, ISBN 978-86-6335-004-5
 30. Sasa Jovanovic, Goran Boskovic, Nebojsa Jovicic, Zorica Djordjevic, Slobodan Savic, MULTICRITERIA ANALYSIS OF OPTIMAL SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM-CASE STUDY OF KRAGUJEVAC (SERBIA), 8th International Quality Conference, Kragujevac, 2014, 23rd May, pp. 461-468, ISBN 978-86-6335-004-5
 31. Sasa Jovanovic, Slobodan Savic, Milorad Bojic, Zorica Djordjevic, Danijela Nikolic, THE IMPACT OF THE MEAN DAILY AIR TEMPERATURE CHANGE ON ELECTRICITY CONSUMPTION, 8th International Quality Conference, Kragujevac, 2014, 23th May, pp. 775-782, ISBN 978-86-6335-004-5
 32. Zorica Djordjević ,Miloš Zuvić , Mirko Blagojević , Saša Jovanović , Miloš Matejić, ANALYSIS OF THE VEHICLE DYNAMIC STABILITY, 2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa2014, East Sarajevo – Jahorina, B&H, RS, 2014, 02 – 05 December, pp. 437-442, ISBN 978-99976-623-1-6
 33. Zorica Djordjevic, Danijela Nikolic, Milorad Bojic, Marko Miletic, Sasa Jovanovic, OPTIMIZATION OF BRISE-SOLEIL ZERO-NET ENERGY BUILDINGS WITH DIFFERENT THERMAL INSULATION THICKNESS, 8th International Quality Conference, Kragujevac, 2014, 23rd May, pp. 557-562, ISBN 978-86-6335-004-5
 34. Zorica Đorđević, Jovana Rašić, Mirko Blagojević, Miloš Matejić, Nenad Petrović, TRUCK SUPPORTIVE CHASSIS STRUCTURAL STATIC ANALYSIS, International Congress Motor Vehicles &Motors 2014, Kragujevac, 2014, 09-10. 10., pp. 405-410, ISBN 978-86-6335-010-6
 35. Sasa Jovanovic, Nebojsa Jovicic, Goran Boskovic, Zorica Djordjevic, Slobodan Savic, INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL COMPOSITION OF WASTE TO ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OF MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT TECHNOLOGIES, 9. International Quality Conference, Kragujevac, 2015, 05. 06., pp. 171-175, ISBN 978 - 86 - 6335 - 015 - 1
 36. Zorica Djordjevic, Ivan Krstic, Mirko Blagojevic, Saša Jovanovic, Miloš Matejic, Analysis of Stress-Strain State of the Plate Spring, THE 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE MECHANICAL ENGINEERING IN XXI CENTURY, Niš, 2015, September 17 - 18, pp. 149-152, ISBN 978-86-6055-072-1
 37. Marko Denić, Zorica Đorđević, Vesna Marjanović, Nenad Petrović, Nenad Kostić, COMPARATIVE COMPOSITE AND CONVENTIONAL DRIVE SHAFT ANALYSIS, International Congress Motor Vehicles & Motors 2016, Kragujevac, 2016, 6th-7th October, pp. 167-172, ISBN 978-86-6335-037-3
 38. Nevena Stevanović, Zorica Djordjević , Saša Jovanović, Olivera Gavrilović, THE ANALYSIS OF STRESS-STRAIN STATE OF GEARS MADE FROM COMPOSITE MATERIALS, 3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE COMETa2016 „Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications“, East Sarajevo-Jahorina, RS, B&H, 2016, 7th-9th December, pp. 361-366, ISBN 978-99976-623-7-8
 39. Saša Jovanović, Nebojša Jovičić, Goran Bošković, Slobodan Savić, Zorica Đorđević, SELECTION OF THE OPTIMAL SYSTEM FOR MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT BY INTEGRATED APPLICATION OF LCA AND MCDM METHODS, 1st International conference on Quality of Life, Kragujevac, 2016, 09th-10th June, pp. 297-303, ISBN 978 - 86 - 6335 - 033 - 5
 40. Zorica Djordjević, Saša Jovanović, Olivera Gavrilović, Dobrivoje Ćatić, Slobodan Savić, BIOCOMPOSITES – ECOLOGICALLY ACCEPTABLE MATERIALS, 1stInternational conference on Quality of Life, Kragujevac, 2016, 09th-10th June, pp. 267-270, ISBN 978 - 86 - 6335 - 033 - 5
 41. Delić M., Djordjević Z., Matejić M., Jovanović S., CALCULATION OF STRESS STATE OF GEAR MADE OF COMPOSITE MATERIALS, 13 International Conference on Accomplishments th in Mechanical and Industrial Engineering, Banja Luka, 2017, 26 - 27 May, pp. 509-514, ISBN 978-99938-39-72-9
 42. Djordjević Z., Jovanović S., Stanojević M., Blagojević M., Veličković S., OPTIMIZATION OF FIBER ORIENTATION ANGLE OF A HYBRID Al / COMPOSITE CARDAN SHAFT, 13 International Conference on Accomplishments th in Mechanical and Industrial Engineering, Banja Luka, 2017, 26 - 27 May, pp. 489-494, ISBN 978-99938-39-72-9
 43. Jasmina Blagojević, Zorica Djordjević, Sandra Veličković, APPLICATION OF TAGUCHI METHODS WITH OPTIMIZATION OF FIBRE ORIENTATION ANGLE OF LAMINATED AL/ARAMID/EPOXY COMPOSITE CARDAN SHAFT, 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”Research and development of mechanical elements and systems“ IRMES 2017 “Machine elements and systems in energy sector Development of power production systems”, Trebinje, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina, 2017, 7th - 9th September, pp. 265-270, ISBN 978-9940-527-53-2
 44. Zorica Djordjević, Saša Jovanović, Sandra Veličković, Djurdje Jović, Jovana Milićević, INFLUENCE OF APPLICATION OF NEW MATERIAL IN AUTOMOTIVE INDUSTRY ON IMPROVING QUALITY OF LIFE, 2st International conference on Quality of Life, Kragujevac, 2017, 08th-10th June, pp. 329-332, ISBN 978-86-6335-043-4
 45. Kostic Sonja, Djordjevic Zorica, Djordjevic Milosav, THE INFLUENCE OF THE INTERNAL RADIAL CLEARANCE ON THE LOAD DISTRIBUTION ON THE ROLLER BODY OF A SINGLE RADIAL BALL BEARING, 7th International Congress Motor Vehicles & Motors 2018, Kragujevac, 2018, 4th - 5th October, pp. 341-347, ISBN 978-86-6335-055-7
 46. Milica Borisavljevic, Zorica Djordjevic, Sonja Kostic, Dragomir Miljanic, MODELING AND STRUCTURAL ANALYSIS OF CYLINDRICAL COIL SPRING, 4th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa2018, East Sarajevo - Jahorina 2018, East Sarajevo - Jahorina 2018, 2018, 27th – 30th November, pp. 428-433, ISBN 978-99976-719-4-3
 47. Saša Jovanović, Slobodan Savić, Zorica Djordjević, Danijela Nikolić, Goran Bošković, DEFINING AN OPTIMAL CITY AND REGIONAL MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM BY USING MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHOD, 4th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa2018, East Sarajevo - Jahorina 2018., East Sarajevo - Jahorina 2018., 2018, 27th – 30th November, pp. 601-610, ISBN 978-99976-719-4-3
 48. Veličković S., Djordjević Z., Stojanović B., Blagojević J., Miladinović S., Influence of angles of fiber orientation on improving the characteristics of composite cardan shaft using factorial experiment, The 10th International Symposium Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering (KOD 2018), Novi Sad, 2018, 6th-8th June, pp. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 393 (2018) 012086, ISBN doi: 10.1088/1757-899X/393/1/012086
 49. Milicevic Jovana, Djordjevic Zorica, Kostic Sonja, Jovanovic Sasa, MODELING AND STRUCTURAL ANALYSIS OF SCOOTER’S PARTS MADE OF COMPOSITE MATERIALS, 14th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2019., Banja Luka, 2019, 24-25 may, pp. 361-366, ISBN 978-99938-39-85-9
 50. Sandra Veličković, Blaža Stojanović, Zorica Djordjević, Slavica Miladinović, Jasmina Blagojević, Effect of reinforcement on mechanical characteristics of A356 alloy nanocomposites, 9th International Scientific Conference Research and Development of Mechanical Elements and Systems, Kragujevac, 2019, 5-7 September, pp. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 659 (2019) 012039 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/659/1/012039
 51. Zorica Djordjevic, Sasa Jovanovic, Sonja Kostic, Mirko Blagojevic, Danijela Nikolic1, Application of the multi-criteria decision making in the selection of materials of composite shaft, 9th International Scientific Conference Research and Development of Mechanical Elements and Systems, Kragujevac, 2019, 5-7 September, pp. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 659 (2019) 012024 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/659/1/012024
 52. Kostić S., Djordjevic Z., Rajkovic D., Djordjević M., EXPERIMENTAL METHOD FOR CALCULATION OF RADIAL STIFFNESS FOR SINGLE-ROW BALL BEARING, International Congress Motor Vehicles & Motors 2020, Kragujevac, 2020, 8th - 9th October, pp. 175-181, ISBN 978-86-6335-074-8
 53. Amra Talić-Čikmiš, Mehmed Čobo, Zorica Djordjević, Formiranje tijela kvadratnog oblika procesom dubokog izvlačenja uz pomoć Solidworks i Ansys softvera, 12 th Research/Expert Conference with International Participation Quality 2021, Neum, B&H, 2021, 17 -19 June, ISBN 1512-9268
 54. Danijela NIKOLIĆ, Saša JOVANOVIĆ, Zorica DJORDJEVIĆ, Jasmina SKERLIĆ, Ana RADOJEVIĆ, GREEN BUILDING TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE FUTURE, 10th International Scientific Conference - IRMES 2022 Research and Development of Mechanical Elements and Systems PROCEEDINGS Machine design in the context of Industry I4.0 – Intelligent products, Belgrade, Serbia, 2022, 26 May, pp. 269-276, ISBN 978-86-6060-119-5
 55. Đorđević Z., Jovanović S., Kostić S., Talić-Cikmis A., Nikolić D., MCDM approach in choosing the optimal composite shaft material - application of SAW method, Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, KOD 2021, Novi Sad, 2022, ISBN 978-3-030-88465-9
 56. Danijela Nikolića, Saša Jovanovića, Vanja Šušteršiča, Natalija Aleksića, Zorica Đorđevića,, Influence of solar fraction on photovoltaic generated energy at Serbian residential building, DEMI 2023 16th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineerin, Banja Luka, 2023, 1-2 Jun, pp. 210-215
 57. Saša Jovanović , Jelena Petrović, Danijela Nikolić, Zorica Djordjević, Vanja Šušteršič Vanja Šušteršič, CLIMATE CHANGES - TRENDS AND PERSPECTIVES IN THE REPUBLIC OF SERBIA, 14. International Quality Conference, Kragujevac, 2023, May 24th – May 27th, pp. 1753-1760, ISBN 978-86-6335-104-2
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
7
Укупан
 1. Jovanovic, S., Savic, S., Jovicic, N., Boskovic, G., Djordjevic, Z., Using multi-criteria decision-making for selection of the optimal strategy for municipal solid waste management, ISWA WORLD CONGRESS 2016, Novi Sad, 2016, 19-21 September, pp. 1155, ISBN 978-86-7892-837-6
 2. Delic M., Djordjevic Z., Matejic M., Jovanovic S., CALCULATION OF STRESS STATE OF GEAR MADE OF COMPOSITE MATERIALS, 13 International Conference on Accomplishments th in Mechanical and Industrial Engineering, Banja Luka, 2017, 26-27 may, pp. 80, ISBN 978-99938-39-73-6
 3. Djordjevic Z., Jovanovic S., Stanojevic M., Blagojevic M., Velickovic S., OPTIMIZATION OF FIBER ORIENTATION ANGLE OF A HYBRID Al/COMPOSITE CARDAN SHAFT, 13 International Conference on Accomplishments th in Mechanical and Industrial Engineering, Banja Luka, 2017, 26-27 may, pp. 77, ISBN 978-99938-39-73-6
 4. Velickovic S., Djordjevic Z., Stojanovic B., Blagojevic J., Miladinovic S., Influence of angles of fiber orientation on improving the characteristics of composite cardan shaft using factorial experiment, The 10th International Conference on Machine and Industrial design in Mechanical Engineering KOD 2018, Novi Sad, 2018, 6-8 june, pp. 224-225, ISBN 978-86-6022-059-4
 5. S Veličković, B Stojanović, Z Djordjević, S Miladinović, J Blagojević, Effect of reinforcement on mechanical characteristics of A356 alloy nanocomposites, 9th International Scientific Conference Research and Development of Mechanical Elements and Systems, Kragujevac, 2019, 5-7 September, pp. 178-179, ISBN 978-86-6335-061-8
 6. Z Djordjevic, S Jovanovic, S Kostic, M Blagojevic, D Nikolic, Application of the multi-criteria decision making in the selection of materials of composite shaft, 9th International Scientific Conference Research and Development of Mechanical Elements and Systems, Kragujevac, 2019, 5-7 September, pp. 124-125, ISBN 978-86-6335-061-8
 7. Saša Jovanović, Zorica Djordjević, Sonja Kostić, Danijela Nikolić, Milan Đorđević, SELECTION OF SHAFT MATERIALS USING A MULTICRITERIA APPROACH, 9 th International Congress Motor Vehicles & Motors 2022, Kragujevac, Serbia, 2022, October 13th - 14th, pp. 37-38, ISBN 978-86-6335-096-0
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
7
Укупан
 1. Zorica Djordjevic,Mirko Blagojevic, Sasa Jovanovic, Snezana Vulovic, Analysis of the Influence of the Fibre Type on Static and Dynamic Characteristics of Composite Shafts, Scientific Technical Review, Vol.61, No.2, pp. 35-40, ISSN 1820-0206, Doi 355/359:62, 2011
 2. Dobrivoje Catic, Milorad Bojic, Jasna Glisovic, Zorica Djordjevic, Nada Ratkovic, FAULT TREE ANALYSIS OF SOLAR CONCENTRATORS, International Journal for Quality Research, Vol.7, No.4, pp. 595-604, ISSN 1800-6450, 2013
 3. M. Bojić, D.Adamović, J.Radulović, M.Miletić, I.Miletić, V.Marjanović, Z.Djordjević, Svest o uštedi energije u niskim kućama u Srbiji, KGH, Vol.42, No.2, pp. 41-44, ISSN 0350-1426, 2013
 4. Bošković G., Jovanović S., Jovičić N., Djordjević Z., Milovanović A., Energetski aspekti sistema upravljanja komunalnim otpadom - slučaj grada Kragujevca, Energija, ekonomija i ekologija, Vol.3-4, No.17, pp. 312-318, ISSN 0354-8651, 2015
 5. Saša Jovanović, Nebojša Jovičić, Goran Bošković, Zorica Đorđević, IZBOR OPTIMALNOG SISTEMA UPRAVLJANJA KOMUNALNIM ČVRSTIM OTPADOM NA OSNOVU EKOLOŠKIH, ENERGETSKIH I EKONOMSKIH PERFORMANSI, Еnergija, ekonomija, ekologija, Vol.3-4, No.XVIII, pp. 304-312, ISSN 0354-8651, 2016
 6. Jovanović S., Jovičić N., Bošković G., Stojanović B., Djordjević Z., Uticaj sastava otpada na ekonomske, ekološke i energetske performanse lokalnog sistema upravljanja komunalnim čvrstim otpadom, Energija, ekonomija, ekologija, Vol.2, No.XIX, pp. 329-336, ISSN 0354-8651, 2017
 7. Zorica DJORDJEVIĆ,.Saša JOVANOVIĆ, Milan STANOJEVIĆ, Mirko BLAGOJEVIĆ, Sandra VELIČKOVIĆ, OPTIMIZATION OF FIBER ORIENTATION ANGLE OF A HYBRID Al /COMPOSITE CARDAN SHAFT, ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – Bulletin of Engineering, Vol.11, No.2, pp. 99-101, ISSN 2067-3809, 2018
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
9
Укупан
 1. Nikolić V., Đorđević Z., Jovanović S., Investigation of the stress concentration of shafts, Mobility Vehicle Mechanics (MVM), Vol.20, No.3, pp. -, ISSN -, 1994
 2. Đorđević Z., Maksimović S., Ilić I., Dynamic analysis of hybrid aluminum/composite shaft, Scientific Technical Reviev, Vol.58, No.2, pp. 3-7, ISSN 1820-0206, 2008
 3. Zorica Djordjevic, Nenad Kostic, Sasa Jovanovic, Vesna Marjanovic, Mirko Blagojevic, STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF HYBRID METAL - COMPOSITE SHAFTS, Mobility and Vehicle Mechanics, Vol.38, No.2, pp. 19-31, ISSN 1450-5304, 2012
 4. Mirko Blagojević, Zorica Đorđević, Miloš Matejić, Nenad Kostić, Nenad Petrović, DYNAMIC MODEL OF CYCLOIDAL SPEED REDUCER, Mobility and Vehicle mechanics, Vol.41, No.3, pp. 65-71, ISSN 1450-5304, 2015
 5. Marko Denić, Zorica Đorđević, Vesna Marjanović, Nenad Petrović, Nenad Kostić, COMPARATIVE COMPOSITE AND CONVENTIONAL DRIVE SHAFT ANALYSIS, Mobility and Vehicle Mechanics, Vol.42, No.4, pp. 41-50, ISSN 1450-5304, 2016
 6. Milan Vasić, Zorica Djordjević, Mirko Blagojević, Stress–Strain Analysis of Conveyor Drive Pulley Shaft, IMK-14 – Research & Development in Heavy Machinery, Vol.25, No.3, pp. -, ISSN 0354-6829, 2019
 7. Sonja Kostić, Zorica Đorđević, Milosav Đorđević, Saša Jovanović, ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF INTERNAL RADIAL CLEARANCE ON THE LOAD DISTRIBUTION OF THE ROLLING BALL BEARING, MOBILITY & VEHICLE MECHANICS, Vol.45, No.2, pp. 15-25, ISSN 1450-5304, Doi 10.24874/mvm.2019.45.02.02, 2019
 8. Vasic M.,Djordjevic Z., Blagojevic M., STRESS-STRAIN ANALYSIS OF CONVEYOR DRIVE PULLEY SHAFT, IMK-14-Research and Development in Heavy Machinery, Vol.25, No.3, pp. 1-6, ISSN 0354-6829, 2019
 9. Saša Jovanović, Zorica Djordjević, Sonja Kostić, Danijela Nikolić, Milan Đorđević, SELECTION OF SHAFT MATERIALS USING A MULTICRITERIA APPROACH, Mobility & Vehicle Mechanics, Vol.48, No.2, pp. 35-42, ISSN 1450-5304, 2022
Списак резултата М62
Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у изводу
Број
1
Укупан
 1. Ђорђевић З., Николић В., Анализа напонско деформационог стања вратила преносника великих снага применом методе коначних елемената, Зборник апстраката са симпозијума YU INFO '96, Брезовица, 1996, pp. 122
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
20
Укупан
 1. Николић В., Ђорђевић З., Јовановић С., Истраживање концентрације напона код вратила преносника, Зборник радова са VIII међународног научног симпозијума МВМ '94, Крагујевац, 1994
 2. Николић В., Ђорђевић З., Божовић С., Анализа концентрације напона код вратила преносника великих снага, Монографија Машинског факултета, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевцу, 1995, pp. 157-164
 3. Ђорђевић З., Николић В., Анализа напонско деформационог стања вратила применом методе мерних трака, Зборник радова са IX међународног научног симпозијума МВМ '96, Крагујевац, 1996, pp. 160-163
 4. Ђорђевић З., Николић В., Атанасовска И., Примена методе коначних елемената за анализу напонско деформационог стања вратила прстенастог попречног пресека, Зборник радова са IX међународног научног симпозијума МВМ '96, Крагујевац, 1996, pp. 156-159
 5. Ђорђевић З., Стефановић С., Утицај величине прелазног заобљења на факторе конце-нтрације напона, Зборник радова са X међународног научног симпозијума МВМ '98, Крагујевац, 1998, pp. 147-150
 6. Ђорђевић З., Стефановић С., Утврђивање напонско - деформационог стања вратила једног преносника великих снага, Зборник радова са X међународног научног симпозијума МВМ '98, Крагујевац, 1998, pp. 151-154
 7. Ђорђевић З., Стефановић С., Дефинисање фактора концентрације напона код вратила великих димензија нумеричким путем, Зборник радова са Научно-стручног скупа "Истраживање и развој машинских елемената и система - ИРМЕС '98", Београд, 1998, pp. 181-186
 8. Стефановић С., Грујовић Н., Ђорђевић З., Анализа контактних напрезања еластичних тела, Зборник радова са Научно-стручног скупа "Истраживање и развој машинских елемената и система - ИРМЕС '98", Београд, 1998, pp. 169-174
 9. Говедаровић Ј., Ђорђевић З., Утицај спољашње средине на напонско стање зупчаника израђених од композитних материјала, Зборник радова са 6. Међународног саветовања о достигнућима електро и машинске индустрије ДЕМИ 2003, Бања Лука, 2003
 10. Говедаровић Ј., Ђорђевић З., Примена нових материјала за израду елемената редуктора, Зборник радова са 9. Северовог симпозијума о механичким преносницима СЕВЕР ПРЕНОСНИЦИ 2003, Суботица, 2003, pp. 95-98
 11. Ђорђевић З., Говедаровић Ј., Неке карактеристике вратила израђених од композитних материјала, Зборник радова са 6. Међународног саветовања о достигнућима електро и машинске индустрије ДЕМИ 2003, Бања Лука, 2003, pp. 477-482
 12. Говедаровић Ј., Ђорђевић З., Основне карактеристике зупчаника израђених од композитних материјала, Зборник радова са 3. скупа о конструисању, обликовању и дизајну КОД 2004, Нови Сад, 2004, pp. 189-192
 13. Говедаровић Ј., Ђорђевић З., Неке карактеристике композитних зупчаника израђених од полиетеретеркитона, Зборник Научно-стручног скупа „Истраживање и развој машинских елемената и система-ИРМЕС `04“, Крагујевац, 2004, pp. 679-682
 14. Ђорђевић З, Говедаровић Ј., Предности примене композитних материјала за израду трансмисионих вратила, Зборник радова са 3. скупа о конструисању, обликовању и дизајну КОД 2004, Нови Сад, 2004, pp. 193-196
 15. Ђорђевић З., Говедаровић Ј., Утицај орјентације влакана на динамичке карактеристике вратила од композитних материјала, Зборник Научно-стручног скупа „Истраживање и развој машинских елемената и система-ИРМЕС `04“, Крагујевац, 2004, pp. 637-642
 16. Говедаровић Ј., Ђорђевић З., Примена композитних материјала за израду машинских елемената, Зборник радова са 7 Међународног саветовања о достигнућима електро и машинске индустрије ДЕМИ 2005, Бања Лука, 2005
 17. Ђорђевић З., Говедаровић Ј., Стабилност торзионо оптерећеног композитног вратила, Зборник радова са 7 Међународног саветовања о достигнућима електро и машинске индустрије ДЕМИ 2005, Бања Лука, 2005
 18. Ђорђевић З., Говедаровић Ј., Основне карактеристике погонског вратила аутомобила добијеног комбинацијом алуминијума и композитног материјала, Истраживање и развој машинских елемената и система ИРМЕС 06, Бањалука, 2006, pp. 363-368
 19. Јовановић С., Савић С., Ђорђевић З., Глобално загревање-озбиљна претња развоју и опстанку људске цивилизације, Фестивал квалитета 2009, Крагујевац, 2009, pp. 44-48
 20. Milan Stanojević, Blaža Stojanović, Zorica Djordjević, Milica Žarevac-Bošković, Stepen iskorišćenja zupčastih parova, XXIV Naučno stručni skup - Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost, Kopaonik, Srbija, 2022, 18. - 20. 5., pp. 311-321, ISBN 978-86-80164-18-2
Списак резултата М83
Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступак (уз доказ)
Број
1
Укупан
 1. М. Благојевић, Н. Марјановић, Б. Стојановић, З. Ђорђевић, ДВОСТЕПЕНИ ЦИКЛОРЕДУКТОР НОВЕ КОНЦЕПЦИЈЕ, ТР-10/2010, Лабораторија за машинске конструкције и механизацију, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 2010

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Иновациони пројекат "Развој методологије, пројектовање и израда уређаја за испитивање хомокинетичких зглобова", реализован на Машинском факултету у Крагујевцу, руководилац пројекта Проф.др Вера Николић
 2. Пројекат финансиран од Министарства за науку и технологију Републике Србије "Истраживања у фундаменталним областима машинског нжењерства",подпројекат пп6: "Истраживање метода и алгоритама за анализу напонско-деформационог стања машинских конструкција", реализован на Машинском факултету у Крагујевцу, 1995-2000., руководилац подпројекта Проф.др Вера Николић
 3. Пројекат основних истраживања Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије: " Механика композитних материјала", реализован од стране Машинског факултета у Крагујевцу, 2002-2004., руководилац пројекта Проф.др Драган Милосављевић
 4. "Примена композита и ламината", Пројекат технолошког развоја реализован од стране Машинског факултета у Крагујевцу, 2008-2010., руководилац пројекта проф. др Драган Милосављевић;
 5. Пројекат TR 33015 " Истраживање и развој Српске нето-нулте енергетске куће", Пројекат технолошког развоја реализован од стране Машинског факултета у Крагујевцу, 2011.-2014., руководилац пројекта проф. др Милорад Бојић

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. Члан Наставне комисије Машинског факултета у Крагујевцу, На матичном факултету, 2002-2004
 2. Члан Асоцијације за дизајн, елементе и конструкције АДЕКО, На нивоу републике или локалне самоуправе, -
 3. Члан комисије ISS/KS M146 за стандарде и сродне документе из области: Безбедност машина за паковање, На нивоу републике или локалне самоуправе, од 2011.год.
 4. Управник Центра за испитивање и прорачун машинских елемената и машинских система (ЦИПМЕС), На матичном факултету, 2009-2015.
 5. Члан Савета Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, На матичном факултету, 2012-2015.
 6. Члан Комисије за самовредновање Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, На матичном факултету, 2011-
 7. Члан Комисије за писање извештаја за избор мр Милана Станојевића у звање истраживач сарадник, На матичном факултету, 2009
 8. Члан Комисије за писање извештаја за избор др Јовановић Саше у звање доцент за ужу научну област Машинске конструкције и механизација, одлука број 01-1/2329-4 од 06.07.2015., На матичном факултету, 2015
 9. Члан Комисије за писање извештаја за избор др Милетић Ивана у звање доцент за ужу научну област Машинске конструкције и механизација, одлука број IV-04-529/14 од 14.10.2015., На матичном факултету, 2015
 10. Члан Комисије за избор Ненада Петровића у звање асистент за ужу научну област Машинске конструкције и механизација, одлука бр. 01-1/1278 од 15.04.2015., На матичном факултету, 2015
 11. Члан Комисије за избор др Светислава Марковића, дипл.маш.инж. у научно звање научни сарадник, одлука бр. 01-1/4674-24 од 27.12.2016., На матичном факултету, 2016.
 12. Члан Комисије за избор др Блаже Стојановића, доцента у звање ванредни професор, одлука бр. 01-1/4627-11 од 21.12.2017. год., На матичном факултету, 2017
 13. Члан Комисије за писање извештаја за избор др Весне Марјановић у звање ванредни професор за ужу научну област Машинске конструкције и механизација, одлука број IV-04-183/7 од 13.03.2019., На матичном факултету, 2019
 14. Član Komisije za pripremu izveštaja za izbor nastavnika u zvanje redovni profesor za užu naučnu oblast "Metodika inženjerskog dizajna", odluka br. 03-200-001674/20 od 14.07.2020., Univerzitet u Zenici, Mašinski fakultet, Остало, 2020.
 15. Član Komisije za izbor dr Ivane Atanasovske u zvanje "naučni savetnik", odluka br. 1153/2, od 05.07.2019., Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, На нивоу републике или локалне самоуправе, 2019.
 16. Član Komisije za izbor dr Saše Jovanovića, docenta u zvanje vanredni profesor, odluka br. 01-1/2868, od 09.07.2020., На матичном факултету, 2020.
 17. Zamenik člana Komisije za upravljanje sukobom interesa, odluka br. 01-1/3282-1 od 05.10.2020., На матичном факултету, 2020.-2023.

УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА
 1. Члан Комисије за оцену писаног дела магистарске тезе и усмену јавну одбрану кандидата Бисерке Исаиловић, дипл.инж., Тема: СТРУКТУРНА ОПТИМИЗАЦИЈА ЕЛЕМЕНАТА МАШИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА У CAD ОКРУЖЕЊУ, Машински факултет у Крагујевцу, 2010

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. 8.530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR, Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina (IPROD), Координатор пројекта проф. др Војислав Милтеновић (Машински факултет Ниш), контакт особа за Универзитет у Крагујевцу др Мирко Благојевић, доцент

УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. Члан Комисије за оцену подобности теме докторске дисертације под називом "Решавање проблема интерфејсне прслине у еласто-пластичним и ојачаним материјалима" и кандидата мр Милетић Ивана
 2. Члан Комисије за оцену писаног дела докторске дисертације и усмену јавну одбрану кандидата мр Милетић Ивана под насловом:"Решавање проблема интерфејсне прслине у еластично-пластичним и ојачаним материјалима", Одлука број 01-1/1305-17 од 23.04.2015.
 3. Члан Комисије за оцену подобности кандидата Матејић Милоша, маст. инж. маш. и теме докторске дисертације под насловом "Нови приступ пројектовању и оптимизацији циклоидних преносника снаге", Одлука број IV-04-390/16 од 08.07.2015.
 4. Члан Комисије за оцену подобности кандидата и теме докторске дисертације кандидата мр Бисерке Исаиловић, дипл.маш.инж. под називом "ОПТИМИЗАЦИЈА ТОПОЛОГИЈЕ НОСЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА МАШИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА", Одлука бр. 01-1-/1530-6 од 22.05.2014. године
 5. Члан Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације "Развој и оптимизација алуминијумских нанокомпозита за израду триболошких елемената" и испуњености услова кандидата Сандре Величковић, маст.инж.маш., одлука бр. 01-1/546-15 од 22.02.2017.
 6. Члан Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под називом "Нови приступ пројектовању и оптимизацији циклоидних преносника снаге" кандидата Милоша Матејића, одлука бр. IV-04-275/9 од 10.04.2019.