ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Драган Ракић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеДраган Ракић
Година и место рођења1979, Јагодина
ЗвањеВанредни професор
E-maildrakic@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, Лабораторија за инжењерски софтвер
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, Примењена механика

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година2004
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловРешавање проблема поља физичких величина применом методе коначних елемената
ОбластНелинеарна анализа конструкција
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година2009
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловНумеричко решавање геомеханичких проблема применом Дракер-Прагер материјалног модела
ОбластПримењена механика, механика тла
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година2014
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука
НасловРазвој и примена материјалних модела порозних медија у статичкој и динамичкој анализи насутих брана
ОбластПримењена механика, механика тла

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
2009Машински факултет у КрагујевцуИстраживач сарадник
2013Факултет инжењерских наука у КрагујевцуИстраживач сарадник
2015Факултет инжењерских наука у КрагујевцуДоцент
2020Факултет инжењерских наука у КрагујевцуВанредни професор

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
2007Упознавање са применом ECDL система на UK универзитету, Cranfield University, SIMD, United Kingdom6 дана
2008Упознавање са применом ECDL система на Италијанским универзитетима, University of Bologna, Italy6 дана
2009Упознавање са новим ICT решењима у ЕУ и оквирима даљег развоја, Cranfield University, SIMD, United Kingdom6 дана
2009Упознавање са новим ICT решењима у ЕУ и оквирима даљег развоја, University of Bologna, Italy6 дана

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ОСТАЛО
Завршена обука за рад са оптичким мерним системима АТОС и ТРИТОП; Завршена обука и рад са мерном опремом FARO Arm Platinum; Рад на развоју софтверског пакета ПАК и познавање софтверских пакета из области методе коначних елемената: FEMAP, NASTRAN, GID, Plaxis, Phase2; Члан Српског друштва за механику; Члан Српског друштва за рачунску механику; Учествовао у реализацији 7 студија из области анализе стабилности насутих и бетонских брана, анализе стабилности косина и анализе стабилности тунела.

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
3
Укупан
 1. Nenad Grujovic, Dejan Divac, Miroslav Zivkovic, Radovan Slavkovic, Nikola Milivojevic, Vladimir Milivojevic, Dragan Rakic, An inelastic stress integration algorithm for a rock mass containing sets of discontinuities, Acta Geotechnica, Vol.8, No.3, pp. 265-278, ISSN 1861-1125, Doi 10.1007/s11440-012-0194-3, 2013
 2. Vladimir Milovanović, Vladimir Dunić, Dragan Rakić, Miroslav Živković, Identification causes of cracking on the underframe of wagon for containers transportation - Fatigue strength assessment of wagon welded joints, Engineering Failure Analysis, Vol.31, No.1, pp. 118-131, ISSN 1350-6307, Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.engfailanal.2013.01.039, 2013
 3. Dragan Rakić, Vladimir Dunić, Miroslav Živković, Slobodan Radovanović, Dejan Divac and Dragoslav Šumarac, Strength reduction method for a factor of safety determination of damaged concrete structures, International Journal of Damage Mechanics, Vol.0, No.0, pp. 1-19, ISSN 1056-7895, Doi 10.1177/10567895231183469, 2023
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
4
Укупан
 1. Radovan Nikolić, Miroslav Radovanović, Miroslav Živković, Aleksandar Nikolić , Dragan Rakić, Milan Blagojević, Modeling of thermoelectric module operation in in homogeneous transient temperature field using finite element method, Thermal Science, Vol.18, No.Suppl. 1, pp. S239-S250, ISSN 0354-9836, Doi 10.2298/TSCI130112185N, 2014
 2. Dragan Rakić,Milan Stojković,Damjan Ivetić,Miroslav Živković and Nikola Milivojević, Failure Assessment of Embankment Dam Elements: Case Study of the Pirot Reservoir System, Applied Sciences, Vol.12, No.2, pp. 558, ISSN 2076-3417, Doi https://doi.org/10.3390/app12020558, 2022
 3. Dragomir Miljanić, Vladimir Milovanović, Djordje Vukelić, Dragan Rakić, Branko Tadić, On the determination of the friction‑caused energy losses and its potential for monitoring industrial tribomechanical systems, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol.2023, No.2023, pp. 1-15, ISSN 0268-3768, Doi 10.1007/s00170-023-12288-y, 2023
 4. Milan Stojković; Dusan Marjanović; Dragan Rakić; Damjan Ivetić; Višnja Simić; Nikola Milivojević; Slaviša Trajković, Assessment of water resources system resilience under hazardous events using system dynamic approach and artificial neural networks, Journal of Hydroinformatics, Vol.0, No.0, pp. 1-19, ISSN 1464-7141, Doi https://doi.org/10.2166/hydro.2023.069, 2023
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
5
Укупан
 1. Radovan Petrović, Miroslav Živković, Wang Zheng Rong, Dragan Rakić, Radovan Slavković, Influence of air content entrained in fluid of a vane pump with double effect operating parameters, Tehnički vjesnik-Technical Gazette, Vol.21, No.2, pp. 401-407, ISSN 1330-3651, 2014
 2. Dušan Arsić, Milan Djordjević, Jelena Zivković, Aleksandar Sedmak, Srbislav Aleksandrović, Vukić Lazić, Dragan Rakić, Experimental-Numerical Study of Tensile Strength of the High-Strength Steel S690QL at Elevated Temperatures, Strength of Materials, Vol.48, No.5, pp. 687–695, ISSN 0039-2316, Doi 10.1007/s11223-016-9812-x, 2016
  art%3A10.1007%2Fs11223-016-9812-x.pdf
 3. Milan Blagojević, Dragan Rakić, Marko Topalović, Miroslav Živković, Optical coordinate measurements of parts and assemblies in automotive industry, Tehnički Vjesnik - Tehnical Gazette, Vol.23, No.5, pp. 1541-1546, ISSN 1330-3651, Doi 10.17559/TV-20130918160442, 2016
  tv_23_2016_5_1541_1546.pdf
 4. Živković Miroslav, Vuković Marina, Lazić Vukić, Milovanović Vladimir, Dunić Vladimir, Kozak Dražan, Rakić Dragan, Experimental and FE Modeling Investigation of Spot Welded Thin Steel Sheets, TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, Vol.26, No.1, pp. 217-221, ISSN 1330-3651, 2019
  tv_26_2019_1_217_221 (2).pdf
 5. Dragan Rakić, Miroslav Živković, Elastoplastic constitutive model for granular soil based on hyperbolic failure surface, Građevinar, Vol.72, No.2, pp. 115-125, ISSN 0350-2465, Doi 10.14256/JCE.2272.2017, 2020
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
4
Укупан
 1. Miroslav Živković, Vladimir Milovanović, Dragan Rakić, Snežana Vulović, Numerical analysis welded joints of wagon constructions, WELDING & WELDED STRUCTURES, Vol.56, No.3, pp. 101-106, ISSN 0354-7965, 2011
 2. Dragan Rakić, Miroslav Živković, Stress integration of the Drucker-Prager material model with kinematic hardening, Theoretical and applied mechanics, Vol.42, No.3, pp. 201-209, ISSN 1450-5584, Doi 10.2298/TAM1503201R, 2015
  tamn80p201-209.pdf
 3. Rakic Dragan, Dunic Vladimir, Zivkovic Miroslav, Grujovic Nenad, Divac Dejan, Modeling of damaged concrete using initial degradation parameter, Journal of the Serbian society for computational mechanics, Vol.13, No.2, pp. 8-18, ISSN 1820-6530, Doi 10.24874/jsscm.2019.13.02.02, 2019
 4. Dragan Rakić, Aleksandar Bodić, Nikola Milivojević, Vladimir Dunić, Miroslav Živković, Concrete damage plasticity material model parameters identification, Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics, Vol.15, No.2, pp. 111-122, ISSN 1820-6530, Doi 10.24874/jsscm.2021.15.02.11, 2021
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
28
Укупан
 1. Miroslav Živković, Dragan Rakić, Dejan Divac, Srđan Stojkov, Using of the Drucker-Prager material model in the calculation and analysis of tunnels, First South-East European Conference on Computational Mechanics, Kragujevac, 2006, 28-30 June, pp. 325-334, ISBN 86-81037-13-7
 2. Dragan Rakić, Miroslav Zivković, Dejan Divac, Drucker-Prager Material Model without Hardening, 1st International Congres of Serbian Society of Mechanics, Kopaonik, 2007, 10-13 April, pp. 811-816, ISBN 978-86-909973-0-5
 3. Miroslav Zivkovic, Dragan Rakic, Dejan Divac, Srđan Stojkov, Aplication of Drucker-Prager material model in the tunnel analysis, Euro: Tun 2007, Bec, 2007, Avgust 27-29, ISBN 3-9501554-7-3
 4. Nenad Djordjevic, Miroslav Zivkovic, Dragan Rakic, Dynamic analysis of mechanism for setting down a brake pedal in crashworthiness, 6th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, Vrnjacka banja, 2007, 09 May – 12 May, pp. D3 201-204, ISBN 978-86-82631-39-2
 5. Dragan Rakic, Aleksandar Nikolic, Miroslav Zivkovic, Radovan Slavkovic, GiD-PAK Interface, 4th Conference on Advances and Applications of GiD, Ibiza, 2008, May 8-9
 6. Milan Blagojevic, Dragan Rakic, Miroslav Zivkovic, Zoran Bogdanovic, Digitizing and optical measuring in automotive industry, International Congress Motor Vehicles & Motors 2008, Kragujevac, 2008, October 8th-10th, ISBN 978-86-86663-39-9
 7. Miroslav Zivkovic, Dragan Cukanovic, Dragan Rakic, Numerical analysis of delamination zone due to high impact composite materials, 2nd International Congress of Serbian Society of Mechanics (IConSSM 2009), Palic (Subotica), 2009, 1-5 June, ISBN 978-86-7892-173-5
 8. Mirjana Vukićević, Dragan Rakić, Governing parameter method for implicit stress integration of modified Cam-Clay model, using the mean stress as the governing parameter, XIVth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering, Bratislava, Slovačka, 2010, 2-4 June 2010, ISBN 978-80-227-3279-6
 9. Dragan Rakić, Miroslav Živković, Stress integration of the mohr-coulomb material model using incremental plasticity theory, Third Serbian (28th Yu) Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Vlasina lake, Serbia, 2011, 5-8 July, pp. 734-743, ISBN 978-86-909973-3-6
 10. Dragan Rakic, Miroslav Zivkovic, Snežana Vulovic, Dejan Divac, Nenad Grujovic, The Incremental Plasticity Method Applied to the Drucker-Prager Material Model, Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Chania, Crete, Greece, 2011, 6-9 September, pp. Paper 121, ISBN 978-1-905088-47-8
 11. Vladimir Milovanović, Miroslav Živković, Aleksandar Dišić, Dragan Rakić, Comparative results of wagon stresses obtained by measuring with strain gauges and stresses obtained by fem calculation, 29th Danubia-Adria-Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Belgrade, 2012, 26-29, pp. 298-301, ISBN 978-86-7083-762-1
 12. Dragan Rakic, Miroslav Zivkovic, Snezana Vulovic, Dejan Divac, Radovan Slavkovic, Nikola Milivojevic, Embankment dam stability analysis using FEM, 3rd South-East European Conference on Computational Mechanicsan ECCOMAS and IACM Special Interest Conference, Kos Island Greece, 2013, 12-14 Jun
 13. Dragan Rakić, Miroslav Živković, Vladimir Milovanović, Nikola Milivojević, Dejan Divac, Stress integration of Matsuoka-Nakai constitutive model using incremental plasticity method, 4th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Vrnjačka Banja, 2013, 4-7Jun, pp. 503-508, ISBN 978-86-909973-5-0
 14. Vladimir Milovanovic, Gordana Jovicic, Miroslav Zivkovic, Dragan Rakic, Aleksandar Disic, Analysis of Influence Choice Fatigue Failure Criteria to Assess Integrity of Wagon Structure Parts, 4th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Vrnjacka Banja, Serbia, 2013, 4-7 June, pp. 509-515, ISBN 978-86-909973-5-0
 15. Marko Topalović, Vladimir Milovanović, Milan Blagojević, Aleksandar Dišić, Dragan Rakić, Miroslav Živković, Freight Wagon Mass Reduction using Parametric Optimisation, VIII International Conference „Heavy Machinery-HM 2014“, Zlatibor, Serbia, 2014, 25-28 Jun, pp. E.53-60, ISBN 978-86-82631-74-3
 16. Slobodan Radovanović, Dragan Rakić, Dejan Divac, Miroslav Živković, Stress-strain analysis and global stability of tunnel excavation, 2nd Conference for PhD students in Civil Engineering, Cluj-Napoca, Romania, 2014, 10-13 Decembar, pp. 248-255, ISBN 2392-9715
  M33-Stress strain analysis and global stability of tunnel excavation (2014).pdf
 17. Dragan Rakić, Miroslav Živković, Stress integration of the Drucker-Prager material model with kinematic hardening, Fifth Serbian (30th YU) Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Aranđelovac, Serbia, 2015, 15-17 June, pp. S1a, ISBN 978-86-7892-715-7
  Dragan_Rakic-Miroslav_Zivkovic_STRESS.pdf
 18. Dragan Rakic, Miroslav Živković, Nikola Milivojević, Dejan Divac, Stability analysis of a concrete gravity dam using shear strength reduction method, COMETa 2016, 3rd International scientific conference, Jahorina, Republic of Srpska, B&H, 2016, 9-10 December
  2-91.pdf
 19. Dragan Rakić, Milan Bojović, Snežana Vulović, Miroslav Živković, Dejan Divac, Nikola Milivojević, Stability analysis of concrete gravity dam using FEM, International Conference & Workshop REMOO‐2017 ENERGY FOR TOMORROW, Venice, Italy, 2017, 10–12 May, pp. 03.063.1-03.063.11, ISBN 978-3-9818275-5-2
  Stability analysis of concrete gravity dam using FEM-D.Rakic.pdf
 20. Dragan Rakić, Miroslav Živković, Milan Bojović, Implicit stress integration of the elasticplastic strain hardening model based on Mohr-Coulomb, 6th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Mountain Tara, Serbia, 2017, 19-21 June, pp. S2b.1-S2b.11, ISBN 978-86-909973-6-7
  S2b____Dragan_Rakic_IMPLICIT.pdf
 21. Nikola JOVIĆ, Dragan RAKIĆ, Miroslav ŽIVKOVIĆ, Development and Implementation of Drucker-Prager Constitutive Model for Plane Strain Condition, The 4th INTERNATIONAL CONFERENCE MECHANICAL ENGINEERING IN XXI CENTURY, Niš, 2018, April 19 - 20, pp. 431-436, ISBN 978-86-6055-103-2
  MASING 2018-D.Rakic.pdf
 22. Nikola Vučetić, Gordana Jovičić, Vladimir Milovanović, Branimir Krstić, Dragan Rakić, Radoslav Tomović, Ranko Antunović, Početna istraživanja s ciljem razvoja metodologije za procjenu integriteta cilindarskog sklopa avionskog klipnog motora, Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications - COMETa2018, East Sarajevo - Jahorina, 2018, 27-30 November, pp. 277-285, ISBN 978-99976-719-4-3
  COMETa 2018-D.Rakic.pdf
 23. Dragan Rakić, Miroslav Živković, Milan Bojović, Elastic-plastic constitutive model for cohesionless granular materials, 7th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Sremski Karlovci, 2019, 24-26 June, pp. G2b-1-G2b-10, ISBN 978-86-909973-7-4
 24. Zdenka Popović, Nikola Mirković, Ljiljana Brajović, Dragan Rakić, Luka Lazarević, Slobodan Petričević, Temperature Stresses in CWR – Experience of Serbian Railways, VIII International Scientific Siberian Transport Forum - TransSiberia 2019, Novosibirsk, Russia, 2019, 22-27. May, pp. 825–833, ISBN 978-3-030-37915-5
 25. Dragan M. Rakić, Aleksandar S. Bodić, Nikola J. Milivojević, Vladimir Lj. Dunić, Miroslav M. Živković, Material parameters identification of concrete damage plasticity material model, 8th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Kragujevac, 2021, 28-30. June, pp. 154-161, ISBN 978-86-909973-8-1
 26. Dragan M. Rakić, Lidija Z. Jelić, Miroslav M. Živković, Nikola J. Milivojević, Milan Lj. Bojović, Added mass method application for dam-acumulation interaction analysis, 8th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Kragujevac, 2021, 28-30. Jun, pp. 70-79, ISBN 978-86-909973-8-1
 27. Miroslav M. Živković, Nikola B. Jović, Miloš S. Pešić, Dragan M. Rakić, Nikola J. Milivojević, Using of gap element for contraction joints modeling in seismic analysis of concrete arch dams, 8th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Kragujevac, 2021, 28-30. June, pp. 162-171, ISBN 978-86-909973-8-1
 28. Dragan Rakić, Miroslav Živković, Milan Bojović, Slobodan Radovanović, Aleksandar Bodić, Nikola Milivojević, Dejan Divac, Stability analysis of concrete arch dam using finite element method, COMETa 2022, „Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications“, Jahorina, East Sarajevo, 2022, 17th-19th November, pp. 301-308, ISBN 978-99976-947-6-8
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
4
Укупан
 1. Miroslav Zivkovic, Dragan Rakic, Snežana Vulovic, Dejan Divac, R., Seismic dam analysis, 8th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, Gyor, Hungary, 2009, 20-23 May, pp. pp. 68-69, ISBN 978-963-9058-26-2
 2. Miroslav Živković, Vladimir Milovanović, Dragan Rakić, Snežana Vulović, Rodoljub Vujanac, Fatigue Strength Assesment of Welded Joints of Wagon’s Constructions, 27th Danubia-Adria Symposium, Wroclaw, Poland, 2010, 22-25 September, pp. pp. 245-246, ISBN 978-83-87982-59-1
 3. Miroslav Živković, Vladimir Milovanović, Vukašin Ćirović, Dragan Rakić, Rodoljub Vujanac, Application of Special Developed Contact Finite Element for Buffing Impact Test, 27th Danubia-Adria Symposium, Wroclaw, Poland, 2010, 22-25 September, pp. 247-248, ISBN 978-83-87982-59-1
 4. Dragan Rakic, Miroslav Zivkovic, Vladimir Milovanovic, Stress Integration of the Hoek-Brown Material Model Using Incremental Plasticity Theory, 84th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics-GAMM, Novi Sad, 2013, 18-22 Mart, pp. 157-158, ISBN 10.1002/pamm.201310074
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
3
Укупан
 1. Vladimir Milovanović, Dragan Rakić, Miroslav Živković, Snežana Vulović, Miroslav Milutinović, Thermo-mechanic analysis of cement transport wagon - identification of the cause of cracks, Annals of Faculty Engineering Hunedoara-International Journal of Engineering, Vol.11, No.4, pp. 309-314, ISSN 1584-2673, 2013
 2. Vukić Lazić, Dušan Arsić, Ružica Nikolić, Dragan Rakić, Srbislav Aleksandrović, Milan Djordjević, Branislav Hadzima, Selection and analysis of material for boiler pipes in a steam plant, Procedia Engineering, Vol.149, No.-, pp. 216-223, ISSN 1877-7058, Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2016.06.659, 2016
  1-s2.0-S1877705816311675-main.pdf
 3. Dragan RAKIĆ, Miroslav ŽIVKOVIĆ, Nikola MILIVOJEVIĆ, Dejan DIVAC, Stability analysis of a concrete gravity dam using shear strength reduction method, ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, Vol.15, No.2, pp. 117-122, ISSN 1584-2665, 2017
  ANNALS-2017-2-17.pdf
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
3
Укупан
 1. Dragan Rakić, Miroslav Živković, Radovan Slavković, Miloš Kojić, Stress integration for the Drucker-Prager material model without hardening using the incremental plasticity theory, Journal of Serbian Society for Computational Mechanics, Vol.2, No.1, pp. 80-89, ISSN 1820-6530, 2008
 2. Vladimir Dunić, Nenad Busarac, Dragan Rakić, Vukašin Slavković, Radovan Slavković, Miroslav Živković, Termo-mechanical coupling procedure using partitioned approach - Application to arc welding simulation, Journal of Serbian Society for Computational Mechanics, Vol.6, No.1, pp. 29-40, ISSN 1820-6530, 2012
 3. Vladimir Milovanović, Miroslav Živković, Aleksandar Dišić, Dragan Rakić, Jelena Živković, Experimental and Numerical Strength Analysis of Wagon for Transporting Bulk Material, IMK-14 – Research & Developement, Vol.20, No.2, pp. EN61-EN66, ISSN 0345-6829, 2014
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
10
Укупан
 1. Nenad Đorđević, Miroslav Živković, Dragan Rakić, Dinamička analiza mehanizma za obaranje pedale kočnice u slučaju crash-a, Dan raziskov – CIMOS 2006, Kopar, Slovenija, 2006, 17. Novembar, ISBN 961-91902-0-3
 2. Dragan Rakić, Aleksandar Nikolić, Dragan Čukanović, PAK Interface for GiD software, YU Info – Simpozijum o računarskih naukama i informacionim tehnologijama, YUINFO 2008, Kopaonik, 2008, 09th - 12th March, ISBN 978-86-85525-03-2
 3. Dragan Rakić, Miroslav Živković, Snežana Vulović, Dejan Divac, Integracija napona Drucker-Prager materijalnog modela primenom teorije inkrementalne plastičnosti, 16th conferency YUINFO 2010, Kopaonik, 2010, 03 - 06 March, ISBN 978-86-85525-05-6
 4. Milan Blagojević, Dragan Rakić, Miroslav Živković, Zoran Bogdanović, Optička koordinatna merenja delova i sklopova u automobilskoj industriji, 16th conferency YUINFO 2010, Kopaonik, 2010, 03 - 06 March, ISBN 978-86-85525-05-6
 5. Milan Blagojević, Dragan Rakić, Miroslav Živković, Zoran Bogdanović, Kontrola dimenzione stabilnosti optičkim mernim sistemima, Savetovanje sa medunarodnim ucescem "IBR 2010", Tara, 2010, 2 -4. jun
 6. Miroslav Živković, Vladimir Milovanović ,Vukašin Ćirović, Dragan Rakić, Primena metode centralnih razlika u numeričkoj analizi udara vagona tipa schimms u barijeru, 16th conferency YUINFO 2010, Kopaonik, 2010, 03 - 06 March, ISBN 978-86-85525-05-6
 7. Miroslav Živković, Vladimir Milovanović, Dragan Rakić, Snežana Vulović, Numerička analiza zavarenih spojeva vagonskih konstrukcija, Savetovanje sa medunarodnim ucescem "ZAVARIVANJE 2010", Tara, 2010, 2 -4. jun 2010
 8. Vladimir Milovanović, Miroslav Živković, Dragan Rakić , Nenad Busarac, Rodoljub Vujanac, Hyperelastic material model development using simbolic programming, 17th Conference and exibition YUINFO 2011, Kopaonik, 2011, 6-9. Mart, pp. 88, ISBN 987-86-85525-08-7
 9. Milan Bojović, Dragan Rakić, Miroslav Živković, Analiza tačnosti tetraedarskih konačnih elemenata sa i bez međučvorova, 21th Conference and exhibition-YUINFO 2016, Kopaonik, 2016, 28.02-02.03.2016, pp. 286-291, ISBN 978-86-85525-17-9
  Analiza tacnosti tetraedarskih konacnih elemenata sa i bez medjucvorova.pdf
 10. Milan Bojović, Dragan Rakić, Snežana Vulović, Miroslav Živković, Dejan Divac, Nikola Milivojević, Slobodan Radovanović, Vladimir Milivojević, Analiza stabilnosti betonske gravitacione brane primenom metode konačnih elemenata, 21th Conference and exhibition-YUINFO 2016, Kopaonik, 2016, 28.02-02.03.2016, pp. 276-279, ISBN 978-86-85525-17-9
  Analiza stabilnosti betonske gravitacione brane primenom metode konačnih elemenata.pdf
Списак резултата М81
Нови производ или технологија уведени у производњу, признат програмски систем, признате нове генетске пробе на међународном нивоу (уз доказ), ново прихваћено решење проблема у области макроекономског, социјалног и проблема одрживог просторног развоја уведени у производњу (уз доказ)
Број
1
Укупан
 1. Miroslav Živković, Snežana Vulović, Dragan Rakić, Vladimir Dunić, Nenad Grujović, Softver za rešavanje spregnutih problema PAK-Multifiziks, TR092/29.05.2020, Kragujevac, 2020
Списак резултата М83
Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступак (уз доказ)
Број
1
Укупан
 1. Miroslav Živković, Aleksandar Dišić, Radovan Slavković, Miroslav Ravlić, Rodoljub Vujanac, Dragan Rakić, Milan Blagojević, Vladimir Milovanović, Uređaj za ispitivanje materijala pri velikim brzinama deformacije-Zatezni Hopkinsonov štap, ТR-70/2012, Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, 2012
  TR-70-2012.pdf
Списак резултата М85
Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент, нова генска проба, микроорганизми (уз доказ)
Број
1
Укупан
 1. Miloš Kojić, Radovan Slavković, Miroslav Živković, Nenad Grujović, Dragan Rakić, Softver za geomehaniku - PAK-GEO, TR-55/2010, Institut „Jaroslav Černi“ a.d., Kragujevac, 2010
  TR58.pdf

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Развој софтвера за анализу чврстоће и процену радног века конструкција, Технолошки пројекат Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије ТР6204, 2005-2007.
 2. Развој софтвера за експлицитну нелинеарну динамичку анализу, Технолошки пројекат Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије ТР12005, 2008-2010.
 3. Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема, Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије ТР32036, 2011- 2014
 4. Развој система за подршку оптималном одржавању високих брана у Србији, Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије ТР37013, 2011- 2014
 5. Динамичка резилијентност као мера за процену ризика комплексних хидротехничких, инфраструктурних и еколошких система: Довођење у контекст - DyRes_System, Фонд за науку Републике Србије, Програм за изврсне пројекте младих истраживача - ПРОМИС, 2020-2022.

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. Reinforcement of Research Capacity in Software Development and Innovative Collaborative Design and Engineering in Serbia and Montenegro, RRSCD INNCODE 043820,01.2007 –12.2009.
 2. TEMPUS Institution Building Project IB_JEP_41101_2006, ECDL for Serbian Administration, 09.2007-11.2009.

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Механика 1, На матичном факултету, 2009-
 2. Коначни елементи 1, На матичном факултету, 2006-
 3. Отпорност материјала, На матичном факултету, 2010-
 4. Нелинеарна анализа, На матичном факултету, 2010-
 5. Напредна анализа и компјутерска симулација система, На матичном факултету, 2010-
 6. Инжењерска механика, На матичном факултету, 2014-