ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Мирко Благојевић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеМирко Благојевић
Година и место рођења1967., Крагујевац
ЗвањеРедовни професор
E-mailmirkob@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевцу
Област и ужа специјалностМашинске конструкције и механизација, Машински елементи, Циклоредуктори

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година1993
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловКардански преносник
ОбластМашински елементи
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година2003
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловКинематичка и динамичка анализа једностепеног циклоредуктора
ОбластМашински елементи Преносници снаге
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година2008
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловНапонско и деформационо стање елемената циклоредуктора при динамичким оптерећењима (Stress and Deformation Of Cycloid Drive Elements For Dynamic Loads)
ОбластМашински елементи Преносници снаге

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
2000Машински факултет у КрагујевцуАсистент приправник
2004Машински факултет у КрагујевцуАсистент
2006Машински факултет у КрагујевцуАсистент
2009Машински факултет у КрагујевцуДоцент
2014Факултет инжењерских наука Универзитета у КрагујевцуВанредни професор
2018Факултет инжењерских наука Универзитета у КрагујевцуРедовни професор

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
2004Technical University of Sofia, Fourth International School OPEM 2004, Бугарска7 дана
2005National Technical University of Athens, Грчка7 дана
2007The Technical University of Catalonia, Barselona, Шпанија7 дана
2010Technical University Dortmund , Немачка7 dana
2013Karlsruhe Institute of Technology, Germany7 дана
2014Corsica University, Ajaccio, France (COST Action TU1205 - Building Integration of Solar Thermal Systems (BISTS)7 дана
2014Technical University of Sofia, Faculty for German Engineering Education and Industrial Management FDIBA, Софија, Бугарска7 дана
2014Машински факултет у Подгорици, Универзитет Црне Горе7 дана
2014Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Materials Science and Technology STU, Trnava7 дана
2015Transilvania University of Brasov, Romania7 dana
2015Универзитет у Источном Сарајеву, Машински факултет7 дана
2014University of Zilina, Faculty of Civil Engineering7 dana
2015University of Minho, Civil Engineering Department, Guimarães, Portugal7 dana
2015Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Materials Science and Technology STU, Trnava7 дана
2016Transilvania University of Brasov, Romania7 дана
2016Warsaw University of Technology, Poland7 dana
2016Poznan University of Technology, Institute of Mechanical Technology, Poland30 dana
2016Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Litvania7 dana
2016Универзитет у Источном Сарајеву, Машински факултет7 ДАНА
2017Dublin Institute of Technology (DIT), Dublin, Ireland7 дана
2017POLITEHNICA Univesity of Bucharest, Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics, MET Department25 дана
2017Lucian Blaga University of Sibiu, Faculty of Engineering, Sibiu, Romania7 dana
2017Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Materials Science and Technology STU, Trnava7 дана
2018Универзитет у Источном Сарајеву, Машински факултет, Босна и Херцеговина2 пута по 30 дана
2018Lucian Blaga University of Sibiu, Faculty of Engineering, Sibiu, Romania10 дана
2018Transilvania University of Brasov, Romania7 дана
2019Lucian Blaga University of Sibiu, Faculty of Engineering, Sibiu, Romania8 дана
2019Lucian Blaga University of Sibiu, Faculty of Engineering, Sibiu, Romania5 dana
2021Универзитет у Источном Сарајеву, Машински факултет, Босна и Херцеговина15 дана
2022Transilvania University of Brasov, Romania5 дана
2022University of Chemical Technology and Metallurgy, Department of Applied Mechanics, Sofia, Bulgaria30 дана
2022Универзитет у Источном Сарајеву, Машински факултет15 dana
2023“LUCIAN BLAGA” UNIVERSITY OF SIBIU, Engineering Faculty30 dana
2023University of East Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering11 dana
2023University of Chemical Technology and Metallurgy, Department of Applied Mechanics, Sofia, Bulgaria30 dana
2023Transilvania University of Brasov, Manufacturing Enginering Departmen5 dana
2023Politecnico, Milano, Italy3 dana
2024University of Szeged, Faculty of Engineering, Segedin, Mađarska7 dana

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ГодинаНазив
2002Стипендија од стране фондације WUS – Аустрија
20202. место у анкети студената НАЈБОЉИ ПРОФЕСОР школске 2019/20. године

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ОСТАЛО
Коаутор следећих универзитетских уџбеника: 1. В. Николић, З. Ђорђевић, М. Благојевић: МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ - збирка задатака, Крагујевац, 2008, 2. Н. Марјановић, З. Ђорђевић, М. Благојевић: ОСНОВИ КОНСТРУИСАЊА - методичка збирка задатака, Крагујевац, 2010, 3. Б. Стојановић, М. Благојевић: МЕХАНИЧКИ ПРЕНОСНИЦИ, Крагујевац, 2015, 4. Б. Марковић, М. Благојевић, З. Ђорђевић, М. Рацков, Ж. Мишковић, А. Кошарац: МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ - приручник, Источно Сарајево, 2015. 5.М. Рацков, С. Кузмановић, М. Благојевић, З. Ђорђевић: МОТОРНИ РЕДУКТОРИ СА ЦИЛИНДРИЧНИМ ЗУПЧАНИЦИМА, Нови Сад, 2022. 6.Б. Стојановић, М. Благојевић: МЕХАНИЧКИ ПРЕНОСНИЦИ 1, Крагујевац, 2021, 7.М. Благојевић, З. Ђорђевић, М. Матејић: ЗБИРКА РЕШЕНИХ ИСПИТНИХ ЗАДАТАКА ИЗ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА, Крагујевац, 2023, Рецензент за часописе: 1. Journal of Mechanical Design - ASME, USA 2. International Journal of Mechanical Sciences 3. Journal of Mechanical Engineering Science 4. International Journal of Powertrains 5. Measurement 6. Alexandria Engineering Journal 7. Cleaner Engineering and Technology 8. Engineering Today 9. IET Circuits, Devices & Systems 10. International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements 11. Journal of Thermal Stresses 12. Applied Sciences 13. Journal of Marine Science and Engineering 14. Lubricants 15. Processes 16. Sensors 17. Mechanical Systems and Signal Processing 18. Mechanics & Industry 19. Mechanism and Machine Theory 20. Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering 21. Symmetry 22. Tehnicki vjesnik 23. Tribology and Materials 24. World Journal of Engineering 25. FME Transactions 26. Mobility & Vehicle Mechanics 27. Научнотехничке информације, ВТИ Београд, Србија 28. Applied Engineering Letters Рецензент уџбеника: 1. МЕХАНИЧКИ ПРЕНОСНИЦИ - ПЛАНЕТАРНИ ПРЕНОСНИЦИ, ауторке Јелене Стефановић-Мариновић, Машински факултет у Нишу (Одлука број 612-594-6/2014 од 07.10.2014. године). 2. ИНОВАЦИЈЕ И ПАТЕНТИ - теорија рјешавања проналазачких задатака, аутора Милана Тице, Радивоја Митровића, Александра Милтеновића, Жарка Мишковића, Милана Банића, Машински факултет Бања Лука (Одлука број 16/3.894/15 од 15.05.2015. године). 3.МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ - практикум за вежбе, аутора Драгана Милчића, Милана Банића, Александра Милтеновића и Миодрага Милчића, Машински факултет Ниш (Одлука број 612-508-10/2015 од 28.08.2015. године). 4. КОМПОЗИТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ аутора Зорице Ђорђевић (Одлука број 01-1/4202-14). 5. МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ аутора Драгана Милчића, Машински факултет Ниш (Одлука број 612-507-5/2018 од 26.10.2018. 6. МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (друго допуњено издање) аутора Драгана Милчића, Машински факултет Ниш (Одлука број 612-237-8/2022 од 04.05.2022. Рецензент: 8. Mеђународне научне конференције Manufacturing Science and Education, 7-9. јун 2017., Сибиу, Румунија 9. Mеђународне научне конференције Manufacturing Science and Education, 5-7. јун 2019., Сибиу, Румунија 10. Mеђународне научне конференције Manufacturing Science and Education, 2-4. јун 2021., Сибиу, Румунија 5. Mеђународне научне конференције Computing and Solutions in Manufacturing Engineering 2020, 7-10. октобар 2020., Брашов, Румунија 12. Међународног симпозијума MACHINE AND INDUSTRIAL DESIGN IN MECHANICAL ENGINEERING - KOD 2024, 23-26. мај 2024. Balatonfured, Hungary 3. Међународног симпозијума 3rd International Symposium on Industrial Engineering & Automation 2024 "Latest Advancements In Mechanical Engineering", 19-21 June 2024, Bozen-Bolzano, Italy Ментор: - 9 дипломских радова (стари наставни план), - 18 мастер радова (Мастер академске студије). - 37 завршних рада (Основне академске студије). Члан Научног одбора 8. међународног симпозијума MACHINE AND INDUSTRIAL DESIGN IN MECHANICAL ENGINEERING - KOD 2014, 12-15. јун 2014. Balatonfured, Hungary Члан Научног одбора 9. међународног симпозијума MACHINE AND INDUSTRIAL DESIGN IN MECHANICAL ENGINEERING - KOD 2016, 9-12. јун 2016. Balatonfured, Hungary Члан Научног одбора 10. међународног симпозијума MACHINE AND INDUSTRIAL DESIGN IN MECHANICAL ENGINEERING - KOD 2018, 6-8. јун 2018. Нови Сад, Србија Члан Научног одбора 11. међународног симпозијума MACHINE AND INDUSTRIAL DESIGN IN MECHANICAL ENGINEERING - KOD 2021, 10-12. јун 2021. Нови Сад, Србија Члан Научног одбора 12. међународног симпозијума MACHINE AND INDUSTRIAL DESIGN IN MECHANICAL ENGINEERING - KOD 2024, 23-26. мај 2024. Balatonfured, Hungary Члан Научног одбора 3 . међународне конференције COMETa 2016, 7-9. децембар 2016. Јахорина, Босна и Херцеговина Члан Научног одбора 4 . међународне конференције COMETa 2018, 27-30. новембар 2018. Јахорина, Босна и Херцеговина Члан Научног одбора 5 . међународне конференције COMETa 2020, 26-28. новембар 2020. Јахорина, Босна и Херцеговина Члан Научног одбора 6 . међународне конференције COMETa 2022, 17-19. новембар 2022. Јахорина, Босна и Херцеговина Члан Међународног научног одбора Mеђународне научне конференције INTERNATIONAL CONFERENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF MECHANICAL ELEMENTS AND SYSTEMS-IRMES 2017, 7-9. септембар 2017.Требиње, Босна и Херцеговина. Потпредседник Организационог одбора и члан Међународног научног одбора Mеђународне научне конференције INTERNATIONAL CONFERENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF MECHANICAL ELEMENTS AND SYSTEMS-IRMES 2019, 5-7. септембар 2019.Крагујевац, Србија. Члан Међународног научног одбора Mеђународне научне конференције INTERNATIONAL CONFERENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF MECHANICAL ELEMENTS AND SYSTEMS-IRMES 2022, 26. мај 2022.Београд, Србија. Члан Међународног научног комитета 8. Mеђународне научне конференције Manufacturing Science and Education, 7-9. јун 2017., Сибиу, Румунија Члан Међународног научног комитета 9. Mеђународне научне конференције Manufacturing Science and Education, 5-7. јун 2019., Сибиу, Румунија Члан Међународног научног комитета 10. Mеђународне научне конференције Manufacturing Science and Education, 2-4. јун 2021., Сибиу, Румунија Учесник 7. међународне манифестације International Week of Lucian Blaga University of Sibiu, 24-28. мај 2021., Сибиу, Румунија Учесник 8. међународне манифестације International Week of Lucian Blaga University of Sibiu, 23-27. мај 2022., Сибиу, Румунија Учесник 9. међународне манифестације International Week of Lucian Blaga University of Sibiu, 22-26. мај 2023., Сибиу, Румунија Члан Програмског и научног одбора 14. Међународне конференције о достигнућима у машинству и индустријском инжењерству ДЕМИ 2019, 24-25. мај 2019., Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, Члан Научног одбора 15. Међународне конференције о достигнућима у машинству и индустријском инжењерству ДЕМИ 2021, 28-29. мај 2021., Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, Члан Научног одбора 16. Међународне конференције о достигнућима у машинству и индустријском инжењерству ДЕМИ 2023, 1-2. мај 2023., Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, Члан Међународног научног одбора симпозијума 3rd International Symposium on Industrial Engineering & Automation 2024 "Latest Advancements In Mechanical Engineering", 19-21 June 2024, Bozen-Bolzano, Italy Организатор и руководилац специјале секције Cycloidal Speed Reducers на Међународном симпозијуму 3rd International Symposium on Industrial Engineering & Automation 2024 "Latest Advancements In Mechanical Engineering", 19-21 June 2024, Bozen-Bolzano, Italy Менаџер радне групе WP3 "INTRODUCTION OF CONTINUOUS EDUCATION COURSES" у оквиру међународног ТЕМПУС пројекта 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR, Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina (IPROD), Координатор пројекта проф. др Војислав Милтеновић (Машински факултет Ниш), контакт особа за Универзитет у Крагујевцу др Мирко Благојевић, доцент Члан Управног одбора Алумни клуба Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 2015-2021. 2. место у анкети стедената НАЈБОЉИ ПРОФЕСОР школске 2019/20. године, Члан уредничког одбора (Editorial Board) часописа ENGINEERING TODAY, ISSN 2812-9474, E-ISSN 2812-9938 (The Faculty of Mechanical and Civil Engineering Kraljevo, Editor in Chief Radovan Bulatovic) od 2022. godine

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М14
Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значаја
Број
1
Укупан
 1. M.Blagojevic, S.Kalogirou, I.Miletic, A.Zacharopoulos, C.Maurer, SOLAR SYSTEM DESIGN, COST Action TU1205 BISTS, Br. strana: 455, ISBN 978-9963-697-22-9, Cyprus, 2017
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
6
Укупан
 1. M. Bojic, M. Blagojevic, PHOTOVOLTAIC ELECTRICITY PRODUCTION OF A GRID-CONNECTED URBAN HOUSE IN SERBIA, Energy Policy, Vol.34, No.17, pp. 2941-2948, ISSN 0301-4215, 2006
  M_Blagojevic_Photovoltaic_electricity....pdf
 2. M. Blagojevic, N. Marjanovic, Z. Djordjevic, B. Stojanovic, A. Disic, A NEW DESIGN OF A TWO-STAGE CYCLOIDAL SPEED REDUCER, Journal of Mechanical Design (ASME), Vol.133, No.8, pp. 085001-1-085001-7, ISSN 1050-0472, Doi http://dx.doi.org/10.1115/1.4004540, 2011
 3. N. Marjanovic, B. Isailovic, V. Marjanovic, Z. Milojevic, M. Blagojevic, M. Bojic, A PRACTICAL APPROACH TO THE OPTIMIZATION OF GEAR TRAINS WITH SPUR GEARS, Mechanism and Machine Theory, Vol.53, No.July 2012, pp. 01-16, ISSN 0094-114, 2012
 4. M. Bojic, D. Cvetkovic, V. Marjanovic, M. Blagojevic, Z. Djordjevic, PERFORMANCES OF LOW TEMPERATURE RADIANT HEATING SYSTEMS, Energy and Buildings, Vol.61, No.1, pp. 233-238, ISSN 0378-7788, 2013
 5. M. Vasic, B. Stojanovic, M. Blagojevic, FAILURE ANALYSIS OF IDLER ROLLER BEARINGS IN BELT CONVEYORS, Engineering Failure Analysis, Vol.117, No.1, pp. 1-9, ISSN 1350-6307, 2020
 6. L. Maccioni, F. Conci, M. Blagojevic, A NEW THREE-STAGE GEARBOX CONCEPT FOR HIGH REDUCTION RATIOS: USE OF A NESTED-CYCLOIDAL ARCHITECTURE TO INCREASE THE POWER DENSITY, Mechanism and Machine Theory, Vol.181, No.1, pp. 1-21, ISSN 0094-114, 2023
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
15
Укупан
 1. N. Marjanovic, B. Ivkovic, M. Blagojevic, B. Stojanovic, EXPERIMENTAL DETERMINATION OF FRICTION COEFFICIENT AT GEAR DRIVES, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.16, No.4, pp. 517-526, ISSN 1310-4772, 2010
  517-526.pdf
 2. B. Stojanovic, N. Miloradovic, N. Marjanovic, M. Blagojevic, A. Marinkovic, WEAR OF TIMING BELT DRIVES, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.17, No.2, pp. 206-214, ISSN 1310-4772, 2011
  206-214.pdf
 3. B. Stojanovic, N. Miloradovic, N. Marjanovic, M. Blagojevic, L. Ivanovic, LENGHT VARIATION OF TOOTHED BELT DURING EXPOITATION, Journal of Mechanical Engineering, Vol.57, No.9, pp. 648-654, ISSN 0039-2480, Doi 10.5545/sv-jme.2010.062, 2011
  Lenght Variation of Toothed..._2.pdf
 4. B. Stojanovic, S. Tanasijevic, N. Marjanovic, L. Ivanovic, M. Blagojevic, WEARS AS THE CRITERION OF MECHANICAL TRANSMITTERS WORKING LIFE, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.17, No.2, pp. 215-222, ISSN 1310-4772, 2011
  215-222.pdf
 5. M. Blagojević, M. Kočić, N. Marjanović, B. Stojanović, Z. Đorđević, L. Ivanović, V. Marjanović, INFLUENCE OF THE FRICTION ON THE CYCLOIDAL SPEED REDUCER EFFICIENCY, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.18, No.2, pp. 217-227, ISSN 1310-4772, 2012
  217-227.pdf
 6. P. Todorovic, M. Blagojevic, Dj. Vukelic, I. Macuzic, M. Jeremic, A. Simic, B. Jeremic, STATIC COEFFICIENT OF ROLLING FRICTION UNDER HEATING, Journal of Friction and Wear, Vol.34, No.6, pp. 450-453, ISSN 1068-3666, 2013
 7. T. Mackic, M. Blagojevic, Z. Babic, N. Kostic, INFLUENCE OF DESIGN PARAMETERS ON CYCLO DRIVE EFFICIENCY, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.19, No.4, pp. 497-507, ISSN 1310-4772, 2013
 8. M. Blagojevic, N. Marjanovic, Z. Djordjevic, B. Stojanovic, V. Marjanovic, R. Vujanac, A. Disic, NUMERICAL AND EXPERIMENTAL ANALYSIS OF THE CYCLOID DISC STRESS STATE, Technical Gazette, Vol.21, No.2, pp. 377-382, ISSN 1330-3651, 2014
 9. Z. Djordjevic, M. Blagojevic, V. Marjanovic, S. Jovanovic, THE INFLUENCE OF MATERIAL TYPES ON TWIST ANGLES AND TORSION STABILITY OF A COMPOSITE SHAFT, Technical Gazette, Vol.21, No.5, pp. 917-923, ISSN 1330-3651, 2014
 10. M.Blagojevic, M.Matejic, N.Kostic, N.Petrovic, N.Marjanovic, B.Stojanovic, THEORETICAL AND EXPERIMENTAL TESTING OF PLASTIC CYCLOID REDUCER EFFICIENCY IN DRY CONDITIONS, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.23, No.2, pp. 367-375, ISSN 1310-4772, 2017
 11. Z.Djordjevic, M.Blagojevic, S.Vulovic, D.Nikolic, S.Jovanovic, AN INVESTIGATION INTO HYBRID ALUMINIUM/COMPOSITE CARDAN SHAFT, Transactions of Famena, Vol.41, No.2, pp. 45-54, ISSN 1333-1124, Doi 10.21278/TOF.41204, 2017
 12. M.Blagojevic, M.Matejic, N.Kostic, DYNAMIC BEHAVIOUR OF A TWO-STAGE CYCLOIDAL SPEE DREDUCER OF A NEW DESIGN CONCEPT, Technical Gazette, Vol.25, No.2, pp. 291-298, ISSN 1848-6339, 2018
 13. N.Kostic, M.Blagojevic, N.Petrovic, M.Matejic, N.Marjanovic, DETERMINATION OF REAL CLEARANCES BETWEEN CYCLOIDAL SPEED REDUCER ELEMENTS BY THE APPLICATION OF HEURISTIC OPTIMIZATION, Transactions of FAMENA, Vol.42, No.1, pp. 15-26, ISSN 1333-1124, 2018
 14. Milos Matejic, Mirko Blagojevic, Marija Matejic, DYNAMIC BEHAVIOUR OF A PLANETARY REDUCER WITH DOUBLE PLANET GEARS, Mechanical Sciences, Vol.12, No.2, pp. 1-14, ISSN 2191-9151, 2021
 15. M. Matejić, M. Blagojević, A. Dišić, M. Matejić, V. Milovanović, I. Miletić, A Dynamic Analysis of the Cycloid Disc Stress-Strain State, Applied Sciences, Vol.13, No.7, pp. 1-16, ISSN 2076-3417, Doi https://doi.org/10.3390/app13074390, 2023
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
5
Укупан
 1. M. Bojic, M. Blagojevic, PHOTOVOLTAIC ELECTRICITY PRODUCTION IN A TWO-FLOOR HOUSE IN SERBIA, International Journal of Nuclear Governance, Economy and Ecology, Vol.1, No.1, pp. 52-56, ISSN 1742-4194, Doi 10.1504/IJNGEE.2006.008703, 2006
  05 Bojic.pdf
 2. P. Todorovic, M. Blagojevic, M. Jeremic, A. Stankovic, A. Markovic, B. Trifunovic, M. Miljkovic, THE IMPACT OF ONE HEAT TREATED CONTACT ELEMENT ON THE COEFFICIENT OF STATIC FRICTION, Tribology in Industry, Vol.35, No.4, pp. 345-350, ISSN 0354-8996, 2013
 3. M. Matejic, M. Blagojevic, V. Marjanovic, R. Vujanac, B. Simic, TRIBOLOGICAL ASPECTS OF THE PROCESS OF WINDING THE STEEL ROPE AROUND THE WINCH DRUM, Tribology in Industry, Vol.36, No.1, pp. 90 - 96, ISSN 0354-8996, 2014
 4. N.Petrovic, N.Marjanovic, N.Kostic, M.Blagojevic, M.Matejic, S.Troha, EFFECTS OF INTRODUCING DYNAMIC CONSTRAINTS FOR BUCKLING TO TRUSS SIZING OPTIMIZATION PROBLEMS, FME Transactions, Vol.46, No.1, pp. 117-123, ISSN 1451-2092, 2018
 5. M. Matejic, M. Blagojevic, N. Kostic, N. Petrovic, N. Marjanovic, EFFICIENCY ANALYSIS OF NEW TWO-STAGE CYCLOID DRIVE CONCEPT, Tribology in Industry, Vol.42, No.2, pp. 337-343, ISSN 0354-8996, 2020
Списак резултата М31
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини(неопходно позивно писмо)
Број
1
Укупан
 1. M. Blagojević, M.Bojić, PHOTOVOLTAIC ELECTRICITY PRODUCTION OF TWO-FLAT BUILDING, Energy Sustainable Development in South East Europe-Optimisation and Energy Management, Fourth International School OPEM 2004, Sofia, Sozopol, Bulgaria, 2004
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
78
Укупан
 1. Z. Djordjevic, V. Nikolic, M. Blagojevic, APPLICATION OF HYBRID ALUMINIUM/COMPOSITE MATERIALS FOR MANUFACTURE OF TRANSMISSION SHAFTS, International Congress Motor Vehicles and Motors 2010, Kragujevac, 2010, 7-9. oktobar, pp. 335-341
 2. B. Stojanovic, S. Tanasijevic, N. Marjanovic, M. Blagojevic, FAILURE ANALYSIS OF THE TIMING BELT DRIVES, 12th International Conference on Tribology SERBIATRIB `11, Kragujevac, 2011, 11-13. May, pp. 210-215, ISBN 978-86-86663-74-0
 3. I. Milanovic, B. Stojanovic, M. Blagojevic, N. Marjanovic, INFLUENCE OF TORQUE VARIATION ON TIMING BELT DRIVE`S LOAD DISTRIBUTION, 7th INTERNATIONAL CONFERENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF MECHANICAL ELEMENTS AND SYSTEMS, Zlatibor, 2011, 27-28.4.2011., pp. 559-562, ISBN 978-86-6055-012-7
  7.19.pdf
 4. M. Blagojevic, N. Marjanovic, B. Stojanovic, Z. Djordjevic, M. Kocic, INFLUENCE OF FRICTION ON THE FORCE DISTRIBUTION AT CYCLOIDAL SPEED REDUCER, 12th International Conference on Tribology SERBIATRIB `11, Kragujevac, 2011, 11-13.5., pp. 226-229, ISBN 978-86-86663-74-0
 5. M. Blagojevic, N. Marjanovic, Z. Djordjevic, B. Stojanovic, STRESS AND STRAIN STATE OF SINGLE-STAGE CYCLOIDAL SPEED REDUCER, 7th INTERNATIONAL CONFERENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF MECHANICAL ELEMENTS AND SYSTEMS - IRMES 2011, Zlatibor, 2011, 27-28. april, pp. 553-558, ISBN 978-86-6055-012-7
  7.18.pdf
 6. N. Kostic, Z. Djordjevic, M. Blagojevic, N. Marjanovic, INLUENCE KIND OF THE MATERIAL AND ANGLE OF FIBRES ORIENTATION ON STRESS AND STRAIN ANALYSIS OF COMPOSITE SHAFT, 7th INTERNATIONAL CONFERENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF MECHANICAL ELEMENTS AND SYSTEMS, Zlatibor, 2011, 27-28.4., pp. 321-326, ISBN 978-86-6055-012-7
  5.6.pdf
 7. L. Ivanović, D. Josifović, M. Blagojević, B. Stojanović, A. Ilić, DETERMINATION OF GEROTOR PUMP THEORETICAL FLOW, COMETa 2012 1st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Jahorina, B&H Republic of Srpska, 2012, 28th 30th November, pp. 243-250, ISBN 978-99938-655-5-1
 8. M. Blagojević, M. Bojić, N. Kostić, M. Miletić, D. Nikolić, INFLUENCE OF SURFACE CONVECTION ALGORITHM TO ENERGYPLUS PREDICTION OF NET ZERO ENERGY BUILDING BEHAVIOUR, 6th International Quality Conference, Kragujevac, Serbia, 2012, June 8th 2012, pp. 845-851, ISBN 978-86-86663-82-5
 9. M. Blagojević, M. Bojić, N. Kostić, M. Miletić, I. Miletić, INFLUENCE OF SURFACE CONVECTION ALGORITHM TO THE RESULTS OF SIMULATIONS OF NET ZERO ENERGY BUILDING BEHAVIOUR BY THE ENERGYPLUS, 43. Međunarodni kongres i izložba o grejanju, hlađenju i klimatizaciji KGH, Beograd, 2012, 5-7.12.2012., pp. 219-226, ISBN 978-86-81505-64-9
 10. M. Blagojević, Z. Đorđević, V. Marjanović, N. Marjanović, B. Stojanović, R. Vujanac, STRESS AND STRAIN STATE OF CYCLOID DISC, COMETa 2012 1st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Jahorina, B&H, Republic of Srpska, 2012, 28th-30th November, pp. 367-374, ISBN 978-99938-655-5-1
 11. M. Miletić, M. Blagojević, S. Vulović, I. Miletić, CONTACT SURFACE ANALYSIS ON CYCLOID DRIVES WITH SINGLE, DOUBLE AND TRIPLE MESHING, COMETa 2012 1st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Jahorina, B&H, Republic of Srpska, 2012, 28th-30th November, pp. 315-322, ISBN 978-99938-655-5-1
 12. N. Kostić, M. Blagojević, V. Marjanović, Z. Đorđević, N. Marjanović, INFLUENCE OF CYCLOIDAL GEAR PROFILE CORRECTION TO THE NUMBER OF CONTACTS BETWEEN THE ELEMENTS OF A CYCLOIDAL SPEED REDUCER, COMETa 2012 1st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Jahorina, B&H, Republic of Srpska, 2012, 28th-30th November, pp. 339-346, ISBN 978-99938-655-5-1
 13. N. Kostić, M. Bojić, M. Blagojević, M. Miletić, J. Skerlić, INFLUENCE OF HEAT BALANCE ALGORITHMS TO ENERGYPLUS PREDICTION OF NET ZERO ENERGY BUILDING BEHAVIOUR, 6th International Quality Conference, Kragujevac, Serbia, 2012, June 8th, pp. 831-836, ISBN 978-86-86663-82-5
 14. N. Kostić, M. Bojić, M. Blagojević, M. Miletić, V. Marjanović, INFLUENCE OF HEAT BALANCE ALGORITHM ON THE RESULTS OF SIMULATIONS OF NET ZERO ENERGY BUILDING BY THE ENERGYPLUS SOFTWARE, 43. Međunarodni kongres i izložba o grejanju, hlađenju i klimatizaciji KGH, Beograd, 2012, 5-7.12.2012., pp. 347-354, ISBN 978-86-81505-64-9
 15. N. Kostic, Z. Djordjevic, M. Blagojevic, S. Jovanovic, STATIC ANALYSIS OF HYBRID METAL-COMPOSITE SHAFTS, International Vongress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, 2012, 3-5. October, pp. 340-346, ISBN 978-86-86663-91-7
 16. N.Kostic, Z.Djordjevic, M.Blagojevic, S.Jovanovic, STATIC ANALISYS OF HYBRID METAL - COMPOSITE SHAFTS, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Faculty of Engineering, Kragujevac, Serbia, 2012, 3-5. October, pp. 340-345, ISBN 978-86-86663-91-7
 17. R. Vujanac, R. Slavković, M. Blagojević, N. Miloradović, AUTOSATMOVER-NEW SOLUTION FOR AUTOMATIC MULTI-DEPTH PALLET STORAGE SYSTEM, KOD - The 7th International Symposium KOD 2012,, Balatonfured, Hungary, 2012, 24-26. May, pp. 139-142, ISBN 978-86-7892-399-9
 18. T. Mačkić, M. Blagojević, Ž. Babić, ANALYSIS OF PARAMETERS THAT HAVE AN IMPACT ON CYCLO DRIVE EFFICIENCY, COMETa 2012 1st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Jahorina, B&H, Republic of Srpska, 2012, 28th-30th November, pp. 331-338, ISBN 978-99938-655-5-1
 19. Z. Đorđević, M. Blagojević, S. Jovanović, V. Marjanović, N. Kostić, MATERIAL TYPE INFLUENCE ON STATIC AND DYNAMIC CHARACTERSTICS OF COMPOSITE SHAFTS, COMETa 2012 1st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, jAHORINA, B&H, Rupublic os Srpska, 2012, 28th-30th November, pp. 133-140, ISBN 978-99938-655-5-1
 20. Z. Đorđević, S. Jovanović, M. Bojić, M. Miletić, M. Blagojević, BRISE-SOLEIL USAGE IN ORDER TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION IN BUILDINGS, 43. Međunarodni kongres i izložba o grejanju, hlađenju i klimatizaciji KGH, Beograd, 2012, 5-7. 12. 2012., pp. 211-218, ISBN 978-86-81505-64-9
 21. M. Matejic, Lj. Veljovic, M. Blagojevic, N. Marjanovic, DYNAMIC BEHAVIOUR OF A C CONCEPT PLANETARY REDUCER, 35th International Conference on Production Engineering, Kraljevo - Kopaonik, 2013, 25.09.-28.09., pp. 75-79, ISBN 978-86-82631-69-9
 22. M. Matejic, Lj. Veljovic, V. Marjanovic, M. Blagojevic, N. Marjanovic, DYNAMIC BEHAVIOR OF PLANETARY GEARBOX NEW CONCEPT, DEMI 2013, Banja Luka, 2013, 30.5.-1.6., pp. 121-126, ISBN 978‐99938‐39‐46‐0
 23. M. Matejić, M. Blagojević, V. Marjanović, R. Vujanac, B. Simić, TRIBOLOGICAL ASPECTS OF THE PROCESS OF WINDING THE STEEL ROPE AROUND THE WINCH DRUM, 13th International Conference on Tribology SERBIATRIB 2013, Kragujevac, 2013, 15-17. May, pp. 234-239, ISBN 978-86-86663-98-6
 24. M. Matejić, M. Blagojević, Z. Djordjevic, N. Marjanovic, N. Petrovic, COMPARATIVE ANALYSIS OF DIFERENT TYPE REDUCERS FOR WINCH DRUM DRIVING UNIT, 7th International Quality Conference, Kragujevac, 2013, May 24th, pp. 255-262, ISBN 978-86-86663-94-8
 25. N. Kostic, M. Blagojevic, V. Marjanovic, M. Miletic, M. Bojic, DETERMINING SOLAR ANGLES FOR SUN TRACKING SYSTEM DEVELOPMENT DURING SPECIFIC TIMES OF THE YEAR, DEMI 2013, Banja Luka, 2013, 30.5.-1.6., pp. 613-618, ISBN 978-99938-39-46-0
 26. N. Kostić, M. Blagojević, V. Marjanović, T. Mačkić, M. Bojić, APPLICATION OF NEW POWER TRANSMISSION FOR EXPLOITATION OF WIND ENERGY, The Second International Conference on Renewable Electrical Power Sources, MKOIEE 2013, Beograd, 2013, Oktobar, ISBN 978-86-81505-68-7
 27. N. Kostic, M. Blagojevic, V. Marjanovic, Z. Djordjevic, M. Bojic, DETERMINATION OF SOLAR ANGLES FOR SUITABLE POSITIONING OF SOLAR SYSTEMS FOR PARTICULAR TIMES OF THE YEAR, 7th International Quality Conference, Kragujevac, 2013, May 24th, pp. 249-254, ISBN 978-86-86663-94-8
 28. N. Kostic, M. Bojic, M. Blagojevic, V. Marjanovic, M. Miletic, DEVELOPMENT OF SUN TRACKING STRUCTURAL CONCEPTS BASED ON THE POSITION OF THE SUN FOR THE TERRITORY OF THE CITY OF KRAGUJEVAC, 44th International Congress and Exhibition on Heating, Refrigeration and Air Conditioning, Belgrade, Serbia, 2013, 4.12.-6. 12., ISBN 978-86-81505-70-0
 29. N. Marjanovic, N. Kostic, M. Blagojevic, V. Marjanovic, B. Isailovic, AUTOMATED GEAR TRAIN MODELING IN CAD ENVIRONMENT, DEMI 2013, Banja Luka, 2013, 30.5.-1.6., pp. 107-110, ISBN 978-99938-39-46-0
 30. N. Petrovic, M. Blagojevic, N. Marjanovic, M. Matejic, PARAMETRIC DRAWING OF A CYCLO DRIVE SHORTENED EQUIDISTANT EPITROCHOID GEAR, 7th International Quality Conference, Kragujevac, 2013, May 24th, pp. 303-308, ISBN 978-86-86663-94-8
 31. N. Petrovic, M. Blagojevic, Z. Djordjevic, V. Marjanovic, PARAMETRIC DRAWING OF A CYCLO DRIVE RELATIVE TO INPUT SHAFT ANGLE, 35th International Conference on Production Engineering, Kraljevo - Kopaonik, 2013, 25.09.-28.09., pp. 259 - 262, ISBN 978-86-82631-69-9
 32. R. Vujanac, R. Slavkovic, N. Miloradovic, M. Blagojevic, VERTICAL RECIPROCATING CONVEYOR AS A PART OF FULLY AUTOMATED MILTI DEPTH PALLET RACK STORAGE SYSTEM, DEMI 2013, Banja Luka, 2013, 30.5.-1.6., pp. 1105-1112, ISBN 978‐99938‐39‐46‐0
 33. T. Mackic, Z. Babic, M. Blagojevic, G. Jotic, J. Skundric, AN ANALYSIS OF LUBRICATION REGIME BETWEEN THE CONTACT ELEMENTS OF CYCLOID REDUCER, DEMI 2013, Bnja Luka, 2013, 30.5.-1.6., pp. 77-82, ISBN 978-99938-39-46-0
 34. T. Mačkić, Ž. Babić, N. Kostić, M. Blagojević, CYCLO DRIVE EFFICIENCY, 13th International Conference on Tribology SERBIATRIB 2013, Kragujevac, 2013, 15-17. May, pp. 230-233, ISBN 978-86-86663-98-6
 35. Z. Djordjevic, I. Atanasovska, M. Blagojevic, D. Momcilovic, M. Miletic, THE NUMERICAL ANALYSIS OF STRAIN AND STRESS STATE OF COMPOSITE SHAFT, Fourth Serbian Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Vrnjacka Banja, 2013, 4-7 June, pp. 329-334, ISBN 978-86-909973-5-0
 36. Z. Djordjevic, M. Blagojevic, N. Kostic, S. Jovanovic, V. Marjanovic, ADVANTAGES OF APPLICATION COMPOSITE MATERIALS FOR PRODUCTION CARDAN SHAFTS, DEMI 2013, Banja Luka, 2013, 30.5.-1.6., pp. 71-76, ISBN 978-99938-39-46-0
 37. M. Blagojevic, ANALYSIS OF CLEARANCES AND DEFORMATIONS AT CYCLOID DISC, The 8th International Symposium Konstruisanje-oblikovanje dizajn KOD 2014, Balaton, Madjarska, 2014, 12-15. June 2014., pp. 145-150, ISBN 978-86-7892-615-0
 38. M. Blagojevic, N. Petrovic, N. Kostic, M. Matejic, N. Marjanovic, PRODUCT DEVELOPMENT AT THE FACULTY OF ENGINEERING UNIVERSITY IN KRAGUJEVAC, 2nd International Scientific Conference COMETa 2014 (Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications), East Sarajevo-Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2014, 2-5.12.2014, pp. 697-700, ISBN 978-99976-623-1-6
 39. M. Blagojević, Z. Đorđević, M. Matejić, N. Kostić, N. Petrović, DYNAMIC MODEL OF CYCLOIDAL SPEED REDUCER, International Congress Motor Vehicles & Motors 2014, Kragujevac, Serbia, 2014, October 9th-10th, pp. 421-425, ISBN 978-86-6335-010-6
 40. M.Blagojevic, N.Marjanovic, N.Petrovic, M.Matejic, M.Bojic, MULTI CRITERIA OPTIMIZATION OF LOW-RISE DETACHED HOUSE HEATING SYSTEMS IN AN ATTEMPT TO MINIMIZE ENVIRONMENTAL DAMAGE AND MAXIMIZE COMFORT OF USE, 8th International Quality Conference, Kragujevac, 2014, 23rd May, pp. 427-432, ISBN 978-86-6335-004-5
 41. M.Matejic, M.Blagojevic, N.Petrovic, D.Cvetkovic, M.Bojic, INFLUENCE OF THE MEANS, INTENSITY AND POSSIBILITIES OF EXPLOATING LOW-RISE BUILDINGS ON ENERGY SAVING AND RESULTS OF THEIR OPTIMIZATION, 8th International Quality Conference, Kragujevac, 2014, 23rd May, pp. 761-766, ISBN 978-86-6335-004-5
 42. M.Matejic, M.Bojic, N. Kostic, N.Marjanovic, M.Blagojevic, OPTIMIZATION OF GEOMETRIC PARAMETERS TO AUTOMATE SOLAR COLLECTOR DESIGN, 45th International Congress and Exhibition on Heating, Refrigeration and Air Conditioning-KGH 2014, Beograd, Sava Centar, 2014, 3-5.12.2014., ISBN 978-86-81505-75-5
 43. N. Kostic, N. Petrovic, N. Marjanovic, M. Blagojevic, M. Matejic, PARAMETRIC MODELING OF GEAR TRANSMISSIONS IN CAD SOFTWARE WITH DEFINABLE SHAFT AXIS POSITIONS, 2nd International Scientific Conference COMETa 2014 (Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications, East Sarajevo - Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2014, 2-5.12.2014., pp. 513-519, ISBN 978-99976-623-1-6
 44. Z. Djordjevic, M. Zuvic, M. Blagojevic, S. Jovanovic, M. Matejic, ANALIZA DINAMIČKE STABILNOSTI VRATILA, 2nd International Scientific Conference COMETa 2014 (Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications), East Sarajevo-Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2014, 2-5.12.2014, pp. 437-442, ISBN 978-99976-623-1-6
 45. Z. Đorđević, J. Rašić, M. Blagojević, M. Matejić, N. Petrović, TRUCK SUPPORTIVE CHASSIS STRUCTURAL STATIC ANALYSIS, International Congress Motor Vehicles & Motors 2014, Kragujevac, Serbia, 2014, October 9th-10th, pp. 405-410, ISBN 978-86-6335-010-6
 46. M. Blagojevic, I. Pantic, M. Matejic, MODAL ANALYSIS OF CYCLOIDAL SPEED REDUCER, 9th International Quality Conference, Kragujevac, 2015, 5th June, pp. 73-76, ISBN 978 - 86 - 6335 - 015 - 1
 47. M. Matejic, M. Bojic, N. Kostic, N. Petrovic, M. Blagojevic, OPTIMIZATION OF SOLAR COLLECTOR GEOMETRIC VALUES, 46th International Congress & Exhibition on Heating, Refrigeration and Air Conditioning, Beograd, 2015, 2-4. XII 2015. god., pp. 278-283, ISBN 978-86-81505-79-3
 48. M. Matejic, M. Bojic, N. Petrovic, N. Marjanovic, M. Blagojevic, COMPARATIVE ANALYSIS OF ALTERNATIVE SOLAR COLLECTORS FOR LOW-RISE HOUSING UNITS, 9th International Quality Conference, Kragujevac, 2015, 5th June, pp. 225-230, ISBN 978 - 86 - 6335 - 015 - 1
 49. N. Petrovic, M. Matejic, N. Kostic, M. Blagojevic, N. Marjanovic, PARAMETRIC MODELING OF A CYCLOID DRIVE RELATIVE TO INPUT SHAFT ANGLE, The 3rd International Conference Mechanical Engineering in XXI Century, Nis, Serbia, 2015, 17-18. September 2015., pp. 157-160, ISBN 978-86-6055-072-1
 50. R. Vujanac, M. Djordjevic, M. Blagojevic, MECHANICAL LCA SYSTEM IN PRODUCTION AND ASSEMBLY, The 3rd International Conference Mechanical Engineering in XXI Century, Nis, Serbia, 2015, 17-18. September 2015, pp. 439-442, ISBN 978-86-6055-072-1
 51. Z. Djordjevic,, I. Krstic, M. Blagojevic, S. Jovanovic, M. Matejic, ANALYSIS OF STRESS-STRAIN STATE OF THE PLATE SPRING, The 3rd International Conference Mechanical Engineering in XXI Century, Nis, Serbia, 2015, 17-18. September 2015., pp. 149-152, ISBN 978-86-6055-072-1
 52. M. Blagojevic, M. Matejic, STRESS AND STRAIN STATE OF CYCLOID GEAR UNDER DYNAMIC LOADS, The 9th International Symposium Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Balatonfured, Hungary, 2016, 9-12 June, pp. 55-58, ISBN 978-86-7892-821-5
 53. M.Cvetković, M.Matejić, M.Blagojević, RAPYD PROTOTYPING OF CYCLOID DISC, International Congress Motor Vehicles & Motors 2016, Kragujevac, Faculty of Engineering, 2016, October 6th-8th, pp. 187-192, ISBN 978-86-6335-037-3
 54. N. Kostic, M. Matejic, N. Petrovic, M. Blagojevic, N. Marjanovic, OPTIMIZATION OF SOLAR COLLECTOR GEOMETRIC PARAMETERS USING A HEURISTIC OPTIMIZATION METHODS, 47th International Congress and Exhibition on Heating, Refrigeration and Air Conditioning, Belgrade, 2016, 30. November-2. December 2016, pp. 1-8, ISBN 978-86-81505-82-3
 55. N.Marjanovic, N.Kostic, N.Petrovic, M.Blagojevic, M.Matejic, TEACHING-LEARNING-BASED OPTIMIZATION ALGORITHM FOR SOLVING MACHINE DESIGN CONSTRAINED OPTIMIZATION, 3rd International Scientific Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications, Jahorina, Republic of Srpska, BiH, 2016, 7th-9th December 2016, pp. 101-108, ISBN 978-99976-623-7-8
 56. N.Vucetic, A.Kosarac, M.Blagojevic, R.Antunovic, ANALYTICAL DETERMINATION OF DRIVE SHAFT NATURAL FREQUENCIES, 3rd International Scientific Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications COMETa 2016, Jahorina, Republic of Srpska, BiH, 2016, 7th-9th December 2016, pp. 55-62, ISBN 978-99976-623-7-8
 57. M.Matejic, N.Petrovic, N.Kostic, M.Blagojevic, N.Marjanovic, FRICTION INFLUENCE REDUCING BY USING LENEAR BEARINGS AND BALL SCREW SHAFTS IN MINI-PLATFORMS, SERBIATRIB `17, Faculty of Unginering, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia, 2017, 17-19 May, pp. 303-306, ISBN 978-86-6335-041-0
 58. M.Rackov, M.Blagojevic, S.Kuzmanovic, M.Matejic, I.Knezevic, M.Cavic, M.Pencic, ANALYSIS OF THE TEETH NUMBER INFLUENCE ON THE GEAR MODULE SIZE AND LOAD CARRYING CAPACITY OF GEAR PAIR OF UNIVERSAL HELICAL GEAR DRIVES, 8th International Scientific Conference IRMES 2017, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, 2017, 7-9. September, pp. 225-230, ISBN 978-9940-527-53-2
 59. N.Marjanovic, N.Kostic, N.Petrovic, M.Blagojevic, M.Matejic, A NEW MODIFICATION OF GENETIC ALGORITHM FOR SOLVING ENGINEERING OPTIMIZATION PROBLEMS, 8th International Scientific Conference IRMES 2017, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, 2017, 7-9. September, pp. 153-156, ISBN 978-9940-527-53-2
 60. N.Petrovic, N.Marjanovic, N.Kostic, M.Blagojevic, M.Matejic, SIZING OPTIMIZATION OF PARAMETRICALLY DESIGNED TRUSSES, 13th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering, University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, Banja Luka BiH, 2017, 26-27 May 2017, pp. 93-100, ISBN 978-99938-39-72-9
 61. Z.Djordjevic, S.Jovanovic, M.Stanojevic, M.Blagojevic, S.Velickovic, OPTIMIZATION OF FIBER ORIENTATION ANGLE OF A HYBRID AL/ COMPOSITE CARDAN SHAFT, 13th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2017, University of Banja Luka, Baculty of Mechanical Engineering, Banja Luka, BiH, 2017, 26-27 May 2017, pp. 489-494, ISBN 978-99938-39-72-9
 62. I.Pantic, M.Matejic, M.Blagojevic, SINGLE-STAGE CYCLOID REDUCER DYNAMIC ANALYSES USING PLM SOFTWARE, 4th International Scientific Conference COMETa 2018, Jahorina, Republic of Srpska, BiH, 2018, November 27-30, pp. 406-413, ISBN 978-99976-719-4-3
 63. M.Matejic, M.Blagojevic, N.Kostic, N.Nikolic, USAGE OF ADVANCED CAD TOOLS FOR PARAMETRIC MODELING AND EFFICIENCY CALCULATION OF SOLAR COLLECTORS, International Congress and Exhibition on Heating, Refrigeration and Air-Conditioning, Belgrade, Serbia, 2018, December 5-7, pp. 49-55, ISBN 978-86-81505-93-9
 64. M.Matejic, M.Blagojevic, I.Cofaru, N.Kostic, N.Petrovic, N.Marjanovic, DETERMINING EFFICIENCY OF CYCLOID REDUCERS USING DIFFERENT CALCULATION METHODS, The 9th International Conference on Manufacturing Science and Education, Lucian Blaga University of Sibiu, Sibiu, Romania, 2019, 5-7 June
  Matejic_2019_MSE_Sibiu_DETERMINING EFFICIENCY OF CYCLOID REDUCER.pdf
 65. M.Matejic, M.Blagojevic, N.Kostic, N.Petrovic, N.Marjanovic, ANALYSIS OF EFFICIENCY OF A NEW TWO STAGE CYCLOID DRIVE CONCEPT, 16th International Conference on Tribology - SERBIATRIB `19, Kragujevac, Serbia, 2019, 15-17 May, pp. 335-340, ISBN 2620-2832
 66. N.Cofaru, I.Cofaru, V.Marjanovic, N.Marjanovic, M.Blagojevic, R.Petruse, CAD MODELING OF THE CLOSING HIGH TIBIAL OSTEOTHOMY, IRMES 2019-IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Kragujevac, serbia, 2019, 5-7.9.2019., pp. 1-7, ISBN 978‐86‐6335‐061‐8
 67. N.Petrovic, N.Kostic, N. Marjanovic, M.Blagojevic, M.Matejic, INFLUENCE OF BUCKLING CONSTRAINTS ON TRUSS STRUCTURAL OPTIMIZATION, 14th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2019, University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 2019, 24-25 May, pp. 415-422, ISBN 978-99938-39-85-9
 68. Z. Djordjevic, S.Jovanovic, S. Kostic, M.Blagojevic, D.Nikolic, APPLICATION OF THE MULTI-CRITERIA DECISION MAKING IN THE SELECTION OF MATERIALS OF COMPOSITE SHAFT, IRMES 2019-IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 659, Kragujevac, Serbia, 2019, 5-7.9.2019., pp. 1-7, ISBN 978‐86‐6335‐061‐8
 69. M. Blagojevic, M. Matejic, M. Vasic,, COMPARATIVE OVERVIEW OF CALCULATION OF NORMAL FORCE ON CYCLOIDAL GEAR TOOTH, International Congress Motor Vehicles and Motors 2020, Kragujevac, Serbia, 2020, October 8th - 9th, pp. 131-137, ISBN 978-86-6335-074-8
 70. M. Matejić, M. Pantić, M. Blagojević, COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN CPQ SYSTEMS, Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2020, 26th-28th November, pp. 267-273, ISBN 978-99976-719-8-1
 71. M. Matejic, M. V. Dragoi, M. Blagojevic, A. C. Filip, I. Miletic, PROGRESSIVE SCREW SHAFT MANUFACTURING TECHNOLOGY, Conference on Computing and Solutions in Manufacturing Engineering 2020 - CoSME’20, Transilvania University of Brasov, Romania, 2020, October 7-10, pp. 1-8
 72. M. Vasić, M. Matejić, M. Blagojević, A COMPARATIVE CALCULATION OF CYCLOID DRIVE EFFICIENCY, Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications COMETa 2020, Jahorina, Bosna i Herzegovina, 2020, 26th-28th November, pp. 259-266, ISBN 978-99976-719-8-1
 73. M. Matejic, V. Goluza, M. Vasic, M. Blagojevic, ANALYSIS OF TWO-STAGE CYCLOID SPEED REDUCERS DIMENSIONS AND EFFICIENCY, The 11th International Conference on Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering KOD 2021, Novi Sad, 2021, June 10-12, pp. 1-10, ISBN 978-3-030-88465-9
 74. M. Vasic, M. Blagojevic, M. Matejic, I. I. Cofaru, THE INFLUENCE OF THE CYCLOID DISC BEARING TYPE ON THE CYCLOIDAL SPEED REDUCER EFFICIENCY, 10th International Conference on Manufacturing Science and Education – MSE 2021 “Trends in New Industrial Revolution”, Sibiu, Romania, 2021, June 2-4, 2021, pp. 1-8
 75. N. Cofaru, A. Branescu, V. Marjanovic, M. Blagojevic, V. Mihut, CONTRIBUTIONS REGARDING 3D MODELLING OF BIOMECHANICS OF THE FOOT, 10th International Conference on Manufacturing Science and Education – MSE 2021 “Trends in New Industrial Revolution”, Sibiu, Romania, 2021, 2-4 June, pp. 1-10
 76. M. Vasic, M. Blagojevic, M. Matejic, EFFICIENCY OF NON-PIN WHEEL CYCLOID REDUCER CONCEPT, 6th International Scientific Conference on Mechanical Engineering Technologies and Application COMETa 2022, Jahorina, BiH, Republic of Serpska, 2022, 17th-19th November, pp. 430-441, ISBN 978-99976-947-6-8
 77. M. Blagojević, M. Vasić, M. Matejić, COMPARATIVE CALCULATION OF CYCLOID REDUCERS EFFICIENCY BETWEEN CLASSIC AND NON-PIN WHEEL CONCEPTS, 18th International Conference on Tribology SERBIATRIB 23, Kragujevac, 2023, 17-19th May, pp. 507-517, ISBN 978-86-6335-103-5
  Blagojevic_2023 SERBIATRIB_COMPARATIVE CALCULATION.pdf
 78. M. Vasić, M. Blagojević, G. Nestorović, PRIMARY CRITERIA FOR SELECTING GEARBOXES FOR AXES OF 6-AXIS INDUSTRIAL ROBOTS, International Scientific and Professional Conference POLITEHNIKA 2023, Belgrade, 2023, 15th December, pp. 1250-1254, ISBN 978-86-7498-110-8
  Vasic_Prenosnici u 6-osnim robotima, ENG-Objavljeno.pdf
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
9
Укупан
 1. J.Radulovic, D.Nikolic, M.Blagojevic, I.Miletic, M.Vaskovic, A REVIEW OF NEW MATERIALS USED FOR BUILDING INTEGRATED SYSTEMS, First International Conference on Building Integrated Renewable Energy Systems, Dublin Institute of Technology, Dublin, Ireland, 2017, 6th-9th March, pp. 10, ISBN 978-9963-697-23-6
 2. N.Marjanovic, N.Kostic, N.Petrovic, M.Blagojevic, M.Matejic, VOLUME OPTIMIZATION OF GEAR TRAINS WITH SPUR GEARS USING GENETIC ALGORITHM, 8th International Conference on Manufacturing Science and Education-MSE 2017 "Trends in New Industrial Revolution", Lucian Blaga University of Sibiu, Faculty of Engineering, Sibiu, Romania, 2017, 7-9 June 2017., pp. 42
 3. N.Petrovic, N.Marjanovic, N.Kostic, M.Blagojevic, M.Matejic, EFFECTS ON INTRODUCTING DYNAMIC CONSTRAINTS FOR BUCKLING TO TRUSS SIZING OPTIMIZATION PROBLEMS, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies CNN2017Tech, Zlatibor, Serbia, 2017, July 02-05, pp. 4, ISBN 978-86-7083-938-0
 4. L.Petrovic, M.Blagojevic, M.Matejic, COMPARATIVE ANALYSIS OF POWER TRANSMISSION GEARBOXES WITH HIGH GEAR RATIOS, The 10th International Conference on Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering KOD 2018, Novi Sad, 2018, June 6-8, pp. 132-133, ISBN 978-86-6022-059-4
 5. N.Cofaru, I.Cofaru, V.Marjanovic, N.Marjanovic, M.Blagojevic, R.Petruse, CAD MODELLING OF THE CLOSING HIGH TIBIAL OSTEOTHOMY, 9th International Scientific Conference Research and Development of Mechanical Elements and Systems, Kragujevac, Serbia, Faculty of Engineering, 2019, September 5-7, pp. 162-163, ISBN 978-86-6335-061-8
 6. Z.Djordjevic, S.Jovanovic, S.Kostic, M.Blagojevic, D.Nikolic, APPLICATION OF THE MULTI-CRITERIA DECISION MAKING IN THE SELECTION OF MATERIALS OF COMPOSITE SHAFT, 9th International Scientific Conference Research and Development of Mechanical Elements and Systems, Kragujevac, Serbia, Faculty of Engineering, 2019, September 5-7, pp. 124-125, ISBN 978-86-6335-061-8
 7. M. Matejic, M.V. Dragoi, M. Blagojevic, A.C. Filip, I. Miletic, PROGRESSIVE SCREW SHAFT MANUFACTURING TECHNOLOGY, Computing and Solutions in Manufacturing Engineering - COSME 2020, Brasov, Romania, 2020, October 7-10, pp. 27
 8. M. Matejic, V. Goluza, M. Vasic, M. Blagojevic, ANALYSIS OF TWO-STAGE CYCLOID SPEED REDUCERS DIMENSIONS AND EFFICIENCY, The 11th International Conference on Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Novi Sad, Serbia, 2021, June 10-12, pp. 30-31, ISBN 978-86-6022-339-7
 9. M. Vasic, M. Blagojevic, M. Matejic, I.I. Cofaru, THE INFLUENCE OF THE CYCLOID DISC BEARING TYPE ON THE CYCLOIDAL SPEED REDUCER EFFICIENCY, 10th International Conference on Manufacturing Science and Education-MSE 2021 "Trends in New Industrial Revolution", Sibiu, Romania, 2021, June 2-4
Списак резултата М45
Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја
Број
1
Укупан
 1. N. Marjanovic, B. Isailovic, M. Blagojevic, STRUCTURAL OPTIMIZATION IN CAD SOFTWARE, Faculty of Technical Sciences, Br. strana: 6, ISBN 1821-1259, Novi Sad, 2009
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
13
Укупан
 1. B. Stojanovic, N. Miloradovic, M. Blagojevic, ANALYSIS OF TRIBOLOGICAL PROCESSES AT TIMING BELT`S TOOTH FLANK, Tribology in industry, Vol.31, No.3&4, pp. 53-58, ISSN 0351-1642, 2009
 2. B. Stojanovic, L. Ivanovic, M. Blagojevic, FRICTION AND WEAR IN TIMING BELT DRIVES, Tribology in Industry, Vol.32, No.3, pp. 33-40, ISSN 0354-8996, 2010
 3. N. Marjanovic, B. Ivkovic, B. Stojanovic, M. Blagojevic, DISK ON DISK TEST OF GEAR PAIR POWER LOSSES, Tribology in Industry, Vol.32, No.4, pp. 10-16, ISSN 0354-8996, 2010
 4. Z. Djordjevic, M. Blagojevic, S. Jovanovic, S. Vulovic, ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE FIBRE TYPE ON STATIC AND DYNAMIC CHARACTERISTICS OF COMPOSITE SHAFTS, Scientific Technical Review, Vol.61, No.2, pp. 35-44, ISSN 18200206, 2011
 5. I. Pantic, M. Blagojevic, KINEMATIC ANALYSIS OF SINGLE-STAGE CYCLOIDAL SPEED REDUCER, Machine Design, Vol.7, No.4, pp. 113-118, ISSN 182-1259, 2015
 6. М. Матејић, М. Бојић, Н. Костић, Н. Марјановић, М. Благојевић, ОДРЕЂИВАЊЕ ГЕОМЕТРИЈСКИХ ПАРАМЕТАРА ЗА ОПТИМАЛНО ИСКОРИШЋЕЊЕ ПРИЈЕМНИКА СУНЧЕВЕ ЕНЕРГИЈЕ, Климатизација, грејање и хлађење, Vol.44, No.3, pp. 25-29, ISSN 0350-1426, 2015
 7. M.Blagojevic, M.Matejic, STRESS AND STRAIN STATE OF CYCLOID GEAR UNDER DYNAMIC LOADS, Machine Design, Vol.8, No.4, pp. 129-132, ISSN 1821-1259, 2016
 8. N. Vucetic, M. Blagojevic, A. Kosarac, R. Antunovic, EXPERIMENTAL VERIFICATION OF NUMERICAL GEARBOX DRIVE SHAFT MODAL ANALYSIS RESULTS, Machine Design, Vol.8, No.2, pp. 57-62, ISSN 1821-1259, 2016
 9. N.Marjanovic, N.Kostic, N.Petrovic, M.Matejic, M.Blagojevic, GENETIC ALGORITHM PARAMETER CONTROL FOR ACHIEVING BETTER OPTIMIZATION PERFORMANCE, ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara-International Journal of Engineering, Vol.14, No.1, pp. 239-242, ISSN 1584-2665, 2016
 10. N.Kostic, M.Matejic, N.Petrovic, M.Blagojevic, N.Marjanovic, OPTIMIZING OF SOLAR COLLECTOR GEOMETRIC PARAMETERS USING HEURISTIC OPTIMIZATION METHODS, KGH, Vol.46, No.2, pp. 145-148, ISSN 0350-1426, Doi https://doi.org/10.24094/kghc.017.46.2.145, 2017
 11. N.Marjanovic, N.Kostic, N.Petrovic, M.Blagojevic, M.Matejic, TEACHING-LEARNING-BASED OPTIMIZATION ALGORITHM FOR SOLVING MACHINE DESIGN CONSTRAINED OPTIMIZATION, ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara-International Journal of Engineering, Vol.15, No.2, pp. 105-108, ISSN 1584-2665, 2017
 12. M.Vasic, M.Matejic, M.Blagojevic, INFLUENCE ANALYSIS OF SELECTED TURBINE TO WORKING CHARACTERISTICS OF SMALL HYDRO POWER PLANTS, Machine Design, Vol.10, No.1, pp. 11-16, ISSN 1821-1259, 2018
 13. Z.Djordjevic, S.Jovanovic, M.Stanojevic, M.Blagojevic, S.Velickovic, OPTIMIZATION OF FIBER ORIENTATION ANGLE OF A HYBRID AL/COMPOSITE CARDAN SHAFT, ACTA TECHNICA CORVINENSIS-Bulletin of Engineering, Vol.11, No.2, pp. 99-101, ISSN 2067-3809, 2018
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
12
Укупан
 1. N. Marjanović, B. Tadić, I. Miletić, M. Blagojevic, MODERN TRENDS OF INFORMATIONAL TECHNOLOGY APPLIANCE IN OVERALL PRODUCT’S LIFETIME, Journal of Mechanical Engineering Design, Vol.10, No.1, pp. 42-49, ISSN -, 2007
 2. M. Blagojevic, V. Nikolic, N. Marjanovic, Lj. Veljovic, ANALYSIS OF CYCLOID DRIVE DYNAMIC BEHAVIOR, Scientific Technical Review, Vol.59, No.1, pp. 52-56, ISSN 0350-0667, 2009
  M_Blagojevic_Analysis_of_Cycloid_Drives_Dynamic_Behavior.pdf
 3. L. Ivanovic, M. Blagojevic, G. Devedzic, Y. Assoul, ANALYTICAL AND NUMERICAL ANALYSIS OF LOAD GEROTOR PUMPS, Scientific Technical Review, Vol.60, No.1, pp. 30-38, ISSN 1820-0206, 2010
  4.pdf
 4. Z.Djordjevic, N.Kostic, S.Jovanovic, V.Marjanovic, M.Blagojevic, STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF HYBRID METAL-COMPOSITE SHAFT, Mobility&Veh Mechanics, Vol.38, No.2, pp. 21-31, ISSN 1450-5304, 2012
 5. M. Blagojević, ANALYSIS OF CLEARANCES AND DEFORMATIONS AT CYCLOID DISC, Machine Design, Vol.6, No.3, pp. 79-84, ISSN 1821-1259, 2014
 6. N. Marjanovic, N. Kostic, N. Petrovic, M. Blagojevic, M. Matejic, B. Isailovic, COMPARATIVE ANALYSIS OF ANALYTICAL CALCULATION AND OPTIMIZATION ON GEARBOX DIMENSIONS AND VOLUME, Machine Design, Vol.6, No.4, pp. 127-130, ISSN 1821-1259, 2014
 7. M. Blagojevic, Z. Djordjevic, M. Matejic, N. Kostic, N. Petrovivc, DYNAMIC MODEL OF CYCLOIDAL SPEED REDUCER, Mobility and Vehicle Mechanics, Vol.41, No.3, pp. 63-71, ISSN 1450-5304, 2015
 8. S. Miladinovic, L. Ivanovic, M. Blagojevic, B. Stojanovic, THE DEVELOPMENT OF MAGNETIC GEARS FOR TRANSPORTATION APPLICATIONS, Mobility and Vehicle Mechanics, Vol.43, No.1, pp. 41-55, ISSN 1450-5304, 2017
 9. L.Petrovic, M.Matejic, M.Blagojevic, COMARATIVE ANALYSIS OF POWER TRANSMISSION GEARBOXES WITH HIGH GEAR RATIOS, Machine Design, Vol.10, No.2, pp. 57-62, ISSN 1821-1259, 2018
 10. M.Vasic, M.Matejic, M.Blagojevic, INFLUENCE ANALYSIS OF SELECTED TURBINE TO WORKING CHARACTERISTICS OF SMALL HYDRO POWER PLANTS, Machine Design, Vol.10, No.1, pp. 11-16, ISSN 1821-1259, 2018
 11. M. Vasic, Z. Djordjevic, M. Blagojevic, STRESS-STRAIN ANALYSIS OF CONVEYOR DRIVE PULLEY SHAFT, IMK-14-Research and Development in Heavy Machinery, Vol.25, No.3, pp. 1-6, ISSN 0354-6829, 2019
 12. Milan Vasić, Miloš Matejić, Mirko Blagojević, A COMPARATIVE CALCULATION OF CYCLOID DRIVE EFFICIENCY, Machine Design, Vol.12, No.4, pp. 71-76, ISSN 1821-1259, 2020
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
3
Укупан
 1. M. Vasic, B. Stojanovic, M. Blagojevic, FAULT ANALYSIS OF GEARBOXES IN OPEN PIT MINE, Applied Engineering Letters, Vol.5, No.2, pp. 50-61, ISSN 2466-4847, 2020
 2. M. Vasic, N. Miloradovic, M. Blagojevic, SPEED CONTROL OF HIGH POWER MULTIPLE DRIVE BELT CONVEYORS, IMK-14-Research and Development in Heavy Machinery, Vol.27, No.1, pp. 9-19, ISSN 0354-6829, 2021
 3. M. Vasić, M. Blagojević, B. Stojić, S. Dizdar, DESIGN AND PERFORMANCE ANALYSIS OF AN IN-WHEEL HUB REDUCER, Advanced Engineering Letters, Vol.1, No.4, pp. 115-125, ISSN 2812-9709, Doi https://doi.org/10.46793/adeletters.2022.1.4.1, 2022
Списак резултата М54
Уређивање водећег научног часописа националног значаја (на годишњем нивоу)
Број
1
Укупан
 1. M.Rackov, M.Blagojevic, S.Kuzmanovic, M.Matejic, I.Knezevic, M.Cavic, INFLUENCE OF THE TEETH NUMBER ON THE GEAR MODULE VALUE AND LOAD CAPACITY OF GEAR PAIR IN UNIVERSAL HELICAL GEAR DRIVES, Applied Engineering Letters, Vol.3, No.1, pp. 20-26, ISSN 2466-4847, 2018
Списак резултата М55
Уређивање научног часописа националног значаја (на годишњем нивоу)
Број
1
Укупан
 1. M. Vasic, M. Blagojevic, M. Dragoi, THERMAL STABILITY OF LUBRICANTS IN CYCLOIDAL REDUCERS, Engineering Today, Vol.1, No.2, pp. 7-17, ISSN 2812-9474, 2022
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
23
Укупан
 1. M. Blagojević, S. Božović, V. Nikolić, CIKLOREDUKTORI I MOGUĆNOST PRIMENE CAD/CAE SISTEMA, Naučno-stručni skup, ISTRAŽIVANjE I RAZVOJ MAŠINSKIH ELEMENATA I SISTEMA – IRMES1998, Beograd, 1998, pp. 343 - 348
 2. M. Blagojević, V. Nikolić, D. Dimitrijević, S. Božović, FAZE U PROCESU PROJEKTOVANjA JEDNOSTEPENIH CIKLOREDUKTORA, 5. Međunarodni naučno-stručni skup, IZVOR I PRENOS SNAGE – IPS 1999, Podgorica-Bečići, 1999, pp. 317 - 322
 3. V. Nikolić, S. Jeftić, M. Blagojević, ODREĐIVANjE UGIBA KOD ZAVOJNIH OPRUGA, 5. Međunarodni naučno-stručni skup, IZVOR I PRENOS SNAGE – IPS 1999, Podgorica-Bečići, 1999, pp. 453 - 459
 4. I. Miletić, M. Blagojević, V. Nikolić-Stanojević, RAZVOJ ALGORITMA ZA PROJEKTOVANjE RAZDELNIKA SNAGE ZA TERENSKO VOZILO, 6. Međunarodni naučno-stručni skup, IZVOR I PRENOS SNAGE – IPS 2001, Podgorica-Bečići, 2001, pp. 389 - 395
 5. M. Blagojević, V. Nikolić-Stanojević, RAZVOJ ALGORITMA ZA PRORAČUN GEOMETRIJSKIH I KINEMATIČKIH PARAMETARA DVOSTEPENOG REDUKTORA SA CIKLOIDNIM OZUBLjENjEM, Naučno-stručni skup, ISTRAŽIVANjE I RAZVOJ MAŠINSKIH ELEMENATA I SISTEMA – IRMES 2002, Jahorina, 2002, pp. 637 - 642
 6. M. Blagojević, V. Nikolić-Stanojević, ANALIZA SILA KOJE DEJSTVUJU NA CIKLOZUPČANIK SA IDEALNIM PROFILOM, 6. Međunarodno savetovanje o dostignućima elektro i mašinske industrije, DEMI 2003, Banja Luka, 2003, pp. 483 - 488
 7. M. Blagojević, V. Nikolić-Stanojević, ANALIZA SILA KOJE DEJSTVUJU NA CIKLOZUPČANIK SA REALNIM PROFILOM, 8. Međunarodna konferencija fleksibilne tehnologije, MMA 2003, Novi Sad, 2003, pp. 29 – 30
 8. M. Blagojević, V. Nikolić-Stanojević, N. Marjanović, MODELIRANjE JEDNOSTEPENOG CIKLOREDUKTORA, 9. SEVER-ov Simpozijum o mehaničkim prenosnicima, SEVER PRENOSNICI 2003, Subotica, 2003, pp. 41 - 44
 9. N. Marjanović, M. Blagojević, MOGUĆNOSTI AUTOMATIZACIJE PROCESA PROJEKTOVANjA ZUPČASTIH PRENOSNIKA KORIŠĆENjEM CAD SOFTVERA, 9. SEVER-ov Simpozijum o mehaničkim prenosnicima, SEVER PRENOSNICI 2003, Subotica, 2003, pp. 35 – 40
 10. M. Blagojević, N. Srećković, PLASTIČNI MATERIJALI U INDUSTRIJI LEŽAJA, 3. skup o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu, KOD 2004, Novi Sad, 2004, pp. 205 – 208
 11. M. Blagojević, V. Nikolić-Stanojević, UTICAJ VELIČINE EKSCENTRICITETA NA OBLIK ZUPCA CIKLOZUPČANIKA I RASPODELU OPTEREĆENjA, Naučno-stručni skup, ISTRAŽIVANjE I RAZVOJ MAŠINSKIH ELEMENATA I SISTEMA – IRMES 2004, Kragujevac, 2004, pp. 673 - 678
 12. N. Marjanović, M. Blagojević, VIZUELIZACIJA MAŠINSKIH DELOVA I SKLOPOVA U SAVREMENIM CAD SISTEMIMA, Naučno-stručni skup, ISTRAŽIVANjE I RAZVOJ MAŠINSKIH ELEMENATA I SISTEMA – IRMES 2004, Kragujevac, 2004, pp. 183 - 188
 13. N. Srećković, M. Blagojević, I. Miletić, ALTERNATIVNI MATERIJALI U INDUSTRIJI ZUPČANIKA, Naučno-stručni skup,ISTRAŽIVANjE I RAZVOJ MAŠINSKIH ELEMENATA I SISTEMA–IRMES 2004, Kragujevac, 2004, pp. 351 - 356
 14. V. Nikolić-Stanojević, S. Jovičić, M. Blagojević, AN AUTOMATIC PROCEDURE FOR GEAR ANALYSIS USING FINITE ELEMENT METHOD, 4th International Conference "Research and Development in Mechanical Industry", RaDMI 2004, Zlatibor, 2004, pp. 722 – 728
 15. M. Blagojević, V. Nikolić-Stanojević, N. Marjanović, ODREĐIVANjE EKVIVALENTNOG RADIJUSA KRIVINE U TRENUTNOJ TAČKI DODIRA ZUPCA CIKLOZUPČANIKA I VALjKA CENTRALNOG ZUPČANIKA CIKLOREDUKTORA, 7. Međunarodno savetovanje o dostignućima elektro i mašinske industrije, DEMI 2005, Banja Luka, 2005, pp. 89 – 94
 16. M. Bojić, M. Blagojević, R. Janković, ANALIZA RADA RAZLIČITIH HIBRIDNIH SOLARNIH PRIJEMNIKA NA GODIŠNJEM NIVOU, 3. naučni skup ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE I BUDUĆNOST NjIHOVE PRIMJENE, Budva, 2005
 17. M. Blagojević, DVOSTEPENI CIKLOREDUKTOR NOVE KONCEPCIJE, 31. SAVETOVANJE PROIZVODNOG MAŠINSTVA, Kragujevac, 2006, pp. 416 - 419
 18. M. Blagojević, KORIGOVANjE PROFILA ZUPCA CIKLOZUPČANIKA, Naučno-stručni skup,ISTRAŽIVANjE I RAZVOJ MAŠINSKIH ELEMENATA I SISTEMA – IRMES 2006, Banjaluka, 2006, pp. 213 - 218
 19. M. Blagojević, N. Marjanović, RASPODELA OPTEREĆENjA KOD DVOSTEPENOG CIKLOREDUKTORA NOVE KONCEPCIJE, 8. Međunarodno savetovanje o dostignućima elektro i mašinske industrije, DEMI 2007, Banja Luka, 2007, pp. 51 – 56
 20. M. Babic, M. Matijevic, M. Stefanovic, D. Gordic, M. Blagojevic, V. Cvetkovic, ICT TEHNOLOGIJE U FUNKCIJI PODIZANJA EFIKASNOSTI BOLONJSKOG PROCESA, XVI SKUP TRENDOVI RAZVOJA: "BOLONJA 2010: STANJE, DILEME I PERSPEKTIVE", Kopaonik, 2010, 01.-04.03.2010., pp. 121-124
 21. N. Kostic, M. Bojic, M. Blagojevic, V. Marjanovic, M. Miletic, RAZVOJ KONCEPCIJA KONSTRUKCIJE SISTEMA ZA PRACENJE SUNCA NA OSNOVU POLOZAJA SUNCA ZA TERITORIJU KRAGUJEVCA, 44. Medjunarodni kongres i izlozba o grejanju, hladjenju i klimatizaciji, Beograd, 2013, 4.12.-6. 12., pp. 145-151, ISBN 978-86-81505-69-4
 22. M. Vasic, M. Blagojevic, G. Nestorovic, VISOKOPRECIZNI REDUKTORI ZA INDUSTRIJSKE ROBOTE, 43. JUPITER konferencija sa medjunarodnim ucescem, Masinski fakultet u Beogradu, 2022, 4th-5th October, pp. 3.55-3.60, ISBN 43. JUPITER konferencija sa medjunarodnim ucescem
 23. M. Vasić, M. Blagojević, G. Nestorović, PRIMENA CIKLOREDUKTORA U INDUSTRIJSKIM ROBOTIMA, 2nd ADVANCED TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND INDUSTRY, Vrnjačka Banja, 2023, Maj, pp. 59-66, ISBN 978-86-6211-145-6
Списак резултата М83
Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступак (уз доказ)
Број
2
Укупан
 1. Б. Стојановић, Н. Марјановић, М. Благојевић, УРЕЂАЈ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЗУПЧАСТИХ КАИШНИХ ПРЕНОСНИКА, ТР-11/2010, Центар за механичке преноснике, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 2010
 2. М. Благојевић, Н. Марјановић, Б. Стојановић, З. Ђорђевић, ДВОСТЕПЕНИ ЦИКЛОРЕДУКТОР НОВЕ КОНЦЕПЦИЈЕ, ТР-10/2010, Лабораторија за машинске конструкције и механизацију, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 2010
Списак резултата М85
Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент, нова генска проба, микроорганизми (уз доказ)
Број
1
Укупан
 1. М. Бојић, Н. Марјановић, Н. Лукић, М. Деспотовић, В. Шуштершич, В. Марјановић, М. Благојевић, Д. Тарановић, ХИБРИДНИ РАВНИ ПРИЈЕМНИК СУНЧЕВЕ ЕНЕРГИЈЕ - ХРП - ЛАБ, ТР-29/2010, Еueo Heat, Крагујевац, Машински факултет у Крагујевцу, 2010

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Пројекат ДИНАМИКА И УПРАВЉАЊЕ АКТИВНИМ КОНСТРУКЦИЈАМА, финансиран од Републичког Министарства науке и заштите животне средине – из области Основних истраживања , 2002-2004., руководилац пројекта Проф.др Катица Стевановић-Хедрих
 2. Пројекат РЕАЛНИ ПРОБЛЕМИ МЕХАНИКЕ, финансиран од Републичког Министарства науке и заштите животне средине – из области Основних истраживања , 2002-2004., руководилац пројекта Проф.др Катица Стевановић-Хедрих
 3. Пројекат МЕХАНИКА КОМПОЗИТНИХ МАТЕРИЈАЛА, финансиран од Републичког Министарства науке и заштите животне средине – из области Основних истраживања, 2002-2004., руководилац пројекта Проф.др Драган Милосављевић
 4. Пројекат ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ НОВОГ ВОЗИЛА ФОРМУЛЕ ТОЧКОВА 4 x 4, УКУПНЕ МАСЕ ДО 4 ТОНЕ финансиран од Републичког Министарства науке и заштите животне средине – из области Технолошког развоја, 2002-2004., руководилац пројекта Проф.др Мирослав Демић
 5. Пројекат РАЗВОЈ И ИСПИТИВАЊЕ ХИБРИДНОГ РАВНОГ ПРИЈЕМНИКА СУНЧЕВЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ТОПЛОТНО И ЕЛЕКТРИЧНО ПРЕТВАРАЊЕ, финансиран од Републичког Министарства науке и заштите животне средине – из области Енергетске ефикасности, 2004-2005., руководилац пројекта Проф.др Милорад Бојић
 6. Пројекат УТИЦАЈ ПРИМЕНЕ ТЕРМИЧКИ ЕФИКАСНИЈИХ РАДИЈАТОРА НА СМАЊЕЊЕ ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ У СИСТЕМУ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА, финансиран од Републичког Министарства науке и заштите животне средине – из области Енергетске ефикасности, 2006-2009., руководилац пројекта Проф.др Небојша Лукић
 7. ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈ СРПСКЕ КУЋЕ НЕТО-НУЛТЕ ЕНЕРГЕТСКЕ КУЋЕ, ТР 33015, 2011-2014, Руководилац пројекта: Проф. др Милорад Бојић
 8. РАЗВОЈ НОВЕ КОНСТРУКЦИЈЕ КАШИКЕ БАГЕРА КОНТИНУАЛНОГ ДЕЈСТВА У ЦИЉУ ИНТЕГРИСАЊА МОДУЛАРНИХ РЕЗНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ТР 35037, 2011-2014, Руководилац пројекта: Проф. др Радомир Славковић, Технички факултет Чачак

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. TEMPUS JEP CD-16156-2001 „Computer Science Curricula Founding and Upgrading″, Цонтрацтор: Manolis Papadrakakis, National Technical University of Athens, Грчка, Koординатор: Ненад Грујовић, Машински факултет Универзитета у Крагујевцу
 2. TEMPUS JEP CD-18114-2003 „Restructuring of Mechanical Engineering Studies″, Koординатор: Радован Славковић, Машински факултет Универзитета у Крагујевцу
 3. Пројекат ESTABLISHMENT AND PROMOTION OF SUSTAINABLE REGIONAL CENTRE FOR PERMANENT EDUCATION, финансиран од Европске агенције за реконструкцију, 2005-2006., директор пројекта Проф. др Радован Славковић
 4. TEMPUS JEP CD-40104-2005 „Engineering Business Managment and Services Science Master Module″, Koординатор: Радован Славковић, Машински факултет Универзитета у Крагујевцу
 5. 158881-TEMPUS-1-2009-1-RS-TEMPUS-JPHES „National Platform for Knowledge Triangle in Serbia″, Руководилац пројекта Проф. др Иван Милентијевић (Машински факултет Ниш), Координатор пројекта: Проф. др Мирослав Бабић
 6. TEMPUS пројекат "Development and improvement of automotive and urban engineering studies in Serbia - DIAUSS", 2011, Координатор пројекта: Проф. др Душан Гордић
 7. 145009-TEMPUS-2008-RS-JPHES„Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia (CONCUR), Руководилац пројекта проф. др Мирослав Планчак (ФТН Нови Сад), Координатор пројекта: Проф. др Мирослав Бабић
 8. 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR, Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina (IPROD), Координатор пројекта проф. др Војислав Милтеновић (Машински факултет Ниш), контакт особа за Универзитет у Крагујевцу др Мирко Благојевић, доцент
 9. COST пројекат TU1205 of EU: “BUILDING INTEGRATION OF SOLAR THERMAL SYSTEMS (BISTS)" - (2013-2017). Руководилац пројекта: проф. др Милорад Бојић
 10. CEEPUS пројекат CIII-RS-0304-07-1415-M-Technical Charactersticd Researching of Modern Product in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market, координатор пројекта за Универзитет у Крагујевцу: проф. др. Мирко Благојевић
 11. TEMPUS пројекат "Modernization of WBC universities through strengthening of structures and services for knowledge transfer, research and innovation", 530213-TEMPUS-1-2012-RS-JPHES, 2012, Координатор пројекта Проф. др Весна Мандић
 12. Координатор CEEPUS мреже CIII-PL-0901-07-2021 "Teaching and research in advanced manufacturing", за Универзитет у Крагујевцу: др. Мирко Благојевић, ред.проф.
 13. ERASMUS+ Project 2020-1-ES01-KA203-081978 Inclusive Responsible Research. Knowledge Mobilisation and University Social Responsibility - IRR, Координатор пројекта проф. др Весна Мандић
 14. ERASMUS project IRR-Inclusive Responsible Research. Knowledge Mobilization and University Social Responsibility, 2020-1-ES01-KA203-081978, project coordinator Prof. dr Vesna Mandic
 15. ADRION пројекат CRESCENTO: Circular Economy Skills Enhancement Network, 2023, Координатор пројекта за Универзитет у Крагујевцу др Весна Мандић, ред. проф.

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. Члан Савета Машинског факултета у Крагујевцу, На матичном факултету, од 2002. до 2006. године
 2. Члан Асоцијације за дизајн, елементе и конструкције АДЕКО, На нивоу републике или локалне самоуправе, -
 3. Продекан за наставу у периоду 2009-2012. и 2016-2018. , На дужности органа пословођења, 2009-2012. и 2016-2018.
 4. Секретар Катедре за Машинске конструкције и механизацију, На матичном факултету, 2004-2006
 5. Управник Центра за испитивање механичких преносника, На матичном факултету, 2012-
 6. Управник CAD лабораторије, На матичном факултету, 2009-2012.
 7. Технички секретар Научно-стручног скупа ИРМЕС'04, На нивоу републике или локалне самоуправе, 2004
 8. Члан Комисије за самовредновање Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, На матичном факултету, 2011-
 9. Члан Комисије за писање извештаја за избор мр Милана Станојевића у звање истраживач сарадник , На матичном факултету, 2009.
 10. Технички уредник зборника радова научно-стручног скупа ИРМЕС `04, На нивоу републике или локалне самоуправе, 2004
 11. Члан Комисије за избор др Блаже Стојановића у звање доцента за ужу научну област Машинске конструкције и механизација, Универзитет у Крагујевцу, Стручно веће за техничко-технолошке науке, бр. одлуке 389/15 од 10.7.2013., На матичном факултету, 2013
 12. Члан Комисије за издавачку делатност Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, На матичном факултету, 2014-
 13. Координатор CEEPUS мреже "CIII-RS-0304-07-1415 - Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market" за Универзитет у Крагујевцу, На универзитету, od 2014. god.
 14. Члан EDITORIAL REVIEW BOARD за часопис MACHINE DESIGN, ISSN 1821-1259, На нивоу републике или локалне самоуправе, Oд 2014. године
 15. Члан Координационог тела АДЕКО асоцијације (Association for Design, Elements and Constructions), На нивоу републике или локалне самоуправе, Од 2014. године
 16. Члан Комисије за избор др Родољуба Вујанца у звање доцента за ужу научну област Машинске конструкције и механизација, Универзитет у Крагујевцу, Стручно веће за техничко-технолошке науке, бр. одлуке IV-04-5/8 од 14.01.2015., На матичном факултету, 2015.
 17. Члан Комисије за избор др Јелене Стефановић-Мариновић, доцента на Машинском факултету у Нишу у звање ванредног професора за ужу научну област Машинске конструкције , Универзитет у Нишу, Научно-стручно веће за техничко-технолошке науке, бр. одлуке 8/20-01-002/15-018 од 25.02.2015. у Нишу., На нивоу републике или локалне самоуправе, 2015
 18. Члан Комисије за реизбор Ненада Костића, маст. инж. маш. у истраживачко звање истраживач-сарадник. Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, Одлука број 01-1/3260-42 од 17.09.2015. године, На матичном факултету, 2015
 19. Члан Савета Универзитета у Крагујевцу, На универзитету, 2016-2018
 20. Члан Наставне комисије Факултета инжењерских наука, На матичном факултету, 2016-
 21. Контакт особа за ERASMUS+ програм кредитне мобилности, На универзитету, 2016-
 22. Координатор за ERASMUS+ програм кредитне мобилности за Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, На универзитету, 2016-
 23. Члан Комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима за избор једног наставника у звању доцент за ужу научну област Опште машинске конструкције на Војној академији Универзитета одбране у Београду, На нивоу републике или локалне самоуправе, 2016.
 24. Члан Комисије за избор др Андреје Илића у научно звање научни сарадник, На матичном факултету, 2016
 25. Управник "Центра за испитивање и прорачун машинских елемената и машинских система проф. др Вера Николић-Станојевић" - ЦИПМЕС, На матичном факултету, 2015-
 26. Члан Комисије ѕа пријемни испит Факултета инѕењерских наука Универѕитета у Крагујевцу, На матичном факултету, 2017
 27. Члан Комисије за спровођење уписа студената, На матичном факултету, 2017
 28. Члан Комисије за избор др Блаже Стојановића, доцента у звање ванредни професор, одлука број 01-1/4627-11 од 21.12.2017., На матичном факултету, 2017
 29. Члан Већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Крагујевцу, На универзитету, 2019-
 30. Члан Већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Крагујевцу одлуком Декана број 01-1/289 од 24.01.2019., На универзитету, 2019-
 31. Члан Стручне Комисије за припрему Извештаја о предложеном кандидату и образложеним предлогом за доделу звања професор емеритус-проф. др Миломир Гашић, Одлука број III-01-66/21 од 31.01.2019., На универзитету, 2019
 32. Члан Комисије за претходна питања Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, На матичном факултету, 2019-
 33. Члан Комисије за избор Иване Атанасовске у звање научни саветник, На универзитету, 2019
 34. Члан Комисије за избор др Родољуба Вујанца, доцента у звање ванредни професор, одлука број IV-04-806/9 од 09.10.2019., На универзитету, 2019-2020
 35. Председник Комисије за припрему иѕвешта за избор М.Матејића у звање доцент- одлука IV-04-987/10, На универзитету, 2019-2020
 36. Координатор CEEPUS мреже CIII-PL-0901-07 "Teaching and research in advanced manufacturing" за Универзитет у Крагујевцу, На универзитету, од 2020. године
 37. Члан Комисије за припрему извешта за избор М.Милованчевића у звање редовни професор (Машински факултет у Нишу), На нивоу републике или локалне самоуправе, 2020
 38. Члан Комисије за избор др Блаже Стојановића, ванр. проф. у звање редовни професор, одлука број 01-1/1239-5 од 21.4.2022., На универзитету, 2022.
 39. Члан Комисије за припрему извештаја за избор Н. Костића у звање доцент - одлука број 01-1/260-9 од 31.01.2018., На универзитету, 2018.
 40. Члан Комисије за припрему извештаја за избор Н. Костића у звање ванредни професор- одлука број 01-1/2585-13 од 25.08.2022., На универзитету, 2022
 41. Члан Комисије за избор Милана Тице у звање РЕДОВНИ ПРОФЕСОР на Универзитету у Бањој Луци, Машински факултет, 2023., Остало, 2023.
 42. Члан Комисије за избор др Јелене Стефановић-Мариновић, ванредног професора на Машинском факултету у Нишу у звање редовни професор за ужу научну област Машинске конструкције , Универзитет у Нишу., На нивоу републике или локалне самоуправе, 2020
 43. Члан Комисије за избор др Ненада Милорадовића, ванр. проф. у звање РЕДОВНИ ПРОФЕСОР, Одлука број IV-04-173/7 од 21.03.2023., На универзитету, 2023
 44. Члан Комисије за избор др Милоша Милованчевића, ванр. проф. у звање РЕДОВНИ ПРОФЕСОР, Одлука број 8/20-01-009/20-016 од 17.11.2020. год., На нивоу републике или локалне самоуправе, 2020

УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА
 1. кандидат Бисерка Исаиловић, дипл.инж., Тема: СТРУКТУРНА ОПТИМИЗАЦИЈА ЕЛЕМЕНАТА МАШИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА У CAD ОКРУЖЕЊУ, Машински факултет у Крагујевцу, 2010

УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. Члан Комисије за оцену подобности теме докторске дисертације и кандидата мр Родољуба Вујанца под насловом "УТИЦАЈ ПОЛУКРУТИХ ВЕЗА ЕЛЕМЕНАТА ПАЛЕТНИХ РЕГАЛА НА ГЛОБАЛНУ АНАЛИЗУ КОНСТРУКЦИЈЕ"
 2. Члан Комисије за оцену подобности кандидата и теме докторске дисертације кандидата мр Бисерке Исаиловић, дипл.маш.инж. под називом "ОПТИМИЗАЦИЈА ТОПОЛОГИЈЕ НОСЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА МАШИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА", Одлука бр. 01-1-/1530-6 од 22.05.2014. године
 3. Члан Комисије за оцену подобности кандидата Ненада Костића, маст. инж. маш. и теме докторске дисертације под насловом "Развој и примена метода хеуристичке оптимизације машинских конструкција", Одлука број 01-1/3375-4 од 23.10.2014.
 4. Члан Комисије за оцену писаног дела докторске дисертације и усмену јавну одбрану кандидата мр Родољуба Вујанца под насловом:"Утицај полукрутих веза елемената палетних регала на глобалну анализу конструкције", Одлука број 01-1/2136-5 од 10.07.2014.
 5. Председник Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под називом "Развој и примена метода хеуристичке оптимизације машинских конструкција" кандидата Ненада Костића, одлука број 01-1/3050 од 13.09.2017.
 6. Члан Комисије за оцену научне заснованости теме под називом "Идентификација оптималних вредности степена искоришћења пужних зупчастих преносника" и испуњености услова кандидата Александра Скулића, Одлука Већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Крагујевцу број. IV-04-275/11

ВОЂЕЊЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. Ментор одбрањене докторске дисертације кандидата Милоша Матејића под називом НОВИ ПРИСТУП ПРОЈЕКТОВАЊУ И ОПТИМИЗАЦИЈИ ЦИКЛОИДНИХ ПРЕНОСНИКА СНАГЕ, Одлука број IV-04-484/18 од 9.9.2015. год. Дисертација је одбрањена 30.08.2019. год.
 2. Ментор пријављене докторске дисертације кандидата Милана Васића под називом ИСТРАЖИВАЊЕ ТЕРМИЧКЕ СТАБИЛНОСТИ ЦИКЛОРЕДУКТОРА, Одлука број IV-04-7/9 од 24.01.2024.