ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Сандра (Величковић) Гајевић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеСандра (Величковић) Гајевић
Година и место рођења1989, Крагујевац
ЗвањеДоцент
E-mailsandrav@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, (Машинске конструкције и механизација)

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година2011
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
НасловИспитивање машинских конструкција без разарања
ОбластМашинско инжењерство
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година2013
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
НасловИспитивање утицаја фактора спољашње средине на механичка својства материјала од пластичних маса
ОбластМашинско инжењерство
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година2021
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
НасловРазвој и оптимизација алуминијумских нанокомпозита за израду триболошких елемената
ОбластМашинско инжењерство

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
2014Факултет инжењерских наука Универзитета у КрагујевцуИстраживач сарадник
2017Факултет инжењерских наука Универзитета у КрагујевцуИстраживач сарадник
2019Fakultet Inženjerskih Nauka Univerziteta U KragujevcuАсистент
2022Fakultet Inženjerskih Nauka Univerziteta u KragujevcuДоцент

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
2017Летња школа под називом „Intelligent materials of the future“, Silesian University of Tehnology, Faculty of Mechanical Engineering, Gliwice, Poland.10 дана
2021Машински факултет у Подгорици, Црна Гора15 dana

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М13
Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значаја
Број
1
Укупан
 1. S. Gajević, S. Miladinović, B. Stojanović, Nanotechnology in the Automotive Industry, Chapter 8 - Metallic nanocomposites: An Introduction, Elsevier, Br. strana: 6, ISBN 978-0-323-90524-4, Oxford, United Kingdom; Cambridge, United States, 2022
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
3
Укупан
 1. B. Stojanović, M. Babić, S. Veličković, J. Blagojević,, Tribological behavior of aluminum hybrid composites studied by application of factorial techniques, Tribology Transactions, Vol.59, No.3, pp. 522-529, ISSN 1040-2004, Doi 10.1080/10402004.2015.1091535, 2016
 2. S. Veličković, B. Stojanović, M. Babić, I. Bobić, Optimization of tribological properties of aluminum hybrid composites using Taguchi design, Journal of composite materials, Vol.51, No.17, pp. 2505-251, ISSN 0021-9983, Doi 10.1177/0021998316672294, 2017
 3. S. Veličković, B. Stojanović, M. Babić, A. Vencl, I. Bobić, G. Vadászné Bognár, F. Vučetić, Parametric optimization of the aluminium nanocomposites wear rate, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, Vol.41, No.1, pp. 1-10, ISSN 1678-5878, Doi https://doi.org/10.1007/s40430-018-1531-8, 2019
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
4
Укупан
 1. B. Stojanovic, S. Velickovic, J. Blagojevic, D. Catic, Statistical analysis of roughness timing belt in operation using full factorial methods, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.21, No.3, pp. 514–524, ISSN 1310-4772, 2015
 2. B. Stojanovic, J. Blagojević, M. Babic, S. Veličković, S. Miladinovic, Optimization of hybrid aluminum composites wear using Taguchi method and artificial neural network, Industrial Lubrication and Tribology, Vol.69, No.6, pp. 1005-1015, ISSN 0036-8792, Doi 10.1108/ILT-02-2017-0043, 2017
 3. B. Stojanović, S. Gajević, N. Kostić, S. Miladinović, A. Vencl, Optimization of parameters that affect wear of A356/Al2O3 nanocomposites using RSM, ANN, GA and PSO methods, Industrial Lubrication and Tribology,, Vol.74, No.3, pp. 350-359, ISSN 0036-8792, Doi https://doi.org/10.1108/ILT-07-2021-0262, 2022
 4. S. Miladinović, B. Stojanović, S. Gajević, A. Vencl, Hypereutectic Aluminum Alloys and Composites: A Review, Silicon, Vol.-, No.-, pp. 1-15, ISSN 1876-9918, Doi https://doi.org/10.1007/s12633-022-02216-2, 2022
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
3
Укупан
 1. D. Ćatić, J. Glišović, J. Miković, S. Veličković, Analysis of failure causes and the criticality degree of elements of motor vehicle’s drum brakes, Tribology in Industry, Vol.36, No.3, pp. 316-325, ISSN 0354-8996, 2014
 2. L. Ivanović, S. Veličković, B. Stojanović, M. Kandeva, K. Jakimovska, The Selection of Optimal Parameters of Gerotor Pump by Application of Factorial Experimental Design, FME Transactions, Vol.45, No.1, pp. 159-164, ISSN 1454-2092, Doi 10.5937/fmet1701159I, 2017
 3. S. Gajević, S. Miladinović, O. Güler, H. Çuvalcı, N. Miloradović, B. Stojanović, Multi response parameters optimization of ZA-27 nanocomposites, Advanced Technologies and Materials, Vol.46, No.1, pp. 11-18, ISSN 2620-0325, Doi 10.24867/ATM-2021-1-003, 2021
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
26
Укупан
 1. D. Ćatić, N. Petrović, J. Glišović, M. Matejić, J. Miković, S. Veličković, Program support for reliability allocation from a standpoint of technical requirements, 8th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 2014, 22-23 May, pp. 481-488, ISBN 978-86-6335-004-5
 2. J. Miković, S. Veličković, D. Adamović, S. Aleksandrović, D. Ćatić, Application of Taguchi methods in testing tensile strength of polyethylene, 8th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 2014, 22-23 May, pp. 575-582, ISBN 978-86-6335-004-5
 3. M. Matejić, D. Ćatić, N. Petrović, S. Veličković, J. Miković, Belt conveyer analysis using method of Fault tree analysis, 8th International Quality Conference, Center for Quality,, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 2014, 22-23 May, pp. 489-494, ISBN 978-86-6335-004-5
 4. S. Veličković, J. Miković, D. Adamović, S. Aleksandrović, J. Glišović, D. Ćatić, Investigation of the environmental factors' influence on the mechanical properties of plastics, 8th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 2014, 22-23 May, pp. 527-534, ISBN 978-86-6335-004-5
 5. B. Stojanović, M. Babić, S. Veličković, J. Blagojević, Optimization of wear behaviour in aluminium hybrid composites using Taguchi method, 14th International Conference on Tribology SERBIATRIB ‘15, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, 2015, 13 – 15 May, pp. 81-86, ISBN 978-86-7083-857-4
 6. B. Stojanović, S. Veličković, M. Ristić, S. Jovanović, A. Skulić, Influence of torque variation on stress of timing belt, 3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE COMETa 2016, Jahorina, B&H, RS, 2016, 7th – 9th December, pp. 123-130, ISBN 978-99976-623-7-8
 7. S. Miladinović, S. Veličković, Optimization and prediction of safety coefficient for surface durability of planetary gearbox using Тaguchi design and Аrtificial Neural Network, 3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE COMETa 2016, Jahorina, B&H, RS, 2016, 7th – 9th December, pp. 139-146, ISBN 978-99976-623-7-8
 8. B. Stojanović, S. Radosavljević, S. Veličković, S. Miladinović, M. Bukvić, The influence of lubricant viscosity on the efficiency of worm gear reducer, 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”Research and development of mechanical elements and systems“ IRMES 2017, Trebinje, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina, 2017, 7th - 9th September, pp. 219-224, ISBN 978-9940-527-53-2
 9. B. Stojanović, S. Veličković, M. Babić, I. Bobić, Optimization of tribological properties in A356/10SiC/5Gr hybrid composite using Taguchi method, 15th International Conference on Tribology – Serbiatrib ‘17, Faculty of Engineering University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia, 2017, 17 – 19 May, pp. 104-111, ISBN 978‐86‐6335‐041‐0
 10. F. Vučetić, S. Veličković, A. Milivojević, A. Vencl, A review on tribological properties of microcomposites with ZA-27 alloy matrix, 15th International Conference on Tribology – Serbiatrib ‘17, Faculty of Engineering University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia, 2017, 17 – 19 May, pp. 169-176, ISBN 978‐86‐6335‐041‐0
 11. J. Blagojević, Z. Đorđević, S. Veličković, Application of Taguchi methods with optimization of fibre orientation angle of laminated Al/aramid/epoxy composite cardan shaft, 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”Research and development of mechanical elements and systems“ IRMES 2017, Trebinje, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina, 2017, 7th – 9th September, pp. 265-270, ISBN 978-9940-527-53-2
 12. S. Miladinović, V. Ranković, M. Babić, B. Stojanović, S. Veličković, Prediction of tribological behavior of aluminium matrix hybrid composites using artificial neural networks, 15th International Conference on Tribology – Serbiatrib ‘17, Faculty of Engineering University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia, 2017, 17 – 19 May, pp. 142-149, ISBN 978‐86‐6335‐041‐0
 13. Z. Djordjević, S. Jovanović, M. Stanojević, M. Blagojević, S. Veličković, Оptimization of fiber orientation angle of a hybrid Al/composite cardan shaft, 13th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering, Banja Luka, 2017, 26 - 27 May, pp. 489-494, ISBN 978-99938-39-72-9
 14. Z. Djordjević, S. Jovanović, S. Veličković, Dj. Jović, J. Milićević, Influence of application of new material in automotive industry on improving quality of life, 2nd International conference on Quality of Life, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 2017, 08th-10th June, pp. 329-332, ISBN 978-86-6335-043-4
 15. S. Miladinovic, S. Velickovic, B. Stojanović, R. Nikolić, The Taguchi-Grey relational analysis for optimization of the safety coefficient for the surface durability of a planetary gearbox, Proceedings of The 23rd International Seminar of Ph.D. Students "SEMDOK 2018, Western Tatras-Zuberec, Slovakia, 2018, 24-26 January, pp. 118-123, ISBN 978-80-554-1411-9
 16. S. Veličković, B. Stojanović, L. Ivanović, S. Miladinović, S. Milojević, Application of nanocomposites in the automotive industry, International Congress Motor Vehicles & Motors 2018, Kragujevac, Serbia, 2018, 4th - 5th October, pp. 323-332, ISBN 978-86-6335-055-7
  MVM 2018-036.pdf
 17. Slavica Miladinović, Sandra Veličković, Blaža Stojanović, Stefan Milojević, OPTIMIZATION OF RAVIGNEAUX PLANETARY GEAR SET, Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications, COMETa 2018, East Sarajevo – Jahorina, B&H, RS, 2018, 27th – 30th November, pp. 366-373
  COMETA 2018 rad 1.pdf
 18. N. Miloradović, B. Stojanović, S. Mitrović, S. Veličković,, Application of Taguchi method in the optimization of zinc based composite,, 16th International Conference on Tribology SERBIATRIB’19,, Serbia, Kragujevac,, 2019, May 15th – 17th
 19. S. Veličković, B. Stojanović, A. Vencl, M. Babić, D. Džunić, M. Pantić, V. Šljivić, Tribological behaviour of A356/SIC nanocomposit, 16th International Conference on Tribology,, Kragujevac, Serbia, 2019, 15th – 17th May,
 20. S. Veličković, B. Stojanović, Z. Djordjević, S. Miladinović, J. Blagojević,, Effect of reinforcement on mechanical characteristics of A356 alloy nanocomposites, 9th International Scientific Conference - IRMES 2019, Research and Development of Mechanical Elements and Systems. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Kragujevac, 2019, September 05 – 07, pp. 012039
 21. Onur Güler, Sandra Gajević, Slavica Miladinović, Hamdullah Çuvalcı, Blaža Stojanović, OPTIMIZATION OF ZINC-BASED HYBRID NANOCOMPOSITES USING TAGUCHI GREY RELATION ANALYSIS, 8th International Congress Motor Vehicles & Motors 2020, Kragujevac, 2020, October 8th - 9th, pp. 139-147, ISBN 978-86-6335-074-8
 22. B. Stojanović, A. Vencl, N. Miloradović, S. Gajević, S. Miladinović, Optimization of tribological behaviour of hybrid composites based on A356 and ZA-27 alloys, 10th International Conference on Tribology – BALKANTRIB ’20, Belgrade, 2021, 20 – 22 May
 23. S. Gajević, S. Miladinović, B. Stojanović, A. Vencl, Wear of A356/Al2O3 nanocomposites and optimisation of material and operating parameters, 10th International Conference on Tribology – BALKANTRIB ’20 Belgrade, Belgrade, 2021, 20 – 22 May
 24. B. Stojanović, A. Vencl, A. Skulic, S. Miladinović, S. Gajević, Influence of materials on the degree of efficiency of worm gear transmission, 6th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, COMETa 2022, East Sarajevo – Jahorina, B&H, RS, 2022, 17th – 19th November, pp. 402-409
 25. S. Gajević, J. Krstić, S. Miladinović, B. Stojanović, J. Blagojević, Polymer matrix nanocomposites from the ecological aspect in the automotive industry, 9th International Congress Motor Vehicles & Motors 2022, Kragujevac, Serbia, 2022, 13th -14th October, pp. 51-52, ISBN 978-86-6335-096-0
 26. S. Miladinović, B. Stojanović, S. Gajević, L. Ivanović, A. Skulić, A review of hypereutectic aluminum piston materials, 9th International Congress Motor Vehicles & Motors 2022, Kragujevac, Serbia, 13th -14th October, 2022, 13th -14th October, pp. 49-50, ISBN 978-86-6335-096-0
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
3
Укупан
 1. Z. Djordjevic, S. Jovanovic, M. Stanojevic, M. Blagojevic, S. Velickovic, OPTIMIZATION OF FIBER ORIENTATION ANGLE OF A HYBRID Al/COMPOSITE CARDAN SHAFT, 13th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering, DEMI 2017, University of Banja Luka, Baculty of Mechanical Engineering, Banja Luka, BiH,, 2017, 26-27 May, pp. 489-494, ISBN 978-99938-39-72-9
 2. S. Veličković, S. Miladinović, B. Stojanović, R. Nikolić, B. Hadzima, D. Arsić, J. Meško, Tribological characteristics of Al/SiC/Gr hybrid composites, Proceedings of abstracts of International conference QPI 2018, Zaborze, Poland, 2018, 18-20 June, pp. 8, ISBN 978-83-63978-78-5
 3. S. Velickovic, Z. Djordjevic, B. Stojanovic, J. Blagojevic, S. Miladinovic, Influence of angles of fiber orientation on improving the characteristics of composite cardan shaft using factorial experiment, The 10th International Conference on Machine and Industrial design in Mechanical Engineering KOD 2018, Novi Sad, 2018, 6-8 June, pp. 224-225, ISBN 978-86-6022-059-4
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
3
Укупан
 1. B. Stojanović, S. Veličković, A. Vencl, M. Babić, N. Petrović, S. Miladinović, Z. Cherkezova-Zheleva, Optimization and prediction of aluminium composite wear using taguchi design and artificial neural network, Tribological Journal Bultrib, Vol.6, No.6, pp. 38-45, ISSN 1313-9878, 2016
 2. S. Miladinovic, S. Velickovic, B. Stojanovic, R. Nikolic, Optimization of parameters of a planetary gearbox using the Taguchi-Grey relational analysis, Communications, Vol.20, No.3, pp. 30-35, ISSN 1335-4205, 2018
  3_2018en.pdf
 3. Z. Djordjević, S. Jovanović, M. Stanojević, M. Blagojević, S. Veličković, Optimization of fiber orientation angle of a hybrid al/composite cardan shaft, ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – Bulletin of Engineering, Vol.11, No.2, pp. 99-101, ISSN 2067-3809, 2018
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
9
Укупан
 1. D. Ćatić, J. Glišović, J. Blagojević, S. Veličković, M. Delić, FMECA of brake system’s elements of light commercial vehicles, Mobility & Vehicle Mechanics, Vol.40, No.2, pp. 9-19, ISSN 1450-5304, 2014
 2. D. Ćatić, J. Glišović, S. Veličković, J. Blagojević, M. Delić, Design FMEA of hydraulic power-steering system of light commercial vehicles, Tractors and power machines, Vol.19, No.2, pp. 18-27, ISSN 0354-9496, 2014
 3. J. Glišović, М. Demić, Ј. Lukić, D. Miloradović, Ј. Blagojević, S. Veličković, A contribution to research of some physical characteristics of disc brakes in laboratory conditions, Mobility & Vehicle Mechanics, Vol.40, No.4, pp. 31-46, ISSN 1450-5304, 2014
 4. J. Miković, S. Veličković, J. Glišović, D. Ćatić, Analysis of the causes of the occurrence of an irregular process of obtaining polyamide 6, Technical Diagnostics, Vol.13, No.1, pp. 23-30, ISSN 1451-1975, 2014
 5. D. Ćatić, J. Glišović, S. Veličković, J. Blagojević, M. Delić, Determination of parameters of the Weibull distribution by applying the method of least squares, Mobility & Vehicle Mechanics, Vol.41, No.1, pp. 63-77, ISSN 1450-5304, 2015
 6. S. Veličković, Analysis of influential factors on the tensile strength of polyethylene using the factorial design, Technical Diagnostics, Vol.14, No.3, pp. 33-40, ISSN 1451-1975, 2015
 7. S. Veličković, S. Miladinović, B. Stojanović, R. Nikolić, B. Hadzima, D. Arsić, Influence of load and reinforcement content on selected tribological properties of Al/SiC/Gr hybrid composites, Production Engineering Archives, Vol.18, No.-, pp. 18-23, ISSN 2353-5156, Doi 10.30657/pea.2018.18.03, 2018
 8. S. Veličković, B. Stojanović, L. Ivanović, S. Miladinović, S. Milojević,, Application of nanocomposites in the automotive industry,, Mobility & Vehicle Mechanics, Vol.45, No.3, pp. 51-64, ISSN 978-86-6335-055-7, Doi 10.24874/mvm.2019.45.03.05, 2019
  volume_45_number_3_2019.pdf
 9. O. Güler, S. Gajević, S. Miladinović, H. Çuvalcı, B. Stojanović, Optimization of zinc-based hybrid nanocomposites using Taguchi Grey relation analysis, Mobility & Vehicle Mechanics, Vol.47, No.3, pp. 51-64, ISSN 1450-5304, Doi 10.24874/mvm.2021.47.03.02, 2021
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
2
Укупан
 1. J. Blagojević, B. Mijatović, D. Kočović, B. Stojanović, L. Ivanović, S. Gajević, A REVIEW TO CAST POLYMER COMPOSITE MATERIALS FOR INTERIOR ENVIRONMENTS, Applied Engineering Letter, Vol.5, No.1, pp. 1-7, ISSN 24664677, 2020
 2. S. Miladinovic, S. Velickovic, D.Loknath, K. Karthik, B. Nageswara Rao, Optimal Safe Factor for Surface Durability of First Central and Satellite Gear Pair in Ravigneaux Planetary Gear Set, Test Engineering and Management, Vol.83, No.5, pp. 16504-6510, ISSN 01934120, 2020
Списак резултата М54
Уређивање водећег научног часописа националног значаја (на годишњем нивоу)
Број
5
Укупан
 1. S. Miladinović, S. Veličković, M. Novaković, Application of taguchi method for the selection of optimal parameters of planetary driving gear, Applied Engineering Letters, Vol.1, No.4, pp. 98-104, ISSN 2466-4847, 2016
 2. S. Veličković, S. Garić, B. Stojanović, A. Vencl, Tribological properties of aluminium matrix nanocomposites, Applied Engineering Letters, Vol.1, No.3, pp. 72-79, ISSN 2466-4847, 2016
 3. S. Miladinović, S. Radosavljević, S. Veličković, R. Atyat, A. Skulić, V. Šljivić, Optimization of efficiency of worm gear reducer by using taguchi-grey method, Applied Engineering Letters, Vol.2, No.2, pp. 69-75, ISSN 2466-4847, 2017
 4. A. Skulić, B. Stojanović, S. Radosavljević, S. Veličković, Experimental determination of worm gearing efficiency, Applied Engineering Letters, Vol.4, No.4, pp. 115-119, ISSN 2466-4847, 2019
 5. B. Stojanović, R. Tomović, S. Gajević, J. Petrović, S. Miladinović, Tribological behavior of aluminum composites using Taguchi design and ANN, Advanced Engineering Letters, Vol.1, No.1, pp. 28-34, ISSN 2812-9709, 2022

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. Члан Комисије за промоцију Факултета, На матичном факултету, 2016-
 2. Члан Асоцијације за дизајн, елементе и конструкције АДЕКО, На нивоу републике или локалне самоуправе, 2019-

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. Билатерални пројекат научне и технолошке сарадње између Србије и Мађарске, Примена триболошких рачунских метода и експерименталних испитивања у развоју савремених нанокомпозитних материјала (Tribiological modelling and experiment tests in development of advanced nanocomposite materials), 2017.- 2019.
 2. Билатерални пројекат научне и технолошке сарадње између Србије и Словеније, под називом „Effect of the recycled black slag use on the tool wear: comparison of laboratory and field tests“ од 2020 до 2021.

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Развој триболошких микро/нано двокомпонентних и хибридних самоподмазујућих композита. Пројекат технолошког развоја 35021.